Editörler : Cüneyt Barışoglu
10 Ocak 2009 22:56   


1.700 tıbbi sekreter alımı var

ARKDAŞLAR MESAJIMIZ SEVP VERDİ

LÜTFEN BU ALIMI İKİBİNE ÇIKARMAYI HEDFELEYEİLİM

EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE

Mail ve başvuru adresleri:

http://www.saglik.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF7A2395174CFB32E1A4711A7029DFDDEA

GELECEĞİN İÇİN Bİ DAKİKA.........

10 Ocak 2009 23:28

yakamo83
Aday Memur

SLM BEN DE GİRESUN PİRAZİZ TIBBİ SEKRETERLİK BÖLÜMÜ MEZUNUYUM. TAKİP EDEMEDİM KUSURA BAKMAYIN. 1700 TIBBİ SEKRETER ALIMI LİSE Mİ ÖNLİSANS MI YOKSA İKİSİNİN TOPLAMI MI. ÇÜNKÜ GEÇEN 2007 ALIMINDA DAHA ÇOKTU TOPLAM SAYI 2100 CİVARIYDI 1040 LİSE VARDI YANLIŞ HATIRLAMIYORSAM. BU SEFERKİ EĞER İKİ ÖĞRENİM DURUMUNUN TOPLAMIYSA YİNE ÇOK AZ....

11 Ocak 2009 01:30

yaprak_dökümü
Aday Memur

güncel

11 Ocak 2009 08:45

AZİZE_123
Aday Memur

güncell

11 Ocak 2009 12:54

sesin
Memur

sofi inşallah dediğin çıkar ve mutlu haberler alırız bu arada sen kaç puan aldın

11 Ocak 2009 13:00

tıbsek_yasin
Aday Memur

Sofi kardeşim çok üzgün ama bu bir yanlış anlama maalesef böyle bir bilgi doğru değil. yasin@tibbisekreterler.org

desteğe devam arkadaşlar.

11 Ocak 2009 14:36

hicran-ıaşk
Müsteşar Yardımcısı

Bakanlar Kurulu'nun ''Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararı'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, taşra teşkilatları için Adalet Bakanlığı 2 bin 640, İçişleri Bakanlığı 3 bin 500, Milli Eğitim Bakanlığı 10 bin 338, Sağlık Bakanlığı bin 750, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 650, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 200, Kültür ve Turizm Bakanlığı 300, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 800, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 10'ar, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 500, Orman Genel Müdürlüğü 300, merkez için Yargıtay Başkanlığı 115, Danıştay Başkanlığı 50, Devlet Personel Başkanlığı 30 geçici personel istihdam edecek.

İstihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen brüt aylık ücretler ödenecek. Ücret ödemeleri, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 14. günü yapılacak. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kıst olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden ayın başında ödenecek.

Geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate alınacak. Ancak, geçici personel kendisine verilen görevleri çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorunda olacak. Bu çalışma karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmeyecek.

1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe giren Karar uyarınca geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamayacak.

Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerli olacak.

Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele, çalıştıkları her ay için azami 1 gün ücretli izin verilebilecek. Yıl içinde tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştıkları her 4 ay için 2 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilecek. Rapor süresinin 2 günü aşması halinde aşan kısım için ücret ödenmeyecek.

Geçici personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 3 gün ücretli mazeret izni verilecek.

Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilecek. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenecek. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde tabibin onayı ile geçici personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilecek.

Bu durumda, geçici personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenecek. Yukarıda öngörülen süreler geçici personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilecek. Geçici personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilecek. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı olacak.

Geçici personelin hizmet sözleşmesinin feshinde, ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmeyecek. Geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabi olacak.

Bu Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personelin tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi zorunlu. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamayacak.

12 Ocak 2009 15:00

sefer45
Aday Memur

önlisas tıbbı sekreter arkadaşlara sesleniyorum... forum sağlık bölümünde 1700 lise tıbbı sekreter 504 önlisas tıbbı sekreter kadrosu görünmektedir.bu doğruda olabilir.bence bu büyük bir adeletsizlik 2007 yılında sözleşmeli sağlık personeli alımında önlisans tıbbi sekreter 1148 lise tıbbi sekreter 1000 kişi alındı.bütün arkadaşların duyarlı olmasını istiyorum.başbakanliğa ,sağlik bakanlığına,akime yazalım ve sesimizi duyuralım ola ki kazaya uğramayalım.

12 Ocak 2009 15:09

nazlikelebek
Daire Başkanı

Konu: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekretelerin Atanması Hakkında

..................................... yılı ...............................................................(önlisans-lise) mezunuyum. Defalarca KPSS sınavına girmeme ve kayda değer puanlar almama rağmen yerleştirmem yapılamamıştır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunları olarak 2009 KPSS atamalarında bizlere daha fazla kadro ve haklarımızın verilmesini istiyoruz. Şuana kadar hep az sayıda kadro tercihi yaptırıldı (bir kişi), eş birleşimi ve becayiş hakkı bulunmadığından yer değiştirmek için tekrar tercih yapmak zorunda kalan 4B?li meslektaşlarımız tekrar tercih yaptıkları için atama bekleyen sağlık personeli atanamamaktadır. Buna ek olarak üniversite hastanalerinde, devlet hastanelerinde hizmet veren temizlik firmaları ve benzeri taşeron firmaların sözleşme ile asgari ücretle ile istihdam ettiği Tıbbi Sekreter statüsündeki (düz lise,ortaokul, büro yönetimi ve sekreterlik mezunu) personel sayesinde hastaneler Tıbbi Sekreter talebinde bulunmamakta ve bu da alımları, haklarımızı azaltmaktadır.

Bu kapsamda; taban puanlar yükselmekte ve atanabilme şansımız, haklarımız gittikçe azalmaktadır. Bunun yanında yeni moda olan halk eğitim kurslarında tıbbi sekreterlik sertifikası verilerek önlisans-lise mezunu tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunu olmadan tıbbi sekreter statüsünde çalışmanın kestirme yolu sunuluyor. 6 yıllık emeğe büyük saygısızlık olarak yorumluyorum.

Yaşanılan aksaklıkların ivedi olarak düzeltilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Cevdet ERDÖL (Sağlık Komisyon Başkanı)

cevdet.erdol@tbmm.gov.tr

Faruk ÇELİK (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı)

faruk.celik@tbmm.gov.tr

aliyerlikaya@saglik.gov.tr

sağlık bakanlığı personel daire başkanlığı genel müdürü

MAİL: receptayyip.erdogan@basbakanlik.gov.tr

MAİL: okmburo@saglik.gov.tr

recepakdag@akparti.org.tr

www.tibbisekreterler.org

tibbisek.platformu@hotmail.com

Toplam 8 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?