Editörler : asaygincihan27
28 Ekim 2008 22:38   


öğretmen evi kartını kimler alabilir?

arkadaşlar,

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ÖĞRETMEN EVLERİ, ÖĞRETMEN EVİ VE AKŞAM SANAT OKULLARI , ÖĞRETMEN LOKALLERİ VE SOSYAL TESİSLER YÖNETMELİĞİ

ne göre;

Üye Olma Koşulları ve Üye Kartları

Madde 16 ? Bakanlık merkez ve taşra teşkilâtı kadrolarında görev yapan personel ile bunların emeklileri, Bakanlığa bağlı özel okul ve dershanelerde görev yapmakta olan öğretmenler ve buralardan emekli olanlar, Bakanlığımıza bağlı okullarda 10 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra yüksek öğretim kurumlarına geçen ve halen bu kurumlarda görev yapan veya görev yapmakta iken emekli olan öğretim elemanları, Bakanlığımıza bağlı resmî okullarda sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenler ve öğretmen evlerinde çalışan sözleşmeli personel görev yaptıkları süre içerisinde, öğretmen evi/öğretmen evi ve akşam sanat okulu ile öğretmen lokallerine üye olabilirler.

Onur kartı sahipleri, şehit olan Bakanlık mensuplarının eş, çocuk, anne ve babaları, Bakanlığımızca veya mahalli makamlar tarafından yurt dışında görevlendirilen (görev yaptıkları süre içerisinde) Türk öğretmenlerin tamamı öğretmen evi/öğretmen evi ve akşam sanat okulları ile öğretmen lokallerinden üye statüsünde yararlanırlar.

Üyelerin eş, anne, baba, çocukları ile dul ve yetimlerine Üye Yakını Kartı verilerek bu tesislerden üye statüsünde yararlanmaları sağlanır.

Üyelere, kurum müdürlüğünce, Bakanlıkça belirlenen şekil ve ölçüde üye kartı verilir.

bu maddeye göre, ücret karşılığı çalışan öğretmenler, yani üzcretli öğretmenler ile kadrosuz usta öğreticiler, öğretmen evlerine üye olabilirler mi? siz ne anlıyorsunuz?

şimdiden ilgilenenlere teşekkürler.

28 Ekim 2008 22:58

Ferhat-ÖZDEMİR
Daire Başkanı

Yukarıda özel okul ve dershane dediğine göre, üye olması gerekir. Son uygulamalarda aidat yıllık olarak peşin alınıyor. Bence artık parayı veren düdüğü çalıyor. Bazı kırsal kesimlerde öğretmen olmayanlar da öğretmenevinde kalabiliyordu.

28 Ekim 2008 23:04

skinner
Daire Başkanı

zaten öğretmen evlerinden öğretmen olmayan kim varsa o faydalanır arkadaşlar.öğrenemediniz mi daha:))))

Toplam 2 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?