Editörler :
01 Aralık 2008 03:00   


Yasaklı
Selahaddin Eyyubi Türktür

Ebulfez Elçibey:Bir gün Kahire Üniversitesi Tarih Fakültesinin bir Öğrencisi ile tanıştığımda sordu:

- Hangi ülkedensiniz?

Dedim:

- Azerbaycandan.

Dedi:

- Siz Selahaddin Eyyubinin vatanındansınız!

Ben Selahaddin Eyyubi hakkında az okumamıştım. Ancak bu sözü yeni

işitiyordum ve bir o kadar da şaşırdım. Sordum: Nereden biliyorsunuz?

Dedi:

- Sabah ben size kaynağını getiririm.

Getirdi de. Eni (şimdi kesin diyemiyorum) 25-30 cm, boyu 40-50 cm olan

ayrıca bir eser idi. Renkli resimlerle görkemli şahıslar serisinden

ansiklopedik yayındı, üzerind? Selahaddinin cengaver gİyiminde resmi var idi.

- Avrupada Saladin adı ile tanınan, sadece Kudüste değil, bütün Filistin

ve Suriyede haçlıları darmadağın edib bu yerleri onlardan temizleyen,

Almanya imparatorunun, İngiltere ve Fransa krallarının liderliği altında başlayan

üçüncü haçlı seferine (1189-92) karşı birleşik

müslüman ordularının başında durarak haçlıların baş komutanı, bütün Avrupanın

gurur duyduğu İngiltere kralı Aslan yür?kli Riçardı

(1157-1199) Akka kalesinde diz çöktürerek esir alan, bütün Avrupanın

"gazabına gelmiş" ve hatta Aligyeri Dantenin "İlahi komediya" eserinde

cehennemde tasvir edilen, Mısırda Eyyubiler sülalesinin hakimiyy?t

esasını 1177 yılında koyan yenilmez komutan ve sultan Selahaddinin (1138-1193)!

Tarihçi öğrencinin bana verdiği eserde benim için yeni olan bu idi ki,

Sultan Selahaddine sormuşlar:

- Diyorlar ki, Siz kürdsünüz. Bu, doğru mudur?

Sultan:

- Hayır! Biz Azerbaycandanız. Amcam Şirkuh diyordu ki, biz ez-Zib

(Arapça: Kurt/Kurd/Qurd) tayfasındanız.

Doğrudan-doğruya, o zaman bunu okuduğumda beni çok heyecana getirmişdi.

Bir şeye hayıflanırdım ki, tarih kaynağı gösterilmemişdi. Sonralar Baküde

Aspiranturada okurken ve Üniversitede ders verirken de Selahaddin

hakkında araştırmalarımı devam ettirdim ve aradığımı buldum; araştırmacıların

en doğru saydığı kaynakların birinde - tanınmış görkemli alim İbn Hellikan'ın

"Görkemli adamların ölüm tarihi" (Vefayat el-ayan) eserinde. İbn Hellikan

yazıyor: "Şirkuh demiştir ki, bizim nesebimiz (soykökümüz) Gök Böri

(Boz Kurt/Göy Qurd)-dir!".

Selahaddinin babası Eyyub Azerbaycanda Urmiya, Xoy, Divin, Zengezur ve Erivan

boylarında, Kerkük boylarında, Nahçıvanda, Göyçede geniş bir şekilde yayılmış Göy

Börü, Qara Börü, Boz Börü tayfalarından, bir sözle, Qurdlar tayfasından

çıkmıştır. Günümüzde de bu adları taşıyan yer, mahalle, köy, oba, dağ, tayfa ve

nesillere bu bölgelerde sıkça rastlanır.

Bu meselenin - orta çağlarda qurd sözü il? kürd sözünün Arab elifbası ile

yazılışında uyğunluğundan doğan karışıklığın başka bir benzeri Azerbaycan şairi

dahi Nizami Gencevi ile bağlı olmuştur. Bu konuda Azerbaycan edebiyat

aliml?ri tekrar tekrar yazmışlardır. Onların dediğini burada kaydetmeyi gerekli

sayıyorum. Şöyle ki, Nizami eserlerinin birinde "menim Qurd tinetli anam"

yazmış, araştırmacılar bunu "benim kürd asıllı anam" olarak okuyup, yanlış

takdim etmişler (orta çağda qurd sözü ile kürd aynı şekild? yazılırdı).

İbn Hellikan (Hallikan) aynı eserind? tarihte eşine az rastlanan komutanlardan

olan, "halifeleri yıkıp halifeleri tahta çıkaran", Emeviler hilafetine son

veren Ebu Müslim hakkında ayrıca yazmış, onun da aslen

Azerbaycandan olduğunu göstermişti.

İbn Hellikan yazıyor ki, Ebu Müslim Azerbaycanda bir emirin oğlu idi. Babası

öldüğünde anası başka bir emir ile evlenmiş, aynı emir oğulluğu Ebu Müslime

kendisi talim-terbiye vermiş, yanında büyütmüştü. Sonra o emiri Horasana

hizmete gönderdiler, ailesi ile birlikte gitdi. Ebu Müslimi de kendisi ile götürdü.

Aynı emir Horasanda öldüğünde onun vazifesine oğulluğu Ebu Müslim tayin

edildi. Ebu Müslim sonralar Horasani adı ile tanındı.

Değerli okuyucu-vatandaş, Azerbaycan gençleri, gelin Arap hilafetinin tarihinde

öteri de olsa bir hatta göz gezdirelim:

Hz. Muhammed peygamberin ölümünden sonra devleti idare edenlere

halife, yani peygamberin davamcısı diyordular. Buradan da devlete

"hilafet" adı koymuştular. İlk dörd halife: Ebubekr, Ömer, Osman ve Ali

(Allah onlardan razı olsun) müslüman icması - şurası tarafından seçildikleri

için onlara "xulefau er-raşidin" - "seçilmiş, beğenilmiş, halifeler" diyorlardı.

661 yılında Emeviler (Beni Umeyye) şuraya izin vermeden hilafeti kan ve

kılıçla ele geçirdiler. Onların hakimiyeti 750 yılına kadar sürdü. Bu haksız,

gaddar rejime karşı başını kaldıranlar amansızca mahvedildi, isyanlar,

çıkışlar kan deryasında boğuldu, kitlesel idamlar yaşandı.

Bu zalim sülaleden kurtulmak sanki imkansızdı. Böyle bir durumda

Azerbaycan Türkü Ebu Müslim Azerbaycan, Horasan, Baktriya ve Harezm

Türklerini başına toplayıb "hakimiyy?t peygamber evine" diyerek Horasanda

isyan bayrağını kaldırdı. Bir yılın içinde Türkistandan, Merakeşe

(Mağribe) kadar bütün ülkelerde Emeviler darmadağın edildi, onlardan

yalnız bir kişi canını kurtarıp Endülüse (İspanyaya) sığına bildi ve orada

Emevilerin hakimiyetini devam ettirdi.

Peygemberin amcası Abbasın oğulları (nesli) hakimiyete geldi. 750. yılda

Abbasiler hilafeti kuruldu. Hilafetin başkenti Şamdan (Suriyeden)

Bağdata (Iraka) taşındı. Bu sebeple hilafete "Bağdad hilafeti" de

denir. Abbasi hakim sülalesinin ikinci nümayendesi hilekar Mansur şan ve şöhreti

bütün hilafeti bürümüş Ebu Müslimi hacca gitmeye teşvik etti. Ebu

Müslim öz ordusundan ayrıldı, Yanında birkaç dostu ve yardımcıları

ile hac ziyaretine giderken Bağdat sarayına davet edilerek şerefine

ziyafetler verildi. Mansur Ebu Müslimi ve yoldaşlarını haincesine

sarayda katlettirdi.

Tarih bu ihaneti bağışlaya bilmezdi; IX yy birinci yarısında Azerbaycan

Türkü Babek bütün Azerbaycanı ayağa kaldırdı, Abbasilerin ordularını

darmadağın edip onların hakimiyetini tenezzül? uğrattı. O zamanın

tarihçileri yazıyordular ki, Babek Ebu Müslimin intikamını alıyordu.

Tarihte sade halk içerisinden çıkmış üç büyük, dahi serkerde en

yüksek kahramanlık zirvesine çıkmıştır: Spartak, Babek, Huan Çao (IX

yy, Çinde). İnanc ile diyebiliriz ki, Babek bunların içerisinde daha

büyük, daha cesur, daha istidatlı komutan idi.

Abbasi imparatorluğuna karşı Azerbaycan halkının özgürlük mücadelesini

teşkil ve ona başkanlık eden, Azerbaycanın ve "bütün İran halklarının milli

iftiharı" (Said Nefisi) Babek imparatorluğa diz çöktürdü.

Tenezzüle uğramış hilafette yüksek askeri makamları ele geçiren Türk

komutanları IX yüzyılın ikinci yarısında Abbasilerden olan halifeleri ya öldürür, ya

Bağdat sokaklarında ağaca sarıp döver, üstlerine şıra döküp eli kolu bağlı

güneş altında bekletir, mil çekicilerin onlara nasıl azab verdiyin? bakıp haz alır,

ya da gözlerini çıkarıp Bağdat sokaklarına burakırdılar. "Burada benim,

Bağdatta kör halife" Türk meseli ve "dilençi halifeler" ifadesi buradan

doğmuştur.

Evet, tarih ihaneti bağışlamıyor. Abbasiler imparatorluğu yitirseler de, sülale

hakimiyeti yalnız Irak arazisini ihata etse de nominal, oyuncak bir

hakimiyetleri sürüyordu.

1258 yılında Azerbaycanın dahi alimi Nasreddin Tusinin maslahatı

esasında (o, Hülagunun baş veziri idi) Hülagu Bağdatı kuşatıp Abbasi

halifesini havuzda boğdurdu ve bununla da Bağdat hilafetine son verildi.

1177 yılında Azerbaycan Türkü Selahaddin Mısırda Fatimiler hilafetine son

vererek babası Eyyübün (Eyyüb Selahaddinin atası Yusufun ve amcası

Şirkuhun ataları idi) adı ile kendi sülalesini hakimiyete getirdi.

Bütün bunlar kahraman bir milletin şerefli tarihind?n haber veren bazı

satırlardır. Türk olmayan bir meşhurun sözüdür: "Türkler devlet yıkıp-devlet kurmakta dünyanın en mahir ve kabil milletidir".

Ebulfez Elçibey

Bütöv Azerbaycan Yolunda, sayfalar: 162, 163, 164.

01 Aralık 2008 03:03

şampiyon0123
Kapalı

eucly iyi geceler abii anlayamıyorum bu adamların bu sevdalarını

01 Aralık 2008 07:55

maviiturk
Kapalı

Türk olsa ney, Kürt olsa ney. milletini seçmek onun elinde mi? neticede Müslüman. savaşlarda da türk'üm kürdüm diye değil müslümanım diye cengetmiş. niye kendini bu kadar paralıyorsun.

01 Aralık 2008 08:54

akna
Şef

türk olsa ne olur kürt olsa ne olur arap olsa acem olsa ne olur isterse alman olsun ne olur müslümanlar tekdir, birdir müslümanlarda araplık acemlik türklük kürtlük yoktur, müslümanlıkta sadece önemli olan takvadır.

01 Aralık 2008 09:03

meraklikiz
Yasaklı

islama hizmet etmiş saygın bir büyüğümüz.ister kürt olsun ister türk farketmez.nur içinde yatsın.

01 Aralık 2008 09:24

SEASON*
Daire Başkanı

selahattin eyyübinin arap soylu olduğunu biliyorum..babası da kürtmüş sanırım..

ama ne farkeder türk ,kürt, arap,

sonuçta kudüsü haclılardan almıştır ve islam tarihine ismini yazdırmıştır.

Gelmiş geçmiş Tarihi kişilikleri etnik kökenini göre değil yaptığı hizmetlere göre değerlendirmeliyiz..

01 Aralık 2008 10:08

bagabarkan
Kapalı

Kürt'tür denseydi hemen alkış tutacaktınız; ama Türktür denince olsa ne olur olmasa ne olur edebiyatı başlamış.

01 Aralık 2008 10:41

asilkan
Memur

eğer türkse neden özellikle türktür diye vurgulanmak gereği hissedilsin.bu kadar etkili bir liderin ırksal kökenide kolaylıkla tespit edilebilir sanırım.

azerbeycan'da ikamet eden "revadi" aşiretindenmiş.bir türk aşiret ismine hiç benzemiyor nedense bilindiği gibi öztürkçe r ile başlayan kelime yoktur.sonundaki i ekide kürtçe,farsça ve arapçada nispet ekidir.revadlı anlamında.

01 Aralık 2008 11:05

eucly79
Yasaklı

Selahaddin Eyyubi'nin kürt olduğunu iddia edenlere cevap için açılmış bir konu,elbette Türk olduğu üzerinde durulacak.asıl siz neden bu kadar müslümanlığı ön plana çıkardınız?

aksini iddia eden olmadıki.

siyasi forumda ümmetçilik fazlasıyla var zaten,sıkıcı oluyorsunuz

01 Aralık 2008 11:07

seyhanlı_001
Yasaklı

''Doğrudan-doğruya, o zaman bunu okuduğumda beni çok heyecana getirmişdi.''

bu cümlene bakıp senin nasıl bir fikir yapısına sahip oldugunu anlamak çok da zor değil.

sen elinde 40-50 sayfalık bir kaynaga binaen bu şekil kend,nden eminsin ve herzamanki gibi

karşıdakilerin argümanları seni pek tınlamaz

selahattin eyyubi kürt aşiretlerinden bir beyin ogludur annesi söylendiği gibi farklı bir ırktan olabilir

velhasıl define bulmuş gibi üzerine atladıgın ve kasıla kasıla baslıklar açtıgın selahaddin konusunda türküğünü ispatlayınca sana amerika kıtasının anahtarlarını vermeyecekler heralde.ikinci bir colomb olmaya gerek varmı?

selahattin kudüs ü haçlıların zulmünden kurtaran bir islam bahadırıdır.senin gibi zevatı işin bu boyutu pek ilgilendşrmez biliyorum

seni ilgi alanların

kafatasının cevre ölçüsü...soy şeceresi...bıyıkların aşagı tarafa meyilli şekilde durması...ve hilallerin sayısı...

ne diyelim kurunntularınla çok yaşa....

01 Aralık 2008 11:14

seyhanlı_001
Yasaklı

dediğim gibi seni karşı argümanlar pek ilgilendrmesede ben genede yazayım kör gözlere inat

''Selahaddin Eyyubi, Kürt kökenli olduğu bağımsız tüm kaynaklarca kabul edilmektedir. [1][2][3][4][5][6][7], Türk olduğunu ifade eden kaynaklar mevcuttur.[8][9] Genel olarak kabul gören görüş, tarihçi V. F. Minorsky'nin de eserlerinde belirttiği, Selahaddin'in ailesinin Ermenistan bölgesinden çıkan Kürtler olduğudur.[10] Şeref Han'ın Şerefname'sinde de Selahaddin'in Kürt olduğunu söylenmektedir.''

http://tr.wikipedia.org/wiki/Selahaddin_Eyyubi

Selahaddin Eyyubi'nin Hayatı

Selahaddin-i Eyubi, Azerbaycan'ın Duvin kasabasında yaşayan, Hezbani Kürtlerindendir. Sonradan Irak'a göç eden Ravâdiye Kürt aşireti, Irak'ın Tikrit kasabasına yerleşir. Miladi 12.yy?ın başlarında Selahaddin-i Kürdi?nin dedesi Şazi başkanlığında Irak?ta Selçuklu Emirlerinden Behruz'un hizmetine girerler. Eyyubi ailesi, Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar zamanında Irak'a göç etmişti. Selahaddin-i Kurdi'nin dedesi Şazi ibn Mervan Pers sarayında yüksek rütbeye, Selçuklu prenslerinin özel öğretmenliğine yükselir ve Bağdat şehrinin valiliğine getirilir. Şazi'nin oğlu Necmeddin Eyyub de Tikrit'e vali tayin edilir.

Selahaddin-i Kurdi babası Eyyub ibn Şazi ibn Mervan el Kürdi'nin Tikrit valiliği sırasında Miladi 1138 yılında dünyaya gelmiştir. Asıl ismi Yusuf?tur, Selahaddin adını sonradan alır. Salah-ad-din "dinin onuru" anlamına gelir.

http://www.sedder.com/eyyubi.htm

Eyyûbîler Devletinin kurucusu. Künyesi, Melik Nâsır Ebû Muzaffer Yûsuf bin Eyyûb bin Şâdî?dir. 1137?de Tekrit?te doğdu. Babası Necmeddîn Eyyûb; Âzerbaycan?da Erivan?ın Devin kasabasındaki Hazbânî kabîlesine mensup olup, Büyük Selçuklu Sultânı Mesud Şâhın Tekrit muhâfızıydı.

Selâhaddîn Eyyûbî?nin çocukluğu, babasının muhâfızlığını yaptığı Tekrit ve Baalbek?te geçti. Tekrit, Baalbek ve Şam?da yetişip, iyi bir tahsil ve terbiye gördü. Baalbek ve Şam?dayken, babasıyla berâber, Selçuklu atabeklerinden Nûreddîn Mahmûd Zengî?nin yanında Haçlılara karşı yapılan muhârebelere katıldı. Muhârebelerde cesâret ve yiğitliğiyle dikkat çekti. On yedi yaşındayken, Atabek Nûreddîn Mahmûd Zengî?nin sarayına alındı. Böylece devlet teşkilâtı ve idâresini de mükemmel bir şekilde öğrendi. Bu sırada, babası Necmeddîn, Şam, amcası Şirkûh da Humus vâliliğine getirilmişti.

http://www.biyotarih.com/?p=165

duymak istemeyenden daha sagır...görmek istemeyenden daha kör kimse olamaz...

01 Aralık 2008 11:23

asilkan
Memur

selahaddin eyyubi'nin yaşadığı tarihlerde kendisi türk veya arap olsaydı kesinlikle seçeresinin sonuna kadar bilinirdi.çünkü devir arap ve daha sonrada orta asyadan gelen türklerin devlet ve egemenlik kurduğu devirlerdi.bu kadar etkili ve büyük bir önderin türk veya arap asıllı olupta seçeresinin ihtilaflı olmasına imkan yoktu.

01 Aralık 2008 15:08

besinciboyut41
Genel Müdür

Allah' u Alem... Türk, Arap, Kürt olsa ne olcak... Küçük ayrıntı bunlar...

Ama bilinen bir şey var ki; MÜSLİMAN' dı O... Allah nur içinde yatırsın...

01 Aralık 2008 19:22

finger
Yasaklı

Selahaddin-i Kurdi

taca ser seré meyé. em dı riya wi da dımrın

Selahaddin-i Kurdi

başımızın tacıdır . onun yolunda ölürüz.

01 Aralık 2008 20:55

sıegon
Kapalı

Tamam türktür eculliii :))

Bu gece rahat uyu yeterki

01 Aralık 2008 21:07

esen .
Yasaklı

Selahaddin Eyyubi 'nin Kürt kökenli olduğunu herkes bilir,

hem ne kadar boş bir iş,

nolmuş yani,

adam koca kutsal topraklar sayılan Küdüsü alıyor sen Kürt müdür Türk müdür derdindesin,

hayret bişi..

01 Aralık 2008 21:11

sanane_kimene
Yasaklı

peki kurt oldugunu kabul ederek soralim;

o kadar kudretli iken kurtce ile ilgili calismalar yaptirmis mi? devletinin dili ne imis, kurtce kitaplar bastirmis mi? ya da kurtlugunu ilerde kesin olarak ispat edecek bir harakette bulunmus mu?

01 Aralık 2008 21:15

sıegon
Kapalı

Yahu kürtlere yönelik kıskançlık bu kadar da belli ettirilmez ki :)))))

Sizi gidi kıskançlar sizi.:))

01 Aralık 2008 21:23

'Multi
Kapalı

Eğer eyyubi de Türk çıkarsa var siegonun haline :)))

01 Aralık 2008 21:43

sanane_kimene
Yasaklı

kürtce ile ilgilenmeyen kudretli bir kürt hukumdar!!!!!

kulaga ilginc geliyor...

01 Aralık 2008 23:15

sıegon
Kapalı

İşin şakası bi yana;

Yahu dünyada aynı ülkede yaşayıpta birbiri ile bukadar yakın ve kaynaşmış olduğu halde,birbirinden bu kadar ayrıştırılmış,hatta nefret ettirilmiş başka bi toplum var mı multi.!!!!

Toplam 31 mesaj
 
ANKET
Binali Yıldırım'ın, İBB adaylığından dolayı, TBMM Başkanlığından istifa etmesini nasıl buluyorsunuz?