Editörler : Cüneyt Barışoglu
21 Mayıs 2008 10:24   


Kapalı
insan Hakta Hak insanda;ne ararsan var insanda ...

Kainatın aynasıyım

Madem ki ben bir insanım

Hakkın varlık deryasıyım

Madem ki ben bir insanım

İnsan hakta hak insanda

Arıyorsan bak insanda

Hiç eksiklik yok insanda

Madem ki ben bir insanım

Bunca temenni dilekler

Vız gelir çark-ı felekler

Bana eğilsin melekler

Madem ki ben bir insanım...

21 Mayıs 2008 10:26

kızıl ekim
Yasaklı

Bir bülbülcük konmuş dağlar başına

Sal Allahım sal sılama varayım

Şahin yuva yapar kendi başına

Sal Allahım sal sılama varayım

Ekili yaylalar nasıl basayım

Üzerine birkaç kurban keseyim

Bu iş haktan geldi kime küseyim

Sal Allahım sal sılama varayım

Bizim evlerimiz dağdan ötedir

Hısım kavim bize ana atadır

Yad illerde kalmak kula hatadır

Sal Allahım sal sılama varayım

Atlarımız yemin yedi silindi

İki kardeş karşı karşı salındı

Ciğerciğim delik delik delindi

Sal Allahım sal sılama varayım

21 Mayıs 2008 10:29

vizonteletuuba
Kapalı

Erenler ilmine talip olursan

Gördüğün ört görmediğin söyleme

Zâhiri bâtını cümle bilirsen

Gördüğün ört görmediğin söyleme

21 Mayıs 2008 10:30

kızıl ekim
Yasaklı

Haberin var mı taş duvar?

Demir kapı, kör pencere,

Yastığım, ranzam, zincirim,

Uğruna ölümlere gidip geldiğim,

Zulamdaki mahzun resim,

Haberin var mı?

Görüşmecim yeşil soğan göndermiş,

Karanfil kokuyor cigaram

Dağlarına bahar gelmiş memleketimin...

21 Mayıs 2008 10:31

vizonteletuuba
Kapalı

Gafil gezme şaşkın bir gün ölürsün

Yalan dünya senin olsa ne fayda

Akibet alırlar tatlı canın

Bülbül gibi dilin olsa ne fayda

Söylersin de söz içinde şaşmazsın

Helâli haramı yersin seçmezsin

Nasibin kesilir de sular içmezsin

Akar çaylar senin olsa ne fayda

Söylersin de el içinde sözün var

Yeler çalışırsın oğlun kızın var

Bu dünyada üç beş arşın bezin var

Bedestenler senin olsa ne fayda

Bir gün alır götürürler evinden

Hakk'ın kelâmını koyma dilinden

Kurtulaman Ezrail'in elinden

Dünya dolu malın olsa ne fayda

Pir Sultan Abdal'ım çıktık oturduk

Kaza lokmasını burda yetirdik

Dünya bizim diye çektik getirdik

Yalan dünya bizim olsa ne fayda

21 Mayıs 2008 10:33

kızıl ekim
Yasaklı

SEVDAN BENİ

Terketmedi sevdan beni,

Aç kaldım, susuz kaldım,

Hayın, karanlıktı gece,

Can garip, can suskun,

Can paramparça...

Ve ellerim, kelepçede,

Tütünsüz, uykusuz kaldım,

Terketmedi sevdan beni...

21 Mayıs 2008 10:34

( 22 )
Kapalı

güzel ve derin sözler

anlayabilmek gönül ve akıl zenginliği ister ama

21 Mayıs 2008 10:35

vizonteletuuba
Kapalı

Arayı arayı bulsam izini

İzinin tozuna sürsem yüzümü

Hak nasip eylese görsem yüzünü

Ey sevdiğim (Ya Muhammed) canım arzular seni

Ali'yle Hasan,Hüseyin anda

Sevdası gönüllerde muhabbet canda

Yarın mahşer gününde Hakk divanında

Ya Muhammed canım arzular seni

Yunus meth eyledi seni dillerde

Dillerde dillerde hem gönüllerde

Arayı arayı gurbet ellerde

Ey sevdiğim canım arzular seni

Yunus Emre

21 Mayıs 2008 10:36

**kitty**
Kapalı

Seher vakti kalkan kervan

İnileyip zarilenir

Bir güzele düşen gönül

Çiçeklenir korulanır

Bahçenizde güller biter

Dalında bülbüller öter

Engel gelir bir kal katar

Olan işler gerilenir

Bülbül geldi kondu dala

Bülbülden hata yok güle

Engel bir taş atar göle

Yüzen ördek yaralanır

Pir Sultan Abdal göçelim

Elinden bade içerlim

İnkar edenden kaçalım

Münkir birgün paralanır

21 Mayıs 2008 10:38

kızıl ekim
Yasaklı

Diğer ödüllü karikatürleri

görmek için tıklayın..

Dönen Dönsün

Koyun beni hak aşkına yanayım

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

Yolumdan dönüp de mahrum mu kalayım

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

Kadılar müftüler fetva yazarsa

İşte kement işte boynum asarsa

İşte hançer işte başım keserse

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

Bir gün mahşer olur divan kurulur

Suçlu suçsuz varsa orda bulunur

Piri olmayanlar anda bilinir

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

PİR SULTAN'ım arşa çıkar ünümüz

O da bizim ulumuzdur pirimiz

Hakka teslim olsun garip canımız

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

21 Mayıs 2008 10:39

**kitty**
Kapalı

"Diğer ödüllü karikatürleri

görmek için tıklayın"

kızıl ekim onu da mı kopyaladın:)))

21 Mayıs 2008 10:39

( 22 )
Kapalı

KARA TOPRAK - AŞIK VEYSEL

Dost dost diye nicelerine sarıldım

Benim sadık yarim kara topraktır

Beyhude dolandım boşa yoruldum

Benim sadık yarim kara topraktır

*

Nice güzellere bağlandım kaldım

Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum

Her türlü isteğim topraktan aldım

Benim sadık yarim kara topraktır

*

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi

Yemek verdi ekmek verdi et verdi

Kazma ile döğmeyince kıt verdi

Benim sadık yarim kara topraktır

*

Adem'den bu deme neslim getirdi

Bana türlü türlü meyva yetirdi

Her gün beni tepesinde götürdü

Benim sadık yarim kara topraktır

*

Karnın yardım kazmayınan belinen

Yüzün yırttım tırnağınan elinen

Yine beni karşıladı gülünen

Benim sadık yarim kara topraktır

*

İşkence yaptıkça bana gülerdi

Bunda yalan yoktur herkes de gördü

Bir çekirdek verdim dört bostan verdi

Benim sadık yarim kara topraktır

*

Havaya bakarsam hava alırım

Toprağa bakarsam dua alırım

Topraktan ayrılsam nerde kalırım

Benim sadık yarim kara topraktır

*

Dileğin var ise Allah'tan

Almak için uzak gitme topraktan

Cömertlik toprağa verilmiş Hak'tan

Benim sadık yarim kara topraktır

*

Hakikat ararsan açık bir nokta

Allah kula yakın kul Allaha

Hak'kın hazinesi gizli toprakta

Benim sadık yarim kara topraktır

*

Bütün kusurlarım toprak gizliyor

Merhem çalıp yaralarım düzlüyor

Kolun açmış yollarımı gözlüyor

Benim sadık yarim kara topraktır

*

Herkim olursa bu sırra mazhar

Dünyaya bırakır ölmez bir eser

Gün gelir Veysel'i bağrına basar

Benim sadık yarim kara topraktır

21 Mayıs 2008 10:40

vizonteletuuba
Kapalı

Gel hoca bizlere ilmini satma

Hak mihman olduğun yeri bildin mi

El ayıbın görüp günaha batma

Felek dolabında zarı bildin mi

Evvel kapı şeriattır girerler

Tarikatta gonca güller dererler

Canlar menziline orda ererler

Acep menziline erebildin mi

Şeriat dildedir tarikat canda

Gönül dost evinde mihmandır onda

Bunca velilerin mekanı kanda

Hakikat ilinde sırrı bildin mi

Kul Hüsey'n'im kemter nedir çaresi

Ne kadardır arşın kürkün arası

Uyumuşken yüreğimin yarası

Ey hoca sızlattın sarabildin mi

.......

21 Mayıs 2008 10:41

es-en
Kapalı

Şiirler, türküler konuşmuş yine yüreğinize sağlık...

21 Mayıs 2008 10:41

kızıl ekim
Yasaklı

22

farkında bile değilim şiiri okudum ve kopyaladım ötesi yok:)

Diğer ödüllü karikatürleri

görmek için tıklayın..

Dünyanın Üzerinde Kurulu Direk

Dünyanın üzerinde kurulu direk

Emek sayılmadan, sızlar bu yürek

Bu düzeni kim kurmuş bizler de bilek

Söyle canım söyle dinlesin canlar

Ocağa koymuşlar köşe taşını

Hak kollasın gerçeklerin işini

Bir gün ağrıdırlar senin başını

Söyle canım söyle dinlesin canlar

Adem eker yeryüzüne ekini

Ekin saklar yer altında kökünü

Ayıkla gör karasını akını

Söyle canım söyle dinlesin canlar

Pir Sultan Abdal'ım farz eylesinler

Yola gelmeyenden edilmez minnet

Cümlenin muradı dünyada cennet

21 Mayıs 2008 10:41

**kitty**
Kapalı

Hazret-i Şah'ın avazı

Turna derler bir kuştadır

Asası Nil deryasında

Hırkası bir derviştedir

Nil deryası umman oldu

Sarardı gül benzim soldu

Bakışı arslanda kaldı

Darbı dahi bir koçtadır

Ali'm bilmezdi benliği

Dilde tutmazdı kinliği

Zülfikar'ın keskinliği

Zerrecesi kılıçtadır

Özen güzel Ali'm özen

Var kendine bir yar kazan

Hayrını şerrini yazan

Sağ yanında feriştedir

Nerde Pir Sultan'ım nerde

Özümüz asılı darda

Yemen'den öte bir yerde

Dahi Düldül savaştadır

21 Mayıs 2008 10:45

vizonteletuuba
Kapalı

Ben insana eğilirim

Mecbur etmen taşa beni

Ne sağırım nede körüm

Kullanmayın maşa beni

Kıble diye döndüm yüze

Yatar kalkar gelmem dize

Bu tanrıyı inkâr ise

Yazsınlar en başa beni

Taş Kâbe?de etmem ayin

Hak Adem?de mevcut daim

Ben insanlık kurbanıyım

Başka bilmem haşa beni

Din imanı attım serde

Dönde bir bak ilim nerde

Tekkelerde camilerde

Hiç beklemen boşa beni

Cehaletten mekirim var

Hakka gerçek zikirim var

Akıl ile fikirim var

Getirmeyin tuşa beni

MAHMUT ERDAL gel uy çağa

Yalpa vurma sola sağa

Bedenim koyman toprağa

Verin kurda kuşa beni

---

21 Mayıs 2008 10:47

kızıl ekim
Yasaklı

Dam üstüne çul serer leyide yar loylu da yar loy loy loy

Bilmem yar kimi sever haleylim nennide kınalım

Nennide belalım nennide nenni

Onun bir sevdiği var leylide yar loylu da yar loy loy

Günde on çeşit giyer haleylim nennide kınalım

Nennide belalım nennide nenni

Onu bana verseler leylide yar loyluda yar loy loy

Cihana bildirseler haleylim nennide kınalım

Nennide belalım nennide nenni

Varsam yarin yanına loyluda yar loyluda yar loy

Sabahtan öldürseler haleylim nennide kınalım

Nennide belalım nennide nenni

Al taşı kaldırsalar leyide yar loylu da yar loy loy

Yılanı öldürseler haleylim nennide kınalım

Nennide belalım nennide nenni

Küçükten yar seveni leylide yar loyluda yar loy loy

Cennete gönderseler haleylim nennide kınalım nennide

Belalım nennide nenni

21 Mayıs 2008 10:48

vizonteletuuba
Kapalı

Gel Kardeşim ayrı gezme

Kula kulluk yakışırmı

Zalime boynunu eğme

Kula kulluk yakışırmı

Fırsat sizde diye diye

Dura dura döndük sele

Yirminci yüzyılda bile

Kula kulluk yakışırmı

Akarsu darda kalsada

Dünya halkı hep ölsede

Bunun sonu ip olsada

Kula kulluk yakışırmı

???????

21 Mayıs 2008 10:48

*season**
Kapalı

Çevrilip çevrilip üstü yanımda

Ötme turnam ötme gönlüm hoş değil

Benim derdim yeter bir de sen katma

Ötme turnam ötme gönlüm hoş değil

Bir sağlık yeğ imiş dünya varından

Nice vazgeleyim zülfün telinden

Ayrı düştün vatanından ilinden

Ötme turnam ötme gönlüm hoş değil

Bakmaz mısın akan suya coşkuna

Gökten inip otur gönlüm köşküne

Seni beni yaradanın aşkına

Ötme turnam ötme gönlüm hoş değil

Pir Sultan'ım eydür, kesmem ricamı

Bulamazsın bencileyin tamamı

Seversen Ali'yi on iki imamı

Ötme turnam ötme gönlüm hoş değil

21 Mayıs 2008 10:50

kızıl ekim
Yasaklı

Ay balam!

Tek başına çıkırem men dağlara bala dağlara

Yangını volkan görirem

Cin görirem can görirem

Mezarda hortlak görirem

Bin türlü tufan görirem

Gullidi yaban görirem korkmirem

Korkmirem balam korkmirem

Ay balam!

Şafak vakti düşirem men çöllere bala çöllere

Kükremiş aslan görirem

Kan yiyen sırtlan görirem

Dalgalı umman görirem

Cin görirem can görirem

Mezarda hortlak görirem korkmirem

Korkmirem balam korkmirem!

Ay balam!

Bu korkmamazlığım ile bu korkmamazlığım ile

Vallahi balai Billahi balai Tillahi balai

Harda bir yobaz görirem

Harda bir softa görirem

Harda bir molla görirem korkirem!

Korkmirem balam korkmirem!

Dalkavuk fikirlerinden, riyakar zikirlerinden korkirem

Korkmirem balam korkmirem!

Ay balam

Tek başıma çıkirem ben dağlara

Bala dağlara, bala dağlara

Yangını volkan görirem, cin görirem, can görirem

Mezarda hortlak görirem

Bin türlü tufan görirem

Gullü bir yaban [gulyabani] görirem korkmirem

Korkmirem bala korkmirem

Ay balam

Şafak vakti düşürem ben çöllere

Bala çöllere, bala çöllere

Çöllere bala çöllere

Kükremiş aslan görirem, kan yiyen sırtlan görirem

Dalgalı umman görirem, can görirem, cin görirem,

Mezarda hortlak görirem

Bin türlü tufan görirem

Gullü bir yaban görirem korkmirem

Korkmirem bala korkmirem

Ay balam

Bu korkmamazlığım ile bu korkmamazlığım ile vallahi

bala, billahi bala, tillahi bala harda bir softa görirem,

Harda bir yobaz görirem, harda bir bağnaz görirem,

Harda bir molla görirem korkirem,

Korkirem bala korkirem kandan [dalkavuk]

Fikirlerinden, riyakar zikirlerinden korkirem

Bala korkirem, bala korkirem, korkirem bala korkirem

Toplam 72 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?