Editörler : Cüneyt Barışoglu
07 Mart 2008 10:25   


atamalarda yaş sınırı varmı

mesela lise mezunu biri kaç yaşına kadar önlisans kaç yaşına kadar atanır.lütfen bilgi verin editör bey rica ediyorum

08 Mart 2008 09:55

mehmet_emin_uzum
Müsteşar Yardımcısı

KPSS'de İki Değişiklik Yapıldı 04.03.2006

KPSS'nin dayandığı yönetmelik "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliği"dir. Bu yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararı ile 2002 yılında yayımlanmıştır. Tüm esaslar bu yönetmeliğe dayanılarak yürülmektedir.

Söz konusu bu yönetmeliğe 04/03/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle iki madde eklenmiştir. Değişiklikler şu şekildedir:

1- Yaş sınırı kalktı

Değişilikle yönetmeliğe eklenen madde şu şekildedir:

"EKMADDE 3 ? Kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezî yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sının tespit edemezler."

Yukarıda yer alan madde hangi grup kadroları kapsamaktadır.

1- Madde merkezi yerleştirme demektedir. Merkezi yerleştirme ibaresi sadece ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmeler için kullanılmaktadır. Bu nedenle, mevzuatında yer alan özel hükümler hariç olmak üzere yaş sınırı tespit edilemeyeceğine ilişkin hüküm sadece Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi memur yerleştirmelerini kapsamaktadır.

2- Öğretmen atamalarındaki 40 yaş sınırı devam edecektir. Zira öğretmen atamalarını ÖSYM değil MEB yapmaktadır. Ayrıca MEB'in yönetmeliğinde bu konuya ilişkin olarak adaylarda 40 yaş sınırı aranacağına dair hüküm bulunmaktadır.

3- TSK ve kuvvet komutanlıkları ile Adalet Bakanlığı gibi kurumların memur alımı ÖSYM sistemi dışındadır. Bu kurumlar da KPSS sonuçlarına göre eleman almaktadır, ancak sınav ve diğer işlemleri kendileri yürütmektedir. Bu nedenle bu iki kurum, yaş sınırı koymaya devam edebilecektir.

4- Söz konusu düzenleme sadece merkezi yerleştirme dediği için KPSS-A kapsamındaki müfettiş, uzman, denetmen, kontrolör ve uzman yardımcılığı gibi kariyer kadrolar için yaş sınırı uygulamasına devam edilelecektir.

5- 657 sayılı Kanunun 4/B veya 4/C maddeleri kapsamında görevlendirme yapılması bu hükümlere tabi değildir. Yani yaş sınırı aranabilecektir. Çünkü bu statüdeki atamalar merkezi yereleştirmeye tabi değildir.

2- 2004'ün geçerlilik süresi uzatıldı

Yönetmeliğe bu konuda geçici bir madde eklenmiştir. Bu madde şu şekildedir:

"GEÇİCİMADDE 5 ? 10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan 2004 KPSS sonuçlarının geçerlilik süresi 2006 yılında yapılacak KPSS'lerin sonuçlarının geçerlilik süresi kadar uzatılmıştır."

Eklenen bu geçici maddeyle 2004 KPSS'nin geçerlilik süresi 2008 yılına kadar uzatılmıştır.

Konuya istinanen TSK, Adalet ve Eğitim harici diğer Kamu Kuruluşları KPSS'da yaş şartı koyamayacaklar. Çünkü bu Kurumlar memur alımında ÖSYM yerleştirmeye tabi değildir.. Bu kuruluşlar özel hükümler çerçevesinde yaş şartı arayabilecekler. Sağlıkta ise böyle bir uygulama bulunmamaktadır.

Daha detaylı bilgiler almak için http://sorucevap.memurlar.net/ adresini kullanabilirsiniz.

Toplam 1 mesaj
 
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;