Editörler : asaygincihan27
12 Ağustos 2008 13:26   


Özür Grubu Atamalarında İstenen Belgeler

Diger baslıkta bu konunun oldukca karısmıs oldugunu gördüm. Buraya sadece belgeleri yazalım.

1- Eşiniz Öğretmen İse ; benim bildigim her hangi bir belge istenmiyor.

Digerlerini de bilenler yazsın..

12 Ağustos 2008 13:32

starr
Şef

Eş Durumundan Dolayı Yer Değişiklik Talebinde Bulunanlardan İstenen Belgeler

a) Eşi 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurumda memur, sürekli işçi ve sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için (926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu kapsamına girenler dahil);

1) Yer Değiştirme Formu .

2) Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak Görev Yeri Belgesi.

3) Evli olduğunu gösterir belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği, görevli olunan kurumdan alınacak belge veya onaylı evlenme cüzdanı örneği).

b)Eşi 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında sigortalı işçi statüsünde çalışanlar için (a bendinde belirtilen sigortalılar hariç).

1) Yer Değiştirme Formu.

2) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak iş yeri belgesi .

3) İş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesi veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge.

4) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük bir yıl içinde en az 240 gün ya da üç yıl içinde 480 gün sigortalı hizmeti olduğunu gösterir belge.

5) Evli olduğunu gösterir belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği, görevli olduğu kurumdan alınacak belge veya onaylı evlenme cüzdanı örneği).

c) Eşi 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) kapsamında çalışanlar ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar için;

1) Yer Değiştirme Formu.

2) iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir vergi dairesinden alınacak belge.

3) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük bir yıl içinde en az 8 ay ya da son üç yıl içinde 16 ay sigortalı hizmeti olduğunu gösterir Bağ-Kur'dan alınacak belge.

4) Evli olduğunu gösterir belge (vukuatlı nüfus kayıt örneği, görevli olduğu kurumdan alınacak belge veya onaylı evlenme cüzdanı örneği).

d) Eşi emekli olanlar için;

1) Yer Değiştirme Formu.

2) Emeklilik onayı veya emekli aylığı bağlandığına dair belge.

3) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

e) Eşi şehit olanlar için;

1) Yer Değiştirme Formu.

2) Eşin şehit olduğuna ilişkin belge.

3) Vukuatlı nüfus kayıt örneği.

12 Ağustos 2008 14:03

Car man
Aday Memur

Arkadaşlar bende istenmiyor biliyordum.

Görev yeri belgesi ek-7 isteniyor.

Siz her durum da işinizi sağlama alın.

Toplam 2 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;