Editörler : asaygincihan27
07 Ekim 2008 01:28   


Toplum Hizmeti Çalışmaları

Değerli meslektaşlarım;

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği gereği öğrencilerimize yaptırabileceğimiz toplum hizmeti çalışmalarını burada paylaşabilirsiniz.

07 Ekim 2008 22:34

Z.Sadi_KULA
Müsteşar Yardımcısı

Hocam oradaki ama öğretmen tarafından bulunan toplum hizmetinin değil, öğrenci tarafından üretilecek projelerin toplum hizmeti olarak ders dışı zamanlarda uygulanmasıdır.

Öğrencilerinize duyurunuz. eminim güzel fikirler gelecektir.

07 Ekim 2008 22:39

lider58
Şef

Bende bu başlığı açarken maksadı tam da bu idi ,öğrencilerden,velilerden,öğretmenlerden gelen bir kaç yaşlılara kitap okuma,yardımcı olma,kişisel ihtiyaçlarına yardımcı olma .....vb örnekler dışında orijinal çalışmalar ortaya çıkabileceğini ve burada paylaşarak da yaygınlaşabileceğini gösterilebiliriz.Saygılarımla

06 Kasım 2008 03:26

lider58
Şef

güncel

08 Kasım 2008 10:59

sakaryam
Kapalı

toplum hizmeti çalışması için genel bi plan mı hazırlıcaz yoksa her öğrencinin hangi çalışmayı hazırlayacağı ayrıntılı bi plan mı hazırlamamz gerekiyo

bilgisi olan var mı:)??????

10 Kasım 2008 01:10

sedacık
Aday Memur

gezi inceleme kulubunde olan var mı ? bu kulup için ne seçtiniz acaba?

10 Kasım 2008 18:08

serdar3335
Aday Memur

benim kulübüm yeşilay ve toplum hizmeti olarak sigara ve alkolun zaraları hakkında afiş hazırlayıp köy kahvesine asmak inşallah daha farlı fikirlerde gelir onlardan da yararlanırız

10 Kasım 2008 19:54

sakaryam
Kapalı

bende yeşilay kulübündeym.benmde şöle bi fikrm var.sigara yada alkolden zarar görmüş biriyle bi röpörtaj yaptrmayı düşünüyorm.sonrada bunu panoda sergilerz diye düşündm.nasıl sizce...

10 Kasım 2008 20:00

*nihan
Kapalı

mesleki tanıtma kulübünde toplum hizmeti olarak nasıl

bir proje hazırlanabilir?

Fikir verir misiniz arkadaşlar

10 Kasım 2008 20:52

lider58
Şef

Toplum Hizmeti ve Çalışma Esasları

Toplum Hizmeti

Madde 12 ? (Değişik birinci fıkra:2.3.2008/26804 RG) Öğrencilerin; kendilerine, ailelerine, çevrelerine ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş bireyler olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.

Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılır.

Toplum hizmeti;

a) Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar yapmak,

c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç-gereç ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek,

d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olmak,

e) Toplumda Türkçe'yi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

f) Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak,

g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,

h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,

ı) Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak,

j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak,

k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak,

l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak,

m) Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak,

n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak

gibi etkinlikleri kapsar.

Toplum Hizmeti Çalışma Esasları

Madde 13 ? Toplum hizmeti çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlar esas alınır.

a) Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler.

b) Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir, gerekli onaylar alındıktan sonra uygulamaya konur.

c) (Değişik bent:2.3.2008/26804 RG) Öğrenciler, ilköğretimin 1, 2 ve 3 üncü sınıflarında yılda 5 saat; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında 10 saat; ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfları dâhil tüm sınıflarında 15 saatten az olmamak üzere ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar.

d) (Değişik bent:2.3.2008/26804 RG) Öğrencilerden seçtikleri toplum hizmeti çalışmalarına katılabilmeleri için Veli İzin Belgesi (EK-11) alınır.

e) (Değişik bent:2.3.2008/26804 RG) Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk eğitim merkezleri, diğer resmî, özel kurum ve kuruluşlar ile sosyal etkinlikler kurulunca uygun bulunan sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği yapılarak bunların imkânlarından yararlanılır.

10 Kasım 2008 20:55

lider58
Şef

Nihan hocam meslek tanıtma kulübünde her öğrenciye ayrı ayrı olabileceği gibi birkaç kişilik ekiplere istedikleri bir meslek ile ilgili detaylı bir proje yaptırabilirsiniz diye düşünüyorum.

12 Kasım 2008 21:53

lider58
Şef

güncel

13 Kasım 2008 14:49

*nihan
Kapalı

teşekkürler hocam

çalışma esaslarını yeni okuyorum

24 Mart 2009 22:32

lider58
Şef

Detaylarda çok takılmayalım.öğrencilerden gelecek projeleri gruplandıralım,en güzel birkaç tanesini yaş gruplarına göre ayırıp ,Mutlaka veli izin formunu doldurtalım,proje formlarını onaylattıktan sonra çalışmalarına başlayalım.

03 Nisan 2009 17:09

tarih34
Genel Müdür

devlet kendi okullarını donanımlı yapsın yeter.Bu saçma işlerle uğraştırmasın öğretmeni

20 Haziran 2009 06:36

lider58
Şef

Çocuklarımızda yardımseverlik,hoşgörü,birlikte çalışma,paylaşma,dayanışma gibi pekçok alanda faydası oldu.Tabi bazı formları yani angaryaları kaldırsalar bizim için de çok iyi olacak...

23 Haziran 2009 15:24

Esr@_rengi
Kapalı

Maksadına ulaşmayan bir proje de bu. Maksat hasıl oldu diyen arkadaş varsa, çalışmalarını bizimle paylaşırsa istifade etmiş oluruz.

23 Haziran 2009 22:50

lider58
Şef

Toplum hizmeti denince aklınıza sadece okulun fiziki yapısı geliyorsa benim diyecek bir şeyim yok size yetiştirdiğimiz nesilin bencil,paylaşmayan,hazırcı,sorumsuz.....daha pek çok konuda yetersiz olduğunu hepimiz kabul ediyormuyuz?ben senin yaşındaykenli cümleleri nyavrularımıza kaç kez söylüyoruz?Bunlardan yakınırken 6.sınıfa giden bir öğrenci yumurta kıramıyor.Acaba bunların nedeni birlikte, çalışamayan,paylaşmayan,üretemeyen,farklı düşünemeyen ,sorumsuz .... gibi kavramları toplum hizmeti ile tekrar kazandıramazmıyız?

24 Haziran 2009 02:59

Esr@_rengi
Kapalı

Okulun fiziki yapısıyla elbette ilgisi yok.

Ne yazık ki konuyla ilgili girişimlerim başarısızlıkla sonuçlandı.

Mesela,

"Ailece okuyoruz" kampanyası başlattık, velilere kitap hediye ettik.Kitabını tamamlayan veli okula gelecek, en güzel yorum yapan veliler ödüllendirilecekti.Geriye dönen olmadı :(

***

Çöplerin ayrı ayrı depolanıp geri dnüşüme göndermeyi amaçladık. Okulda bunu başardık. Ama belediye ekiplerine bunun önemini anlatamadık. Çöplerin alımı sırasında kaştırıldığına şahit olan öğrenciler, bir daha bu kurala dikkat etmedi.

***

Belirli gün ve haftalara velilerin de fiili olarak faaliyete katılmalarını amaçladık. Mesela Çanakkale Şehitlerini Anma töreninde iki veliyle anlaştık. Çocuklarıyla birlikte rol alacaklardı. Sonra geri vazgeçtiler.

***

Sigaranın zararlarıyla ilgili afişler hazırlatıp sokaklarda farklı yerlere astırdık. Etkisini bilemiyorum.

....

Sözün kısası ilk girişimlerim başarısızlıkla sonuçlandı ve moralim bozuldu.

Etkili, ilginç toplum hizmeti çalışması yapan arkadaşlar varsa çalışmaları bize yol gösterici olabilir.

24 Haziran 2009 05:32

lider58
Şef

sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulübü öğrencilerinin bir kısmının yaptığı toplum hizmeti projelerinden Bir tanesi Okulda yardım sandığı kuruldu.bu sandığa öğrencilerimizin fazla kalem,silgi,cetvel gibi evde fazla kullanmadıkları kırtasiye eşyalarını getirmelerini istedik.Burada hem toplandı hem de ihtiyacı olan öğrencilerimiz bu sandıktan ihtiyacı olan malzemeyi aldı.

Paylaşma,yardımlaşma,hoşgörü...gibi duyguları gelişti öğrencilerimizin.

Toplam 19 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;