Editörler : hopaliSafak Vaktii
02 Aralık 2008 19:26   


Kırtasiye Parası İçin Dilekçe Örneği...

.............. İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

ilçe/il

Okulunuzda Matematik Öğretmeni (T.C no) olarak çalışmaktayım. 17 Kasım 2008 tarihinde göreve başladım. 2008-2009 eğitim-öğretim yılına ait olan öğretim ödeneğinden faydalanamadım. Sayıştay 3. Dairesi?nin 06/01/1998 tarihli ve 209 sayılı kararında ?Öğretmenlerin göreve ikinci yarı yılda başlaması "Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği"ni almalarına engel değildir?. Bu karara dayanarak bu ödenekten yararlanmak istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

AD SOYAD

ADRES:

TEL: 25.11.2008

Arkadaşlar bu dilekçenizi okul müdürünüze 2 aedet Veriyorsunuz.okul müdürlüğü 1 tanesini üst yazıyla ilçe mebe gönderiyor..umarım yardımcı olabilmişimdir...

02 Aralık 2008 20:14

ajans46
Daire Başkanı

hüseyin hocam saol ama siz aldınızmı peki alanlar varmı

02 Aralık 2008 21:12

gozyasininrengi
Yasaklı

İyi de kardeşim 5 Kasımda atananlar 2 yarıyıl değil 1. yarıyılda başlamış olmuyor mu?

Bence Dilekçenin düzeltilmesi gerek ve de dayanağın değiştirilmesi.

02 Aralık 2008 21:56

huseyin_korkmaz
Şube Müdürü

arkadaşlar 1.yarıyıl yada 2.yarıyıl olayı değil öğretmenin göreve başlama tarihi kırtasiye parası almasına engel değildir karar bu valla ben alan daha duymadım en azından karsta çalışanlardan alanlar yok ama ağrıda alınmış söylentisi var ama araştırmaya devam edceem!!!

02 Aralık 2008 21:57

mat.dertli.lise
Daire Başkanı

Bu yazıya göre alınamaz.

http://www.muhasebat.gov.tr/arsiv/genel/docs/sahte_gorus_yazisi.doc

04 Aralık 2008 09:42

hamzai
Daire Başkanı

Bu yazıya göre kesinlikle alamazsınız.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.22-115904 19.04.06 * 6438

Konu : Sahte Görüş Yazısı

D U Y U R U !

Bakanlığımızca Çorum Valiliğine gönderilen 27/10/2005 tarihli ve B.07.0.BMK.0.22-115905/22480 sayılı ?öğretim yılına hazırlık ödeneği?ne ilişkin görüş yazımızın tarihi, gönderilen valiliğin ismi ve olumsuz olan içeriği de olumluya çevrilerek değiştirilmiş, imza kısmında da Milli Eğitim Bakanlığında Daire Başkanı olarak görev yapan Tahir Kılıçarslan kullanılmak suretiyle sahte bir görüş yazısı ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu yazıya isteyen herkes fax veya internet yoluyla sahip olmuş ve bu yazıyı saymanlıklara belge olarak sunan ilgililere de ?öğretim yılına hazırlık ödeneği?nin ödendiği duyumları alınmış bulunmaktadır.

Bu çerçevede, Bakanlığımızca Çorum Valiliğine gönderilen gerçek yazımız Ek : 1 ?de yer alıp, içeriği değiştirilen sahte yazı ise Ek : 2 ?de yer almış bulunmaktadır.

Bu nedenle, Ek : 2 ?de yer alan sahte yazı ile herhangi bir işlem yapılmaması gerektiği ilgililere duyurulur.

Bakan a.

EK : 1 (GERÇEK YAZI)

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.BMK.0.22-115905 27/10/2005*22480

Konu : Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği

ÇORUM VALİLİĞİNE

İlgi : Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün 14/10/2005 tarihli ve B.07.4.DEF.0.19.05/ 1785 sayılı yazısı.

İlgi yazınızdan, öğretim yılma hazırlık ödeneğinin ödendiği Eylül ayından önce askere giden veya ücretsiz izne ayrılıp öğretim yılının başladığı Eylül ayından sonra fiilen öğretmenlik görevine başlayan personele, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödenip ödenemeyeceği konusunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32 nci maddesinde; Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil, ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödeneceği hükmü yer almıştır.

Buna göre;

a) Yukarıda sözü edilen Kanunun Ek 32 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan ve

28/12/2004 tarihli ve 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli "K" Cetvelinde ödeme

tutarı tespit edilen öğretim yılma hazırlık ödeneğinin ödeme tarihi Milli Eğitim Bakanlığı'nın

26/8/2005 tarihli ve B.08.0.APK.0.03.03.00.112/5331 sayılı Genel Yazısıyla 05/9/2005 olarak

belirlendiğinden, 05 Eylül 2005 ila 30 Eylül 2005 tarihleri arasında fiilen görevinin başında

bulunan öğretmenlere, bu ödeneğin ödenmesi,

b) Askere giden veya aylıksız izne ayrılıp, ödemenin yapıldığı aydan sonraki bir

tarihte (01 Ekim 2005 tarihinden sonra) tekrar görevlerine başlayan öğretmenlere ise söz

konusu ödeneğin ödenmemesi,

gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim. Bakan a.

Şinasi YURDAKUL

Bütçe ve Mali Kontrol

Genel Müdürlüğü

Daire Başkanı

İlkadım Caddesi TBMM Karşısı Bakanlıklar 06100 ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: H.İŞLER/Şube Müdürü V.

Telefon: (0312) 415 15 40 Faks:(0312)415 26 95

e-posta: hasan@bumko.gov.tr Elektronik Ağ: www.bumko.gov.tr

04 Aralık 2008 09:54

Cengiz-maraşlı
Şube Müdürü

Artık herhangi bir şekilde ödeme yapılmıyor. Çünkü kırtasiye yardımı (eğitim ödeneği) almak için 1 Eylül itibarıyla okul fiili olarak çalışıyor olmak gerekiyor. Askerde olanlar ve göreve sonradan başlayanlar herhangi bir hak talep edemiyorlar.

İŞTE SAHTE BELGE, Kesinlikle kanmayın!

EK : 2 (SAHTE YAZI)

T.C.

Maliye Bakanlığı

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.0.BMK.022-115905 /22480. 22.10 2005

KONU: Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği

?..????? VALİLİĞİNE

İlgi: Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünün 14.10.2005 tarihlî ve B.07.4.DEF.0.19.05/1785 sayılı yazısı.

İlgi yazınızdan, Öğretim Yılma Hazırlık Ödeneğinin ödendiği Eylül ayından önce askere giden veya ücretsiz izne ayrılıp öğretim yılının başladığı eylül ayından sonra fiilen öğretmenlik görevine başlayan personele Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin ödenip ödenemeyeceği konusunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32 nci maddesinde; Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil, ilköğretim müfettişleri hariç) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödeneceği hükmü yer almıştır.

Buna göre;

a) Yukarıda sözü edilen Kanunun Ek 32 nci maddesi uyarınca ödenmekte olan ve ?????????. 2005 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli "K" Cetvelinde ödeme tutarı tespit edilen öğretim yılma hazırlık ödeneğinin ödeme tarihi Milli Eğitim Bakanlığının ????????????? sayılı Genel Yazısıyla 05.9.2005 olarak belirlendiğinden 05 Eylül 2005 ila 30 Eylül 2005 tarihleri arasında fiilen görevinin başında bulunan öğretmenlere bu ödeneğin ödenmesi,

b) Askere giden veya aylıksız izne ayrılıp ödemenin yapıldığı aydan sonraki bir tarihte (01ekim 2005 tarihinden sonra) tekrar görevlerine başlayan öğretmenlere ise söz konusu ödeneğin ödenmesi,

gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Tahir KILIÇARSLAN

Bakan A.

Daire Başkanı

04 Aralık 2008 10:09

o-44
Daire Başkanı

sağol

21 Temmuz 2009 18:01

Quantum60
Aday Memur

konu aktif mi bilmiyorum ama meb strateji geliştirme tarafından gönderilen yazıya istinaden konya da herkes geçmişe yönelik aldı

08 Aralık 2010 19:26

100.silenehediyemvar
Şef

arkadaşlar bu örnek 6 aralıkta atananlar için kullanılabilir mi ?

Toplam 9 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?