Editörler : smtvs
21 Ocak 2008 19:56   


sıkıcı olacak ama kpss1 ne oluyor kpss2 ne oluyor ve kpss3?

ben lisans mezunuyum ama lise kpss puanım var.

benim puan kpss1 kpss2 kpss3 e girmiyormu?

biraz bilgi verseniz lütfen. tşk

21 Ocak 2008 21:55

begümm
Genel Müdür

KPSS-A nedir, KPSS-B nedir?

1- KPSS-A ne demektir?

KPSS-A Kadroları; genel olarak müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarından oluşmaktadır. 2000'li yıllara kadar KPSS-A kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk fakültesi mezunları başvurabilmekteydi. Sadece bölüm bazında bazı değişiklikler olabilmekteydi. Örneğin Başbakanlık Uzman yardımcılığına (A) bölümü mezunu, Maliye müfettişliğine de (B) mezunları başvuramayabilmekteydi. Ancak, KPSS'nin merkezi olarak 1999 yılından itibaren düzenli bir şekilde her yıl yapılmasıyla beraber başvurabilecek bölümlerde artış oldu. Örneğin kimi kamu kurumları mühendislik fakültesi mezunlarının (AB Genel Sekreterliği) kimileri Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarının (DİE) kimileri de Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Kimyager veya Kimya Mühendisilerinin (sağlık Bakanlığı) başvurularını kabul etmeye başlamıştır. Bu noktada şu hususu vurgulamak gerekmektedir: Her ne kadar başvuran bölüm sayısı artmış ise de hala kamu kurumlarının çoğu atama yapacakları uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul etmektedir. Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de yukarıda belirtildiği üzere başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.

2- KPSS-B ne demektir?

Yukarıda belirtilen KPSS-A kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Yani, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları dışındaki her kadro KPSS-B kadrosudur. Bu çerçevede, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner vb. tüm kadrolar KPSS-B kadrolardır.

3- Bir mühendis hem KPSS-A'ya hem de KPSS-B'ye başvurabilir mi?

ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yoluyla atama yapılmak için ilana çıkılan tüm kadrolar KPSS-B'dir. Buna göre KPSS'nın genel kültür ve genel yetenekten oluşan bölümüne giren her aday bu KPSS-B kadroları tercih işlemine katılabilecektir. Ancak, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrolarına başvurabilmek için ÖSYM'nin yapacağı KPSS sınavı sonrasında sınavı açan kamu kurumlarınca yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınavdan da başarılı olmak gerekmektedir. Bu, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadroları için açılan ilanda, hangi bölüm mezunlarının yazılı ve/veya sözlü sınava katılabileceği belirtilir. Bu ilanda mühendislik bölümüne de yer verilmiş ise aday ilana çıkılan müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrosuna başvurabilir. Burada şu hususu belirtmek gerekmektedir. Müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör yardımcılığı ile kaymakam adaylığı kadrosuna başvurabilmek için Genel Kültür ve Genel yetenek sınavlarına ek olarak Pazar günü yapılan alan bilgisi sınavlarına (İktisat, Muhasebe, Maliye vb) katılmak gerekmektedir. Bu sınava sadece lisans mezunları girebilmektedir.

posted by mert @ 4:29 AM 0 comments links to this post

KPSS/1'e Kimler Girmeli, Hangi Düzeyden Girmeli?

1- Sınav lisans mezunu veya lisans mezunu olacaklara yöneliktir

Temmuz ayında yapılacak KPSS sınavına lisans mezunu veya lisans mezunu olabilecek adaylar girmelidir. KPSS/1 sınavı üç bölümden oluşmaktadır.

i- Genel kültür ve genel yetenekten oluşan KPSS-B kadrolarına yönelik sınav.

ii- Genel kültür ve genel yeteneğe ek olarak eğitim bilimlerini de içeren KPSS-Öğretmenlik sınavı.

iii- Genel kültür ve genel yeteneğe ek olarak alan bilgisini (İktisat, Muhasebe, Maliye vb) de içeren KPSS-A sınavı.

1999 yılından bugüne dek her yıl KPSS-A ve KPSS-Öğretmenlik sınavları açıldı. Ancak her yıl KPSS-B açılmadı.

2- Gelecek yıl mezun olacaklar da bu yıl sınava girmeli mi?

1999 yılından bugüne dek her yıl KPSS-A ve KPSS-Öğretmenlik sınavları açıldı. Ancak her yıl KPSS-B açılmadı.

Önümüzdeki yıl, yani 2007 yılı içinde, KPSS-A ve KPSS-Öğretmenliğe yönelik yeni bir sınav açılması neredeyse kesin gibidir. Ancak 2005 yılında KPSS-B sınavının açılmaması, KPSS-B'ye yönelik sınavların iki yılda bir yapılacağı anlamına geliyor şeklinde değerlendirilebilir. Buna göre 2007 yılı içinde KPSS-B'ye yönelik yeni bir sınav olmayabilir.

Bu nedenle, 2007 yılında mezun olacak adayların da bu yılki sınava lisans düzeyinde girmesi gerekmektedir.

3- Mezuniyet tam olarak ne zaman gereklidir?

Sınava girildiğinde mezun olup olmama şartı aranmamaktadır. Mezuniyet şartı kadrolara başvuru esnasında gerekmektedir. Kılavuzda belirtildiği üzere "Yönetmeliğin A Grubu olarak tanımladığı kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvurdukları tarihte, B Grubu Kadrolar için ÖSYM'ye tercihlerinin ulaştığı tarihte mezun durumda olmaları şarttır"

Bir örnek verecek olursak, bu yıl üniversite 3. sınıfta olan bir aday sınava lisans mezunu olarak girip yüksek bir puan almış olsun. Bu aday 2006 yılı sonunda ÖSYM tarafından bir memur yerleştirmesi yapıldığında bu atamalara başvuramayacaktır. Zira mezun olmamıştır. Bu aday 2006 yılı sonundaki bir memur yerleştirmesine lise mezunu olarak da başvuramaz. Çünkü sınava hangi düzeyden girilmiş ise o düzeyden kadro tercihi yapmak gerekmektedir. Örneğimizdeki aday 2007 yılı sonunda bir ÖSYM bir memur yerleştirmesi yaptığında eğer mezun olmuş ise atama işlemlerine katılabilir. Eğer mezun değilse yine başvuramayacaktır.

Öğretmenler için durum farklıdır: Milli Eğitim Bakanlığı Temmuz 2006 sınavı sonrasında öğretmen kadrolarının yer aldığı öğretmen atama kılavuzunu yayınlayacak ve başvuruları kabul edecektir. Son üç yıldır bu türdeki kılavuzlarda, 3. sınıfta okurken girilen sınav sonuçlarının geçerli olmadığı ifade edilmektedir. Öğretmen adaylarının bu hususa dikkat etmeleri gerekiyor.

4- Sınava lisans düzeyinde girip, lise mezunlarının tercih ettiği kadroları tercih etmek mümkün?

Bir aday, sınava hangi düzeyden girilmiş ise o düzeyden kadro tercihi yapmak gerekmektedir. Örneğin sınava lisans düzeyinden girilmiş ise yapılacak yerleştirmede adaya uygun "lise mezunu olma şartı" arayan kadrolar olsa da, aday bu kadroları tercih edemeyecektir.

5- 2004 KPSS'ye lise veya önlisans düzeyinden girmiş olanlardan öğrenim durumu değişenler...

Kılavuzda yer alan açıklama şu şekildedir: "2004-KPSS'ye ortaöğretim ya da önlisans düzeyinde girmiş adaylardan, 2006-KPSS/1'e başvuru tarihi itibarıyla öğrenim düzeyinde değişiklik olanların (lisans düzeyinde bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların) 2004-KPSS sonuçları geçerliliğini yitireceğinden 2006-KPSS/1'e girmeleri gerekir." (1.5 ikinci fıkra)

Buna göre, başvuru tarihi itibariyle, yani son olarak 10 Mayıs 2006 tarihi itibariyle, bir lisans öğreniminden mezun olan adayların Temmuz ayındaki KPSS'ye girmeleri zorunludur. Bu adaylar mecburi olarak sınava girecektir.

2004-KPSS'ye önlisans veya ortaöğretim düzeyinde girmiş olan adaylar, 2006-KPSS/1'e başvurdukları ve bu sınava girdikleri takdirde yerieştirme işlemlerinde 2006-KPSS/1'in sonuçlan geçerli olacak; 2004-KPSS sonuçlan geçersiz sayılacaktır.

6 -2004 KPSS'nin geçerlilik süresi uzatılmıştır

2004 KPSS'nin geçerlilik süresi 2008'e kadar uzatılmıştır. 2004 KPSS lisans düzeyinde girmiş olan bir aday iyi bir puan almış ise Temmuz 2006'daki sınava girmesine gerek yoktur. Ancak bu aday puan yükseltmek için sınava girebilir. Bu halde hangi puan yüksekse o geçerlidir.

7- Temmuz 2006 KPSS'ye girenler Eylül 2006 KPSS'ye giremeyecektir

Kılavuzda yer alan açıklama şu şekildedir: "Ayrıca, 2006-KPSS/1'e başvuran adaylar 2006-KPSS/2'ye başvuramayacaklardır

21 Ocak 2008 21:59

begümm
Genel Müdür

http://mertheper.blogspot.com/2006_05_07_archive.html

22 Ocak 2008 17:47

istanbul_021
Kapalı

arkadaşım kpss 1 demek lisans mezunu olarak girilen sınav demek kpss 2 de lise ve önlisans olarak girilen sınav geçen yıllarda hepsi beraberdi ama şimdi işte böyle 1 ve 2 diye ayırdılar saygılar.

Toplam 3 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?