Editörler : Cüneyt Barışoglu
06 Kasım 2008 01:16   


teknisyen yardımcısı arkadaşlar bu metni milletvekillerine gönderelim ben gönderdim sıra sizde.

Sayın Vekilim.....

657 Devlet Memurları Kanunu Kısım?2 Madde 36 da bu kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıfları belirlenmiştir. Bu kanuna tabi çalıştırılan memurlar on sınıf altında toplanmıştır. Her sınıfta o sınıfa ait memurların özellikleri, görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Bu on sınıftan biride Yardımcı Hizmetler sınıfıdır. Kanun ?Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda, çarşı ve mahallerde koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4ncü maddenin(D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar. (Ek:28/3/1988-KHK?318/1 md.) Bu sınıfa dâhil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden, hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.(Ek fıkra:18/5/1994-KHK-527/1 md.;Mülga:28/2/1995-4081/3 md.) ? der.

Her kurum bünyesinde mutlaka Yardımcı Hizmetler sınıfı vardır. Zaman içerisinde değişen koşullar ve hükümet politikaları sonucu 1994 yılında maddeye eklenen fıkra ile bu sınıfa dahil personelin yaptığı işler ihale yolu ile üçüncü şahıslara verilmeye başlanmıştır.Bugün itibariyle birçok kurum bu yolu tercih etmekte ve yeni personel alımı yapılmamaktadır.Hali hazırda çalışan Yardımcı Hizmetler sınıfı personelinin büyük bir bölümü Emniyet Teşkilatında ?Teknisyen Yardımcısı? adı altında çalışmaktadır.

Teknisyen Yardımcısı, bir yardımcı hizmetler sınıfı personeli olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alırken,3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda kelime olarak bile geçmemektedir.Oysa daha memuriyete başlamadan seçilme aşamasında,sınavları,sağlık raporu ve tahkikatı ile bir polis memuru gibi görülmekte;polis memuruna uygulanan bütün kriterler Teknisyen Yardımcısına da uygulanmaktadır.Aday memurluktan emekli oluncaya kadar aleyhinde oluşan her türlü görev ve sorumlulukta(adı geçmemesine rağmen) tamamen 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa bağlı iken lehine oluşan her türlü görev ve sorumlulukta Emniyet Teşkilatı Kanunundan bahsedilmemektedir.

Teknisyen Yardımcısı lojmandan faydalanamaz, teşkilata ait kamplardan yararlanamaz, fazla mesai yapar ama fazla mesai ücreti alamaz. Neden? Çünkü kanunda yok.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun fazla çalışma ücretini düzenleyen 178nci maddesinin (B) mendi ?(İptal:Anayasa Mahkemesi?nin 14/02/1997 tarih ve E:1997/20,K:1997/32 sayılı kararı ile;Yeniden düzenleme: 03/04/1998 ? 4359/4. md.) Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler.Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir.Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabilir.

Kanun açık, fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırılan personele, fazla çalışılan her sekiz saate karşılık bir gün izin verilir denmesine rağmen bu izinler bile günü gününe verilmiyor.Özellikle yaz aylarında büyük bir iş yoğunluğu yaşanan kamp ve moral eğitim merkezlerinde çalışan personel bu konuda mağdur edilmektedir.

Polis memurlarına her yıl komiserlik sınavı açılır, polis memurlarının görevde yükselmesi sağlanır, ama Teknisyen Yardımcılarına Görevde Yükselme Sınavı ancak on yılda bir açılır.Nice üniversite mezunu Teknisyen Yardımcısı yeteneği ve kabiliyetine bakılmaksızın harcanır.Emniyet Teşkilatı Teknisyen Yardımcısının yükselmesini istemez.Çünkü bu personeli istediği gibi kullanabilmektedir.İnşaattan bahçe işine, mutfaktan servise, temizlik işinden boya badanaya, kazma kürekten büro memurluğuna kadar Teşkilatın her kademesinde görevlendirdiği memurunun görevde yükselerek elinden kaçmasını istemez.Teknisyen yardımcısının görevleri kanunla belirlendiği halde,görev dışı yaptığı bütün işler hiçbir tutanak ve defterde geçmez.Herhangi bir denetlemede sanki kendi işini yapıyormuş gibi görünür.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Kısım-2 ? Sınıflandırma ? başlıklı bölümünde Ortak Hükümler (A) bendi; sınıfların öğrenim durumuna göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademelerini gösteren tabloda 4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin 9 uncu derecenin 1inci kademesinden gireceği ve 1 inci derecenin son kademesine yükselebileceği gösterilir.Kanun yine açık bir şekilde derece ve kademeleri belirlemişken,Teknisyen yardımcıları 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu öne sürülerek 5 inci derecenin üstüne yükseltilmemektedir.3201 sayılı kanunda Teknisyen Yardımcısının adı bile geçmemesine rağmen Üniversite mezunu personel 4 üncü derecenin 1 inci kademesine yükseltilmeyerek maddi (ek gösterge) ve manevi kayba uğratılarak mağdur edilmektedir.

Polis memurluğunun ne kadar zor bir görev olduğunu, çalışma şartlarının ne kadar ağır olduğunu ve canları pahasına, halkın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştıklarını bir Teknisyen Yardımcısı olarak çok yakından görüyor ve biliyorum. Polis memurunun özlük haklarının bire bir aynısını istemiyorum.Bir memur olarak özelliklede Emniyet Teşkilatında çalışan bir Teknisyen Yardımcısı olarak özlük haklarımızın incelenmesini;var olup ta uygulanmayanlar ile eksik olanlarının düzenlenmesini bütün Teknisyen Yardımcısı arkadaşlarım adına saygılarımla arz eder

Gerektiğinde bir polis memuru gibi bu vatan için canımızı veririz hiç olmazsa yaşarken özlük haklarımız tam olsun.

06 Kasım 2008 21:40

hakkı31
Aday Memur

valla tebrik ederim arkadaşım mücadeleye devam alakalı heryere yazmaya devam

17 Ocak 2009 16:26

tebeyatsiz 52
Aday Memur

haklısın arkadasım sonuna kadar yanın dayız bunu nasıl olacakta halledecegız bı turlu bılemıyorum daha özlük haklarımızdan haberimiz yokken bunu nasıl becereceğiz bilmiyorum

27 Ocak 2009 21:46

matalayx
Aday Memur

kamulu2004 kardeşim seni tebrik ederim çok güzel yazmışsın bizi tam olarak ifada etmişsin sağol zira bizim kadromuzda şu sıkıntı var banenecilik boş yere sızlanmalar var işte burda o arkadaşların böyle bir savunmaya geçmeleri gerekir kanısındayım emeğine sağlık devamını bekleriz iyi çalışmalar

30 Ocak 2009 01:47

murat_123
Kapalı

yüzlerce Tek. Yard. arkadaşımızın üye olduğu YHS sitesi

www.yardimcihizmetler.forumlari.net

Emeğimiz çabamız tüm kurumlarda çalışan YHS içindir.

Bir bakın kafanıza yatarsa lütfen üye olun...

amacımız binlerce üyeyi bulup ortak karar alabilmek..

saygılar.

www.yardimcihizmetler.forumlari.net

04 Şubat 2009 12:05

beyler_beyi
Aday Memur

arkadaşlar herkes çalışmalı gereken her kişilere ulaştıralım hadi

04 Şubat 2009 20:15

alem34
Aday Memur

ARKADAŞLAR İŞTE SİZE MİLLET VEKİLLERİNİN E-MAİL ADRESLERİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi

22. Dönem Milletvekilleri Elektronik Posta Adresleri Listesi

Kürşat ATILGAN ADANA MHP kursat.atilgan@tbmm.gov.tr

Ömer ÇELİK ADANA AK Parti omer.celik@tbmm.gov.tr

Nevingaye ERBATUR ADANA CHP gaye.erbatur@tbmm.gov.tr

Dengir Mir Mehmet FIRAT ADANA AK Parti dengirmir@tbmm.gov.tr

Fatoş GÜRKAN ADANA AK Parti fatos.gurkan@tbmm.gov.tr

Hulusi GÜVEL ADANA CHP hulusi.guvel@tbmm.gov.tr

Vahit KİRİŞCİ ADANA AK Parti vahit.kirisci@tbmm.gov.tr

Ali KÜÇÜKAYDIN ADANA AK Parti ali.kucukaydin@tbmm.gov.tr

Tacidar SEYHAN ADANA CHP tacidar.seyhan@tbmm.gov.tr

Yılmaz TANKUT ADANA MHP yilmaz.tankut@tbmm.gov.tr

Necdet ÜNÜVAR ADANA AK Parti necdet.unuvar@tbmm.gov.tr

Muharrem VARLI ADANA MHP muharrem.varli@tbmm.gov.tr

Mustafa VURAL ADANA DSP mustafa.vural@tbmm.gov.tr

Ahmet AYDIN ADIYAMAN AK Parti ahmetaydin@tbmm.gov.tr

Mehmet ERDOĞAN ADIYAMAN AK Parti mehmeterdogan02@tbmm.gov.tr

Şevket GÜRSOY ADIYAMAN AK Parti sevket.gursoy@tbmm.gov.tr

Fehmi Hüsrev KUTLU ADIYAMAN AK Parti husrevkutlu@tbmm.gov.tr

Sait AÇBA AFYONKARAHİSAR AK Parti sait.acba@tbmm.gov.tr

Abdülkadir AKCAN AFYONKARAHİSAR MHP abdulkadir.akcan@tbmm.gov.tr

Zekeriya ASLAN AFYONKARAHİSAR AK Parti zekeriya.aslan@tbmm.gov.tr

Halil AYDOĞAN AFYONKARAHİSAR AK Parti halil.aydogan@tbmm.gov.tr

Veysel EROĞLU AFYONKARAHİSAR AK Parti veyseleroglu@tbmm.gov.tr

Ahmet KOCA AFYONKARAHİSAR AK Parti ahmet.koca@tbmm.gov.tr

Halil ÜNLÜTEPE AFYONKARAHİSAR CHP halil.unlutepe@tbmm.gov.tr

Mehmet Hanifi ALIR AĞRI AK Parti mehmet.hanifi.alir@tbmm.gov.tr

Abdulkerim AYDEMİR AĞRI AK Parti kaydemir@tbmm.gov.tr

Cemal KAYA AĞRI AK Parti cemal.kaya@tbmm.gov.tr

Ruhi AÇIKGÖZ AKSARAY AK Parti ruhi.acikgoz@tbmm.gov.tr

Osman ERTUĞRUL AKSARAY MHP osman.ertugrul@tbmm.gov.tr

Zekeriya AKINCI ANKARA CHP zekeriya.akinci@tbmm.gov.tr

Aşkın ASAN ANKARA AK Parti askinasan@tbmm.gov.tr

Yılmaz ATEŞ ANKARA CHP yilmaz.ates@tbmm.gov.tr

Nesrin BAYTOK ANKARA CHP nesrin.baytok@tbmm.gov.tr

Tekin BİNGÖL ANKARA CHP tekin.bingol@tbmm.gov.tr

Zeynep DAĞI ANKARA AK Parti dagi@tbmm.gov.tr

Bülent GEDİKLİ ANKARA AK Parti bulentgedikli@tbmm.gov.tr

Mehmet Emrehan HALICI ANKARA DSP emrehan.halici@tbmm.gov.tr

Haluk İPEK ANKARA AK Parti haluk.ipek@tbmm.gov.tr

Salih KAPUSUZ ANKARA AK Parti salih.kapusuz@tbmm.gov.tr

Faruk KOCA ANKARA AK Parti faruk.koca@tbmm.gov.tr

Hakkı Suha OKAY ANKARA CHP hakki.suha.okay@tbmm.gov.tr

Mehmet Zekai ÖZCAN ANKARA AK Parti zekai.ozcan@tbmm.gov.tr

Nazmi Haluk ÖZDALGA ANKARA AK Parti haluk.ozdalga@tbmm.gov.tr

Mustafa Cihan PAÇACI ANKARA MHP cpacaci@tbmm.gov.tr

Mücahit PEHLİVAN ANKARA DSP mpehlivan@tbmm.gov.tr

Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ ANKARA MHP ytugrulturkes@tbmm.gov.tr

Mustafa Said YAZICIOĞLU ANKARA AK Parti mustafa.said.yazicioglu@tbmm.gov.tr

Sadık BADAK ANTALYA AK Parti badak@tbmm.gov.tr

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU ANTALYA AK Parti cavusoglu@tbmm.gov.tr

Hüsnü ÇÖLLÜ ANTALYA CHP husnucollu@tbmm.gov.tr

Atila EMEK ANTALYA CHP atila.emek@tbmm.gov.tr

Mehmet GÜNAL ANTALYA MHP mehmet.gunal@tbmm.gov.tr

Yusuf Ziya İRBEÇ ANTALYA AK Parti irbec@tbmm.gov.tr

Osman KAPTAN ANTALYA CHP osman.kaptan@tbmm.gov.tr

Tayfur SÜNER ANTALYA CHP tayfur.suner@tbmm.gov.tr

Tunca TOSKAY ANTALYA MHP tunca.toskay@tbmm.gov.tr

Saffet KAYA ARDAHAN AK Parti saffet.kaya@tbmm.gov.tr

Ensar ÖĞÜT ARDAHAN CHP ensar.ogut@tbmm.gov.tr

Mehmet Fatih ATAY AYDIN CHP fatihatay@tbmm.gov.tr

Özlem ÇERÇİOĞLU AYDIN CHP ozlem.cercioglu@tbmm.gov.tr

Atilla KOÇ AYDIN AK Parti atilla.koc@tbmm.gov.tr

Ali UZUNIRMAK AYDIN MHP aliuzunirmak@tbmm.gov.tr

Ayşe AKBAŞ BALIKESİR AK Parti ayseakbas@tbmm.gov.tr

Ergün AYDOĞAN BALIKESİR CHP ergun.aydogan@tbmm.gov.tr

Hüseyin PAZARCI BALIKESİR DSP hpazarci@tbmm.gov.tr

Ali Osman SALİ BALIKESİR AK Parti ali.osman.sali@tbmm.gov.tr

Ahmet Edip UĞUR BALIKESİR AK Parti edip.ugur@tbmm.gov.tr

Yılmaz TUNÇ BARTIN AK Parti yilmaz.tunc@tbmm.gov.tr

Muhammet Rıza YALÇINKAYA BARTIN CHP muhammet.riza.yalcinkaya@tbmm.gov.tr

Mehmet Emin EKMEN BATMAN AK Parti eminekmen@tbmm.gov.tr

Ahmet İNAL BATMAN AK Parti ahmetinal@tbmm.gov.tr

Fetani BATTAL BAYBURT AK Parti fetani.battal@tbmm.gov.tr

Fahrettin POYRAZ BİLECİK AK Parti fahrettin.poyraz@tbmm.gov.tr

Yaşar TÜZÜN BİLECİK CHP yasar.tuzun@tbmm.gov.tr

Kazim ATAOĞLU BİNGÖL AK Parti kazim.ataoglu@tbmm.gov.tr

Yusuf COŞKUN BİNGÖL AK Parti yusuf.coskun@tbmm.gov.tr

Cevdet YILMAZ BİNGÖL AK Parti cevdet.yilmaz@tbmm.gov.tr

Vahit KİLER BİTLİS AK Parti vahit.kiler@tbmm.gov.tr

Cemal TAŞAR BİTLİS AK Parti ctasar@tbmm.gov.tr

Yüksel COŞKUNYÜREK BOLU AK Parti y.coskunyurek@tbmm.gov.tr

Fatih METİN BOLU AK Parti fatih.metin@tbmm.gov.tr

Mehmet ALP BURDUR AK Parti mehmet.alp@tbmm.gov.tr

Bayram ÖZÇELİK BURDUR AK Parti bayram.ozcelik@tbmm.gov.tr

Ramazan Kerim ÖZKAN BURDUR CHP r.kerim.ozkan@tbmm.gov.tr

Canan CANDEMİR ÇELİK BURSA AK Parti canan.candemir.celik@tbmm.gov.tr

Faruk ÇELİK BURSA AK Parti faruk.celik@tbmm.gov.tr

Kemal DEMİREL BURSA CHP kemal.demirel@tbmm.gov.tr

Hamza Hamit HOMRİŞ BURSA MHP hamit.homris@tbmm.gov.tr

Sedat KIZILCIKLI BURSA AK Parti sedat.kizilcikli@tbmm.gov.tr

Ali KOYUNCU BURSA AK Parti alikoyuncu@tbmm.gov.tr

Ali KUL BURSA AK Parti ali.kul@tbmm.gov.tr

Mehmet OCAKDEN BURSA AK Parti mehmet.ocakden@tbmm.gov.tr

Onur Başaran ÖYMEN BURSA CHP onur.oymen@tbmm.gov.tr

Necati ÖZENSOY BURSA MHP necati.ozensoy@tbmm.gov.tr

Abdullah ÖZER BURSA CHP abdullah.ozer@tbmm.gov.tr

Mehmet Emin TUTAN BURSA AK Parti metutan@tbmm.gov.tr

Mustafa Kemal CENGİZ ÇANAKKALE MHP m.kemalcengiz@tbmm.gov.tr

Ahmet KÜÇÜK ÇANAKKALE CHP ahmet.kucuk@tbmm.gov.tr

Nurettin AKMAN ÇANKIRI AK Parti nurettinakman@akparti.org.tr

Ahmet BUKAN ÇANKIRI MHP ahmet.bukan@tbmm.gov.tr

Suat KINIKLIOĞLU ÇANKIRI AK Parti kiniklioglu@tbmm.gov.tr

Ahmet AYDOĞMUŞ ÇORUM AK Parti ahmet.aydogmus@tbmm.gov.tr

Cahit BAĞCI ÇORUM AK Parti cahit.bagci@tbmm.gov.tr

Ağah KAFKAS ÇORUM AK Parti agah.kafkas@tbmm.gov.tr

Murat YILDIRIM ÇORUM AK Parti murat.yildirim@tbmm.gov.tr

Emin Haluk AYHAN DENİZLİ MHP emin.haluk.ayhan@tbmm.gov.tr

Mithat EKİCİ DENİZLİ AK Parti mithat.ekici@tbmm.gov.tr

Mehmet Salih ERDOĞAN DENİZLİ AK Parti salih.erdogan@tbmm.gov.tr

Ali Rıza ERTEMÜR DENİZLİ CHP ali.riza.ertemur@tbmm.gov.tr

Selma Aliye KAVAF DENİZLİ AK Parti selmakavaf@tbmm.gov.tr

M. İhsan ARSLAN DİYARBAKIR AK Parti ihsanarslan@tbmm.gov.tr

Akın BİRDAL DİYARBAKIR DTP akin.birdal@tbmm.gov.tr

Selahattin DEMİRTAŞ DİYARBAKIR DTP selahattin.demirtas@tbmm.gov.tr

Mehmet Mehdi EKER DİYARBAKIR AK Parti mehdieker@tbmm.gov.tr

Gültan KIŞANAK DİYARBAKIR DTP gultan.kisanak@tbmm.gov.tr

Abdurrahman KURT DİYARBAKIR AK Parti abdurrahmankurt@tbmm.gov.tr

Ali İhsan MERDANOĞLU DİYARBAKIR AK Parti ali.ihsan.merdanoglu@tbmm.gov.tr

Celal ERBAY DÜZCE AK Parti celal.erbay@tbmm.gov.tr

Metin KAŞIKOĞLU DÜZCE AK Parti metin.kasikoglu@tbmm.gov.tr

Necdet BUDAK EDİRNE AK Parti nbudak@tbmm.gov.tr

Rasim ÇAKIR EDİRNE CHP rasim.cakir@tbmm.gov.tr

Bilgin PAÇARIZ EDİRNE CHP bilgin.pacariz@tbmm.gov.tr

Cemaleddin USLU EDİRNE MHP cemaleddin.uslu@tbmm.gov.tr

Mehmet Necati ÇETİNKAYA ELAZIĞ AK Parti necati.cetinkaya@tbmm.gov.tr

Feyzi İŞBAŞARAN ELAZIĞ AK Parti feyziisbasaran@tbmm.gov.tr

Tahir ÖZTÜRK ELAZIĞ AK Parti tahir.ozturk@tbmm.gov.tr

Hamza YANILMAZ ELAZIĞ AK Parti hamza.yanilmaz@tbmm.gov.tr

Binali YILDIRIM ERZİNCAN AK Parti binali.yildirim@tbmm.gov.tr

Muhyettin AKSAK ERZURUM AK Parti muhyettin.aksak@tbmm.gov.tr

Fazilet DAĞCI ÇIĞLIK ERZURUM AK Parti fazilet.ciglik@tbmm.gov.tr

Muzaffer GÜLYURT ERZURUM AK Parti muzaffer.gulyurt@tbmm.gov.tr

Beytullah ASİL ESKİŞEHİR MHP beytullahasil@tbmm.gov.tr

Hüseyin Tayfun İÇLİ ESKİŞEHİR DSP tayfun.icli@tbmm.gov.tr

Hasan Murat MERCAN ESKİŞEHİR AK Parti mercan@tbmm.gov.tr

Emin Nedim ÖZTÜRK ESKİŞEHİR AK Parti nedim.ozturk@tbmm.gov.tr

Fehmi Murat SÖNMEZ ESKİŞEHİR CHP murat.sonmez@tbmm.gov.tr

Kemal UNAKITAN ESKİŞEHİR AK Parti unakitan@tbmm.gov.tr

Mahmut DURDU GAZİANTEP AK Parti mahmut.durdu@tbmm.gov.tr

Mehmet ERDOĞAN GAZİANTEP AK Parti mehmeterdogan@tbmm.gov.tr

İbrahim Halil MAZICIOĞLU GAZİANTEP AK Parti halilmazicioglu@tbmm.gov.tr

Özlem MÜFTÜOĞLU GAZİANTEP AK Parti ozlem.muftuoglu@tbmm.gov.tr

Mehmet SARI GAZİANTEP AK Parti mehmet.sari@tbmm.gov.tr

Nurettin CANİKLİ GİRESUN AK Parti nurettin.canikli@tbmm.gov.tr

Murat ÖZKAN GİRESUN MHP murat.ozkan@tbmm.gov.tr

Ali TEMÜR GİRESUN AK Parti ali.temur@tbmm.gov.tr

Kemalettin AYDIN GÜMÜŞHANE AK Parti kemalettinaydin@tbmm.gov.tr

Yahya DOĞAN GÜMÜŞHANE AK Parti yahya.dogan@tbmm.gov.tr

Hamit GEYLANİ HAKKARİ DTP hamit.geylani@tbmm.gov.tr

Abdulmuttalip ÖZBEK HAKKARİ AK Parti abdulmuttalipozbek@tbmm.gov.tr

Rüstem ZEYDAN HAKKARİ AK Parti rustem.zeydan@tbmm.gov.tr

Fuat ÇAY HATAY CHP fuat.cay@tbmm.gov.tr

Gökhan DURGUN HATAY CHP gokhan.durgun@tbmm.gov.tr

Sadullah ERGİN HATAY AK Parti sadullah.ergin@tbmm.gov.tr

Abdülhadi KAHYA HATAY AK Parti abdulhadi.kahya@tbmm.gov.tr

Mustafa ÖZTÜRK HATAY AK Parti mustafa.ozturk@tbmm.gov.tr

Abdulaziz YAZAR HATAY CHP aziz.yazar@tbmm.gov.tr

Ali GÜNER IĞDIR AK Parti ali.guner@tbmm.gov.tr

Süreyya Sadi BİLGİÇ ISPARTA AK Parti sureyya.sadi.bilgic@tbmm.gov.tr

Mevlüt COŞKUNER ISPARTA CHP mevlut.coskuner@tbmm.gov.tr

Mehmet Sait DİLEK ISPARTA AK Parti mehmet.sait.dilek@tbmm.gov.tr

Haydar Kemal KURT ISPARTA AK Parti haydar.kemal.kurt@tbmm.gov.tr

Ayşe Jale AĞIRBAŞ İSTANBUL DSP aysejaleagirbas@tbmm.gov.tr

Abdülkadir AKSU İSTANBUL AK Parti abdulkadir.aksu@tbmm.gov.tr

Güldal AKŞİT İSTANBUL AK Parti guldal.aksit@tbmm.gov.tr

Mustafa ATAŞ İSTANBUL AK Parti mustafa.atas@tbmm.gov.tr

Lokman AYVA İSTANBUL AK Parti lokman.ayva@tbmm.gov.tr

Egemen BAĞIŞ İSTANBUL AK Parti egemen.bagis@tbmm.gov.tr

Ayşe Nur BAHÇEKAPILI İSTANBUL AK Parti ayse.nur.bahcekapili@tbmm.gov.tr

Alaattin BÜYÜKKAYA İSTANBUL AK Parti alaattin.buyukkaya@tbmm.gov.tr

Alev DEDEGİL İSTANBUL AK Parti alev.dedegil@tbmm.gov.tr

Mehmet Beyazıt DENİZOLGUN İSTANBUL AK Parti mehmet.denizolgun@tbmm.gov.tr

Mehmet DOMAÇ İSTANBUL AK Parti mdomac@tbmm.gov.tr

İdris GÜLLÜCE İSTANBUL AK Parti idrisgulluce@tbmm.gov.tr

İrfan GÜNDÜZ İSTANBUL AK Parti irfan.gunduz@tbmm.gov.tr

Ünal KACIR İSTANBUL AK Parti unal.kacir@tbmm.gov.tr

Canan KALSIN İSTANBUL AK Parti canan.kalsin@tbmm.gov.tr

Birgen KELEŞ İSTANBUL CHP birgen.keles@tbmm.gov.tr

İlhan KESİCİ İSTANBUL CHP ilhankesici@tbmm.gov.tr

Kemal KILIÇDAROĞLU İSTANBUL CHP kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.tr

Feyzullah KIYIKLIK İSTANBUL AK Parti feyzullahkiyiklik@tbmm.gov.tr

Esfender KORKMAZ İSTANBUL CHP esfenderkorkmaz@tbmm.gov.tr

Hasan MACİT İSTANBUL DSP hasan.macit@tbmm.gov.tr

Mithat MELEN İSTANBUL MHP mithat.melen@tbmm.gov.tr

Mesude Nursuna MEMECAN İSTANBUL AK Parti nursuna.memecan@tbmm.gov.tr

Bayramali MERAL İSTANBUL CHP bayram.meral@tbmm.gov.tr

Hüseyin MERT İSTANBUL DSP huseyin.mert@tbmm.gov.tr

Mehmet MÜEZZİNOĞLU İSTANBUL AK Parti mehmet.muezzinoglu@tbmm.gov.tr

Şinasi ÖKTEM İSTANBUL CHP sinasi.oktem@tbmm.gov.tr

Mehmet Ali ÖZPOLAT İSTANBUL CHP mehmet.ali.ozpolat@tbmm.gov.tr

Mustafa ÖZYÜREK İSTANBUL CHP mustafa.ozyurek@tbmm.gov.tr

Özlem PİLTANOĞLU TÜRKÖNE İSTANBUL AK Parti ozlem.turkone@tbmm.gov.tr

Mehmet SEKMEN İSTANBUL AK Parti mehmet.sekmen@tbmm.gov.tr

Fatma Nur SERTER İSTANBUL CHP fatma.nur.serter@tbmm.gov.tr

Mehmet SEVİGEN İSTANBUL CHP mehmet.sevigen@tbmm.gov.tr

Çetin SOYSAL İSTANBUL CHP cetinsoysal@tbmm.gov.tr

Edibe SÖZEN İSTANBUL AK Parti edibesozen@tbmm.gov.tr

Ümit ŞAFAK İSTANBUL MHP umit.safak@tbmm.gov.tr

İdris Naim ŞAHİN İSTANBUL AK Parti idris.naim.sahin@tbmm.gov.tr

Bihlun TAMAYLIGİL İSTANBUL CHP bihlun.tamayligil@tbmm.gov.tr

Ali TOPUZ İSTANBUL CHP ali.topuz@tbmm.gov.tr

Durmuşali TORLAK İSTANBUL MHP ali.torlak@tbmm.gov.tr

Sebahat TUNCEL İSTANBUL DTP sebahat.tuncel@tbmm.gov.tr

Mehmet Ufuk URAS İSTANBUL ÖDP ufukuras@tbmm.gov.tr

Süleyman YAĞIZ İSTANBUL DSP suleyman.yagiz@tbmm.gov.tr

Hasan Kemal YARDIMCI İSTANBUL AK Parti hasan.kemal.yardimci@tbmm.gov.tr

Sacid YILDIZ İSTANBUL CHP sacid.yildiz@tbmm.gov.tr

Kıvılcım Kemal ANADOL İZMİR CHP kemal.anadol@tbmm.gov.tr

Cânân ARİTMAN İZMİR CHP canan.aritman@tbmm.gov.tr

Selçuk AYHAN İZMİR CHP selcuk.ayhan@tbmm.gov.tr

Şenol BAL İZMİR MHP senol.bal@tbmm.gov.tr

Bülent BARATALI İZMİR CHP bulent.baratali@tbmm.gov.tr

Recai BİRGÜN İZMİR DSP recaibirgun@tbmm.gov.tr

Fatma Seniha Nükhet HOTAR GÖKSEL İZMİR AK Parti nukhet.hotar@tbmm.gov.tr

İsmail KATMERCİ İZMİR AK Parti ismailkatmerci@tbmm.gov.tr

Oğuz OYAN İZMİR CHP oyan@tbmm.gov.tr

Harun ÖZTÜRK İZMİR DSP harun.ozturk@tbmm.gov.tr

Mehmet Ali SUSAM İZMİR CHP mehmet.ali.susam@tbmm.gov.tr

Mehmet Sayım TEKELİOĞLU İZMİR AK Parti mehmet.tekelioglu@tbmm.gov.tr

Oktay VURAL İZMİR MHP oktay.vural@tbmm.gov.tr

Tuğrul YEMİŞCİ İZMİR AK Parti tugrul.yemisci@tbmm.gov.tr

Fatih ARIKAN KAHRAMANMARAŞ AK Parti fatih.arikan@tbmm.gov.tr

Veysi KAYNAK KAHRAMANMARAŞ AK Parti veysikaynak@tbmm.gov.tr

Durdu ÖZBOLAT KAHRAMANMARAŞ CHP durdu.ozbolat@tbmm.gov.tr

Mehmet Akif PAKSOY KAHRAMANMARAŞ MHP paksoy@tbmm.gov.tr

Mehmet SAĞLAM KAHRAMANMARAŞ AK Parti mehmet.saglam@tbmm.gov.tr

Cafer TATLIBAL KAHRAMANMARAŞ AK Parti cafer.tatlibal@tbmm.gov.tr

Mehmet CEYLAN KARABÜK AK Parti mehmet.ceylan@tbmm.gov.tr

Mustafa ÜNAL KARABÜK AK Parti mustafa.unal@tbmm.gov.tr

Mevlüt AKGÜN KARAMAN AK Parti mevlutakgun@tbmm.gov.tr

Hasan ÇALIŞ KARAMAN MHP hasan.calis@tbmm.gov.tr

Gürcan DAĞDAŞ KARS MHP g.dagdas@superonline.com

Musa SIVACIOĞLU KASTAMONU AK Parti msivacioglu@tbmm.gov.tr

Mustafa ELİTAŞ KAYSERİ AK Parti mustafa.elitas@tbmm.gov.tr

Yaşar KARAYEL KAYSERİ AK Parti yasar.karayel@tbmm.gov.tr

Mehmet Şevki KULKULOĞLU KAYSERİ CHP msevki.kulkuloglu@tbmm.gov.tr

Ahmet ÖKSÜZKAYA KAYSERİ AK Parti ahmet.oksuzkaya@tbmm.gov.tr

Osman DURMUŞ KIRIKKALE MHP osman.durmus@tbmm.gov.tr

Tansel BARIŞ KIRKLARELİ CHP tansel.baris@tbmm.gov.tr

Turgut DİBEK KIRKLARELİ CHP turgut.dibek@tbmm.gov.tr

Ahmet Gökhan SARIÇAM KIRKLARELİ AK Parti agokhansaricam@tbmm.gov.tr

Mikail ARSLAN KIRŞEHİR AK Parti mikailar@tbmm.gov.tr

Abdullah ÇALIŞKAN KIRŞEHİR AK Parti abdullahcaliskan@tbmm.gov.tr

Metin ÇOBANOĞLU KIRŞEHİR MHP metin.cobanoglu@tbmm.gov.tr

Hüseyin DEVECİOĞLU KİLİS AK Parti huseyin.devecioglu@tbmm.gov.tr

Hasan KARA KİLİS AK Parti hasan.kara@tbmm.gov.tr

Eyüp AYAR KOCAELİ AK Parti eyup.ayar@tbmm.gov.tr

Muzaffer BAŞTOPÇU KOCAELİ AK Parti muzaffer.bastopcu@tbmm.gov.tr

Cumali DURMUŞ KOCAELİ MHP cumali.durmus@tbmm.gov.tr

Hikmet ERENKAYA KOCAELİ CHP hikmet.erenkaya@tbmm.gov.tr

Nihat ERGÜN KOCAELİ AK Parti nihat.ergun@tbmm.gov.tr

Azize Sibel GÖNÜL KOCAELİ AK Parti sibelgonul@tbmm.gov.tr

Fikri IŞIK KOCAELİ AK Parti fikri.isik@tbmm.gov.tr

Osman PEPE KOCAELİ AK Parti osman.pepe@tbmm.gov.tr

Mehmet Cevdet SELVİ KOCAELİ CHP cevdet.selvi@tbmm.gov.tr

Ahmet BÜYÜKAKKAŞLAR KONYA AK Parti ahmetbuyukakkaslar@tbmm.gov.tr

Muharrem CANDAN KONYA AK Parti muharrem.candan@tbmm.gov.tr

Abdullah ÇETİNKAYA KONYA AK Parti abdullah.cetinkaya@tbmm.gov.tr

Orhan ERDEM KONYA AK Parti orhan.erdem@tbmm.gov.tr

Sami GÜÇLÜ KONYA AK Parti sami.guclu@tbmm.gov.tr

Mustafa KABAKCI KONYA AK Parti mustafa.kabakci@tbmm.gov.tr

Mustafa KALAYCI KONYA MHP mustafa.kalayci@tbmm.gov.tr

Kerim ÖZKUL KONYA AK Parti kerim.ozkul@tbmm.gov.tr

Harun TÜFEKCİ KONYA AK Parti harun.tufekci@tbmm.gov.tr

Ayşe TÜRKMENOĞLU KONYA AK Parti ayse.turkmenoglu@tbmm.gov.tr

Soner AKSOY KÜTAHYA AK Parti soner.aksoy@tbmm.gov.tr

İsmail Hakkı BİÇER KÜTAHYA AK Parti ihbicer@tbmm.gov.tr

Alim IŞIK KÜTAHYA MHP alimisik@tbmm.gov.tr

Hüsnü ORDU KÜTAHYA AK Parti husnu.ordu@tbmm.gov.tr

Hüseyin TUĞCU KÜTAHYA AK Parti huseyin.tugcu@tbmm.gov.tr

Ferit Mevlüt ASLANOĞLU MALATYA CHP mevlut.aslanoglu@tbmm.gov.tr

Öznur ÇALIK MALATYA AK Parti oznur.calik@tbmm.gov.tr

Mahmut Mücahit FINDIKLI MALATYA AK Parti mucahit.findikli@tbmm.gov.tr

Fuat ÖLMEZTOPRAK MALATYA AK Parti fuat.olmeztoprak@tbmm.gov.tr

Ömer Faruk ÖZ MALATYA AK Parti omer.faruk.oz@tbmm.gov.tr

Mehmet ŞAHİN MALATYA AK Parti mehmetsahin44@tbmm.gov.tr

Erkan AKÇAY MANİSA MHP erkan.akcay@tbmm.gov.tr

Bülent ARINÇ MANİSA AK Parti bulent.arinc@tbmm.gov.tr

Recai BERBER MANİSA AK Parti recaiberber@tbmm.gov.tr

Mustafa ENÖZ MANİSA MHP mustafa.enoz@tbmm.gov.tr

Ahmet ORHAN MANİSA MHP ahmet.orhan@tbmm.gov.tr

Hüseyin TANRIVERDİ MANİSA AK Parti huseyin.tanriverdi@tbmm.gov.tr

Gönül BEKİN ŞAHKULUBEY MARDİN AK Parti gbekin@tbmm.gov.tr

Süleyman ÇELEBİ MARDİN AK Parti suleyman.celebi@tbmm.gov.tr

Mehmet Halit DEMİR MARDİN AK Parti mehmethalitdemir@tbmm.gov.tr

Cüneyt YÜKSEL MARDİN AK Parti cuneyt.yuksel@tbmm.gov.tr

Akif AKKUŞ MERSİN MHP akif.akkus33@tbmm.gov.tr

Behiç ÇELİK MERSİN MHP behic.celik@tbmm.gov.tr

İsa GÖK MERSİN CHP isagok@tbmm.gov.tr

Ali OKSAL MERSİN CHP ali.oksal@tbmm.gov.tr

Vahap SEÇER MERSİN CHP vahap.secer@tbmm.gov.tr

Kürşad TÜZMEN MERSİN AK Parti ktuzmen@tbmm.gov.tr

Kadir URAL MERSİN MHP kadir.ural@tbmm.gov.tr

Ali ARSLAN MUĞLA CHP ali.arslan@tbmm.gov.tr

Gürol ERGİN MUĞLA CHP gurolergin@tbmm.gov.tr

Yüksel ÖZDEN MUĞLA AK Parti yuksel.ozden@tbmm.gov.tr

Fevzi TOPUZ MUĞLA CHP fevzi.topuz@tbmm.gov.tr

Medeni YILMAZ MUŞ AK Parti medeni.yilmaz@tbmm.gov.tr

Rıtvan KÖYBAŞI NEVŞEHİR AK Parti ritvan.koybasi@tbmm.gov.tr

Muharrem SELAMOĞLU NİĞDE AK Parti muharrem.selamoglu@tbmm.gov.tr

Eyüp FATSA ORDU AK Parti eyup.fatsa@tbmm.gov.tr

Mustafa HAMARAT ORDU AK Parti mustafahamarat@tbmm.gov.tr

Rıdvan YALÇIN ORDU MHP ridvan.yalcin@tbmm.gov.tr

Ayhan YILMAZ ORDU AK Parti ayhan.yilmaz@tbmm.gov.tr

İbrahim Mete DOĞRUER OSMANİYE AK Parti mete.dogruer@tbmm.gov.tr

Ahmet Mesut YILMAZ RİZE Bağımsız mesut.yilmaz@tbmm.gov.tr

Erol Aslan CEBECİ SAKARYA AK Parti erol.a.cebeci@tbmm.gov.tr

Hasan Ali ÇELİK SAKARYA AK Parti hasanali.celik@tbmm.gov.tr

Ayhan Sefer ÜSTÜN SAKARYA AK Parti ayhan.sefer.ustun@tbmm.gov.tr

Recep YILDIRIM SAKARYA AK Parti recep.yildirim@tbmm.gov.tr

Cemal Yılmaz DEMİR SAMSUN AK Parti cemal.yilmaz.demir@tbmm.gov.tr

Mustafa DEMİR SAMSUN AK Parti mustafa.demir@tbmm.gov.tr

Suat KILIÇ SAMSUN AK Parti suat.kilic@tbmm.gov.tr

Ahmet YENİ SAMSUN AK Parti ahmet.yeni@tbmm.gov.tr

Afif DEMİRKIRAN SİİRT AK Parti afifd@tbmm.gov.tr

Memet Yılmaz HELVACIOĞLU SİİRT AK Parti yilmaz.helvacioglu@tbmm.gov.tr

Engin ALTAY SİNOP CHP engin.altay@tbmm.gov.tr

Mehmet Mustafa AÇIKALIN SİVAS AK Parti m.acikalin@tbmm.gov.tr

Osman KILIÇ SİVAS AK Parti osman.kilic@tbmm.gov.tr

Malik Ecder ÖZDEMİR SİVAS CHP malik.ecder.ozdemir@tbmm.gov.tr

Selami UZUN SİVAS AK Parti selami.uzun@tbmm.gov.tr

Muhsin YAZICIOĞLU SİVAS BBP muhsin.yazicioglu@tbmm.gov.tr

Hamza YERLİKAYA SİVAS AK Parti hamza.yerlikaya@tbmm.gov.tr

Yahya AKMAN ŞANLIURFA AK Parti yahya.akman@tbmm.gov.tr

Çağla AKTEMUR ÖZYAVUZ ŞANLIURFA AK Parti cagla.aktemur.ozyavuz@tbmm.gov.tr

Sabahattin CEVHERİ ŞANLIURFA AK Parti sabahattin.cevheri@tbmm.gov.tr

Zülfükar İZOL ŞANLIURFA AK Parti zulfikar.izol@tbmm.gov.tr

Abdurrahman Müfit YETKİN ŞANLIURFA AK Parti mufit.yetkin@tbmm.gov.tr

Hasip KAPLAN ŞIRNAK DTP hasip.kaplan@tbmm.gov.tr

Abdullah Veli SEYDA ŞIRNAK AK Parti veli.seyda@tbmm.gov.tr

Tevfik Ziyaeddin AKBULUT TEKİRDAĞ AK Parti ziyaeddin.akbulut@tbmm.gov.tr

Kemalettin NALCI TEKİRDAĞ MHP kemalettin.nalci@tbmm.gov.tr

Necip TAYLAN TEKİRDAĞ AK Parti necip.taylan@tbmm.gov.tr

Enis TÜTÜNCÜ TEKİRDAĞ CHP etutuncu@tbmm.gov.tr

Zeyid ASLAN TOKAT AK Parti zeyid.aslan@tbmm.gov.tr

Osman DEMİR TOKAT AK Parti osmandemir@tbmm.gov.tr

Orhan Ziya DİREN TOKAT CHP orhan.diren@tbmm.gov.tr

Dilek YÜKSEL TOKAT AK Parti dilek.yuksel@tbmm.gov.tr

Asım AYKAN TRABZON AK Parti asim.aykan@tbmm.gov.tr

Mustafa CUMUR TRABZON AK Parti mustafa.cumur@tbmm.gov.tr

Cevdet ERDÖL TRABZON AK Parti cevdet.erdol@tbmm.gov.tr

Kemalettin GÖKTAŞ TRABZON AK Parti kemalettin.goktas@tbmm.gov.tr

Mehmet Akif HAMZAÇEBİ TRABZON CHP ahamzacebi@tbmm.gov.tr

Faruk Nafız ÖZAK TRABZON AK Parti faruk.nafiz.ozak@tbmm.gov.tr

Safiye SEYMENOĞLU TRABZON AK Parti safiyeseymenoglu@tbmm.gov.tr

Kamer GENÇ TUNCELİ Bağımsız kamer.genc@tbmm.gov.tr

Osman COŞKUNOĞLU UŞAK CHP o.coskunoglu@tbmm.gov.tr

Mustafa ÇETİN UŞAK AK Parti mustafa.cetin@tbmm.gov.tr

Nuri USLU UŞAK AK Parti nuri.uslu@tbmm.gov.tr

Kerem ALTUN VAN AK Parti keremaltun@tbmm.gov.tr

Hüseyin ÇELİK VAN AK Parti celik.huseyin@tbmm.gov.tr

İkram DİNÇER VAN AK Parti dincer.ikram@tbmm.gov.tr

Fatma KURTULAN VAN DTP fatma.kurtulan@tbmm.gov.tr

Gülşen ORHAN VAN AK Parti gulsen.orhan@tbmm.gov.tr

Kayhan TÜRKMENOĞLU VAN AK Parti kayhanturkmenoglu@tbmm.gov.tr

Özdal ÜÇER VAN DTP ozdal.ucer@tbmm.gov.tr

İlhan EVCİN YALOVA AK Parti ilhan.evcin@tbmm.gov.tr

Muharrem İNCE YALOVA CHP muharrem.ince@tbmm.gov.tr

Abdulkadir AKGÜL YOZGAT AK Parti abdulkadir.akgul@tbmm.gov.tr

Bekir BOZDAĞ YOZGAT AK Parti bekir.bozdag@tbmm.gov.tr

Osman COŞKUN YOZGAT AK Parti osman.coskun@tbmm.gov.tr

Mehmet Yaşar ÖZTÜRK YOZGAT Bağımsız yasar.ozturk@tbmm.gov.tr

Fazlı ERDOĞAN ZONGULDAK AK Parti fazli.erdogan@tbmm.gov.tr

Ali KOÇAL ZONGULDAK CHP ali.kocal@tbmm.gov.tr

Ali İhsan KÖKTÜRK ZONGULDAK CHP ali.ihsan.kokturk@tbmm.gov.tr

Köksal TOPTAN ZONGULDAK AK Parti koksal.toptan@tbmm.gov.tr

Polat TÜRKMEN ZONGULDAK AK Parti polat.turkmen@tbmm.gov.tr

17 Şubat 2009 09:30

memurANKARAA
Daire Başkanı

tam destek veriyorum

05 Mart 2009 11:52

ibrahim12
Aday Memur

İÇ İŞLERİ BAKANI ABDULKADİR AKSUYA GÖNDERELİM

14 Nisan 2009 12:34

mevlude2265
Aday Memur

Arkadaşlar sorunlarımızı bu siteye yazabiliriz belki bi sonuç çıkar http://www.tccb.gov.tr/sayfa/iletisim/cumhurbaskanina_yazin/

16 Nisan 2009 08:43

ENSAR DEMİR
Daire Başkanı

Değerli kamulu2004 arkadaşim gerçekten girişimin güzel ama sanıyorsam daha bu kurumda veya yardımcılıkta yenisin çünkü usanmamısın mücadeleden aradan yıllar geçsin sende yorulacaksın ve aman canım diyeceksin bu öyle meslektir değerli akardeşim teknisyen yardımcısıyım deyıp duruyorsunuz bunu yazmaniz güzel ama başinda yardımci kelimesi herşeyi ortaya koyuyor bak teknisyen yardımcısı yardımci hizmetlerin yeni moderin adıdır eskiden hadem sonra müstahtem sonra odacı daha sonrada yardımci hizmetli dendi buda öyle bu sitede sizler başka iş yapmış gibi göstermenize gerek yok birde bazen arkadaşlar yazıyor yüksek okul bitirdim diye bu meslekte çoğu okul bitirmiştir sizler çalışana kadar bu hizmet kolunda çok okul bitirenler geldi geçti ama olduğu yerde emekli oldu şimdi mücadele edeceksek hep birden olmalıki başarıya ulaşalım şimdi sana soruyorum çalıştığın yerde müdürün verdiği hangı görevı yapmıyorsun hepsini yapıyorsun o zaman bunun adı hizmetli dersin ne dersen de kardeşim bu budur kolay gelsin.

Toplam 10 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;