Editörler :
«313233343536373839404142»
11 Şubat 2009 16:31

er-ruha
Memur

sofist arkadaşım cevabınız için teşekkür ederim.

11 Şubat 2009 16:37

er-ruha
Memur

sofist ihaleye giren kişinin vergi borcu olmasına rağmen idare sözleşme imzalarsa ne olur? bu sorumluluk ihale komisyonuna mı çıkar yoksa ihale yetkilisine mi?

12 Şubat 2009 09:05

er-ruha
Memur

sofist günaydın. sizden cevap bekliyorum. vereceğiniz cevap benim için önemli. aynı zamanda sizi msn ye ekledim. msn niz açık ise görüşelim.

12 Şubat 2009 10:16

gokbulut17
Aday Memur

slm arkadaşlar

2009 yılı sonunda sözleşmesi bitecek hizmet alımı ihalesini mayıs gibi yenileyeceğim hazıran sonundan 2010 hazıranına kadar diğer mali yılıda içine alacak şekilde 1 yıllık yapabilirmiyim yoksa 12.12.2009 a kadar mı yapabilirim bununla ilgili mevzuaat varmı

12 Şubat 2009 10:31

sofist
Daire Başkanı

sayın erruha;

sözleşme imzalanmadan ihale ile ilgili idarece görevlendirilen memur 10. madde tahhüdünde belirtilen evrakları aslını istek zorundadır. 10. madde de belirtilen sigorta borcu vergi borcu vb evrakları ilgili yerlerden alınmış ve idareye teslim edilmiş olması lazım. ondan sonra ksin teminatı da yatırınca sözleşme imzalanır. bu evraklardan vergi borcu vars genel tebliğde belirtilen sınırlar dahilinde yine sözleşme imzalayabilir. hakedişlerinden kesilerek idarece sonradan ödenebilir.

ihale komisyonu karar aldıktan sonra işi biter.sonrasında ihale yetkilisi ve idarede ihaleyi ilana hazırlayan yetkili memur takip eder komisyonun her hangi bir sorumluluğu olmaz.

dukkat edilecek husus ne kadar vergi borcunun sözleşme imzalanmasına engel olduğu ile ilgili genel tebliğde açıklama var.

sofist

bensofist@hotmail.com

12 Şubat 2009 10:32

er-ruha
Memur

sn gökbulut17

ihale bir takvim yılını kapsar. bazı ihaleler ise yıllara sari işler kapsamına girmektedir. mesala büyük bir bina yapımı gibi bir yılda bitmeyecek işler yıllara sari işler kapsamına girmektedir. ancak sizin yaptığınız hizmet alım işi bir yıllık iş olduğundan 31/12/2009 tarihine kadar sözleşme yapabilirsiniz. aynı hizmet tekrar alınacaksa 2009 son ayında ihale hazırlma işine başlarsınız. zaten ödenek çalışma mantığı da o şekilde yürümektedir. bütçedeki ödeneğiniz sadece 2009 içindir. eğer yıllara sari bir iş yapacaksanız daha önce den alınmış bir karar olacak ve ödeneğiniz de belli miktarları her yıl devredecektir. bu mantık ile olamayacağını rahatlıkla anlayabilirsiniz.

12 Şubat 2009 10:37

sofist
Daire Başkanı

sayın gökbulut;

genel tebliğde yıllara sari işler ile ilgili açıklama var. idarece ödeneğinizde problem yoksa, genel tebliğde beirtilen husslar çerçevesinde yıllara sari( yıllara yaygın)ihale yapabilirsiniz.

ben hiç bu şekilde yapmadığımdan detaylı bilmiyorum. bilen arkadaş varsa ekleme yyapsın.

sofist

gerçekler ZAMAN la anlaşılır...

12 Şubat 2009 10:57

er-ruha
Memur

hizmet alım ihalelerinde bir idarenin ilanın da şöyle bir şart geçmekte..

Bu ihalede benzer iş olarak , TEMİZLİK VE PARK BAHÇE İŞÇİ HİZMET ALIMI İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. idare benze iş kısmında sadece bir işi yazmış. bu konuda görüşlerinizi alabilir miyim. yazılan şart doğru mu? hizmet alım işinin adı park bakım adı altında 10 işçi çalıştırılacak. böyle bir iş.

12 Şubat 2009 11:48

sofist
Daire Başkanı

SAYIN ERRUHA;

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 42 nci maddesinde, ?İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetlerdir.? hükmü bulunmaktadır. bu hususlara göre değirlendirilmesi lazım.açık bir ifade olduğundan çok fazla detaya inmiyorum.

gerçekler ZAMAN la anlaşılır.

sofist

12 Şubat 2009 14:28

er-ruha
Memur

açık ifadeden anlaşılıyor ki benzer işler kabul edilecektir. ancak kurum benzer işe bir sınır getirmiş bulunmakta. sadece bir işi benzer olarak kabul edeceğini ilan etmiştir. bu da gösteriyor ki idare bu konu da tek yönlü hareket etmiştir. eksik ve yanlış hareket ettiklerini düşünüyorum.

12 Şubat 2009 14:45

sofist
Daire Başkanı

sayın erruha;

idare ilana çıkar çıkmaz her hangi bir hak kaybına uğradığını düşünen istekli varsa hemen idareye itiraz dilekçesi verir ve düzeltme yapılmasını isteyebilir. mesela bir ilçede ihale yapıyorsunuz ve sizin vermiş olduğunuz iş deneyim belgesi ile ilgili olarak tek bir firma ancak ihaleye girebiliyor. bu durumda ikinci bir firma var ancak iş deneyim belgesi benzer işte geçen tanıma uymuyor. idareye dilekçe ile başvurarak rekabetin arttırılması açısından kendisininde ihaleye girebilmesi için düzenleme yapılmasını isteyebilir. idarede uygun görürse ve zaman yönünden de uygunsa zeyilname yapılarak ilan düzeltilir.

bu noktada idareye de takdir hakkı verilmiştir. park bahçe temizliği ile ilgili bir işte iş deneyim olarak benzer iş tanımınıda her türlü güvenlik elemanı benzer iş olarak kabul edilmesi zordur. çünkü personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzerlik göstermiyor. güvenlik görevlisi için güvenlik görevlisi sertifikası olma şartı var diye biliyorum. ama temizlik yapacak kişi için böyle bir sertifika yok. görüldüğü üzere personel bakamandan aynı şeyler değil ve organizasyon açısından da aynı şeyler değil.

tabi bu benim yorumum...

gerçekler ZAMAN la anlaşılır...

sofist

12 Şubat 2009 15:20

er-ruha
Memur

başka bir sorum olacak

yine hizmet alım ihalelerinde bilanço ile ilgili istediğimiz belgeler var bu belgeler hangileri olacak. istekli muhasebecisinden hangi belegleri getirecek?

ilanda geçen madde bu : (bunun açıklması nedir ihale komisyonu bu madde ile ilgili dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? )

isteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,

İsteklinin;

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75?den küçük olması,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.

12 Şubat 2009 15:49

sofist
Daire Başkanı

sayın erruha;

öncelikle maşallah çok meraklısınız yakında bizleri geçersiniz ihale işlerinde.neyse ki öğrenen araştıran insanlara çok büyük saygım vardır. oturduğu yerden akşama kadar msn den chat yapan yada mynetten yarışma yapan memurdan sa araştıran kendini geliştiren memur olması ne kadar iyi bir durum. böyle yapan varsa da dikkatli olsunlar. devlet vakıf malı gibi kıymetli hatta daha kıymetlidir. eğer vaktini devlet işleri değilde şahsi işleri ile veya boş işlerle geçiriyorsa memur, aldığı maaaşı haketmemiş olur. buda tehlikeli... öbür dünyada türkiyede yaşayan herkes hatta bizden sonra bu cennet vatanda şyaşayavak nesillerin hakkına tecavüz etmiş olur. çünkü bu devlette herkesin ve bizden sonra gelecek nesillerinde hakkı var. onlara daha güzel bir ülke değilde borç içinde bir ülke bırakırsak sorumlu olmazmıyız.

banane, sanene demekle... ne melazımcılıkla kendimizi kurtaramayız. evlatlarımıza daha iyi bir türkiye bırakmak için ÖNCE VATAN demeliyiz.

neyse ben bu konuya nerden geldim. başı dönüp bakayım.

evet erruha, bir arkadaş anlatmıştı, bir zamanlar bir ihale yapmışlar. örnek ihalelere bakmışlar. bazı ihalelerde bankalardan temin edilecek evrak isteminmiş. bizim arkadaşta bizde isteyelim diye yazmışlar ilana. neyse ihale günü evrakları incelerken bankadan istekli bir evrak getirmiş. komisyon birbirine bakmış. istediğimiz evrak bumu diye. tabi komisyonda kimse getirilen evrağın kendileri tarafından istenen evrak olup olmadığını bilememiş.sonradan araştırıp sruşturuyorlar ve isteklinin getirdiği evağın doğru olduğu öğreniyorlar. ben bu olaydan çok fazla evrak istemenin rekabeti azaltacağını ve komisyonu zor durumda bırakacağını öğrendim. eğer istenilmesi mecburi değilse çok fazla evrak istememekte fayda var.

sonuç itibari ile sayın erruha bahsettiğin evrağın nasıl olacağını bilmiyorum. çünkü benim yaptığım ihalelerde böyle evrak istenilmesi zorunlu değil bende istemiyorum. ondan dolayıda bilmiyorum. çünkü bu tarz evraklar bgenelde eşik değere yakın veya geçkin ihalelerde istenir. bende böyle bir ihale yapmadığımdan hiç lazım olmadı...

sofist...

12 Şubat 2009 15:57

sofist
Daire Başkanı

bu arada Eşik Değerler ve Parasal Limitler Güncellendi. isteyen kik internet sayfasından indirerek bakabilir.

gerçekler ZAMAN la anlaşılır.

sofist...

12 Şubat 2009 15:58

er-ruha
Memur

bir soru daha ilanda istenilen belgelerden biri şu:

Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

bu taahhütnamenin altında noter tasdikli olacak demişiz. istekli ise noter tasdikini yapmamış. bundan ötürü istekli ihale dışı bırakılmalımıdır? yoksa komisyon tamamlatabilir mi? aynı zamanda teklifi de en uygun tekliftir. idare bu konuda ne yapabilir acilen cevap bekliyorum selamlar

12 Şubat 2009 16:04

mustafa48
Şube Müdürü

sayın er-ruha;

yıllara sari hizmet alımı (temizlik,yemek,güvenlik,veri,vb.) gibi ihalelerde uygulanabiliyor. Ama bunun için bağlı bulunduğunuz bakanlığın veya müdürlüğün genelgesi-yönetmeliği varmı ona bakmak lazım.

iş deneyime gelince dediğiniz gibiyse benzer iş tanımına uymamış bence. işin adı park bahçe bakım işi ise, en azından benzer iş temizlik VEYA park bahçe bakım işi olarak yapılabilirdi.

Bilançolara gelince bilançoların o değerleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek lazım. kik'in sitesinde bilanço yeterlilik diye bir bölüm var. orası size yardımcı olur sanırım.

12 Şubat 2009 16:15

er-ruha
Memur

soru sormak ilmin kapısıdır demişler sofist dostum.

biz de kapıda kaldık daha içeri giremedik. öğrenmemiz lazım ve öğrendiğimizi uygulamamız gerekmektedir.

sonuçta biz devletin işini yapıyoruz kendi işmizi değil. bunu da bilerek yapmalıyız ki kendi devletimize yanlışımız olmasın. bu konuları mümkün olduğu kadar tartışalım açalım ve öğrenelim. özelikle sofist arkadaşımızın bilgilerinden yararlanmamız gerek.

12 Şubat 2009 16:21

sofist
Daire Başkanı

sayın erruha;

ihale kanunu;

madde 36:

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

denilmektedir. bence ve fikrini aldığım inşaat mühendisi arkadaşında görüşü ada süre vererek noter onaylı yapılmasını istemek ve bu eksikliği bilgi eksikliği kategorisinde değerlendirmek daha mantıklı. diğer türlü ucuz vereni eleyip de yüksek verene ihale ederseniz ve bu yaptığınız hata ise en başta devleti zarara uğratmaktan başlarlar hesap sormaya. kamu yararı olduğunu düşünüp komisyon ara karar alarak ibtekliden evrağın notere onaylatıp getirmesi istenir. verilen süre içerisinde getirirse ihaleyi ona verirsiniz.

bu arada unutmadan eğer denildiği gibi Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde

böyle yapılır. bazen istekliler BU MADDENİN NE MANAYA GELDİĞİNİ BİLMEDEN ÖYLESİNE DOLDURUP VERİYORLAR. İŞ DENEYİM BELGESİ ASLINDA ŞİRKET ADINA AMA YİNEDE NOLUR NOLMAZ DİYEREK BU EVRAĞIDA DOLDURUP VERİYOR BÖYLE DURUMDA BU EVRAĞI DİKKATE ALMANIZA GEREK YOKTUR. yani (a) firmasının ortağı olan (b) ve yarıdan fazla hisseye sapih (c) ihaleye girer ve verilen iş deneyim belgesi (a) şirketine aitse bu evrağa gerek yok. ancak (c) ye ait olması halinde bu evrağın olması gerekli.. bununda altını çizmekte fayda var..

gerçekler ZAMAN la anlaşılır...

msn: bensofist@hotmail.com (not: msn den sorulara cevap verilmemektedir.)

sofist...

12 Şubat 2009 16:36

er-ruha
Memur

sofist teşekkür ediyorum. konuyu çözmek için tebliğlere baktım aynen dediğini buldum. kamu ihale genel tebliğinde sorduğum konu geçmekte ve dediğinizi aynen okudum ilgili yeri buraya kopyalıyorum. tebliğde geçen yeri okumak isteyenlere

F. İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname ile İsteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verecekleri Beyanname

Anılan mevzuat hükümleri dikkate alındığında, "İş Deneyim Belgelerinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname"nin sadece, ihaleye girerken sunulan iş deneyim belgesinin ihaleye katılan tüzel kişiliğin yarıdan fazla hissesine sahip gerçek veya tüzel kişi ortak tarafından bu tüzel kişiye ihaleye girmesi amacıyla kullandırılması durumunda verilmesi gerekmekte olup ihaleye katılan isteklinin gerçek kişi olması veya sunulan iş deneyim belgesinin bizzat ihaleye giren tüzel kişi adına düzenlenmiş olması durumunda, aday veya isteklilerin bu taahhütnameyi sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

13 Şubat 2009 00:18

sofist
Daire Başkanı

arkadaşlar msn den, yeni üye olan bir arkadaş 5 gün boyunca foruma yazı yazılamadığından mail göndermiştir. bilgisi olan varsa sevinirim.

HİZMET te sınır yok. gecede olsa hazırız..

Hocam bir sorum olacaktı.Forumdan soracaktım.Ama yeni üye olduğum için 5 gün sonra yazabilirmişim.Biraz acil bir konu.

22-d kapsamında yapılan mal alımında en düşük teklif sahibi sözleşme imzalamazsa teklifde yanlış hesap yaptığını iddia ederse ne yapılır?

Sonraki en düşük teklifle yola devammı edilir?

Yoksa baştanmı başlanır herşeye?

sofist...

Toplam 3530 mesaj
«313233343536373839404142»
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;