Editörler : Cüneyt Barışoglu
26 Ekim 2008 11:05   


Özel Harekat Polisine ZAM

Özel Harekat Polisine ZAM

2008-10-24 14:13 Bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü PKK?nın sal­dı­rı­la­rı­na kar­şı ha­yat­la­rı pa­ha­sı­na mü­ca­de­le eden Emniyet Özel Harekat polislerinin ma­aş­la­rı ar­tı­rı­la­cak.

AKP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li ve Mec­lis Mil­li Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Ke­mal Yar­dım­cı, te­rör­le mü­ca­de­le kap­sa­mın­da gö­rev ya­pan gü­ven­lik güç­le­ri­nin ek gös­ter­ge­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı için ka­nun tek­li­fi ha­zır­la­dı­ğı­nı söy­le­di.

Ha­zır­la­nan tek­lif için Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı?nın ona­yı­nın da alın­dı­ğı­nı ifa­de eden Ke­mal Yar­dım­cı, ' Özel ha­re­kat tim­le­ri ile ope­ras­yon­lar­da gö­rev alan gü­ven­lik güç­le­ri­nin taz­mi­nat­la­rı ye­ni­den dü­zen­le­ne­cek.'dedi.

Ka­nun tek­li­fi ya­sa­laş­tı­ğın­da, 9 bin olan ek gös­ter­ge ra­ka­mı 15 bi­ne, 4 bin olan gös­ter­ge ra­ka­mı ise 5 bi­ne çı­ka­cak. Bu­nun ne­ti­ce­sin­de, söz ko­nu­su ra­kam­lar­la ma­aş­lar­da­ki ar­tış 300 ila 400 YTL ara­sın­da ger­çek­le­şe­cek. Ay­rı­ca, bu taz­mi­nat­tan sa­de­ce Gü­ney­do­ğu?da gö­rev ya­pan gü­ven­lik güç­le­ri de­ğil, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de özel ha­re­ket ve te­rör ope­ras­yon­la­rı­na ka­tı­lan gü­ven­lik güç­le­ri de ya­rar­la­na­cak.

Ke­mal Yar­dım­cı, ya­pı­la­cak ar­tı­şın çok bü­yük bir ra­kam ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, ? An­cak bu gü­ven­lik güç­le­ri­miz için bir jest ola­cak. Az da ol­sa mo­ral ola­cak..? de­di.

Bu Haber 37064 defa okundu

Şuan bütün ülkenin gözü polis özel harekatta,inşallah biran önce verilir,bu para onlara sonuna kadar helaldir...

29 Ekim 2008 17:22

pol_hem
Şef

inşallah verilir. uzayan kol bizden yana

29 Ekim 2008 19:39

berken73
Şube Müdürü

Geçen gün Tv'de Ayhan Çarkın'ı izledim.

Dolmuşa binecek param dahi yok.Ben bir ibret vesikasıyım diyor.

29 Ekim 2008 20:19

achaymana
Yasaklı

Çok ilginç gerçekten.Bu ülkede en iyi maaş alan kesim emniyet mensupları.Doktorlardan bile fazla maaş alıyorsunuz.İşiniz iş!!!Hükümet paso size çalışıyor!!!

29 Ekim 2008 21:44

dgn06
Şube Müdürü

achaymana sen gece rahat uyuyarsan o dağda terörle mücadele eden polisin askerin sayesinde uyuyorsun bırakda alsınlar o kadar ...

29 Ekim 2008 22:00

karammt
Kapalı

(achayman nickli) Ne oldu polisin fendi seni mi gerdi böyle gevrek gevrek konuşuyorsun. Hayatında kaç kez sabaha kadar nöbet tuttun? Senin gibiler tavuk gibi uyurken bizim arkadaşlarımız şartlar ne olursa olsun görev yapıyor. Efendi ol işin neyse işinle uğraş belki vatanına milletine bir faydan olur. Bizim bütün meslek gruplarına saygımız var ve galiba senin zihniyetindekilere de daha öğreteceğimiz çok şey var.

30 Ekim 2008 10:12

berken73
Şube Müdürü

achaymana efendi siz hangi dünyadansınız ?

Pratisyen dr.2.000 ytl.üzeri maaş + 2.000 ytl.den fazla döner sermaye.

Pol.Me.1.700 Ytl.

Öğretmen 1.250 ytl maaş 500 ytl.ek ders.=1.750 ytl.

Ha Lise mezunu Polisde yok artık.

30 Ekim 2008 11:00

efrad38
Genel Müdür

achaymana sana diyecek laf bulamıyorum, bu kelimeleri kullandığına vede böyle düşündüğüne göre herhalde türkiye dışında bir yerde yaşıyorsun yada seyse forum kurallarına uygun olmadığı için devamını yazmıyorum.

30 Ekim 2008 13:16

braveheart07
Kapalı

achaymana harbiden de kendini sende biliyorsun aç sın sen.. senin gözün doymaz ha birde doktorla örnek vermişsin. sanırım sen doktorsun... görünürdeki maaşınız 2-3 bin ytl olabilir ama birde şu bir ay içinde aldığınız ek paraları yazsanız. benim teyzemin kızı geçenyıl mezun oldu... bir yılda sıfır bmw aldı. anasında yok babasında yok nasılmı. bana dedi sadece bu ay 9000 ytl nöbet parası aldım dedi. artı döner artı vs.... vs....

30 Ekim 2008 13:44

efrad38
Genel Müdür

achaymana olacak arkadaş, sen çok değil bir gün bana yada bende şart değilim, adı şark olan herhengi bir şark ilinde çalışan bir özel harekatçıya takıl, hayatın boyunca anlatıp bitiremeyeceğin macerayı sana 24 saatte yaşatırız, 24 saat sonra hayatımı yazsam filim olur deyip gezersin, sıcak evinde oturup ahkam kesmek kolay, yüreğin yetiyorsa gel DAĞLARDA konuş bide öyle görelim, askerlik hizmetinden kaçmak için türlü taklalar atarsınız, hayatını bu vatana asker eden DAĞLAR ASLANLARI hakkında yorum yapmak herkesin haddine değildir, yorum yaparken elini cüzdanına değil vicdanına koyacaksın arkadaş, ayrı bir konuda 5200 kişiyiz biz ve 5200 de senin gibi paraya değil vatana asker, sen ortopedik yatağında yatarken o aslanlar namlunun ucunda geziyor, AKILLI OL....!

30 Ekim 2008 17:09

efrad38
Genel Müdür

dediğin gibi nedediğini bilmeyen sadece midesinden konuşan bir arkadaş, kale almaya gerek yok, o kendi işine baksın, biz kendi işimize.

30 Ekim 2008 19:30

imot_hep
Şef

ben 10 yıllık polisim.Şark ta görev yaptığım ilçede özel harekat şubesinde 20 me memur vardı bizimle beraber.Ben 2 yıl boyunca özel harekatın bırakın operasyonu ilçenin herhangi bir yerinde 1 saatnöbet tuttuğunu görmedim.

Bu yapılaca zama karşı değilim fakat OPERASYONA giden terörle birebir çalışanlara verilirse adil olur.Böyle olmazsa adaletsizlik olur.

30 Ekim 2008 20:20

erkan061979
Aday Memur

imot_hep efendi önce şu çalıştığın ilçe hangisi onu bir söyle :) Türkiye de özel harekat şubesi olan bir "ilçe" var mı? Yoksa var da 12 yıllık Özel harekatçı olarak ben mi bilmiyorum? Ayrıca benim sadece 8 yılım şarkta özel harekatta geçti.Şimdi ben sana anlatsam o küçük kafanla anlayamayacağın için buna gerek duymuyorum. Ciddi merak ettim sen nerede şark yaptın :)) ?

30 Ekim 2008 22:05

imot_hep
Şef

erkan 061979 ne bu sinir.Ben şube dediysem anla artık sende şubeden 20 memurluk bir grup amirliği.

30 Ekim 2008 22:09

imot_hep
Şef

erkan 061979 benim kafamın büyüklüğü seni rahatsız edecek seviyede olduğunu biliyorum.meslaktaşız birbirimizi kırmayalım.

Benim söylemek istediğim Özel Harekat kursu görüp(3 ay) yıllarca denetlnmeyenler var.Vasfını yitirmişler var.Bunların ayıklanması lazım

Bu düşünülen zammın hakkı olanlara verimes taraftarıyım

30 Ekim 2008 22:36

KaRa HaN
Müsteşar

Sayın imot_hep Öncelikle İlçelerde Özel Harekat Şubesi Olmaz.

Sanırım sizin bahsettiğiniz il merkezinden ilçeye dönüşümlü olarak gönderilen özel harekatçılar.

İlçe görevine gönderilen özel harekatçıların görevi nöbet tutmak değildir.

Sanırım bu yüzden bu arkadaşlar için nöbet tuttuklarını görmedim demişsiniz.

İlçeye gönderilen ekip oraya hazır kuvvet olarak gönderilir ve sadece terör ile alakalı veya diğer konularla alakalı büyük bir olay olursa görev alır.

Bunun dışında bu ekibin tek görevi hazır kuvvet olarak beklemektir.

Yani sağda solda nöbet tutmak bu ekibin görevi değildir.

Bunun yanında Özel Harekata görev verildi de Özel Harekat bu görevi yapmadımı ki ayıklanması gerekenler olduğundan bahsetmişsiniz.

31 Ekim 2008 15:03

efrad38
Genel Müdür

bidader(imot_hep) özel harekat ilçede 1saat nöbet tutmadı diyorsun, ilçenin polisi sensin, benim oraya geliş sebebim ani bir saldırı olursa esas kuvvetler gelene kadar ilçeyi korumak, heki ben hadi bunları geçtik çıktık senin tutacağın nöbete, birader ozaman sen napacaksın, daha dohrusu sen ne işe yarıyorsun, sen nöbet tutarken özel harekatçılar "-ver birader biz tutalım sen git yat, biz buraya zaten seni istirahat ettirmeye geldik." demelerini mi? bekliyordun, kusura bakma birader öylebir birim daha kurulmadı.

31 Ekim 2008 15:16

polman_33
Şef

imot_hep sizin başınızı beklediğimiz yetmiyormuş gibi bi de nöbetinizi mi tutalım zaten hiç bir ilçede sana güvenip de yangelip yatan özel harekat timi olduğunu sanmıyorum özel harekatçı nere olursa olsun kendi güvenliğini kendi almıştır bi şekilde

31 Ekim 2008 17:08

_swat21_
Aday Memur

imot hep kardeşim,özel harekatçılar hakkında yorum yapmak için önce tanıman bilmen gerekir,biz güneydoğuda yıllarca ilçelere geldik gittik önce tanımadığın belki sadece uzaktan gördüğün belli olan bir birim hakkında konuşma,karahan sana gerekli açıklamayı yazmış,şu an ben g.doğunun bir ilçesindeyim,burdaki arkadaşlarla gayet uyum içinde çalışıyoruz,herkes zaten olayın farkında kimsenin nöbetini de tutmuyoruz,bence sen kısa da olsa bir özür yaz,eğitimden bahsetmişsin,bir özel harekatçı Türkiyenin neresinde olursa olsun atış ve eğitimleri devam eder eğer çok merak ediyorsan bir şubeye git eğitim programına bak,ayrıca bu özel harekatçı uzaydan gelmedi o da bu teşkilatın bir parçası bence sen polis bile değilsin.Bilmiyorsan öğren Özel harekata gönüllü girilir ve senin hor görmeye çalıştığın bu insanlar devreleri batıda rahat rahat çalışırken ömürlerini g.doğuda savasarak geçiriyor.Azıcık daha saygı,görevin hepsi kutsal,trafikçi de asayişçi de ama biz birbirimize kenetlenmiş hep beraber görev yaparken şu az çalışıyor bu çok çalışıyor demek cahillik den öte kötü niyettir,herkesin uzmanlık alanı farklı;trafikçi trafiğe bakar,bizim de işimiz savaşmak o zaman özel harekat niye trafiği tanzim etmiyor diye de yakınırsın sen.Emin ol g.doğuda herkes namlunun ucunda ve kimsenin burda çalışan (birimi farketmez) hiçbir polise çamur atmaya hakkı yok.Dediğim gibi sen polis bile değilsin ,eğer polissen de aklını başına al ve haddin olmayan mevzularda fikir yürütme.

31 Ekim 2008 19:01

badboys2086
Memur

bu memlekette yaşayıpta özel harekat polislerimize laf söyleyenlerin türklüğünden şüphe duyarım. hepiniz hz. hamza yüreklisiniz Allahım hepinizi korusun...

31 Ekim 2008 22:37

imot_hep
Şef

swat 21 haddimin ne olduğunu gayet iyi biliyorum.Ben özel harekatın tümü yatıyor anlamında bişey söylemedim.Yalnızca yaşadığım bişeyi forumdaki arkadaşlarla paylaşmak istedim.Yapılması düşünülen zammın hakkı olanların alması dileğimle bu konuyu kapatıyorum.İnanıyorumki beni anlayanlar vardır.

Toplam 136 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?