Editörler : Cüneyt Barışoglu
18 Temmuz 2005 11:50   


97 soru

Türk milleti ........ anayasasın koyduğu kurallar çerçevesinde yetkili organlar eliyle yürütür. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

- Egemenliğini

2- Cumhuriyetin nitelikleri .............. vs.

- Genel Esaslar

3- Yasama yetkisi geçici de olsa a.h.(aşağıdakilerden hangisi) devredemez.

- TBMM

4- A.h. iki defa seçilemez.

- Cumhurbaşkanı

5- En az kaç daire başkanı bulunmadıkça genel müdürlük açılamaz.

- 3

6- A. h. ile Belediye Başkanının görevi düşer.

- ............... danıştayın onayı ile.

7- Kaç çocuk için aile yardım ödeneği alınır.

- 2

8- Kardeşi ölen ........ vs. bir memura kaç gün izin verilir

- 5 gün

9- Karısı doğum yapan bir memura kaç gün izin verilir.

- 3 gün. (Bu soru hâlâ tartışılıyor. Yeni kanuna göre 5 gün diyenler var. Ben o kanunu bulamadım. Bulanlar hangi yönetmelik vs. ise belirtirlerse sevinirim.

10- Hangisi için mal beyannamesi verilmez.

- Anne-baba

11- Aday memur iken görevine son verilen bir memur kaç yıla kadar memurluğa başvuramaz.

- 3

12- İznini il dışında kullanan bir memura amirin isteği üzerine kaç gün (gidiş-dönüş) izin verilir.

- 2 şer gün

13- Savunma için memura verilen en az süre kaç gündür

- 7 gün

14- Memurluktan çıkarma cezasını kim veremez.

- Sicil memuru

15- Görevden uzaklaştırılan bir memura kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanır.

- 10 gün

16- Fazla çalışmanın izinle karşılandığı durumlarda verilecek izin en fazla kaç günlük kısmı yıllık izinle birleştirilir.

- 10 gün

17- Kaç hizmet sınfı vardır.

- 10

18- Lise ve dengi okul mezunu kaçıncı dereceden başlar.

- 12/2

19- Büro hizmeti ve .... yürüten memurun hizmet sınıfı nedir.

- G.İ.H.

20- Aday memurlukta geçen süre an az ve en fazla kaç yıldır.

- En az 1 - En fazla 2 yıl

21- En fazla kaç kez görevden çekilinirse geri dönülebilir.

- 2 kez

22- Teknik hizmetleri sınıfındandır.

- Matematikçi (Bu soruyu da yanlış anlayanlar var. Burdaki matematikçi matematik öğretmeni değil)

23- Savunma stratejilerinden değildir.

- Gizlenme

24- 2 yıllık Yüksekokul mezunu kaç dereceden başlar.

- 10/2

25- Osmanlı devletinin paylaşılması hangi savaşla olmuştur.

- Mondros

26- Sivas kongresinde tartımşmaların odak noktası neydi.

- Manda yönetiminin reddedilmesi. (Heyeti temsiliye .... da olabilir. Bu sorunun net cevabını bilen varsa yazsın)

27- Gizli yazıların sıralanışı ( en gizliden başlayacak)

- Çok gizli, gizli, kişiye özel, hizmete özel.

28- İlginin anlamı nedir.

- Yazılan yazının önceki yazıya ek ya da karşılık ...vs.

29- Tek hekim en fazla kaç gün rapor verir.

- 20

30- Hiç bir güç veya zümre .............................

- Yargı bağımsızlığı.

31- Genel olarak devlet memuru olma yaşı kaçtır.

- 18

32- Aşar vergisi .................

- Tarım

33- Devlet memurlarının greve ve ......... katılmaları

- Grev yasağı.

34- Yazıların ve belgelerin yetkili kişilerce izin alınmadıkça açıklanması .............

- Gizli belgeler (veya belgelerin gizliliği)

35- Hangisi devlet memurluğundan çıkarılmaya gerektirir.

- Siyasi partiye üye olma

36- Memur maaşını ........... (bu soruyu tam hatırlayamadım)

- Cevabı da biraz karışık ayın 15'imi yoksa 1 inden itabaren mi. bu soruyu da hatırlayan varsa yazarsa sevinirim.

37- Aşağıdakilerden hangisi verilen cezaların açıklaması yanlıştır.

- Kademe ilerlemesinin durdurulmasının açıklamasında .... aylığı kesilir deniyordu.

38- Devlet memurluğunun .............. değildir.

- Değerlendirme

39- Hizmet sınıfı değildir.

- Hakimler ve Savcılar Hizmet Sınıfı

40- Teknisyenin hizmet sınıfı

- Teknik Hizmetler

41- Müdür yardımcılığı görevi nasıl bir görevdir.

- İkinci görev

42- Atama ile göreve başlama durumlarından hangisi yanlıştır.

- Bir yerden başka bir yere atanan memur 30 gün içerisinde göreve başlamadır.

43- Aşağıdakilerden hangisi devlet memuru olabilmek için en önemli koşuldur.

- Türk vatandaşı olmak

44- Genel olarak memurlukta çalışma, haftada kaç saattir.

- 40 saat

45- İzinler ......................

- Amirin onayıyla

46- Anne, baba, vs ............... devamlı hasta olması halinde memura kaç ay aylıksız izin verilebilir.

- 6 ay

47- ......................tanım.

- Halka ilişkiler

48- Yazılı ve basılı araçlardandır.

- Afiş

49- Kriz yönetiminin konusudur.

- Afet

50- Yazı kağıdının ebatı

- A4/A5 ( bu soruya sadece A4 diyenler var. Yarım kağıt kaldırıldı diyenler var. Ama yönetmelik öyle demiyor.)

51- İlköğretim müfettişlerinin hizmet sınıfı.

-Eğitim Öğretima Sınıfı

52- Sağlık memurunun hizmet sınıfı hangisidir.

- Sağlık hizmetleri.

53- Hizmetlinin görevlerinden değildir.

- Eğitim öğretimi işini yapmak.

54- Hizmetlinin görevlerinden değildir.

- Amirin görevlerini yapmak.

55- Memurun sicil dosyasında hangisi bulunmaz.

- ?

56- Karşılıklı yer değiştirmelerde atamanın gerçekleşebilmesi için aşağıdakilerin hangisinin olması gerekir.

- Atamaya yetkili amirin onayı

57- Adayıklık eğitiminin sıralaması.

- Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim, uygulamalı (staj) eğitimi.

55.soru sicil dosyasında izinler bulunmaz

58.mauiyet memurları

-mülki amirler sınıfı

59-hangisi yetki devri yapamaz

-TBMM

60-Seçme ve halkoylamına katılmanın ön koşulu

? 18 yaşmı TC vtandaşımı bilmiyorum bilen varsa yazsın

61-meslek kuruluşu

-barolar

62-rezmi tören alanları uygulanan kurulllar

-hukuk kuralları

63-eğitim öğretimin birleştirilmesi

tevhidi tedrisat kanunu

64-resmi yazılarda hangisi bulunmaz

-kayıt kaşesi

65-hangisi yanlıştır

-yazının paraflı kısmı gönderilir(y)

66-yazışma kurulları

-sadece özel ve tüzel kişiler arasında yapılmaz

67-memuru ödenen ücret

-aylık

68-memurun genel haklarından değildir

-toplu şikayet

69-ırkçılık

-milliyetçilik

70-devlet memurluğundan çıkarma

-yüksek disiplin kurulu

71-milli hedef ve millu menfaatlere ulaşma

-milli güç

72 hangisi doğrudur

-konusu suç teşkil eden görev hiç bir suretle yerine getirilmez

73- cevap sınırsızlık

74-milli eğitim bak hizmet yapısında yer almaz

-avukatlık hizmetleri

75-lise mezunlarının en sok derece

-3

76-yüksek okul

-10/2

77-memurun davranışlarının yazı ile bildirilmesi

-uyarma

78-kusurlarının bildirilmesi

-kınama

79-tasarruf tedbirleri

-uyarma

80-gizli evrak bulundurma

-aylıktan kesme

81 devlet memurlğu sınıflarından değildir

-mevsimlik işçi

82-devlet memuruna verilmeyen ceza

-derece indirilmesi

83-askerlikten sonra göreve başlama süresi

-30

84-olumsuz sicil alan memurun itiraz süresi

-30 (1 ay)

85-hangisi devlt memurunun çekilme sebebi değildir

-hastalık

86-hangisi olumlu sicildir

-60

87 hangisi geçerli rapor değildir

-fenne uygunsuzluk

88-hangisi cumhuriyetçiliğin genel özelliklerinde değildir

-bireycelik

89-yazının özeti

-konu

90-yazışma kurullarında başlık ile hangisi doğrudur

-üst orta

91-becayiş bilen varsa yazsın

92-hangisinin yazımı yanlıştır

-okulda yakınmış

93-dosyalama sorusunu hatırlayan varsa yazsın

94-memurun raporunu nerde geçirir

95-hangisi doğurudur

-delil yok edilmesi halinde tutuklama

96-türk kara sularındaki ekonomik bağımsızlık

-kabotaj kanunu

19 Temmuz 2005 13:10

murat_can
Aday Memur

arkadaş 18. soru 13/3 olması lazım çünkü lise ve diyor yani normal lise ve diyor.eğer lise dengi meslekiveya teknik öğrenimi bitirenler deseydi senin dediğin doğruydu.tabii yanılıyor da olabilirim.sorular için teşekkürler

19 Temmuz 2005 13:42

soncemre
Aday Memur

28 sorunun cevabıda ilgi yazının dayanagı olacaktı

beyler devlet memurluğuna atanan kişi göreve başladığı günden itibaren aylığa hak kazanır yani devlet memurları her zaman 1 ay önceden maaşını alır onun için göreve başladıgı ilk gün olacak bu sorunun cevabı (36)

62 cevap porotokol kuralları olmalıydı

memur raporunu nerde aldıysa orda geçirebilir. ama raporda hastalığı ile ilgili her hangi bir şerh döşülmemişse eger raporu çalıştıgı yerde almış ise izne cevrilirken belirtilen adreste geçirebilir

ayrıca birde memura aşagıdaki tazminatlardan hangisi verilir

cevap özel hizmet tazminatı olacaktı

19 Temmuz 2005 15:10

codeman
Aday Memur

26- Sivas kongresinde tartımşmaların odak noktası neydi.

---Cemiyetlerin birleşmesi

19 Temmuz 2005 15:13

codeman
Aday Memur

[b]memur raporunu nerde aldıysa orda geçirebilir. ama raporda hastalığı ile ilgili her hangi bir şerh döşülmemişse eger raporu çalıştıgı yerde almış ise izne cevrilirken belirtilen adreste geçirebilir[/b]

Memur aksine bir durum olmadıkça raporunu görev mahallinde geçirmek zorundadır.

şık böyleydi ve doğrusu bu

19 Temmuz 2005 15:16

codeman
Aday Memur

84-olumsuz sicil alan memurun itiraz süresi

-30 (1 ay)

olumsiz sicil alan devlet memumuruna sicil raporundaki açıklamalar gizli bir yazı ile bildirilir. yazıyı alan devlet memuru 2 ay (60 gün içinde) itiraz edebilir.

19 Temmuz 2005 15:19

codeman
Aday Memur

16- Fazla çalışmanın izinle karşılandığı durumlarda verilecek izin en fazla kaç günlük kısmı yıllık izinle birleştirilir.

Bu sorunun doğrusu şöyle olacaktı:

Fazla çalışma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.

8 saat fazla mesai yapan devlet memuru hemen akabindeki gün (birgün sonra) iznini kullanır (Bu yanlış(

Doğrusu : en fazla 10 gününü yıllık izniyle birlikte kullanabilir.

19 Temmuz 2005 15:23

codeman
Aday Memur

36- Memur maaşını ........... (bu soruyu tam hatırlayamadım)

- Cevabı da biraz karışık ayın 15'imi yoksa 1 inden itabaren mi. bu soruyu da hatırlayan varsa yazarsa sevinirim.

Memur maaşını göreve başladığı tarihten ay başında alır

19 Temmuz 2005 15:28

codeman
Aday Memur

93-dosyalama sorusunu hatırlayan varsa yazsın

Cevabı hatırlıyorum : Dosya Planı

20 Temmuz 2005 09:41

soncemre
Aday Memur

36- Memur maaşını ........... (bu soruyu tam hatırlayamadım)

- Cevabı da biraz karışık ayın 15'imi yoksa 1 inden itabaren mi. bu soruyu da hatırlayan varsa yazarsa sevinirim.

Memur maaşını göreve başladığı tarihten ay başında alır

CODEMAN

kardeş yanlış memur göreve başladıgı gün maaşı hak etmiş olur. Ama kurumu maaşını yapmaz da ay başını beklerse kişiye hem maaş yapar ayrıca maaşa kadar olan günlerede ayrıca kıst maaş yapar.

Toplam 9 mesaj
 
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?