Editörler : Cüneyt Barışoglu
08 Temmuz 2008 10:57   


Yaş küçültme davası önemli soru

Sevgili hukukcu arkadaslar diyelim ki A şahsı 28 yasında kardeşlerleri var ikiz 27 yasında şimdi A şahsının yasını küçülterek kardeşlerininde altına inmesi mümkünmü? yani 28 yasındaki biri 2 yas küçülüp kardeşlerinide gecip 26 olabilirmi.

1- bu yol mümkünmü?

2- mümkünse hangi gerekce bulunabilir ve emsal karar varmı?

3-ben bir hukukcu olarak bulamadım ama akıul akıldan üstündür

08 Temmuz 2008 11:36

mücrim
Aday Memur

yokmu bilen yaaaaaaaaaa

08 Temmuz 2008 11:44

*aziyade*
Editor

nufüsta arkadaşım var imkansızlık derecesinde zormuş yaş küçültme :(

ve daha şahit olmamış küçültene

08 Temmuz 2008 11:59

juriste
Müsteşar

Evet yaş küçültme çok zor imkansıza yakın ama büyütme kolay yargıtayda pek olumlu bakmıyormuş zaten.

08 Temmuz 2008 12:30

az ve öz
Müsteşar Yardımcısı

yaş küçültme veya büyütme davaları sadec bir kereye mahsus olarak açabileceğiz türden bir davadır. Bu davayı açabilmeniz için öncelikle sizin bir "HASTANEDE DOĞMAMIŞ" olmanız gerekmektedir. Yani doğum tarihinizle ilgili resmi bir kayıt olmamalıdır. Eğer bu şart tutuyorsa bulunduğunuz yer Asliye Hukuk Mahkemesine yaşınızı küçültmek için dava açabilirsiniz. Kaç yaş küçültebileceğiniz konusunda kanun "dış görünüş ile yaş arasında uygunluk olması"nı aramaktadır.Yani kaç yaş küçültebileceğiniz sizin dış görünüşünüze de bağlıdır. Göründüğünüzden daha küçük bir yaş talebinde bulunursanız davanız reddolacağı gibi bu hususta ikinci kez dava açma şansınız da yoktur. Ancak zaten siz sadece 1-2 yaş bir küçültmekten bahsettiğiniz için sanırım bu anlamda bir uygunsuzluk zaten yaşanmayacaktır. Mahkeme kararı ile artık resmi bir belgeyle doğum tarihiniz tespit edilmiş olacağından yaşınızı tekrar düzeltme imkanınız olmayacağını yani bir daha bu konuyla ilgili dava açamayacağınızı da bir kez daha hatırlatıyorum...

bu davanın açılması için tescil tairhinde ölen sizden küçük kardeşinizin olmması şartı da aranmaktadır.sizin ikiz kardeşlerinizden küçük bir yaşa geçmeniz pek olası görülmemektedir.

Nüfusa tescil edildiğiniz tarihten sonraki bir tarihi Yeni Yaşınızda doğduğunuz gün olarak belirleyemiyorsunuz. Yargıtay'ın bu yönde kararları var. Örneğin: 1.1.1980 doğumlusunuz ancak nüfusa 1.1.1981'de işlendiniz. 1.1.1981'den sonraki bir tarihi yaş tashihinde Yargıtay kabul etmiyor.

yeni tarihli bir yargıtay kararı:

18. YHD E. 2006/1365 K. 2006/2107 T. 14.3.2006

" .... hastanesinden alınan 06.12.2005 tarihli sağlık kurulu raporu ve ekindeki kemik grafileri ile anne ve babasının yargılama sırasındaki anlatımları birlikte değerlendirildiğinde bu çocuğun yaşının nüfus kütüğündeki doğum tarihi ile uyumlu olmadığı kolayca anlaşılmaktadır. Erkan'ın anne ve babasının beyanları ile bunu doğrulayan sağlık kurulu raporlarına göre yaşının düzeltilmesi durumunda nüfus kütüğünde yazılı Erkan kaydının tescil tarihi ile çelişki yaratacağı doğrudur. Ancak, dosyada toplanan somut bilgi ve belgelere göre de ortada 12-13 yaşlarında bir çocuk vardır. Kamu düzenini de ilgilendiren bu sorunun çözümsüz bırakılmayıp yasal çerçeve içerisinde gerçeğe uygun olarak sonuçlandırılması gerekir. Bunun içinde yaşının düzeltilmesi istenilen kişinin kendisinden önce aynı ana ve babadan 01.11.1986 tarihinde doğup ve 13.05.1987 günü nüfusa Erkan adı ile tescil edilmiş olan başka bir kardeşinin olup olmadığı, böyle birinin halen yaşayıp yaşamadığı veya doğumundan sonra ölüp ölmediği, dolayısı ile sağlık kurulu raporlarına göre 13 yaş civarında olan davalı Erkan'ın nüfusa hiç kayıt edilmeyip daha önce doğmuş olan aynı adda ki kardeşinin nüfus kaydını kullanıp kullanmadığı yöntemince araştırılması ve oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken, mahkemece belirtilen konularda hiç bir araştırma ve inceleme yapılmadan yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi, .... doğru görülmemiştir."

kardeşin varsa onların kayıtlarıyla çelişkiye düşülmemesi gerekiyor. Örnek, sen 88'li olmak istersen ama 88'li veya kanuni (sanırım yanlış hatırlamıyorsan 6 aylık) süreden önce doğmuş bir kardeşin olmamalı. Arada en az 6 ay olmalı.

Onun haricinde hastaneye sevk ediliyorsun, kemik yapın vs. hastanede incelenip bir rapor veriliyor. O rapora göre de mahkeme bir karar veriyor.

Adli tıp 25 yaşını geçenlere özet olarak şunu söylüyor: "25 yaşını geçen kişilerde kesin yaş tespiti yapılamamaktadır."

Gerisi hakimin takdirine kalmış

sayın meslekdaşım hiç de iç açıcı bilgiler veremedimm maalesef.durum zor görünüyor.kusura bakma.hukuk ne derse odur. saygıalrımla kolay gelsin.

08 Temmuz 2008 12:45

mücrim
Aday Memur

az öz meslektasım bilgilerin için TESEKKÜR EDERİM.

08 Temmuz 2008 12:45

az ve öz
Müsteşar Yardımcısı

Aranacak Hususlar:

1-Aile nüfus kayıt tablosu nüfus müdürlüğünden istenir.

2-Doğum belgesi getirtilecek, hastanede doğmuş ise dava reddedilecektir.

3-Okula başlama kayıtları getirtilir ve gerekirse askere batlama tarihi Askerlik tubesinden sorulur, Genellikle orta ve ileri yaşta ki davacıların açmış olduğu davalarda , sağlık kurulundan gelen rapor (40-45 yaşları civarında...) şeklinde geldiği için örneğin nüfusta 1945 tarihinde doğduğu kayıtlı iken 1950 yaşında doğduğunu iddia ve talep eden davacının ilkokula başlama tarihi sorulup 1952 olarak gelir ise 2 yaşında okula başlaması mümkün olmadığı için talebi reddedilmelidir.

4-Yaşı düzeltilecek kişinin nüfusta kayıtlı olması gerekir.

5- Sağlık kurulu veya Adli Tıp Kurumundan film ve grafiklerin çekilerek bu hususta raporun alınması gerekir.

6-Yaşı düzeltilmesi istenen kişinin talebi(iddia) yalanlayıp-yalanlamadığının tespiti için fiziksel görünümü (Nasiyeyi hali) hakim tarafından bizzat incelenmeli ve iddiayı yalanlayıp yalanlamadığı tutanağa geçirilmelidir.

7- Davacı tarafından bildirilen tanıklar çağrılıp dinlenilmelidir. Ancak bu tanıkların beyanları sadece takdiri delil olarak kabul edilmelidir. Eğer Tanığın beyanları soyut ifadelerden ibaret ise hiç itibar edilmemelidir. Kendi çocuğunun hatta kendi doğum tarihini bilmeyen ve sırf usul yerini bulsun diye adliye koridorunda yakalanıp duruşmaya çıkartılan tanıklara hiç itibar edilmemeli ,bildikleri beyanları somut nedenlere ve olaylara dayandırılmalıdır.Örneğin ?ben askerden geldiğim yıl...?, ?evlendiğim sene...?, ?yaşı düzeltilecek kişi ile yaşıt hatta aynı yıl okula başlayan oğlum vardır?vb...

ü Yaş düzeltme davası ancak bir kez açılabilir.

üİkiz oldukları iddiası var ise her ikisi de adli tıp kurumu yada sağlık kuruluna sevki gerekir. Ya diğer kardeşin de yaşı düzeltilir yada ikizlik kaydının iptaline karar verilir.

ü Hiç kimsenin doğmadan nüfusa kaydı mümkün değildir. Yani nüfusta ki tescil tarihi çok önemlidir. Yaş küçültme davalarında ancak tescil tarihine kadar yaş küçültülebilir. Bu nedenle tescil tarihi belirlenmeden karar verilmemelidir.Örneğin bir baba nüfus idaresine gidip ?benim 3 ay sonra nur topu gibi bir oğlum olacak ,ben tedbirli adamım,ne me lazım şimdiden kaydını yaptırıp tescil ettirmek istiyorum.J ? demesi ne kadar mümkün ise tescil tarihinden öncesine kadar yaşını küçültmesi de o kadar mümkündür. Yaş büyültülmesi davasında bu kurala gerek yoktur. Sadece kardeşler arasında kayda engel bir hususun olmaması gerekir.

ü Kişi kendisinden önce bir kardeşinin doğduğunu ve kısa süre sonra vefat ettiğini ,kendisini de O?nun yerine kaydettiklerini ve nüfus kaydını kullandığını iddia ediyor ise ,dava hemen reddedilmelidir. Çünkü idari bir tasarrufu gerektirdiği için idari bir işlemdir. Nüfusa ilk kayıt mahkeme tarafından yapılamaz,nüfus davalarının bir başka dava tartı ise kişinin nüfus kütüğünde önceden kayıtlı olması gerekir.

ü Bir suç nedeni ile mağdur yada sanığın yaşının küçültülmesi yada büyütülmesine ilişkin davanın yargılaması son soruşturmayı yapan mahkeme tarafından yapılır.

ü Kişinin sadece doğum yılı yazılmış ise ay olarak Temmuz ayının birinci günü , sadece gün yazılmamış ise O ayın ilk günü esas alınır.

12 Temmuz 2008 13:51

grand25
Kapalı

arkadaşım hastanede doğduysan kaçış yolu yok gibi

Toplam 7 mesaj
 
ANKET
Sizce bedelli askerlik getirilmeli mi?