Editörler : Cüneyt Barışoglu
23 Ekim 2008 01:09   


İslamcı mehmet şevket eygi, ABD Fetullahı halife ilan ettirecek!

Mehmet Şevket Eygi Fethullah Gülen'i suçladı.

Soru şu:Eygi'nin tesbiti yanlış mı?

Yanıt:Doğru

Soru:Bu açıklama içinde neler saklıyor,nelere gebe?

Yanıt:İşte bu kısım bir sır,adeta kutsal kase.

İçinde neler saklıyor,nelere gebe.vs..vs...

Lakin işin içinde Eygi olunca akıllara gelenler hiç te uzak zamanlara ait değil.

Gençlerimiz için çok uzak olabilir ancak bizler için hala unutulmayan anılarla doludur.

Gençlerimiz için altta bazı hatırlatmalar vereceğim.Mutlaka okusunlar ki kimler bizi ne ile aldatmış,yıllardır islam,milliyetçilik,devrimcilik,sağcılık,solculuk neymiş bir görsünler.

Belki bu günlere gelmenin kimler tarafından sağlandığını anlayacaklardır.

Bir arkadaş yorumunda şöyle demişti.

"Türkiye'de ki müslümanların yakşalık tamamaı evanjelist müslümandır".

İşte tüm bu yazıdaki verdiğim bağlantılar bunlara açıklama niteliğindedir.

Tüm bu yazıyı okuduktan sonra da en son bir yazıyı mutlaka okusunlar isterim.

İşte o yazı.

TÜRKİYE'DE GİZLİ SAVAŞ

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=345.0

A.Dursun

**********************

İslamcı yazar Fethullah Gülen'e savaş açtı

'Türkiye'de çok dehşetli bir trajedi oynanıyor. ABD ve Siyonistler İslam'a bir halife adayı öneriyor'

Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi bugünkü yazısında isim vermeden yine Fethullah Gülen'i suçladı. Eygi, istihbari ve zanni bilgilere dayandığını söylediği yazısında oldukça ilginç iddialarda bulundu. Eygi'ye göre ABD ve Siyonistler İslam'a bir halife adayı öneriyor.

Mehmet Şevket Eygi'nin iddiasına göre İslam'ın etkilerinin gelişmesi üzerine ABD ve Siyonistler İslam'ı engellemek yerine kontrol etmeye karar verdiler. Bu nedenle kendi çizgilerine uygun bir İslam anlayışının yayılmasını sağlamak istiyorlar. Bu İslam zararsız, evcil, Protestanlık benzeri hümanizma haline dönüştürülmüş, suya sabuna dokunmayan bir anlayış. Bu anlayış Musevilik ve Hristiyanlık gibi dinleri de hak din kabul ediyor, büyük Ortadoğu Projesi ile parçalanmış İslam coğrafyasında Siyonist ABD ile diyalog yürütüyor.

Eygi'ye göre ABD ve Siyonistler İslam'ın başına bu anlayışa sahip bir halife geçmesini uygun görüyor. Halifelik kurumunu yeniden dirilterek İslam'ı halife üzerinden kontrol edecekler. Eygi, Müslümanlar'ı bu halifeye prim vermemeleri konusunda uyarıyor. Bu halifenin hür olmayacağına, küfrün emir kulu olacağına dikkat çekiyor. Halife olarak önerilecek ismin diğer dinler ile diyaloğundan yola çıkan Eygi bu halifenin akidesinin bozuk olduğunu söylüyor. Şimdiden bu halifeye cephe alınması çağrısında bulunuyor.

Mehmet Şevket Eygi daha önce de Siyonistler ve ABD ile uyumlu olarak çalışan bir cemaati işaret etmişti. 10 Eylül 2008 tarihinde Milli Gazete'de Eygi: "Türkiye'de çok dehşetli bir trajedi oynanıyor. Bu konuda açık yazamayacağım. Yine de bazı ipuçları vermek istiyorum:

OYUNCULAR: ABD, İsrail, Siyasî İktidar ve bir Cemaat. Başka küçük oyuncular ve figüranlar da var. CEMAAT, ABD ve İsrail tarafından manipüle ediliyor. Hattâ onların hesabına çalışıyor." yazmıştı. Mehmet Şevket Eygi, 7 Eylül 2008 tarihinde ise zekat paralarını yardım malzemesi olarak kullanan cemaati eleştirmiş ve bunun İslam'da yeri olmadığını söylemişti.

Mehmet Şevket Eygi'nin isim vermemesine rağmen halife tasviri daha önceki yorumları ile birleştirilirse Fethullah Gülen'i işaret ediyor. Eygi, Siyonistler'in ve ABD'nin Gülen'i halife ilan edeceğini iddia ediyor.

İşte Eygi'nin o yazısı:

"SORULAR yöneltiliyor, cevaplar isteniyor. Bunlardan biri şudur: "Haçlıların, Siyonistlerin gizlice hazırladıkları Halife adayı kimdir?" Böyle bir soruya alenen veya gizli şekilde cevap vermem mümkün değildir.Bu konudaki bilgilerim zannî ve istihbarî bilgilerdir, delilli, senetli sepetli kesin bilgiler değildir. Binaenaleyh isim vermek doğru olmaz.

Bir kısım Amerikalılar, Avrupalılar Türkiye'ye er veya geç İslâm'ın hakim olacağını anlamışlardır ve "Madem ki, gelecek, öyleyse bizim istediğimiz bir İslâm gelsin..." demektedirler.

Yine bir kısım Batılılar, ülkemizdeki resmî ideoloji hakimiyetini yıkmaya ahd etmişlerdir.

Onların istediklelri İslâm nasıl bir İslâm'dır?

1. Mümkün olduğu kadar fıkıhsız ve Şeriatsız sulandırılmış, light hale getirilmiş, suya sabuna fazla dokunmayan bir İslâm.

2. Ehlî/evcil bir İslâm.

3. Bİr hümanizma, bir çeşit Protestanlık şekline dönüşmüş İslâm.

4. Allah katında tek hak, geçerli, makbul dinin sadece kendisi olduğunu iddia etmeyen Musevîliğin ve Nasranîliğin de ibrahimî hak dinler olduğunu kabul eden bir İslâm.

5. BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) ile İslâm dünyasının parçalanmasını, ortaya bir yığın yetersiz ve birbirleriyle çekişen devlet çıkmasını öngören uysal bir İslâm.

İşte Siyonistlerin, Haçlıların, emperyalistlerin Halife adayları yukarıda saydığım maddelere uyacak ve bunlar için çalışacaktır.

Onlar bu iş için ortaya milyarlarca dolar koymuşlardır.

Zerre kadar şüphe yoktur ki, böyle bir Halife:

Gerçek bir Halife olmaz.

Müslümanların böyle fantoş/kukla bir Halifeye biat etmeleri beklenemez.

Halifelik şartlarından biri, Müslümanların başına imam ve emîr olarak geçecek zatın hür olmasıdır. Siyonistlerin ve Haçlıların adayı hür olmayacak, bağlı, bağımlı, uydu, küfrün emir kulu olacaktır.

Müslümanların başına geçecek zatın inançlarının sahih olması gerekir. Sahih inanç ne demektir? Kur'ân'a, Sünnete, icma-i ümmete uygun olacaktır.

İslâm'a, hak din olmak konusunda ortak getiren bir kimsenin akidesi bozuktur ve Müslümanların başına geçmesi asla caiz değildir.

Çünkü böyle bir inanç Kur'ân'a, Sünnete, icmâya, akla, mantığa aykırıdır. Müslümanlar akıllarını başlarına toplasınlar ve küfrün Halife adayına şimdiden cephe alsınlar."

odatv.com

**********

EYGİ,SEN 1969 KANLI PAZAR'INDA KİMİN "DERİN"İYDİN?

Mister Mehmet Şevket Eygi, Nurcu cemaatinin üyesi ve Zaman gazetesinin kurucuları arasında yer alan aynı zamanda 16 Şubat 1969 yılında, ABD'nin 6. filosuna "defol" diye bağımsızlık mücadelesi veren solcu gençlere yönelik saldırılarının baş tahrikçisi ve provokatörü siz değil miydiniz?

Fettulhah Gülen'le birlikte, o dönem Amerika'nın maddi ve ideolojik desteğiyle kurulan Komünizmle Mücadele Derneği'nin üyesi siz değil miydiniz?.

"Tam Bağımsız Türkiye" ve "İstanbul Amerikan genelevi,Türk kızları Amerikan cariyesi olamaz"diyerek ABD karşıtı mücadeleyi başlatan,Deniz Gezmiş'lere karşı,"ABD'yi kabe" ilan edip, ABD için "şehadet" çağrısı yapan ve kardeş kanı döktüren sizin savunduğunuz zihniyet değil miydi?

Mükafat olarak, 8.3.1969 tarihinde, 350.000 US-Doların,CommerzBank A.G. Jurnalist M.Şevket Eygi,adına olan 86473/4936 hesabına yatırıldığını gazeteler yazmadı mı?

Bu bilgiler orta yerde dururken,Alevileri "derin ilişkilerin" tarafı göstermek, ancak sizin gibi baş provokatörlere daha uygun değil mi?...

Devamı..

"BİZİM KABEMİZ ABD" DİYENİN, "KABESİ İNSAN" ALEVİYE SÖZÜ GEÇMEZ.

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=2831.0

-----------

Yer:Malatya genelevi.

Yıl:1955-1960'lar da bir zaman.Ve o şişman tercümanın adı Turgut Özal idi.

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=2789.msg4932#msg4932

**********

Gizlenen AMERİKAN Rezaleti

Amerikan askerleri tecavüz, adam öldürme, Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret dâhil olmak üzere Türkiye'de sayısız suç işlemelerine rağmen ceza almadılar:

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=295.0

---------------

Mehmet Şevket Eygi kimdir?

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=297.0

-----------

Karşı Devrimin Kronolojisi

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=50.0

-----------

NURCULARIN VE AKP'NİN BOP İÇİNDEKİ MİSYONU

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=977.0

----------

Kanlı PAZAR manifestosu

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=296.0

-------

ABD VE İSRAİL HESABINA ÇALIŞAN CEMAAT HANGİSİ?

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=2708.0

-----------

ATATÜRK'E DECCAL DİYENLER

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=857.msg1159#msg1159

---------

ATATÜRK Deccal idi.

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=283.msg396#msg396

---------

ATATÜRK'ÜN AĞZINDAN UYDURULANLAR

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=346.msg463#msg463

---------

Her gün,"Gizlenen bir Atatürk"le karşılaşıyoruz.

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=2814.msg4617#msg4617

-----------

FETHULLAH, SAİD-İ NURSİ, DİNLER ARASI DİYALOG İHANETİ

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=439.msg590#msg590

-------------------

Türkiye'ye hazırlanan tuzağın özeti.

Öcalan, CIA, Said-i Nursi, cinsel sapkınlık

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=1524.msg2062#msg2062

------------------

AJAN ŞEBEKESİ:FETHULLAH CEMAATİ.

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=1670.msg2357#msg2357

***********

ŞEVKİ YILMAZ."pezevenklerin oluşturduğu Türk parlementosu"

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=2808.msg4648#msg4648

--------------

Necip Fazıl Kısakürek Gerçeği.

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=1778.msg2694#msg2694

--------------------

Gül,PKK'nın fikir babasını ödüllendirdi!

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=3467.0

------------

27 MAYIS 1960'TAN,12 EYLÜL 1980'E GERÇEK BAKIŞ

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=889.0

--------------

ETKEN TOPLUM ve EDİLGEN TOPLUM ARASINDAKİ UÇURUM

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=111.0

--------------

ABD'nin yeni güçlü adamı Evanjelist Türkhttp://www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2005/05/03/gundem/gundem1.html

------------------

ARMEGEDON,APOPHIS,TUNGUSKA OLAYI

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=2015.0

----------

YAŞAYAN ARMAGEDDON-1

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=527.0

------------------

EVANGELİSTLER İŞ BAŞINDA !

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=315.0

------------

SİYONİZM,EVANJELİZM SAPKINLIĞI VE SİYONİZMLE İTTİFAKI

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=531.0

------------

DİN PERDESİNE BÜRÜNEN İŞBİRLİKÇİLER;ELIZABETH,QUEEN ELIZABETH VE ARMAGEDDON;TARİHİN SONU TEZİ;ABD'DE Kİ REFORMCULAR,McCain-Feingold

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=338.0

--

Bilginin arşivlendiği adresler.

http://www.akilcagi.com/

-----------

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?board=80.0

----------

http://dursuna.tr.gg/

--------------

http://ahmetdursun374.blogcu.com/

23 Ekim 2008 01:11

-ya devrim ya ölüm-
Şef

Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi bugünkü yazısında isim vermeden yine Fethullah Gülen'i suçladı. Eygi, istihbari ve zanni bilgilere dayandığını söylediği yazısında oldukça ilginç iddialarda bulundu. Eygi'ye göre ABD ve Siyonistler İslam'a bir halife adayı öneriyor.

Mehmet Şevket Eygi'nin iddiasına göre İslam'ın etkilerinin gelişmesi üzerine ABD ve Siyonistler İslam'ı engellemek yerine kontrol etmeye karar verdiler. Bu nedenle kendi çizgilerine uygun bir İslam anlayışının yayılmasını sağlamak istiyorlar. Bu İslam zararsız, evcil, Protestanlık benzeri hümanizma haline dönüştürülmüş, suya sabuna dokunmayan bir anlayış. Bu anlayış Musevilik ve Hristiyanlık gibi dinleri de hak din kabul ediyor, büyük Ortadoğu Projesi ile parçalanmış İslam coğrafyasında Siyonist ABD ile diyalog yürütüyor.

23 Ekim 2008 01:27

ramazanTATO
Yasaklı

HOCAM ADAM GELSİN 80 INA bir gözü toprağa bakıyor bu saatten sonra ancak tahtalı köye halife olur :)

25 Ekim 2008 12:46

-ya devrim ya ölüm-
Şef

güncel

25 Ekim 2008 17:01

trafik2506
Yasaklı

devrimi bilmem ne ama olur sonu . Sen ölüm istiyosan cami duvar kenarlarında dolaşma emiii:))))

25 Ekim 2008 17:15

çapanoğlu_-
Daire Başkanı

Fçgülen halife olabilirdi ancak islamın değil, ılımlı islamın. Ama artık onun izinden giden biri bu işi üstlenir artık...

18 Kasım 2008 21:54

-ya devrim ya ölüm-
Şef

Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi bugünkü yazısında isim vermeden yine Fethullah Gülen'i suçladı. Eygi, istihbari ve zanni bilgilere dayandığını söylediği yazısında oldukça ilginç iddialarda bulundu. Eygi'ye göre ABD ve Siyonistler İslam'a bir halife adayı öneriyor.

Mehmet Şevket Eygi'nin iddiasına göre İslam'ın etkilerinin gelişmesi üzerine ABD ve Siyonistler İslam'ı engellemek yerine kontrol etmeye karar verdiler. Bu nedenle kendi çizgilerine uygun bir İslam anlayışının yayılmasını sağlamak istiyorlar. Bu İslam zararsız, evcil, Protestanlık benzeri hümanizma haline dönüştürülmüş, suya sabuna dokunmayan bir anlayış. Bu anlayış Musevilik ve Hristiyanlık gibi dinleri de hak din kabul ediyor, büyük Ortadoğu Projesi ile parçalanmış İslam coğrafyasında Siyonist ABD ile diyalog yürütüyor.

Eygi'ye göre ABD ve Siyonistler İslam'ın başına bu anlayışa sahip bir halife geçmesini uygun görüyor. Halifelik kurumunu yeniden dirilterek İslam'ı halife üzerinden kontrol edecekler. Eygi, Müslümanlar'ı bu halifeye prim vermemeleri konusunda uyarıyor. Bu halifenin hür olmayacağına, küfrün emir kulu olacağına dikkat çekiyor. Halife olarak önerilecek ismin diğer dinler ile diyaloğundan yola çıkan Eygi bu halifenin akidesinin bozuk olduğunu söylüyor. Şimdiden bu halifeye cephe alınması çağrısında

18 Kasım 2008 22:26

huseyncan
Müsteşar Yardımcısı

iflah olmaz darbe sevicilere ya sürgün ya şerrrrbetsiz yaşam..

Toplam 7 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?