Editörler : Cüneyt Barışoglu
03 Ocak 2009 21:14   


Botaş Maaş Hesabı Burada

BOTAŞ'ta ücretler YPK'nın verdiği kararlarla belirlenen üst limitlerin altında kalacak şekilde yönetim kurumlarınca belirlenir. Şimdi biz sizle BOTAŞ'ta alınabilecek en yüksek maaşı hesaplayacağız, yalnız dikkat edin bu maaş alınabilecek maksimum maaş, yeni başlayan mühendisin maaşını siz tahmin edin artık.

Önce gelin bu yılın YPK kararının ilgili maddesine bakalım (kaynak: http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/10/20081014.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/10/20081014.htm) Alttan üçüncü linke tıklayın.

" (2) Sözleşmeli ve kapsam dışı personele; aylık ücret, her türlü sosyal yardımlar, zam, tazminat, ödenek veya diğer adlar altında yapılan ödemelerin (ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar dahil ve yönetim kurulu üyeliği ücreti ve ek ödemesi hariç) aylık ortalaması,...c) TPAO, BOTAŞ ve PETKİM Genel Müdürlüklerinde, genel müdürler için 6.072-YTL?den, diğer personel için ***BURAYA DİKKAT 5.070'YTL?den yüksek ... olamaz."

Böylece BOTAŞ'ta çalışan birinin alabileceği en yüksek brüt ücreti bulmuş olduk. Bu ücrete ikramiye de dahil tüm ödemeler eklenmiştir bunu unutmayın. Şimdi bunun netini bulalım.

*Önce % 0,6 Damga Vergisi keselim = 30,42 YTL

*Sonra %14 SSK keselim (işsizlik kesilmez) = 709,80 YTL

*SSK'yı brütten düşüp gelir vergisi matrahını bulalım = 4360,20 YTL

* Matrahtan %24 gelir vergisi keselim (aylık ortalama gelir vergisi bu matraha sahip biri için budur) = 1046,45 YTL

* 49 YTL de asgari geçim indirim verelim.

Sonuç şudur: 5070 - 30,42 - 709,8 - 1046,45 + 49 = 3332,33 YTL

Demek ki neymiş, Botaş'ta daire başkanlığına yükselmiş bir mühendis bile aylık 3333 YTL kazanıyormuş. Yeni başlayan mühendisin eline ise yaklaşık 2300 YTL geçer.

Ben bilgiyle belgeyle konuştum, isteyen istediği yere girsin ama ağızlarından çıkanı kulakları duymayanlara itimat etmeyin, herkesi diğer adayları soğutuyor diye suçlayanlardan da böyle belgeli konuşmalarını isteyin.

Ben Botaş'ta ücretler düşük demiyorum ama havada uçuşan 4000, 5000 alıyorlar rakamlarına da itimat etmeyin. Gerçek budur.

03 Ocak 2009 22:04

stranger38
Kapalı

çalışmadığım kurum hakkında yorum yapmak istemem yalnız verdiğin linkte verilen rakamlar net olmalı çünkü brüt diye belirtilmemiş, aynı yazıda mke eüaş gibi kurumların genel müdürleri için 4000 ytl denmiş eğer bu rakamlar brütse bunun neti 2800-2400 arası yapar ki sence de komik bir rakam değil mi???

03 Ocak 2009 22:26

iron_moon
Daire Başkanı

Hayır verdiğim rakamlar brüt rakamlar, bundan emin olabilirsin. Ben Botaş'ta çalışıyorum ve brüt ücreti 5070 TL'yi geçen çalışanların ücretlerinin geçen kısmı kesiliyor.

BOTAŞ yıllık 10.000.000.000 TL cirosu olan bir kuruluştur ve BOTAŞ Genel Müdürü'nün bile brüt maaşı 6072 YTL'den fazla olamaz (neti yaklaşık 4000 YTL). İnanması zor geliyor ama gerçek bu arkadaşlar.

04 Ocak 2009 13:21

csrn
Şef

iron arkadaşım bu brüt ve net ücretlere daha sonra değineceğim. önce diğer linkte sorduğum soruları yanıtlayabilirmisin. botaşta çalışıyorm diyorsun senin aldığın maaş bilgilerini yazarmısın arkadaşım. balonlar askıda kalmasın.

04 Ocak 2009 22:00

yusuf@td
Kapalı

iron-moon arkadaşın yaptığı hesaplamanın sonucu hata payı sıfır dahi olmaksızın % 100 doğrudur.

bırakın maaşıda kendisine kalsın, sizlere net bilgi vermiş daha ne istiyorsunuz.

05 Ocak 2009 00:22

csrn
Şef

bozacının şahidi şıracı....

05 Ocak 2009 00:29

csrn
Şef

sözleşmelilerde: 1- brüt maaş 2) net maaş 3) ele geçen maaş vardır. ben burda brüt maaş, net ne kadara denk geliyor onu istemiyorum. ele geçen maaş nedir????? çalışıyoruz diye ayak yapanlar neden ellerine geçeni yazmıyorda bin dereden su getiriyor. yoksa yalan mı söylüyorlar. sonrada bizi üfürükçülükle suçluyorlar. balonlar halen askıda:)))

05 Ocak 2009 09:50

yusuf@td
Kapalı

BOTAŞ'ta yeni göreve başlayan bir mühendisin maaşı şayet hiç bir dış hizmeti yok ise ikramiyeler hariç Ocak ayında net eline geçecek olan rakam 2.300 tl civarıdır.

ayrıca bizleri balonlarla itham eden değerli csrn,

merak edersin diye düşündüm...

BOTAŞ

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAPSAM DIŞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ

İ Ç İ N D E K İ L E R

I. Kısım

Genel Hükümler

I. Bölüm

Amaç- Kapsam ve Tanımlar

Madde 1 ? Amaç

Madde 2 ? Kapsam ve Dayanak

Madde 3 ? Tanımlar

II. Bölüm

İdari Hükümler

Madde 4 ? Kadro

Madde 5 ? İşe Alma

Madde 6 ? İşe Almada Aranan Şartlar

Madde 7 ? Naklen Tayin

Madde 8- Geçici Görevlendirme

Madde 9 ? Atamalarda İşe Başlama Süresi

Madde 10 ? Deneme Süresi

Madde 11 ? İmza, İmza Yetkisi ve Kullanılması

Madde 12 ? Çalışma Şartları

Madde 13 ? Çalışılmış Gibi Sayılan Haller

Madde 14 ? Mevzuat Hükümlerine Uyulması

Madde 15 ? Hiyerarşiye Uyulması

Madde 16 ? Tek ve Müşterek Sorumluluk

Madde 17 ? Emri Yerine Getirme ve Kanunsuz Emir

Madde 18 ? Demeç ve Konferanslar

Madde 19 ? Disiplin Cezaları ve Görevden Uzaklaştırma

Madde 20 ? İkametgah Adresi

Madde 21 ? Medeni Durumdaki Değişiklikler

Madde 22 ? Takdirname ve Ödül

Madde 23 ? Teşekkül Dışında Çalışma

Madde 24 ? Hizmet Belgesi

Madde 25 ? İş Kazası

Madde 26 ? Meslek Hastalığı

Madde 27 ? Maluliyet Derecesi

III. Bölüm

İzinler

Madde 28 ? İzin Çeşitleri

Madde 29 ? Yıllık Ücretli İzin ve İzin Avansı

Madde 30 ? Mazeret İzinleri

Madde 31 ? Hastalık İzni ve Hastalık Nedeniyle Hizmet Akdinin Feshi

Madde 32 ? Doğum ve Emzirme İzni

Madde 33 ? Askerlik İzni ve Ücreti

Madde 34 ? Teşekkül Dışındaki İzin Hakları

Madde 35 ? Ücretsiz İzin

Madde 36 ? İzinde Adres Bildirme

Madde 37 ? İzinden Çağrılma

IV. Bölüm

İşten Çıkarma ve Ayrılmalar

Madde 38 ? İşten Çıkarma Yetkisi

Madde 39 ? İstifa

Madde 40 ? Müstafi Sayılma

Madde 41 ? Mazeretli İşten Ayrılmalar

Madde 42 ? Akdin Feshinde Bildirim ve İhbar Öneli Ücreti

Madde 43 ? Teşekkül Tarafından Emekliye Sevkedilme

Madde 44 ? Kabahatli Çıkarma

Madde 45 ? Suçlu Çıkarmalar

II. Kısım

Mali Hükümler

Madde 46 ? Normal Ücret

Madde 47 ? Dış Hizmet İntibakı

Madde 48 ? Ücretin Tespiti

Madde 50 ? Naklen ve Terfian Tayinlerde İntibak

Madde 51 ? Vekalet

Madde 52 ? Ders ve Konferans Ücreti

Madde 53 ? Kıdem ve Kıdem Tazminatı

Madde 54 ? Makam ve Sorumluluk ile Meslek Tazminatları

Madde 55 ? Saha,Vardiya ve Nöbet Tazminatı

Madde 56 ? Özel Nitelik Tazminatları

Madde 57 ? Sosyal Yardım

Madde 58 ? Tedavi Yardımı

Madde 59 ? İkramiye

Madde 60 ? Kıdeme Teşvik Primi

Madde 61 ? Doğal Afet Avansı

Madde 62 ? Maluliyet Yardımı

Madde 63 ? İş Kazası Tazminatı

III. KISIM

Diğer Hükümler

Madde 64 ? İşe Almada İstisnalar

Madde 65 ? Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

Geçici Madde 1, 2, 3, 4

Geçici Madde 5,6

Ek Madde 1

Madde 66 ? Yürürlük

Madde 67 ? Yürütme

05 Ocak 2009 09:53

yusuf@td
Kapalı

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Personelin, Kapsam Dışı statüde işe alınması, nakil, terfi, kadro, çalışma esasları, sosyal, idari, mali ve diğer özlük hakları ile disiplin yönünden tabi olacakları hükümler, bu Yönetmelikle düzenlenmiştir.

Kapsam ve Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, BOTAŞ Genel Müdürlüğü daimi kadrolarında kapsam dışı görev unvanlarında çalışan personele uygulanır.

Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname?nin Geçici 9?uncu maddesine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Görev Derecesi : Personelin, görev unvanına göre Tablo 1?de gösterilen derecesidir. Görev Derecesi 1?den başlar 7?de biter.

Teşekkül : Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.

Görev Unvanı : Personelin, Tablo 1?de gösterilen üstleneceği görevin adıdır.

Yönetici Unvan : Tablo 1?de belirlenen Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları dışında kalan Yönetici unvanlardır.

Görevde Yükselme : Personelin, bulunduğu görev derecesindeki unvandan daha üst derecedeki unvana atanmasıdır.

Kademe Bekleme Süresi : Personelin, bulunduğu kademede bekleyeceği bir terfi yılıdır.

Derece Terfi : Bulunduğu derecede üst üste 3 yıl olumlu sicil alarak kademe terfi alan personelin, unvan değişikliği yapılmaksızın alacağı bir üst derecedir.

-1-

Kademe Terfi : Personelin, idrak ettiği her hizmet yılı için bulunduğu derecede alacağı bir üst kademedir.

Naklen Tayin : Teşekkülün hizmet verimliliğinin artırılması esasından hareketle, işgücü ihtiyacındaki artış ve değişiklikleri karşılamak ve etkin bir yönetim için personelin isteği üzerine veya hizmetin gereği olarak, resen aynı veya başka bir göreve ve/veya işyerine atanmasına, naklen tayin denir.

Kademe Aralığı : Her derecenin başlangıç kademesi ile bir sonraki kademe arasındaki ücret farkıdır.

Dış Hizmet : Personelin, Teşekkülden önce kamuda geçen hizmet süreleri ile askerlikte geçen hizmet süresi ve uygun öğrenim seviyesinden sonra özelde geçen çalışmasıdır.

Kazanılmış Ücret Kademesi : Personelin, tahsil ve itibari hizmet süresine göre yapılmış olan intibakı ve idrak ettiği yıllar için almış olduğu kıdemlerle bulunan kademedir.

İtibari Hizmet Süresi : Teşekkülde geçen hizmet süreleri ile kabul edilen dış hizmet sürelerinin toplamıdır.

Ücret Skalası : Personelin itibari hizmet süresine göre, kadro derece ve kademesinin karşılığı alacağı ücreti gösteren tablodur.

İKİNCİ BÖLÜM

İdari Hükümler

Kadro

Madde 4- Program kadro, her yıl iş programı ile birlikte Genel Müdürlüğün önerisi ve Yönetim Kurulu?nun Onayı ile belirlenir ve onay tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Yeni kadro Yönetim Kurulu?nca onaylanıncaya kadar bir önceki yılın kadrosu yürürlükte kalır.

İşe Alma

Madde 5- İşe almada 18/5/1983 tarihli ve 83/6750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ve buna paralel düzenlenmiş dahili mevzuat hükümleri uygulanır.

-2-

Kadro derecesi 1 olan personelin ataması Genel Müdür?ün teklifi ile Yönetim Kurulu?nca yapılır.

Yabancı uyruklular Yönetim Kurulu Kararı ile çalıştırılır.

Yukarıda belirtilenler dışında kalan kapsam dışı personelin işe alınması, işten çıkarılması, görev derecesinin, görev unvanının veya görev yerinin değiştirilmesi Genel Müdür veya yetkili kılacağı kimseler tarafından yapılır.

Yeni işe başlayan personel, Teşekkülü tanıması, yapacağı işle ilgili görev yetki ve sorumluluklarını öğrenmesi ve mevzuatlar hakkında bilgilendirilmesi için merkezde İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Taşra Teşkilatlarındaki İnsan Kaynakları ünitesinden başlamak üzere meslek grubuna göre ilgili birimlerce oryantasyon eğitimine tabi tutulur.

Teşekkülümüzden bağlı ortaklıklarına ve bu yerlerden Teşekkülümüze yapılacak personel devri, ancak Teşekkülümüz Yönetim Kurulu?nun izni ve bu izne dayanılarak taraflar arasında düzenlenecek protokolle mümkündür.

Muvazzaf askerlik görevini ifa etmek amacıyla işinden ayrılan personel, bu görevin sona ermesinden itibaren 1 ay içinde işe girme talebinde bulunursa, hizmetine ihtiyacın devam etmesi durumunda Teşekkülce işe alınır.

Madde 6- a) Genel Şartlar :

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

3) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

4) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmadığını savcılıktan alacağı bir belge ile ispat etmek,

5) Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

6) Hakkında yapılacak soruşturma veya araştırmadan olumlu sonuç almak,

-3-

7) Daha önce çalışmış olduğu işyerinden veya Teşekkülden cezalı olarak çıkarılmış veya müstafi sayılmış olmamak.

b) Özel Şartlar : Atama yapılacak kadrolar için sınav öncesi Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir.

Kanuni yükümlülükler çerçevesinde istihdam zorunluluğu olan personel için konu ile ilgili özel şartlar dikkate alınır.

Görev ve hizmetin niteliği dikkate alınarak genel şartlara ilaveten aranılacak şartlar hizmet grubunun öngördüğü öğretim ve eğitim kurumlarıyla bunların ilgili bölümleri, lisan bilgisi, iş tecrübesi, mesleki ehliyet, kurs, oda kayıdı ve benzeri belgeler ile işyerleri ve hizmetlerinin gerektirdiği diğer şart ve tercihlerde gözönünde bulundurulur.

Ayrıca, işe alınacak personelin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.

05 Ocak 2009 09:56

yusuf@td
Kapalı

Şayet sıralamaya girebilirsen devamını Ankara'ya mülakata geldiğin zaman benden ayrıntılı olarak öyrenebilirsin.

Başarı dileklerimle.

05 Ocak 2009 12:51

csrn
Şef

sevgili yusuf: balonla ilgili sözüm sana değildi. "botaş" başlıklı sayfada ben bildiklerimi aktarmama ve bunların doğru olduğu bilmeme rağmen, bazı arkadaşlar üfürüyosun bolanunu söndürecem diye yazmışlardı ama bir türlü botaşta çalışan bir mühendisin eline şurdan şu kadar burdan bukadar toplam dada şu kadar maaş alıyorlar diyemediler.

kimisi 2000 alıyorum kimisi en fazla 2300 alırsın deyip duruyor ama bir türlü tüm tazminatlarla beraber eline geçeni yazamıyor. niye???? çünkü kendileri kuvvetle muhtemel botaşta çalışmıyor ve başvuracak adayları azaltmaya çalışıyor.

05 Ocak 2009 14:21

yusuf@td
Kapalı

değerli csrn,

BOTAŞ'taki Mühendis maaşlarının 2.000 tl olduğunu söyleyen de 2.300 tl olduğunu söyleyen de doğru söylüyor.

nedenine gelince;

Farzetki BOTAŞ'a Mart 2009'da başladın. vergi dilimin doğal olarak başlangıç olduğu için % 15 olacak. ancak Maliyenin 2009 vergi dilimlerine bakarsan 8.700 tl'ye kadar % 15, 8.700 ile 22.000 arası % 20 22.000 ve üzeri % 27 olarak vergilendirirsin. (toplam brüt üzerinden) bu durumda doğal olarak mart ayında aldığın ücretle (kısa sürede bahse konu rakamlara ulaşacağından) eylül ayından sonra alacağın ücret arasında % 12'lik fark bulunacaktır (- yönde) buda nerden bakarsan nette 250 ile 300 tl arasında tutar.

tazminatlarınıza gelince;

çıplak brüt üzerinden olmak kaydıyla

% 25 mesleki mesuliyet tazminatı,

dereceniz lisans ise 176 tl, yüksek lisans ise 190 tl civarı meslek tazminatı. Ayrıca yüksek lisansa 1 kademe ve 57 tl yüksek lisans tazminatı.

70 tl sosyal yardım,

3 tl konut yardımı,

Genel müdürlük hariç diğer işyerlerinden ortalama % 10 saha tazminatı,

Yabancı diliniz var ise derecesine göre 70 tl ile 110 tl arasında dil tazminatı.

diğer haklarınız ise,

öğle yemekleri, personel servisi, yazlık ve kışlık ayakkabı, 3 yılda bir mont, 5. yılda 30 günlük ücretiniz tutarında kıdeme teşvik primi, 10. yılda 40 günlük ücretiniz tutatında kıdeme teşvik primi, 15. yılda 60 günlük ücteriniz tutarında kıdeme teşvik primi, seyahatlerde gündelik 32 ytl harcırah ile otobüs, tren, şirket aracı veya uçakla seyahat ve 5 yıldızlı otellerde konaklama imkanı.

kısacası BOTAŞ teknik personeline (özellikle Mühendis) gerekli değeri veriyor, başvuracak olan arkadaşlara başarılar, pişman olmazsınız.

05 Ocak 2009 14:51

iron_moon
Daire Başkanı

csrn kardeşim,

benim yaptığım açıklamanın neresini eksik görüyorsun ki ikna olmadın? Ben sana alınabilecek maksimum maaşı yazdım, benim maaşım da tahmin edebileceğin gibi 0 ile 3333 YTL arasında. Diyelim ki 2300 ya da diyelim ki 2900 ya da hatta diyelim ki 3333. Ne değişecek, o verilmiş olan 4000 rakamı yine üfürmece olmuş olmuyor mu? Tekrar ediyorum ben de 0 ile 3333 YTL arasında bir ücret alıyorum. Net ne kadar aldığımı söylemek istemiyorum, bu kadarına saygı duyarsın herhalde.

Anlamayanlar için tekrar ediyorum TÜM ÖDEMELER DAHİL Botaş'ta alabileceğiniz en yüksek net ücret 3333 YTL'dir. Kaynak yukarıdaki YPK kararıdır.

Şimdi bu kadar şey anlattım, benim bu anlattıklarımdan etkilenip de Botaş'ı tercih etmeyecek arkadaş varsa lütfen tercih etsin. Bana değil verilmiş olan 4000 rakamına inansın. Benim anlattıklarımın tercihlerinizi etkilemek gibi bir amacı yoktur. Sadece bir tespit yapılmıştır. LÜTFEN ETKİLENİP TERCİHLERİNİZDEN VAZGEÇMEYİNİZ.

Oldu mu csrn?

06 Ocak 2009 00:46

csrn
Şef

olmaz olur mu iron arkadaşım. bu arada seni kırdıysam, yorduysam kusura bakma.

06 Ocak 2009 13:03

iron_moon
Daire Başkanı

Rica ederim, kırılmadım da yorulmadım da. Ben de sürç-i lissan ettiysem affola.

12 Ocak 2009 20:46

mahsunkral
Aday Memur

iron ve yusuf arkadaslarimiza cok tesekkurler, verdikleri duzgun bilgilerle insanin kafasinda net bir resim olusturuyorlar.

Ama bir yerde celiskili bir durum sozkonusu. Beni aydinlatirlarsa sevinirim. yeni ise baslayan kapsam disi personel (ki uzman yardimcisi, avukat ve muhendisin arasinda sanirim maas ve derece farki olmuyor) iron`a gore aylik ortalama en fazla 2300 aliyor, yusuf`a gore is ikramiyeler haric bu 2300 oluyor. Simdi ikisi de burada farkli yazinca dogal olarak insanin kafasi karisiyor.

Benim sorum su:

Bu 2300 TL ikramiyeler dahil aylik ortalama mi? eger oyleyse ikramiyesiz aylik ortalama ne kadardir?

Yok bu aylik ortalama ucret ve bunun ustune yilda 6 yarim ikramiye mi var?

Bir de yurtdisi gorev oluyor mu, oluyorsa yurtici harcirahi gibi gunluk 30 ytl mi?

Bu karisikligi giderirseniz cok sevinirim.

tekrar tesekkur ederiz

13 Ocak 2009 00:41

iron_moon
Daire Başkanı

Ben en fazla 2300 TL yazmadım, yaklaşık 2300 TL yazdım. Uzman Yardımcısı'nın MM tazminatı %15 o yüzden %25 olan mühendis ve avukata göre daha az ücret alır. (En son kapsam dışı personel yönetmeliğine bakmadan yazdım, değiştiyse özür dilerim ama 2006'da böyleydi.)

2300 rakamını kabataslak verdim ve bu rakamı verirken saydırabileceği herhangi bir dış hizmeti olmayan, dil tazminatı almayan, bekar bir mühendisi baz almaya çalıştım. Eğer Botaş'a gelmeden önce mezuniyetiniz sonrasında sigortalı olarak özelde veya kamuda hizmetiniz vardıysa, KPDS'den en az C aldıysanız ve evli ve çocukluysanız [Married with Children :) ] (asgari geçim indirimini etkiler) alacağınız ücret artar.

Yurtdışı görev sayısı çok az ve hatta neredeyse hiç yok. Yurtdışı harcırahı yurtiçi harcırahı olan 32.25 TL değil. Daha fazla ve $ olarak ödeniyor ama ne kadar alınıyor bilemiyorum.

13 Ocak 2009 10:38

mahsunkral
Aday Memur

iron dostum sagolasin yeni bilgiler icin.

Yalniz uzman yardimcsinin MM Tazminati %15 muhendis ve avukatin %25 yazmissin 2006'ya gore. Daha once yusuf arkadasimiz ikisinin maas hesabini da %25 MM tazminati ile hesapliyordu. Sanirim aradaki maas farki buradan kaynaklaniyor. Bu konuda yusuf bizi tam olarak son yonetmelige gore aydinlatirsa cok iyi olacak.

1. uzm.y. avukat muhendis hepsinin MM tazminati %25 mi yoksa farkli mi?

ve tabii ki bu ucretlere ikramiyeler dahil degil sanirim?

Tesekkurler yusuf arkadas yanitini bekliyorum. Son sozu siz koyacak gibisiniz! :)

13 Ocak 2009 11:40

iron_moon
Daire Başkanı

Son yönetmeliğe göre her üçü de %25 MM alıyor, şimdi baktım.

İkramiye dahil.

14 Ocak 2009 11:49

mahsunkral
Aday Memur

iron bu kapsam disi personel yonetmeligine nereden ulasiyorsun?

14 Ocak 2009 22:09

iron_moon
Daire Başkanı

Resmi Gazete :)

Toplam 52 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?