Editörler : hopaliSafak Vaktii
13 Ekim 2008 00:40   


Kapalı
Milli Eğitimde nasıl müfettiş olunur?

Bilgisi olan arkadaşlar yadımcı olursa sevinirim:))

13 Ekim 2008 00:47

marasli84
Genel Müdür

yanılmıyorsam 10 yıllık tecrübe edindikten sonra sınavı var. sınava giriyorsun.

13 Ekim 2008 17:24

isikayhan
Kapalı

İlköğretim müfettişliği:

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/55.html

İKİNCİ BÖLÜM

Yarışma Sınavı

Yarışma Sınavı Başvuru Koşulları

Madde 6- Müfettiş Yardımcılığı için yarışma sınavına başvuruda bulunacaklarda aşağıda belirlenen koşullar aranır:

a) En az dört yıl süreli yüksek öğrenim görenlerden;

1) Bakanlığa bağlı resmî okul ve kurumlarda en az sekiz yıl öğretmenlik yapmış,

2) Yedi yıllık hizmet süresinin en az dört yılını resmi okul ve kurumlarda öğretmen olarak, üç yılını ise Bakanlık merkez ya da taşra teşkilatı yöneticilik görevlerinde geçirmiş,

3) Fakültelerin; eğitim yönetimi, teftişi, plânlaması ve ekonomisi veya eğitim yönetimi ve demetimi bölüm/anabilim dalından mezun ya da bu alanlarda yüksek lisans veya doktora yapanlardan Bakanlığa bağlı resmi okul ve kurumlarda en az üç yıl öğretmenlik ve/veya yöneticilik yapmış, olma koşullarından herhangi birini taşımak,

b) Bakanlık teşkilatında görevli olmak,

c) Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 40 yaşını doldurmamış olmak,

d) Son altı yıllık sicil notlarının ortalaması en az iyi derecede olmak,

e) (Değişik: 8.8.2006/26253 RG) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının A bendinin (5) nolu alt bendinde sayılan suçlardan dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunmamak ve hakkında açılan soruşturma sonucu idari görevinden alınmamış olmak.

.............................................................

Bakanlık müfettişliği:

http://tkb.meb.gov.tr/sksorulanlar.html

Müfettiş yardımcılığına; fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olup, Bakanlığa bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Bakanlık teşkilatında veya okullarda en az üç yıl yöneticilik görevi yapmış olan Bakanlık mensupları ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamca kabul edilen yurt içi veya dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından giriş sınavını kazananlar atanırlar.

Bu sınava katılabilmek için;

* Devlet Memurları Kanununda, Devlet memuru olabilmek için aranan nitelikleri taşımak,

* Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk koşullarına elverişli olmak,

* Sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

* Fakülte veya en az dört yıllık yüksek okul mezunu olup, Bakanlığa bağlı okullarda branşında en az on yıl öğretmenlik veya branşında beş yıl öğretmenlik yaptıktan sonra

Bakanlık teşkilatında veya okul ve kurumlarında asil olarak en az üç yıl yöneticilik (en az ilköğretim veya ortaöğretim kurumlarında müdür yardımcılığı) yapmış Bakanlık mensubu olmak,

* Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olmak gerekir.

Sınavda başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına atanmaları, başarı sırasına göre yapılır.

Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmadığını ve sağlık durumunun iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek,( Tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu sözlü sınava katılmaya hak kazananlardan istenecektir.) gerekir.

13 Ekim 2008 17:27

boş kumsal
Şef

hocam Türkiye'de öğretmenliği beceremiyorsan müfettiş oluyorsun :D

Toplam 3 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?