Editörler : asaygincihan27
11 Şubat 2008 18:36   


Okul Öncesi Öğretmenliği Branş Değişikliği *

Bugün apar topar bir günlük süreli resen bir branş değişikliği uygulaması vardı.Diploması ve ataması Okul öncesi Öğrt./Çocuk gelişimi öğrt. olan öğretmenlerin bugün karar günüydü Çocuk gelişimi bölümünden vazgeçerek okul öncesi öğrt. geçişe karar vermek zorundaydılar.Ben kabul etmediğimi dilekçeyle ibraz ettim. Benim iki tane alanım varken durduk yerde neden birinden vazgeçeyim.Zaten okul öncesi yazıyor bir de çocuk gelişimi var neden vazgeçeyim diğerinden.Çok acele bir şekilde to duman geldi geçti bakalım önünü görebilen var mıydı?

11 Şubat 2008 18:40

"bilirkişi"
Yasaklı

atamaya esas iki branş olmaz hocam

muhakkak birini tercih etmek zorundasınız

tercih etmediğiniz yan branşınız olacak

11 Şubat 2008 18:53

ilkecok
Aday Memur

Peki Şİmdiye kadar ilsiste atmaya esas alan niçin Okul öncesi Öğrt./Çocuk gelişimi öğrt yazıyordu hocam?

11 Şubat 2008 18:55

"bilirkişi"
Yasaklı

sevgili hocam

bu durum sadece sizin branşınızda değil

bir çok branşda sözkonusuydu

artık ilsiste bu durum düzeltiliyor.

12 Şubat 2008 02:13

ahmeteren
Şef

Sevgili bilir kişi, peki hangi branş böyle yazılmıştı da düzeltme oldu? İsteğim dışı alan değiştiremezler.

12 Şubat 2008 06:07

ilkecok
Aday Memur

Sayın "blirkişi" ilsiste düzeltmeye gidildiğini sylütorsunur.Peki onu anladık.Dijital ortamda yaparsın bunu.Pekitozl raflarda duran dosyalarımızdaki kararnameleri asıl düzeltecekler bizistemedikten sonra ben onu anlayamadım?

12 Şubat 2008 07:03

yumurcak
Müsteşar Yardımcısı

sayın ilkeocak, bakanlığın bu çalışması sanırım kız meslek liselerindeki çocuk gelişimi eğt. normlarını, anaokulları ve anasınıfı öğretmenliğinde kullandığı okul öncesi eğt.öğrt. normlarından ayırmak için.bu bölüm mezunları için tam bir karmaşa yaşanıyor çünkü. kız meslek liselerinde sadece "çocuk gelişimi eğitimi" mezunlarını çalıştırıp; diğerlerini anaokulları ve ilköğretime kaydıracaklar. diplomasında sadece "okul öncesi öğretmeni" yazıp da, "okul öncesi öğretmeni" şeklinde kararname düzenlenenler son 2-3 atamadır kız meslek liselerini tercih de edemiyorlar. açıköğretim fakültesi de sadece "okul öncesi öğretmeni" mezunu veriyor.

bu uygulama bence mevcut çalışanların ilköğretim, anaokulu veya lise arasında tercih yapmalarını sağlamak için gerçekleştirilmiş. mezuniyeti tarih ve coğrafya olup da kadrosu ilköğretimde olanlar için de yapıldı bu. 1 gecede tüm kadrosu ilköğretimde olanlar sosyal bilgiler öğretmeni oldu. ama sonra gelen bir yazı ile çalıştığı il-ilçede tarih ve coğrafya için açık norm bulunanlar dilekçe verip okul değiştirdiler ve mezuniyet branşlarında çalışmaya başladılar.

Ayrıca Bakan "re'sen" atama yetkisini kullanabiliyor.

12 Şubat 2008 10:31

uşakIı
Genel Müdür

Okul öncesi ve Çocuk Gelişimi tek bir branştı.Ancak TTK'nın son kararıyla bu branş ikiye bölündü.Daha önce Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi branşının kodu olan 4439 şu anda Okul Önesi branşının kodu.Bu yüzden olsa gerek ki Kız Meslek Liselerinde görev yapan ve daha önce branşları Okul Öncesi/Çoc.Gel. olan öğretmenler şu anda İLSİS'te Okul Öncesi olarak görünüyor.Ancak bu konuda bakanlığın genelgesini beklememiz söylendi.Yani re'sen branş değişikliği olacağını sanmıyorum.

12 Şubat 2008 15:47

falcon-tr
Memur

BENİMDE BRANŞIM AYNI ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLDİ.NE YAPMAM GEREKİR.NASIL BİR DİLEKÇE YAZMAM LAZIM?

12 Şubat 2008 18:21

ahmeteren
Şef

Arkadaşlar, bulunduğunuz okula 2000 tarihindeki tebliğler dergisindeki "aylık karşılığı okutulacak derslere" göre atandıysanız ve kadro değişmiş ise itiraz edilebilir. Zaten ondan sonra çıkan kurul kararlarında önceki haklar koruma altına alınmış.

12 Şubat 2008 19:47

özceylan
Aday Memur

Sevgili arkadaşlar bende tüm Okulöncesi/Çocuk Gelişimi Öğretmenleri gibi aynı konudan dolayı muzdaribim. Bu konuda önce okul müdürlüğüne dilekçe ile itiraz etmeyi hemen ardından da Bölge İdare Mahkemesine DAVA açmayı düşünüyorum.Eğer benimle aynı kanıdaysanız lütfen siz de sesinizi duyurun.En azından okul müdürlüklerinize dilekçe ile başvurun.Birlikte hareket edersek sonuç alabileceğimize inanıyorum.

12 Şubat 2008 20:49

bahriaga
Aday Memur

arkadaşlar,konunun özü şu:artık kız meslek liselerine okul öncesi öğr.atanamayacak.tain isterken de bıranşa göre atama yapılacak.yani çocuk gelişimi bıranşında olanlar ana okullarına atanmayacak.liseler atanacak.

13 Şubat 2008 10:15

uşakIı
Genel Müdür

Arkadaşlar şimdi konuyu daha ayrıntılı incelem fırsatı buldum..Durum şu:Mezuniyet alanınız Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanına kaynaklık ediyorsa Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmeni olarak yeni kararname düzenlenecek.Bu şekilde atamalar yapıldıktan sonra norm fazlası olan Çocuk Gelişimciler isterlerse Okul Öncesine geçmek için dilekçe yazabilir.Bunun son tarihi 12 Şubattı sanırım.

13 Şubat 2008 14:34

sahin3302
Genel Müdür

arkadaşlar bu konuyu şöylr düşünelim ve dav açalım birlik olalım Olaylar: teknik,teknik lise ve mesleki teknik eğitim müdürlüğüne Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esasların Talim Terbiye kurulu Karalarının Yürürlükten kaldırılan 2002 yılı 340 nolu kararına göre 31 ağustos 2002 yılında okul öncesi/çocuk gelişimi öğretmeni olarak atanandım 5 yıldan beri aynı okulda görev yapmaktayım meb personel genel müdürlüğünü Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar 2004 tarih ve 119 No lu kararından 17/9/2007 tarih ve 155 sayılı kararla değişikliğe giderek, bu tarihten önce atanan Okul Öncesi/Çocuk Gelişimi öğretmenliği görevini yapan öğretmenlerin atama alanlarını değiştirerek mezun oldukları okullara bakarak meslek lisesinde görev yapan öğretmenlerin alanlarını okul öncesi öğretmeni ve çocuk gelişimi öğretmeni olarak ayırmıştır,meslek liseisnde okul öncesi/Çocuk gelişimi öğretmenlerinden okul öncesi öğretmenliği mezunlarının çocuk gelişimi alanında derse giremeyecekleri bulundukları norm kadro dışı kalarak başka okullara istekleri dışına tayin edilebilecek sorunu ortaya çıkıyor daha önce Ayrıca ziraat fakültesi veterinerlik fakültesi fizik kimya ve benzeri branşların öğretmenleri yoğun ihtiyaçtan dolayı sınıf öğretmenliği branşlarına atanmışlardır ve bu öğretmenlerin branşlarının uymamasına rağmen sınıf öğretmenliği branşı ile ilişkilendirilmişlerdir.

Şimdi bu öğretmenlerin norm kadro ile ilişkilendirildikleri okullara lisans mezunları gelipte sizlerin yerine biz norm kadro ile ilişkilendirileceğiz diyebilirler mi okul önc/çocuk gelişimi öğretmenlerinin durumuda aynı 25/12/1988 gün ve 127 sayılı genelge ??mezun oldukları yüksek öğretim programı nedeniyle herhangi bir branşın öğretmeni olmayan ancak yoğun alan kapsamındaki mastır öğrenimleri yüzde 25 fazla ödeme bakımından gerekçe ihtiyaçtan dolayı öğretmenliğe atanmış olanların lisans öğrenimlerine dayalı gördükleri mastır (yüksek lisans veya lisans üstü) öğrenimleri öğretmenlikle ilgileri olmadığından alanı kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Örnek 5-ziraat fakültelerinin bahçe bitkileri bölümü temelde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim kurumu değildir buna karşın sınıf öğretmenliğindeki yoğun ihtiyaç nedeniyle bu alandan mezun olanlar bir defaya mahsus olmak üzere sınıf öğretmeni olarak atanmışlardır.bu öğretmenlerimizin ziraat fakültelerinde görmüş oldukları lisans öğrenimlerine dayalı yada bu oluşturmayacaktır ancak bu öğretmenlerimizin öğretmenlik mesleğini ilgilendiren pedagoji eğitim yönetimi eğitim denetimi gibi her konuda lisans üstü eğitim görmeleri halinde yüzde 25 fazla ödemeden yararlanacaklardır. ?? der. Burada branş kavramı ziraat fakültesi örneğiyle güzel bir şekilde açıklanmıştır bizim branşlarımız halen endüstri meslek liselerinde okutulmaktadır Fransızca fen bilgisi Türkçe ve sosyal bilgiler branşları gibi kaldırılmamış halen devam etmektedir bizler sadece bu branşın Okul öcesi öğretmenliği mezunuyuz mezunuyuz. Branşları ziraat, veterinerlik, fizik,kimya ve benzeri olan öğretmenler bugün sınıf öğretmenliği norm kadrosu ile ilişkilendirildikleri halde okul öncesi/çocuk gelişimi öğretmeni olarak atanan okul öncesi öğretmenliği mezunları personel genel müdürlüğünün alan değişiliğiyle ilgili yapmış olduğu işlemden dolayı kendi atama branşlarında norm kadro ile ilişkilendirilmeyecekler.

Il içi iller arası ve ilk atamada Okul öncesi/çocuk gelişimi öğretmen olarak atadığı öğretmenlerini mezun oldukları okullara bakarak okul öncesi öğretmenliği mezunlarını sadece ilköğretim ve okul öncesi eğitim kurumlarının anasınıflarına atamasını yaparken aynı şekilde atanan çocuk gelişimi öğretmenliği mezunlarınıdahem ilköğretim ve okul öncesi eğitim kurumları hemde ortaöğretim kurumlarına atama yapmaktadır Anayasamızın eşitlik ilkesi aykırı bir işlem yapmaktadır

Ayrıca adı geçen talim ve terbiye kurulunun 1 inci maddesinde ??bu esasların amacı:

a) Öğretmen olarak atamaya esas alınacak olanların

b)Öğretmenliğe atanacakların alanlara göre mezun oldukları yüksek öğretim programlarının,

c)öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığında okutacakları derslerin

belirlenmesidir.?? Der. Yani öğretmenliğe ilk defa atanacakların özelliklerini belirler ve

6 ıncı Maddesinde ise öğrenim şartı olarak ??öğretmenler ek çizelgede belirtilen alanlar itibarıyla ve bu alanların karşısında gösterilen yüksek öğretim programlarından en az lisans mezunu olanlar arasından seçilir?? hükmüne göre öğretmen olarak alacağı kişilerin öğrenim şartını belirler.öğretmenliğe daha önce atananları ilgilendirmediği açıktır. Bu milli eğitim bakanlığının en doğal hakkıdır. 6 ıncı maddenin eskiden atananları ilğilendirmedigi çok açıktır. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar İle Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları Ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar 01/06/2000 tarih ve 340 No lu kararına göre okul Öncesi/Çocuk Gelişimi öğretmeni olarak atanan ları kapsamayacağını Çünkü diğer talim ve terbiye kurulu kararları yürürlükten kaldırılmıştır

2. Maddesinde ise ??bu esaslar 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın Teşkilat ve görevleri hakkında kanun, Milli Eğitim Bakanlığı' na bağlı Eğitim kurumları öğretmenlerinin atama ve yer değiştirme yönetmenliğine dayanılarak hazırlanmıştır?? hükmüne göre de bu esasların dayanağını belirler. Bu dayanaklarda ise milli eğitim temel kanununun değişik 61 maddesi atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin 5 inci maddesi B bendinde hizmet puanlarının dikkate alınacağı belirtilmektedir. bu konu için her arkadaş sendikalara mail atsın dava açılması için yürütmeyi durudurma ve iptal vavası açalım

13 Şubat 2008 16:41

sahin3302
Genel Müdür

Arkadaşlar meslek liselerindeki oku öncesi öğretmenliği mezunu olup çocuk gelişimi derlerine giren arkadaşlar okul müdürü olaydan sonra ne gibi bir uygulama yapmaya başladı

13 Şubat 2008 22:45

rüzgar01
Memur

merhaba arkadaşlar 8 yıllık öğretmenim 4 yılı bölüm şefliğiyle geçti bugün dilekçe ile itiraz ettim sizede tavsiye ediyorum ne kadar itiraz çok olursa bakanlık geri adım atabilirmiş dilekçenin sonuçu olumsuz olursa 60 gün içinde dava açma hakkımız varmış dava açmazsak çoçuk gel.geçme hakkımızı kabediyormuşuz ayrıca müdürüm yıl görev değişikliği yapmayacağını ama önümüzdeki yıl uygulama anaokulunda görevlendirileceğimi söyledi

14 Şubat 2008 11:56

ahmeteren
Şef

Arkadaşlar, 60 gün değil;30 gün başvuru süresi. Ayrıca zaten gelen yazının son paragrafında dilekçelerin kabul edilmemesi şeklinde bir ibare var. Zaten dilekçleri kabul etmeyin diyor. Bu durumda dlekçe hakkının engellenmesi açısından yanlış bir uygulama.

14 Şubat 2008 19:38

falcon-tr
Memur

daha önce de belirttiğim gibi benimde ilsiste atama branşım değiştirilmiş.daha önce okulöncesi/çocuk gelişimi yazarken şimdi sadece okulöncesi yazıyor benim durumunda olan arkadşlar varsa birbirimizi bilgilendirim saygılarımla

14 Şubat 2008 21:28

makrofaj
Şef

ben kabul ettim yeni alan değişikliğini çünkü benim diplomamda gazi üniversitesi gazi eğtim fakültesi ilköğretim bölümü okul öncesi öğretmenliği yazmakta zaten bu bölümden mezunsanız kız meslek liselerine atanma şansınız yok bağımsız anaokulları ile ilköğretim bünyesindeki anasınıflarını tercih edebiliyoruz ancak mesleki eğitim mezunu olup diplomanızda çocuk gelişimi mezunu yazıyor ise elbetteki kabul etmeyin derim ileride liselere geçme şansınız olabilir

14 Şubat 2008 21:45

ekim74
Aday Memur

benim kararnamem geldi bile arkadaşlar 4 gün oldu

15 Şubat 2008 12:25

ahmety61
Aday Memur

arkadaşlar benimda aynen sizin dediğiniz gibi ama hala okula yazı gelmedi ok.önc/çocuk gel.öğr. mezzunuyum fakat atama branşına sadece okul öncesi yazmışlar bu konuda neler yapacağız birlik olalım ben dava açmaya hazırımmmmmm

Toplam 2265 mesaj
12345678910111213»
 
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?