Editörler : Cüneyt Barışoglu
29 Aralık 2008 18:59   


Mülakat için çıkmış sorular, cevaplar vs..

Arkadaşlar eski konularda upload sitelerine yüklenmiş sorular mevcut ancak dosyalar sistemlerinden silinmiş, sürekli dosya bulunamadı hatası veriyor...Elinde olan varsa bir zahmet paylaşsa nasıl olur?

29 Aralık 2008 23:48

özhakiki hakim adayı
Aday Memur

bende forumda eski başlıklardan buldum

henüz temize çekip düzenlemedim ama yoıllayayayım dedim yine de işine yarayabilir.

hak fiiil ehl-bk hukuka uygunluk nedenleri-soruşturma kovuşturma-zincirleme suç-fikri içtima-bileşik suç-ikametgah-nişanlanmada tazminat-kesin delil takdiri delil-limited şirket-itirazın iptali itirazın kaldırılması-boşanma nedenleri-ihtiyati tedbir-cmk ya hakim olan ilkeler-ceza hukuku ilkeleri-vesatet nedenleri...arkadaşlar çıkmış soruların aynısı kısaca.ama memleketinizin özellikleri bilhassa önemli..heyecan yapmayın kesinlikle.hepinize kolay gelsin..

29 Aralık 2008 23:52

özhakiki hakim adayı
Aday Memur

dernekler(yarsav)

takipsizlik kararına karşı başvuru

kuvvetlendirilmiş şahsi hak

tacir

tebligatla ilgili soru

kambiyo senetleri

borcu sona erdiren haller

anayasa da bireysel şikayet var mı

bilirkişiler neden 2 kişiden oluşmaz

temel hakların sınırlandırılması

tacir sıfatının sona ermesi

adli para cezası nedir,nasıl belirlenir???

abd ekonomi

hsyk oluşumu

zimmet dolaandırıcılık farkı

fiili yol

hukuk devleti ilkesi

uluslararası suçları

kullanma hırsızlığı-sulh-feragat-kabul-muvaza-gabin-yüksek mah.-aym-uyuşmazlık mah.-soruşturma kovuşturma farkı-görev ve yetki-özel yetki-ceza ve dava z.aşımı-şahıs sermaya şirket-evliliğin yükümlülükleri-reskont faiz-hak. fiil ehlyeti-hukuki işlem-taşınmaz söz.-delil-soykırım suçu-neticesi seb. ağırlaşmış suçlar-tebligat-kanun yollaru(usul)geçit hakkı-tapu siciline hakim olan ilkeler-khk-kira akdi-maddi taz. davası-gözlem altına alma

cmk ya hakim ilkeler

petkim özelleştirme

manisa trabzon amasya ortak özellikleri

adam öldürme nitelikli halleri

davaya son veren taraf işlemleri

sulh ceza-asliye caza farkı(savcının olup olmaması)

kamu davasına ilşkin haller

itirazın iptali ve kaldırılması arasındaki fark

gılgamış destanı

kesin deliller bir hükmün diğer mahkemede delil olarak değerlendirilmesi

ispat hakkı

yüksek mahkemeler

uyuşmazlık mah başkanının seçimi ve üyeleri

resmi şeklin tanımı

kullanma hırsızlığı, hırsızlık tanımı

genel özel mahkeme farkı

kısıtlılık nedenleri

yüce divan sıfatıyla verilen kararlara karşı kanun yolu var mı?

büyük taarruz(özellikle askeri safhanın bitip diplomatik safhaya geçidiği istenmiş)

taşınmaz satışı vaadi

istihdam edenin sorumluluğu

ihsası rey

icab

yeni kanunda suç olgusunu tanımla????

soruşturma kovuşturma farkı

gizlilik ilkesinin ihlali durumunda ne yapılmalı??

muvazaa, hata, hile

irade ile beyan arasında uyumsuzluk halleri

nişanın bozulması

normlar hiyerarşisi

magna carta

baba ölürse velayet anneye geçer mi(kendiliğinden??)

anayasa mah görevleri

ispat hakkı(anayasa)

anayasada laiklikle ilgili değişiklik yapılabilir mi?

işlenemez suç

temel hak ve özgürlüklerin sınırlama nedenleri

vekaleti sona erdiren haller

haksız fiilin unsurlar

1-insan üzerinde deney

2-olağanüstü zaman aşımı ile kazanma

3-anayasal şikayet

4-hukuk devleti

5-dava zamanaşımını kesen nedenler

6-pisa kulesi nerede ve altından geçen nehrin adı

7-galata pisa kulesi farkı

8-ateşten gömlek piyele kimlerin eseri

9-hakimler devleti

10-ceza zamanaşımı süreleri

11-keşif

12-muvazaa

13-aslı ile kerem miydi ferhat ile şirin mi tam bilmiyorum ama hikayenin geçtiği yer

14-yedi kule zindanları

15-cemiyeti akvam

16-fiil ehliyeti

17-evlilik engeleri

18-fücur

19-osmanlı devletinin kuruluş tarihi

20-mirasta saklı paylar

sebepsiz zenginleşme(3 kez)

borcun kaynakları(3kez)

elbirliği mülkiyeti-paylı mülkiyet farkı

ipotek

tapu siciline hakim olan ilkeler

pi sayısı

ipoteğe hakim olan ilkeler

mk madde 1

anayasa değişikliği-kanun farkı

cezanın ertelenmesi

kararda neler bulunur

karkamış ve aralık nerelerin ilçeleridir

idarenin düzenleyici işlemleri

-vasi ve kayyımdan izin alınması gereken haller

-yargıtay ve danıştayın ilk derece mah. olarak baktığı davalar

-ad değişikliği

-dolandırıcılık hangi mah. kapsamındadır

-terk endişeliyim

9 Şubat 2008 16:08 Düzenle Sil

-avukatlık stajına devam ederken sigortalı bir işte çalışabilirmisin?

-iyukta keşif ve bilirkişi nasıl düzenlenmiştir?

-subjektif hüsniyet ve objektif hüsniyet farkı?

-feri müdahil tek başına temyize başvurabilirmi?

-geçit hakkı alperium

12 Şubat 2008 21:54 Düzenle Sil

yasal önalım hakkı

hakdüşürücü süre ve zamanaşımı farkı

özel hukuktaki zamanşımının tck da belirtilen zamanaşımından farkı

pusulanın matbaanın ve pusulanın bulunmasının sonuçları

insansız dönemin adı nedir (mezolitik çağ)

karz akti ?çeşitleri- tanımı

kira akdinin konusu nedir

tam yargı ve tazminat davası farkları

davanın nakli

vesayet organları nelerdır

kayyım hakkında bılgı

dunyanın yedı harıkasından bıldıgın bırkac tanesı

hındıstanın bılınen ozellıgı nedır, ıneklerı kurtsal sayan ınanısa sahıplerdır, ekonomık olarak bılınen ozellıgı nedır eskiden kast sistemı mevcuttu su an ıse cın rusya ıle bırlıkte blok olusturma cabası ıcındeler-hındıstan nufusu hakkında bılgı-hındıstan nufusunun ne kadarı sokaklarda yasıyor ucte bırı yasıyor

Navlun,istisna-hizmet-vekalet sözleşmelerinin tanımı ve karşılaştırılması,

cezayı kaldıran ve hafifleten nedenler.

Seyahatname ve Leyla ile Mecnun'un,9.hariciye koğuşunun yazarları,sanık nedir, boşanma sebepleri(seyehatname evliya çelebi, Leyla mecnun İskender pala,9.h.k Peyami safa)

basket potasının çapını ve afrika kupasını kimin aldığını sormuşlar(mısır almıştır,45 cm)

kamulaştırma,istisna vekalet akti,hukuk devleti,konişmento,borçlar kanunu kaç madde,navlun sözleşmesi,didaktik şiir,pastoral şiir,medeni kanun kaç kitap, ,yasal mirasçılar,ceza kanunlarının zaman bakımından uygulanması,cezayı azaltan ve kaldıran sebebler,

hukuk devleti, hakımler devleti, polis devleti nedir? anayasa mahkemesının yürürlüğü durdurması ne demektir.

hak fiiil ehl-bk hukuka uygunluk nedenleri-soruşturma kovuşturma-zincirleme suç-fikri içtima-bileşik suç-ikametgah-nişanlanmada tazminat-kesin delil takdiri delil-limited şirket-itirazın iptali itirazın kaldırılması-boşanma nedenleri-ihtiyati tedbir-cmk ya hakim olan ilkeler-ceza hukuku ilkeleri-vesayet nedenleri... birth_day

13 Şubat 2008 19:26 Düzenle Sil

yasal önalım hakkı

hakdüşürücü süre ve zamanaşımı farkı

özel hukuktaki zamanşımının tck da belirtilen zamanaşımından farkı

pusulanın matbaanın ve pusulanın bulunmasının sonuçları

insansız dönemin adı nedir (mezolitik çağ)

karz akti ?çeşitleri- tanımı

kira akdinin konusu nedir

tam yargı ve tazminat davası farkları

davanın nakli

adil yargılanma hakkı,

gaiplik,vesayet nedir,

ceza zamanaşımı,istiktab,

kambiyo senetlerine özgü haciz yolunda imzaya itiraz,

defi hakdüşürücü süre farkı, muvazaa,davanın nakli,uzlaşma,

hsyk üyelerinin seçimi, mk kaç kitaptır?,müteselsil suç,

yetkisiz mahkemenin işlemlerinin akıbeti,

kamulaştırma yoluyla irtifak kurma,

terk nedeniyle boşanma, istinabe,isticvap,kamulaştırma,yaş düzeltme davası....

ateşi çalan mitoloji kahramanı,

ana romanı kimindir(maksim gorki),

gulyabani nin yazarı,(hüs.rahmi Gürpınar)

halikarnas balıkçısı(doğa tutkunu Cevat şakir kabaağaçlı adlı yazar)

yargı bağımsızlığı,

davaya müdahale,

hakimin takdir yetkisi,

büyük selçuklu devletinin kurucuları kimlerdir,

usuli müktesep hak,

boşanma nedenleri,

poliçede keşideci ile ciranta arasındaki hukuki ilişki nedir

usulü müktesap hak-

kazai rüşt-yargılamaya katılamayacak hakim-adli tatil-

iddet süresi-mirasın reddi-evlat edinme-cezada takdiri indirim nedenleri-

cezayı azaltan ve kaldıran haller-amaçsal yorum-sebepsiz zenginleşme-

davanın açılmamış sayılacağı haller-anayasadaki cezaya ilişkin temel ilkeler-

basın yayın suçlarında yetkili mah.-tavzih-davaya son veren taraf işlemleri-

tapuda baba ismi yanlış yazılmışsa dava kime karşı açılır(kimsenin bilemediği ve 6-7 kişiye sorulan soru)-

adli kolluk-ifade ve sorguda yasak usuller-AYM görevleri-tutuklama nedenleri-

mülkiyetin kamuya geçirilmesi-müsadere-kısıtlılık nedenleri-mutlak butlan halleri evlilikte-

borcu doğuran sebepler-borcu sona erdiren sebepler-takas-

hakimlerin bağımsızlığı-

teşebbüs-iştirak-

muvazaa-tüzel kişi organları-çek-bono-humk ta ve cezada yetki-

duruşmanın açıklığı-olağanüstü zamanaşımı-hasılat kirası-

ceza çeşitleri-kullanma hırsızlığı-

c.başkanın tek başına yapacağı işlemler ve seçilebilme şartları-

takip yolları-kambiyo yolunda senet yoksa ne olur-vasiyet-tenkis-uzlaşma-

genel haciz yoluyla ve ilamlı haciz yoluyla takip farkı-

borçlardaki hukuka uygunluk nedenleri-amaçsal yorum-yargılanmanın yenilenmesi-

dava türleri(edim,tespit...)-somut norm denetimi-zincirleme suç-bileşik suç-

danıştayın özelliği-sulh huk. asliye huk. ve icra mah.ndeki temyiz süreleri

hat sanatı,minyatür,almanyadaki yangın,cumhuriyet dönemi yazar ve şairleri,halikarnas balıkçısı,suna kan(virtüözdür) birth_day

15 Şubat 2008 12:56 Düzenle Sil

GÜNCEL-DEVAM--------

hakim ve savcıların denetimi

hsyk da adalet bakanı olmalı mı

uyuşmazlık mahkemesi

yüksek mhkemeler

ispat hakkı

danıştay 1.dairesi görevler

ölüme bağlı tasarrufta iptal halleri ve maddi-şekli anlamda çeşitleri

saklı paylar

hısımlık

hak-fiil ehliyeti

velayetin kapsamı

nafaka

ilamda neler bulunur

cezada tazminat davası

tesadüfü deliller

ayimin kararlarına karşı temyize gidilir mi

ipotek

geçit hakkı

istinabe

duruşma tutanağında en önemli şey

istimval, kamulaştırma, üst hakkı, geçit hakkı.

karahisar kalesi

fiil ehliyetini, erginliği, kazai rüştü, olaganüstü evlenme sebepleri ve olağanüstü evlenme için aranan doktor raporunun içeriği soruldu

anayasa mahk. kararları ile idare mahk. kararları, hsyk yapısı,ada.bakanının bulunup bulunmadıgı, geçit hakkı,bunun tespiti için yapılacak keşfe kimin götürüleceği,sanığa ek savunma hakkı, poliçede keşideci,ciranta ve muhatap arasında ilişkilerin nitelikleri, kanun yararına bozma.konyalı bir arkadaşa konya denince aklına ne geldiği,duruşma tutanagından bulunması gerekenler bir,3 rus yazarı,"suç ve ceza" (roman), kaplumbağa terbiyecisinin kime ait oldugu(Osman Hamdi bey

beraat kararı verilecek haller,kanunilik ilkesi

hukuk davasında davaya son veren taraf işlemleri,tanımları, hangisini kim yapar,yetki,cezada hakim nasıl hüküm verir,başkanın oyu ağırlıklımıdır,kamulaştırma ile istimval arasındaki fark,hak ehliyeti fiil ehliyeti birth_day

1- hukuk davalarında genel yetkili mahkeme

2- İdari davalarda genel yetkili mahkeme

3-ceza zamanaşımını durduran sebepler neler

4-ceza türleri(adli para hapis müebbet ağırlaştırılmış müebbet)

29 Aralık 2008 23:54

özhakiki hakim adayı
Aday Memur

umarım işine yarar. benim bizzat bir tecrübem olmadı henüz. bu soruları da forumun eski sayfalarından kopyala yapıştır ile edindim düzenlemeye fırsatım olmadı.

30 Aralık 2008 01:38

the_black_mamba_1903
Memur

bu soruların hepsine bakacağına aç kitapları yeniden gözden geçirr daha yi :)

30 Aralık 2008 01:55

avcan
Aday Memur

sorular için teşekkürler..

inşallah faydalı olur.

ancak binlerce soru içinde 3-4 tanesine verebileceğimiz ya da veremeyeceğimiz doğru cevapların neyi ne kadar belirleyeceğini ben de çok merak ediyorum.

30 Aralık 2008 02:06

life.lie
Kapalı

bu sorular kek gibi. birkaçı dışında hepsi cevapları yazabilrim pi sayısı mısırlılar mı bulmuştu babiller mi bi bakim hemen!

magna carta 1215 olması lazım,ingiltere haklar beyannamesi.

tüh yazılıya çok tembellik ettim çok. nesseee.kolay gelsin hepiniz geçersiniz bunları.

30 Aralık 2008 11:02

myokus
Kapalı

kamulaştırma bedelinde damga vergisi oranı? girdiğim sınavda sorulmuştu. binde 6 dedim doğruydu,ancak bir hafta önce yururlukten kaldırılmış:(:(

30 Aralık 2008 11:16

eftelya13
Kapalı

myokus sen mülakattan mı elendin?

30 Aralık 2008 11:31

myokus
Kapalı

:( :( :( :( ....

30 Aralık 2008 11:53

eftelya13
Kapalı

sorun bence çok zormuş. ben belki bünde 6 yı bile hatırlayamazdım.. kaldı ki bir hafta önceki değişikliği bileyim.. biraz elenmek istanmişsin sanki.. :(

30 Aralık 2008 12:17

blackcat_80@mynet.co
Kapalı

daha önce mulakata girmiş iyi bir sırası da olan ve soruları doğru yanıtladığı halde elenmiş biriolarak söylüyorum. Boşverin çalışmayı arkadaşlar inanın hiç bir önemi yok orada takır takır herşeyi saysanız bile torpiliniz yeterli değilse hikaye. Ve eğer torpiliniz iyi ise şarkı bile söyleseniz geçersiniz yani cevaplama derdiniz olmaz.

30 Aralık 2008 12:27

myokus
Kapalı

adalete inancı tam,idealist ülkesine ve kendisine inanan biriydim ve referanssız gitmiştim ben:)

30 Aralık 2008 12:34

clandraz
Aday Memur

hukuk nedir diye soru sorulup alınmayan arkadaşlar da var, yani kolay sorulması da alınacağını göstermeyebilir

30 Aralık 2008 12:54

blackcat_80@mynet.co
Kapalı

arkadaşım bende kendim yaşayanakadar torpilin çok önemli olmadığını düşünüyordum. Okul hayatım boyunca hep en zeki başarılı birincilikler le dolu öğretmenlerimin gözdesi bir öğrenci oldum sicilim temiz ilk 100 deydim ama elendim sebebi daha sonra mulakat üyelerine sorduk üstü kapalı torpil dediler yeterli torpilim yokmuş kısaca

30 Aralık 2008 13:07

büyük_baba
Aday Memur

blackcat e katılıyorum.Torpilin yoksa elenirsin.Nitekim 3 Kasım sınavında bir arkadaşım İlk 50 de olmasına güvendi ama sonuç hüsran oldu.

Bundan sonra gireceğim tüm mülakatlara torpil bulup gireceğim dedi.En son da yüksek lisans için girdiği mülakata sağlam torpille gitti.Yani artık en ufak bir şeyin bile torpilsiz olmayacağı düşüncesinde..maalesef türkiye gerçeği.Hakeden değil torpilli olan kazanıyor...

30 Aralık 2008 22:42

eftelya13
Kapalı

bizim terzinin kardeşi torpilsiz kazandı arkadaşlar. durum çok vahim deil. nadir de olsa örnekleri var ;)

30 Aralık 2008 23:28

benim hayatım_84
Yasaklı

al işte güler misin ağlar mısın:)))))))))

eftelya o zaman sen torpilsiz gir mülakata olur mu vahimmi değil mi sonra yazarsın buraya durumu:))))))

30 Aralık 2008 23:38

eftelya13
Kapalı

durum ÇOK vahim deil yazdım arkadaşım. mefhumu muhalifinden vahim olduğu çıkar ;))) ahh ahh!

ayrıca istesem de istemesem de torpilsiz giricem. gerekirse elenicem ve bir daha giricem.. benim tercihime kalmış bi durum deil yani.. dayım amcam yok bnm.. sen sırıt anca..

30 Aralık 2008 23:41

benim hayatım_84
Yasaklı

biz dayım amcam yok diyenleri çok gördük. torpilsiz gircem diyenleride çok gördük .nerden bilicez senin torpilsiz giriceğini?

noter senedin filan mı var torpilsiz giriceğine dair.

konuşuyosun ama boş konuşuyosun:))))))

30 Aralık 2008 23:46

eftelya13
Kapalı

seni inandırmak gibi bi derdim yok arkadaşım. ispat etmek istediğim bi durum da hiiiç yok. o senin hüsnü kuruntun!

burda şöyle olmaz böyle olmaz torpilin yok muu aslaaa olmaz diyerek burda umudu olup amcası dayısı olmayanların canını sıkmaya hakkınız yok! hem kolay öyle bi nick altında torpil şart diye avaz avaz bağırmak böyle bi yükü kurula yüklemek.. adını soyadını açıklayıp da söylesene yüreğin varsa!!

Toplam 63 mesaj
 
ANKET
Taşeron personelin, işçi kadrosuna geçirilmesini;