Editörler : Cüneyt Barışoglu
15 Ekim 2008 10:06   


Yasaklı
Personel Maaş Bordroları ile ılgili yazı,,

Maliye Bakanlığınin 16.09,2008 tarih ve 13968 sayılı yazısı..

KONU.Personel Maaş Bordroları

ilgi:30,07.2008 tarihli ve B.07.0.MGM.41.315.01.01.11386 sayılı yazı..

İlgi yazıda,maaş hesaplamaları say2000!i sistemi üzerınden yapılan memurların,maaş bordrolarını,herayın 15!i ve 30 !u arasında Bakanlığımız tarafından belırnecek güvenlık kriterlerine göre (T.C Kimlik no,Kurum sicil no,emekli sicil no girilmek suretiyle)Genel Müdürlüğümüz Web adresinde bulunan ""e-bordro""linkine (http//bordro.muhasebat.gov.tr//Bordro/gen/login.htm)bağlanarak alabile ceklerı uygulumanın ilk aşamasında Malıye bakanlığı,ulaştırma bakanlığı,çalışma ve sosyal güvenlık bakanlığı,sanayi ve tıcaret bakanlığı personelınin maaş bordrolarını alabıleceklerı belırtılmış ve diğer bakanlıkların personeli ile ilgili bilahare duyuru yapılacağı bildirilmişti.

Bu bağlamda,say2000 !i sisteminden oluşturulan bordroların internet ortamında diğer bakanlıklarda calışan memurlarında hizmetine sunulmasına yönelik yazılım değişikliği çalısmaları tamamlanmış bulunmaktadır.

Buna göre,maaşları say20008 sistemi üzerinden hesaplanan ve ödemeleri,Genel müdürlüğümüze bağlı muhasebe bırımlerınce yapılan bütün memurlar,maaş bordrolarını,yukarıda bahsi geçen adrese bağlanarak alabileceklerdir

Bilgilerıni ve gereğıni arz/rica ederim.

Bakan a.

GenelMüdür

not..hem telekomdaki, hem suankı sicili nolarınız la deneyebılırsınız..

 
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;