Editörler : Cüneyt Barışoglu
19 Ocak 2008 02:28   


Medeni Kanun ve Anayasadaki Son Değişiklikler

Arkadaşlar, sizlerde biliyosunuz Anayasada ve Medeni Kanunda bir takım değişiklikler yapıldı. Ben şimdiye kadar değişiklikler yapılmadan önceki haliyle konulara çalıştım. Çünkü kitaplarda yok değişiklikler henüz. Ricam, bu değişiklikler hakkında bilgisi olan arkadaşlar madde halinde bu değişiklikleri yazabilir mi acaba? Emek verenlere şimdiden teşekkürler...

19 Ocak 2008 10:20

mavi*can
Aday Memur

2007 yılı anayasa değşiklikleri

19 Ocak 2008 10:30

mavi*can
Aday Memur

arkadaşım medeni kaundaki son değişiklikler bilmiyorum ama 2007 anayasa değişiklikler savaş yayınevinin verdiği eke göre şöyle

19 Ocak 2008 10:31

serkandeu
Aday Memur

Kat mülkiyeti kanunu da değişmişti. Kitaptan bu konuya çalışırken yeni kanuna da bakarsanız iyi olur. Tercih sizin.

19 Ocak 2008 10:39

kurabiye-_- canavarı
Şef

arkadaşım getiğimiz yaz miras hukukunda değişiklik oldu

kardeşin saklı payı kaldırıldı tmm

19 Ocak 2008 11:05

mavi*can
Aday Memur

MADDE 1. TC. Any. 77 md. birinci fıkrasında geçen beş ibaresi dört olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 YC. Any. 79. maddesi aşağidaki gibi değiştirilmiştir. seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yöetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları şikayet ve itirazları ve kesin karara bağlama ve tbmm üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etme görevi yüksek seçim kurulundadır. yüksek seçim kurulunun kararları aleyhine başka bir merciie başvurulamaz. anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi işlemlerinin genel yöetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur. MADDE 3 TC. Any. 96. md. birinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. TBMM yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır.tbmm anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. MADDE 4 TC. Any. 101. md. aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. Cumhurbaşkanı kırk yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış TBMM üyeleri veya bu nitelikler ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından halk tarafından seçilir. Cumhırbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebiir. Cumhurbaşkanlığına TBMM üyeleri içinden veya meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilen varsa partisi ile ilişiği kesilir ve TBMM üyeliği sona erer. MADDE 5 TC. Any. 102. md. aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. Cumhurbaşkanı seçimi Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde makanın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takp eden altmış gün içinde tamamlanır. Genel oyla yapılacak seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamzsa bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birnin ölümü veya seçilme yeterliliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiye yapılır. Aday geçerli oyların çoğunluğunu aldığı taktirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur . Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

19 Ocak 2008 11:38

begüm naz
Kapalı

referandum değişikliği bunlar zaten..kat mülkiyeti kanundaki değişiklikler var başkada yok bildiim.idarede ve idari yargıda var mı değişiklikler arkadaşlar

19 Ocak 2008 14:16

aralık2001
Şube Müdürü

mirasta başka değişiklik yoktu değil mi?anayasa da bu kadardı.başka da aklıma gelmiyorki.

19 Ocak 2008 19:37

bErKKK
Şube Müdürü

uyap mevuzat programını indirip kanunu ordan okursan değişiklikleri de görmüş olursun.

uyap mevzuat güncel değilse başbakanlık mevzuattan da bakabilirsin.

19 Ocak 2008 23:26

ciranta
Kapalı

2- Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ile Anayasamızın 10, 41 ve 90. madde hükümleri dikkate alınarak, 4721 sayılı Kanunun 187. maddesinin üst normlar ile uyumlu hale getirilmesi için değişiklik yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

4721 sayılı Kanunun ?Soyadı? başlıklı 321. maddesindeki ?Çocuk, ana ve baba evli ise ailenin; evli değilse ananın soyadını taşır.? hükmü nedeniyle evlilik dışında doğan çocukla babası arasındaki soybağı, tanıma veya hâkim hükmü ile kurulmuş olsa bile analarının nüfus kayıtlarında kalmaya ve analarının soyadını taşımaya devam etmektedirler. Tanımak suretiyle çocuğunu nüfusuna almak ve soyadını vermek isteyen babaların haklı yakınmaları ve hükmün değiştirilmesi yönündeki talepleri dikkate alınmıştır.

21 Ocak 2008 22:12

lawyer9999
Kapalı

MEDENİ KANUNUNUN MİRAS HUKUKU BÖLÜMÜNDE

SAKLI PAY ORANLARI DEĞİŞTİ......

BİR DE LİNDE 2005 YILI VEYA 2006 YILI TAM HATIRLAMIYORUM EVLAT EDİNME ŞART5ARINDE BİR DEĞİŞİKLİK VAR.. EN SON 2002 YILI KANUNUN OLANLAR DİKKAT ETSİN...

ARAŞTIRISANIZ BEN DE FAYDALANAYIM.. 2007 YILI İÇİNDE BİR DEĞİŞİKLİKTİ BU.

Toplam 10 mesaj
 
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?