Editörler : Cüneyt Barışoglu
17 Ekim 2008 13:48   


Kapalı
Kuranda "cuma süresi", Peygamberin" cuma hutbeleri" ; toplum yaşamında önemi hakkında söylenebilece

Rahman ve Rahim Allah adıyla

1.

Göklerdekiler ve yerdekiler o Melik, o Kuddûs, o Azîz, o Hakîm Allah?ı tespih ediyor.

2.

O Allah?tır ki, ümmîlere içlerinden bir resul göndermiştir de o, onlara Allah?ın ayetlerini okur, onları arıtıp temizler, onlara Kitap?ı ve hikmeti öğretir. Onlar bundan önce tam bir sapıklık içine gömülmüşlerdi.

3.

O resulü, ümmîlerden olup da henüz onlara katılmamış bulunan başka kimselere de gönderdi. O?dur Azîz, O?dur Hakîm.

4.

İşte bu, Allah?ın lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah, büyük lütfun sahibidir.

5.

Sırtlarına Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, kutsal kitap parçaları taşıyan eşeğin durumuna benzer. Allah?ın ayetlerini yalanlayan topluluğun vücut verdiği örnek ne kötüdür! Allah, zulme sapmış bir topluluğu doğruya ve güzele ulaştırmaz.

6.

De ki: ?Ey Yahudiler! Eğer insanlar arasında yalnız kendinizin Allah?ın dostları olduğunu sanıyorsanız, buna gerçekten inanıyorsanız, hadi ölümü isteyin!?

7.

Ama onlar, ellerinin üretip önden gönderdikleri yüzünden ölümü asla temenni edemezler. Allah, zalimleri bilmektedir.

8.

Şunu da söyle: ?O kaçmakta olduğunuz ölüm, işte o, size mutlaka ulaşacaktır. Sonra, görülmeyeni de görüleni de bilene döndürüleceksiniz. O, size yapıp etmiş olduklarınızı haber verecektir.?

9.

Ey inananlar! Cuma günü, namaz/dua için çağrı yapıldığında, Allah?ı anmaya/Allah?ın Zikri?ne koşun! Alış-verişi bırakın! Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

10.

Namaz/dua yerine getirilince hemen yeryüzüne dağılın ve Allah?ın lütfundan nasibinizi arayın! Allah?ı çok anın ki, kurtuluşa erebilesiniz.

11.

Bir ticaret yahut oyun-eğlence görür görmez, dağılıp ona yöneldiler de seni ayaküstü bıraktılar. Onlara de ki: ?Allah katında bulunan, eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır! Ve Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.?

17 Ekim 2008 13:58

er-arslan38
Kapalı

Resulullah'ın İlk Cuma Hütbesi

Resulullah (s.a.v) Milâdî 622 senesi Eylül ayının 12/13 perşembeyi

cumaya bağlayan geceye tevafuk eden ve Peygamberliğinin 14. senesi

Safer ayının 27. gecesi evinden ayrıldı.(1)

12 Rebiyyul evvel pazartesi günü Medine'yi Münevvere'nin Kuba köyüne

ulaştı. Cuma gününe kadar burada kalarak Kuba mescidini inşaa etti.

Cuma günü Medineye inmek üzere Kubadan ayrıldı. Yanında yaklaşık yüz

kişi vardı. Rânunâ vadisine geldiği esnada cuma namazının farz olduğu

hükmü kendisine bildiririldi. Burada durak-ladı ve beraberindekilerle

ilk cuma namazını kıldı ve namazdan öncede aşşağıdaki hutbeyi irad

etti. Böylece bu hütbe Medinede irad ettiği ilk cuma hutbesi oldu.

"Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder ondan yardım dilerim. Ondan

affımı diler hidayet isterim. Ona iman ederim ve ona küfretmem. Ona

küfredenin düşmanı olurum. Ve Şahadet ederim ki hiç bir ilah yoktur

sadece bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Muhammed (S.A.V)

onun kulu ve Resülü olduğuna da şehâdet ederim. Onu peygamberlerin

kesintiye uğraması, ilmin azalması, insanların sapıklığa uğraması,

zamanın kısalması, kıyametin yaklaşması, vaktin gelmesi üzerine

hidayet ve hak dinle, nur ve öğütle gönderdi.

Kim Allah'a ve Resülüne itaat ederse gerçekten doğruyu bulmuş olur.

Kim onlara isyan ederse o da gerçekten doğru yoldan sapıp görevini

ihmal etmiş ve yolunu şaşırarak hidayetten uzaklara düşmüştür.

Sizlere Allahtan korunup korkmayı tavsiye ederim. Çünkü bu, ahirete

teşvik ve Allahtan korkmayı emretmek için müslümanın müslümana

yapacağı en hayırlı tavsiyedir.

Allah'ın kendinden sakındırdığı şeylerden sakının, hiçbir nasihat ve

hiçbir zikir bundan daha üstün olamaz .

Çünkü bu, korku ve dikkat üzere amel eden için bir koruma, ahiret

işinden istediğinize ulaşmaya gerçek bir yardımdır.

Kim kendisi ile Allah arasında olan işlerinden gizli ve açık ne varsa

hepsini sadece Allahın rızasını gözeterek düzeltirse onun için

dünyada zikir ahirette, kişinin yapıp gönderdiği iyiliklere muhtaç

olduğu günde kendisi için bir birikim (sıtok) olur. Yaptığı iyi

şeylerin dışındaki şeylere gelince, onlarla kendisi arasında uzak

mesafe olmasını isteyecektir. Allah sizleri kendisinden sakındırıyor.

Allah kullarına çok merhametlidir.

Sözünde sadık olan ve vadini yerine getiren Allah'a yemin ederim ki

Allah bu sözünden dönmez çünkü o: "Benim nezdimde söz değiştirilmez

ve ben kullara zulmedici değilim."(Kaf 29) buyuruyor.

Hem dünyalık hem de ahiretlik işlerinizde, gizlide ve açıkta her

zaman Allahtan korkun, kendinizi kollayın. Çünkü Allah: "kim Allahtan

korkup korunursa Allah onun kötülüklerini örter ve onun ecrini

büyütür."(Talâk/5) buyuruyor. Kim Allah'tan korkar kendini korursa o

büyük bir başarı kazanmıştır. Zira Allahtan korkmak onun

hoşnutsuzluğundan korur, onun azabından korur ve onun gazabından

korur.

Allah'tan korkmak yüzü ak eder, rabbi razı eder ve dereceyi

yükseltir. Dünya nimetlerinden payınızı alın, Allahın huzurunda

gevşek davranıp görevlerinizi ihmal etmeyin.

"Inandım" sözünde gerçekci olanlarla yalancı olanları bilmek için

size kitabını öğretti ve sizin için yolunu gösterdi. Öyleyse Allah

size iyilik ettiği gibi siz de iyilik edin. Allahın düşmanlarına

düşman olun

Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. Küfredip helâk olanda beyyine

üzerine ölsün, inanıp yaşayan da beyyine üzerine yaşasın diye o sizi

seçti ve sizi müslümanlar diye adlandırdı. Kuvvet bulmak ancak Allah

iledir. Öyle ise Allahı çok zikredin, ölümden sonrası için çalışın,

çünkü her kim kendisi ile Allah arasında olan şeyi islah edip

düzeltirse, onunla insanlar arasında olanı düzeltmeye Allah yeter.

Çünkü Allah bütün insanlara hükmeder, insanlar Allaha hükmedemezler.

Allah insanlara maliktir, insanlar Allahtan hiç bir şeye malik

olamazlar. Allah en büyüktür. Kuvvet ancak yüce ve büyük

Allahtandır." Ibn-i cerir böyle nakletti.

17 Ekim 2008 14:39

er-arslan38
Kapalı

Peygamberden sonra,İslam dünyası ve Türk tarihi içinde "cuma hutbeleri " ; ne kadar Peygamberin ilk verdiği ve sonrası hutbelerle ölçüşebilir.

eleştirim var,içerik boşaltılmış hutbelerde,gereksiz masallar anlatılmakta, eger içinde bir ayet- bir hadis sıkıştırılmazsa ; tamamen boş geliyor hutbe konuları..

Peygamber,tebliğ görevini yaparken müslümanların ihtiyacı noktasında- eksikliklerini giderecek hutbeleri beyan etmiştir.

niye şimdiye kadar , Ondan sonra gelenlerin verdiği hutbelerin içi boşaltılıp , damdan kapıdan şeyler anlatılır olmuştur.

sadece bugünü eleştiriyor degilim, 1400 yıllık bir kültürdür bu, neden içi boşaltıldı???bilenler varsa aydınlatsınlar bizi. saygılar.

17 Ekim 2008 18:03

çocuuk
Müsteşar

cuma hutbelerimizin maşallahı var mesela geçen hafta ki konu camiler haftasıydı bugün neyden bahsetti valla hatırlamıyorum kendimden geçmişim öyle bi konuymuş demekki:)

Toplam 3 mesaj