Editörler : Cüneyt Barışoglu
18 Şubat 2008 11:46   


TSK'dan ayrılma sonrası ödenecek tazminat

TSK' den her ne şekilde olursa olsun ayrılma sonrasında yapılan eğitim masrafları karşılığı olarak ödenecek tazminat miktarı nasıl tespit edilmektedir. Ben muvazzaf astsubaylıktan 2006 yılında istifa ettim. okuldaki yüklenme senedinde 11.000 YTL'ye imza atmama rağmen benden şimdi yasal fazi hariç 35.000 YTL talep ediliyor. Bilgisi olan arkadaşlar mesaj atarsa sevinirim.

18 Şubat 2008 11:49

VAKANÜVİST
Memur

Özellikle fakülte mezunu olarak TSK'da göreve başlayan muvazzaf astsubay arkadaşlar istifa sonrası ne kadar tazminat geldi ve mahkeme süreci nasıl devam ediyor.

21 Şubat 2008 01:16

enes_hayrabolu
Şube Müdürü

tsk de görev yapan muvazzaf sb ve astsb lar 15 yıl hizmet etmedik çe istifa edemezler .15 yıl dolduktan sonra istifa edilirse tazminat söz konusu değildir .

21 Şubat 2008 09:29

VAKANÜVİST
Memur

TSK Personel Kanununun 68. Maddesi:"?Uzman jandarmalardan astsubay nasbedilenler hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okullarını bitirenlerden bu madde hükümlerine göre astsubay nasbedilenler, astsubay nasbedilmelerini müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tâbi tutulurlar. Bunlardan atandıkları görevde bir yıllık deneme süresi sonunda Türk Silâhlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya astsubaylığa engel hali görülenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıklar dışında Devlet tarafından bunlara yapılan masraflar, kanunî faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur. Bu şekilde ilişiği kesilenler başka askerî öğretim kurumlarına alınamazlar ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinde muvazzaf olarak istihdam edilemezler. 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu hükümleri saklıdır.Temel askerlik eğitiminden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin temel eğitimde geçirdikleri süreler ile temel askerlik eğitimini müteakip astsubay nasbedilenlerden deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel eğitimde ve muvazzaf astsubaylıkta geçen süreleri askerlik hizmetinden sayılır. Toplam hizmet süreleri askerlik yükümlülük sürelerini karşılayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Eksik hizmeti olanların bu süreleri, 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu veya 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre tamamlatılır.?

Benim istifa etmeme gerekçe olarak sunduğum madde budur. Bu madde 2003 yılında çıkartılan bir maddedir. Dolayısıyla Fakülte mezunu olarak muvazzaf astsubay alımı bu tarihten sonra olmuştur.

Buradaki mesele Devletin bize yaptığı harcamalar 11.000 YTL idi, ancak iki yıllık faiz ile birlikte 12-13 bin ytl gelmesi gerekirken hukuki olmayan bir şekilde bizden 35.000 YTL isteniyor. Bizim durumumuz da neredeyse ilk olduğu için bunun bir örneği yok.

Ancak daha önceki dönemlerde TSK'dan ÇIKARILAN subay ve astsubaylardan yine çok yüksek meblağlar talep edilmekteydi. Konu mahkemeye intikal edince bu talep edilen miktarlar 7-8 misli kadar düşebilmekteydi.

Benim ise aradığım bu şekilde TSK'dan ilişiği kesilen personel var mı? varsa mahkeme süreci nasıl devam ediyor.

Çok ilginçtir ki; mecburi hizmet süresini tamamlamadan ayrılan bir pilot subaydan: Bir milyon yüz elli bin YTL eğitim gideri talep etmişler. Yani olayın akıl almaz vehametini düşünebiliyormusunuz?

21 Şubat 2008 11:26

quaresma_25
Aday Memur

dostum bende 2005 te fakülte mezunu olarak astsb oldum 3 arkadaşımın astsb olduktan sonra memurluk ataması geldi onlarda doğal olarak bıraktı ama seninki kadar tazminat geldiğini hatırlamıyorum

acevik48@hotmail.com adresinden kendisiyle irtibat kurabilirsin orman müdürlüğünde çalışıyor

21 Şubat 2008 11:54

VAKANÜVİST
Memur

teşekkür ediyorum quaresma, mailden cevap alamazsam telefonlarını verebilirmisin?

22 Şubat 2008 10:02

VAKANÜVİST
Memur

Arkadaşlar günaydın. Formu okuyan arkadaşların çevresinde durumu benim izah ettiğim şartlara uyan tanıdıkları varsa bana bilgi verirlerse sevinirim.

Teşekkürler.

25 Şubat 2008 13:39

kilciler
Aday Memur

Size yapılan masrafların geri istenmesinin kanun gereği olduğunu siz de belirtmişsiniz.

Burada geri istenecek masraf sizin için yapılan GERÇEK masraf karşılığı olan bedeldir. Ancak uygulamada, gerçek masraflar tam olarak tespit edilemediğinden, tazminata esas maliyet broşürleri esas alınarak talepte bulunulmaktadır. Bu miktarın GERÇEK masrafı yansıtmaması nedeniyle de konu çoğu zaman yargıya intikal etmekte ve sizin de belirttiğiniz gibi bu miktarda oldukça yüksek oranda düşüşler olmaktadır.

Mahkeme sürecine ilişkin olarak: miktarın tespiti için sizin bir dava açmanız mümkün veya size yapılan bildirim üzerine itirazın üzerine bakanlığın sizin aleyhinize açacağı davada masrafın bu miktar olmadığını belirtebilirsiniz.

+ belirtmemişsiniz ama eğer ödeme yaptıysanız bunu bir dava açarak geri talep etmeniz de mümkün.

Ancak e-postanızda masrafın 11.000 YTL. olduğunu belirtmişsiniz. Bunu nasıl tespit ettiniz ?

05 Mart 2008 09:35

VAKANÜVİST
Memur

İyi günler arkadaşlar.

Bize yapılan masraf okula başlamadan önce imzaladığımız yüklenme senedine göre okulun son günü bile ayrılsak yasal faizi ile birlikte 11.400 YTL'lik miktar idi. Bununla birlikte okulun son haftası kendi isteği ile ayrılan bir arkadaştan peşin miktar olarak 11.200 YTL talep etmişlerdi. Bizden ise yasal fazi hariç olmak üzere peşin ödenmesi gereken miktar olarak 35.000 YTL telep edilmektedir. Aradaki muazzam fark insanı cidden düşündürmektedir. Bizler bir miktar ödeyeceğimizin farkında olarak ayrıldık. Ancak Personel kanununun 112. Maddesi gereği yapılan masraflar sarf tarihi esas alınarak hesaplanır hükmüne taban tabana zıt bir meblağ bizlerden talep ediliyor. Bu konuda ne yapabiliriz. Bahsettiğim arkadaş mahkemede emsal olabilir mi?

07 Mart 2008 18:38

kilciler
Aday Memur

Merhabalar,

Yasal olarak MSB'nin size yaptığı masrafları talep etmesi mümkün. Ancak burada bazı bilgi noksanlıkları ve bazı hatalar var. Özetle bunlar:

(Öncelikle şunu belirteyim ki yüklenme senedindeki miktar üst sınırı gösteriyor. yani burada belirtilen miktar sizden talep edilebilecek AZAMİ miktardır.)

Siz (veya aileniz) bir yüklenme senedi imzalayarak MSB ile "özel hukuk ilişkisi" içerisine girmiş oluyorsunuz ve MSB sizden (ve kefillerinizden), size yaptığı masrafları talep hakkı kazanıyor. Ancak MSB'nin size yaptığı GERÇEK masrafları ortaya koyması ve sizden bunları talep etmesi gerekiyor.

Aynı şekilde okulu bitirmiş olsanız ve meslek yaşamınıza başlamış olsanız da herhangi bir şekilde ayrılmanız durumunda MSB'nin size yaptığı GERÇEK masrafları geri istemesi yasal olarak mümkün.

Ancak burada en önemli konu geri istenecek miktarın ne olacağıdır. Sizden istenecek miktar SİZE YAPILAN GERÇEK MASRAF KARŞILIĞIDIR.

MSB talepte bulunurken gerçek masrafları ortaya koymuyor ve hazırladığı maliyetler broşüründe yaptığı genel hesaplamalar doğrultusunda talepte bulunuyor. Siz bu durumu yargıya intikal ettirdiğinizde ise harcama miktarı mahkeme tarafından tespit ediliyor. MSB'nin hesaplamaları gerçek miktarı yansıtmadığından da mahkeme kararlarında yapılan masraf miktarı daha az çıkıyor. Ayrıca, bu hesaplamalardan düşülmesi gereken bazı masraf kalemleri bulunuyor. Yüklenme senedinde belirtilmeyen masraflar, evci çıkılan günlere ilişkin yiyecek masrafları, Velisi devlet memuru olanların tedavi masrafları ... gibi. Her bir kişinin özelliğinden kaynaklanan bu gibi durumların tek tek değerlendirilmesi gerektiğinden, genel geçer bir hesaplama olması mümkün değil. Bu nedenle, hepsinin ayrı ayrı hesaplanması gerekiyor.

Sizin soruılarınıza gelince:

Konu yargı önüne geldiğinde emsal göstermeniz mümkün ama belirttiğim gibi GERÇEK masraflar hesaplanacağından bire bir emsal olduğunuz bir kişinin bulunmasının pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Ama o kişinin davasındaki iddia, savunma, bilirkişi tespitleri ve mahkeme kararındaki gerekçeler şüphesiz sizin davanızda da yol gösterici olacaktır.

MSB'nin hesaplamalarında gecikme faizi konusunda (sarf tarihinden itibaren isteme) da hatalar olduğunu görüyorum. Bunların da düzeltilmesi mümkün.

Daha önce silahlı kuvvetlerde maliyeci olarak görev yapmış ve halen bu konu ile ilgili olarak da çalışan eski bir meslektaşınız olarak önerim. Size bildirilen masrafa itiraz edin. İtirazınız üzerine MSB aleyhinize dava açacak ve konu yargı önüne gelecektir. İtiraz süreniz geçmiş ise veya dava açılmasını beklemek istemiyorsanız, bir tespit davası açarak bunu yargı önüne getirmeniz mümkün. Hatta tüm bunlar geçmiş ve siz ödeme yapmış olsanız bile parayı geri almak için -gerekli koşullar var ise- dava açarak bunu geri talep etmeniz de mümkün. Ancak, hukuk davalarında mahkemenin tarafların talepleri ile bağlı olması gerçeğinden hareketle iyi bir hazırlık yapmanızın şart olduğunu söylemek isterim.

Umarım sizi aydınlatabilmişimdir.

Kolay gelsin

07 Mart 2008 22:32

JPARS
Yasaklı

sayın kilciler

konu hakkındaki açıklamanız nedeniyle teşekkür ediyorum.bu konuda bende yetersizdim.herzaman aramızda olun.

10 Mart 2008 09:40

VAKANÜVİST
Memur

Sayın kilciler;

Verdiğiniz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Talep edilen bu miktar bana astsubay temel kursta yapılan masrafların karşılığı olduğu ve bu miktarın sarf tarihi esas alınarak hesap edilmesi gerektiğini ifade etmişsiniz, doğrudur ancak okulun son haftası evci olmayan ve babası benim gibi devlet memuru olan bir arkadaşımdan 2 yıllık taksitlendirme faizi ile birlikte 14.000 YTL civarı bedel talep edilmişti ve bahsettiğim bu arkadaşım 2 yıllık sürede bu miktarı ödemişti. Yani olay mahkeme olmadan neticelenmişti. Benim ise anlamadığım arada neden bu kadar fark var. Öreneğin benden talep edilen 35.000 YTL'lik miktar içinde 10.000 YTL miktarında personel giderleri varken bahsettiğim o arkadaşta 4.500 YTL gözükmektedir. Ayrıca bana harçlık olarak verilen miktar 3.000 YTL gözükürken o arkadaşta 360 YTL gözükmektedir. Eğitim aldığımız süre her ikimizde de 12 ay olmasına rağmen ve aynı bölükte olmamıza rağmen bu uçuk miktarlar neden kaynaklanabilir ? Yani okul safahatında ayrılan kimseden gerçek miktarlar talep edilirken, göreve başlayan bizlerden bu şekilde aşırı meblağlar talep edilerek cezalandırılıyormuyz?

Üstelik okulda ayrılan arkadaşlardan fazla olarak Devlete bir yıllık hizmetimiz de bulunmasına rağmen bu fark... inanılır gibi değil. Yani acaba bizler farklı bir hesap yöntemine mi dahiliz.

Bilgilendirirseniz sevinirim.

Bir de şunu sormak istiyorum? Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2005-2006 yıllarında verdiği kararlarda "öğrenim süresince yapılan personel ve amortisman giderleri hizmetin gereği olan giderler olduğu için talep edilemez" şeklinde yerleşik hukuk kuralları haline gelen kararları mevcutken yönetmelikteki bir ifadeden hareketle personel ve amortisman giderleri bizden talep ediliyor. Anladığım kadarıyla miktardaki şişkinliğin bir sebebi de bu gibi gözüküyor. Yargıtay kararları emsal gösterilerek 10.000 YTL'lik Personel giderini mahkemede düşürmek mümkün olabilirmi?

Şimdiden teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum, fikir ve görüşlerinizle bizleri aydınlatmanız ümidiyle. İyi günler.

10 Mart 2008 13:37

kilciler
Aday Memur

Merhabalar,

Sizden talep edilen masraf dönemini, sizin kişisel durumlarınızı, size bildirilen masraf çizelgesini görmeksizin sizi aydınlatabilecek bir yorumda bulunabilmek mümkün değil. Profilimde bulunan iletişim bilgilerinden yararlanarak masraf çizelgesini, yüklenme senedini ve okul döneminize ilişkin bilgilerin birer örneğini gönderebilirseniz size yardımcı olabilirim.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun son kararı sadece yüklenme senedinde yer alan gider kalemlerinin sizden talep edilebileceği yönünde, bu nedenle yüklenme senedinde hangi masraf/ gider kalemleri yer alıyorsa onlar sizden geri istenebilecektir. (Ancak bunların mutlak doğruluğunun da tartışılabilir olduğunu düşünüyorum)

NOT: Bildiğim kadarıyla, 2002 yılından itibaren askeri okullara girenlerin yüklenme senedinde masraf kalemlerinin hepsi yer almaktadır.

11 Mart 2008 12:23

VAKANÜVİST
Memur

Sayın Kilciler merhaba, bizler muvazzaf astsubayken ayrıldığımız için yüklenme senedinin bir hükmü kalmadığını düşünüyorduk. Yani yüklenme senedinde masraf kalemlerinin tümünden bahsedildiği doğrudur ama okul safahatında ayrılanlardan talep edilecek azami miktarı göstermesi açısından bizi bağlayan bir yönü devam ediyor mu?

Ayrıca sizinle irtibata geçmeyi düşünüyoruz, şu an Ankarada bulunan arkadaşlar var. Bir de kafamıza takılan bir husus var; daha önce muvazzaf olarak görevdeyken ayrılan kimselere ilişkin takibini yaptığınız ve miktarda indirim yapabildiğiniz davalar var mı? Saygılarımla

14 Mart 2008 09:30

VAKANÜVİST
Memur

Değerli arkadaşlar durumları bize benzeyen müstafi ve re'sen ayrılmış olan tanıdığı olanlar varsa lütfen irtibata geçsinler. Saygılar

15 Mart 2008 19:28

thk9
Yasaklı

fakülte-yüksekokul mezunu olup astsubay öğrencisi olanlar mezuniyetten sonra 1 yıl bitmeden istifa edebiliyorlar.tabi eğitim ,öğretim giderlerini de ödemek zorundalar.

17 Mart 2008 18:08

VAKANÜVİST
Memur

Saygıdeğer arkadaşlarım.

Ben fakülte mezunu olduktan sonra, Dış Kaynaktan Muvazzaf astsubay olarak göreve başlayıp, TSK Personel Kanununun 68. maddesi gereği 1 yıllık deneme süresi zarfında istifa ettim.

Benim ise sorunum şu;

Ayrıldığım zaman bana yapılan eğitim masraflarını ödeyeceğimi bilerek ayrıldım. Ancak 1 yıllık süreyi kapsayan astsubay okulunun son günü okuldan ayrılan bir arkadaşımdan yasal faiz ile birlikte 11.000 YTL talep edilirken, bizler 1 yıl astsubay olarak görev yapmamıza rağmen, 35.000 YTL'lik borç talebiyle karşı karşıya gelmiş durumdayız.

68. madde gereği bizden talep edilecek miktar sarf tarihi esas alınarak tespit edilir denmesine rağmen 3 katı bir miktar talep ediliyor.Anlamadığımız nokta bu.

Yani okulun tamamında bulunmuş ve son günü ayrılan bir öğrenciden 11.000 Ytl talep edilirken, biz astsubay olarak görevdeyken ayrıldığımız için mi üç katı masraf talep edilebiliyor. Oysa kanun hükmü gayet açık.Sarf tarihi esas alınarak yapılan eğitim masrafı deniliyor.

Yani sıkıntımız bu arkadaşlar.

21 Mart 2008 09:25

VAKANÜVİST
Memur

Arkadaşlar günaydın.

İstifa edenlerden mahkeme süreci devam eden kimse var mı?

21 Mart 2008 14:12

alsancakkk
Aday Memur

kardeş ast.sb. sınıfın neydi? özel değilse istifa nedenin nedir?

22 Mart 2008 21:10

lubzira
Aday Memur

arkadaşlar merhaba bende fakülte mezunu olarak Jandarma Astsubay oldum ancak 2006 ocak ayı itibariyle personel kanununun 68. maddesi gereğince istifa ettm. benden de 16.500 ytl tazmnat isteniyor. Budurumda olan tüm Arkadaşlara sesleniyorum:irtibat halinde olalım ve birlikte hareket edelim

25 Mart 2008 01:16

KONT06
Aday Memur

arkadaşlar hepinize geçmiş olsun,harp okulundan kendi isteği ile atılan bir kişi olarak neler çektiğinizi fazlasıyla iyi biliyorum,zamanında 10 küsür tazminat borcu varken kriz yıllarında ödeme gücüm olmadığından olayı yargıya taşıdım,pek tabi bizi takan yok,nasılsa askeriye bize sarfettiği sözde giderleri maliyeden alıyor ve siz artık hazine borçlusu sıfatıyla maliyeyle karşı karşıya kalıyorsunuz,avukatıma güvenerek bu süreci takip etmedim,sonun da temyize de gitti,ne bir indirim oluyor ne de beklediğiniz anlayışı görebiliyorsunuz,bu süreçte devletten hiç bir ilgi beklemeyin eğer olayı yargıya taşırsanız,nitekim faiziyle birlikte 30 küsürlere oluşmuş tazminat temyiz sonrasıyla beraber sizin ödemediğiniz kabul edilerek artı bir de direngen faizi işliyor ve bana 50 küsür geldi,çok şükür ki bu sürede elime para da geçti ve maliyeyle uzlaşı yolu aradım ama temyiz sonrası karar kesinleştiği ve alacak hazine alacağı olduğundan 1 kuruşluk bile indirim olmadı,emekli babanızın bile evini elinden alabilecek bir avukat ordusu karşımda gayet soğuklukla ödeyiniz dedi ama nasıl ödersin diyen yok,neyse ki bir kaç kez dilekçe vererek bir ksımını verdim ve kalanı için 3 yıl taksit yaptırdım,size verebileceğim en büyük tavsiye yargı yoluna gitmeden ve bu işi herkesten daha iyi bilen askeri hakim emeklisi bir avukat bulmanızdır,o kişiler yargıya gitmeden nasıl bu afaki rakamlar indirilebilir gayet iyi biliyorlar,ama şunları da duydum vergisini kaçıranlar vergi borçlarını bayağı komik rakamlara indirebiliyorlarken,eğer siz yargı yollarını tüketip uzlaşma arasanız bile size bakan bile yardımcı olamıyor,prosedür belli tekrar ediyorum sivil avukatların çoğu paracı olmuş ben bilmem demiyor,bu işi bilen askeri hakim emeklisi bir avukatın fikirlerini almadan, neler yapabileceğinizi öğrenmeden hareket etmeyin,Allah yardımcınız olsun,

Toplam 186 mesaj
 
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?