Editörler : asaygincihan27
02 Ocak 2009 21:09   


Kapalı
gecici görevlendirmede ücret??

Ek ders yönetmeliğinde hang hallerde ek ders ücreti ödeneceği belirtilmiştir.

Kaymakamlık oluruyla müd yard. görevlendirilmelerinde 18 saat ek ders ücreti alınır mı?

Yönetmeliği ve genelgeyi okuduğumda ücretin alınabilmesi için atamaya yetkili amirce görevlendirilmesi gerektiği sonucunu çıkardım.Yanılıyormuyum!!!!!! Aşağıda ilgili yönetmelik maddesini ve genelgeyi ekliyorum.

Fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim.

Geçici görevlendirme

MADDE 21- (1) Bakanlık merkez teşkilâtında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilâtında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere; 16 ncı maddede belirtilen görevler ile izinli ve raporlu olunan süreler hariç olmak üzere, görevlendirmeye ilişkin onay tarihinden itibaren, Bakanlık merkez teşkilâtındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dâhil haftada 18 saat ek ders ücreti kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, unvanı, görev süresi ve yapacağı görev ile diğer hususlar belirtilir.

(2) Bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılan personel aslî görevi için öngörülen ek ders ücretinden ayrıca yararlandırılmaz ve öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu madde kapsamında değerlendirilmez.

Vekâlet görevi

MADDE 22- (1 ) Öğretmen yetersizliği nedeniyle ilköğretim okullarında görevlendirilen vekil öğretmenlerin aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısının tespitinde ve ek ders ücretinin ödenmesinde sınıf öğretmenlerinin tâbi olduğu hükümler uygulanır.

(2) Bunun dışındaki diğer görevlere asaleten atanma şartlarını taşıyanlardan, müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için Bakan, diğer kadro ve görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından boş kadrolara vekâleten atananlara, yalnızca vekâlet edilen kadroya ilişkin ek ders ücreti vekâlet görevinde bulunduğu kurumca ödenir.

2007/19 sayılı genelge

14- Kararın 21?inci maddesinde, geçici olarak görevlendirilenlerin yararlanacağı ek ders

ücretleri düzenlenmiştir. Düzenleme merkez ve taşra teşkilatında yapılacak geçici

görevlendirmeler için ayrı uygulama yapılmasını gerektirmektedir.

Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanılabilmesi için öncelikle personelin asıl kadro görevi

için ek ders ücreti öngörülmüş olması gerekmekte olup, merkez teşkilatındaki geçici

görevlendirmelerin Bakan veya Personel Genel Müdürünün onayı, taşra teşkilatındaki geçici

görevlendirmelerin ise Bakan veya valilik onayı ile yapılmış olması gerekmektedir. Bu

yetkililer dışındaki görevlilerce onaylanan görevlendirme işlemleri bu madde kapsamında

değerlendirilmeyecektir. Yine, bu kapsamda ek ders ücreti ödemesinin sürdürülebilmesi

bakımından merkez teşkilatındaki geçici görevlendirmeler için görevlendirilmeye ilişkin onay

tarihinden itibaren bir yıl, taşra teşkilatındaki geçici görevlendirmeler için ise

görevlendirilmeye ilişkin onay tarihinden itibaren altı ay sonunda yeniden aynı usulle onay

alınması ve görevin fiilen yapılması gerekmektedir.

Bu bağlamda, daha önce geçici olarak görevlendirilenlerin görevlendirme onayları gözden

geçirilecek ve daha önce bu kapsamda görevlendirilenlerden merkez teşkilatındakiler

bakımından bir yıllık süreyi, taşra teşkilatındakiler bakımından ise altı aylık süreyi

dolduranların görevlendirilme onayları, ihtiyaç duyulması hâlinde yukarıda belirtilen süreler

sınırlılığında olmak üzere en geç 31/03/2007 tarihine kadar alınacak onaylar doğrultusunda

uzatılacaktır. Bu durumda olanlardan ihtiyaç duyulmadığı için görevlendirilme süreleri

uzatılmayanlar aslî görevlerine dönecektir. Bundan sonra bu kapsamda alınacak görevlendirme

onayları da, geçici görevlendirmenin yapıldığı yer dikkate alınarak maddede belirtilen süreler

sınırlılığında düzenlenecektir.

02 Ocak 2009 21:46

umayemlak
Kapalı

Sayın memurlar net yetkilileri ve meslektaşlarım yok mu bilgisi veya fikri olan????

03 Ocak 2009 11:12

umayemlak
Kapalı

alınır mı?Alınmaz mı?

03 Ocak 2009 12:16

umayemlak
Kapalı

sayın editörler cevabınızı bekliyorum.Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

03 Ocak 2009 13:48

pcman
Şube Müdürü

Benim müdür yardımcım 22.maddedeki tüm şartları taşımasına rağmen ve tüm itirazlarıma rağmen 21.maddeye göre ekders ücreti alıyor.

03 Ocak 2009 23:22

umayemlak
Kapalı

sizin müd.yard. valilik olurumu yoksa kaymakamlık olurumu sayın hocam

04 Ocak 2009 09:01

pcman
Şube Müdürü

Valilik oluru.Aynı durumda başka müdür yard. 22.maddeden ekders alırken tüm itirazlarıma rağmen bizim müdür yard.21.madde üzerinden alıyor.İnatçı,nefsi firavunlaşmış bir milli eğitim müdür yard.yüzünden.İki yıldır inatla sicilimi bilerek düşük veriyor.Mahkeme kararına rağmen.Kendisini ahirette yakasına yapışacağım.Allah büyüktür.

04 Ocak 2009 12:52

umayemlak
Kapalı

Sayın hocam valilik oluru demişsiniz.21. maddeye göre valilik oluru olursa alabiliyor.

Sizin anlatmak istediğinizi anlayamadım.Bakanlık ve valilik olurunda bir problem yok ücretini alır.Benim merak ettiğim kaymakamlık görevlendirmesinde 21.ve 22. maddeye göre alabilirmi?Yönetmelikte kaymakamdan bahsetmemiş.

saygılarımla

04 Ocak 2009 12:53

sanko
Şef

Kanuna aykırı bir yönetmelik olamaz. Ben de valilik oluru ile müdür olarak görevlendirildim. İl milli eğitim ısrarla21. madde ile ilişkilendirmiş. Ben de itiraz dilekçesi verdim. Olumsuz cevap gelirse mahkemeye gideceğim.

Oysa Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği'nin 9. maddesi der ki:'Geçici süreli olarak görevlendirilen memur, görevlendirildiği kadronun aylığını alır ve bu kadronun diğer malî ve sosyal haklarından yararlandrırlır.örevlendirildiğim kadronun mali hakkı bana verilenden fazla tabi ki. Bu durumda mahkeme yolu bize gözüküyor. Ayrıca komik olan müdür yardımcısı iken 22 saat alırken müdür olarak görevlendirildiğimde 18 saat ile ücretlendirilmeme gereği ifade edilmiş kararnamede

04 Ocak 2009 12:56

umayemlak
Kapalı

Sayın hocam o zaman kaymakamda gecici süreli görevlendirme yapabilir mi?

04 Ocak 2009 15:10

pcman
Şube Müdürü

http://personel.meb.gov.tr/upload/genelge_ek_ders_ucret.pdf

herşey yukarıdaki linkte açık.Müdür yardımcım bu genelgenin 15.maddesindeki tüm şartlara uyduğu halde 22.madde yerine değil 21.maddeye göre ücret alıyor.

04 Ocak 2009 20:43

umayemlak
Kapalı

Gecici süreli görevlendirmelerde şartlardan biri görevlendirileceği kadronun şartlarına sahip olmak.

Bu şartı taşımayan biri kaymakamlık görevlendirilmesi ile görevlendirildiğinde hangi yönetmelik maddesine göre ek ders ücreti alır?

05 Ocak 2009 16:34

umayemlak
Kapalı

Sayın editörler sizinde acizane yorumlarınızı bekliyorum. Saygılarımla

06 Ocak 2009 19:28

umayemlak
Kapalı

Gecici süreli görevlendirme şartlarından biride atanacak kadroya asaleten atanma şartını taşımak

07 Ocak 2009 21:29

kutlucan
Şube Müdürü

kurucu müdür olarak görevlendirilen biri başka bir okulda asil müdür olarak görev yaparken(çpl ve pansiyonu var)30 saat ücret alıyordum kurucu müdür olarak görevlendirildiği okulda(meslek lisesi) 25 saat ücret mi alır önceden hangi tarafta fazla alıyorsan o ödeniyordu şimdi değişiklik oldu mu bilgilendirirseniz sevinirim bu konuda ücret yönetmeliğindebir açıklama bulamadım

08 Ocak 2009 00:12

kutlucan
Şube Müdürü

güncel

09 Ocak 2009 23:08

umayemlak
Kapalı

Kurucu müdürlükten vazgeçseniz :)))

11 Ocak 2009 00:27

kutlucan
Şube Müdürü

neden sizi rahatsız eden bir durum mu var

yoksa siz mi talipsiniz

11 Ocak 2009 00:54

turkceguzin
Memur

Ben valilik oluru ile müdür yard. görevini yapıyorum . Haftada 15 saat derse giriyorum . 24 saat üzeriden ek dersimi alıyorum. Şube müdürü 18 saat yazılması gerektiğini kanunda böyle olduğunu sundu. Fakat aynı durumda başka bir öğretmene farklı bir uygula yaplınca geri döndü ve üç aydır 24 saat üzerinden alıyorum . Türkçe öğretmeniyim.

11 Ocak 2009 10:51

hsoydan08
Daire Başkanı

Bütün bu soruların tartışmaların cevabı 2006/19 nolu genelgede var hocam, neden başkalarının fikrine ihtiyaç duyuyorsunuz, yönetmelik, kanun, genelge hükümleri tartışarak bulunmaz. Kaymakamlık onayı ile müdür yardımcısı görevlendirilmesinde ders ücreti alamazsınız, görevlendirmeleri valiler ve bakanlık yapar. Bir şartla Kaymakamlık yapabilir ,valilik bu yetkisini devir etmişse ve Vali adına diyerek imzalanırsa ekders alınır. Saygılarımla....

11 Ocak 2009 18:23

umayemlak
Kapalı

Sayın Soydan hocam bende sizin dediğiniz gibi biliyorum.Bütün yön.,kan., genelgeleri okudum sadece diğer bölgelerdeki uygulamayı merak ettim.

Sadece Kaymakamlık görevlendirmesi olduğunda girdiği derslerden dolayı ek dersi varsa onları alır.Zaten il MEB le görüşmemde valilik oluru vardır dediler . Ben yok dedim .Olağan üstü şartlar vardır dediler. Duyuruya çıkılmıştır başvuran yoktur o yüzden görevlendirilmiştir dediler.Ortada duyuruda yok.O sırada il müd. telefonda olduğu için görüşmemiz yarım kaldı.

Toplam 23 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?