Editörler : Cüneyt Barışoglu
27 Ocak 2008 21:55   


Yasaklı
HİÇ BU SÖZLERİ DUYDUNUZ MU ?

"Affetmek, zaferin zekâtıdır."

Hz. Muhammed

2- "İman, aklın çalışmasının ürünüdür."

Ahmed Hulûsi

3- "Kişi anasından iki kere doğmadıkça, Göklerin Melekûtuna ulaşamaz."

Hz. İsa

4- "Sevgin nefrete dönüşmesin, sana ancak yük olur."

A.F.Y

5- "Besmele çektikten sonra, Fatihayı hiç ara vermeden tek nefeste okumaya gayret et."

Muhiddin Arabi

6- "Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhud?dur."

Ahmed Hulûsi

7- "Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin."

Hz.Muhammed

8- "Yaşam kabullenmektir."

A.F.Y

9- "Mollanın namazında Hakk?ın ne Celali vardır, ne de Cemali. Mollanın ezanı bize seher vaktini bile bildirmez."

Muhammed İkbal

10- "Marifetin zekâtı, marifeti oluşturmaktır."

A.F.Y

11- "Acı, akıllı adamların hocasıdır."

Byron

12- "Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi ?yapmam? dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır."

Hz.Muhammed

13- "Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücud?dur."

Ahmed Hulûsi

14- "Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır."

Hz.Muhammed

15- "Ahmak konumuna düşmemek için yorum yapmayın."

A.F.Y

16- "Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir."

Cüneyd-i Bağdadi

17- "Kadın insansı ile insan arasında köprüdür."

A.F.Y

18- "Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir."

Yunus Emre

19- "İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır,yarısı şükürdür."

Hz.Muhammed

20- "İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir."

Hz. Muhammed

21- "Yöneldiğin mahallin her boyutta senin perdelerini kaldırabilecek vasıfta olması gerekir."

A.F.Y

22- "Mümin yumuşaktır. O kadar ki onu yumuşaklığından dolayı ahmak zannedersin."

Hz. Muhammed

23- "Sadece insanın günahları affedebilme gücü vardır."

A.F.Y

24- "Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için önce yağmuru yaşamak gerekir."

Fransız Atasözü

25- "Sevgi insansıda bedenselliği, insanda kemalâtı oluşturur."

A.F.Y

26- "Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur."

Demokritos

27- "İsimlerin batıni manasını bilmek, zahirini yaşama anlamına gelmez."

A.F.Y

28- "Yeterli insan sükut eder, yetersiz olan ispata çalışır."

A.F.Y

29- "Zekanın peşinde koşmayın aptallığı yakalarsınız."

Montesquieu

30- "Mümin her ahlak üzere ahlaklanır. Fakat onda yalanla ihanet bulunmaz."

Hz. Muhammed

31- "İspat, izafi varlığın bir göstergesidir."

A.F.Y

32- "Tasavvuf, Hakk?ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir."

Cüneyd-i Bağdadi

33- "Tartışma, algılamaya mani olan beşeri bir duygudur."

A.F.Y

34- "Bir kimseyi inada kapılmış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki, onun ziyanı tamamdır."

Hz. Muhammed

35- "Cennetin ahmakla dolu oluşu, vehmin nur boyutunda kalkmadığının delilidir."

A.F.Y

36- "Yolları ayrı olanlar, birbirine danışmazlar."

Conficius

37- "Huşu namaza, haşyet ilme aittir."

A.F.Y

38- "Hiçbir yiğidin kaza ve kader okuna karşı kalkanı yoktur."

Hafız

39- "Kişiye, kendisine parmakla işaret edilmesi, şer cihetinden kafidir."

Hz.Muhammed

40- "Allah?ın dışında kimseye borç verme."

A.F.Y

41- "İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz."

Hz. Muhammed

42- "Vehimle kazanan, vehimle kaybeder."

A.F.Y

43- "Kadınlar, sevmedikleri adama hiç acımazlar."

Alexandre Dumas Fils

44- "Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir."

Yunus Emre

45- "Vicdan sahibi kısık seslidir."

A.F.Y

46- "Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah ile olmandır."

Cüneyd-i Bağdadi

47- "Kullanmayı düşünen, kullanılacağını unutmasın."

A.F.Y

48- "Nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir."

David Starr Jordan

49- "Tepe tepe kullanan, ancak beşeri seyirde olandır."

A.F.Y

50- "Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve A?sab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir."

Mevlâna

51- "Yokluk, varlığın aynasıdır."

A.F.Y

52- "Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah?a sığının."

Hz.Muhammed

53- "Kim olduğun öyle bir haykırıyor ki; ne dediğini duyamıyorum."

Ralph Waldo Emerson

54- "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."

Hz. Muhammed

55- "Öğüt olarak ölüm yeter. Gam çekmeye kabir yeter."

Hızır

56- "Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur."

Hz. Muhammed

57- "Ulema, Allah?ın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça."

Hz.Muhammed

58- "Teşbih yönü olmayan tevhid görüşü, tanrısallığa uzanan bir yoldur."

A.F.Y

59- "Ben, İnsanoğlunun geride bıraktığı devirler içinden çağlar boyu seçile seçile geldim ve içinde bulunduğum çağda ortaya çıkarıldım."

Hz.Muhammed

60- "Bir kavme su dağıtan,onların hepsinden sonra su içeçektir."

Hz.Muhammed

61- "Çileyi bilerek çekmek daha faziletlidir. İbadeti bilerek yapma da...."

A.F.Y

62- "Allah bazen dilediği halde emretmiş, bazende emrettiği halde dilememiştir. İblis'e, Adem'e secde etmesini emrettiği halde, secdenin yapılmasını irade etmemişti. Eğer İblis'in secde etmesini isteseydi, İblis secde ederdi. Adem'in malum ağaçtan yemesini yasaklamıştı ama iradesi ağaçtan yemesi yönünde idi. Eğer ağaçtan yenilmesini istemeseydi Adem yemeyecekti."

Caferi Sadık

63- "Oyun bitince, şah da piyon da aynı kutuya konur"

İtalyan Atasözü

64- "Kur?an yedi nuans üzere indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşınmasın. Ebu Talip?in oğlu Ali?de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur."

Hz. Muhammed

65- "Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz..."

Şeyh Hariri

66- "Ameller niyetlere göre değer kazanır."

Hz. Muhammed

67- "Her kişinin iki resülü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammed?e, gönül Cebrail?e benzer."

Hacı Bektaş Veli

68- "Bilginler, Nebilerin varisleridir."

Hz. Muhammed

69- "İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz."

Hz. Muhammed

70- "Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile.."

Hz. Muhammed

71- "Öğrenmek, zaten bildiğini fark etmektir. Yapmak, onu bildiğini göstermektir."

Richard Bach

72- "Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit, işte o zamanda korkunç alametler olur."

Hz. Muhammed

73- "Vecdin ilimde erimesi, ilmin vecd içinde kaybolmasından yeğdir."

Cüneyd-i Bağdadi

74- "Afetleri en iyi bilen, afetlere düçar olandır."

Cüneyd-i Bağdadi

75- "Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtacak erler bulabilsem."

Hz. Ali

76- "İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim."

Hz. Ali

77- "Ne sazdan, ne sözden, ne evladdan, ne de güzel yüzden zevk aldım, Sazı severim, aşkımı söylerse; sözü severim, yine onu söylerse, manayı söylemeyen güzeli ne yapayım?. Su içmek isteyen bir kimse için boş kadeh ne işe yarar?. Fakat kadeh temiz, berrak ve latif olursa elbette suyun zevkini arttırır."

Kenan Rifai

78- "Senin Allah?a erişmen mümkün değildir. Zira daha beşer makamı dahi senin için örtülüdür." (Molla için söylenen söz)

Muhammed İkbal

79- "Sen insana ulaşmadan Allah?ı nasıl arıyorsun?."

Muhammed İkbal

80- "Allahım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim."

Hallac-ı Mansur

81- "Deniz, kendi dalgasından daha eski değildir."

Hızır (a.s)

82- "Ben ve Hallac aynı şey idik. Ne var ki o sır?rı açığa vurdu ben sakladım."

Şibli

83- "Nokta, tüm çizgilerin esasıdır."

Hallac-ı Mansur

84- "İyi bilin ki vallahi ey Medine ahalisi! Sizler, muhakkak kıyamet gününden 40 gün kadar önce burasını terk edeceksiniz."

Hz. Muhammed

85- "Muhakkak ki kulak, göz, kalp, bunların her biri kendi fiillerinden mesul tutulacaklardır."

Hz. Muhammed

86- "Rüyalar ,gecelerin akvaryumudur."

Victor Hugo

87- "Kıyamet ile ben işte şu iki parmak gibi yakın olarak ba?s olundum."

Hz.Muhammed

88- "Beşeriyet tanrısallığa uzanan bir yoldur. İbadetinin ne olduğunu söylemeye gerek var mı?."

A.F.Y

89- "Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez."

Hz.Muhammed

90- "Bir iş yapmak istediğin zaman, Allah sana o işten kurtuluş gösterinceye kadar, yahut Allah sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinli davran."

Hz.Muhammed

91- "Dünyada en iyi kadın, anasından doğmayandır."

Firdevsi

92- "Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı. Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı. Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı. Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi, kapkaranlıktır."

Hz. Muhammed

93- "Dikkat edin, sizden biri kardeşinin verdiği hediyeyi reddetmesin. Eğer bir şey de bulursa, ona mukabelede bulunsun. Nefsin yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bana bir (koyun) kolunun ucu hediye edilse kabul ederim. Ve eğer bir kol için davet edilsem ona icabet ederim."

Hz. Muhammed

94- "Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz."

Hz. Muhammed

95- "Allah! Size haram ettiği şeyde şifa halketmedi"

Hz. Muhammed

96- "Adem?in Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişilmez. O mevkiye erişinceye kadar, Allah ona hoşuna gitmeyen şeyleri verir."

Hz. Muhammed

97- "İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun."

Hz. Muhammed

98- "Zamanı gelmiş bir fikrin karşısına dikilme gücüne hiçbir ordu sahip değildir."

V.Hugo

99- "Cenabı Hakk?ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir."

Hz. Muhammed

100- "Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez."

Helen Keller

101- "Ümmetim için, nefislerine söyledikleri affedildi. Ağıza ve tatbik mevkiine konmadıkça."

Hz. Muhammed

102- "Dört şey Arş?ı Azam altındaki hazineden imal edildi. Fatiha, Ayetel Kürsi, Amenerresulihi, İnna A?teyna."

Hz. Muhammed

103- "Yerdekilere merhamet edin ki, gökteki merhamet etsin."

Hz. Muhammed

104- "Müteşabih Ayetlere tabi olanları gördüğünüzde, işte onlar Allah?ın Kur?anda isimlendirdiği kimselerdir ki, onlardan uzak durur."

Hz. Muhammed

105- "Allah bir kavme azab indirdiğinde, o azab onların içinde olan herkese isabet eder. Sonra amallerine göre baas olunurlar."

Hz. Muhammed

106- "Hased ettiğinizde haddi aşmayın, zanda bulunduğunuzda onu tahkik etmeyin, bir şeyde size bir uğursuzluk hissi gelirse onu geçin ve ancak Allaha tevekkül edin."

Hz. Muhammed

107- "Sahibinin ağzından lanet çıktığı zaman bakar, eğer yöneltildiği kimsede kendisine yol bulursa ona gider, aksi halde kendisinden çıktığı kimseye döner."

Hz. Muhammed

108- "Kardeşinin davetine icabet et. Zira kardeşin için, sen iki durumda bulunursun. Ya o hayır üzeredir ve sen o davette hazır olmaya layıksın. Veya o şer üzerindedir ve sen onu ondan men eder ve hayırla emredersin."

Hz. Muhammed

109- "Dünyada aptallık dışında günah yoktur."

Oscar Wilde

110- "Allah bir kulunu severse, o kulun yalvarmasını işitmek için, kendisini ibtilaya maruz bırakır."

Hz. Muhammed

111- "Sual de bilgiden doğar, cevap da..."

Mevlâna

112- "Bir şeyin nedenini öğrenmeyi kral olmaya yeğlerim."

Demokrit

113- "Nimete kavuşanların inkarından sakının."

Hz. Muhammed

114- "Hiçbir nefis sahibi canlı yoktur ki, üzerinden yüz yıl geçsin."

Hz. Muhammed

115- "Ancak durgun su yıldızları yansıtır."

Çin Özdeyişi

116- "Kim, Allah?ın kullarının, kendisi için ayakta dikilmesine sevinirse, ateşten bir eve hazırlansın."

Hz.Muhammed

117- "Bir şeyde uğursuzluk varsa, kadın?da, at?ta ve evde?dir."

Hz. Muhammed

118- "Sizden birinizin ayakkabı bağı koptuğu zaman, bunu düzeltmedikçe, diğer ayakkabısıyla yürümesin."

Hz. Muhammed

119- "Bana yalan isnad eden, ateşten bir yatağa kendini hazırlasın."

Hz. Muhammed

120- "Bizle dünya, bizle başkaları, hatta bizle biz arasında ne kadar da çok hayal var."

Michel Buton

121- "Taş avı öldürmez ve düşmanı helak etmez, ancak göz çıkarır ve diş kırar."

Hz.Muhammed

122- "Uğursuzluk yorma, şirktir ve bizden hiçbir kimse yoktur ki bu şirkten ona bir şey yaklaşmış olmasın. Ancak tevekkül ile Allah onu giderir.

Hz.Muhammed

123- "Ey hanımlar! Şeytan feryadından sakınınız. Gözden gelen yaş, Allah?tan ve merhamettendir. Elle olan ve dil ile olan şeytandadır."

Hz. Muhammed

124- "Siyah bayraklar zuhur ettiğinde, evveli fitne, ortası dalalet, sonu küfürdür."

Hz. Muhammed

125- "Bize karşı silah taşıyan, bizden değildir."

Hz. Muhammed

126- "Ey can, önce farenin şerrini defet sonra buğday biriktirmeye çalış, çabala."

Mevlâna

127- "Bilimden korkmak, dinin Tanrı?yı küçük görmesi ve intiharı demektir."

Emerson

128- "Sizden birinizde bir hal (vesvese) olduğu zaman üç defa tekbir getirsin. Zira bu hassasiyeti mümin duyar."

Hz. Muhammed

129- "İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana "diri" denilir."

İbn-i Sina

130- "Dünyada iki yüzlü olanın kıyamet de ateşten iki dili olur."

Hz. Muhammed

131- "Geceleyin horozların ötüşünü işittiğiniz zaman, Allah?ın ihsanından isteyiniz, çünkü bunlar bir melek görmüşlerdir. Geceleyin eşşeklerin anırmasını işittiğiniz zaman da, şeytan?ın kötülüğünden Allah?a sığınınız. Çünkü onlar bir şeytan görmüşlerdir."

Hz. Muhammed

132- "Bu dünyaya anlaşılmak için değil; anlamak için geldik."

J.Ernest Renan

133- "Mü?min bir yuvadan iki kere ısırılmaz."

Hz. Muhammed

134- "Allah bir kulunun canını bir yerde almak istediği zaman, o yerde o kul için bir ihtiyaç yaratır."

Hz. Muhammed

135- "Oturma yerlerinin en hayırlısı, en geniş olanıdır."

Hz. Muhammed

136- "Başlarınız düşünceler yön değiştirebilsin diye yuvarlaktır."

Francis Picabia

137- "Çizik bir elmas, çizik olmayan çakıltaşından daha iyidir."

Conficius

138- "Kendisine izin verilmeden önce kim bir evin köşe bucağı ile gözlerini doldurursa, gerçekten fasık olmuştur."

Hz. Muhammed

139- "Herkes Cennet?e kendi yoluyla gider."

Büyük Frederick

140- "Tüm yeryüzü Benim Ümmetime bir mabed yapılmıştır."

Hz. Muhammed

141- "Benim niyazım iki rekât namaza sığmaz."

Muhammed İkbâl

142- "Benim Duam hayatımdır."

Conficius

143- "Gerçek Dua hissedilendir."

A.F.Y

144- "Ahir zamanda bir kavim olacak ki; güvercin kursağı gibi (tüylerini) siyaha boyayacaklar. İşte bu kimseler cennet kokusu koklayamazlar."

Hz.Muhammed

145- "Tenzih ve Teşbih?in eşdeğerde yaşanışı Tevhid?dir."

Ahmed Hulûsi

146- "Kırk küpü yerden göğe dizseler, ortadan birini çekeler, var sen seyreyle gümbürtüyü..."

Yunus Emre

147- "Keşke şirk, pişmanlık küfürdür."

Ahmed Hulûsi

148- "Biz süt taşıyan memeye benzeriz. Bizi çeken ele göre süt veririz."

Mevlâna

149- "Aşka "delilik" diyen insan, hayatın sırrına ebediyen bigane kalsın."

Muhammed İkbal

150- "Biz bu aleme rahmetten nasibi olmayanlara, Allah?ın rahmetini ulaştırmak için geldik. Başka bir işimiz yok."

Hz.Muhammed

151- "Göçebenin şehirli hakkında şahitlik etmesi caiz değildir."

Hz.Muhammed

152- "Kadınlara itaat nedamettir?."

Hz.Muhammed

153- "Putların anası, nefs putudur."

Mevlâna

154- "Dilin salavat getiriyor durmadan, ama, Mustafa?nın temizliğinden ne haber?.

Mevlâna

155- "Telaffuz etmek, yaşamak anlamına gelmez."

A.F.Y

156- "Uğursuzluk, evde kadında ve kısraktadır."

Hz.Muhammed

157- "Benden sonra, erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım."

Hz.Muhammed

158- "Allah?ın ahlakı ile ahlaklanın."

Hz.Muhammed

159- "Bana cehennem halkı gösterildi. Çoğu kadınlardı."

Hz.Muhammed

160- "Yeryüzünün doğu ucunda bir insanın ayağına batan dikenin acısını, batı ucundaki duyacaktır."

Hz.Muhammed

161- "Hakkın dile getirilmesi gereken yerde susan, dilsiz şeytandır."

Hz.Muhammed

162- "Ne elbiseler gördüm içinde adam yok, ne adamlar gördüm sırtında elbise yok."

Mevlâna

163- "İşlerini kadına bırakan bir millet asla felah bulmayacaktır."

Hz.Muhammed

164- "Havva olmasaydı hiçbir kadın kocasına ihanet etmezdi. İsrail oğulları da olmasaydı (bekleyen) et bozulmazdı.

Hz.Muhammed

165- "Maşrapamız küçükse deryayı suçlamaya hakkımız olmaz."

Mevlâna

166- "Üç bin yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan, günübirlik yaşayan insandır."

Goethe

167- "Bilgisizliğin belirtisi, adaletsizlik ve trajediye olan inancının derinliğidir."

Richard Bach

168- "Tırtılın 'dünyanın sonu' dediğine, Usta 'kelebek' der."

Richard Bach

169- "Her şey maşuktur , aşık bir perdedir. Yaşayan maşuktur , aşık bir ölüdür."

Mevlâna

170- "İlk günah, olanı sınırlamaktır."

Richard Bach

171- "Hakikat çıplak gezmeyi sever."

Alman Atasözü

172- "Gülün annesi ,dikendir."

Mevlâna

173- "Bilginin mürekkebi, şehidin kanından kutsaldır."

Hz.Muhammed

174- "Dünya kehribar gibidir, bütün samanları çeker; ancak özlü buğday kehribarın çekişinden kurtulmuştur."

Mevlâna

175- "Düşünmek görmektir."

Balzac

176- "İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar"

Yahya Kemal

177- "İnsanın gelişmesi içeriden dışarıya doğrudur."

Freud

178- "Kelimelerin kölesi olma."

Thomas Carlyle

179- "Kimden kaçıyoruz kendimizden mi? Ne olmayacak şey! Kimden kapıp kurtarıyoruz? Hak?tan mı? Ne boş zahmet!"

Mevlâna

180- "Denizi bir testiye döksen ne alır? Bir günün kısmetini..."

Mevlâna

181- "Evrenin en anlaşılmaz özelliği anlaşılabillir olmasıdır."

Einstein

182- "Siz görmezden gelseniz de gerçekler var olmayı sürdürürler."

Aldoux Huxley

183- "Durumlar değişmez, biz değişiriz."

Henry David Thoreau

184- "Gerçek, bir çocuğun en içten gülüşü ya da bir sevgilinin öpüşüyle donanmış olarak seslenir bize; ama biz sevginin kapısını onun suratına çarpar ve sanki düşmanımızmış gibi davranırız."

Halil Cibran

185- "Alışkanlıkların zinciri, önce hissedimeyecek kadar hafif, sonra kırılmayacak kadar güçlü olur.!"

Benjamin Disraeli

186- "Bütün suretleri kabul edecek bir hale geldi kalbim benim

Ceylanların otlağına döndü, keşişlerin manastırına

Put haneye döndü, tavaf edenlerin Kabe?sine kalbim

Tevrat levhalarına, Kur?an sayfalarına.

Ben Aşk dininin müntesibiyim

Aşk bineği hangi yöne götürürse benim dinim, imanım orada."

Muhiddin-i Arabi

187- "Daha sadaka, isteyenin eline düşmeden Rahman?ın eline değer."

Hz.Muhammed

188- "Dikkat et Allah?ın dışındaki her şey batıldır."

Lebid

189- "Allah vardı, O?nunla beraber hiçbir şey yoktu."

Hz.Muhammed

190- "Kendini bilen Rabbini bilir."

Hz.Muhammed

191- "Şüphesiz Rab?bınız sağır ve gaib değildir. O sizin bindiğiniz develerin semerlerinin başları arasındadır."

Hz.Muhammed

192- "Biriniz namaza durduğunda ancak Rab?bine müracaat eder, Çünkü o kişinin Rabbi kıble ile kendi arasındadır."

Hz.Muhammed

193- "Beni gören Hakk?ı görmüştür."

Hz.Muhammed

194- "Ben Rahman?ın nefesini Yemen istikametinde buluyorum."

Hz.Muhammed

195- "Bana Senin vücudunun vahdetini şuhud ettir."

Muhiddin-i Arabi

196- "Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş."

Baki

197- "Ne Sal iledir, ne mal iledir, beyim ululuk kemal iledir."

Esat Muhlis Paşa

198- "Ecele çare olmaz."

Fransız Atasözü

199- "Kurt dumanlı havayı sever."

Fransız Atasözü

200- "Aşağı tükürsem sakalım, yukarı tükürsem bıyığım."

Fransız Atasözü

201- "Demir tavında iken (sıcakken) dövülür."

Fransız Atasözü

202- "Selamet ül-insan fi hıfz il-lisan. (İnsanın selameti dilini tutmasıdır.)"

Hz.Muhammed

203- "El-aceletü min eş-şeytan. (Acele işe şeytan karışır.)"

Hz.Muhammed

204- "Hayr el-umur evsatuha. (Her şeyin iyisi ortada olandır, itidal)"

Hz.Muhammed

205- "El-intizar eşeddü minen-nar. (Beklemek ateşten beterdir.)

Hz. Muhammed

206- "Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir."

Eflâtun

207- "Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz."

Bud Holiday

208- "Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar."

Ovidius

209- "Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.."

Pir Sultan Abdal

210- "Güzellik giyinenlerin süslüğü ile oluşmaz; bilgi ve terbiye ile güzel olunur.."

Hz-Ali

211- "Aslanların gencine sataş da, yaşlısına yaklaşma."

Shakespeare

212- "Gençlerin gençlerle, yazın yazla, dökülen yaprakların dökülen yapraklarla olması gerek."

John Gaisworty

213- "Yaşamak bir şölendir. Bu şölene çağrılan kimseler pek çoksa da, masaya oturmayı başaranlar pek azdır."

Darwin

214- "Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır."

Voltaire

215- "Selamet, muhalefeti ve ilmin, ayrılmayı gerektirdiği şeye girmeyi terketmek suretiyle selameti arayanın arkadaşıdır..."

Cüneyd-i Bağdadi

216- "Kerem, dünyayı ona muhtac olana vermen ve kendisine muhtac olduğun Allah?a yönelmendir.."

Ebu Hafs

217- "Verdiğini hatırlayan ve kalbinden geçiren kimse seha (cömertlik) ismine layık değildir.."

Hz.Muhammed

218- "Arz, Adem oğluna der ki; Sen benimle bizim aramıza bir örtü koyuyorsun, halbuki sen yarın benim karnıma gireceksin.."

Hz.Muhammed

219- "Allah, sana göğe bakmaktan, kendisine işaret edilmekten daha yakındır.."

Serrac

220- "Mü?min?in ferasetinden sakının, çünkü o Allah?ın nuruyla bakar.."

Hz.Muhammed

221- "Tasavvuf, Hakk?ın seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir.."

Cüneyd-i Bağdadi

222- "Aklın saf dışı edildiği yerde, zekânın ürünleri yenir; ama meyve zehirleyici de olabilir!."

Ahmed Hulûsi

223- "Tedavi için başvurduğumuz çarelerin en iyisi kan aldırmaktır.."

Hz.Muhammed

224- "Sen Halktan gerçeği gizledin, onlar seni şeref mevkiine oturttular. Ben ise onlara gerçeği söyledim, beni taşladılar.."

Cüneyd-i Bağdadi

225- "Herkes ne için yaratılmışsa o, kendisine kolaylaştırılacaktır.."

Hz.Muhammed

226- "Var veya yok, nefyedilen veya baki olan benim,

Hissedilen, vehmedilen, yılan ve efsuncu benim...

Benim bağlanan ve çözülen, içilen, hem de saki,

Hazine, fakir de benim, hallakım, halkım da benim..."

Abdulkerim Ceyli

227- "Şüphe, doğruyu bulduran bir duygudur.."

A.F.Y

228- "Bir hatayı iki defa tekrarlamayan, en mükemmel insandır.."

Albert Einstein

229- "Şerrin hayrı, şer olduğunun anlaşılmasıdır."

A.F.Y

230- "Cehennem yolunun taşları iyi niyetle örülmüştür."

Ahmed Hulûsi

231- "Peşin hükümlülüğün samimiyet kavramında asla yeri olmaz."

A.F.Y

232- "Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun.."

Hz-Ali

233- "Egoistlerin en iyi tarafı sürekli kendilerinden bahsettiklerinden gıybet yapmamalarıdır."

Lucille S. Harper

234- "Tecrübelerimizle biliyoruz ki kimse tecrübelerden ders almıyor."

George Bernard Shaw

235- "Yoldaşı asil düsünceler olan asla yalnız değildir."

Philip Sidney

236- "Okunacak en büyük kitap insandır.."

Pir Haci Bektasi Veli

237- "Bekleyebilen için herşey iyi sonuç verir."

Tolstoy

238- "Batıni müşahade, zahirdeki değerlendrmeyle netleşir."

A.F.Y

239- "Hile yapanın başarısı, asla süre gitmez.."

Ahmed Hulûsi

240- "İnsanlara baş olup, hükmetme duygusu ?emmare? nin dışa vurmasından başka bir şey değildir!."

Ahmed Hulûsi

241- "Sarhoşlarda tadıp şarap bir hoş surete büründü,

Sarhoşlarda ayan oldu, göründü perdelerinden...?

Abdûlkerim Ceyli

242- "İnsan ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşur.."

Montesquieu

243- "Bir peşin hükmü yok etmek, bir atomu parçalamaktan daha zordur.."

Albert Einstein

244- "Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez.."

Leo Tolstoy

245- "İnsan, sevdiği kimse ile beraberdir.."

Hz.Muhammed

246- "Arar idim Allah'ı buldum.. Buldum da ne oldu?.."

Yunus Emre

247- "Emanet ehline verilmez ise, o topluluğun kıyameti yakındır.."

Hz.Muhammed

248- "Bilinenin ispatı gerekmez.."

AFY

249- "Duygular ön planda ise yaşam gerilerdedir."

A.F.Y

250- "İnd-i Sânî'de, bütün mahlûk TEK bir NOKTADIR; Kâinâtın cümlesi bu, NOKTA da bir NÜKTEDİR!.."

Ken'ân Rifâî

251- "Aşikârdır Zât-ı Hak, görmeyi bir dilesen!..

'BEN'liğidir var olan, adını silebilsen!..

Düşünürsün ki varsın, oysa bu varsayımın...

Zât-ı Hak'tır varlığın, "NEFS"ini görebilsen!.."

Ahmed Hulûsi

252- "Cömertlikte yardım etmede akar su gibi ol

Şefkat ve merhamette güneş gibi ol,

Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol..

Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol,

Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol,

Hoşgörülükte deniz gibi ol,

Ya olduğun gibi görün,

Ya göründüğün gibi ol...."

Mevlâna

253- "Zuhur, zuhura ve tecelliye perdedir."

A.F.Y

254- "Ayakkabılarım olmadığı için üzülürdüm, ta ki sokakta ayakları olmayan adamı görene kadar"

Balzac

255- "Samimi olmayı vaadedebilirim; tarafsız olmayı asla."

Geothe

256- "Sormaz ki bilsin sorsa bilirdi, bilmez ki sorsun bilse sorardı."

Sadi

257- "Yenileceğinden korkan, daima yenilir."

Yıldırım Beyazıt

258- "Tohum ek, vermezse toprak utansın."

Necip Fazıl

259- "Felaket kabarık dost sayısını sıfıra indirir."

W.Shakespeare

260- "Felaketin bir iyliği varsa, hakiki dostlarımızı tanıtmasıdır."

Balzac

261- "Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur."

Hyman Rickover

263- "Öyle horozlar vardır ki, öttükleri zaman güneşin doğduğunu sanırlar."

H. Dunant

264- "Zaman paraya benzer, lüzümsuz yere sarfedilmedikçe daima yeter."

Conficius

265- "Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir."

Conficius

266- "Sizden hiçbiriniz, nefsini hakir (küçük) yapmasın"

Hz. Muhammed

267- "Kim Cuma günü selameti bulursa, diğer günlerde de bulur"

Hz. Muhammed

268- "Yolculuk edin sıhhat bulursunuz"

Hz. Muhammed

269- "Mekke kalma ve oturma yeri değildir. Hac ibadetini yerine getirdikten sonra Mekke de kalma süresi 3 gecedir"

Hz. Muhammed

270- "Yolculuk azaptan bir parçadır"

Hz. Muhammed

271- "Biriniz yolculuğa ait işini bitirince ailesinin yanına dönmeğe acele etsin"

Hz. Muhammed

272- "Hac ve Umreye gidenler Allahın elçileridir"

Hz. Muhammed

273- "Hac, zayıf olan her kişinin cihadıdır"

Hz. Muhammed

274- "Sen babanın yerine hacca git. Hayrın arttıramazsan, şerrini de arttıramazsın"

Hz. Muhammed

275- "Bana diğer Resûllerden farklı üç şey verildi;

1) Ganimetler bana helal kılındı

2) Bana şefaat etme yetkisi verildi

3) Nebiler bir kavme iken ben bütün insanlara nebi olarak baas olundum.. (gönderildim)"

Hz. Muhammed

276- "Rüya Allah'tan, Hilm Şeytandandır"

Hz. Muhammed

277- "Dünya uyuyanın rüyası gibidir"

Hz. Muhammed

278- "Onu inkar edenin veya hafif görerek terk eyleyen kimsenin Allah iki yakasını bir araya getirmesin ve işlerini tamam etmesin" (Cuma namazı ile ilgili)

Hz. Muhammed

279- "Tabi kendileri için Adil ve Zalim bir imam bulunupta, Cuma kılmak imkanı varsa, bilmiş olunuz ki, o kimsenin başka namazı yoktur."

Hz.Muhammed

280 "Resüller, Nebiler miras bırakmaz, onların bıraktıkları, sadakadır"

Hz. Muhammed

281- "İbrahim benim oğlumdur. O memede iken öldü. Onun iki tane süt annesi vardır. Süt müddetini cennete tamamlayacaktır."

Hz. Muhammed

282- "Onlar, o kimselerdir ki, görüldükleri zaman Allah zikredilir"

Hz. Muhammed

283- "Allah'tan Firdevs Cennetini isteyin, O Rahmanın arşına dayanır, bütün ırmaklar ondan çıkar"

Hz. Muhammed

284- "Beraat gecesinde, doğanlar, ölenler, rızıklar, hatta hacca gidenler belirlenir"

Hz. Muhammed

285- "Siyah cehennem ehlinin boyasıdır"

Hz. Muhammed

286- "Ahir zamanda sakalını siyaha boyayanlar çıkacaktır ki onlar cennet kokusu alamayacaklardır"

Hz. Muhammed

287- "Gençlerin en hayırlısı kendini yaşlılara benzeten, ihtiyarların en şerlisi kendini gençlere benzetendir"

Hz. Muhammed

288- "Hayatı komedi sayanlar son espiriyi iyi düşünsünler."

Seneca

289- "Başkalarından üstün olmamız önemli değildir. Önemli olan; dünkü halimizden üstün olmamızdır."

Seneca

290- "Eğer siz Newton'sanız başınıza düşen ELMA bir aksilik değildir."

Zukianos

291- "Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz."

Zukianos

292- "Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür."

Eflâtun

293- "En büyük zafer insanın kendine hakim olmasıdır."

Eflâtun

294- "Öl ve ol! işte bunu bilmiyorsan zavallı bir misafirsin karanlık yeryüzünde."

Geothe

294- "Söyleyecek sözü olmayan yüksek sesle konuşur."

Conficius

295- "Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder."

Gazâli

296- "Sakladığın bir sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun."

Hz. Ali

297- "Sabır; yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır."

Cuneyd-i Bağdadi

298- "Ne kadar az bilirseniz o kadar şiddetle mudafa edersiniz."

Berthard Russel

299- "Ey Allah'ım senin dininin gayretiyle ve senin hoşnutluğunu sağlamak için beni katletmek üzere toplanan kullarını afveyle! ve merhamet eyle!. Çünkü aşikardır ki, eğer bana ilham ettiğini onlara ilham etseydin, onlar yaptıklarını yapmayacaklardı; eğer sen onlardan gizlemiş olduğun şeyi benden gizlemiş olsaydın, ben bu elemlerle muzdarip olmayacaktım."

Hallac-ı Mansur

300- "CÜCE dağa da çıksa CÜCE'dir. DEV kuyuya da girse DEV'dir..."

Seneca

301- "Bir merhaleden güneşle derya görünür,

Bir merhaleden her iki dünya görünür,

Son merhale bir fasl-ı hazandır ki sürer

Geçmiş gelecek, cümlesi rüya görünür.."

Yahya Kemâl Beyatlı

302- "Sana emanet edilen şeyi iyi sakla, birinin hıyanetine uğradığın zaman hoşgör. Ve hıyanete hıyanetle karşılık verme.."

Hz. Muhammed

303- "Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir..."

Hz. Ebubekr

304- "Bir gerçeği savunurken, önce kendimiz inanmalıyız, sonra da başkalarını inandırmaya çalışmalıyız.."

Hz. Ali

305- "Oturduğu yerle iftihar eden bir insan görmeyi severim. Sevdiğim diğer bir şey de, bir insanın oturduğu yerde kendisiyle iftihar ettirecek şekilde yaşamasıdır.."

Abraham Lincoln

306- "Başkalarını bilen insan bilgili, kendini bilen kimse akıllıdır.."

Laotsze

307- "Kadrini bilen, haddini aşmayan, diline sahip olan, ömrünü boşa sarfetmeyen kimseye Allah Rahmet eylesin."

Hz. Ali

308- "En büyük düşmanın, iki kaburga kemiğinin arasında olan düşmandır."

Hz. Muhammed

309- "Hataları, bilhassa kötü huyları tam bırakan kimse, kopardığı otu kökten keser. Şüphesiz o bir daha dallanmaz."

Abdülkâdir Geylâni (Hz.)

310- "Doğrular ve yanlışlar yoktur, sadece yorumlar vardır."

Nietzsche

311- "Söz biliyorsan söyle ibret alsınlar, yok bilmiyorsan, sus da insan sansınlar."

Atasözü

312- "Beni Hz. İsa'yı övdükleri gibi övmeyin."

Hz. Muhammed

313- "Efsane, ayrıcalıklı hareketlerin sonucunda doğar."

A.F.Y

314- "Ayna ve terazi yalan söylermi?"

Mevlâna

315- "İşlek yol olun."

Hz. İsa

316- "Kendimi arıyorum, gören varmı?"

Erzurumlu İbrahim Hakkı

317- "Sizi övenlerin suratına toprak saçın."

Hz. Muhammed

318- "Mezarları ziyaret edin, size ölümü hatırlatır."

Hz. Muhammed

310- "Uslûbu beyan aynıyle insandır."

Atasözü

320- "Allah'a hamd ü sena ile başlamayan her mühim işin feyzi ve bereketi olmaz."

Hz. Muhammed

321- "Uçurumları sevenlerin kanatları olmalı."

Nietzsche

322- "Şaki ve Said ana karnında bellidir."

Hz. Muhammed

323- "Vecd, iç alemde ilâhi tecelli ile karşılaşınca, ya sevinç içindedir. Ya hüzün."

Cûneyd-i Bağdadi

324- "Bir anlık tefekkür, bin yıl ibadetten hayırlıdır."

Hz. Muhammed

325- "Zahir ilmine sahip olanların gideceği cennetler bellidir."

A.F.Y

326- "Her kim kırk gününü ihlâs ile sabahlarsa, hikmet kaynakları kalbinden diline akar."

Hz. Muhammed

327- "Hırs gelir, göz kararır

Hırs gider , yüz kızarır..."

Voltaire

328- "Benim tarafımdan tebliğ edilen Kur'an dan bir ayet olsun halka ulaştırınız... Beni israilden de ibretli kıssalardan haber verebilirsiniz. Bunda bir beis yoktur."

Hz. Muhammed

329- "İman edip hayırlı işler yapanların son duaları; 'Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun' cümlesidir."

Hz. Muhammed

330- "Düşünmeden konuşma, sonuna bakmadan iş yapma..."

Hz. Ali

331- "Şeref, edep iledir. Soy ile değildir.

Hz. Muhammed

332- "Istırap öğretir."

Ezop

333- "Hakiki dost karşılık beklemez."

Abraham Lincoln

334- "Şiddet göstermeden güçlü kuvvetli, zayıflık belirtmeden, yumuşak ol."

Hz. Ömer

335- "Dünya Mü'minin zindanıdır."

Hz. Muhammed

336- "Erdemin en büyüğü, seninle ilişkilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene vermen, sana kötülük edeni bağışlayıp, dost elini uzatmandır."

Hz. Muhammed

337- "Her işe besmele ile başla!

Temiz ol daima iyiliği adet edin!

Dünyanın mutluluğuna mağrur olma!

Kimseye kızma eziyet ve cefa etme!

Ömrün uzun olsun istersen, kimsenin nimetine haset etme!

Kimseyi kötüleyip, atıp tutma!

Senden üstün kimsenin önünden yürüme!

Dişin ile tırnağını kesme!

Çok uyumak kazancın azalmasına sebep olur!

Akıllı isen yanlız yolculuğa çıkma!

Seher vakti Kur'an-ı Kerim oku!

Daima Allah-ü Teâlâ'yı zikret!

Kendini başkalarına medhetme!

Namahreme bakma, harama bakmak gaflet veririr.

Kimsenin kalbini kırıp, viran eyleme!

Edepli, mütevazi ve cömert ol!

Yanlız bir evde yatmaktan sakın!

Velî, insanlardan gelen sıkıntılara tahammül edip katlanan kimsedir. O, toprak gibidir.

Toprağa hertürlü kötü şey atılır.

Fakat topraktan hep güzel şeyler biter..."

Akşemseddin Hazretleri

338- "Mekârim-i ahlâk olan, Allah'ın genişliğine uzanan insandır"

A.F.Y

339- "Sen sana ne sanırsan

Ayrıya da onu san,

Dört kitabın manası

Budur, eğer var ise..."

Yunus Emre

340- "Öfkenin ateşi önce sahibini yakar. Sonra, kıvılcımı düşmana ya varır, ya varmaz.."

Abraham Lincoln

341- "Senin gerçek kardeşin, seninle beraber olan, sana faydalı olmak için kendini zarara sokan, zamanın musibetleri sana dokunduğunda, seni kurtarmak için, kendi işlerini bırakabilendir."

Hz. Ali

342- "Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edep gibi miras, ilim gibi şeref olmaz."

Hz. Ali

343- "Fazilet menfaatlerin çarpıştığı yerde meydana çıkar.."

M. Morgan

344- "İnsandan belâ gelmez, hak istemedikçe,

Hak belâ vermez, kul azmadıkça..."

Mevlâna

345- "Sevgi satın alınan, çalışılarak elde edilen birşey değildir. O, hep aynı yerde durur."

A.F.Y

346- "Kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever."

Hz. Muhammed

347- "Karınca, güzelim harmanları görmezde bir tanecik buğdayın üstüne titrer."

Mevlâna

348- "Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha da güzel olur."

Hz. Muhammed

349- "En yüksek dağlara tırmanan kimse bütün acıklı oyunlara acıklı yaşayışlara güler."

Nietzsche

350- "Evlat kokusu cennet kokusudur."

Hz. Muhammed

351- "Sana bir kötülük yapıldığında verebileceğin en iyi karşılık unutmak olsun."

Sentos

352- "Korku, köleliktir."

Eflâtun

353- "Hak tarafından gelen bir cezbe, iki cihanın işine bedeldir."

Hz. Muhammed

354- "Takdir yetisi kapanmış olanın, tenkid kapıları sonuna dek açılmıştır.."

A.F.Y

355- "Ne kadar bilirsen bil, söyledikleriniz karşındakinin anlayabildiği kadardır."

Mevlâna

356- "Cennete ilk çağırılıcak olanlar, bollukta darlıkta hep Allah'a şükür eden hamdçılardır."

Hz. Muhammed

357- "Hayatınız boyunca bir kurban olmak zorunda değilsiniz. Tam şu anda ne olduğunuz, geçmişteki seçimlerinizin bir sonucudur. Ne olacağınız ise bundan sonra yapacağınız seçimlere bağılıdır."

Ivan Burnell

358- "Zulûmden sakının! çünkü zulûm kıyamet gününde karanlıktır."

Hz. Muhammed

359- "Sen çevrende olup bitenleri görüp "Neden?" diye soruyorsun, bense asla varolmamış şeyleri hayal ederek "Neden olmasın?" diyorum."

George Bernard Shaw

360- "Sevgi, Aşk, kendine ancak sevgisizlikle ihanet eder.."

A.F.Y

361- "Lezzetleri alt üst eden ölümü çokça hatırlayınız."

Hz. Muhammed

362- "İnsanlara yapılacak en büyük iyilik, onlara akıllarını kullanmayı öğretmektir."

Moliere

363- "Kabrimi ziyareti bayrama çevirmeyin."

Hz. Muhammed

364- "Hoşgörü sınır tanımaz "

A.F.Y

365- "Davul sesine uyanan zengin, bekçinin geceyi nasıl geçirdiğini nereden bilsin..."

Mevlâna

366- "İyi işin, iyi birşey üzerine yapılması iyi olur, kötü şeyin kötü şey üzerine yapılması fesat olur."

Hz. Muhammed

367- "İnsanlar, babalarından ziyade zamanlarına benzerler."

Hz. Muhammed

368- "Tuzağa saçtığın taneler cömertlik sayılmaz ki."

Mevlâna

369- "Ne denli uçmayı bilirsek, uçmayı bilmeyenlere o denli küçük gözükürüz."

Nietzsche

370- "Birisi bir söz söyledi ve sonra önüne-ardına-sağına-soluna baktımı o söz sırdır."

Hz. Muhammed

371- "Ancak yok olmak için yaşayanları severim. Öteye geçenler bunlardır.

Nietzsche

372- "Şeytaniyet vasfı olmasaydı Adem halife olabilirmiydi..? "

A.F.Y

373- "İlerleyemeyen gerilemeye mahkumdur."

Edward Gibbon

374- "Her aptal, onu beğenen başka bir aptal bulur."

Boilsau

375- "Yemeklerin en kötüsü, tokların çağrıldığı, açların çağrılmadığı düğün yemeğidir."

Hz. Muhammed

376- "Ne denli yükselirsek uçmayı bilmeyenlere o denli küçük gözükürüz."

Nietzsche

377- "Gerçekte hiç bir şey mucizevi değildir. Bir sihirbazın bildiğini öğrendiğin an o artık sihirli değildir.

Richard Bach

378- "Gerçek büyüklük, kendine egemen olmaktır."

Daniel Defoe

379- "Ey müslüman, edep nedir diye sorarsan bil ki edep, her edepsizin edepsizliğine katlanmaktır."

Mevlâna

380- "Cennet'in de Cehennem'in de anahtarı kılıçtır."

Hz. Muhammed

381- "Şüphesiz şeytan, solu ile yer solu ile içer."

Hz. Muhammed

382- "Kızgınlığın ilacı, aynaya bakıp kendini seyretmendir."

A.F.Y

383- "İnsanların en büyük dostu zorluklardır, çünkü insanı karşılaştığı zorluklar kuvvetlendirir."

Gasson

384- "Meyvelerle yüklü dal, başını yere koyar."

Sadi

385- "İnsan, dilinin altında gizlidir."

Hz. Muhammed

386- "Akıl noksanlığı iki türlüdür. Biri delilik, diğeri cahillik."

Eflâtun

387- "Şayet siz, bir ip sarkıtmış olsaydınız, mutlaka Allah'ın üzerine düşerdi."

Hz. Muhammed

388- "Bir kimse kendi hakikatine arif olursa, hiçbir itikat ile kayıtlı olmaz."

Muhiddin Arabi

389- "Çocuk,kalb meyvasıdır ve cennetin rızkındandır."

Hz. Muhammed

390- "Babanın gizlediği şey, oğulda açığa çıkar"

Nietzsche

391- "Her kap içinde olanı sızdırır."

Atasözü

392- "Sevginin ilacı yoktur."

A.F.Y

393- "Bilgisizler içinde bir bilgili, ölüler içinde bir diridir."

Hz. Muhammed

394- "Denize düşenin yağmurdan korkusu olmaz."

Sadi

395- "Hiçbir işte gereğinden fazla acele etme; dikkatli olanlar kendilerini zor duruma düşmekten korurlar."

Hz. Ali

396- "Dostlukta da düşmanlıkta da aşırıya kaçmayın."

Hz. Muhammed

397- "İlimsiz din topal, dinsiz ilim kördür."

Einstein

398- "Görünen zatıdır, gayri ne hacatıdır."

Şems-i Tebrizi

399- "Benim şefaatim büyük günahlar içindir."

Hz. Muhammed

400- "Fenalığın içine kolayca girilir; fakat güçlükle çıkılır."

Maintenon

401- "Bismillah de; sağ elinle ve önünden ye."

Hz. Muhammed

402- "Bir kimse ile bir mirası bölüşmeden, o kimseyi tanıdığını iddia etme."

Johann Kaspar Lavater

403- "Tüm insanlar orijinal olarak doğar birçoğu kopya olarak ölür."

Atasözü

404- "Derin olduğunu bilen kimse kolay anlaşılır olmaya çalışır, kalabalıkta derin görünmekten hoşlanan kimse ise anlaşılmaz olmaya çalışır. Kalabalık dibini göremediği herşeyi derin sanır çünki."

Nietsche

405- "Kişisel sevgi her ne kadar has ve yoğun olsa da mutlaka bağlayıcıdır; özgür sevgi ise herşeyi kapsayan sevgidir.

Maharaj

406- "Kazayı ancak dua çevirir.

Hz. Muhammed

407- "İyilerle dost ol, kötülerden emin olursun."

Hz. Osman

408- "İnsan odur ki, başkasının incitişiyle incinmesin.. Ve insan odur ki, incitilmeye müstahak olanı incitmesin...

Mevlâna

409- "Şüphesiz ki İbrahim, Mekke'yi haram kılmış, orayı dokunulmaz yapmıştır. Ben de Medine'yi haram kıldım."

Hz. Muhammed

410- "Ehlullâh ile halk arasındaki fark, bir toz tanesi ile, Everest Dağı arasındaki fark gibidir."

A.F.Y

411- "Tanrıyı dışarda yukarda düşünenler, ruhun da bedene dışarıdan, yukarıdaki tanrının yanından geldiğini düşündüler!.

'Allah' ı bilenler ise, ruhun beynin özü ve hakikatı olan Hak' tan geldiğini müşahade ettiler.."

Ahmed Hulûsi

412- "Beni güçsüz olanlarınızın yanında arayınız, çünkü siz güçsüzleriniz sayesinde zafere kavuşturulup rızıklandırılıyorsunuz."

Hz. Muhammed

413- "Kendi düşen bir adamı bırak, düşsün. Bir başkası tarafından itilmişse onu tut."

Machiavelli

414- "Allah bir kulu sevdi mi ona dünya işlerini kapar, ahiret işlerini açar."

Hz. Muhammed

415-"Acı, bir saati on saat yapar."

William Shakespeare

416- "Seni övdükleri sürece kendi yolundan gittiğini sanma sakın; başkasının yolunda gidiyorsun.

Nietsche

417- "Düşmanının bilmesini istemediğin şeyi dostuna söyleme."

Schopenhauer

418- "Dininde muhlis ol ki amelin azı sana yeter."

Hz. Muhammed

419- "Göğün gürlediğini duyarsanız tesbih getirin, tekbir getirmeyin."

Hz. Muhammed

420- "Hoşlandığın şeyler seni cennete ulaştırmaz."

A.F.Y

421- "Herkes ateşini buradan götürür. Öteki dünyada ateş, nar olmaz."

Karacaoğlan

422- "Azim ve sebat insanların en büyük yardımcısıdır."

Hz. Ali

423- "Bal her ağıza tatlılık verir."

Mevlâna

424- "Ağzım balık yesin ama ayağım suya değmesin isteriz."

İngiliz Atasözü

425- "Bazı şeyleri basite almanın, gerçeği örtmekten farkı yoktur."

A.F.Y

426- "Eğer hakkıyla Allah'ı tanımış olsaydınız, mutlaka su üzerinde yürürdünüz ve dağlar size geçit verirdi."

Hz. Muhammed

427- "Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmaya hazırlar. Yazmak ise olgunlaştırır."

Francis Bacon

428- "Bismillahirrahmanirrahim, diyenlerden başkası, dünyadan çok susamış olarak çıkar."

Hz. Muhammed

429- "İnsanlardan hiçbirşey beklemeyen mutludur. Çünkü o, hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramayacaktır."

Alexander Pope

430- "İslam garip olarak zuhur etti, ileride yine başladığı gibi garip olarak zuhur edecek, ne mutlu o gariblere."

Hz. Muhammed

431- "Kaybettiklerin seni kaybetmemeli."

A.F.Y

432- "Hazine eziyet çekene gözükür."

Mevlâna

433- "Çocuklarınızı, kendi bulunduğunuz zamandan başka zaman için hazırlayınız, onları yaşayacakları zamana göre bilgilendiriniz."

Hz. Ali

434- "İdrakta, idraksizlik, idraksizlikte idrak vardır."

A.F.Y

435- "İnsanlar arasına girip de onların eziyetlerine sabreden mü'min, insanlar arasına girmeyip onların eziyetlerine sabretmeyenden daha güçlü kuvvetlidir."

Hz. Muhammed

436- "Çünki bildim mü'minin kalbinde bir Allah var.

Nice izzet etmedin ol beyte kim, Allah var.

Her ne var ise Âdem'de var.

Âdemde ara Hakkı sen,

Olma iblis-i şaki Âdem'de sırrullah var."

Seyyid Nesimi

437- "Ehl-i dünya dünyada.

Ehl-i ukbâ ukbâda,

Her biri bir sevdâda,

Bana Allahım gerek."

Lâedri

438- "Fizyolojik beraberliğin, ruhsal beraberlik ile ilgisi yoktur.

A.F.Y

439- "Alimin zellesinden korkun; onun hatasından ötürü edeceği tevbeyi bekleyin."

Hz. Muhammed

440- "Sen kendini küçücük et-kemik sanırsın. Oysa sende alem-i ekber gizlidir."

Hz. Ali

441- "Akıllı insanın ağzı kalbinde, akılsız insanın kalbi ağzındadır."

Hz. Süleyman

442- "Eğer Âdemoğlunun iki vadi dolusu altını olsa idi, mutlaka bir üçüncüsünü isterdi. Ademoğlunun karnını sadece toprak doldurur."

Hz. Muhammed

443- "Allah bir kulu sevince, onu denemeye tabi tutar. Kul sabrederse onu seçkin kılar, şükrederse (onu) temize çıkarır (ıstıfaya tabi tutar)."

Hz. Muhammed

444- "Her bildiğini söyleme, ama her söylediğini mutlaka bil."

A. Claudius

445- "Her gülün dikeni vardır ama her dikenin gülü yoktur."

Mevlâna

446- "İsrafilin sağında Cebrail, solunda Mikâil vardır."

Hz. Muhammed

447- "Kişi, kendini beğenerek "helâk oldu bu insanlar!" derse en helâk olanı kendi olur.

Hz. Muhammed

448- "İnsanlardan iki kişi dahi kalsa kureyşin hakkı devam edecektir.

Hz. Muhammed

449- "Uyku belleği korumanın en iyi yoludur."

A.F.Y

450- "Kadir gecesi, Cebrail emrinde yetmiş bin melek, dört bayrak olduğu halde Mekke?ye iner. Birinci bayrağı Harem-i Şerif?e diker. İkinci bayrağı Mescid-i Nebevi?ye diker. Üçüncü bayrağı Kudüs?e diker. Dördüncü bayrak da elinde olduğu halde yeryüzünde dolaşır. Uyanık bulduğu kimselere selam verir; sırtını kanadıyla sıvazlar. Kanadıyla sıvazladığı her kimsenin bütün günahları affolur."

Hz. Muhammed

451- "Ben, Musa?nın zahirinin hocasıyım."

Hızır (a.s.)

452- "Düşünmeyen ve arınmayan insan, Hadisleri ve Kur ?an ?ı değerlendiremez."

A.F.Y

453- "Ben müminlere kendi nefislerinden daha alâyım. Kim borçlu ölürse, onun borcunu ödemek bana aittir. Mal bırakırsa, varislerinin olur."

Hz. Muhammed

454- "Elmas, nasıl yontulmadan kusursuz olmazsa, insan da acı çekmeden olgunlaşamaz."

Conficius

455- "Bir şey, taklid olarak değil, yaşamak için yapılmalıdır."

A.F.Y

456- "Dilin düşüncenden önce hareket etmesin."

Chilon

457- "Eğer ağaca tırmanmak istiyorsanız, yıldızlara çıkmaya niyet ediniz ki başarabilesiniz."

Conficius

458- "Peygamberlerin sayısı: Yüzyirmidörtbindir. Bunlardan resul olanlar üçyüzonbeştir.

Hz. Muhammed

459- "Bu ilim, tevil yapan cahillerin, tahrif eden azgınların, iptalci müfterilerin, düşman olan her neslin elinden muhafaza olunacaktır."

Hz. Muhammed

460- "İftira, gıybet tevil edilmez."

A.F.Y

461- "Her insan içinde yaşadığı çağın yaratığıdır. İçlerinden pek azı kendilerini zamanlarındaki düşüncelerin üstüne yükseltebilirler."

Voltaire

462- "Kıyamet gününde Ademoğullarından, dağlar gibi sevapları bulunan kavimler huzura çıkarılacaklar. Cennete yaklaşıp tam girecekleri sırada kendilerine: 'Onda sizin hiç bir nasibiniz yoktur!' diye seslenilecek."

Hz. Muhammed

463- "Gözü yemde olan balık yakasını oltadan kurtaramaz."

Atasözü

464- "Boş bir kafa şeytanın çalışma odasıdır."

S.Smiles

465- "El-Hamdu lillah, şükrün başıdır."

Hz. Muhammed

466- "Her hissediş, her duyuş sevgi değildir. Onu, gerçek kimliği ile karşınıza çıktığında anlamış olursunuz."

A.F.Y

467- "Bütün ülkeler Allah'ın ülkeleri, kullarda Allah'ın kullarıdır. Öyle ise neresi daha iyi işine geliyorsa orada otur."

Hz. Muhammed

468- "Kişi (sevdiğinin) dostunun dini üzerinedir. O halde her biriniz baksın ki, kimle dostluk yapıyor."

Hz. Muhammed

469- "Bir şeyi anlamak o şeyi bağışlamak demektir."

Buda

470- "Herşeyin bir yolu vardır; cennetin yolu da ilimdir."

Hz. Muhammed

471- "İnsana birşeyler verebilen, bazı şeyleri alıp götüren konuşma sohbettir."

A.F.Y

472- "Senden sana sığınırım."

Hz. Muhammed

473- "Bilgiden kanatlar tak, cennete uçmak için."

Shakespeare

474- "Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. O zaman başkalarının kusurlarlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını anlarsın."

Hz. Muhammed

475- "Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız."

Hz. Muhammed

476- "Herşeyi kendinin başardığını sananlar küçülür."

Abraham Lincoln

477- "Muhakkak ki Allah; yardımı, ihtiyaca göre, sabrı da musibete göre verir."

Hz. Muhammed

478- "Ben arıyım diyorsun ama, balın varmı?"

Pir Sultan Abdal

479- "Emanete sadakat rızkı, hıyanet de fakirliği celp eder."

Hz. Muhammed

480- "Ne kadar zengin olsan, ancak yiyebildiğin kadar yersin..."

Mevlâna

481- "Bir anlık kızgınlığı önlersen, yüz günlük kederden kurtulursun."

Çin atasözü

482- "Kendi veya başkasının yetimini koruyan bir kimse ile ben, cennette şöyle yanyana bulunacağız."

Hz. Muhammed

483- "Denizi testiye doldursan, alabildiği kadar su alır. Gerisi kalır..."

Mevlâna

484- "Düşüncelerinizden nefret ediyorum fakat o düşünceleri savunma hakkını size kazandırmak için ölmeye hazırım."

Voltaire

485- "Birgün birisiyle dost olduğunuzda, yarın onun bir düşman olabileceğini unutmayın."

Hz. Muhammed

486- "Büyük balık dipte yüzer."

İngiliz atasözü

487- "Sebat başarının en büyük garantisidir."

S.Smiles

488- "El mevt-ü Hakkın..." (ölüm haktır)

Hz. Muhammed

489- "İşleyen demir ışıldar"

Atasözü

490- "Kişi doğduğu yerden başka bir yerde ölürse, doğduğu yerden izinin kesildiği yere kadar, kendisi için cennette ölçü konulur."

Hz. Muhammed

491- "Bir Nebi gördüm, yanında çok az ümmet vardı. Bir Nebi gördüm yanında 2-3 kişi vardı. Bir Nebi gördüm yanında hiçkimse yoktu. Büyük bir topluluk gördüm işte bunlar benim ümmetim dedim. Hayır o senin değil Musa'nın ümmeti dediler. Ufka bak dediler baktım, alabildiğine dolu idi, diğer ufka bak dediler ora da dolu idi. İşte bunlar senin ümmetindir. İçlerinden 70 bin kişi sorgusuz hesapsız cennete gidecektir dediler, sahabeden biri; "Ya Resûlullah 70 binin içinde ben varmıyım?" diye sordu... Resûlullah evet dedi, ikinci bir sahabi; "Ya Resûlullah ben de varmıyım diye sordu, hayır o seni geçti (ikinci soran için).

Hz. Muhammed

492- "Kırılma, eğilmeyi bil."

A.F.Y

493- "Allah Resûlunu ilk kez gören, onu görür görmez heybetten titrer, onunla bir süre beraber olan ona aşık olur."

Hz. Ali

494- "Sakin ol ben kral değilim; ben kureyş kabilesinden, kurutulmuş et yiyen bir kadının çocuğuyum."

Hz. Muhammed

495- "Çalışmak en hayırlı sermayedir."

Hz. Ömer

496- "Yükselen her şey düşer."

Sallut

497- "Dünü bugüne taşıyan, dünün yükünü taşır."

A.F.Y

498- "Haşir gününde en şiddetli azaba, Nebi veya Resûl giyisisini kuşanıpda, zalim-kudurganların fiillerini işleyenler çarptırılacaktır."

Hz. Muhammed

499- "Büyük felaketler, büyük insanların yetiştiği okuldur."

Napolyon

500- "Kardeşim, ancak fikirdir varlığın,

Gerisi et ve kemiktir bir yığın."

Mevlâna

501- "Kişi ne ile ilgilenirse ona muhtaç kılınır."

Hz. Muhammed

502- "Kur'an insanlara pek çok şeyi sembollerle anlatırken; tasavvuf ise baştan sona, serâpa sembol ve mecazdır."

Ahmed Hulûsi

503- Ümmetimin helâkı şu üçtedir: Asabiyye... Kaderiye... birde kitab ve sünnete dayanmayan (boş) rivayet.

Hz. Muhammed

504- "Hakkın Rahmeti bizim günahlarımızdan büyüktür."

Muhiddin Arabi

505- "Müslümanı terk onun kanını akıtmak gibidir."

Hz. Muhammed

506- " Yapılan en kolay iş, havanda su dövmektir."

A.F.Y

507- "Bir şeye halâ inanmakla, yeniden inanmaya başlamak arasında çok büyük bir fark vardır."

W.H. Auden

508- "Peşin fikirler, muhakemesiz hükümlerdir."

Voltaire

509- "Hakikatte Arş ve Beytullâh, Allah'ı bilen arifin kalbidir."

Muhyiddin Arabi

510- "Ey ümmet, sizin için bilmedikleriniz hususunda korkmuyorum, lakin bildiklerinizi nasıl tatbik ediyorsunuz, ona dikkat edin!."

Hz. Muhammed

511- "Erkekler kadınlara boyun eğdikleri zaman helak olurlar."

Hz. Muhammed

512- "Hayatın değeri uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır.

Montaigne

513- "Dünden ibret alan, yarını inşa etmeye başlar."

A.F.Y

514- "Uhud, şahid ol! şüphesiz senin üzerinde nebi, sıddîk, ve şehid vardır."

Hz. Muhammed

515- "Seven kişi, içindeki eriyiğin sürekli değişmesiyle rengini değiştiren saf beyaz camdan yapılmış bir kase gibi, sevgilinin rengiyle renklenir."

Muhiddin Arabi

516- "Beni üç yerde anmayın; yemek yerken, hayvan keserken, aksırdığınız zaman."

Hz. Muhammed

517- "İnsanın cahil olduğunu bilmesi bilgiye atılmış ilk adımdır."

Disraelli

518- "İnsanların çoğu kıymetli değerli taşlar gibidir. Tüm güzelliklerinin ve parlaklıklarının meydana çıkması için, daha iyi insanlarla bir araya gelip cilalanmaları gerekir."

S. Smiles

519- "Günah, başkasının başına da beladır. Onu ayıplarsa, aynı şey kendi başına da gelir, onu gıybet ederek kötülerse bu defa günaha girer, onu hoş karşılarsa bu sefer aynı günaha ortak olmuş olur."

Hz. Muhammed

520- "Ölünce melekler onu yolcu eder. Ben de ruhlar içerisinde ona rahmet indiririm..."

Hz. Davud

521- "Ölümü tadan kişi kabre konulduğunda her taraftan ateş yakılır. Eğer ona mani olacak amel yoksa azap görür."

Hz. Muhammed

522- "Amaç insanlık değil Üst İnsansır."

Nietzsche

523- "Kaydederek aklınıza yardımcı olun."

Hz. Muhammed

524- "Cehennem dediğinde dal odun yoktur,

Herkes ateşini buradan götürür.

Pir Sultan Abdal

525- "İman 70 kûsur şubedir; en üstünü Lâ ilahe illallah sözüdür. En aşağı mertebesi ise insanlara eziyet veren bir şeyi yol üzerinden kaldırmaktır. Haya da imandan bir şubedir."

Hz. Muhammed

526- "Şiddete gerek olmayan yerlerde aşırılık gösterenler helak oldu."

Hz. Muhammed

527- "Kendisine hakim olamayan insan hür değildir."

Cladius

528- "İnsanlar beni anlamıyor diye kaygılanmam; ben insanları anlamazsam kaygı

duyarım."

Conficius

529- "Hasenât'ül Ebrar, Seyyiât'ül Mukarrebin.."

Hz. Muhammed

530- "Istıraplar,insanı gökyüzüne götüren merdivenlerdir."

İngiliz Atasözü

531- "Boş çuval dik durmaz."

G. Herbert

532- "Nefsine zor gelen, hakkında hayırlıdır."

Hz. Muhammed

533- "İnsan,içi oyulmadıkça ötmeyen bir kamışa benzer."

Mevlâna

534- "İş ehline verilmezse kıyamet yaklaşmış demektir."

Hz. Muhammed

535- "Maddi hayata meyledenler için hayat deniz suyu içmeye benzer, içtikçe susarlar, susadıkça içerler."

Muhiddin Arabi

536- "Cehennem şehvetler ile, Cennet de nefsin hoşlanmadığı şeylerle örtülmüştür."

Hz.Muhammed

537- "Ramazana Ramazan demeyiniz. Ramazan Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Ramazana Şehr-i Ramazan (Ramazan Ayı) deyiniz."

Hz.Muhammed

538- "Ömür akan su gibidir, durmadan yenilenir,

Beden sabit görünse de her an değişir.

Mevlâna

539- "Rabbim beni Adem'e 2 şeyde üstün tutmuştur. Benim cin'im müslüman, Adem'in cin'i kafir, idi. Benim hanımım bana yardımcı oldu, Adem'in hanımı onun günah işlemesine sebep oldu."

Hz.Muhammed

540- "Ben hataları gören gözleri yok ettim."

Mevlâna

541- "Bilgi ibadetten üstündür."

Hz. Muhammed

542- "Eğer bir müminin kalbini kırarsan

Hakk?a eylediğin secde değildir."

Yunus Emre

543- "Toprak ne kadar zengin olursa olsun, ekilmedikçe mahsul vermez.

Kafalar da öyle;ekilmeyen kafalar da fikir üretmez.

Senaca

544- "Ümmetim yağmur gibidir; önü mü, sonu mu hayırlıdır bilinmez..."

Hz. Muhammed

546- " Gündüz kandilini bulmayan,gece karanlığına razı demektir."

Cenap Şehabettin

547- "Kapalı gözler ,ruhu seyretmenin en güzel şeklidir."

Victor Hugo

545- "Her gün bir önceki günden daha şerlidir.. (Bu durum) Rabbinize kavuşuncaya kadar (devam eder)..."

Hz. Muhammed

548- "Çok gülenin heybeti azalır."

Hz. Ali

549- "Bu dünyada kim güldü ki sen gülesin."

Yunus Emre

550- "Bulanmadan ve donmadan akmak ne hoştur."

Mevlâna

551- "Güçlü mü'min, Allah katında zayıf mü'minden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Fakat her ikisinde de ayrı ayrı hayır vardır. Sana fayda verecek şeye sarıl. Allah'tan yardım iste! Acze düşme! Eğer başına birşey gelirse; "Şayet şöyle yapsaydım, böyle olurdu" deme. Ancak: "bu Allah'ın takdiridir. O dilediği gibi yaptı" de. Zira (şöyle yapsaydım, böyle olurdu) denilmesi, şeytanın işine kapı açar.

Hz. Muhammed

552- "İnsanın hissettiği, idrak ettiği şeyler, klasik anlamın dışında bir tesbih ve duadır."

A.F.Y

553- "Hâlikin nâ-mütenâhi adı var en başı "Hakk"

Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak

Hani ashâb-ı kirâm ayrılalım derlerken

Mutlaka sure-i ve'l asr okurmuş bu neden

Çünkü meknûn o büyük sûrede esrar-ı felâh

Başta imân-ı hakîki geliyor sonra salâh

Sonra hak sonra sebât; İşte kuzum insanlık

Dördü birleşti mi yoktur sana hüsrân artık.

M. Akif Ersoy

554- "Vukûf-i zamânî nefsin ahvaline vâkıf olman, bu haller şeriata ve Allah'ın rızasına uygunsa şükretmen, değilse istiğfar etmendir."

Nakşibendi

555- "Tasavvuf zamanı en uygun bir şekilde değerlendirmekten ibarettir."

Ebu Siad-i Ebu'l Hayr

556- "Yaşam, zemini kaygan, zorluklarla dolu, yürüyen bir bant gibidir."

A.F.Y

557- "Gücünüz nisbetinde amel işleyiniz. Zira siz usanmadıkça Allah (ibadetlerinizin karşılığını vermekten) usanmaz.

Hz. Muhammed

558- "Körler, güneşi görmese de güneş vardır."

Atasözü

559- "Kur'an ile İnsan ikiz kardeştir."

Hz. Muhammed

560- "Allah, her gece (son üçte birinde) dünya semasına inerek, "her kim dua ediyor, duasını hemen kabul edeyim; her kim bir dilekte bulunuyor, hemen isteğini vereyim; kim af diliyor, hemen onu affedeyim" der.

Hz. Muhammed

561- "Herkesin anlayış derecesi farklı farklıdır. Benim sana anlatacaklarım, ancak senin anlayabileceğin kadardır.

Mevlâna

562- "İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a şükredemez."

Hz. Muhammed

563- "Kıyamete yakın, en az bulunacak olan, helal para ve kendine itimad edilecek dosttur."

Hz. Muhammed

564- "Kim iki rekât namaz kılar ve bu esnada içinden başka birşey geçirmezse, geçmiş günahları affolunur."

Hz. Muhammed

565- "Yaşama pencereden dışarı bakar gibi bakın."

A.F.Y

566- "Merhamet edenlere, Rahman olan Allah da Rahmetiyle merhamet eder, yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler de size merhamet etsin."

Hz. Muhammed

567- "İşaretler onlara bağlanmak için değil, gösterdiklerinin değerlendirilmesi içindir."

Ahmed Hulûsi

568- "Ya Rabbi; örneklerle, beni insanları uyandırman için vesile kıldıysan, onlara teşekkür ederim. Sana şükretmeme vesile oldukları için..."

A.F.Y

569- "Bakılan manzara üzerinde bulunulan tepenin yüksekliğine bağlıdır."

Fransız Atasözü

570- "Din nasihattır."

Hz. Muhammed

571- "Allah'ın cezalarından birini tatbik etmek, Allah'ın beldelerine kırk gece yağan yağmurdan daha hayırlıdır."

Hz. Muhammed

572- "Güneşin varlığı yanında, ayın hükmü düşünülemez."

A.F.Y

573- "En doğru rüya gündüzleyin görünen rüyadır. Çünkü Allah bana vahyi gündüz tahsis etmiştir."

Hz. Muhammed

574- "Kazananları kaybedenlerden ayıran tek şey, kaderin her yeni oyununa gösterdiğiniz tepkidir.

Donald Trump

575- "Kişi, oruç tutar, namaz kılar, hacca gider, umre yapar da kıyamet günü olunca ona ancak aklı ve güzel huyu kadar sevap verilir."

Hz. Muhammed

576- "Kendini yönet, dünyayı yönetecek gücü bulursun.

Eflâtun

577- "Halifeler Kureyştendir."

Hz. Muhammed

578- "Ay Dünya'nın etrafında döner, ancak Dünya'yı etkiler."

A.F.Y

579- "Allah indinde şefâat bakımından en faziletlisi Kur'an'dır. Ne Nebi, ne Melek, ne de başkası..."

Hz. Muhammed

580- "Tutsaklığın, insan kalbine yerleştiğine inananlar yanılırlar. Vücut, bir efendinin emri altına girebilir, hatta onun malı olabilir, ama dimağlar özgürdür. O, hiçbir kayıt ve şart taşımaz, içinde tutuklandığı duvarlar bile onu kapatamaz.

Seneca

581- "Allah'ım fayda vermeyen ilimden, kabul edilmeyen duadan, korkmayan kalb'ten ve doymayan nefisten sana sığınırım."

Hz. Muhammed

582- "Bir saati olan saatin kaç olduğunu bilir. İki saati olan asla emin olamaz."

Lee Segal

583- "Ne alimlere karşı iftihar ve övünmek için, ne de cahillerle münakaşa etmek için ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim talep etmeyiniz."

Hz. Muhammed

584- "Size kafanız hükmediyorsa kralsınız. Vucudunuz hükmediyorsa, köle!."

Cato

585- "Allah'ı bütün noksanlardan tenzih ederim. Hamd ancak Allah'a mahsustur. Allahtan başka bir ilah yoktur ve Allah herşeyden büyüktür. Kuvvet ve kudret yanlız Allah'ındır."

Hz. Muhammed

586- "Seviyorum demeyin, beğeniyorum deyin. Zira sevgi kolay yutulur bir lokma değildir."

A.F.Y

587- "Bataklıkta yetişen gül bile olsa yakana takma."

Mevlâna

588- "Her sabit düşünce sahibi için zindandır."

Neitzsche

589- "Ne yaparsan onu bulursun, hangi ölçekle ölçersen o ölçekle alırsın."

Hz. Muhammed

590- "İnsanları yargılarsan onları sevmeye zamanın kalmaz."

Rahibe Teresa

591- "Adamın birine, 'yanlış trene bindiniz' demişler. Adam itiraz etmiş: 'Hayır, makinist ters gidiyor' demiş."

Nietzsche

592- "Öc almaya gücü yeterken af ile muamele eden kimse ne azizdir.

Hz. Muhammed

593- "Bedenin ışığı el, elin ışığı şekildir..."

A.F.Y

594- "Bir yanda ölümdür ama o yanda doğumdur. Ölüm batma gibi görünür ama aslında doğmaya hazırlıktır."

Mevlâna

595- "Bana birisi iyilik ederse onu hiç unutmam,

Bana birisi kötülük ederse hemen unuturum,

Birisine kötülük edersem hic unutmam,

Birisine iyilik edersem hemen unuturum."

Deveci

596- "Bildiğim bir şey varsa o da hiçbirşey bilmediğimdir."

Sokrates

597- "Geniş mesken, dürüst komşu, ve rahat binek insanın saadetindendir."

Hz. Muhammed

598- "Ölüm, yaradılmışın Yaradan?a kavuşmasıdır,Seb-i arus?dur."

Mevlâna

599- "İnsan insanı sevdiği zaman, onu sevdiğini ona haber versin."

Hz. Muhammed

600- "Gen boyutu, enerjiyle beyin arasında aracı katıdır."

A.F.Y

601- "Hayırlı söz söyleyipte insanlar arasını düzelten yalancı değildir."

Hz. Muhammed

602- "Duyguların getirdiği heyecan geçicidir. Aslı özünden gelendir."

A.F.Y

603- "Hallac Ene'l Hak dedi astılar. O da bizim bildiğimizi bilse idi, o da bizi katlederdi."

Mevlâna

604- "Ölüm, asil ruhlar için karanlık bir hapis hayatının sona ermesidir; tüm mutluluklarını maddeye bağlayanlar için ise bir felakettir."

Petrarqe

605- "Tırnağını kestikten sonra şayet batarsa etine,

Kazı tırnağın ortasını gecsin iki üc güne.

Bir siğil çıktımı parmagında elinin üstünde,

Üzerine oje sür sıkıca hava aldırma bantla,

Bir hafta ongün hic suya sokma,

Göreceksin siğilden eser kalmaz korkma.

Bu bilgiyi ihtiyacı olandan sakınma,

verende hakkın elidir alanda. Sakın unutma."

Deveci

606- "Bu gezegende korkmamamız gereken tek yaratık, insandır."

Carl Jung

607- "Hiddetlenen kimse Allah'a sığınsın, abdest alsın veya hiddetlendiği çevreyi değiştirsin."

Hz. Muhammed

608- "Unutup gülümsemek, hatırlayıp üzülmekten çok daha iyidir."

Chiristina Rosetti

609- "Allah için sevişen iki adamın en faziletlisi, muhakkak ki arkadaşına sevgisi daha çok olandır."

Hz. Muhammed

610- "Şayet üretilecek birşey yoksa, hayat çoğu zaman bir sıkıntıdır."

A.F.Y

611- "İşte ve ihtiyaçlarınızın başarıya ulaşması için gizlilikten faydalanınız; çünkü her nimete hased edilir."

Hz. Muhammed

612- "Işık olmadan renkler görülmez."

Mevlâna

613- "Kötülük cehalleten gelir."

Albert Camus

614- "İnsan kendi bedenini unutabildiği ölçüde mutludur."

Lawrance

615- "Her mutluluk ıstırapla satın alınır."

Manzoni

616- "Hediyeleşin ki sevişmiş olursunuz."

Hz. Muhammed

617- "Yok'a elbise giydirmek bir sanattır."

A.F.Y

618- "Doğardoğmaz ölmeye başlarız,son günümüz ilk günümüzün neticesidir."

Manilius

619- "Haya, bulunduğu bir şeyi süsler, kötü söz de bulunduğu bir şeyi ayıp kılar."

Hz. Muhammed

620- "Hasım hazır olmadıkça kimsenin şikayetini dinlemeyiniz."

Mevlâna

621- "Allah ümmetimi, içlerinden geçirdiklerini, konuşmadıkça ve onları yürülüğe koymadıkça bağışlamıştır."

Hz. Muhammed

622- " Özüne dönük yaşa, sen kazanırsın."

A.F.Y

623- "Borç insanı köle yapar."

Wellington

624- "Okumak büyüyebilmek için şarttır."

Leo Buskaglia

625- "Utanmadığın zaman dilediğini yap"

Hz. Muhammed

626- "Yanlış bir söz veya davranışla karşı karşıya kaldığında, doğrusunu ancak bir kere söyleme hakkın vardır."

A.F.Y

627- "İyilik güzel ahlaktır. Günah da, nefsini gıcıklayan ve insanların ve insanların farkına varmasından hoşlanmadığın şeylerdir."

Hz. Muhammed

628- "Nazik insan boş değildir."

Conficius

629- "Büyük sevinçlere büyük zahmetlere katlanarak ulaşılır."

Goethe

630- "Davranışlarında kararı bilmek, saygınlığı kazandırır."

A.F.Y

631- "Akıl kalptedir, merhamet karaciğerdedir, esirgeyiş (şefkat) dalâktadır, nefes de akciğerdedir.

Hz. Ali

632- "Bazıları üretir, bir kısmı da artıkları yer"

A.F.Y

633- "Mazlumun duasından sakının. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur.

Hz. Muhammed

634- "Zevkin yatağı, meziyetlerin ölümüdür."

Duganna

635- "Dua edenler üç kısımdır. Ya istedikleri hemen karşılanır, ya istediğinden daha efdali sonraya bırakılır, ya da istediğinin karşılığında bir kötülük kendisinden uzaklaştırılır.

Hz. Muhammed

636- "En güçlü hafıza, en zayıf mürekkepten daha solgundur."

İngiliz Atasözü

637- "Herhangi bir insan, zamanını nasıl sarf edeceğini düşünür, akıllı bir insan nasıl tasarruf edeceğini düşünür."

Schopenhauer

638- "Kimseden vefa görmesem de vefa göstermeye devam edeceğim."

Hz. Ali

639- "Hangi ölçekle tartarsan, o ölçekle tartılırsın."

Hz. Muhammed

640- "Bir namazın suretinin şartı, suyla temizliktir; namazın ruhunun şartı ise ruhi temizliktir."

Mevlâna

641- "Uyku, ölümün kardeşidir."

Hz. Muhammed

642- "Tembellik, yeteneklerin ölüm döşeğidir."

S.Smiles

643- "Allah sizin kalıbınıza ve suretinize değil, kalbinizin temizliğine bakar."

Hz. Muhammed

644- "Rızka sebep olan toprak,

Gözlerine dolar bir gün."

Seyrâni

645- "Kişi beğenmediğini tenkid eder. aslında onda hoşlanmadığı, kendi huylarıdır."

A.F.Y

646- "Meryem oğlu İsa (a.s.) suda yürürdü. Eğer daha fazla iman elde etseydi havada yürüyebilirdi."

Hz. Muhammed

647- "Kendinde değil, Allah'ta rahat ol."

A.F.Y

648- "Kıyamet gününde, halk arasında hüküm verilinceye kadar herkes sadakasının gölgesindedir."

Hz. Muhammed

649- "İstediğini söyleyen, istemediğini işitir."

Seneca

650- "Benimle evlenen ya da kendisi ile evlendiğim kadın cehenneme girmeyecektir."

Hz. Muhammed

651- "Aptalın Cenneti, akıllı için Cehennemdir."

Atasözü

652- "Sıkıntılar akıllıca idare edildikleri taktirde, karakteri terbiye ederler."

S.Smiles

653- "Denize, ancak Hac veya Umre yapan kişi ya da Allah yolunda gazaya çıkan insan açılabilir. Çünkü denizin altında ateş, ateşin altında da deniz vardır."

Hz. Muhammed

654- "Yakine erenler arasındaki fark, tefekkür ve tafsil farkıdır."

A.F.Y

655- "Sevgin yoksa, dost arama."

Sâdi

656- "Kimde sevgi varsa, Allah'ın varlığı ondadır."

Mevlâna

657- "Yetmiş şeytan bağlanmadıkça kişi hiçbir sadaka veremez."

Hz. Muhammed

658- "İnsan zamanın içinde değil, zaman insanın içinde yaşar."

Bergson

659- "Bir kere ağaran saç, bir daha kararmaz."

Firdevsi

660- "Elden gitmeden değerini anlayamayacağımız iki şey vardır; sağlık ve gençlik."

Hz. Ali

661- "Allah kıyamet günü ruhları bedenlerine gönderince mü'minlerin ruhları da yeşil renkli kuşların vücutlarına aşılarak, cennet ağaçlarının meyvalarından yerler."

Hz. Muhammed

662- "Her birim kendi fiilllerinin neticesini yaşar."

A.F.Y

663- "Uhud günü öldürülen kardeşlerinizin ruhlarını Allah Teala, yeşil renkli kuşların karınlarına koyar, böylece cennet nehirlerine uğrar; cennet meyvelerinden yer ve arşın gölgesinde yumuşak altından yapılmış kandillere inerler.

Hz. Muhammed

664- "Bildiklerini uygulama alanına koymayan aciz bir bilgin bal yapmayan bir arıya benzer."

Sadi

665- "İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal, diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz."

Hz. Muhammed

666- "İnsanın iki gayesi olmalı, üretmek ve paylaşmak."

A.F.Y

667- "İçi boş olan başaklar kellesini havada tutar.

Fazıl Ahmet

668- "Cehalet korkunun anasıdır."

Nenry Homes

669- "İnsanlar öyle bir zamanla karşılaşır ki, herkes kurtlaşır ve kurt olmayanları ötekiler yer."

Hz. Muhammed

670- "Vaziyet ne olursa olsun dudaklarından tebessüm eksik olmasın."

Victor Pauchet

671- "Gelişmenin temeli öğrenmektir."

Nehru

672- "İnsanlar kendilerine ait meselelerle övünme yarışına girmedikçe kıyamet kopmaz."

Hz. Muhammed

673- "Veren el alan elden üstündür."

Hz.Muhammed

674- "Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızlı çarpma, geri dönmek isteyebilirsin."

Don Herold

675- "Yüklendiğiniz görev ne kadar zahmetli olursa,ruhunuzu o nispette eğitir ve yüceltir."

Andre Gide

676- "Kıyamet günü Allah, insanları, çıplak, sünnetsiz ve dilleri tutulmuş olarak haşreder."

Hz.Muhammed

677- "Gönlün sınırı yoktur, konacağı yer belli olmaz."

A.F.Y

678- "Hiddetlenen kimse Allah'a sığınsın, abdest alsın veya hiddetlendiği çevreyi değiştirsin."

Hz. Muhammed

679- "Dışardan ışık kaynağı olmazsa, gözler renkleri farketmez."

Mevlâna

680- "Göz, mideden büyüktür."

Alman Atasözü

681- "Çok sürmez (öyle fenalıklar tahaddüs edecek ki) bir müslümanın en hayırlı malı, kendi dinini fitnelerden selamete çıkarmak için dağ başlarında gezdirip yağmur suyu başlarında güttüğü davarlardan ibaret olacaktır."

Hz. Muhammed

682- "Yaşam, şuur sahibi insanların malıdır."

A.F.Y

683- "Allah'ın gönderdiği her Nebi-Resûl mutlaka koyun gütmüş, çobanlık etmiştir. Ben de Mekke'nin Karârit mevkiinde koyun güderdim."

Hz. Muhammed

684- "İnsanoğlunun değeri benliğinden elde ettiği özgürlüğün derecesinde saklıdır!."

Einstein

685- "Benim olmayan sözleri bana mal etmeyin. Kim bir sözü yalan söyleyerek bana mal eder, benimle ilgili yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın."

Hz. Muhammed

686- "Ben olmayınca bu güller, bu serviler yok

Kızıl dudaklar, mis kokulu şaraplar yok

Sabahlar, akşamlar, sevinçler, tasalar yok

Ben düşündükçe var dünya, ben yok o da yok.."

Hayyam

687- "Geleceğin idareli kullanışı, mâzide yapılan israfı telafi edebilir."

J.O.Exeter

688- "Hayır için söylenen yalan, fitne için söylenen doğrudan iyidir."

Hz. Muhammed

689- "İnsanın talihini kaderi tayin eder."

Heraklius

690- "Konuşacaksan, susmaktan daha değerli şeyler söylemelisin."

Atasözü

691- "Gözüm uyur, fakat kalbim uyumaz."

Hz. Muhammed

692- "Ateşi maşa ile değil çıplak elle tuttuğunda, ancak algılayabilme imkanı doğar."

A.F.Y

693- "Başınıza sıkıntı gelirse sabredin; sevinç gelirse şükredin."

Hz. Muhammed

694- "Sevgi sağlığa yararlı, nefret ise zararlıdır."

Descartes

695- "Allah'a yemin olsun ki; ben, hem gökte Emin'im hem de yeryüzünde Emin'im."

Hz. Muhammed

696- "Sabır, nezaket ve kudrettir."

İngiliz Atasözü

697- "Beden sabit görünse de ruh her zaman değişir."

Mevlâna

698- "Taşı delen, suyun kuvveti değil; damlaların sürekliliğidir."

Atasözü

699- "İnsan, aklının sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz."

Einstein

700- "Aldatan bizden değildir."

Hz. Muhammed

50000 BİNE KADAR GIDIYOR ÜŞENDİM YAWWW (-:

SULTAN MURAT

27 Ocak 2008 22:01

S.Murat
Yasaklı

701- "Dilenci at üzerinde de gelse, ona sadaka verin."

Hz. Muhammed

702- "Arınmak, ateşle dağlanmak gibidir."

A.F.Y

703- "İnsanın beşiğini seçmesi kendi elinde değildir."

Alfred De Vigny

704- "Ben, kendim için hoş görmediğim birşeyi sizin için asla istemem"

Hz. Muhammed

705- "Kaza gelince feza daralır."

Arap Atasözü

706- "Ben, dayanıp yaslanarak yemek yemem."

Hz. Muhammed

707- "Her olayı hayır bil,

Her geceyi kadir bil,

Her geleni hızır bil."

Mevlâna

708- "Aza sahip olan değil, çoğu isteyen fakirdir."

Seneca

709- "Kendi nefsin için sevdiğin şeyi tüm insanlar için de sev ki, müslüman olabilesin."

Hz. Muhammed

710- "Dünü seven bugünü sevmedikçe dünü sevmiş sayılmaz."

A.F.Y

711- "Kötü tohumdan iyi meyve hasıl olmaz."

Sadi

712- "Kelimeler düşüncemizin giyimleridir."

Chesterfield

713- "Dünyaya yalnız geldiniz, yalnız gideceksiniz. Gene de bana göre, yaşarken gelip giderkene göre daha yalnızsınız."

Emily Carr

714- "Benim için kıyam edilmez (ayakta el bağlanıp durulmaz), kıyam yanlız ve yanlız Allah için yapılır."

Hz. Muhammed

715- "Başkalarını düzeltmek istiyorsanız ,önce kendinizi düzeltiniz."

Hz.Ömer

716- "Kendi kendini yenmek zaferlerin en büyüğüdür."

Platon

717- "Ben, Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı?

Hz. Muhammed

718- "Herkes kendi geleceğinin mimarıdır."

İngiliz Atasözü

719- "Kitap aklın ilacıdır."

Ovidius

720- "Sütsüz koyun fazla meler."

Japon Atasözü

721- "Konuş ki seni görebileyim."

Ben Johnson

722- "Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi; kadınlar, güzel koku ve namaz ki gözümün aydınlığı ona konmuştur."

Hz. Muhammed

723- "Dünü bugüne taşıyamayan, bugünü de yarına taşıyamaz."

A.F.Y

724- "Konuşmak bir ihtiyaç ise susmak bir sanattır."

Goethe

725- "Güzel konuşmak için tek bir yol vardır; dinlemeyi öğrenmek."

Marley

726- "Ben Ruhbaniyetle emrolunmadım. Ben kadınlarla evlenirim. Uyuduğum gibi uyanık da dururum. Oruç tuttuğum gibi oruçsuz günler de geçiririm. Kim benim bu tavır ve tarzımdan yüz çevirirse o benden değildir.

Hz. Muhammed

727- "Gönlün konduğu yer Allah?ın vechidir."

A.F.Y

728- "Benim ağzımdan yalan uydurmak, başka bir kişinin ağzından yalan uydurmaya benzemez. O halde, benim ağzımdan yalan uyduran, cehennemdeki yerine hazırlansın."

Hz. Muhammed

729- "Ben ashabım için emanım."

Hz. Muhammed

730- "Uşağım dahi olsa hatalarımı düzleten efendim olur."

Goethe

731- "Beş şeyden önce beş şeyi ganimet bil;

İhtiyarlığından önce gençliğinin, hastalığından önce sağlığının, fakirliğinden önce zenginliğinin, meşguliyetinden önce boş vaktinin, ölümünden önce hayatının..."

Hz. Muhammed

732- "Hırs ile mutluluk, birbirini hiç görmezler."

B.Franklin

733- "Hud, Vâkıa, Mürselât, Nebe ve Tekvir sureleri beni ihtiyarlattı."

Hz. Muhammed

734- "İnsan nereye giderse oraya bütün varlığıyla gitmelidir."

Conficius

735- "Vahiy bana zaman zaman zil, çan ve çıngırak sesi gibi gelir. Beni en çok zorlayan şekil budur. Bu geliş şeklinde, ses benden uzaklaştığında ben vahiy elçisinin söylemiş olduğunu ezberlemiş haldeyimdir. Zaman zaman da vahiy meleği bana bir erkek şeklinde görünür, bana konuşur ve konuştuğu hafızama nakşedişir."

Hz. Muhammed

736- "Kalp korkuyu bilmedikçe korku yoktur."

Conficius

737- "Varlığımı elinde tutan kudrete yemin ederim ki, faraza Musa sizin içinizde yeniden zuhur etse ve beni bırakıp da O'na uysanız sapmış olursunuz. şu bir gerçek ki, siz siz ümmetler içinde benim payımsınız. Ve Ben de Nebiler içinden sizin payınızım."

Hz. Muhammed

738- "İnsanı Allah?tan perdeleyen, şirki oluşturan en önemli duygu korkudur."

A.F.Y

739- "Testi taştan korkar.

Mevlâna

740- " Kimse görmek istemeyen kadar kör değildir."

Swift

741- " Körler görmesede yıldızlar vardır."

Mevlâna

742- "Yaratanın büyüklüğü, yaratılanı gözünde küçültür."

Hz. Ali

743- "Hakikât yolu, aranmakla bulunmaz. Ama Bulanlar ancak arayanlardır."

Beyazıd-ı Bestâmi

744- "Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, öbürleri de yanlış gider."

Ciyordano Bruno

745- "Namaz, her temiz kişinin Allah'a yaklaşmasıdır."

Hz. Ali

746- "Harâret Cehennem ?den bir kabarmadır. Harâretinizi (soğuk) su ile söndürünüz."

Hz. Muhammed

747- "Burada sarhoş olup müptelâ olan kişi, âhirette şarap içemez.?

Hz. Muhammed

748- "Edep Haddini bilmektir."

Ahmed Hulûsi

749- "Kimin dünyada iki yüzü varsa, kıyâmet günü ateşten dili olacaktır."

Hz. Muhammed

750- "İbâdet türü çalışmalar arınmaya uzanan basamaklardır."

A.F.Y

751- "İnsanlara bir zaman gelip çatar ki; o zamanda Kur'ân'dan ancak eser ve yazı, İslâmdan da isim kalır. O gün, insanların mescitleri mâmurdur yapı bakımından; haraptır hidâyete mahâl olmak bakımından. O gün mescitlerde oturanlar, onları yapanlar, yeryüzünün en kötü kişileridir; fitne onlardan çıkar, suç ve hatâ onlara sığınır. Kim o fitneye girmemek isterse, sürüp götürürler; kim geri kalırsa yürütüp alırlar. Noksan sıfatlardan münezzeh olan AlIah buyurur ki: 'Zâtıma and olsun ki; Ben o kavme öylesine bir fitne gönderirim ki, bilgi sâhibi bile şaşırır kalır ve o fitneye dalar.' Biz Allah'ın bağışlamasını, gafletle ayağımızı kaydırmamasını dilemekteyiz.

Hz. Ali

752- "Bir gün nefsime dedim: "gel seninle Rabbime gidelim." gelmedi. Ben de tek başına yürüdüm, gittim.

Beyazıd-ı Bestâmi

753- "İnsanlar, dünyalarını düzene sokmak için dinlerine ait bir şeyi terk ettiler mi, Allah onları ondan daha zararlı bir şeye uğratır."

Hz. Ali

754- "Cennet 'in toprağı, beyaz undan yapılmış ekmektir."

Hz. Muhammed

755- "En basit şey; insanın kendisini aldatmasıdır. Çünkü insan, istediği şeyin genellikle gerçek olduğuna inanır.

Demestan

756- "Hac, her zayıfın savaşıdır.

Hz. Ali

757- "Hekimlerin yaptığı en büyük hata, ruhu düşünmeden yalnız bedeni tedaviye teşebbüs etmeleridir."

Eflâtun

758- "Kadının savaşıysa, kocasıyla iyi geçinmesidir."

Hz. Ali

759- "Hayat, inanmak ve mücadele etmektir."

Hz. Hüseyin

760- "Uzak mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür."

İmam-ı Gazâli

761- "En koyu cehalet, hakkında hiçbirşey bilmediğin bir şeyi reddetmektir."

J. Brown

762- "Kıyâmet günü insanların en çok azap görenleri, Allah ?ın yarattıklarını taklit edenlerdir."

Hz. Muhammed

763- "Duygusal yönleri ibadet kılıfı altında gizleyenler kurtuluşa eremezler, asla arınamazlar."

A.F.Y

764- "İnsanlar, yalnızlıktaki mahsuru benim kadar bilseydi, hiçbir atlı,tek başına bir gecelik olsun yol yapmazdı."

Hz. Muhammed

765- "Allah, ezelde ilminde, öyle bir merdiven taktir etmiş, çizmiş ki, o merdivenin basamakları insanlar, merdiven ise insanlık!... Her bir insan, hangi basamak olarak takdir edilmişse, o basamağın yontusuna tabi olacak, bir ömür boyu yaşamından sonra gelip o basamağı oluşturacaktır!..."

Ahmed Hulûsi

766- "Nimete hamdetmek, gitmemesini sağlayan bir garantidir."

Hz. Muhammed

767- "Kaybettiklerin vardır, kaybettiklerinin yanın da..."

A.F.Y

768- "Elhamdu lillahi rabbil-alemin, yedi ayettir, onlardan biri Bismillahirrahmanirrahim?dir!

O, seb-i mesani?dir, Kur?an-ı aziimdir! O, Ümmül kitaptır. O, Fatihatül kitaptır."

Hz. Muhammed

769- "Bayram, (Ramazan) orucunu, geceleri ettiği ibâdeti Allah'ın kabül ettiği kişiye bayramdır. Hangi gün Allah'a isyan edilmezse, o gündür bayram."

Hz. Ali

770- "Küçük şeylere gereğinden fazla önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir."

Eflâtun

771- "Dünya Mü?min için temiz olamaz, nasıl temiz olabilir ki? O?nun zindanı ve belasıdır."

Hz. Muhammed

772- "Dünya ahiret ehline haramdır ahiret te dünya ehline haramdır! Her ikisi de (kendilerini tamamen Allah?a verenlere) haramdır."

Hz. Muhammed

773- "Yaşamını sadece ibadete endeksleyenler, mahşerde elinde şirk bayrağı olduğu halde dolaşacak olanlardır."

A.F.Y

774- "Her şeyin zekâtı vardır; bedenin zekâtı da oruçtur."

Hz. Ali

775- "Hakikâte yalnız bir yoldan gidilir; fakat ondan uzaklaştıran yol, binlercedir."

La Bruyere

776- "Cevizin kabuğunu kırıp özüne inemeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder."

İmamı-ı Gazâli

777- "Değerli olan hiçbir şey, hayatta mücadelesiz kazanılmaz."

J. Brown

778- "Gençlik deliliğin bir parçasıdır! Kadınlar ise şeytanın kemendidir."

Hz. Muhammed

779- "Anlamadan ibadet yapan bir abid, gece ev yapıpta gündüzün yıkan kişi gibidir."

Hz. Muhammed

780- "Dünyadakiler, uykuda yol alan kervan ehline benzerler."

Hz. Ali

781- "Hayatta neyin önemli olduğunu keşfetmek için, bir felaket beklememek gerekir."

J. Brown

782- "Tatlı suyun başı, kalabalık olur."

Mevlâna

783- "Bir amacın başarı limitini, kendi inancımız belirler."

Conficius

784- "Yenileceğinden korkan, daima yenilir."

Yıldırım Beyazıt

785- "Düşüncelerini tam ve yerinde kelimelerle ifade edemeyen, yanlış tartılarla tam iş görmeye çalışan satıcıya benzer."

Goethe

786- "Sübhanallah, bu gece ne fitneler nazil oldu! Ne hazineler de açıldı! Ezvac-ı tahirâtı uyandırınız.

Dünyada nice giyinik kadınlar vardır ki ahirette çıplaktırlar."

Hz. Muhammed

787- "Beynin size yapacağı en büyük zulüm; kendisini aktif hale getirmemesidir.

A.F.Y

788- "Oruç tuttuğun zaman başına yağ sür ve yüzünü yıka, ta ki gizlide olan babana oruçlu görünesin."

Hz. İsa

789- "Emeksiz yazılan yazı, keyifsiz okunur."

Samuel Johnson

790- "Her Peygamberin Peygamberlerden dostları vardır. Benim dostum ve ceddim, Rabbimin Halili olan İbrahim'dir."

Hz. Muhammed

791- "Bazı yıkılışlar daha parlak kalkınışların teşvikcisidir."

Shakespeare

792- Namazın kısaltılması, Allah'ın sizlere yaptığı bir sadakadır. Rabbinizin sadakasını kabul edin."

Hz. Muhammed

793- "Onda olanın, sende var olduğunu O söylemiyormu?

A.F.Y

794- "Tevhid, Allah'ı vehmine göre tavsîf etmemek (vasıflandırmamak).

Hz. Ali

795- "Harekete geçmek için bütün koşulların mükemmel olmasını beklersen, hiçbir zaman harekete geçemezsin."

J. Brown

796- "Mü'minin mü'mine bakışı, İbadet; yüzüne gülmesi, kefârettir."

Hz. Muhammed

797- "Her zaman yaptığın şeyleri yapmaya devam ettiğin sürece, her zaman elde ettiğin şeyleri elde edeceksin."

J. Brown

798- "Büyük ve üstün insan, daima memnun ve rahattır. Küçük insan ise, daima üzüntü ve telaş içindedir."

Conficius

799- "Allah'ın nimetleri kimde çoğalırsa, İnsanların ona yük olması da çoğalır."

Hz. Muhammed

800- "Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez."

La Fontaine

801- "Ey nas kendinize geliniz! Siz ne sağıra ne de gaibe dua etmiyorsunuz, siz ziyadesiyle duyan pek yakın ve sizinle beraber olan (Allah?a) dua ediyorsunuz."

Hz. Muhammed

802- "Menfaate dayalı dostluklar, ergeç yıkılmaya mahkûmdur."

A.F.Y

803- "Kim Kur ?an ?ı okur ve onunla amel ederse, Kıyamet günü babasına bir taç giydirir."

Hz. Muhammed

804- "Fazilete yükselmek güç, rezalete alçalmak kolaydır."

Hz. Ali

805- "Yarın için kaygı çekmeyin; zira yarınki gün, kendisi için kaygı çekecektir. Kendi derdi, güne yeter."

Hz. İsa

806- "Ameller, Allah 'a Pazartesi ve Perşembe arz edilir. Ben, amelimin oruçlu olduğum şekilde arz edilmesini severim."

Hz. Muhammed

807- "Hedefi olmayan gemiye hiç bir rüzgâr yardım edemez."

Moliere

808- "Eğrinin gölgesi de eğridir."

Hz. Ali

809- "İlmi yazıp kitap haline getirmek sûretiyle kaydedip (koruyunuz)."

Hz. Muhammed

810- "Küfrün sizde oturması, yerleşmesi için ?Ben bunu yapmasaydım? demeniz yeterlidir."

A.F.Y

811- "Kim Allah'tan korkarsa; Allah, onu bütün korktuklarından korur."

Hz. Muhammed

812- "Ecel, verileni almadan önce, verilmesi gereken her şeyi vermek gerekir."

Mevlâna

813- "İnsan, ancak anladığı şeyleri duyar."

Goethe

814- "Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir."

Mevlâna

815- "Kim bir musibete uğrarsa, benim yokluğum sebebiyle maruz kaldığı musibetini hatırlasın; çünkü bu, en büyük musibettir."

Hz. Muhammed

816- "Cenab-ı Hak, kendini örtmeyi dilediğinde Akla ve Hayale gelmeyecek şekilde bunu gerçekleştirir, ondan şüpheniz olmasın."

A.F.Y

817- "İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler."

Moliere

818- "Mü'min'i sevindirmiş olan, Allah'ı sevindirmiş olur."

Hz. Muhammed

819- "Hiç bir el, gönülden gizli bir iş yapamaz."

Mevlâna

820- "Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir."

Moliere

821- "Cenazede çabuk olun; eğer salih biri ise, kendisine iyilik etmiş olursunuz. Böyle biri değilse, belayı bir an önce sırtınızdan atmış olursunuz."

Hz. Muhammed

822- "İlkler son, sonlar ilk olacak."

Hz. İsa

823- "Her asır, büyük bir şahsiyetin adıyla anılır. Bundan sonraki asırlar da benim adımla anılacaktır."

Muhiddin-i Arabi

824- "Sizi İslâm'a öylesine bir nisbetle mensup sayayım ki, benden önce kimse böyle bir nisbeti söylememiştir: İslam teslîm oluştur; teslîm oluş yakiyndir; yakiyn gerçeklemektir; gerçeklemek ikrardır; ikrar emre uymaktır; emre uymaksa o emirleri yerine getirmektir."

Hz. Ali

825- "Menfaat kuşkuyu yok eder, menfaatsizlik kuşku yaratır.

A.F.Y

826- "İlmi ile amel etmeyen âlim; başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir."

İmam-ı Gazâli

827- "Bir neslin kaderini, bir evvelki nesil tayin eder."

Conficius

828- "İnsanların solukları, ecellerine doğru attıkları adımlarıdır."

Hz. Ali

829- "Mü'minler birbirinin kardeşidir ve insanlık (âlem) bir tek nefis gibidir."

Hz. Muhammed

830- "Gökyüzünün Krallığı, gözle görülecek bir şey değildir. İnsanlar 'işte şurada ya da burada' diyemezler. O, sizin içinizdedir."

Hz. İsa

831- "Ziyaretin en hayırlısı, ziyaret edilecek olan kimseyi kaybetmektir"

Hz. Muhammed

832- "Ne bilginler geldi , neler buldular

Mumlar gibi dünyaya ışık saldılar

Hangisi yarıp geçti bu karanlığı

Birer masal söyleyip uyuya kaldılar..."

Hayyam

833- "Biri diğerine ihânet etmedikçe, iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri diğerine ihânet etti mi, Ben aralarından çekilirim. Sonra, şeytan gelir."

Hz. Muhammed

834- "Sizler, tevbeye yakışır meyveler verin."

Hz. İsa

835- "Kalp ne ile doluysa, dudaklardan o dökülür gider."

Goethe

836- "Bir mum, diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez."

Mevlâna

837- "Din kardeşine gelen belâya sevinme; sonra Allah ona âfiyet, sana belâ verir."

Hz. Muhammed

838- "Mümin, kardeşlerine karşı ululanmaya, ona güler yüz göstermemeye başladı mı, ondan ayrıldı demektir."

Hz. Ali

839- "Kardeşlerimi Allah yarattı; fakat dostlarımı ben buldum."

Goethe

840- "Görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye dünyaya geldim."

Hz. İsa

841- Dikkat ediniz! Size cennet ehlinin kimler olduğunu haber vereyim mi? Hor görülen her zayıf (müslüman) dır ki, bu kimse Allah adına yemin etse Allah O?nun yeminini yerine getirir. Dikkat ediniz! Size cehennem ehlinin kimler olduğunu haber vereyim mi? Her katı kalpli, zenginliğine rağmen cimri olan ve büyüklük taslayandır.

Hz. Muhammed

842- "Hürriyetle temas, dua ile elde edilen bir bahtiyarlıktır."

Jaspers

843- "Namaz, mekanik hayattan hürriyete kaçıştır."

Muhammed İkbâl

844- "Dünya sevgisi bütün yanılgıların başıdır."

Hz. Muhammed

845- "Kur'an'ın sergilediği dinin gayesi insanı zorunlu kulluktan serbest seçime dayalı kulluğa yükseltmektir."

Şatibi

846- "Kıyamete kadar yıkılmaz çatı; Kabir!

Ha doksanbir olmuş evlerin katı, Ha bir!

Karanlık, deştikçe dipsiz karanlık... Düş'ün!

Olanca gerçeği işte, bir anlık, Düşün!

Tükür bu hayatın irin yüzüne! Tükür!

Gam yeme, çıkmak var yolun düzüne; Şükür!

Necip Fazıl

847- "Savaşırken ölenleri kahraman yapan, ölümleri değil; ölümlerinin sebepleridir."

Napolyon

848- "Her kim kalbinde zerre kadar îman olduğu halde ölürse cennete girer."

Hz. Muhammed

849- "İnsanın gözü, karanlıkta da iyi görmez, fazla ışıkta da..."

Montaigne

850- "İnsan, meyvanın çekirdeğini taşıması gibi ölümü kendi içinde taşımaktadır."

Rilke

851- "Nice saçları dağınık, üstü-başı tozlu ve bir çok kapıdan kovulmuş kimse vardır ki, şayet bir iş için yemin etseler, elbette Allah onların yeminini yerine getirir."

Hz. Muhammed

852- "ARINMA, ARINMA, ARINMA..."

A.F.Y

853- "Yeni bir fikrin etkilerine karşı, aptallık dışında geçerli bir savunma yoktur."

Percy Williams Bridgeman

854- "Cennete en yakın kılan şey Allah için tevazu?dur. Cennetten en çok uzaklaştıran mal ve benzeri şeylerle kibirlenendir.

Hz. Muhammed

855- "Affetmek ve unutmak, iyi insanların intikamıdır."

Schiller

856- "Kâinatta tesadüfe tesadüf etmek imkansızdır."

Sokrates

857- "İmân etmek, gayba inanmaktır. Mükâfâtı, görülmeyeni görmektir."

Saint Augustine

858- "Kim bir zengine zenginliğinden dolayı aşırı saygıda bulunursa dininin üçtebiri gider."

Hz. Muhammed

859- "İnsan diliyle değil, yaptığı işlerle konuşmalıdır."

Stehr

860- "Erbabı kemalin nutukları kısa, fakat veciz olur. Çoğalınca yavanlaşır.

Mustafa Aziz Çınar

861- "Kafirde olsa mısafire ikramda bulununuz"

Hz. Muhammed

862- "Kendini yenileyemeyen mazide kalmaya mahkûmdur."

A.F.Y

863- "Gençliğimizde düşüncelerimizi oluşturan tüm konular sevgiyle ilgilidir, sonraları ise tüm sevgimiz düşüncemiz olur.

Einstein

864- "Kişi kardeşiyle oturunca öğrenmek için sorsun. İnatlaşmak için değil."

Hz. Muhammed

865- "Ey özünün sırlarına akıl ermeyen;

Suçumuza, duamıza önem vermeyen;

Günahtan sarhoşum, ama dilekten ayık;

Umudumu rahmetine bağlamışım ben."

Ömer Hayyam

866- "Bırakın, gençler dünyayı düşledikleri gibi görsünler, büyüdükçe nasıl olsa olduğu gibi görecekler."

Voltaire

867- "Yeryüzünde, yükselttiği her şeyi arkadan alçaltmak Allah üzerine bir haktır"

Hz. Muhammed

868- "Yaşamak onu uygulamaktır, bunun tersi suya girmeden yüzme öğrenme olur."

John Dewey

869- "Allah rahmetini yüz parçaya bölüp, doksandokuzunu katında alıkoymuş ve birini yeryüzüne indirmiştir. İşte tüm mahlukat, binek hayvanının yavrusunu ezmemek için ayağını kaldırmasına kadar, bu tek dilimle birbirlerine karşı merhamet gösterirler.

Hz. Muhammed

870- "Kendi kendini değiştirmenin ne kadar güç olduğunu düşünürsen,başkalarını değiştirmeğe çalışmakta şansının ne kadar az olduğunu anlarsın."

Voltaire

871- "Eğri cetvelden, doğru çizgi çıkmaz."

Hz. Ali

872- "Dost, kimseye söyleyemeyeceğin şeyleri çekinmeden ona söyleyebileceğin kimsedir."

Mahatma Gandhi

873- "Tedbirli olmak, geçimin yarısıdır."

Hz. Muhammed

874- "Gerçek bir dehayı tanımak hiç zor değildir. Dünyanın bütün mankafaları ona karşı birleşirler."

Jonathan Swift

875- "İnsan ruhunun sağlıklı kalabilmesi için en gerekli şey bir dostun candan uyarmalarıdır."

Bacon

876- "Hakikatını bilmediği bir şey üzerine mücadele eden; o hal müddetince Allahın gazabındadır."

Hz. Muhammed

877- "Bağı çöz hür ol. Ne vakte kadar altın ve gümüş kaydıyla bağlanıp esir kalacaksın?"

Mevlâna

878- "Sadakanın en değerlisi, bir müslümanın ilim öğrenip, diğer müslüman kardeşine öğretmesidir."

Hz. Muhammed

879- "Savaşta; dövüşenlerden çok, kaçanlar ölür."

S. Lagerlof

880- "Bir aşkın tesiriyle esvabı yırtılan kişi, hırstan da her ayıptan da temizlenmiştir."

Mevlâna

881- "İlmi öğreniniz, çünkü Allah uğrunda ilmi öğrenmek bir hasenedir. (Hayır ve hasenet cümlesinden bir iyiliktir.) ilimden bahsetmek (hak ve hakikatı söylemek) Allah adını tesbihtir ilmi aramak cihaddır, ilmi tahsil etmek ibadettir İlmi talim etmek sadakadır. İlmi ehline yaymak Allah'a yakınlıktır."

Hz. Muhammed

882- "Her sabah yeni bir gün doğarken,

Bir gün eksilir ömrümden;

Her şafak bir hırsız gibi gibidir

Elinde bir fenerle gelen."

Ömer Hayyam

883- "Eğer hemen değilse, NE ZAMAN..?"

Saint Fransuva Dasis

884- "Hak'tan vahiy telakki eden ve cevap alan kimse, her ne buyurursa söyledikleri doğrunun ta kendisidir."

Mevlâna

885- "Bilgili insan, diploması olan değil, istediği herşeyi başkalarının hakkını çiğnemeden elde edendir."

Pascal

886- "Erkeklerin teşkil ettiği safların en hayırlısı birinci saftır. En kötüsü de, en son saftır. Kadınların teşkil ettikleri safların en hayırlısı, en son saftır. En kötüsü de en öndekidir."

Hz. Muhammed

887- "Allah erlerinin işi parlaklıktır. İhlas ile calışmaktır. Alçakların işi hiledir, utanmazlıktır."

Mevlâna

888- "Benden sonra, birbirlerinizin boyunlarını vuran kâfirler durumuna dönüşmeyiniz."

Hz. Muhammed

889- "Hiçbir şey kendiliğinden ne o kadar üzücüdür ne de zor. Bizim gevşekliğimiz, güçsüzlüğümüzdür ona bu niteliği veren. Büyük ve yüksek şeyleri görebilmek için onlara göre bir ruhumuz olması gerekir, yoksa kendi çamurumuzu görürüz onlarda. Doğru bir kürek suda eğri görünür. Önemli olan bir şeyin görülmesi değildir yalnız, nasıl görüldüğüde önemlidir."

Montaigne

890- "Şaşarım o kimseye ki, korktuğu yoksulluğa doğru koşup durur; arayıp istediği zenginlik, elinden yiter gider. Dünyâda yoksullar gibi yaşar, âhiretteyse zenginlerin sorusuyla sorguya çekilir."

Hz. Ali

891- "Yazı yazan eli görmeyen, hareket etmekte olan kalem yazdı sanır."

Mevlâna

892- Veren el alan elden hayırlıdır. Harcamaya, bakmak zorunda olduklarınla başla, sadakanın efdali zenginlikle olanıdır. El açmaktan sakınan kimseyi Allah dilenmekten korur. Verilene kanaat edenleri Allah başkalarına muhtaç etmez.

Hz. Muhammed

893- "Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz."

W. Churchill

894- "Akıl tamamlandığında, söz noksanlaşır."

Hz. Ali

895- "Allah için seven, Allah için buğz eden, Allah için veren ve Allah için men eden kimse îmanını kemâle erdirmiştir."

Hz. Muhammed

896- "Sen taş olsan da mermer olsan da kaya olsan da ilahi bir aşıkla buluştunmu inci olursun."

Mevlâna

897- "Kitapları değil, kitapların içindekileri kafanda topla."

Hz. Ali

898- "Mümin kul ölünce, dünyanın yorgunluk ve ağırlığından kurtulur; facir ölünce, ondan da kullar, memleket, ağaçlar, hayvanlar kurtulur."

Hz. Muhammed

899- "Allah'ın öyle kulları vardır ki; Allah onları kulların faydalarına hizmet etmek için nimetlerle nimetlendirmiştir. Onların ellerine nimetler (mal ve mülk) vermiştir. Onlar da o nimetleri kullara ihsân ederler. Fakat, ihsân etmediler mi de, o nimetleri onlardan alıp başkalarına verir."

Hz. Ali

900- "Sen kendin için ön ve arkan var zannında isen, cisme bağlısın, candan mahrumsun."

Mevlâna

901- "Zenginlik, mal mülk çokluğu ile değildir, asıl zenginlik gönül zenginliğidir."

Hz. Muhammed

902- "İlim alçaktakileri yükseltir. Bilgisizlikse yüksektekileri alçaltır."

Hz. Ali

903- "Sevgi, bilgiyi ilme dönüştüren bir etmendir."

A.F.Y

904- "Okumayı hiçbir hazineye değişmem."

Gibbon

905- "Hayata anlam veren ölümdür."

Scott Peck

906- "Bütün maşuktur, aşık perdedir. Diri maşuktur, aşık ölüdür."

Mevlâna

907- "Yaşamın sırlarını bileydin.

Ölümün sırlarını da çözerdin;

Bugün aklın var, birşey bildiğin yok:

Yarın, akılsız, neyi bileceksin?

Ömer Hayyam

908- "İki şey var ki, asla reddedilmez: Ezan esnasında yapılan dua ile insanlar birbirleriyle savaşa girdiklerinde yapılan dua..."

Hz. Muhammed

909- "Düşünce, nefsin idrakı ile kendi kendini bulmak ihtiyacında olanlara verilmiştir. Lakin göz bizzat ışıktan ibaret ise görmek için ışığa ihtiyaç hissetmez."

Plotin

910- "Şüphe imanın zıttı değildir. İmanın bir unsurudur."

Paul Tillich

911- "Kim sıkıntıya düşer de halini insanlara açarsa sıkıntıdan kurtulamaz. Fakat düştüğü sıkıntıyı Allah?a havale eden kimseye Allah er veya geçinden bir rızık verir."

Hz. Muhammed

912- "Nifak sokma, Evliyalık alâmetlerinden değildir.

A.F.Y

913- "Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ele geçiremessin."

Hz. İsa

914- "Dünya güzel bir kitaptır. ama okumayana faydası azdır."

Carlo Goldoni

915- "Uzağı düşünmeyen adam acıyı yanı başında bulur."

Conficius

916- "Mü?min bir bağırsağını dolduracak kadar yer,kafir ise yedi bağırsağını doldurur."

Hz. Muhammed

917- "Bir sırrın ucunu veren, tamamını elde tutamaz."

Richter

918- "Cehenneme giden yolda yürümek kolaydır"

Yunan Atasözü

919- "Öldük, dünyayı şaşkın bırakıp gittik;

Yüzlerce incimiz vardı delinmedik.

Sersemliği yüzünden bilgisizlerin

Renk renk düşünceler kaldı söylenmedik."

Ömer Hayyam

920- "Bir insan gelişmişliğinin en iyi ölçüsü acı çekme kapasitesidir. Ama kamil insanlar aynı zamanda neşe dolu olurlar."

Scott Peck

921- "Nefs bir puttur eyle dikkat nesfsine

Kır; o puttan doğmasın bir put yine."

Mevlâna

922- "Din sezgi ve buğzdan başka birşey değildir."

Hz. Muhammed

923- "Fiillerin öğrendiklerin ile eşit düzeyde olmalı."

A.F.Y

924- "Ruhu herhangi bir biçimde karartan ne varsa, günahtır."

Andre Gide

925- "Düşünmeden öğrenmek zaman kaybetmektir. Bir şeyi öğrenmeden fikir ileri sürmek tehlikelidir."

Conficius

926- "Her şeyin özünü görüp doğrusunu söyleyen insan, herkesin düşmanıymış gibi yumruklanmadan bir caddeyi bile zor geçerdi herhalde."

Lord Halifay

927- "Cennet ve cehennem size ayakkabınızın bağından daha yakındır."

Hz. Muhammed

928- "Umut iyi bir kahvaltı, fena bir akşam yemeğidir."

Francis Bacon

929- "Hakikat uçurumun dibindedir."

Demekritos

930- "Alışkanlık edinmek kolaydır, fakat onu üstünden atmaya kalkmak insanın derisini söker."

Josh Billings

931- "Fakirler cennete zenginlerden beşyüz yıl önce gireceklerdir."

Hz. Muhammed

932- "Eğer beynini gereğince kullanamıyorsan, tüm organların sana vebaldir."

Ahmed Hulûsi

933- "Bedensellik kokan sevgi, ergeç bitmeye mahkûmdur."

A.F.Y

934- Bir Nebi, ümmetinden kedisine imamlık edecek birisinin arkasında namaz kılmadıkça ölmez.

Hz. Muhammed

935- "Genç ve yaşlının yanlışlıkla eğitildiği ilginç bir zamanda yaşıyoruz, doğruyu söyleme cesaretinde bulunanlara ise hemen deli ve aptal yakıştırması yapılıyor."

Eflâtun

936- "Eskileri takip için onların ayak izlerini arama, aradığın onların aradıkları olsun."

Basho

937- "Kaybetme cesareti olmayanın gerçeği söyleme kapasitesi yoktur."

Jeery Brown

938- "Hayyam bilgelik çadırları dokudu;

Sonra dert potasında yandı kül oldu.

Bir pula satıldı kader çarşısında,

Ölüm celladı geldi, boynunu vurdu."

Ömer Hayyam

939- "Geride bıraktıklarımızın kalplerinde yaşamak, ölmemektir."

Thomas Campbell

940- "Kargalar bağlara ve bahçelere çadır kurunca, bülbüller sükût ederler.

Mevlâna

941- "Doğru yolda bile olsanız, eğer oturuyorsanız sizi ezip geçeler."

Will Rogers

942- "Kendini kabir ehlinden say."

Hz. Muhammed

943- "Sevgi ve aşk kendini görmemeyi, paylaşmayı getirir."

A.F.Y

944- "Ben göklere bakıp varlıkların azametini müşahade edip Allah'a inanmayanlara hayret ediyorum."

Abraham Lincoln

945- "Sürekli ve yavaş giden yarışı kazanır."

Ezop

946- "Kişinin mal ve şöhret hırsının dinine verdiği zarar, iki aç kurtun sürüye vereceği zarardan daha büyüktür."

Hz. Muhammed

947- "Gecenin hayalinde sultan olabilirsin; ama hakikat güneşi doğduğunda nereye kaçacaksın?"

Ahmed Hulûsi

948- "Kişisel elektiriklenmelerin sevgiyle alâkası yoktur. Elektiriklenme, fizyolojik yapının istek ve arzuları istikametinde doğar ve zamanla son bulur."

A.F.Y

949- "Gerçeği sev, hatayı bağışla."

Voltaire

950- "Âdemoğlu malım malım der. Ey Âdemoğlu; yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden, ya da hayır yoluna harcayarak önden gönderdiğinden başka ne malın var ki?

Hz. Muhammed

951- "Yüksekliğin sureti göklerde, manası ise temiz ruhlardadır."

Mevlâna

952- "Sevgiyle yuğrulmamışsa yüreğin

Tekkede manastırda eremessin.

Bir kez gerçekten sevdinmi dünyada

Cennetin, cehennemin üstündesin.

Ömer Hayyam

953- "Altı güvenilir hizmetkârım var

(Bana bütün bildiklerimi onlar öğrettiler);

Adları; Ne, Niçin, Ne zaman, Nasıl, Nerede, ve Kim.

Rudyard Kipling

954- "Canlardan perde kalksaydı, canların her sözü mesihane olurdu."

Mevlâna

955- "Herşeyin kendine ait bir güzelliği vardır, ancak herkes bunu göremez."

Confucius

956- "Acele etme ama tembellikte etme."

Goethe

960- "Uhud dağı kadar altınım olsa borcum kadarı hariç, geri tarafını yanımda üç gece dahi tutmak istemezdim."

Hz. Muhammed

961- "Gerçekler dosttur."

J. Irwin Miller

962- "İnsan dışıyla karşılanır, içiyle uğurlanır."

Atasözü

963- "Hayal kurma bilgiden daha önemlidir."

Albert Einstein

964- "Tembellik ölümün küçük kardeşidir."

N. Kemal

965- "Doğa birine başka diğerine başka davranmaz."

Tao Öğretisi

966- "İlim ibadetten efdaldir. Dinin nazımıdır. (nizam üzere yürütenidir.)"

Hz. Muhammed

967- "Günah, 'senin varlığından' doğar!.."

Ahmed Hulûsi

968- "Kendini kendine bırakırsan sonunda kendinle başbaşa kalırsın."

A.F.Y

969- "Bir şeye sahip olna kaybetmesini bilmeli,

Mutluluk içinde olan acıyı da tatmalı."

Schiller

970- "Gecenin ne kadar uzun olduğunu ancak hastalar bilir."

Sadi

971- "Dünyalık yönünden üstünüzde bulunanlara değil,sizden daha aşağıda bulunan kimselere bakınız. Bu hareket, elinizdeki Allah?ın nimetini hor görmemeniz için en uygun yoldur."

Hz. Muhammed

972- "Tatlı şeyler, sonu iyi biten acılardır."

Aiskhylos

973- "Kim demiş haram nedir bilmez Hayyam?

Ben haramı helâli karıştırmam:

Seninle içilen şarap helaldir,

Sensiz içtiğim su bile haram.

Ömer Hayyam

974- "Velilerde Allah'tan gelen bir kudret vardırki, onunla yayından fırlamış oku, yolundan geri çevirirler."

Mevlâna

975- "Korkan geceden yol alır. Bu şekilde hareket eden de amacına ulaşır. Şunu biliniz ki Allah?ın metaı pahalıdır. Biliniz ki Allah?ın metaı cennettir."

Hz. Muhammed

976- "Kanâat eden muhtac olmaz."

Hasan Basri

977- "Zahidler ahiretin padişahıdır. Arifleer de zahidlerin."

Zünnun-u Mısri

978- "Can bağından "HAL" ve "ZEVK" eksik ise

çok mu? olgu er hep gam yese?

Mevlâna

979- "Aklın isbatı yanlızlığı sevmendir."

Cüneyd-i Bağdadi

980- "İhlas Allah ile kula arasında bir sırdır. melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun, heva bilmez ki eğsin."

Cüneyd-i Bağdadi

981- "Allah, ancak ilim ve edebten mahrum olan kişiyi rezil kılar."

Hz. Muhammed

982- "Ömrünü koyduğun oyunda, yanlış ata oynamanın pahası, ebedi hüsrandır!."

Ahmed Hulûsi

983- "Zorlayıcı, barbar, tahakkûm dolu davranışların sevgide yeri yoktur."

A.F.Y

984- "İster bu cihanın aşkı olsun ister o cihanın aşkı... Gercek maşukta suret yoktur."

Mevlâna

985- "Varlık yokluk derdini aklından sil;

Bırak öteleri de kendini bil.

Doldur şarabı, geniş bir nefes al:

Kaç nefes alacağın belli değil."

Hayyam

986- "Tesadüf, inançsızların kadere taktıkları isimdir."

Andre Suares

987- "İstediğin kimseye iyilik et, onun emiri olursun. Dilediğin kimseden iste onun esiri olursun. İstediğin kimseden müstağni kal, eşiti olursun.

Hz. Ali

988- "Günah, yasak olduğu için acı vermez. Acı verici olduğu için yasaktır."

Goethe

989- "Bütün devir; günler, aylar, yıllar tek bir noktanın içinde toplanmış bir "an"ın içine sığmıştır şu an..."

Şebüsteri

990- "Sabır bela ile karşılaşıldığında gereklidir".

Hz. Muhammed

991- "Çok kere, en güçlü tenkit ses çıkarmamaktır."

Charles Buxton

992- "Dostun evine giden yol hiç uzun gelmez."

Garry Eınsenberg

993- "Uyuyan-erkek-kadın-her kulun ruhu iyice uykuya daldıktan sonra arşa çıkarılır: Arşın aşağısında uyanmayan kişinin rüyası doğrudur, onun altında henüz oraya varmadan uyanan kişinin rüyası ise, yalandır."

Hz. Muhammed

994- "Gökten iner mi tembel için arza maide,

Öyle küllük gibi yaşamaktan ne faide.

İsmail Safa

995- "Akıllı insan düşündüğü herşeyi söylemez, fakat söylediği herşeyi düşünür."

Aristotales

996- Sen bu dünyanın sırlarıa eremessin;

Erenlerin dilinide söktüremessin;

İyisi mi iç şarabı, cennet et bu dünyayı:

Öbür cennete ya girer, ya giremessin.

Hayyam

997- "Âlim, ölse de yaşar, cahil ise yaşarken ölür."

Hz. Ali

998- "Allah?ın davetinden uzak ve nasipsiz kalan kimse, sultan da olsa dilenci gözlüdür."

Mevlâna

999- "Sözün, gözsüzlere göz olsun."

Yusuf Has Hacip

1000- "Çok işte çırak olacağına, bir işte usta ol."

İmâm-ı Gazâli

1001- "Duymuyor musunuz, duymuyor musunuz?... Sade hayat îmandandır, sade hayat îmandandır."

Hz. Muhammed

1002- "Sevmeyi bilmeyen sevildiğini anlayamaz."

Ahmed Hulûsi

1003- "Zaman sevginin varlığında kendini yok eder."

A.F.Y

1004- "Benlik her türlü düşmanlığın, haksızlığın, iftiranın, arsızlığın, hırsızlığın, soygunculuğun, zûlmün ve kan dökmenin başlangıcıdır."

Buddha

1005- "Hem sana değdirmeye elim varmaz,

Hem sensiz aldığım nefes, nefes olmaz;

Bir garip dertbu, kimseye de açılmaz:

Bir zehir zakkum ki, tadına da doyulmaz."

Ömer Hayyam

1006- "Kalbinizin sevmediği insanlardan uzak durun."

Hz. Ömer

1007- "Soylu insan ortalamadır."

Conficius

1008- "Bir kamil kimse eline toprak alsa altın olur. Bir nâkız kimse eline altın alsa toprak olur."

Mevlâna

1009- "Azadlık gönlün azadlığıdır başka değil."

Şeyh Şibli

1010- "Bütün nesneler bir tek özden yapılmıştır, ama buna rağmen farklı tesirler altında aldıkları biçimlere göre birbirinden farklı olmaktadırlar. Kendilerini biçimlendirdikleri gibi hareket etmekte ve hareket ettikleri gibi olmaktadırlar."

Buddha

1011- "Kimi aşık görürsen, onu maşuk bil. Zira o aşka nisbetle hem aşıktır, hem de maşuktur. "

Mevlâna

1012- "Kişinin yediklerinin en faziletlisi elinin kazancını yemesidir."

Hz. Muhammed

1013- "Allah?ı yeterince tanıdığımıza kani olduğumuz andan itibaren artık asla onu tanıyamayız."

Conficius

1014- "İnsanlar yiyecek ekmekleri ve yatacak bir yönleri olunca düşünmekten vazgeçerler.

Volataire

1015- "Herhangi biriniz ölümü arzu etmesin. Zira o kimse iyi ise iyiliğini artırması umulur, kötü biri ise tevbe ederek doğru yola gelmesi umulur."

Hz. Muhammed

1016- "Hicretin en faziletlisi, Allah?ın sevmediği şeyleri terk etmendir."

Hz. Muhammed

1017- "Yatarken, kimsenin hakkı bugün de üzerime geçmedi, diye düşünebiliyor musun?"

Ahmed Hulûsi

1018- "Geleceği söyleme, an-ı daim yaşantısının bir işaretidir."

A.F.Y

1019- "Beşer aklı, dünyanın en tehlikeli vebasıdır."

Calvin

1020- "Sana şüphe veren şeyi bırak da, şüphe vermeyen şeye bak..."

Hz. Muhammed

1021- "Dostum olan olmuş vahlanma boşuna;

Dünyayı kara zindan etme başına.

Yaşamana bak, elinden tek gelen bu:

Olacakları danışan varmı sana?

Ömer Hayyam

1022- "Kesilmiş koyuna derisinin yüzülmesi elem vermez."

Hz. Esma

1023- "Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar."

Mevlâna

1024- "Bildiğini bilenin arkasından gidiniz,bildiğini bilmeyeni uyarınız, bilmediğini bilene öğretiniz, bilmediğini bilmeyenden kaçınız."

Conficius

1025- "Suyu hayal etmekle susuzluğunu gideremez, ateşi düşünmekle ısınamazsın."

Ebu Bekir Nessec

1026- "Ben öyle bir aşka dalmışımki evvel ahir gelenlerin aşkı, benim bu aşkımın içinde gark olmuşlardır."

Mevlâna

1027- "Yumuşak huyluluktan mahrum olan, her türlü hayırdan mahrum olur."

Hz. Muhammed

1028- "İnsanlarla öyle iyi geçin ki öldüğünde düşmanların bile ağlasın."

Hz. Ali

1029- "Başkalarına mutluluk sağlayabilen adam mutludur."

Diderot

1030- "Evren ve ben varoluş içinde birlikteyiz. Ben ve nesneler biriz."

Chang Tzu

1031- "Masum bir kişinin öldürüldüğünü görürseniz yanına yanaşmayın, belki o mazlum olarak öldürülür de oraya Allah'ın gazabı iner ve size de isabet edebilir."

Hz. Muhammed

1032- "Karşınızdakinin büyüklüğünü idrâk edemiyorsanız, Ona yaklaşınız."

Ahmed Hulûsi

1033- "Sevgi çalışarak elde edilmez, ısmarlanamaz."

A.F.Y

1034- "Ademoğlunun hepsi kıskançtır. Kıskançlıkta bile bazı kimseler bazılarından üstündürler. Dil ile konuşmadıkça, kıskancın kıskançlığı kendisine zarar vermez."

Hz. Muhammed

1035- "Hamdolsun o Allah'a ki mâhlûkatına, kendisini bilmek için kendisini bilmekten aciz olduklarını bilmekten başka bir yol vermedi."

Hz. Ebû Bekr

1036- "Hakkın Rahmeti bizim günahlarımızdan büyüktür."

Muhiddin Arâbi

1037- "Canların canı dost, gel etme, dinle beni.

Küsme feleğe değmez, yeme kendini;

Çekil, otur gürültüsüz bir köşeye,

Seyret bu hengâmede olan biteni.

Ömer Hayyam

1038- "Maddi hayata meyledenler için hayat deniz suyu içmeye benzer, içtikçe susarlar, susadıkça içerler."

Muhiddin-i Arabi

1039- "Gençliğimde sanırdım ki hayat bir sevinçtir. Yetiştim ve gördüm ki hayat bir çalışmadır. çalıştım ve gördüm ki çalışma bir sevinçtir.

Thomas Carlyle

1040- "Denizin durgunluğu dalgalara gebedir."

Tagore

1041- "Kim bana hiç kimseden birşey istemeyeceğine dair söz verirse cennete gireceğine ona kefil olurum."

Hz. Muhammed

1042- "Elinden geldiği kadar kul ol, sultan olma. Zahmet cek, top gibi ol, cevken olma."

Mevlâna

1043- "Bütün büyük yanlışların altında gurur yatar."

Ruskin

1044- "Akıllının tahmini, cahilin kesin bilgisinden üstündür."

Hz. Ali

1045- "Ey haberi haber verenden habersiz. Senin tövben günahından beterdir."

Hz. Mevlâna

1046- "Allah'ın en hoşlandığı şey, garipler ve dinleri uğrunda yurtlarını terk edenlerdir. Kıyamette Allah onları Meryemoğlu İsa ile birlikte ve onun arkadaşları olarak diriltecektir."

Hz. Muhammed

1047- "Ölümsüzlüğün tek çaresi ölmektir."

Ahmed Hulûsi

1048- "Allah'a ulaşan yol, Aklın sevgi ile bütünleştiği istikamette olur."

A.F.Y

1049- "İlim meclislerine vardım,

Eyledim talep..

İlim geride kaldı,

İllâ edep, illâ edep..."

Yunus Emre

1050- "Her şeyin anahtarı sabırdır. Civcivi, yumurtaları kuluçkaya yatırarak elde edersiniz.. Kırarak değil."

Arnold Glassow

1051- "Bir şey feda edilmeden, hiçbir şey kazanılmaz."

Hz. Ali

1052- "Allah?a, emrine teslim olmakla yaklaşılabilir; düşünmekle hayal ile değil..."

İmâm-ı Rabbani

1053- "Önemli olan bir adamın imanı hakkında ne söylediği değil, bu imanın onu ne yaptığı, ne hâle getirdiğidir."

Roger Garaudy

1054- "Kanaat ile takva büyük kazançtır. Çünkü ne dünyaya bir şey getirdik ne de ondan bir şey götürebiliriz."

Aziz Pavlos

1055- "Sevmek, birbirine bakmak değil, birlikte aynı yöne bakmaktır."

A.Saint Exupery

1056- "Edebsiz yalnız kendine fenalık etmedi. Ateşini belki bütün etrafa yaydı."

Mevlâna

1057- "Dünya padişahın, kayserin, hakanın olsun;

Cehennem kötünün, cennet iyinin olsun;

tesbih meleklerin olsun, temizlik Rızvan'ın:

Sevgili bizim olsun, canı canımız olsun."

Ömer Hayyam

1058- "Geçmiş ve gelecek yoktur,yalnızca sonsuz bir ŞİMDİ vardır."

Abraham Cowley

1059- "Yoksul; insanlar arasında dolaşıp bir iki lokma veya bir iki hurma verdiğin kimse değildir. Gerçekten yoksul, ihtiyacını karşılayamadığı halde tanınıp kendisine sadaka verilmeyen ve insanlardan bir şey istemeye kalkışmayan

kimsedir."

Hz. Muhammed

1060- "Ancak içinden aydınlanan, dışına ışık verir."

İsmet Özel

1061- "İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. Dâvud (a.s) da kendi elinin emeğini yerdi."

Hz. Muhammed

1062- "Israrla çalınan kapı elbet bir gün açılır."

Ahmed Hulûsi

1063- "Zevkleri iç güdü haline getirmek başka. Allah'ı yaşama başkadır. Anlayan anladığı basamağı yaşar."

A.F.Y

1064- "Bir insan doğru yaşayan ve karekteri sağlam, akılı bir arkadaş bulursa, onunla birlikte yaşayabilir ve bütün tehlikeleri yenerek, mutlu ve düşünceli olur.

Fakat şayet doğru yaşayan ve karekteri sağlam bir arkadaş bulamazsa, daha iyisi yanlız yürüsün.Tıpkı saltanat ve hükümet dertlerini arkasında bırakıp, ormanda yanlız bir filmisali hayat yaşıyan bir kral gibi.

Buddha

1065- "Her sabah iki melek yeryüzüne iner ve biri: "Allah?ım; (infak edene) verdiğinin yerine başka mal ver" diye dua eder. Diğeri de; "Allah?ım; malını kıskançlıkla elinde tutana zarar ver" diye beddua eder."

Hz. Muhammed

1066- "İnsan son nefese hazır gerekmiş:

Nasıl ölürse öyle dirilecekmiş.

Biz heran şarap ve sevgiliyleyiz:

Böylece dirilirsek işimiz iş."

Ömer Hayyam

1067- "Bilmek ve bildiğini yapmamak, henüz o şeyi tam bilmemek demektir."

Abdülhakim Arvasi

1068- "Sen beşeri vasıflardan fani oldunmu, o vakit Allah'ın sırlar denizi seni baş üstünde tutar."

Mevlâna

1069- "Aradığını bilmeyen, bulduğunu anlayamaz."

Ataullah İskenderi

1070- "Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir ise hakkı reddetmek ve insanları hor hakir görmektir."

Hz. Muhammed

1071- "Sadaka malı eksiltmez... Allah affeden kulun şerefini yükseltir. Allah için tevazu gösterenin de derecesini artırır."

Hz. Muhammed

1072- "'İnsan', bir bilinç varlığın adıdır ki; bugün et-kemik bedeni kullanır; yarın, ruh bedeni; cennete girebilenler ise nur olarak yaşarlar!.

Dünya'da da yaşarken, kendini bedensiz soyut bilinç varlık olarak hissedemeyenler, daha sonraki boyutlarda bunu hissedip yaşama olanağını elde edemeyeceklerdir.

Bedenle yaşamanın hakkını vereyim diye yalnızca iş-eş-aş hakkıyla uğraşırken; bilinç varlık olmanın hakkını ihmal ederek bunu hissedemeyenler, ebeden kozmik evrensel bilinç boyutunda kendilerini tanıyamayacaklardır.

Dünyada mertebe ve kerâmet peşinde koşan bedensellikle kayıtlanmış birimler, en büyük kerâmetin evrensel kozmik bilinç boyutunda yaşamak olduğunun farkında bile değillerdir."

Ahmed Hulûsi

1073- "Cehennemlikleri size haber vereyim mi?. Onlar katı yürekli, malını hayırdan esirgeyen kibirli kimselerdir."

Hz. Muhammed

1074- "Laneti çok yapanlar, kıyamet günü şefaatçi olamazlar. Şahit de olamazlar."

Hz. Muhammed

1075- "Karanlığa küfredeceğine bir mum yak."

Conficius

1076- "Allah?a malik olan neden mahrumdur, Allah?tan mahrum olan neye malik?.."

Abdülhâkim Arvasi

1077- "Nice oruçlu vardır ki; orucundan elde ettiği, ancak açlıktır."

Hz. Ali

1078- "Onun hoş olmayan hali benim canıma hoş gelir. Gönül inciten sevgilime canım feda olsun."

Mevlâna

1079- "Ne gündüz oturduk, ne gece uyuduk;

Dünyada Cem'in kadehini aradık durduk.

Öğrenince dünyaları yansıttığını,

Cem'in kadehini yüreğimizde bulduk."

Ömer Hayyam

1080- "Bir kabın içi ile dışı aynıdır."

Hz. İsâ

1081- "Korkunç bir ihtiyaç duyuyorum... O sözcüğü açıklasam mı?.. 'Din' sözcüğünü... İşte o zaman, geceleyin yıldızları boyamaya gidiyorum."

Vincent Van Gogh

1082- "Ümmetimin büyükleri, çok namaz kılmak ve oruç tutmakla Cennet'e girmezler. Ancak, kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve cömertlikleriyle girerler."

Hz. Muhammed

1083- "Şahlıktan feragat edeni şah bil. Onun nuru, aysız ve güneşsiz parıldar."

Mevlâna

1084- "Hislerin dile gelişi, mistizmle yoğrulmuş düşüncelerin aktarımı değildir."

A.F.Y

1085- "Cehennem ateşi bin yıl yakıldı; öyle ki, kıpkırmızı oldu. Sonra, bin yıl daha yakıldı, öyle ki beyazlaştı. Sonra bin yıl daha yakıldı, Şimdi o siyah ve karanlıktır."

Hz. Muhammed

1086- ''Kalpten ve gözden gelen Allah'tan ve merhametindendir. Fakat elden ve dilden gelen Şeytandandır."

Hz. Muhammed

1087- "Gönlünüzden, kızmayı terkedemediyseniz, halâ gerçekten uzaksınız."

Ahmed Hulûsi

1088- "Halkiyet vasıfları ile yaşarken, Hakkani elbiseyi giymek mümkün değildir."

A.F.Y

1089- "Dostun yolunda çekinmeyip saygısızlık eden kimse, hak erlerinin yolunu vuran bir namerttir."

Mevlâna

1090- "Şeytan tek başına olanla, iki kişi beraber olana sıkıntı verir. Eğer, üç kişi olursa onlara sıkıntı veremez."

Hz. Muhammed

1091- "Ey sapık mağrur senin canında,kendini kemâl sahibi sanmaktan daha kötü bir illet olamaz."

Mevlâna

1092- "Daha nice sürsün yalan dolanı ömrün;

Daha nice dert sunsun sakisi ömrün;

Uzatma; kadehindeki son yudum gibi

Bırak dökülsün yere kalanı ömrün."

Ömer Hayyam

1093- "Sıcak şiddetlenince (öğle) namazını soğutun tehir edin (biraz). Çünkü sıcağın şiddeti cehennemin hararetindendir."

Hz. Muhammed

1094- "Allah kıskançtır. Mü'min de kıskançtır. Allah 'ın kıskanması, müminin Allah'ın haram ettiği şeyi yapmasıdır."

Hz. Muhammed

1095- "Doğal olan hiçbir şey, utandırıcı değildir."

Aristofones

1096- "Aklı kıt olan, dilini tutamaz."

Hz. Ali

1097- "Allah?ın büyük kudreti, hafifçe esen rüzgârdadır, fırtınada değil."

Tagore

1098- "Zindanların en darı, ahlâkı ahlâkına uymayan insanlarla bir arada olmaktır."

Ebû Ali Ruzbari

1099- "Halkın bahçesinden padişah bir elma yerse adamları ağacı kökünden sökerler."

Şeyh Sadi

1100- "Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım, başım göğe değerdi."

İmam-ı Azam

1101- "Yurt;âhiret yurdudur."

Hz. Muhammed

1102- "Ancak, gerçeğe erenler, 'ayna' olabilirler..."

Ahmed Hulûsi

1103- "Sevginin hocası yoktur, mürşid kendisidir."

A.F.Y

1104- "Lezzetleri yok eden ölümü çok hatırlayınız. Kim onu darlık anında hatırlarsa hayat ona genişlemiş olur. Sevinç ve neşe anında hatırlarsa, hayat ona daralır."

Hz. Muhammed

1105- "İyiliğe gücün yetmezse, kötülük yapma."

Feridettin Attar

1106- "Gönül bir yokluktan dolayıo ağlasa, can Hak Tealâ'yı bulmaktan güler."

Ebu Süleyman Dârani

1107- "Yersiz yeminlere kendini alıştırma, en iyisi yemin gerektirmeyecek kadar doğru konuş."

Dale Carnagie

1108- "Kötü insanlar, yeryüzüne serpilmiş bir avuç iyi insanı sınamaya yaralar."

Voltaire

1109- "Ben, haklı olduğu halde çekişmeyi bırakan kimse için cennetin avlusunda, şaka da olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında, ahlakını güzelleştiren kimseye de cennetin yukarı kısmında bir ev verileceğine kefilim."

Hz. Muhammed

1110- "Zaman büktü belimi, ne el tutar ne ayak;

Oysa ne güzel işlerim var yapılacak.

Can kalktı gitmeye; aman dur, diyorum:

Ne yapayım, diyor, evin yıkıldı yıkılacak."

Ömer Hayyam

1112- "Ateşe kimin haram kılındığını haber vereyim mi? Cana yakın, ağır başlı, yumuşak huylu, kolayca iş gören kimselere haram kılınmıştır."

Hz. Muhammed

1113- "Akıllılar önceden ağlarlar; bilgisizlerse işin sonunda başlarını vururlar. İşin basında sonunu görde ceza gününde pişman olma."

Mevlâna

1114- "Balmumundan inançlara sahip olduğunuz müddetçe güneşten uzaklaşın."

Epiktetos

1115- "Her rüzgarda sallanacak olursan, dağ kadar da olsan, bir ota değmezsin."

Mevlâna

1116- "Yalnız şu iki konuda gıpta edilir: Allah adamın birine mal vermiş ve o şahsı malını hakka uygun olarak harcamaya muvaffak kılmıştır. Gıpta edileceklerin ikincisi; Allah?ın kendisine ilim ve hikmet verdiği onun da bu ilme ve hikmete

uygun olarak hareket edip, başkalarına da öğrettiği kişidir."

Hz. Muhammed

1117- "Sabrı terk etmeyen gerçeğe eremez."

Ahmed Hulûsi

1118- "Cenab-ı Hak zerrede yaşamayı, yaşanılan her anın hazmını vermeği nasib etsin."

A.F.Y

1119- "Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan,

Halka müderris olsa hakikâtte asidir."

Yunus Emre

1120- "İnsanların değeri, düşüp kalktığı ve beraber yaşadığı insanlardan anlaşılır."

Hz. Ali

1121- "Bilgi, insanı kuşkudan; iyilik acı çekmekten; kararlı olmak, korkudan kurtarır."

Conficius

1122- "Düşüncelerinizin esiri olmayınız. Çünkü insan düşünce zincirlerini yıkarak tekâmül eder."

Montaigne

1123- "Bal toplamak isteyen, arı kovanı çiğnemez."

Atasözü

1124- "Hemen herkes sıkıntıya gögüs gerebilir ama, insanın asıl karakteri eline kuvvet geçtiğinde ortaya çıkar."

Abraham Lincoln

1125- "Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarının aklını da kullanır."

Bernard Shaw

1126- "Sizden biri başına gelen belâdan dolayı ölümü istemesin. Ölümü istemeden başka çaresi yoksa şöyle desin: "Allahım! Hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat, benim için ölüm hayırlı olduğu zaman beni öldür."

Hz. Muhammed

1127- "Yerin dibinden yıldızlara dek

Ermediğimiz sır kalmadı pek,

Her düğümü çözmüş insanoğlu;

Ecel düğümünü var mı çözecek?"

Ömer Hayyam

1128- "Var olduğunu kabul eden yokluğunu nasıl hissedebilir ki."

A.F.Y

1129- "Dil; cismi küçük yırtıcı bir arslandır. Onu sağlam bağla."

Hz. Ali

1130- "Gençlik ilkbahar gibidir, yaşlılık ise kışa benzer, öyle bir kış ki, arkasından bahar gelmez."

Firdevsi

1131- "en büyük zaman hırsızı, kararsızlıktır."

C. Floru

1132- "Açlık buluttur. Kul acıktığı zaman, bulut, yağmuru yağdırdığı gibi kalp de hikmeti yağdırır."

Bayezid-i Bistami

1133- "Bu evren her gece ne gömlekler diker!

Kimini gelen, kimini giden giyer.

Her gün nice sevinçlerle dolar dünya,

Nice dertler toprağa karışır gider."

Ömer Hayyam

1134- "Canın ormanında bir av avlamak için doğan ol. Canın güneşi gibi doğ, canını parıldat."

Mevlâna

1135- "Arslanlar kendi tarihçilerine sahip olana kardar avcılık hikayeleri her zaman avcıyı yüceltecektir."

Afrika Atasözü

1136- "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır."

Hz. Muhammed

1137- "Geçmişin münakaşasına girmeyiniz ki, size 'basit insan' demesinler."

Ahmed Hulûsi

1138- "Dostluk beşeri bir ihtiyaçtan kaynaklanır."

A.F.Y

1139- "İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yanlız kaldılar."

İsac Newton

1140- "Eğer bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa, orada güneş batıyor demektir."

Çin Atasözü

1141- "Hamdolsun o Allah'a ki mahlûkatına, kendisini bilmek için kendisini bilmekten âciz olduklarını bilmekten başka bir yol bırakmadı."

Hz. Ebû Bekr

1142- "Sûfiler konuşmaya mâlik değillerdir. Bu demektir ki 'Sûfi konuştuğu zaman kendisi konuşmaz, ondan konuşan Allah'tır. O'nun söylediği söz, kendisinin değil Hakk'ın sözüdür."

Cüneyd-i Bağdadi

1143- "Bilgi paraya benzer, kazandıkça tutkuya dönüşür, ancak bu iyi bir tutkudur."

Bernard Shaw

1144- "İlim servetten üstündür. Çünkü sen serveti korursun, ilim ise seni korur."

Hz. Ali

1145- "Gençlik hayatta bir kere gelir insanın başına."

Bacon

1146- "Herkesi sürükleyen kendi tutkusudur."

Publies Virgilius Maru

1147- "Kuşku keşiflerin babasıdır."

Galile

1148- "Derdin avucundan şarap içmedikçe

Bir yudum su içmiş değilim gönlümce;

Kimsenin tuzuna da ekmek banmadım

Ciğerimi kebap edip yemedikçe."

Ömer Hayyam

1149- "Yanlız hiçbirşey bilmediğimi biliyorum"

Socrates

1150- "Gerçek zenginlik gönül zenginliğidir."

Hz. Muhammed

1151- "Ey Vabisa! Kalbine sor, kendine sor. Sevab; Kalbin kendisine mutmain olduğu, ruhun yatıştığı şeydir. Günah da; Herkes sana fetva verse bile, ruhunu kazıyan ve gönlünde tereddüte sebeb olan şeydir."

Hz. Muhammed

1152- "Dünyada zevk ve keder, geceyle gündüz gibidir... Hiçbiri sürekli değildir."

Ahmed Hulûsi

1153- "İmtihan olmayanla imtahan olunmaz."

A.F.Y

1154- "Özgürlüğümüzün küçük bir bölümünü, geri kalan büyük bölümünü koruyabilmek için feda etmemiz, doğaldır."

Benjamin Costant

1155- "Fazla yüz bulan, her dediğini yaptıran aşk bezginlik verir. İyi bir yemeği fazla kaçırmanın mideyi bozduğu gibi."

Ovidius

1156- "Düşüncelerinden dolayı hakaret gören, aşağılanan insanların yaşadığı toplumda; gerçek demokrasiden söz edilemez..."

İsaac Newton

1157- "Bilmediğiniz sözü söylemeyin. Çünkü; gerçeğin çoğu inkar ettiğiniz şeylerdedir..."

Hz. Ali

1158- "Allah?a, emrine teslim olmakla yaklaşılabilir; düşünmekle hayal ile değil..."

İmâm-ı Rabbani

1159- "Şüyûu vukûundan beter"

Atasözü

1160- "Büyük adamın hatası da büyük olur."

Atasözü

1161- "Şeyhin kerameti kendisinden menkûl"

Atasözü

1162- "Allah'a kırık kalbini ver ki onu tamamlasın; kadına tamam kalbini ver ki onu parçalasın."

E. Prest Vich

1163- "Kimi zaman cesaret ölmekle değil, yaşamakla ölçülür."

Alfieri

1164- "Kimse bizi aldatamaz, biz kendi kendimizi aldatırız."

Goethe

1165- "Gözler kendi gördüklerine kulaklar başkalarının söylediklerine inanır."

Alman Atasözü

1166- "Gün doğarken sabah horozları niçin

Acı acı bağrışırlar bilirmisin?

Tan yerini gösterip derlerki sana:

Bir gecen geçti gidiyor, sen neredesin?"

Ömer Hayyam

1167- "Aşkımı bildiler lâkin, aşkımın kime ait olduğunu bilemediler."

Muhiddin Arabi

1168- "Nasıl istiyorsa, keyfince o çeşit yaşayan kişi, nasıl ölmesi gerekiyorsa, o çeşit ölemez."

Tırmizi

1169- "Dirileri ölüler idare eder."

Gustave le Bon

1170- "Sana karşılıksız olarak verileceği önceden belirlenen ve güvence altına alınan -rızık- için bütün gücünle çalışarak senden istenilen kulluk görevlerini savsaklaman kalb gözünün körlüğünü gösterir."

Ataullah İskenderi

1171- "Öldürmek istediğiniz, kuduz bir köpek dahi olsa ona işkence yapmayınız."

Hz. Muhammed

1172- "Bilmediğiniz sözü söylemeyin, çünkü gerçeğin çoğu inkar ettiğiniz şeylerdir."

Hz. Ali

1173- "Özgürlükte duygulara yer yoktur."

A.F.Y

1174- "İnsanın en büyük düşmanı kendisidir."

Atasözü

1175- "Hata yapmak birşey değildir, hata yaptığını unutmak kötüdür."

Conficius

1176- "Herkes çok yaşamayı ister fakat kimse yaşlanmayı istemez."

Molla Fenari

1177- "İlim deniz, dalgaları kıyıya vuran tecellilerdir."

A.F.Y

1178- "Eğer dürüst yaşamışsak nasıl öleceğimizi düşünmemize hiç gerek kalmaz."

Robert Burns

1179- "Sevdiğine bağlı kalmak için uğraşmak, sadakatsizliğin ta kendisidir."

La rochefoucauld

1180- "Eski dosttan düşman olmaz."

Atasözü

1181- "İyiler asla düşmansız olamazlar."

Atasözü

1182- "Bir iplikle kumaş, bir ağaçla orman olmaz. Bir evin lambası iki evi aydınlatmaz."

Çin atasözü

1183- "Varolana erişmeyi becerebilmiş filozoflar, hiçbir zaman değiştirmedikleri yaşam koşullarıyla yaşayanlardır."

Platon

1184- "Felsefe bir öğreti değildir, bir etkinliktir."

Ludwing Wittgenstein

1185- "Güneşi kaçırdım diye gözyaşı dökersen, yıldızlarıda göremessin"

Tagore

1186- "Ümmetim adına en çok korktuğum şey, göbek iriliği, uyku düşkünlüğü ve tembelliktir."

Hz. Muhammed

1187- "Kader asla değişmez!... Niçin?.. Araştırdınızmı?..

Ahmed Hulûsi

1188- "Tepki, kavramlara olan uzaklık, tabiata olan yakınlıktan kaynaklanır."

A.F.Y

1189- Tarih değil, hatalar tekerrür ediyor.

Abdülhamit Han

1190- "Söylenen yapılır."

Alman Atasözü

1191- "Cesaretin en korkunç düşmanı, korkunun kendisidir; korkulan şey değil. İçindeki korkuyu yenmeyi başarabilen insan en büyük kahramandır."

George Macdonald

1192- "Dünyada düzeltebileceğiniz, daha iyi yapmayı başarabileceğiniz ilk ve son önemli kimse KENDİNİZSİNİZ.."

Hukley

1193- "Yokluk, Benliğin isim değiştirmesiyle oluşmaz."

A.F.Y

1194- "Geçmişin tehlikelerinden biri esir olmaktı, geleceğinki, robot olmaktır."

Eric From

1195- "Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmıştır."

Hz. Ali

1196- "Anarahminden geldik pazara

bir kefen aldık döndük mezara."

Yunus Emre

1197- "Doğruluk hertürlü şart altında meyve verir."

Schiller

1198- "Günümüzde insanlar herşeyin fiyatını biliyor, hiçbirşeyin değerini bilmiyorlar."

Oscar Wilde

1199- "Babaların faziletleri, çocukların servetidir."

Anatole France

1200- "Kötü bir işin en güçlü tanığı vicadanımızdır.

Hz. Ömer

1201- "Ben size bir din bıraktım, gündüzü gibi gecesi de aydınlıktır."

Hz. Muhammed

1202- "İnadını, ilahlaştırma aşamasına getirmemeye gayret et."

A.F.Y

1203- "Düşman uykuya yatmaz"

Atasözü

1204- "En çok bolluk getiren yağmur, alınteridir."

Cenap Şahabettin

1205- "Yetenek sessizlik içinde gelişir, karakter ise dünyanın fırtınaları arasında."

Goethe

1206- "İnsanın bıraktığı her etki bir düşman yaratır."

Atasözü

1207- "Sorumluluk, rüyalarda başlar."

W.B. Yeats

1208- "Saygı olan yerde korku olur, ama korku olan yerde her zaman saygı olmaz."

Platon

1209- "bedenimizi hasta eden ruhumuzun baskısıdır."

S. Freud

1210- "İki esas günah vardır ki, öteki tüm günahlar bundan oluşur: sabırsızlık ve tembellik."

Franz Kafka

1211- "Yasalara dayanan yargılamadan daha büyük bir yargılama vardır ki, o da her insanın kendi vicdanıdır."

Mahatma Gandi

1212- "Mert düşman, kötü huylu bir dosttan daha iyidir."

Atasözü

1213- "İhsan ve nimetleriyle Allah'a yönelmeyen kimse sınanmanın zincirleriyle O'na doğru çekilir."

Atâullah İskenderî

1214- "Eskimeyenin peşinden giden hep yeni kalır"

Ali Suat

1215- "Bâtıl itikad, zayıf kafaların dinidir."

Eflâtun

1216- "Dünya küfr üzerine durur ama zûlm üzerine durmaz."

Hz. Muhammed

1217- "Allah'ın dini öyle bir hale getirilmiş ki, tersine çevrilerek giyilen elbiseye dönmüş."

Hz. Ali

1218- "Tepkisiz olmak ortaya hiçbirşey koymamak değil, yeri ve zamanı gelince gereğini yapmaktır."

A.F.Y

1219- "Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır"

Çin Atasözü

1220- "Kurt köyünü değiştirir, huyunu değiştirmez."

Türk Atasözü

1221- "Ben, kalpleri benim için kırık olanlarla beraberim."

Hz. Muhammed

1222- "İnsanı kendisi kadar kimse kandıramaz."

Greville

1223- "Özüne yaklaşmayan, özünü nasıl bilebilirki?"

A.F.Y

1224- "Ömür temmuz güneşi karşısında kardır."

Şeyh Sadi

1225- "Yaptığını öven, yaptığını yıkar."

William Shakespeare

1226- "Sabır acıdır, ama meyvası tatlıdır."

J.J. Rousseau

1227- "Kelle kesildikten sonra saçların ardından ağlanırmı."

Dostoyevski

1228- "Düşünmek güç, yapmak kolaydır."

Goethe

1229- "Yalan dört nala gider; gerçek adım adım yürür fakat yine de zamanında yetişir."

Japon Atasözü

1230- "Bilim gerçeğin edebiyatıdır."

John Billush

1231- "Ben Allah'tanım, Mu'min'ler de Ben'dendir"

Hz. Muhammed

1232- "Zannın ilacı yorumsuzluktur"

A.F.Y

1233- "Bilim için akıl, ahlâk için vicdan gerekir. İman aklın ve vicdanın doğrusudur."

Conficius

1234- "Güneş ışığını yanlızca sevgililer giyer."

e. e. cummings

1235- "Birbirini seven iki insan, bir tapınaktan daha kutsal bir yerdedir."

William Phelps

1236- "İyi bir hükümet yanında olanları mutlu kılar uzakta olanları kendine çeker."

Conficius

1237- "Birbirinin tersi olan şeyler birbirinin ilacı olabilirler."

Hippokrates

1238- "Astronomi, ruhu yükseklere doğru uçmaya zorlar ve bizi bu dünyadan başka bir dünyaya götürür.

Platon

1239- "Ölü cesedi ihyâdan aciz değilim,

ama ölü kalpli cahili ihyâdan acizim."

Hz. İsa

1240- Fakr tamam olduğunda, O Allah'tır."

Hz. Muhammed

1241- "İnsan dilinin altında gizlidir."

Hz.Muhammed

1242- "Karagün dostunun karagün dostları olacaktır."

A.F.Y

1243- "Aşk nedir? Bir bedende iki ruh. Dostluk? İki bedende bir ruh."

joseph roux

1244- "Deniz sakin olduğu zaman dümeni herkes tutar."

Publilius Syrus

1245- "Her derde bir deva vardır, hüner onu bulmaktır."

Vak'anüvis Mehmed Esad

1246- "Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür."

Cenap Şehabettin

1247- "Daima kendi yararını göz önünde tutan kimse pek çabuk düşman kazanır."

Conficius

1248- "İyi dostluklar temiz hesaplarla kurulur."

Balzac

1249- "Felsefenin büyük gayesi insana ölmeyi öğretmektir."

Henri Fielding

1250- "Duyabileceğiniz en güzel ve en derin heyecan mistik heyecandır. Bütün hakiki ilim bundan çıkar. Gönülden gelen manevi heyecanı tanımayan, yaratılmış tabiat karşısında hayrete düşmeyen ve bu mükemmelliği, muazzamlığı, muhteşemliği yaratan Allah'ın huzurunda huşu ile eğilmeyen kimsenin ölüden farkı yoktur. Bizim sınırlı aklımızla anlayamadığımız, gözlerimizle görme kudretinden mahrum bulunduğumuz şeyin gerçekten var olduğunu, parlak bir güzellik halinde kendini gösterdiğini bilmek, işte hakiki dindarlığın temelinde bu bilgi ve bu duygu vardır."

Albert Einstein

1251- "İnsanlar bu dine kitleler halinde girdiler ve kitleler halinde de çıkacaklar."

Hz. Muhammed

1252- "Yaşayan ile yaşamayan arasında fark olmasaydı, Alûn'un şeytandan ne ayrıcalığı olabilirdi."

A.F.Y

1253- "Bir deryada bin gemi ne acep,

Bir gemide bin derya ne acep."

Aziz Nesefi

1254- "Zekâi! bu aynalarda gören odur, görünen de,

mezâhir kesretiyle vahdet-i zâta halel gelmez."

Zekâi Efendi

1255- "Kıyamet Alâmetlerinden biri de, ilmin gençler nezdinde aranmasıdır."

Hz. Muhammed

1256- "Aşk, iki yanlızlığın birbirine dokunması, birbirini koruması ve selamlamasıdır."

Rainer Maria Rilke

1257- "Ey aşk! güzel ve kısasın."

Schiller

1258- "Kainattaki herşey ya vehimdir ya hayal,

Ya aynadaki akistir veya zilzal."

Aziz Nesefi

1259- "Yaşamda konuşmadığım için değil, konuştuğum için pişman olurum."

Syrus

1260- "Başarısızlık başarıdan daha çok öğretir."

Çin Atasözü

1261- "Bana bir mü'min selâm verirdimi, kendisine mukabele etmem için Allah ruhumu bedenime iade eder. Ben de mutlaka selâma mukabele ederim."

Hz. Muhammed

1262- "Doğru ve yanlışlar görelidir."

A.F.Y

1263- "Kimi gizlenir kimselere görünmezsin

kimi renk renk dünyalarda görünür yüzün

kendi kendinle sevişmek bu seninkisi

Çünkü seyreden sen, seyredilen sensin."

Ömer Hayyam

1264- "İLİM, gökten yağan tatlı ve saf yağmura benzer. Ağaçlar onu, emici kökleri ve damarları vasıtasıyla emerler. Tadları ne ise ona çevirirler. Meyvesinin tadı acı olanın acılığı artar, tatlı olanın da tatlılığı! İşte İLİM de böyledir. İnsanlar onu gayret ve himmetleri derecesinde tahsil edip hıfzederler. Neticede KİBİRLİ kişi KİBİRCE ARTAR, MUTEVAZİ kişi de daha MÜTEVAZİ olur.

Veheb

1265- "Allahım, kabrimi ibâdet edilen bir put kılma!.. Nebilerin kabirlerini mescid hâline getiren bir kavme Allah'ın öfkesi artmıştır."

Hz. Muhammed

1266- "Aklın öğütlediği herşeyi tutkuya kapılmaksızın yerine getirmek için sağlam bir kararlılık gerekir. Bence erdem, bu karar sağlamlığıdır."

Descartes

1267- "Hem sana el değdirmeye elim varmaz

Hem sensiz aldığım nefes nefes olmaz

Bir garip dert bu, kimseye de açılmaz,

Bir zehir zakkum ki, tadına da doyulmaz."

Ömer Hayyam

1268- "Çocuklarınıza erdemli olmayı öğretin, insanlığı ancak bu mutlu kılar."

Beethoven

1269- "Yalana borçlu olduğumuz mutluluk gerçek mutluluk değildir."

Heinrich Heine

1270- "Asıl yanlızken yanlız değilim."

Schiller

1271- "Ademoğlundan kimse yoktur ki, anasından dünyaya gelince, şeytan ona dokunupta ağlatmış olmasın. Bundan sadece Meryem oğlu İsa müstesnadır."

Hz. Muhammed

1272- "Kendine pay çıkarmayan bir benliğe ulaşabilirseniz, mutluluğu yakalamış, hürriyete kavuşmuş birisiniz demektir."

A.F.Y

1274- "Yetmiş iki ayrı millet, bir o kadar da din!

Tek kaygısı seni sevmek benim milletimin

Kafirlik müslümanlık neymiş, sevap günah ne?

Maksat sensin, araya dolambaçlar girmesin.

Ömer Hayyam

1275- "Kim ki kendisinde Allah'ın hükmüne rıza gösterme duygusunun meydana gelmesini dilerse, ölümü hatırlamaya devam etsin."

Geylâni

1276- "Zahir "Ben" dediği vakit Batın "Hayır" der.

Batın "Ben" deyince Zahir yine "Hayır" der.

Muhiddin-i Arabi

1277- "Unutma, herşeyi kaybettiğin anda dahi en azından elinde GELECEK vardır."

Bob Goddard

1278- "Başarıyorlar, çünki başaracaklarını düşünüyorlar."

Vergil

1279- "Yaşama gücünü yitirmeyen her eskiyi severiz, ama bizi tüm gücüyle yaşatacak tek unsur yeniliktir."

Theodor Fontane

1280- "Güç, kuvvet yayın gerilişine, karar vermek ise okun atılışına benzer."

Sun Tzu

1281- "Hayat ya gözüpek bir macera ya da hiçbirşeydir."

Helen Keller

1282- ?Gördüğünüzde size Allah?ı hatırlatan, konuştuğunda bilginizi artıran, ilmiyle de size ahireti hatırlatan, sizin için en hayırlı arkadaştır.?

Hz. Muhammed

1283- "Görecelik kalktığında, herşey doğrudur."

A.F.Y

1284- "Nerede akarsu olursa, orada yeşillik, nerede kardeşlik olursa, orada merhamet olur."

Mevlâna

1285- "Küçük bir çocukken annem bana şöyle demişti, 'eğer asker olursan general olacaksın, rahip olursan Papalığa yükseleceksin.' Ama ben ressam oldum ve Picasso olarak kaldım."

Pablo Picasso

1286- "Bazen evrende yalnız olduğumuzu düşünüyorum, bazen de olmadığımızı. Bence iki düşüncede eşit derecede sarsıcı.

Arthur C. Clarke

1287- "Gerçek yalnızca bir illüzyondur. Ama bitmek bilmeyen bir illüzyon."

Albert Einstein

1288- "Mazeret, Korku veya Hastalıktır.?

Hz.Muhammed

1289- "Tek bir ölüm trajedidir; bir milyonölüm ise istatistiktir."

Joseph Stalin

1290- "Ancak her şeyi kaybettikten sonra her şeyi yapabilecek kadar özgür olursun."

Tyler Durden

1291- "Başarı, çoğunlukla ötekiler pes ettikten sonra da ipe asılıyor olmaktır."

Charles Templeton

1292- "Hepimizin içinde zenginliğe yada fakirliğe, sağlığa ya da hastalığa ve özgürlüğe ya da köleliğe izin veren güç yatar.Bunları kontrol eden başkası değil biziz."

Richard Bach

1293- "Kelimeler tıpkı bir cam gibidir. Berraklaştıramadıkları şeyleri bulanıklaştırırlar."

Joseph Joubert

1294- "Hakka halk gözüyle bakmak iki nedenle olur. Marifet ve beşeriyet."

A.F.Y

1295- "Emanete riayet etmeyenin imanı, sözünde durmayanın da dini yoktur.?

Hz. Muhammed

1296- "Sen çevrende olup bitenleri görüp 'Neden?' diye soruyorsun, bense asla var olmamış şeyleri hayal ederek 'Neden olmasın?' diyorum."

George Bernard Shaw

1297- "Kader şansa kalmış birşey ya da seçim meselesi değildir. O, beklenecek birşey de değildir. Kazanılacak birşeydir."

William Jennings Byran

1298- "Düşünmeden vazgeçtiğimiz an, genellikle fırsatı kaçırmış oluyoruz."

Pubillus Syrus

1299- "Akıllı insan aklını kullanır, daha akıllı insansa başkalarının aklını da kullanır."

George Bernard Shaw

1300- "Yardımın en iyisi sana karşı kin besleyen akrabana yaptığın yardımdır.?

Hz. Muhammed

1301- ? Aldatan bizden değildir.?

Hz. Muhammed

1302- " Geleceğin Hayallerini geçmişin tarihinden daha çok seviyorum."

Thomas Jefferson

1303- " Başkalarını anlamak bilgeliktir, kendini anlamaksa aydınlanmaktır."

LAO-TZU

1304- " Allah rızası dahilinde ayakları tozlananın ayaklarına cehennem haramdır.?

Hz. Muhammed

1305- " En mükemmel mü?min, ahlaken en güzel olandır.?

Hz. Muhammed

1306- " Kendinizi tam olarak tanımadan, kendinize eksiksiz bir güven duymanız mümkün değildir."

Arnie Warren

1307- " Ummaktan vazgeçtiğiniz zaman herşeye sahip olursunuz."

Budha

1308- " İyi huy dinin yarısıdır.?

Hz. Muhammed

1309- " Ne denli az şeyiniz kalırsa,kaygılanacak o kadar az şeyiniz olur."

Budha

1310- " Dört şey sende varsa dünyalık bazı şeyler elinden kaçmış olsa da üzülme;

1. Emanete riayet

2. Doğru sözlülük

3. Güzel ahlak

4. Helal kazanç

Hz. Muhammed

1311- " Yakınmak, aşkın ölümüdür. "

Marlene Dietrich

1312- " Yolumuz ilim irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur. "

Hacıbektaşi Veli

1313- " Kabe?yi elli defa tavaf eden anasından doğmuş gibi günahlarından arınarak tertemiz olur.?

Hz. Muhammed

1314- " Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydık, bütün dünyanın sırrını çözmüş olurduk. "

Einstein

1315- " Akıl yaşta değil baştadır ama aklı başa yaş getirir. "

Cenap Şahabettin

1316- " İlim irfan mürşittir, karanlıkları boğar. İnsanları cehalet, gaflet bunaltıp boğar. "

Hacıbektaşi Veli

1317- " Hasedden sakının. Çünkü hased, ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi sevaplarınızı yakıp bitirir."

Hz. Muhammed

1318- " Uzun yaşamak için değil, doğru yaşamak için çalışıp çabalamalıyız. "

Seneca

1319- " Eğer su kaynağı ruhundan fırşkırmassa susuzluğunu gideremessin. "

Goethe

1320- " Allah?tan Korkun ve çocuklarınızın arasını (ihsanda ve hatta sevmede bile) eşit tutun.?

Hz. Muhammed

1321- " Asıl fark, dahilerin gayret ve konsantrasyonundadır."

William James

1322- " Hayallerinizi yitirdiğiniz an hayatınız sona erdi demektir. "

Mark Twain

1323- " Kötülük eden kimseye ihsanla karşılık vermek faziletin en güzelidir."

Hz. Ali

1324- " Hastayı ziyarete giden, kalkıncaya kadar rahmete dalar. Yanına oturduğu zaman rahmet onu kuşatır."

Hz. Muhammed

1325- " Mutluluk maddisevinçlerden ibaret olsaydı, çayıra koşan öküzleri mutlu saymak gerekirdi. "

Heraklites

1326- " Ahmaklık, hatada ısrar etmektir. "

Abdülhakim Arvasi

1327- " Bir insan, yanlışları olup da bunları düzeltmezse, bu hataları benimsemiş demektir."

Konfüçyüs

1328- " Ağır söz veren, hızlı iş yapar. "

J. J. Rousseau

1329- " Kişi dilinin altında gizlidir."

Hz. Ali

1330- " Haceri Esved?e, Rüknu Yemani?ye el sürmek günahları giderir."

Hz. Muhammed

1331- " İnanmıyan bir gönül, içinde kuş bulunmayan kafese benzer.?

AbdülkâdirGeylâni

1332- " Gıybeti dinleyen gıybeti yapan gibidir.

Hz. Ali

1333- " Belâ sevdiğim kullara, bir sel akıntısından daha çabuk ulaşır.?

Kûdsi Hadis

1334- " Kendi kendisinden emin olmayan kimseye emniyet etmeyiniz."

Abdülkâdir Geylâni

1335- " İnsanı zengin eden şey, kâlb zenginliğidir.Yoksa mal, sahibinin gözünü doyurmaz.

Hz. Ali

1336- " En çok bolluk getiren yağmur, alınteridir. "

Cenap Şehabettin

1337- " Allah , Kıyamet günü; Benim rızam için birbirlerini sevenler nerede? Gölgemden başka gölge olmayan bugünde onları gölgelendireceğim? buyuracaktır."

Hz.Muhammed

1338- " Kendi kendisinden emin olmayan kimseye emniyet etmeyiniz. "

Abdülkâdir Geylâni

1339- " Üstün insan kendini bulmağa çalışır. Küçük insanlar ise başkalarını arar."

Konfüçyüs

1340- " Bilerek yapılan az iş, Bilmeyerek yapılan çok işten hayırlıdır."

Hz. Ali

1341- " Biribirinizi sevmedikçe imanınız kemale ermez.?

Hz. Muhammed

1342- " Hiçbir amel ile aldanıp mâğrur olma. Çünkü ameller kişinin son durumu ile ölçülür. "

Abdulkâdir Geylâni

1343- " Seni inciten kimse özür dilerse kabul et. Kin tutma."

Hz Ali

1344- " Arkadaşını affet; affettiğini hatırlama ve hatırlatma!.."

Şeyh Şamil

1345- " Her kim Allah için olursa... Allah onun için olur."

Hz. Muhammed

1346- " Allah bir kulu severse, onu çeşitli denemelere tabi tutar."

Hz. Muhammed

1347- " Şükür nimeti değil, vereni görmektir."

Kuşeyri

1348- " Bir insanın hataları olup da bunları düzeltmezse, bu hataları benimsemiş demektir."

Konfüçyüs

1349- " Eğer ilim ümitle elde edilseydi, dünyadaki bütün insanlar âlim olurdu."

Hz. Ali

1350- " Allah?ım bana sevgini, seni sevenin sevgisini ve sevgine ulaştıracak işleri nasip et.?

Hz. Muhammed

1351- " Ağaç rüzgarı affetse bile kırılmış birkere."

Gn. Mc Arthur

1352- " Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracaklarına duvar ördükleri için yalnız kalırlar."

Newton

1353- " İyimser insan, her felakette bir fırsat, kötümser insan da her fırsatta bir felaket görür."

Çin Atasözü

1354- " Bir çoban gezmeyi sevebilir, ama koyunlarını asla unutmaz."

Leo Buscallia

1355- " Dostluğun kolları birbirimizi dünyanın bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur."

Motaigne

1356- " Gerçek arkadaşlıklık sağlık gibidir; değeri ancak o yok olduktan sonra anlaşılır."

Colti

1357- " Düşmanların en büyüğü, düşmanlığını gizleyendir."

Hz. Ali

1358- " Yenilmesi gereken ilk düşmanlar öfke ile umutsuzluktur. "

Alain

1359- " Kerim olan zat, kadir olunca affeder, intikama kalkışmaz."

Hz. Muhammed

1360- " Dostunun alnındaki sineği baltayla kovalama."

Çin Atasözü

1361- " Allah'ın nimetleri kimde çoğalırsa, İnsanların ona yük olmasıda çoğalır."

Hz. Muhammed

1362- " Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır."

Eflatun

1363- " Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar.

Hz. Ali

1364- " Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer, sesi çok içi boştur. "

Sadi

1365- " Yumuşak huyluluktan mahrum olan her türlü hayırdan mahrum olur."

Hz. Muhammed

1366- " Yenilmezlik savunmada, zayıflık saldırmadadır. "

Sun Tzu

1367- " Kaplumbağaya dikkat et.Ancak kafasını çıkarıp risk aldığında ilerleyebiliyor."

James B. Conant

1368- " İyimser insan, her felakette bir fırsat, kötümser insan da her fırsatta bir felaket görür. "

Çin Atasözü

1369- " Yoksulluğun en kötüsü ahmaklıktır. "

Hz. Ali

1370- " Dargınları barıştırmak, nafile namaz ve oruçtan daha hayırlıdır."

Hz. Muhammed

1371- " Her insan tektir ve benzersizdir."

Leo Buscaliga

1372- " Sınırları zorlamak ve bir şeyler yapmayı sürdürmek zorundasınız. Yoksa yaşamın hiçbir anlamı kalmıyor. Sürekli kendinizi yineleyip duruyorsunuz."

Neneh Sherry

1373- " Biri, sizi birkez aldatırsa suç onundur; İkinci kez aldanırsanız bilin ki suç sizindir."

Sarah Bernhardt

1374- " Mucizeler çoktur ; ancak hiç biri insan kadar olağanüstü değildir."

Sophokles

1375- " İnsanın, yalnız gerçeğin ne olduğunu bilmesi yeterli değildir; Doğruyu istemesi ve yapması da gereklidir. "

Goethe

1376- " Bir soru soran adamın sorusundan onun ne kadar akıllı olduğunu anlarım."

Hz. Ömer

1377- "Altından kendini gözet. Zehiri hiçbir zaman teneke kutu içinde sunmazlar."

Cenap Şehabettin

1378- " Şeref, fazilet ve edepledir. Asıl ve neseple değildir."

Hz. Ali

1379- " Kişinin sahip olduğu tek şey çekiç ise; Çevresindekileri çivi gibi görmeye başlar."

Victor Hugo

1380- " Herkes yanlış yapar, ancak ahmaklar yanlışlarında direnirler.

Çiçero

1381- " Geçmiş bir dert için yakınmak, yeni dertler edinmektir. "

Shakespeare

1382- " Kim müslümanların meseleleriyle ilgilenmezse müslüman degildir. Ve kim "ey müslümanlar" diye feryad eden birinin sesini duyar ve onun yardımına koşmazsa müslüman degildir."

Hz. Muhammed

1383- " Geçmiş dert için yakınmak, yeni dert edinmektir."

Shakespear

1384- " Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir."

Eflatun

1385- " Dostların sıkıntıda iken onları mutlu oldukları zamankinden daha çok ara."

Chilon

1386- " Eğer dünya hakkında birazcık bir şey anlamak istiyorsak hınçtan ve nefretten arınmamız gerekir."

Jean Genet

1387- " Var olan her seyin yok olandan gelmesi imkansizdir."

Descartes

1388- " Fazilet sahibinin kıymetini ancak fazilet sahibi insanlar bilirler."

Hz. Ali

1389- " Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten,

kararlı olmak korkudan kurtarır. "

Konfüçyüs

1390- " Genellikle dayak atana kızar, dayak yiyene acırız.

Bu ikisinden birinin yerinde olsaydık acaba hangisini kabul ederdik?"

Cenap Şehabeddin.

1391- " Hırsların sonuna erişmek, gökkuşağının ucuna erişmeye benzer; Biz ulaşırken onlar kaçıp gider. "

Emile Burke

1392- " Şeytanın sana düşman oluşu, Allah'a yönelmen içindir."

Ataullah İskenderi

1393- " İlim ve irfan ne nisbette ziyade olursa edep ve sükût da o ölçüde artar."

Kenan Rifai

1394- " Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur."

Çiçero

1395- " Dünyada iki terbiyeci vardır. Biri şevk-i muhkem, diğeri de sille-i Hüda."

Ahmed er-Rifâî

1396- " Bir söz ki söylemesen de olur, söyleme! Bir iş ki yapmasan da olur, yapma! "

Tagore

1397- " Kendini öfke içinde gizleme. Sendeki bu güzellik gizlenecek güzelliklerden değildir. "

Mevlânâ

1398- " Karganın arkasından gidersen seni mezbeleye götürür. Bülbülün arkasından gidersen, elbette gülistana gidersin. "

Kenan Rifai

1399- " Kötülüklerden çekinmek, iyilik kazanmaya çalışmaktan üstündür."

Hz. Ali

1400- " Mü?min olan, müslümanların mal ve canları açısından kendisinden emniyette oldukları kimsedir. Müslüman da, diğer müslümanların, onun eli ve dilinden selamet ve emniyet içinde oldukları kimsedir. (Gerçek) muhacir ise, kötülüklerden hicret eden kişidir."

Hz. Muhammed

1401- " Elinizde Kur'an olduğu halde düşman toprağına yolculuk yapmayın.Ben onun düşman eline geçmesinden korkuyorum."

Hz. Muhammed

1402- "Kendini arıtan saadete ermiştir.

Kendini fenalıklara gömen de ziyana uğramıştır!"

Şems-i Tebrîzi

1403- İnsanların en cömerdi, istenmeden veren ; en asili de intikama gücü yeterken bağışlayandır!

Hz.Hüseyin

1404- " Yaşamanın sırlarını bileydin

Ölümün sırlarını da çözerdin;

Bugün aklın var, bir şey bildiğin yok

Yarın, akılsız, neyi bileceksin?

Ömer Hayyam

1405- " Ben sağ kaldıkça Kur'anın kölesiyim.Ben seçilmiş Muhammed'in ( s.a.v.) yolunun toprağıyım."

Mevlana

1406- "Kişi dostunun dini üzerinedir; Öyleyse, kimi dost edindiğine dikkat etsin!"

Hz. Muhammed

1407- " Sen böyle ne oldun, yine vare mi kaldın .

Candan sevenin kalmadı, ağyaremi kaldın .

Şaştım, seni gördüm de perişan ve mükedder ,

Benden beter oldun, daha biçaremi kaldın.

Ahmet Rasim

1408- ?Tahakkümün değil varlığı, gölgesi bile hissedilmemelidir.?

A. F.Y

1409- " Vucudun, ilmi ilâhide, ilimden ibaret olduğunu müşahede vahdet-i şuhuddur.?

Ahmet Hulûsi

1410- ?Resûller, Nebiler, miras bırakmaz. Onların bıraktığı sadakadır.?

Hz. Muhammed

1411- ? Kalk âşık, kalk!

Acele et biraz:

Bak! Su sesi geliyor,

Sense susuzsun

Ve uyuyorsun!!?

Mevlânâ

1412- " Kabul edilen bir haccın mükâfâtı, cennetten başka bir şey olmaz.?

Hz. Muhammed

1413- ?Düşünme olmaksızın öğrenme emek kaybıdır. Öğrenme emek kaybıdır. Öğrenme olmaksızın düşünme ise tehlikelidir.?

Konfiçyüs

1414- " Etiği dedikodu olanlar asla secde yapamıyacaklardır. Allah ismini kullansalar bile onların dillerinden düşürmediği tanrıdır."

A. F.Y

1415- " Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar.Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar. "

Hz. Ali

1416- " Bilgisiz bir kimse, savaş davuluna benzer, sesi çok içi boştur."

Sadi

1417- " İnsan büyük bir şeydir ve içinde herşey yazılıdır.

Fakat karanlıklar ve perdeler bırakmaz ki insan içindeki o ilmi okuyabilsin!

Mevlâna

1418- "İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için, sevmekten korkuyor.

Sevilmekten korkuyor, kendisini sevilmeye layık görmediği için.

Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için.

Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için.

Duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktuğu için.

Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğinin kıymetini bilmediği için.

Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi birşey vermediği için.

Ve ölmekten korkuyor, aslında yaşamayı bilmediği için."

W. Shakespeare

1419- " Bütün mahlûkat kendi mefâati için yaşar!.. Vermek ise, ?ALLAH? ahlâkıyla ahlâklı olana aittir!..?

Ahmed Hulûsi

1420- " Düşünceye gem vurmak ,zihne gem vurmak gibidir.bu ise rüzgarı zaptetmekten de zordur."

Gandhi

1421- " Semânın krallığı senin içinde ve etrafındadır.

Taş ve tahta yığınları arasında değil.. Etrafa ağaç dalları serptim.. Taşı kaldır, Beni bulacaksın!"

Hz. İsa

1422- "Yetiştireceğiniz her insanla dua rahmet ve bereket kazanıp kendinizi yok edebilirsiniz..."

A.F.Y

1423- "Öl ve ol! İşte bunu bilmiyorsan zavallı bir misafirsin karanlık yeryüzünde."

GOETHE

1424- " Sırat-ı mustâkim, kişinin zâhirinden bâtınına giden; sonucu Allah?a ulaşan yoldur.?

Ahmed Hulûsi

1425- " Algılanan varlığın, hakkın vucudu olduğunu müşahade, vahdet-i vucüddur.?

Ahmet Hulûsi

1426- " Vahdeti vucüd, varlıkta vechin seyridir.?

A. F. Y

1427- " Orucumu yiyorsam Ramazanda ,

Mübarek aydan habersizim sanma.

Çileden gece oluyor da gündüzüm,

Sahura kalkıyorum gün ortasında."

Hayyam

1428- " İyi ve kötü arkadaşın benzeri misk satanla demirci gibidir. Misk satan bundan sana ya serpiştirir yahut sen satın alırsın ya da misk dükkanında bulunmakla güzel koku alırsın. Demirciye gelince ya sıçrayan bir kıvılcım elbiseni yakar yahut demirci dükkanında bulunmakla pis koku almış olursun."

Hz. Muhammed

1429- " Bizler toprağa benzeriz. Bize her türlü kötü şey atılabilir ama bizden hep güzel şeyler çıkar."

Cüneyd-i Bağdadi

1430- " Şu ana kadar böyle yaptın artık yapma, suyu bulandırdın artık daha fazla bulandırma."

Hz.Mevlana

1431- " Ben insana baktığımda şuna hayranım: Böylesine büyük bir zenginlik, böylesine bir sefilliğin içine nasıl konmuş?"

Hz. İsa

1432- " Ağaç isteyen, tohuma sahip olmalı."

Mevlana

1433- " Kibir ; bele bağlanan taş gibidir. Onunla ne yüzülür, ne uçulur."

Hacı Bayram Veli

1434- " Ne görsem, ötesinde hasret çektiğim diyar; Kavuşmak nasıl olmaz, madem ki kavuşmak var..."

N. F. Kısakürek

1435- " İnsanların kitabı,arkadaşlarına bakarak okunur."

A.Rufai

1436- " Hayatı kaybetmekten daha acı bir şey vardır, Yaşamın anlamını kaybetmek. "

Seneca

1437- " Paranın değerini öğrenmek isterseniz, borç almaya çalışın."

Benjamin Franklin

1438- " Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır."

Eflatun

1439- " Her gün bir yerden göçmek ne iyi..

Her gün bir yere konmak ne güzel..

Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş..

Dünle beraber gitti cancağızım,

ne kadar söz varsa düne ait...

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım!"

Mevlâna

1440- " Kim başkalarını yenmek istiyorsa önce kendini yenmelidir. Kim başkaları hakkında hüküm vermek istiyorsa

önce kendi hakkında hüküm vermelidir. Kim başkasını tanımak istiyorsa, önce kendini tanımalıdır!"

Lü-Bu-Ve

1441- " Göklerin damına çıktığında merdiven aranmaz."

Mevlana

1442- "? Parodiler asla asılların yerini dolduramaz.?

A. F. Y

1443- " Dışarıdan tüm aldığımız ve tek alabiliceğimiz bilgidir. Bu bilgi üzerine nasıl hareket edeceğimiz bize bağlıdır.?

Glasser

1444- " Öğrenci hazır olduğunda öğretmen orada olacaktır ."

İngiliz Atasözü

1445- " Taş ihtiyarlar,servi çürür,ölüm yıpranmaz..."

Necip F. Kısakürek

1446- " İlmi ile amel etmeyen âlim;başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir."

İmam Gazali

1447- " Düşman kimmiş, dost kim? Bunu anlamak için öldükten sonra bir kez daha dünyaya gelmek lazım!"

Mevlana

1448- " Gerçek bir arkadaş, iki gövdede yaşayan tek bir ruhtur."

Aristo

1449- "Ancak, kendi kendini idare edebilen akıllı insanlar hürdür."

Horace

1450- " Her zerrenin gönlünde bir saray var, fakat kapısını açmadıkça sana kapalı kalır. "

Mevlâna

1451- " Hayırseverlik çok sayıda günahın anasıdır."

Oscar Wilde

1452- " Şartlar değişince insanlarda değişir."

Ahmet H. Tampınar

1453- " Tek gerçek yanlış,sonucunda hiçbir şey öğrenemediğimiz yanlıştır. "

Franklin D.Roosevelt

1454- "Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler,elinden büyük iş gelmeyenlerdir."

Eflatun

1455- " Olgun insan güzel söz söyleyen değil,söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyen adamdır."

Konfiçyüs

1456- " Gerşeğe doğru tek yoldan gidilir,ama ondan uzaklaştıran çok yol vardır."

La Bruyere

1457- " Senden soruluncaya kadar susmak,susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır."

Hz.Ali

1458- " Sevgi eyleminde iki kişi kendilerinin dışına çıkarlar. Belki de doğanın insana, kendi dışına çıkıp başka bir nesneye yönelme olanağı tanıdığı en yüce etkinliktir."

Gasset

1459- " Bir makine ilk etapta kompleks, fakat sonra basit olarak karşımıza çıkar. İnsanda durum tersinedir: İnsan ilk etapta basit görünü, fakat sonradan kompleks olduğu anlaşılır."

Alxis Carrel

1460- " Sen nefsine, kötü arzularına taptıkça , velilerin derecesine çıkmayı isteme... Halbuki onlar yalnız Mevlaya kulluk ederler. Senin istediğin dünya, onlarınki ise ukba"

Abdulkâdir Geylâni

1461- "Binlerce kilometrelik yolculuk tek bir adımla başlar."

LAO TZU

1462- "Yüzyıl günah işleyip bilmek isterim senin rahmetin mi büyük benim günahım mı?"

Hayyam

1463- " Taklit imanın bir kolu değil olsa olsa küfür halidir. "

A. F.Y

1464- " Kimin ki mantığı ZİKİR, sükûtu FİKİR, bakışı İBRET ise; İşte o, benim benzerimdir!

Hz. İsa

1465- " Sanıyor musun ki sormadan birşey öğrenebilirsin...

ve sanıyormusun ki, susup durmakla bilgisizliğin geçer...

Yanılıyorsun..Durma sor!

Abdülkâdir Geylânî

1466- " Hep kendine yontamazsın.?

A. F. Y

1467- " Bir başka dünya var...

Onun delili de, yenilerin gelmesi;

Şu eskiyip yıprananların da geçip gitmesi...

Yeni bir gün, yeni bir gece, yeniden yeniye bağ bahçe..

Yeniden yeniye ağ ve tuzak;

Her solukta yepyeni bir düşünce, yepyeni bir hoşluk, yepyeni bir zenginlik.

Gözün gördüğü âlemin ötesinde, sınırsız-sonsuz bir âlem olmasa,

Yeni nereden geliyor, eski nereye gidiyor ? "

Hiç düşünmezmisiniz?

Mevlâna

1468- " Bir iyimserin hayal ürünü, neticede iflah olmaz şartları getirecektir.?

A. F. Y

1469- " Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracaklarına duvar ördükleri için yalnız kalırlar."

Newton

1470- " Unutmayın; Sorgulanmayan yaşam yaşamaya değmez... Düşünmek beynin hastalığıdır."

Konfiçyus

1471- " Akıllılarla cenk etmek, akılsızlarla helva yemekten kolaydır!"

Fudayl Bin İyad

1472- " Hiçbir şeylikte dönen bu dünyalara bakınız.

Bu, sizin gücünüzün içinde!"

Mevlâna

1473- " Kimse bizi aldatamaz..

Ancak biz kendi kendimizi aldatırız."

Goethe

1474- " Bekleyebilen için herşey iyi sonuç verir. "

Tolstoy

1475- " Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok.

Yeter ki; Aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın."

Eflatun

1476- " Bazılarını hep aldatabilirsiniz.

Bazen de herkesi. Ne var ki, herkesi her zaman aldatamazsınız."

Pineaste Barnu

1477- "Herşeye doğru demek aptallıktır.

Herşeye yanlış diyen zorbadır.

Mevlana

1478- " Zikir gafletin tardıdır, zikir muattal değil mâmur etmelidir."

İmam-ı Rabbanî

1479- " Yüksek bilgiler kitaplarda bulunmaz; insan için onları kendi vicdanı hazinesinden, kendi içinden derin düşünce ve araştırmalarla çıkarmak ve mukaddes ateşi kendi zâtî menbaında aramak lâzımdır. "

Eflâtun

1480- " Gömüldükten sonra hatırlanmak istiyorsanız,

ya okunacak şeyler yapın ya da okunmaya değer şeyler yazın!"

Benjamin Franklin

1481- "İnsanlar din hakkında yazarlar,savaşırlar,ölürler de,din için yaşamasını bilmezler."

COLTON

1482-"Gerçekleri güneşe benzetirler,doğrudur.Gözlerimizi yaralar korkusuyla bir çok kez bakmayız."

Cenap ŞEHABETTİN

1483-"Gerçeği insanların ölçüsü ile değil,insanları gerçeğin ölçüsü ile tanı.

Hz.ALİ

1484-"Savaştan kaçanlar savaşa gidenlerden daha çok yara alırlar.

Oscar WİLDE

1485-"Gündüz kandili hazırlamayan,gece karanlığa razı demektir.

Cenap ŞEHABETTİN

1486-"Hayattan yakınanlar,ondan olmayacak şeyler isteyenlerdir.

Ernest RENAN

1487-"Kimse bizi aldatamaz biz ancak kendi kendimizi aldatırız."

GOETHE

1488-"Canı can vererek satın almamışsın ki değerini bilesin."

NİZAMİ

1489-"Hiç bir zaman gökten gül yağmaz daha çok gül istersek daha çok fidan dikmemiz gerekir.

George ELIOT

1490-"Bazı horazlar, güneşin onlar yüzünden doğduğunu sanır."

Theodor FONTANS

1491-"Her kim Allah için olursa... Allah onun için olur."

Hz. Muhammed

1492-"Akılsızlık alameti dörttür: ahmağa fikir danışmak, cahile para vermek, dostların öğütlerini dinlememek , dünyadan ibret almamak. "

Feridüddin Attar

"1493-"İnsanların çoğunda adalet sevgisi,adaletsizlik korkusu yüzünden vardır."

La ROCHEFOUCAULD

1494-"Malını kaybeden birşey kaybetmiştir.Sağlığını kaybeden çok şey kaybetmiştir.Haysiyetini kaybeden herşeyini kaybetmiştir.

GOETHE

1495-"Boş bir çuval için dik durmak zordur."

Benjamin FRANKLIN

1496-"Unutma ki ağzında bal olan arının kuyruğunda da iğnesi vardır."

John LYLY

1497-"İnsan kendi kişiliğini en iyi,başkalarının kişiliğini anlatırken ortaya koyabilir."

Jean Paul RICHTER

1498-"Alkışı en sessiz şekilde karşılayan, alkışı hak etmiş demektir.

EMERSON

1499-"Akılsızlar,hırsızların en zararlılarıdır,zamanımızı ve neşemizi çalarlar.

GOETHE

1500-"Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden,bir at, bir at yüzünden bir atlı gidiverir.

Benjamin FRANKLIN

1501- " Sevgi sabırlı ve sevecendir; Sevgi kıskanç kibirli yada gururlu değildir; Sevgi hasta yapılı; Egoist yada rahatsız edici değildir; Sevgi; yanlışların hesabını tutmaz; Sevgi şeytanla mutlu değil, gerçekle mutludur. Sevgi asla vazgeçmez; inancı, umudu ve sabrı asla başarısızlığa düşmez. Sevgi; başı ve sonu olmayan bir şeydir... İnanç, umut ve sevgi. İşte bu üçü önemlidir. Ama en büyükleri sevgidir.

Hz. İsa

1502- "Bıktım bu gönülden, bıktım usandım.

Feryat ederim, candan yaralandım,

Ben olmamışım, yahut da varım, bir !

Bilmem ki neden dünyaya atıldım?

Ömer Hayyam

1503- Korkuyorum

Yağmuru sevdiğini söylüyorsun;

Ama yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun...

Güneşi sevdiğini söylüyorsun;

Ama güneş çıkınca gölgeye kaçıyorsun...

Rüzgarı sevdiğini söylüyorsun;

Ama rüzgar çıkınca pencereni örtüyorsun...

İşte bundan korkuyorum;

Çünkü beni de sevdiğini söylüyorsun!..

William Sheakspare

1504- " Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil!.."

Hasan-ı Basri

1505- " İlmin evveli niyet, sonra anlamak, daha sonra yapmak, ondan sonra muhafaza etmek, en sonra da yaymaktır."

Abdullah Bin Mübarek

1506- "Düşündüğünüz; söylemek istediğiniz, söylediğinizi sandığınız, söylediğiniz, karşınızdakinin duymak istediği, duyduğu.. Anlamak istediği, anladığını sandığı, anladığı, arasında farklar vardır. Dolayısıyla insanların birbirini yanlış anlaması için en az 9 ihtimal var".

Sylviane Herpin

1507- " Yetenekliyseniz ve enerjiniz varsa, kral olursunuz.

Yeteneksizseniz ama enerjiniz varsa, prens olursunuz.

Yetenekliyseniz ama enerjiniz yoksa fakir olursunuz.

Jeffrey Archer

1508- ?Allah?a ancak çağrısına teslim olmakla yakınlaşılır. Düşünmek ve hayal etmekle değil.

Ahmed Faruk Serhendi

1509- " Kibir bulunan bir kalpde, Allah korkusu bulunmaz."

Abdullah Tüsteri

1510- ?Vicdanlarımız yanılmaz bir yargıçtır, biz onu öldürmedikçe."

Balzac

1511- ? Eğitimli insanların dokuz düşüncesi vardır. Baktıklarında, berrak görmeyi düşünürler. Dinlediklerinde, iyi duymayı düşünürler. Görünüşleri bakımından, sıcak olmayı düşünürler. Davranışlarında, saygılı olmayı düşünürler. Konuşmalarında, doğru olmayı düşünürler. İşlerinde, ciddi olmayı düşünürler. Kuşkuya düştüklerinde, soruları nasıl soracaklarını düşünürler. Öfkelendiklerinde, sorunları düşünürler. Kazancı gördüklerinde, adaleti düşünürler.

Konfucyus

1512- "Bir insan kılıcını vermek istemediği sürece,tam korkusuzluğa ulaşmamış demektir."

Horace

1513-" Rüzgarın nasıl estigi fark etmez. Farkı yaratan yelkenlerinizi nasıl açtığınızdır."

Vera Peiffer

1514- " Şampiyon olmak demek, şampiyon gibi düşünmek demektir."

Dennis Waitley

1515- " Uçurtmalar, rüzgar kuvvetiyle değil, bu kuvvete karşı uçtukları için yükselirler."

William Churchill

1516- " Elmas nasil yontulmadan kusursuz olmaz ise; insan da aci çekmeden olgunlasmaz..."

Konfüçyüs

1517- "İmkansizlik yalnız sersemlerin sözlügünde bulunan bir

kelimedir."

Napoleon

1518- "İnsana olanlar degil, o insanın içinde olanlar önemlidir."

Louis Mann

1519- " Seviyorum seni... Bana bunun için nasihat neye yarar? Zehir içmişim ben... Bana şeker ne eder? Benim icin:"Onun ayagina zincir vurdunuz!" diyorlar; Divane olan gönlümdür,ayağıma zincir vurmak niye? "

Mevlâna

1520- "Yarım somunun var mi? Bir ufak da evin?

Kimselerin kulu kölesi değil misin?

Kimsenin sırtından geçindiğin de yok ya?

Keyfine bak en hoş dünyası olan sensin.

Ömer Hayyam

1521- " Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan hizmetçi arıyor demektir. "

Cenap Şehabeddin

1522- "Akılsız otorite, ağzı keskin olmayan bir kesere benzer. Düzeltmekten çok parçalamaya yarar."

Anne Bradstreet

1523- "Her insan yalnızlıktan şikayetçidir. Ne varki o An'dan geldiğini bir türlü hatırlamaz."

A. F.Y.

1524- " Neyin hakkından gelinmez, kafa istekle birleşir birleşmez."

La Fontain

1525- " En büyük çınar bir tohumda, en büyük kuş bir yumurtada gizlidir. "

Allen

1526- " İlmin afeti unutmaktır. Sözün afeti yalandır. Hilmin afeti sefahettir. İbadetin afeti ara vermektir. Şecaatin afeti azgınlıktır. Müsamahanın afeti başa kakmaktır. Güzelliğin afeti kendini beğenmişliktir. Cömertliğin afeti israftır. Soyluluğun afeti öğünmektir.Dinin afeti ise nefsine uymaktır.

Hz. Muhammed

1527- " Dünyayı yenmek için önce kendinizi yenmelisiniz."

Descartes

1528- " Birini yargılamak istediğin zaman, önce gökte üç ay değişene dek, Onun ayakkabılarıyla yürümelisin."

Kızılderili Atasözü

1529- " Söyledim... duydu anlamına gelmez

Duydu... doğru anladı anlamına gelmez

Anladı... hak verdi anlamına gelmez

Hak verdi... inandı anlamına gelmez

İnandı... uyguladı anlamına gelmez,

Uyguladı... sürdürecek anlamına gelmez.

Pieta

1530- " Bu kur?an 7 harf (lehçe beyan tavrı) üzre indirilmiştir. Her harfin bir zahiri (dışı), bir batını (içi),bir haddi (varış yeri), bir matla?ı ( doğuş yeri) vardır.?

Hz. Muhammed

1531- "Kimseyi düşman tutmayız ağyar dahi yardır bize

Nerde ıssızlık varsa mahalle ve şardır bize

Adımız miskindir bizim düşmanımız kindir bizim

Biz kimseye kin tutmayız kamu âlem birdir bize."

Yunus Emre

1532- "Hayatı yaşamanın iki yolu var. Biri hiçbir şeymucize değilmiş gibi yaşamak... Diğeri herşey mucizeymiş gibi yaşamak."

Albert Einstein.

1533- " Mücadeleden kaçanlar, mücadele edenlerden daha çok yara alırlar.?

Oscar Wilde

1534- " İlim öğrenilen değil, yaşanandır. Yaşanmayan ilim geçmeyen para gibidir."

Cenap Şehabeddin

1535- " Aslan tuzaklara, tilki de kurtlara karşı koyamaz. Öyleyse, tuzaklara karşı tilki, kurtlara karşı aslan olunmalıdır..''

Machiavelli

1536- " Hayatı kaybetmekten daha acı bir şey vardır, Yaşamın anlamını kaybetmek. "

Seneca

1537- " Hasta insanlar içinde öyleleri vardır ki, eğer hastalıkları tedavi edilirse, ölürler. Çünkü hastalıkları hayatta sahip oldukları tek şeydir."

Nietzsche

1538- " Mana aleminin sarraflığı ile varlık aleminin tüccarlığını karıştıranda mutlaka bir 'Ben' lik anlayışının farkı bulunmaktadır."

A. F.Y.

1539- " Her şeyin bir yolu vadrır. Cennetin yolu da ilimdir. Anahtarı ise, çaresizleri ve fakirleri sevmektir."

Hz. Muhammed

1540- " İnsanlığı aradım; bunu doğrulukta gördüm. Gönlüm ululuk istedi, bunu kanaat ve tevazuda buldum. Övünmek istedim, bunu huyda ve benlikte küçülmekte buldum. Gönlümün ganî olmasını aradım, bunu tevekkülde buldum.?

Veysel Karâni

1541- "Hakikat bir denizdir, söz de seraptır. Hiç kimse deniz de serapla kanmaz.?

Mevlâna Abdurrahman Câmî

1542- "İçinden gelmeyeni, dışardan verilenin faydası olmaz.?

Mevlâna

1543- "Hayat, inanmak ve mücadele etmektir."

Hz. Hüseyin

1544- ?Hakkı sevmek kolay, güç olan halkı sevmektir. Bilin ki yaşamın sırrı güç olanı başarmaktır.?

Mevlâna

1545- "Dünya ve kumlar yanıyor. Yüzünüzü yanan kumlara ve yolların toprağına daya. Çünkü aşk ile yaratılmış herkes bunun izini yüzünde taşımalı ve bu yara görülmeli. Bırakın kalbinizin yarası görülsün, çünkü sevgi yolunda yürüyenler bu yaralarından tanınırlar."

Hz. Muhammed

1546- " Lider, en ulu ağac tırmanan, tüm durumu gözden geçiren ve yanlış ormandayız diye bağıran adamdır."

Covey

1547- "Bilgisizler arasında bilgi elde etmeye çalışan, ölüler arasındaki diriye benzer.?

Hz Muhammed

1548- "Strateji çizerken önemli olan uzakta olabilecekleri yakından görebilmek, yakındakilere ise uzaktan bakabilmektir."

Miyamoto Musashi

1549- "Kendini arıtan saadete ermiştir. Kendini fenalıklara gömen de ziyana uğramıştır! "

Şems-i Tebrîzi

1550- " Ay?la Ayı gösteren parmağı birbirine karıştırmayın.?

Konfuçyüs

1551- " Her şeyin bir yolu vardır. Cennetin yolu da ilimdir. Anahtarı ise, çaresizleri ve fakirleri sevmektir."

Hz. Muhammed

1552- " Bir işi doğru yapmak, niçin yanlış yapıldığını açıklamaktan daha az zaman alır."

Henry Wodsworth

1553- " Bilmeyen ve bilmediğini bilen, çocuktur..Ona öğretin!

Bilen ve bildiğini bilmeyen uykudadır..Onu uyandırın!

Bilemeyen ve bilmediğini bilmeyen aptaldır... ondan sakının!

Bilen ve bildiğini bilen, liderdir...Onu izleyin!

Çin özdeyişi

1554-"Bir kimse ile bir müddet arkadaşlık edene muhakkak arkadaşının hakkını gözetip gözetmediği sorulur."

Hz. Muhammed

1555- " Hazine, eziyet çekene , çalışıp çaba gösterene gözükür."

Mevlana

1556- "Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar; tembeller ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar."

Hz Ali

1557- "Gerçek uğruna aşağılanmak , batılla yücelmekten esas büyüklüğe daha yakındır."

Hz. Muhammed

1558- " İnsan kalbi bir sandıktır; dudaklar,onun kilidi, dil ise anahtarıdır. insana o anahtarı iyi muhafaza etmek düşer."

Ömer İbn-i Abdulaziz

1559- "Senin dindarlığını arttıran dost, her karşılaştığında avucuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır."

Bilal İbn-i Sa?d

1560- "Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil!.."

Hasan-ı Basri

1561- "Gülerek günah işleyen, ağlayarak cehenneme gider.?

Hz Muhammed

1562- "Kimseden korkmayan kişi, herkesi korkutan kişi kadar kuvvetlidir."

Schiller

1563- Düşman isterseniz , dostlarınızı geçmeye çalışınız . dost isterseniz, bırakın Dostlarınız sizi geçsin."

La rochefoucauld

1564- " Din kardeşinde üç huy gördünmü yapış ona; utanma, emniyet, doğruluk."

Hz Muhammed

1565- "Herkesin üç kişiliği vardır. Ortaya çıkardığı, sahip olduğu, sahip olduğunu sandığı."

Alphonse Karr

1566- " Kin hiçbir zaman kinle söndürülememiştir. Sadece iyi niyet kini yok eder. Bu değişmez bir kanundur."

Dhammapada

1567- " Düşman isterseniz , dostlarınızı geçmeye çalışınız . Dost isterseniz, bırakın dostlarınız sizi geçsin."

La rochefoucauld

1568- "Hak edilerek kazanılan az bir şey haksız olarak kazanılan çok şeyden daha iyidir."

Hz. Muhammed

1569- "Halk içinde en erdemlisi, yalnız kendi ayıbını arayan ve bu yüzden başkalarının ayıbını aramaya imkan bulamayan kimsedir."

Hz. Ali

1570- " Başkalarının zararına dolan kese ve kimseye faydası olmayıpta sırf kendi nefsine hasredilmiş servet, makbul ve itibarlı değildir"

Mevlana

1571- " Haksızlığa sapıp bütün insanlar seni izleyeceğine adaletle hareket edip tek başına kal, daha iyi."

Gandi

1572- " Sırasında okşayan el kadar, sırasında döven elde öpülmeye layıktır ."

Cenap Şehabettin

1573- " Hayat duygulananlar için bir trajedi ; düşünenler için bir komedidir."

La bruyere

1574- "İnsana hiçbir şey öğretilemez; öğrenmek istediğini kendi içinde bulmasında yardım edilebilir."

Galile

1575- "Çıraklığını yapmadığınız bir işin patronluğuna soyunmak hayalden öteye gidemez."

A. F.Y.

1576-" Dostluğun şartı,kendini dost uğruna feda etmek ,dost için mücadeleye atılmaktır."

Mevlana

1577-"bir muhafazakar,bir şeyin ilk defa yapılmasına karşı olandır. "

A.Wigger

1578-"İyi ağaç kolay yetişmez; rüzgar ne kadar sert eserse, ağaçlarda o kadar güçlü olur. "

Willord marriot

1579-"Yüksek tepede hem yılana hemde kuşa rastlayabilirsin, fakat biri sürünerek, öbürü uçarak gelmiştir."

Herrik

1580-"Bilgi; büyük insanı alçakgönüllü yapar, ortalama insanı şaşırtır, küçük insanı ise böbürlendirir. "

Brigitte

1581-"İnsan ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca hepsini kaybeder. "

Voltaire

1582-"Her insan kendi adasında yaşar."

Bertolt Brecht

1583-"Düşündüklerinizi söylemek iyidir. Söylediklerinizi düşündükten sonra söylemek daha iyidir."

Credo

1584-"Sen benimdin, rüyanın görkemiyle doldum. Ben uykuda sultandım, uyanınca hiç oldum..."

Shakespeare

1585-" Kalbin mantığa sığmayan, apayrı bir mantığı vardır."

Pascal

1586-"Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır."

Victor Hugo

1587-"Dünün anlamsız teslimiyetçisi, bugüne teslim olmak zorundadır."

Ahmet F.Yüksel

1588-"Tedbirli adam toplu iğneye benzer,başı onu çok fazla ileri gitmekten korur."

Morris mandel

1589-"İnsanın, yalnız gerçeğin ne olduğunu bilmesi yeterli değildir; Doğruyu istemesi ve yapması da gereklidir.

Goethe

1590-"Yaratma sevinci içinde, Ruhun ruha gövdenin gövdeye koşmasıdır sevgi."

Lawrence

1591-"Yalnız yapmış olduklarımızdan değil, Kaçındığımız işten de sorumluyuz."

Moliere

1592-"Bazılarını hep aldatabilirsiniz. Bazen de herkesi. Ne var ki, herkesi her zaman aldatamazsınız. "

Pineaste Barnu

1593-"Herşeye doğru demek aptallıktır. Herşeye yanlış diyen zorbadır."

Mevlana

1594-"Altından kendini gözet. Zehiri hiçbir zaman teneke kutu içinde sunmazlar."

Cenap Şehabettin

1595-"Cesaret; Korkuya direnmek ve korkuyu alt etmektir.

Korkusuzluk değildir."

Mark Twain

1596-" Bugünü düşünürüm.. Dün öldü!! Yarın var mı? Gençliğe de güvenmem ölen hep ihtiyar mı ?"

Bişr-i Hafi

1597-"Düşünce, içimizdeki şeye yönelttiğimiz dikkattir."

Leibniz

1598-"Haksızlığa sapıp bütün insanların seninle beraber olmasını sağlamaktansa; adaletle hareket edip, tek başına kalmak daha iyidir."

Cenap Şehabettin

1599-"Bir insanı tanımak istiyorsanız, Onu büyük bir mevkiye geçiriniz."

Emerson

1600-"Allah için ateşe atılmak vardır. Lakin ateşe atılmadan önce kendinde İbrahimlik olup olmadığını araştır. Çünkü ateş seni değil İbrahimleri tanır ve yakmaz."

Mevlana

27 Ocak 2008 22:05

S.Murat
Yasaklı

1601- " Dostlukların gerçek veya izafi oluşu, dostluklar bittiğinde daha iyi anlaşılır."

Ahmet F. Yüksel

1602- "İtaat etmeyi öğren ki, hür olmayı öğrenesin!"

Goethe

1603- "Ben zalimlerle birlikte, varlık içinde yaşamayı alçaklık; zalime karşı gelerek bulacağım ölümü yücelik sayarım.?

Hz. Hüseyin.

1604- " Haksızlıklara karşı gelmeyenler, yalnız haklarını değil, onur ve şereflerini de kaybederler?

Hz. Ali

1605- " Bizim yolumuz ilim, irfan yoludur. İlimden gitmeyen yolun sonu karanlıktır.?

Hacı Bektaşı Veli

1606- "İstediğin zaman Allah'tan iste ,

Yardım dilediğinde Allah'tan dile,

Bil ki : Zafer ; sabır iledir,

Ferahlık ; sıkıntı iledir,

Kolaylık ; güçlük iledir."

Hz. Muhammed

1607- "''Kurtla kuzu'' hikâyesi.

Kurt derenin kenarında su içen kuzuya, ''Benim suyumu kirletiyorsun, seni yiyeceğim'' demiş. Kuzu ise ''Ama su aksi yöne akıyor'' deyince, ''Olsun'' demiş kurt, ''ben seni gene de yiyeceğim !''

1608- ? Hakikat zor u kabul etmez zoru gördümü hemen kendini örter.."

Ahmet F.Yüksel

1609- " Sacha Guitry'e sordular:

"Dünyada en güzel şey nedir?"

" Sevmek"

" Ondan sonra?"

" Sevilmek "

" Neden sevmek, sevilmekten daha güzel?"

Guitry:

" İnsan," dedi "Sevdiğine, sevildiğinden daha fazla emindir de ondan."

1610- ?Tüm insanlar çocuktur,ALLAH sarhoşu olanlardan başka.Kendi iradesinden kurtulmamış hiç kimse olgunlaşmış değildir."

Mevlana

1611- ? İmansız olanın(kafirin)belirtisi odur ki o ufukların içinde kaybolur. İmanlı olanın(müminin) belirtisi de odur ki ufuklar onun içinde kaybolur."

Muhammed İkbal

1612- "Genelde hadiseler olur akabinde tavır konur. Bazen de tavır konur sonrasında hadise oluşur. Önemli olan bireyin tavrı kendinde aramasıdır. "

Ahmet F. Yüksel

1613-" Hikâyeye göre kediden kaçan farecik can havliyle ahıra dalmış. Bakmış ki kocaman bir inek bağlı duruyor. İneğin altına gizlenmiş.

İnek de bu yeni dostuna yardımcı olmak için kocaman bir kaka yapıp farenin üstünü örtmüş. Yalnız farenin kuyruğu dışarıda kalmış.

Kedi hışımla içeri girmiş. Farenin dışarıda kalan kuyruğunu görmüş. Kuyruğundan tutup fareyi dışarı çıkarmış ve bir güzel yemiş.

Şimdi bu kıssadan üç hisse çıkar diyor arifan.

Birincisi: Sana her pislik atan düşman değildir.

İkincisi: Seni her pislikten çekip çıkaran dost değildir. Üçüncüsü:

Bir pisliğe battıysan iyice gömül, kuyruğun dışarıda kalmasın."

1614- "Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur."

N. F. Kısakürek

1615- " Hata değil, çare bulun."

Henry Ford

1616- " Şaşarım o kimseye ki korktuğu yoksulluğa doğru koşup durur; arayıp istediği zenginlik, elinden yiter gider. Dünyâda yoksullar gibi yaşar, âhiretteyse zenginlerin sorusuyla sorguya çekilir.

Hz. Ali

1617- "Yaşamın ilginç yanlarından birisi de, en iyinin dışında bir şey kabul etmeyenlere genellikle en iyisini vermesidir."

W. Somerst Maugham

1618- "Büyük adam, davası büyük olan adamdır. "

Bekir Berk

1619- " Gerçekler öğrenilince, zannetmeler biter. "

Huzeyl

1620- "Dört şey verilene dört şey harâm olmaz:

1-Duâya koyulan icâbetten,

2-tövbeye başarı ihsan edilen kabûlden,

3-istiğfara yöneltilen bağışlanmaktan,

4-şükretmeye fırsat ilhâm edilen, nîmetin ziyâde olmasından mahrûm kalmaz."

Hz. Ali

1621- " Sen kendinle başa çıkamayınca, senin gibi aciz düşmana kim ehemmiyet verir?"

Şiraz'lı Sâdi

1622- "Aynı gökte uçarlar ama, kuzgunun dünyası başka, şahinin dünyası başkadır. "

Muhammed İkbal

1623- "Çalışırken en çirkin insan bile güzeldir."

Hz. Muhammed

1624- " İman etmek, görünmeyene inanmaktır. Mükafatı ise görünmeyeni görmektir."

St. Augustine

1625- " Büyük görünme, küçülürsün... "

Said-i Nursî

1626- "İnsanın değeri, himmetincedir; gerçekliği, adamlığıncadır; erliği, yaptığı kötülükten utancı kadardır; temizliği ve nâmusu da kıskançlığı derecesindedir. "

Hz Ali

1627- " Bilginin efendisi olmak istersen, çalışmanın kölesi olmalısın. "

Balzac

1628- " Tanrı eğri çizgilerle, doğru yazar."

Portekiz atasözü

1629- " Her tanımlama bir sınırlamadır. "

Andre Suares

1630- " İyimser mutlu bir sersem; kötümser, mutsuz bir sersemdir. "

Bernanos 10.yy

1631- "Kötülük yapmak seni üzüyorsa, artık sen mü'minsindir."

Ahmet ibni Hanbel

1632- "Mabet için can verilir; taşları için değil. "

St. Exupery

1633- " Bizden başkalarında olan yetenek ve beceriye biz şans deriz. "

Michel Audiart

1634- " O işin başarılmasının imkansız olduğunu bilmedikleri için başardılar. "

Mark Twain

1635- " İhtiyacı olan şeyi elde edememek, ehli olmayandan istemekten daha iyidir."

Hz. Ali

1636- " Midyeler ve sersemler birbirini bulur ve biribirlerine yapışırlar. "

Sacha Guttry

1637- " Akıl hazır değilse, göz göremez."

Emilie Serge

1638- " Başkasını övmeyenlere, yerenlere, kimseden hoşnut olmayanlara bakın; bunlar kimsenin beğenmediği insanlardır."

La Bruyere

1639- " Birbirine aykırı olarak çağrılan iki yolun biri, mutlaka sapıklık yoludur."

Hz. Ali

1640- "Düşüncelerinde inat ve şiddet, aptallığın en açık belirtileridir."

Bernard Barton

1641- "Deha, ancak özgürlük atmosferinde soluk alabilir."

J.Stuart Mill

1642- "Eğer kekeme değilseniz, söylemek her zaman kolay, yapmak her zaman zordur."

R. Lewton

1643- "Rüyaları gerçekleştirmenin en kestirme yolu, uyumamaktır. "

J. M. Powe

1644- ?Anadan,babadan kalanlara yetim derler,bana kalirsa asil yetim olanlar,akildan mahrum olan kimselerdir."

Hz.Ali

1645- "Akıldan daha faydalı mal, kendini beğenmekten daha korkunç yalnızlık, tedbir gibi akıl,

takvâ gibi kerem, güzel huy gibi eş dost, edep gibi miras, başarı gibi kılavuz, iyi

işlerde bulunmak gibi alış-veriş , sevap gibi kâr, şüpheli şeylerde durup çekinmek gibi

sakınmak, haramdan kaçınmak gibi zahitlik, düşünmek gibi bilgi, farzları yerine getirmek

gibi ibâdet, utanmak ve sabretmek gibi iman, gönül alçaklığı gibi soy sop, bilgi gibi

yücelik, hilim gibi üstünlük, danışmak gibi arka yoktur."

Hz Ali

1646- " Kendisiyle amel etmediğiniz müddetçe,bilginin çokluğu, sadece senin kibrini artırır."

Hz.İsa

1647- "Mü'min gücünün yettiği işleri yapar, gücünün yetmediklerine de üzülür.

Hz Muhammed

1648- "Her kim, sözlerinin de amelinden sayıldığını bilmezse, günahı çoğalır."

Hz.Ömer

1649- "Vesveseli düşüncelerden sakın. İnsanın kalbi sazlık ve orman gibidir. Orada arslan gibi de, yaban eşeği gibi de fikirler bulunur."

Hz.Mevlana

1650- " Ahmak olan kimse, övülmekten hoşlanır."

Ahmet ibni Hanbel

1651- " Ey Tanrım, ceviz kabuğunun içine hapsolsam da, kendimi bütün âlemlerin kralı gibi görebilirdim, keşke şu kötü rüyalarım olmasaydı..."

Shakespeare

1652- "İlim bilmek güzeldir.Ama bildiğinle kayıtlanmak güzel değildir.

Ahmet F.Yüksel

1653- "Şen adam güneşe benzer, girdiği yeri aydınlatmış olur."

Cenap Şehabettin

1654- "Sırlarıma lâyık olanlara sırlarımı söylüyorum. Sağ elinin (ne) yaptığını, sol elin bilmesin!.."

Hz.İsa

1655-"İsa(a.s) şöyle demekten kendini alamadı:

"Ya Rabbi! Yeryüzünde bu adamdan daha değerli bir adam yoktur."

Allah Azze ve Celle ona hitaben şöyle buyurdu:

"Ey İsa! Muhammed ümmetinden herhangi bir adam, Receb ayında bir gün oruç tutarsa, benim katımda bundan daha değerli olur.""

Hz.İsa

1656-"Gençlikte sevmek için yaşarız, yaş ilerledikçe yaşamayı severiz."

Saint-Euremond

1657-Kendinizi yönetirken kafanızı, başkalarını yönetirken kalbinizi kullanın.

Buss

1658-Huzuru, kendi içimizde bulamazsak başka yerde aramak boştur.

La Rochefoucauld

1659-"Öyle sitemler vardır ki, bir övüştür ve öyle övmeler vardır ki, kötülemedir."

La Rochefoucauld

1660-"Kargalar ötmeye başlayınca bülbüller susar."

Mevlana

1661-"Bütünü bilen kimse kendisinden mahrum ise, Bütün?den de mahrumdur."

Hz.İsa

1662-"Kargalar ötmeye başlayınca bülbüller susar."

Mevlana

1663-"Hiç bir insana rastlamadım ki, onda öğrenilecek bir şey olmasın. "

Alfred de Vigny

1664-"Bana yakın olan, aleve (ateşe) yakındır, ve bana uzak olan, Melekût?tan da uzaktır. "

Hz.İsa

1665-"Kötü insan yoktur. Duygularına mahkum olan insan vardır"

Ahmet F. Yüksel

1666-"Savaşın en acı yanı, insanlığın en iyi amaçlarının, insanlığın en kötü isteklerini ortaya koymak için kullanılmasıdır."

Harry Emerson Fosdiek

1667-"Suretler (imgeler) insanda tezahür ediyor ve onlarda olan ışık saklıdır.Baba?nın ışığının suretinde, O kendi örtüsünü açacak ve kendi sureti kendi ışığıyla saklanacak. "

Hz.İsa

1668-"Güzel konuşmak için bir tek yol vardır; dinlemeyi öğrenmek.

Christopher Morley

1669-" Dostların arasında denemiş olanları çelik halatlarla bağla yüreğine.Kavga etmekten sakın, ama ettin mi de, öylesine et ki korksunlar senden."

Shakspeare

1670-"Olgun insan, güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır. "

Confucius

1671-"Hiç bir insana rastlamadım ki, onda öğrenilecek bir şey olmasın."

Alfred de Vigny

1672-"Afiyette olup şükretmeyi, imtihanda olup sabretmeye tercih ederim."

Hz.Ebu Bekir

1673-"Gerçeğe yardım ediniz. Gerçek size yardım etmekte gecikmeyecektir.

v H. Newman

1674-"Bir bedene bağlı olan beden sefildir, ve bu ikisine bağlı olan ruh (da) sefildir"

Hz.İsa

1674-"İnsanların en çok inandıkları şeyler, en az anladıklarıdır."

Montaigne

1674-"Benim gibi ana ve babasını reddetmeyen şakirtim olamaz; Ve benim gibi ana ve babasını sevmeyen şakirtim olamaz, Çünkü anam beni doğurdu, ama benim gerçek Anam bana hayat verdi. "

Hz.İsa

1674-"Onlar O?na:

Gel, bugün dua edip, oruç tutalım, dediler.

İsa dedi:

Şimdi hangi hatayı işledim, yada neden bana hükmettiler? Ama güvey düğün odasından çıkınca işte, o zaman oruç tutulsun ve dua edilsin"

1675-"Nice vahdet ehli vardır ama sözdedir. Ayağını o sahaya adım attığında yandım diye bağırır. Ne var ki sen onu dıştan pek de güzel bulursun."

Ahmet F.Yüksel

1676-"Bazı insanların fikirleri, bulutlarla örtülmüş tepelere benzer."

Bualo

1677-"İnsanın değeri, biraz da başkalarının kendisi hakkında düşündükleriyle ölçülür."

Pollock

1678-"Saf olanı köpeklere vermeyin, gübreliğe sürüklemesinler diye! İncileri domuzlara atmayın, onları kirletmesinler diye!. "

Hz.İsa

1679-"Kendini, aslını bilmek istiyorsan, kendini dinleme."

Ahmet F. Yüksel

1680-"Ey hayat! Ölüme şükret, seni, onun yüzünden seviyorum."

Seneca

1681-"Karşılaştığımız önemli problemler, onları yaratanların düşünce tarzları ile çözülemez."

Albert Einstein

1682-"Eğer gönlün benimle olursa yemende olsan bile yanımdasın, eğer gönlün benimle değilse yanımda olsan bile uzaktasın."

Emir Sultan

1683-"Rabbim hiç diyebiliyor musun.?"

Ahmet F.Yüksel

1684-"Devamlı şirk halinde yaşayan bir insanın, Allah'ın Vahidiyetin, Vahdaniyetini anlaması değerlendirmesi mümkün müdür.? "

Ahmet F.Yüksel

1685-"Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür."

Eflatun

1686-"Ölümden niye korkacağım ki? Ben varken o yoktur, o gelince de ben olmayacağım."

Montaigne

1687-"İyi kalpli insan, başkalarını haset ettirmemek için, kendisinde birkaç kusur bırakır. "

Benjamin Franklin

1688-"Dostların sıkıntıda iken onları mutlu oldukları zamankinden daha çok ara."

Chilon

1689-"Gerçeğe ancak tek yoldan gidilir, ama ondan uzaklaştıran binlerce yol vardır. "

La Bruyere

1690-"İyi olmak kolaydır. Zor olan adil olmak."

Victor Hugo

1691-"Olgun insan güzel söz söyleyen değil,söylediğini yapan ve yapabileceğini söyleyen adamdır."

Confucius

1692-"Yandın mi, tümüyle yanmalısın - tozsuz, külsüz, hiç bir iz bırakmadan..."

Buddha

1693-"Bazı horozlar, güneşin onların yüzünden doğduğunu sanırlar.

Theodor Fontans

1694-"Eğer güneşi gözden kaçırdım diye gözyaşı dökersen, yıldızları da gözden kaçırırsın.

Rabindranath Tagore

1695-"İnsanlar başaklara benzerler.İçleri boşken başları havadadır doldukça eğilirler."

Montaigne

1696-"Dünya ehlini, kendilerine selam vermeyi terk etmek suretiyle selamlayınız."

Bişr B. Hâfi

1696-" Dilde olan değil, Şuurda olan önemlidir."

Ahmet F.Yüksel

1697-"İtikafta olan, günahlardan uzaklaşır, her iyiliği islemiş gibi sevaba kavuşur."

Ibni Mace

1698-"Dünya ehlini, kendilerine selam vermeyi terk etmek suretiyle selamlayınız."

Bişr B. Hâfi

1699-"Başkalarının sözlerini sana taşıyan kimse, bil ki senin sözlerini de onlara taşır Hasan Basri

1801- "Allah yemini yasakladığı halde niçin Kur'an'da birçok yerde yemin ediyor?"

1802- "Sabah olup gün ışıyınca, halk gece yol alanları över - Hz. Ali" - Neden acaba.?

1803- "Dünyanın en zor şeylerinden biri, herkesin düşünmeden söylediğini, düşünerek söylemektir."

Alain

1804- "Bir kimse insanların kızacakları şeyde Allahü teâlânın rızasını ararsa, Allahü teâlâ onu, insanlardan geleceklerden korur. Bir kimse, Allahü teâlânın kızacağı şeyde, insanların rızasını ararsa, Allahü teâlâ onun işini insanlara bırakır.? (hadis)" - Neden acaba.?

1805- "Sevgi insanı birliğe, bencillik de yalnızlığa götürür."

Schiller

1806- "Sizce cihadın dışa dönük yanı mı, yoksa içe dönük yanımı makbüldür.?"

1807-"Gençliğin ruhunu, işlenmeyen bir tarla gibi kendi haline bırakırsanız, orada ısırganlar, dikenler yetişir."

Snellman

1808-"Hz. İsa?nın, 'Sana bir tokat atıldığında, öbür yanağını da çevir tokat atılsın.' sözü ile Hz. Muhammedin?in, 'Sana birşey yapıldığı zaman aynı ile karşılığını ver.' hadisi arasında ne gibi bir münasebet bulunuyor?"

1809- Düşünmek kolaydır, yapmak zordur. Dünyada en güç olan şey de düşünüleni yapmaktır."

(Goethe)

1810-"Görme işlemi ; Gözde midir? Beyinde midir?"

1811-"Unutma özürlü toplumlardan başarı beklemek ancak iyimserliğin bir ifadesi şeklinde tanımlanabilir."

(Ahmet F. Yüksel)

1812-"Sevgiye ve tutkuya açık bir kalp kadar dünyada değerli bir şey yoktur."

(Goethe)

1813-Yaşam, size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın.."

Ara Güler

1814-"Evrende bir karış boş yer yok. Peki neden intihar.?"

1815"Dünyada kusursuz iki insan vardır. Biri ölmüştür, diğeri de doğmamıştır."

(Çin Atasözü)

1816-"Tutku her iklimde yetişen bir bitkidir."

(Walter Scott)

1817-"Cenabı Hak Hz. Musa 'ya neden ateşten görünmeyi diledi dersiniz.?"

1818-"Alîmin uykusu ibadettir - (Hadis)"

Neden acaba?

1819-"Bir insanın, gizlenmesi hususunda en çok güçlük çektiği şey, kendi hakkındaki fikridir."

(Marcel Pagnol)

1820-"Oruç cehennem ateşine kalkandır - (Hadis)"

Neden acaba?

1821-"Hiç bir şey bir fikirden daha tehlikeli değildir. Eğer o fikir sahip olduğunuz tek fikirse!!!"

(Emile Chartien)

1822-"Hac, kendisinden önce yapılan masiyetleri yıkar - (Hadis)"

Neden acaba?

1823-"Makam, Mertebe, baş olma sevdası nefsi emmarenin hedeflerini teşkil eder"

(Ahmet F. Yüksel)

1824-"Ancak müşrikler necistir" 9/28

Neden acaba?

1825-"Hırs gelir, göz kararır. Hırs gider , yüz kızarır... "

(Voltaire)

1826-"Ya Davut, bana talip olan birini görürsen onun hadimi ol" (Kudsi Hadis) Neden acaba?

1827-"Hırs gelir, göz kararır. Hırs gider , yüz kızarır... "

(Voltaire)

1828-"İdraktan aciz olma hangi boyuta işaret eder?"

1829-"Hiçbir şeye sahip değilseniz hiçbir şey kaybedemezsiniz"

(William Shakespeare)

1830-"Nefislerine zulmedenler cahil olabilir mi?"

1831-"Kötü insanlar, yeryüzüne serpilmiş bir avuç iyi insanı sınamaya yarar."

(Voltaire)

1832-"Nefse zulmetmeyi hangi anlamlarda kabul edebilirsiniz?"

1833-"Konuşun, tanışın; çünkü kişi dilinin altında gizlidir"

(Hz. Ali)

1834-"Ümmetimden büyük günah sahiplerine şefaat vardır - (Hadis)"

Neden acaba?

1835-"Kaptanı Nuh olan kişi, denizin dalgasından korkar mı?"

(Sadi)

1836-"Tercih hakkınızı aşağıdaki şıklardan hangisi için kullanırdınız?"

a) Allah Adem'i kendi sureti üzerinde yaratmıştır.

b) Allah Adem'i rahmanın sureti üzerinde yaratmıştır.

1837-"Hayat bir hikaye gibidir, ne kadar uzun olduğu değil ne kadar güzel olduğu önemlidir"

(Seneca)

1838-"Kimler iki cennetle vadedilenlerdir.?"

1839-"Soyulduğu halde gülen adam hırsızdan bir şey çalmış demektir, boş yere üzülen ise kendi kendini soyar."

(William Shakespeare)

1840-"Sakaleyn ne anlama gelir. Bu kavram ile ilgili örnek verebilirmisiniz.?"

1841-"Hayatta ilerledikçe niteliklerimizin derecesini anlarız."

(Pround)

1842-"Ehli cennet cennete tüysüz, emred, gözler sürmeli otuzüç yaşında girerler. (Hadis)"

Bu Hadisi şeriften ne anlıyorsunuz, ne denmek isteniyor.?

1843-"En usta kimse, bir zamanlar en çok yanlış yapan kimsedir."

(E. Lancet)

1844-"Mukarrebun Zümresi kimlere deniyor.?"

1845-"Hayatın binlerce hazinesi içinde umut ya da üzüntü seçmek bizim elimizdedir."

(Gontrah de Poncins)

1846-"Eshabı Meymene ne demektir?"

1847-"Çocukluk saflığını kaybetmeyen adama büyük adam denir."

(Mencius)

1848-"Gerektiğinde aslan postundan çıkıp tilki postuna bürünmesini biliyorum."

(Napoleon)

1849-"Halik isminin manası ve kullanıldığı boyut neresidir.?"

1850-"Terkibiyetin ilânihaye devam etmesini teklik açısından nasıl değerlendiriyor sunuz?"

1851-"İyi anlaşılan şey kolayca söylenir"

(F. Corcus)

1852-"Taze güne taze fikirle başla, her gün yeni bir gündür"

(Demokritos)

1853-"Eshabı Meşeme ne anlama geliyor.?"

1854-"Arusül Kuran ne demektir.?"

1855-"İnsan özgür olmadan mutlu olamaz."

(Dante)

1856-"Rüya alemi, misal aleminin bir parçasıdır. Rüya aleminde gelişen olaylar belirli rumuzlarla anlatıldığına göre, bu rumuzları değerlendirmedeki yöntem nasıl olmalıdır.?.."

1857-"Yalanlar gerçeklerle bağdaşmadığı gibi, genellikle kendi aralarında da çatışırlar."

(Daniel Webster)

1858-"Vakı'a Suresi gına Suresidir, onu evlatlarınıza belletiniz." (Hadis) Neden acaba?

1859-"Kavramak için görmek, görmek için de dikkatle bakmak gerek."

(Ptigrilli)

1860-"Muhammet İkbal ; 'Tecdit, gerçek gücünü geleceğin yaratıcılığından almaktadır' derken neyi kastetmektedir.?",

1861-"Bütün mutsuzluklar, yokluktan değil çokluktan ileri gelir."

(Tolstoy)

1862-" 'Zemzem ne niyetle içilirse ona şifadır diyor efendimiz.'

Bu zemzemin kendine has bir niteliği mi, yoksa icen kişinin niyetinin devreye girerek suya bu özelligi kazandırması mıdır? "

1863-"Mutsuzluk bilginin, yaşam ise ilmin sonucudur."

(Ahmet F. Yüksel)

1864-" 'Her kim islamı ihya için ilim talep ederken ölüm kendine gelirse onunla peygamberler arasında tek bir derece vardır.' (Hadis)"

Bu derece ne olabilir?

1865-"Sevip de kaybetmek, sevmemiş olmaktan daha iyidir."

(Seneca)

1866-"Kuranda bir çok âyette sabrı tavsiye var... Ancak efendimiz sabır isteyen birine... Allahtan belâ istedin demiştir... Hem tavsiye var hem de tavsiyeye uyana uyarı var..." Neden acaba?

1867-"Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır."

(Victor Hugo)

1868-"Bir hadiste Efendimiz sahabeye 'Siz benim kardeşlerim değilsiniz. Kardeşlerim gelecek... Siz benim sahabemsiniz' demiştir. 'Kardeşlerim' lafzı ile ne kastedilmektedir?.."

1869-"Büyük acılar kadar bizi olgunlaştıran bir şey yoktur."

(Alfred de Musset)

1870-"Hz. Ali, söylediği görmediğim bir Rabbe kulluk etmem nüktesi ile neyi anlatmak istiyordu?"

1871-"Karanlığa söveceğine kalk bir mum yak"

(Confucius)

1872-"Dünyayı temelinden değiştirmek isteyen kişi, önce onu yanlışsız olarak anlayabilmelidir."

(Milovan Cilas)

1873-"İlham meleği ile vahiy meleği arasında ne gibi fark vardır?"

1874-"Başarılı olmak için çaba gösterirsen şans seninledir. Tembeller için şans diye bir şey yoktur."

(Montesquieu)

1875-"Aşerei mübeşşere ne anlama geliyor.?"

1876-"Rüyanızın gerçekleşmesini istiyorsanız önce uykudan uyanmanız gerekir."

(A. Siegtried)

1877-"Hz Muhammed miracta neden önce Hz.İSA ve Hz.MUSA sonrasında ise Hz.İBRAHİM ile görüşüyor?"

1878-"Kendini bil!" denilmesi, yalnız gururunu kırmak için değil, değerini de bildirmek içindir. "

(Cicero)

1879-"Hz. Resulullah'ın havarileri kimler olabilir.?"

1880-"Başkasını düzeltmek istiyorsan, önce kendini düzelt!"

(Hazret-i Ömer)

1881-"Akıllılar, zayıf yanlarını bildiklerinden, yanılmayacaklarını ileri sürmezler."

(Thomas Jefferson)

1882-"Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında bir genç mescide ve ibadete devam ederdi, derken bir kız ona âşık o da ona âşık olmuştu. Bir tenhada kız yanında geldi, söyledi konuştu derken gönlü çekti, bunun üzerine genç bir şehka ile hıçkırdı ve bayıldı, bir amıcası vardı geldi yüklenip evine götürdü, sonra ayrıldığı vakit ?Ya Ammi? dedi. ?Ömer?e git benden kendisine selam söyle ve sor ona ki?: Rabbının makamından korkan kimseye ne var? Bunun üzerine amıcası gitti, Ömer?e haber verdi. Arkasından delikanlı bir şehka ile hıçkırıp vefat etti. Hazreti Ömer radıyallahu anh vakıf olunca dedi ki: Sana iki Cennet var, sana iki Cennet." - Bu iki cennetin anlamı nedir.?

1883-"Kimin namazı kendisini hayasızlık ve kötülükten alıkoymamışsa, bununla sadece Allah?a olan uzaklığı artmıştır. (Hadis)" - "Efendimizin bu açıklamasına istinaden sizce namaz kılarak Allah'a yakîn elde etmek mümkün müdür?"

1884-"Neşeli ruh, hayatın en kara bulutunun bile kenarlarını yaldızlar"

(Guthrie)

1885-"Kitâb ehlini yalanlamayın da, doğrulamayın da. ?Biz Allah?a, bize indirilene ve size indirilene inandık. Bizim ve sizin ilâhınız birdir. Biz O?na teslim olmuşlarız? deyiniz.' - (HADİS)" - Efendimizin bu sözünde Kitab Ehli için neden yalanlamayın ya da doğrulamayın ifadeleri bulunmaktadır?

1886-"Görüşler, görünüşe akseder."

(Akif Cemil)

1887-"Hz. Peygamber'in 'İnsanın Kâbe'ye gözü değdiği vakit; Allah'tan ne dilerse olur.' şeklindeki hadisine göre gerçek "dua" mı kastedilmektedir.. Yoksa burada farklı bir işlem mi bulunmaktadır?"

1888-"Hayat bir kuşku kabarcığıdır ve uyku içinde uykudur."

(Emerson)

1889-"Seyahat ediniz ki hayra eresiniz. Oruç tutunuz ki sıhhat bulasınız. Gazaya çıkınız (Allah yolunda cihad ediniz) ki ganimete kavuşasınız. - (HADİS)" - Bu Hadis-i Şerif?ten ne anlıyorsunuz?

1890-"Haksızca edinilmiş servet, üzerine sıcak su dökülmüş kara benzer."

(Çin Atasözü)

1891-"Ülkeler Allah?ın ülkeleri; kullar Allah?ın kullarıdır. Nerede hayra ulaşmışsan orada otur. - (HADİS)" - Burada bahsi geçen hayırdan kasıt ne olabilir?

1892-"Kur'anı güzel okuyan değil, okuyup anlayabilen daha üstündür."

(Ahmet F. Yüksel)

1893-"Şüphesiz cennette öyle odalar vardır ki dışları içlerinden, içleri de dışlarından görünür. Allah Teala onları; yemek yedirenler, güzel söz söyleyenler, oruç tutanlar ve insanlar uyurken namaz kılanlar için hazırlamıştır. - (HADİS)" - Hadis-i Şerif?te bahsi geçen odalardan, içlerinin dışarılardan, dışarının içerlerinden görünmesinden ne anlam çıkarıyorsunuz?

1894-"Dostluk, toprak bir maşrapa gibidir, önemsiz bir nedenden birdenbire kırılır ve bir daha kullanılmaz."

(Cicero)

1895-"Şüphesiz ki Allah Teala bana dünyayı biriktirmeyi ve şehvetlerin peşinden gitmeyi emretmedi. Kim bâki bir hayat dileyerek dünyasını biriktirirse; bilsin ki hayat, Allah?ın kudret elindedir. Uyanık olunuz; şüphesiz ben ne bir dirhem, ne bir dinar biriktirmem. Ve yarın için herhangi bir rızık da saklamam. - (HADİS)" - Bu Hadis-i Şerif?ten ne anlıyorsunuz?

1896-"Her bildiğini söyleme, ama her söylediklerini daima bil."

(A.Claudius)

1897-"Bizim uğrumuzda mücahede edenleri elbette yollarımıza eriştiririz. Şüphesiz ki Allah, ihsan edenlerle beraberdir. - (HADİS)" - Bu Hadisi şeriften ne anlıyorsunuz..?

1898-"Tehlikeden kaçamayan, onun karşısında cesaretle durmayı bilmelidir."

(La Fontaine)

1899-"Ebu Nemle Allah Resulü?nün yanında otururken Efendimize Yahudilerden birisi gelmiş ve: Ey Muhammed şu cenaze konuşur mu? diye sormuş. Allah Resulü (s.a.v): En iyi Allah bilir, buyurmuş.Yahudi: Ben şahadet ediyorum ki o konuşur, demiş de Allah Resulü(s.a.v) şöyle buyurmuş: Size kitab ehli bir şey haber verdiği zaman onları doğrulamayın da yalanlamayın da. ?Allah?a, elçilerine ve kitablarına inandık? deyin. Böylece eğer onların söylediğini gerçek ise onları yalanlamamış, bâtıl ise doğrulamamış olursunuz. - (HADİS)" - "Sizce cenaze konuşur mu? Şayet konuşursa Efendimiz hangi sebeple 'Size kitab ehli bir şey haber verdiği zaman onları doğrulamayın da yalanlamayın da. Allah?a, elçilerine ve kitablarına inandık deyin' demiştir?"

1900-"İspat ancak zorunlu kalınan durumlarda ortaya konulabilir. Bu takdirde yük olmaz."

(Ahmet F. Yüksel)

1901-"İnzal kelimesi zuhuru mu, tecelliyi mi yansıtır.?"

1902-"İnsanları kendi değerleri için değil, bizde buldukları değerlerden dolayı severiz."

(Byron)

1903-"Biz kavramı hangi boyuta işaret eder.?"

1904-"Uzun zamandan beridir hayatın, gerçek hayatın başlamak üzere olduğu izlenimine kapılmıştım. Fakat her zaman yolumun üzerinde bir engel, öncelikle erişilmesi gereken bir şey, bitmemiş bir iş, halâ hizmet edilecek zaman, ödenecek bir borç oldu. Sonra hayat başlayacaktı. Sonunda anladım ki bu engeller benim hayatımdı."

(Alfred D. Souza)

1905-"Şefaat mi isterdiniz, hidayet mi?"

1906-"Mutlu olmak için içinde bulunduğunuz an dan daha iyi bir zaman olduğuna karar vermek için beklemekten vazgeçin. Mutluluk bir varış değil, bir yolculuktur. Pek çokları mutluluğu insandan daha yüksekte ararlar, bazıları da daha alçakta. Oysa mutluluk insanın boyu hizasındadır."

(Konfüçyüs)

1907-"Peygamber kelimesinin neden kullanılmaması gerekmektedir.?"

1908-"Konuşmak, insanın aklını kullanma sanatıdır"

(Eflatun)

1909-"Nazara inanmayanlara Barcelona?lı kaleci Rüştü örnektir.Dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Rüştü yüzbin kişinin bakışları arasında kilitlenip, genç bir kalecinin yedeğine düşüp, kulübede mahsur kalmadı mı? Ne dersiniz?"

1909-"İnsan hayatında iki feci olay vardır: Biri insanın çok istediği şeyi elde edememesi, diğeri de etmesidir."

(George Bernard Shaw)

1910-"Ruhların çiftleşmesi nasıl mümkün olabiliyor.?"

(www.gulizk.com)

1911-"Ruhların çiftleşmesi nasıl mümkün olabiliyor.?"

(www.gulizk.com)

1912-"Bizim uğrumuzda mücahede edenleri elbette yollarımıza eriştiririz. Şüphesiz ki Allah, ihsan edenlerle beraberdir. - (HADİS)"

Hadisi Şerifte geçen 'Allah ihsan edenlerle beraberdir' ibaresinden ne anlam çıkarıyorsunuz?

(www.gulizk.com)

1913-"Işığı takip eden karanlıkta kalmaz."

(Ahmet F. Yüksel)

1914-"Şüphesiz Allah Teala Adem?i yeryüzünün her tarafından almış olduğu bir avuç topraktan yaratmıştır. Ademoğulları yeryüzünden alınan bu topraklar ölçüsünde dünyaya gelirler. Onlardan beyazı, kırmızısı, siyahı, bunlar arası bir renkte olanı, pis ve temiz olanı, uysal ve üzüntülü olanı, bunlar arasında bir tabiata sahip olanı (dünyadan alınmış olan toprakların ölçüsüne göre) dünyaya gelirler. - (HADİS)" - Bu Hadis-i Şerif?e göre Efendimiz ne anlatmaktadır?

(www.sufizmveinsan.com)

1915-"Talebelerinden biri, Konfüçyüs'e:

- "Ölüm nedir?" diye sorduğunda, Konfüçyüs'ün cevabı şu olmuş:

- Hayat hakkında ne biliyorsun ki, sana ölümden bahsedeyim."

(www.sufizmveinsan.com)

1916-"Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, o benden değildir. - (HADİS)" - Sünnet ile kastedilen nedir. Yüz çevirmek nasıl olur?

(www.sufizmveinsan.com)

1917-"Cüneyd-i Bağdâdî'ye: "Sabır nedir?" diye sorduklarında şu cevabı vermiş:

- Yüzünü ekşitmeden, acıyı yudumlamaktır."

(www.sufizmveinsan.com)

1918-"Rüzgar ikinci kat yeryüzünden müsahhar kılınmıştır. Allah Teala Âd kavmini helak buyurmayı dilediğinde, rüzgârın koruyucusuna Âd?ı helak edecek bir rüzgâr göndermesini emretmişti. Melek: Rabbım onların üzerine öküzün burun deliği kadar bir rüzgâr göndereyim, dedi. Cebbar olan Rab Teala: Hayır, buyurdu. 'Böyle yaparsan yeryüzü ve üzerindekileri tersyüz eder. Fakat onlara bir yüzük kadarını gönder.' - (HADİS)" - Bu Hadis-i Şerif bizlere neyi anlatmak istiyor?

(www.sufizmveinsan.com)

1919-"Yokluğa ermeyenin yoktan haberi olabilir mi.?"

(Ahmet F. Yüksel)

1920-"İmam Ahmed der ki: Bize İsmail?in? Esved İbn-i Seri?den rivayetinde o, şöyle anlatıyor: Allah Resulü (s.a.v) e geldim ve Onunla beraber savaştım. Bir de binit ele geçirdim? O gün insanlar o kadar çok kişi öldürdüler ki, çocukları bile öldürdüler. Bu Allah Resulü (s.a.v) e ulaştığında 'Onlara ne oluyor ki bugün ölümü geride bırakmışlar da soylarını doğruyorlar.' buyurdu. Bir adam: 'Ey Allah?ın elçisi, bunlar müşriklerin çocukları değil miydi?' diye sordu da Efendimiz, 'Uyanık olunuz.. Sizin hayırlılarınız ancak müşriklerin çocuklarıdır.' Buyurdu. Sonra da 'Zürriyeti öldürmeyiniz' deyip şöyle devam ettiler. 'Dili ile ifade edebileceği zamana kadar her insan fıtrat üzere doğar. Sonra ana babası onu Yahudileştirir veya Hıristiyanlaştırır.' - (HADİS)" - Bu Hadis-i Şerif?te Efendimiz neyi vurgulamaktadır?

(www.sufizmveinsan.com)

1921-"Namaz kılmak, yalnız Allahü teâlâdan korkan müminlere, kolay gelir."

(İmâm-ı Rabbânî (Rahmetullahi aleyh))

1922-"Kardeşinin ırzını koruyan hiçbir Müslüman kişi yoktur ki kıyamet günü cehennem ateşini ondan çevirmesi Allah?ın üzerine bir hak olmasın. Sonra Allah Resulü 'Çünkü mü?minlere yardım etmek üstümüze haktır' ayetini tilavet buyurmuştur. - (HADİS)" - Cehennem ateşini ondan çevirmesi ve Allah?ın üzerine bir hak olması ne demektir?

(www.sufizmveinsan.com)

1923-"Emellerin olduğu yerde ilim yeşermez.""

(Ahmet F. Yüksel)

1924-"Rüzgarlar çeşit çeşittir. Bunlardan dördü rahmet dördü de azabtır. Rahmet olanlar; yayıcı, müjdeleyici, birbiri ardınca gönderilen, esip savuran rüzgarlardır. Azab olan rüzgarlar ise; akîm denilen kısır ve aşılama yapmayan rüzgâr ile sarsar adı verilen soğuk yeldir. Bu ikisi karadadır. Bir de Âsıf ve Kâsıf adı verilen, şiddetle esen fırtına şeklinde iki tür rüzgâr daha vardır ki bu ikisi denizde olur. - (HADİS)" - Bu Hadis-i Şerif?ten ne anlıyorsunuz?

(www.sufizmveinsan.com)

1925-"Kitap okumayan bir kimsenin, okuma bilmeyene karşı bir üstünlüğü yoktur."

(Mark Twain)

1926-"Hz. Peygamber'in 'İnsanın Kâbe'ye gözü değdiği vakit; Allah'tan ne dilerse olur.' hadisine göre burada gerçek 'dua' mı kastedilmektedir?.."

(www.sufizmveinsan.com)

1927-"Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti, yarın geleceği belli değil. Öyle ise bugünün kıymetini bil"

(Hasan-ı Basri)

1928-"Pevgamberlerde bulûğ çağından önce görülen olağanüstü haller nasıl açıklanabilir?"

(www.sufizmveinsan.com)

1928-"İman nurunun insanı cennete ulaştırması yanında, kişinin mertebesini tayin etmedeki faktörü nasıl yorumlanmalıdır?.."

(www.sufizmveinsan.com)

1929-"Kader değişmez; Dua istisna... Ömür uzamaz; Sadaka istisna" -(Hadis)" - Bu Hadisi nasıl değerlendiriyorsunuz.?

(www.sufizmveinsan.com)

1930-"Zararlı bir rüyayı gören kimsenin uyandığında sol tarafına dönmesi, üç defa Euzü çekerek şeytana ' Tü....' demesi emrolunmuştur." - Neden acaba.?

(www.sufizmveinsan.com)

1931-"İnsanlarda var olan gelecek kaygısının sebebi nedir.?"

(www.sufizmveinsan.com)

1932-"Bir de sabah namazını kıl, çünkü sabah namazı şahitlidir.? (Ayet ISRA17/78) - Sabah namazının şahitli olması ne demektir?

(www.sufizmveinsan.com)

1933-"Çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardımcı ol" - (HADİS) - Bu hadisi şeriften anladığınız nedir?

(www.sufizmveinsan.com)

1934-"Allahu Ekber? ne demektir?"

(www.sufizmveinsan.com)

1935-"Şehid'in cesedi neden yıkanmaz?.."

(www.sufizmveinsan.com)

1936-"Fatiha suresi olmadan namaz olmaz?- (HADİS) - Neden acaba?

(www.sufizmveinsan.com)

1937-"İçinde kelime-i şahadet (teşehhüd) bulunmayan bir hutbe kesik kol gibidir." -(HADİS) - Neden acaba?

(www.sufizmveinsan.com)

1938-Efendimiz (s.a.v) Cennette yenen ilk yemeğin balık ciğeri olduğunu söylüyor, kastettiği acaba nedir?.."

(www.sufizmveinsan.com)

1939-" 'Yüzü ve kalbiyle O?na yönelerek namaz kılarsa ...' sözüyle efendimiz neyi kastetmektedir.?"

(www.sufizmveinsan.com)

1940-"Sadaka memuru size geldiği zaman, sizden razı olarak ayrılmalıdır.? (HADİS) - Neden acaba?

(www.sufizmveinsan.com)

1941-"Alâmet-i kıyametten olan Deccal hakkındaki hadis-i şerifte 'Birinci günü bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü eyyâm-ı saire gibidir. Çıktığı zaman dünya işitir, kırk günde dünyayı gezer.' rivayet ediliyor. - Bu hadisi şerfiten ne anlıyorsunuz.?

(www.sufizmveinsan.com)

1942-"Enbiya suresinin (21/73) ayetinde, İBRAHİM A.S.'ın nesli ile ilgili olarak; 'onları emrimiz olarak hidayet dağıtan imamlar yaptık. Onlara hayırlı filleri, NAMAZIN İKAMESİNİ ve zekat vermeyi vahyettik; ve de onlar bizim kulumuz idiler ' demektedir.

Bu ibare ile ne anlatılmak istenmektedir.?"

(www.sufizmveinsan.com)

1943-"Ey Müslüman, sen hâla dindarlık taslayan, ilim ihtarcılığı yapan, kendisine hiçbir şahsiyet payı ayırmadan başkalarını şuursuzca taklit eden zavallı bir zümreye esir bulunuyorsun. İki cihan saadetinin yegâne kaynağı olan mukaddes kitabına karşı ne yazık ki bütün ilgin kesilmiş gibidir. Ancak öleceğinde kolayca ölmen için Yasin-i Şerif okuyorlar. Ah ne kadar acıklıdır ki Allah tarafından sana hayat ve kuvvet vermek için inen o mübarek kitap, demek yaşaman için değil de kolayca ölmek ve hayat sahasından hazin bir suretle silinmekliğin için okunuyor öyle mi?"

(Muhammed İkbal)

1944-"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: Medine'ye geçit veren dağ gediklerinde (birbiriyle kenetlenmiş) melekler var. (Her gedikte (kınından çekilmiş) kılıçlarıyla bekleyen iki meleğin) korumaları sebebiyle) Medine'ye ne veba ve ne de Deccâl giremez." (KÜTÜB-İ SİTTE/4572) - Bu hadisi şerifi nasıl yorumlarsınız, acaba ne denmek isteniyor.?

(www.sufizmveinsan.com)

1945-"Ya açar nazım-ı celilin bakarız yaprağına

Yahud üfler geçeriz bir ölünün toprağına

İnmemiştir hele Kuran bunu hakkıyla bilin

Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için"

(Mehmed Akif)

1946-Ebu Saîd'in (r.a.) anlattığına göre:

Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurdu: "Kıyamet günü ölüm, alaca bir koç suretinde getirilir. (Ebu Kureyb şunu ziyade etti:) Cennet ile Cehennem arasında durdurulur. (Hadisin kalan kısmında ittifak etmişlerdir). Müteâkiben: Ey Cennet ahalisi! Sizler bunu tanıyor musunuz? denilir. Cennetlikler hemen başlarını kaldırıp bakarlar ve: Evet, bu ölümdür derler. Sonra: Ey Cehennem ahalisi! Sizler bunu tanıyor musunuz? diye sorulur. Onlar da başlarını kaldırarak bakarlar ve: Evet, bu ölümdür derler. Bunu takiben koçun kesilmesi emrolunur ve derhal boğazlanır. Bundan sonra: Ey Cennet halkı! Cennette ebedi yaşayacaksınız, artık ölüm yoktur. Ve ey Cehennem halkı! Sizler de ebedisiniz, artık ölüm yoktur denilir." Bundan sonra Allah Resulü şu ayeti okudu: (Resûlüm!) Sen onları pişmanlık ve üzüntü günü hakkında uyar. Çünkü onlar bir gafletin içine dalmış oldukları halde ve henüz iman etmemişken (bakarsın) iş olup bitmiştir. Allah Resulü bu ayeti okurken eliyle dünyaya işaret etmiştir.

Bu hadisi şerifi nasıl yorumlarsınız, acaba ne denmek isteniyor.?

(www.sufizmveinsan.com)

1947-"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: Medine'ye geçit veren dağ gediklerinde (birbiriyle kenetlenmiş) melekler var. (Her gedikte (kınından çekilmiş) kılıçlarıyla bekleyen iki meleğin) korumaları sebebiyle) Medine'ye ne veba ve ne de Deccâl giremez." (KÜTÜB-İ SİTTE/4572) - Bu hadisi şerifi nasıl yorumlarsınız, acaba ne denmek isteniyor.?

(www.sufizmveinsan.com)

1948-"Gerçeği her zaman savun, anlayan olmasa bile vicdanına karşı hesap vermekten kurtulursun."

(Herbert George Wells)

1949-"Ey mü?minler! Amel ve ibadetlerinizi itidal üzere yapın, ifrattan kaçının. Zira sizden hiç kimseyi (ateşten) ameli kurtaracak değildir." - ( Hadis) - Siz bu hadisi şeriften ne anlıyorsunuz..?

(www.sufizmveinsan.com)

1950-"İnsanların en büyüğü ile en küçüğü, en iyisi ile en kötüsü, hep aynı kökten gelmedir."

(Hölderlin)

1951-"Müslümanı korkutmak, Müslümana helal olmaz. - (Hadis)" - Neden acaba.?

(www.sufizmveinsan.com)

1952-" Allahı terk eden şeytana kavuşur.."

(Ahmet F. Yüksel)

1953-"Hz. Ömer 'in kendisine kötü laf ettiğini duyduğu adam için BEN ONA İYİLİK ETMEDİM Kİ NİYE YAPSIN demiştir. Acaba sözün de nasıl bir ima bulunuyor?"

(www.sufizmveinsan.com)

1954-"Sular yükselince balıklar karıncaları yer, sular çekilincede karıncalar balıkları yer, kimse bugünkü üstünlüğüne ve gücüne güvenmemelidir, çünkü kimin kimi yiyeceğine SUYUN AKIŞI karar verir..."

(Afrika Atasözü)

1955-"Şüphesiz sadaka, Rabbın gazabını söndürür" - (HADİS)- Gazabın söndürülmesinde sadakanın nasıl bir rolü var?

(www.sufizmveinsan.com)

1956-"Soru ilmin yarısıdır ancak bu niteliğe haiz olursa."

(Ahmet F. Yüksel)

1957-""Resuller kabirlerinde kırk geceden fazla terkedilmezler. sur' a üfürülünceye kadar Allah'ın huzurunda namaz kılarlar.'' Ramuz el hadis no:1322 - Bu hadisten anladığınız nedir.?

(www.sufizmveinsan.com)

1958-""Başkalarının yanlışlarından öğrenmeliyiz, hepsini kendimiz yapacak kadar vaktimiz yok."

(Grovcho Marx)

1959-"Adem oğlunun bedeninde bir et parçası vardır ki, o düzgün olduğunda bütün beden düzgün olur." - (HADİS) - Bu hadiste anlatılmak istenen şey nedir?

(www.sufizmveinsan.com)

1960-"Talih insana bütün nimetlerini verse de, onlardan tad alabilecek bir ruh gerekir. Bizi mutlu eden, bir şeyin sahibi olmak değil, tadına varmaktır."

(Montaigne)

1961-"Neden insanlar vahdeti yaşayamaz ama ağızlarından evliya ve varlık tektir cümlelerini düşürmezler.?"

(www.sufizmveinsan.com)

1962-"Nasıl ki kur'an-ı Hakimin müteşabihatı var; tevile muhtaçtır veyahut mutlak teslim istiyor. Ehadisin de Kur'an'ın müteşabihatı gibi müşkilatı vardır. Bazen çok dikkatli tefsire ve tabire muhtaçtır"

(Saidi Nursi)

1963-"Hz. Ali 'nin çok güzel bir kelâmı var, İnsanı kast ederek 'Sen kendini küçük bir cisim sanırsın halbu ki Alem-i Ekbersin' der'' -Hz.Ali 'nin bu mübarek sözünü nasıl değerlendirebiliriz?

(www.sufizmveinsan.com)

1964-"Dostluk daima tatlı bir sorumluluktur; asla bir fırsat değildir."

(H. Cibran)

1965-Kişi rükû ve secdeden kalkışında belini doğrultmadıkça namazı yeterli olmaz.? - (HADİS) - Belini doğrultmasından kasıt nedir?

1966-"Bizi hayattan şikayete yönelten şey, karşılaştığımız zorlukların büyüklüğü değil, mücadele gücümüzün azlığıdır."

(Taylor)

1967-"Şüphesiz ölüm bir dehşettir. Bu itibarla bir cenaze gördüğünüz zaman ayağa kalkın" - (HADİS) - Ayağa kalkmanın getirisi ne olmaktadır?

(www.sufizmveinsan.com)

1968-"Buz kadar lekesiz, kar kadar temiz olsan bile iftiradan kurtulamazsın."

(William Shakespeare)

1969-"Ölülere sövmeyin; çünkü onlar, önceden gönderdiklerine ulaşmış durumdadırlar" - (HADİS) - Hadisi şeriften ne gibi bir anlam çıkarıyorsunuz?

(www.sufizmveinsan.com)

1970-"Şeref sarp kayalıklı, kumsalsız bir adaya benzer; dışına çıktıktan sonra bir daha içeri girilmez."

(Boileau)

1971-"Küçük büyüğe, geçen oturana, az çoğa selam verir. Binekli olan yürüyene selam verir." - (HADİS)

Selamlaşmada ki hikmetleri açıklayabilir misiniz?

(www.sufizmveinsan.com)

1972-"Eğitimle olabilecek şeyi, kanunla yapmaya çalışmamalıdır."

(Montesquieu)

1973-"Kim iffetli olmak isterse, Allah onu Afif kılar" - (HADİS) - Neden acaba?

(www.sufizmveinsan.com)

1974-"İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmak"

(Victor Hugo)

1975-"Resulullah efendimiz Mekkede doğduğunda geçerli olan son din Hıristiyanlıktı.. Efendimizin, kendisine risalet görevi gelmeden Hz İsa'ya tâbi olması gerekirken pas geçtiğini görüyoruz bunun sebebi nedir?.."

(www.sufizmveinsan.com)

1976-"Dostluğu öldüren en tehlikeli silah itimatsızlıktır"

(Hz. Ali)

1977-"Gece karanlık basınca çocuklarınızı dışarı gitmekten men edin şeytanlar o saatte yayılırlar. Gece karanlıktan bir saat geçince kapıları kilitleyin. Şeytanları dışarıda bırakın. Allah'ın adını zikredin ve kapılarınızı örtün. - ( Hadis )" - Neden gece karanlık basınca ?

(www.sufizmveinsan.com)

1978-"Eğer güneşi gözden kaçırdım diye gözyaşı dökersen, yıldızları da gözden kaçırırsın."

(Rabindranath Tagore)

1979-"Hiç biriniz banyo yaptığı yere işemesin, çünkü kuruntu genellikle bundan kaynaklanır. - (İbn Mugaffel radıyallahu anh, Tirmizî) - Neden acaba.?

(www.sufizmveinsan.com)

1980-"Şikayet asla gerçek bir çözüm olamaz"

(Ahmet F. Yüksel)

1981-"Dünya yaşamında cinlerin etkisinden kurtulamamış kişilerin ölüm ötesinde onlardan kurtulma şansı var mı.?"

(www.sufizmveinsan.com)

1982-"Hayat, bir bileği taşıdır, benliğinizi yapan madenin cinsine göre sizi ya eskitecek ya da cilalayacaktır."

(İdeas)

1983-"İnsan uyuduğunda aldığı oksijenle uyanıkken aldığı oksijen miktarı aynı mıdır.?"

(www.sufizmveinsan.com)

1984-"Bazı kitaplar tadılmalı, bazıları yutulmalı, birkaçı da ağır ağır çiğnenmeli ve sindirilmelidir."

(Francis Bacon)

1985-"Değişim yanlısı olanlar.! hiç ahiretinizi dünya ile değiştirmeyi düşündüğünüz oldu mu.?"

(www.sufizmveinsan.com)

1986-"Gerçek akıllılar için, güzellik de duygulu kalpler için yaratılmıştır."

(Schiller)

1987-"Hadîs-i şerifte, ?Kıyâmete yakın hakîkî din bilgileri azalır. Câhil din adamları, kendi görüşleri ile fetvâ vererek, insanları doğru yoldan saptırırlar? buyuruldu. - Neden acaba.?"

(www.sufizmveinsan.com)

1988-"Imâm-i Ebû Yûsüf hazretleri, bir suâle bilmiyorum deyince, hem Beyt-ül-mâldan maaş alıyorsun, hem de cevâb veremiyorsun, dediler. 'Beyt-ül-mâldan, bildiklerim kadar ücret alıyorum. Bilmediklerim için alsaydım, Beyt-ül-mâlda bulunanların hepsi yetişmezdi' dedi."

(www.sufizmveinsan.com)

1989-"Kıyameti bekleyiniz, intizar ediniz - ( Hadis)" - Kıyameti beklemek nasıl mümkün olabilirki. Acaba ne anlatılmak isteniyor.?

(www.sufizmveinsan.com)

1990-"Denizin dibinde incilerle taşlar karışık bulunurlar. Övülecek şeyler de kusur ve yanlışların arasında bulunur."

(Mevlâna)

1991-"Âlim veya ilim talep edenden baskasi benden degildir.? - (hadis) - Neden acaba.?

(www.sufizmveinsan.com)

1992-"Gençlerin mutluluğu, düşünce noksanından ileri gelir. Yaş arttıkça düşünce de artar."

(Büyük Frederik)

1993-"Mecazı hakikat sandılar

hakikatı da mecazda arayarak ömürlerini zayi ettiler

Farzı hakikat sandılar,

hakikatı da farzda arayarak ömürlerini zayi ettiler.. - Bu sözleri nasıl yorumlayabilirsiniz, ne denmek isteniyor.?

(www.sufizmveinsan.com)

1994-"Her insanın bir bildiği vardır mutlaka, bizim bilmediğimiz.."

(Ahmet F. Yüksel)

1995-"Sağlam bilginin en güzel örneği, öğretme gücüdür."

(Aristo)

1996-"Dünya hayatı, geçilecek bir köprü gibidir. Bu köprüyü tamir etmekle uğraşmayın. Hemen geçip gidin!.. - (Hadîs)" - Bu mübarek sözden ne kast edilmektedir.?

(www.sufizmveinsan.com)

1997-"Kuran-ı Kerim genel olarak yukarıdan aşağı hitap ederken. İlk Süre olan Fatiha da Neden yukarı sesleniş var?"

(www.sufizmveinsan.com)

1998-"Kaybedecek bir şeyi olmayan insandan korkulur."

(Goethe)

1999-"Allah geleceği hem bilir, hem de değiştirebilir mi? (Değiştirirse eski bilgisi yanlış olur). Bu takdirde onun ezeli ilmi ne olur?"

(www.sufizmveinsan.com)

2000-"Doğada rastlanan her taşın altını kaldırıp bakmalıdır çünkü, gerçeğe bazen caddelerde değil, patika yollarda rastlanır."

(Francis Bacon)

2001-"Kadında zuhura çıkan Kudret sıfatı afakî midir.?.."

(www.sufizmveinsan.com)

2002-"Yediklerimiz değil hazmettiklerimiz bizi güçlü yapar.

Kazandiklarımız değil, biriktirdiklerimiz bizi zengin yapar.

Okuduklarımız değil, hatırladıklarımız bizi bilgili yapar.

Başkalarına verdigimiz ögütler değil, bizzat uyguladıklarımız bizi insan yapar..."

(www.sufizmveinsan.com)

2003-"Kim de zerre ağırlığınca şerr işlerse onu (cezasını) görür. (EZ-Zilzâl) ayetini arada sırada da olsa hatırlıyor musunuz.?"

(www.sufizmveinsan.com)

2004-"Hayat bir sürprizler serisidir. Öyle olmasaydı ne yaşanmaya, ne de korunmaya değerdi. "

(La Fontaine)

2005-""Allahın kendi kendini yok etmeye gücü yeter mi?"

(www.sufizmveinsan.com)

2006-"Zamanında davranmasını bilmedikten sonra konuşmanın hiçbir yararı yoktur."

(La Fontaine)

2007-"Yanlış yapmayan insan yoktur. İnsanlık yanlışını kabul ve düzeltmekle ölçülür."

(Einstein)

2008-"Dostunun kusurlarını, ona yalnızken söyle, başkalarının yanında ise onu öv.

(Aristo)

2009-"Karşılaşacağınız olumsuz bir olayı;

a-Bu fiili ortaya koyan hakkın kendisi mi dersiniz?

b-Hayal olarak mı kabul edersiniz?

c-Bir oyun ve eğlence şeklinde mi düşünürsünüz?"

(www.sufizmveinsan.com)

2010-"Dostunun kusurlarını, ona yalnızken söyle, başkalarının yanında ise onu öv."

(Aristo)

2011-"Ruhi seyrani ne demektir.?"

(www.sufizmveinsan.com)

2012-"Başkasından sana söz getiren, senden de ona götürür."

(Hasan-i Basrî)

2013-""Bir bilge diyor ki : beyinde format ancak bilginin fiile dönüşmesi ile mümkün olur. Yani ne getirir kişiye bu hal içinde olma?"

(www.sufizmveinsan.com)

2014-Efendimiz e bir adam gelir bana garip ilimden bana da öğretir misin der

-Efendimiz sen Allah'ı bilir misin der

-Adam bilirim bilebildiğim kadar der

-O zaman öğrenmeye devam et

-Ölümü bilir misin onun için ne yaptın der

-Adam bilirim bilebildiğim kadarıyla der

bilmeye devam etmesini sonra öğreteceğini söyler. Acaba niçin?

(www.sufizmveinsan.com)

2015-"Sana bir iş verildiğinde ilk işin o iş olsun."

(Ahmet F.Yüksel)

2016-"Ben iyi bir dinleyiciyimdir diyebiliyor musun.?"

(www.sufizmveinsan.com)

2017-"Kimi zaman dinlemek konuşmaktan çok daha önemlidir."

(Ahmet F.Yüksel)

2018-"Sana günah olarak, husumeti devam ettirmen yeterlidir.

(çünkü bu, gıybete kapı açar) (Hadis)

Bu hadisin açıklamasına rağmen husumeti (varsa) devam ettirmeyi hala düşünebiliyor musunuz.?"

(www.sufizmveinsan.com)

2019-"Büyük fedakarlıklara dayanabilmek için, büyük avuntular bulabilmelidir."

(Bertrand Russell)

2020-"Yalnızca unutulmuş şeyler yenidir"

(Rose Bertin)

Neden acaba?

(www.sufizmveinsan.com)

2021-""Reyyan kapısı ne demektir. Oruç tutma ile bağlantısı nasıl olabiliyor"

(www.sufizmveinsan.com)

2022-"Yeşillikler, toprağın çirkinliğini kapattığı gibi, tatlı sözler de insanın birçok kusurlarını örter."

(Socrates)

2023-"Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır."

(Balzac)

2024-"Allah düşünebilir mi? (Düşünme geleceğe ve geçmişe dairdir.) Allah geleceği ve geçmişi bildiği için düşünememelidir.Çünkü onun ezeli ilmi olduğu söylenir..."

(www.sufizmveinsan.com)

2025-""Allah bir kavme azap indirdi mi; o azap, kavmin içinde bulunan herkese isabet eder. Sonra herkes niyetlerine(ve amellerine) göre diriltilirler. (Hadis)

Bu hadisi nasıl yorumlayabilirsiniz.?"

(www.sufizmveinsan.com)

2026-"Zaman, bekleyenler için çok yavaş, korkanlar için çok hızlı, yas tutanlar için çok uzun, sevinenler için çok kısa, ama sevenler için sonsuzdur..."

(www.sufizmveinsan.com)

2027-"Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.(Hadis)

Bu mübarek sözle orucun önemini kavrayabildik mi acaba.?"

(www.sufizmveinsan.com)

2028-"Başa kakan, nefret ateşini körükler."

(Hazret-i Ali)

2029-"Velilerin dışında az veya çok cinlerin etkisinden kurtulmuş olabilen var mı?"

(www.sufizmveinsan.com)

2030-"Vahdeti vucüd, varlıkta vechin seyridir.?

(Ahmet F.Yüksel)

2031-""Sabah uyumayı adet haline getiren, yan ve bel ağrılarına müptela olur

(hadis)

Neden acaba.?"

(www.sufizmveinsan.com)

2032-""Günün doğma saati, neşe ve umudun başlangıcıdır. "

(Ahmet Haşim)

2033-""Ümmetim en kötüleri buğdayın özünü yiyenlerdir"

(Hadis)

"Buğday özünden kasıt nedir acaba ?"

(www.sufizmveinsan.com)

2034-"Zekât niyeti ile bir kuruş vermek, dağlar kadar altını sadaka olarak vermekten kat kat daha sevaptır."

(İmâm-ı Rabbânî)

2035-"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Medine'ye geçit veren dağ gediklerinde (birbiriyle kenetlenmiş) melekler var. (Her gedikte (kınından çekilmiş) kılıçlarıyla bekleyen iki meleğin) korumaları sebebiyle) Medine'ye ne veba ve ne de Deccâl giremez." (KÜTÜB-İ SİTTE/4572)

Bu hadisi şerifi nasıl yorumlarsınız, acaba ne denmek isteniyor.?"

(www.sufizmveinsan.com)

2036-"Senin hakka yakınlığın, ona gösterdiğin yakınlık nispetindedir."

(Ahmet F.Yüksel)

2037-"Şarkıcı kadınların satılması ve satın alınması helal değildir. Onların bedelleri ( satılması karşılığında verilen bedelleri) de haramdır. Allah Teala onlar hakkında bana : ?İnsanlar arasında gerçeği boş sözlerle değişenler vardır? ayetini indirdi. (HADİS)

Şarkıcı kadınların satılması ve satın alınması ne demek oluyor. Gerçeğin boş sözlerle değişmesi hakkında bir bilginiz var mı?"

(www.sufizmveinsan.com)

2038-"Yenilgiye uğrayınca umutsuzluğa kapılma, her başarısızlıkta bir zafer isteği yatar."

(Germain Martin)

2039-"Lokman Mısır Sudan?ından idi. Dudaklarının kenarı deve dudaklarının kenarı gibi iriydi. Allah ona hikmeti vermiş peygamberlik vermemiştir.

Lokman?dan kasıt Lokman Hekim midir?"

(www.sufizmveinsan.com)

2040-"Bizler, hamdolsun+şükür edasıyla, dedikodudan uzak vahdet-i vücut ve vahdet-i şuhudun saltanatıyla ayaktayız elhamdülillah."

(www.sufizmveinsan.com)

2041-"Allahın zatı için baki dermisiniz.?"

(www.sufizmveinsan.com)

2042-"İyi olmak isterseniz, ilk önce kötü olduğunuza inanınız."

(Epictetos)

2043-"Bil kalem den ne anlıyorsunuz??

(www.sufizmveinsan.com)

2044-"Hakiki arkadaşlık sıhhatten farksızdır, kıymeti ancak elden gittikten sonra anlaşılır"

(Golti)

2045-"Kardesine karşı şamata yapma. Allah ona afiyet sana da belayıi verir? - (Hadis) - Neden acaba?

(www.sufizmveinsan.com)

2046-"Algılanan varlığın, hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vucüddur.?

(Ahmed Hulûsi)

2047-"Şeriat ehli önce yıkanır sonra yaklaşır, hakikat ehli önce yaklaşır sonra yıkanır. - NE DEMEK tir?

(www.sufizmveinsan.com)

2048-"Görüşler, görünüşe akseder.?

(Akif Cemil)

2049-"Fâtihatü-l-kitab kavramı ne anlam taşımaktadır?"

(www.sufizmveinsan.com)

2050-"İyilik ve kötülük tekliğe giden yolun en büyük engelleridir.?

(Ahmet F. Yüksel)

2051-"Kadın, eşek ve kara köpek namazı bozar" - (HADİS, Müslim/Ebu Davud) - Kadın/ Eşek/ Kara köpek neden namazı bozabilir?

(www.sufizmveinsan.com)

2052-"Konuşmak için bilmek gerekir"

(F. Corcus)

2053-"Veren el, alan elden üstündür.? - (HADİS) - Neden acaba?

(www.sufizmveinsan.com)

2054-"Hayatı komedi sananlar son espriyi iyi düşünsünler"

(Seneca)

2055-"Ayrı ayrı nefisler hangi boyutta tek bir nefs olur?"

(www.sufizmveinsan.com)

2056-"İnsan yasadıkça anlıyor ki, kendi kayığını kendin çekmezsen bir yerlere gidemiyorsun."

(Katharine HEPBURN)

2057-"İlmi ilahi de vehme yer var mıdır?"

(www.sufizmveinsan.com)

2058-"Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, günahını azaltırsan rahat ölürsün."

(Hz. Ömer)

2059-"Ebu Musa (R.A) anlatıyor:

Resurullah (S.A.V) buyurdular ki;

Müslüman bir kimse öldümü, Allah ona bedel bir Yahudi veya hıristiyanı cehenneme koyar." - (Kütüb-i Sitte 13-75-4514)

"Bu mübarek söz, sizce bir orantıya mı işaret ediyor?"

(www.sufizmveinsan.com)

2060-"Sonunda dediğim olacak ise benden daha sabırlı bir insan bulamazsınız."

(Margaret Thatcher)

2061-"Ebu Musa (R.A) anlatıyor: Resulullah (S.A.V) buyurdular ki;

Müslüman bir kimse öldümü, Allah ona bedel bir Yahudi veya hıristiyanı cehenneme koyar." - (Kütüb-i Sitte 13-75-4514)

"Bu mübarek söz, sizce bir orantıya mı işaret ediyor?"

(www.sufizmveinsan.com)

2062-"Aletlerin en faydalısı kalemdir. Bir şişe mürekkep bir külçe altından hayırlıdır"

(İbn-i Sina)

2063-" Yine Ebu Hureyre anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: 'Sabah namazını (cemaatle) kılan, Allah'ın garantisi altındadır. Sakın Allah, (ona verdiği garantisi sebebiyle) size bir ceza vermesin!' Rezin şunu ilave etti: 'Kim bu garantiyi talep ederse onu elde eder ve bir daha da kaçırmaz.' " (KÜTÜB-İ SİTTE/4604) - Allahın garantisi nedir acaba?

(www.sufizmveinsan.com)

2064- "Vicdan denilen şey birisinin bizi gözlediğini ihtar eden histir."

(Mekeen)

2065-"Kalem (Levhi mahfuz) yazdı fakat şu dört şeyde fariğ oldu: Azaların noksan olup olmayacağını, ahlakı, rızkı, eceli.- (RAMUZÜL EHADİS/3379)" - Kalemin hem yazması, hemde yazdığı şeylerden farig olması nasıl mümkün olabilir.?

(www.sufizmveinsan.com)

2066-Karamsar adam, her imkanda bir zorluk görür. İyimser adam ise her zorlukta bir imkan."

(W. Churchill)

2067-"Sizden hiç biri ölüm temennisinde bulunmasın" - (HADİS) - Neden acaba?

(www.sufizmveinsan.com)

2068-"Unutma ki, ağzında bal olan arının, kuyruğunda da iğnesi vardır."

(John Lyly)

2069-"Her yerde hazır ve nazır, tenzih edilmekten münezzeh olan, insana şah damarından yakın, doğmamış ve doğurmamış olan, hem tüm alemlerin (canlı ve cansızların) yaratıcısı, hem de alemlerin ezeli ve ebedi kısaca mülkün sahibi Allah?ın nasıl oluyor da Mekke şehrinde bir evi oluyor? Allah?ın Mekke?de evi yoksa ?Beytullah? ne anlama geliyor?"

(www.sufizmveinsan.com)

2070-"Basit adam, karmaşık adamdan daha korku vericidir."

(Dostoyevski)

2071-"Allah rezzak tır, yani rızık sahibidir. Peki kendi rızkını verebilir mi.?"

(www.sufizmveinsan.com)

2072-"Özgür olmadıkları halde, kendilerini özgür sananlar kadar hiç kimse tutsak olamaz."

(Goethe)

2073-"Resulûllah (sav) üç kere üst üste şöyle buyurdu: 'Her işte aşırı titizlik gösterenler (kolay beğenmeyenler) helak oldular.' - (MÜSLİM)" - Neden acaba.?

(www.sufizmveinsan.com)

2074-"Söylediklerinize dikkat edin düşüncelerinize dönüşür

Düşüncelerinize dikkat edin duygularınıza dönüşür

Duygularınıza dikkat edin davranışlarınıza dönüşür

Davranışlarınıza dikkat edin alışkanlıklarınıza dönüşür

Alışkanlıklarınıza dikkat edin değerlerinize dönüşür

Değerlerinize dikkat edin karakterinize dönüşür

Karakterinize dikkat edin kaderinize dönüşür"

(M.Gandi)

2075-"Namaz kılmayanın diğer amellerini Allahü teâlâ kabul etmez. Tövbe edinceye kadar da Allahın himayesinden uzak olur. [İsfehani] - (Hadis)" - Neden acaba.?

(www.sufizmveinsan.com)

2076-"Tanrı ötelerde, hayalde, Allah ise insanın özündedir. Allah ne düşer, ne kalkar. Sen eğer Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış biri olarak düşüp, kalktığını kabul ediyorsan Allah gibi yaşam bir kenara, Tanrıyı beyninde hortlatan zavallının teki oluyorsun."

(Ahmet F. Yüksel)

2077-"Aklın neticesinde meydana gelen şey nedir?"

(www.sufizmveinsan.com)

2078-"Kendi dertlerini unutmak isteyenler, başkalarının dertlerine yardımcı olmaya çalışmalıdır."

(Cemil Sena)

2079-"Allah Teala, ümmetim, içinden geçen fena şeylerle amel etmedikçe veya onu konuşmadıkça o şey yüzünden ümmetimi hesaba çekmeyecektir."

(Müslim,127)

2080-"İyi anlaşılan şey kolayca söylenir."

(F. Corcus)

2081-"Allah aklı önce yaratmıştır.

Allah kalemi önce yaratmıştır.

Ya Cabir Allah önce peygamberinin nurunu yaratmıştır."

Size göre öncelikle hangisini yaratmıştır?"

(www.sufizmveinsan.com)

2082-"Mucizeler çoktur ; ancak hiç biri insan kadar olağanüstü değildir."

(Sophokles)

2083-"Beni yemek yerken düşünmeyiniz" - (Hadis) - Neden acaba.?

(www.sufizmveinsan.com)

2084-"Bir bahçe ve kitaplığın varsa hiç bir eksiğin yok demektir."

(Çiçeron)

2085-"Neticesinde pişmanlık olan davranışların kökeninde ne gibi faktörler yatmaktadır?"

(www.sufizmveinsan.com)

2086-"Çalışmak hayat, düşünmek ışıktır."

(Victor Hugo)

2087-"İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Hadis-i şerifini nasıl yorumlayabilirsiniz?"

(www.sufizmveinsan.com)

2088-"Ev bir kez bittikten sonra duvarcı unutulur."

(Hint Atasözü)

2089-"Ölüm ötesi yaşam söz konusu ise bu öte yaşamda nelerle karşılaşacağınızı, bunlara karşı ne tedbir almanız gerektiğini biliyor musunuz?"

(www.sufizmveinsan.com)

2091-"Hz. Ali, söylediği görmediğim bir Rabbe kulluk etmem nüktesi ile neyi anlatmak istiyordu?"

(www.sufizmveinsan.com)

2092-"Küçük insanların büyük gölgelerinin olduğu yerde güneş batmak üzeredir."

(Çin Atasözü)

2093-"Tasarruf olayı nedir?"

(www.sufizmveinsan.com)

2094-"Dünyanın en yoksul insanı, paradan başka hiç bir şeyi olmayandır."

(Schopenhauer)

2095-"Bütün varlık alemi yoktan meydana gelmiş, yok olarak var ve yok mudur?"

(www.sufizmveinsan.com)

2096-"Eline gecmeyecek şeyi aramak en büyük beladır."

(Abdulkadir Geylani k.s.)

2097-"Kim Kur'an okursa (isteyeceğini) Allah'tan istesin. Zira bir takım insanlar zuhur edecek, onlar Kur'an okuyup, okudukları mukabilinde halktan (dünyalık) isteyecekler."

(Tirmizi, 2918)

2098-"Marifet ilminin gereği ne olmaktadır?"

(www.sufizmveinsan.com)

2099-"Arif-i billah ile arif arasındaki fark nedir?"

(www.sufizmveinsan.com)

2100-"Karanlığa söveceğine kalk bir mum yak."

(Confucius)

DEVAMI YEMEK YEDIKTEN SONRA İNŞALLAH (-:

27 Ocak 2008 22:27

kuzucaklı
Kapalı

hala doyamadınız galiba

27 Ocak 2008 22:40

kilye
Kapalı

teşekkürlerde 60 ta bıraktım:)

28 Ocak 2008 10:25

sbengisu42
Müsteşar

bende 50 de bıraktım teşekkürler ama çok uzun bir yazı.

Toplam 5 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?