Editörler : asaygincihan27
16 Ağustos 2008 14:44   


İlişik kesme ve yeni görev yerine başlama süresini nasıl uzatabilirim?

Merhaba.

Arkadaşlar kararnamem geldi.Ancak henüz tebliğ edilmedi.Özel bir sorundan dolayı yeni okuluma gidemiyorum.Tebliğ sonrasında 15 günlük süre dışında mazeret izni alarak bu süreyi uzatma imkanım var mı?Mutlaka 15 gün içinde yeni görevime başlamak zorunda mıyım?

Teşekkür ederim

16 Ağustos 2008 14:59

aktobe
Şef

Soruma cevap verebilecek bir arkadaş yok mu?

Mazaret izni alıp daha sonra kararnemeyi alsam olurmu?

16 Ağustos 2008 15:19

f1979
Müsteşar Yardımcısı

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini

Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar 657 DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA BÖYLE YAZIYOR

16 Ağustos 2008 15:32

isikayhan
Kapalı

kararnamenin 10 gün içinde size tebliği edilmesi gerekir

il içi yer değişitrmelerde eski görev yerinden ilişiği kestiğiniz gün yeni görev yerine başlamanız gerekiyor

16 Ağustos 2008 15:34

forum090
Memur

kararnamenizin tebliğ edilememesi için geçerli bir neden yoksa idarecileriniz zor duruma düşecekler lütfen uyarınız.

16 Ağustos 2008 17:38

bulentkara
Şef

Bazı Bakanlıklar atama kararnamelerin kaç gün içerisinde tebliğ edileceğini belirlemiş olmasına rağmen, meb de böyle bir süre yok. Sadece atama takviminde yer alan ( 2008 il içi atama klavuzu) "İlişik kesme ve yeni görev yerinde göreve başlama" Ağustos ayı içerisinde deniliyor.

Okul müdürün sana kararnameni tebliğ etmediyse rapor al ve raporun sonunda TEBLİGATI ALIP AYNI GÜN İÇERİSİNDE GÖREVİNE BAŞLA. SELAMLAR....

16 Ağustos 2008 17:42

bulentkara
Şef

"İSİKAYHAN" HOCAM

10 GÜN İÇERİSİNDE KARARNAME TEBLİĞ EDİLMEK ZORUNDA DEĞİLDİR. BİZİM BAKANLIĞIMIZ BU TÜR TEBLİGATLAR İÇİN AÇIK BİR SÜRE BELİRLEMEMİŞTİR. BEN BÖYLE BİLİYORUM. HATALIYSAM LÜTFEN DÜZELT. KAYNAK TA VEREBİLİRSEN SEVİNİRİM. YORUMUNA YORUM YAZDIĞIM İÇİN DE ÖZÜR DİLERİM SELAMLAR....

16 Ağustos 2008 17:48

bulentkara
Şef

Bu arada büyük harfle yorum yazdığım için de başlıktaki bütün arkadaşlardan özür dilerim.

Selamlar....

16 Ağustos 2008 17:55

isikayhan
Kapalı

buyurun bulentkara hocam:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/24076_0.html

Atama ve yer değiştirmelerde tebligat

MADDE 51- (1) Atama ve yer değiştirme suretiyle atamalara ilişkin işlem evrakı en geç on gün içinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilgililere tebliğ edilir. Atama evrakı tebliğ edilenler, 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerinde belirtilen süre içinde göreve başlamak zorundadırlar.

(2)Ataması yapılanlara ait ilişik kesme ve başlama işlemleri Bakanlıkça belirlenecek süre içinde yapılmadığı ve bu süre içinde yasal bir gerekçe söz konusu olmadığı takdirde atama veya yer değiştirme işlemi iptal edilir.

16 Ağustos 2008 17:58

isikayhan
Kapalı

tek yol rapor almak gibi gözüküyor:

DEVLET MEMURLARI KANUNU-657

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/12056_657.html

Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi:

Madde 62 ? (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Yukarıdaki süreler;

1 - Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

2 - Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3 - Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

tarihinde başlar.

(Değişik: 12/2/1982 - 2595/4 md.) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.

Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.

İşe başlamama halinde yapılacak işlem:

Madde 63 ? (Değişik: 23/12/1972 - KHK 2/1 md.)

(Değişik: 12/5/1982 - 2670/24 md.) Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamıyanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

17 Ağustos 2008 02:32

bulentkara
Şef

"isikayhan" hocam kızmana gerek yok.

Sayende bilmediğimiz veya farketmediğimiz bir şeyi daha öğrendik. Teşekkürler.

Selamlar

17 Ağustos 2008 11:38

berilcik
Aday Memur

ben özür grubundan tayin istedim onaylanıp çıkarsa ilişik kesmeyi geciktirmeyi düşünüyom 7aylık hamileyim vana kadar gidip ilişik kesmem imkansız eşimde komando kursunda olduğu için ancak eylülün 20sinde gelebilir kadın doğum uzmanları en fazla ne kadar rapor verebilirler acaba bilgisi olna var mı

17 Ağustos 2008 13:04

yağmurcuk
Şube Müdürü

il içi atamaları iptal edebiliomuyuz. bilen varsa lütfen acil cevap....

17 Ağustos 2008 14:50

isikayhan
Kapalı

bulentkara hocam kızmadım ki

kızdığımı nerden çıkardınız anlamadım

17 Ağustos 2008 15:02

aktobe
Şef

Cevap yazan tüm arkadaşlara teşekkür ederim

Toplam 14 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?