Editörler : hopaliSafak Vaktii
28 Ocak 2009 11:31

seln25
Şef

güncell

28 Ocak 2009 11:47

bagimsiz-degisken
Daire Başkanı

yok mu bilgisi olan yw..

28 Ocak 2009 16:22

bagimsiz-degisken
Daire Başkanı

gncell..

28 Ocak 2009 16:57

soroptimist
Memur

tezsiz yüksek lisansta not ortalaman iyi olduğu takdirde eğitim bilimleri alanında doktora yapabiliyorsun ayrıca formasyon belgesi olarak kullanılabiliyor

29 Ocak 2009 11:05

bagimsiz-degisken
Daire Başkanı

güncelll

31 Ocak 2009 13:27

bagimsiz-degisken
Daire Başkanı

güncell

31 Ocak 2009 17:07

bagimsiz-degisken
Daire Başkanı

arkadaşlar bilgisi olanlar paylaşsın lütfen..

31 Ocak 2009 17:13

me_lisss
Yasaklı

tezsizin hiç bir getirisi yok formasyon ve mba dışında.. yani mebdeysen boşuna zaman ve para harcama..

uzmanlık için vs.. ise tezli kabul ediliyor artık.. yani ilerisi içinse bile doktora ve üstü tezli işinizi görür.. tezsizin hiç bir anlamı yoktur..

31 Ocak 2009 17:15

karzer
Şef

Bi halta yaramaz Öğretmenler için olması gerekn sıradan bişidir. :) Formasyonun varsa yapmışın demektir :)

31 Ocak 2009 18:08

tanburcu
Daire Başkanı

tezsizde proje alıyorsun. artı tezliyle tezsizlerin dersi bile aynıdır. tezlilerle bu anlamda bi fark yoktur. ama tezsiz olupta müfettişlikte olanlarda biliyorum sadece söle bişey var tezli yapanıda gel müfettiş yapalım demiyolar tezlide tezsizde sınava giriyor. sadece mülakatta önlere gecersin .. mülakattaki komisyonda tezlimi tezsizmi diye bakmaz onlar burda bişey bilmeyipte yazıp duran tipler gibi değildir.. tezlininde tezsizinde aynı dersleri aldıgını bilirler ve seni öle bi durumda eşit tutarlar arkadasım merak etme..

31 Ocak 2009 19:28

_hoşaf_
Şube Müdürü

arkdaşlar peki ya yüksek lisans için üds şart mı hemen ..yoksa 1 yıl süre veriyorlarmı.???

31 Ocak 2009 19:39

tanburcu
Daire Başkanı

bazı üni ler dil sınavını kendisi yapıor.. akdeniz üni öle mesela..

31 Ocak 2009 20:31

me_lisss
Yasaklı

Bir çok öğrenci yüksek lisans yapma ile araştırma görevlisi olmayı birbirine karıştırmaktadır. Bu öğrenciler okudukları bölümün istediği her mezununu araştırma görevlisi olarak alabileceğini ve bir yandan araştırma görevlisi olarak çalışırken diğer yandan yüksek lisans ve doktora yapmalarını sağlayabileceğini düşünmektedir. Oysa araştırma görevliliği bir kadronun olmasına bağlıdır. Bir bölümün araştırma görevlisi alabilmesi için önce kadrosunun olması gerekir. Üniversitelere kadrolar maliye bakanlığı tarafından verilir ve bir çok üniversitede her bölüme senede bir araştırma görevlisi kadrosu bile düşmeyebilir. İlerde öğretim üyesi olmak amacıyla bir bölümde araştırma görevlisi kadrosuna atanmayı isteyen öğrencilerin öncelikle bu bölümün tezli yüksek lisans programına girmeyi başarması gereklidir. Bundan sonrası bölümün bir araştırma görevlisi kadrosunun bulunmasına ve bu kadroya talip olan diğer adaylar arasından seçilmeyi sağlayacak niteliklere sahip olunmasına bağlıdır. Bu nitelikler arasında en önemlileri ise akademik bilgi, yetenek ve çalışkanlıktır. Bir bölüme araştırma görevlisi olarak atanan birinin öğretim üyesi olabilmesi için yüksek lisans ve doktora eğitimini başarıyla tamamlaması gereklidir. Ancak, bu eğitimi tamamlayan herkesin öğretim üyesi olabilmesi söz konusu değildir. Bir çok üniversitede doktora derecesi alan araştırma görevlilerinin öğretim üyesi olarak atanabilmeleri için karşılamaları gereken nesnel ölçütler bulunmaktadır.

31 Ocak 2009 20:37

özsed
Şube Müdürü

hocam çok güzel yazmışınz peki burada bahsettiğiniz yüksek lisans tezsiz de olabilirmi. ben doktora ,öğretim üyesi olma şartlarında tezli tezsiz ayrımı yok diye biliyorum . yazaten arkadaşlar diplomanızda tezsiz yazmıyo bunu bi anlayalım.

31 Ocak 2009 20:45

me_lisss
Yasaklı

doktora için tezsiz işinize yaramamakta hocam.. bilimsel bir çalışma yapmış olmanızı istediği için. tezsiz y.l. akademik çalışma için yetersiz kalmakta..

31 Ocak 2009 21:13

özsed
Şube Müdürü

ben öyle bilmiyorum sonuçta zaten doktora daha çok bizi gelişrirecek araştırmalara yönlendireck olan ve dediğim gibi diplomada yazmadığına göre nrden anlaşılıyoki

31 Ocak 2009 21:16

me_lisss
Yasaklı

doktorada bilim sınavı ve alanınıza ilişkin mülakat var.. elinizde tezinizle gidiyosunuz:)) daha nasıl olacak giriş için bu şart..

31 Ocak 2009 21:21

me_lisss
Yasaklı

1- Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekmektedir.

2- Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya Yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES?den başvurduğu programın puan türünde 55 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 70) standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

3- Doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda üniversite senatoları yetkilidir.

4- Sanatta Yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, sahip olmaları ve (Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlar haricinde) ALES?in Sözel kısmından 55 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 70) standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Sanatta Yeterlilik programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir.

5- Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya ALES?in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES?in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

6- GEÇİCİ MADDE 1 ? Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce lisansüstü eğitim ve öğretime başlamış olup, henüz sanatta yeterlik ve doktora yeterlik sınavlarına girebilmek için gereken yabancı dil sınavlarını vermemiş olan öğrenciler hakkında bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 21 inci maddenin (d) bendi ile 29 uncu maddenin (a) bendi hükümleri uygulanır.

MADDE 1 ? 1/7/1996 tarih ve 22683 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin (a), (b), © ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.) ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. Ancak Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES?e girmiş olma koşulu aranmaz."

"b) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya Yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES?den başvurduğu programın puan türünde 55 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 70) standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.) ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirtilir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda üniversite senatoları yetkilidir. ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yüksek Öğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES?e girmiş olma koşulu aranmaz."

"c) Sanatta Yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, sahip olmaları ve (Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlar haricinde) ALES?in Sözel kısmından 55 (lisans diplomasıyla başvuranlardan 70) standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Sanatta Yeterlilik programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.) ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Ancak sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde ÜDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda üniversite senatoları yetkilidir. ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yüksek Öğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES?e girmiş olma koşulu aranmaz."

"d) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya ALES?in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES?in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel Tıp Puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, Temel Tıp Puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.) ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Ancak Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS?den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların yükseltilmesi konusunda üniversite senatoları yetkilidir. Temel Tıp Puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite, yalnız Temel Tıp Puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir."

MADDE 2 ? Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur."

MADDE 3 ? Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur."

MADDE 4 ? Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 ? Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 ? Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 30 ? Sanatta Yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir."

GEÇİCİ MADDE 1 ? Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce lisansüstü eğitim ve öğretime başlamış olup, henüz sanatta yeterlik ve doktora yeterlik sınavlarına girebilmek için gereken yabancı dil sınavlarını vermemiş olan öğrenciler hakkında bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 21 inci maddenin (d) bendi ile 29 uncu maddenin (a) bendi hükümleri uygulanır.

MADDE 7 ? Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

01 Şubat 2009 11:58

bagimsiz-degisken
Daire Başkanı

güncell

01 Şubat 2009 13:39

hectic
Aday Memur

yüksek lisans konusunda önce doğu görevini tamamlamış olman gerekiyor okula devam açısından.

yer değiştirmede artık bi önemi yok yüksek lisansın anca 3 sene sonra doğu görevini tamamlayınca.mesela ben daha yeni başvuracağım 4. seeye girioz bakalım.

aynı şekilde sınıfçıyım ve eğitim yonetimde yapmayıu planlıom

Toplam 51 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?