Editörler : Mehmet Balci
28 Nisan 2008 10:14   


....Teknikerin Görevleri ...

657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre tanımlanmış

Teknikerlerin ( veya Elektrik Teknikerinin ) Görevleri nelerdir? Kurum Milli Eğitim Bakanlığı.

Bir bilgisi olan arkadaş var mı? Teşekkürler.

28 Nisan 2008 15:31

bilge05
Şef

ben mebde teknikerim

görevlerim öğretmenlere sevk vermek

evrakları kayt etmek genel yazışmaları yapmak

fotokopi çekmeyi bile beceremeyen öğretmenlere yardım etmek.

tekniker ünvanına uygun olarak yaptığım tek iş ikiyıl içinde çalınan telefon kablosunu yenilemek oldu.

ben bir genel lisede teknikerim

657 sayılı kanuna göre verilen işi yapmak zorundasın

28 Nisan 2008 16:30

heri19
Memur

Arkadaşım sen teknisyen sınıfında olmayasın sakın.Taşrada teknikerlik kadrosu daha yeni açıldı bu sınavla birlikte.Bende teknikerliğin bütün özlük haklarından,maaşından v.b faydalanıyorum ama kadrom teknisyen...Sen o işleri yapmak zorunda değilsin tabi sen kendi isteğinle yaparsan o da ayrı mesele ben 657 sayılı kanundaki Teknikerin resmi görevini soruyorum ?

29 Nisan 2008 13:14

heri19
Memur

Güncel

29 Nisan 2008 16:00

teknik80
Aday Memur

Üniversitede görevliyim. Görev tanımım bu şekilde....

1 GÖREV ADI/ ÜNVANI

: Etüd ? Proje Şube Müdürlüğü

ELEKTRİK TEKNİKERİ

2 BİRİM ADI : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

3 KADRO ÜNVANI : Tekniker

4 UNVAN KODU : 08750

5 SINIFI : Teknik Hizmetler Sınıfı

6 SINIF KODU : 04.0000

7 STATÜ/POZİSYON : Memur

8 YÜKSELEBİLECEĞİ ÜST POZİSYON :

9 GÖREV DAYANAĞI OLAN YASA MADDESİ/ALT MADDESİ

: 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin

26. maddesi ?b? bendi ve 28.maddesi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun

36. maddesi ?II? bendi

10 SORUMLU OLDUĞU MERCİ : Etüd Proje Şube Müdürü

11 SORUMLULUĞU ALTINDA BULUNAN POZİSYON SAYISI

:

12 YETKİLERİ :

Çalışma programını düzenleme, görevi ile ilgili araç-gereç ve malzemeleri kullanma yetkisi vardır.

13 KOORDİNASYON İÇİNDE OLDUĞU KİŞİ VEYA BİRİMLER:

- Etüd Proje Şube Müdürlüğü personeli

14 İŞİN ÖZETİ

- Görevlendirildiği birim içinde uygulanacak Etüd ve Projelerde yer alır.

- Her türlü bina , inşaat , onarım ve tadilat projelerinin elektrik ve ilgili tesisatlarla ilgili yaklaşık maliyet hesabını yapar.

- Yıl içi doğrudan temin ile sari inşaat ve onarım işlerinde , kontrolluk görevi verilen işlerin yürürlükteki mevzuat ile fen ve sanat kurallarına göre yapılmasını temin eder.

15 KULLANDIĞI ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMEMELER

- Hassas ölçme aletleri

- Çeşitli ölçü aletleri (avometre,voltmetre,şarj cihazı vb..)

- Çizim araç-gereçleri

- Kontrol kalemi,pense,kargaburun,tornavida,yan keski ve matkap gibi elektrik işlerinde kullanılabilecek çeşitli el aletleri,

- Bilgisayar

- Hesap makinesı

- Birimin görev ve sorumluluklarını gerçekleştirmek için kullanılan diğer araç gereç ve malzemeler,

16 ANA GÖREV VE SORUMLULUKLARI

BÜRO VE ŞANTİYE ORTAMINDAKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

- Ölçüm ve keşif işlemlerini yapar

- Röleve alır.

- Proje hazırlar.

- İhale dosyasına konacak keşfi hazırlar

- Yapı Yaklaşık maliyet hesabı hazırlar.

- İmalat kontrolü yapar

- Metraj yapar

- Ataşman hazırlar

- Hakediş düzenler

- Geçici kabul yapar

- Kesin hesabı yapar

- Kesin kabulü yapar

- Emir defteri, tutanak vb. hazırlar

- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında evrak ve proje takibi , çeşitli izinlerin alınması vb.gibi işlerin

yürütülmesini sağlar.

- Gelen evrakları kaydeder ve cevaplar

- Proje, hakediş, tutanaklar ve yazıları arşivler

- İnşaatların yapımı esnasında elektrik ve ilgili tesistlarla ilgili çalışmaları kontrol eder ve gelişmeler hakkında birim amirine bilgi verir

- Trafoların bakım ve onarımını sağlar.

- Elektrik tesisatlarının kurulması,bakım ve onarımları konusunda katkıda bulunur ve kontrol eder..

- İşinin devamını sağlamak üzere diğer kamu kurumları ve kuruluşlarla ilgili yaışma , evrak takibi,gerekli izinlerin alınması gibi işleri yürütür.

- Ödevlerini yerine getirirken kullandığı araç gereç ve malzemeyi, bozulduğunda, bittiğinde veya yenilenmesi gerektiğinde ilgili merciye bildirir.

- Kalite sisteminin uygulanmasını ve devam ettirilmesini sağlar.

- Sorumlu olduğu amirlerce verilen diğer benzeri görevleri yerine getirir.

17 GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ GENEL KOŞULLAR

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 48. maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak

18 GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ ÖZEL KOŞULLAR

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 68. maddesi ?B? bendinde sayılan koşulları taşımak

- Tekniker kadrosuna atanabilmek için en az iki yıllık yüksek okulu mezunu olmak,

- Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği?nin ilgili maddeleri,

- 21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği?nin 9. maddesine göre ceza almamış olmak,

19 ÖZEL NİTELİKLER

- Meslek Yüksek Okullarının Elektrik Teknikerliği programından mezun olmak

- Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme

- Matematik yeteneği

- El-göz koordinasyonu

- Çizim yeteneği

20 ÇALIŞMA KOŞULLARI

A)ÇALIŞMA ORTAMI

- Şantiye

- Proje, keşif, hak ediş hazırlıkları ve denetim dönemlerinde büro ortamı

- Teknik araştırmalarda çeşitli üretim

tesislerinde bulunma.

B) İŞ RİSKİ

- Orta düzeyde stres

- Şantiye ortamında fiziksel yaralanma

- Bilgisayarda çalışırken

karşılaşılabilecek fiziksel rahatsızlıklar.

21 İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÇABA

- Yüksek düzeyde zihinsel çaba

- Orta düzeyde bedensel çaba

30 Nisan 2008 12:04

heri19
Memur

Tesekkürler.M.e.b içinde gecerlidir sanırım.

05 Mayıs 2008 10:16

heri19
Memur

Herkese hakkında Hayırlısı olsun başvurular başladı.

05 Mayıs 2008 10:34

nazlican09
Aday Memur

Arkadaşlar selam teknisyen kadrosundaki bir MEB personeline muhasebe memurunun görevlerini yazılı olarak verip yaptırabilirlermi bilen varmı

05 Mayıs 2008 11:19

heri19
Memur

Hayırrr

05 Mayıs 2008 12:26

ismail.32
Şube Müdürü

YAPTIRAMAZLAR..

SEBEBİ SEN TEKNİK HİZMETLER GRUBUNDSASIN O GÖREV GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFININ GÖREVİ YANİ ALT GÖREV.

05 Mayıs 2008 14:35

infspecialist
Aday Memur

teknik hizmetler sınıfında olup da GİH sınıfının görevlerini yürüten insanlar var.

Bu insanlar yakın tanıdıklarım

Tekniker de olsa GİH hizmetleri yürütenler var...

06 Mayıs 2008 17:25

hero15
Şef

arkadaşlar l milli eğitimden sorup öğrendim,okulların tüm bina elektrik işleri,kompanzasyon ,bunlarla ilgili ihalelerri yürütüyorlarmış ve il milli eğitim müdür yardımcısına karşı sorumlularmış

Toplam 11 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?