Editörler : Cüneyt Barışoglu
27 Ocak 2009 23:01   


Uzman erbaş arkadaşlar mutlaka okuyun.lütfen konuyu tanıdımız bütün arkadaşlara iletelim

69 SAYILI UZMAN ERBAŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1 -18.03.1986 Tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun ?TANIMLAR? kısmı 3. maddesi, b fıkrasındaki ?En az ilköğretim okulu veya dengi okul mezunu? ibaresi, ?En az lise veya dengi okul mezunu? olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 -.03.1986 Tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5. maddesi (Değişik madde : 10/02/2004-5085 S.K./3.mad) ?Azamî kırkbeş yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir? ibaresi ?Azamî elli yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilir? olarak değiştirilmiş, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ve takip eden ek fıkra eklenmiştir.

?Uzman Erbaşlardan 20 yıl fiili hizmeti dolduranlar Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca emekli edilirler.?

?Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibari ile kendi kusurları olmaksızın yaş haddinden Uzman Erbaşlıktan kendi istekleri dışında ayrılmak zorunda kalanların hak kaybını önlemek için ?Devlet Personel Başkanlığından yapılan; 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak İstihdam Edilen Uzman Erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmalarına İlişkin Tebliğine tabii olacaklar ve öncelikli olarak atanmaları sağlanacaktır.?

MADDE 3 - 18.03.1986 Tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun ?TEDAVİ? kısmı 10. maddesi (Değişik madde : 10/02/2004-5085 S.K./6.mad) değiştirilerek yerine aşağıdaki madde gelmiştir, maddeyi takip eden fıkralar aynı şekilde kalmıştır.

?Uzman erbaşlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında, 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır. Bunlardan barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalananların, iyileşinceye kadar ilişikleri kesilmez, izinli sayılırlar. Sıhhî arızası devam edenler ve kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

Uzman erbaş emeklileri ile harp malûllüğü, vazife malûllüğü veya adî malûllük aylığı bağlanarak Türk Silâhlı Kuvvetlerinden ayrılan uzman erbaşlar, bunların bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri ile harp ve vazife malûllüğünü gerektiren nedenlerden dolayı vefat edenlerin maaşa müstahak dul ve yetimleri, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 66 ncı maddesinin (a) ve (b) fıkraları ile 67 nci ve 70 inci maddeleri hükümlerinden aynen istifade ederler.?

MADDE 4 - 18.03.1986 Tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun ?BAŞARI GÖSTEREMEYENLER VE CEZA ALANLAR? kısmı Madde 12-(Değişik madde:10/02/2004-5085 S.K./7.mad) d fıkrasında ye alan ?veya en az iki disiplin amirinden disiplin cezası? ibaresi çıkartılmıştır.

MADDE ? 5- 18.03.1986 Tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun ?KIYAFET VE ZATİ TABANCA? kısmı 13. maddesinde yer alan ?görevli olmadıkları zamanlarda da resmî veya sivil elbise ile zatî tabancalarını göze görünmeyecek bir şekilde taşıyabilirler.? İbaresi ?Görevleri gereği üniformalı iken resmi kıyafet üzerinde astsubaylarda olduğu gibi, sivil kıyafette ise gözle görünmeyecek şekilde taşıyabilirler.? Olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 - 18.03.1986 Tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun ?ÖZLÜK HAKLARI? kısmı değişik 16. maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. ?Ayrıca dereceleri itibari ile Uzman Jandarmalar ve emeklilerine verilen ek gösterge miktarı Uzman Erbaşlara ve emeklilerine de verilir.?

MADDE 7 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

----------------------------------------------------------------------------------------------

TBMM SANTRAL TELEFONU: 0312 420 50 00

BU TELEFON NUMARASINDAN İSTEDİĞİNİZ VEKİLİNMAKAMINI BAĞLATABİLİRSİNİZ... ARAYIN VE TEŞEKKÜR(!) EDİN BİZLERLE İLGİLENDİKERİ İÇİN...

0312 420 50 00

(güncelleme tarihi: 08.01.2009)

Çabalarımızın sonuçlarını almaya başladığımızı görüyoruz. Zira yukarıdaki metinde belirttiğimiz ve telefonlarını verdiğimiz TBMM de aleyhimize söz alan AKP Milletvekili ve MSB Komisyonu sözcüsü Nurettin AKMAN'ın kendi internet sitesindeki şu sözleri gelen tepkileri değerlendirdiğinin en güzel örneğidir.

Uzman Erbaşların özlük haklarının iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar M.S.B. tarafından yürütülmektedir.

Bu çerçevede; Emekli Uzmanlar Derneği´nce bir çalışma yürütülmekte olup, bizim tarafımızdan da verilecek yasa teklifine esas olmak üzere varsa görüş, öneri ve isteklerinizi bekliyorum. Sevgi ve saygılarımla... http://www.nurettinakman.com/ana/duyuru.asp?id=2 sayfasından vekilimizin sitesini lütfen ziyaret edin. iletişim bilgilerini ana sayfamızda vermiştik aşağıda buradan da belirtmenin faydalı olacağını umuyorum:

Sayın Vekilimiz Dr.Nurettin AKMAN'ın iletişim bilgileri:

Telefon : +90 312 420 54 68 - +90 312 420 54 69 Faks : +90 312 420 69 45 nurettinakman@akparti.org.tr

Sayın Vekilimizden randevu talep edilmiştir. cevabı bir kaç gün içerisinde buradan duyurulacaktır. Ayrıca görüşmenin yapılacağı gün içerisinde arkadaşlarımızdan yine bir telefon ve fax trafiği talep edeceğiz. Bu gelişmeleri okuyan arkadaşlarımzıdan ricamız diğer arkadaşlarımızın bu uyarıyı okumalarını sağlamalarıdır.

Genel Kurmay Başkanı'mızdan istenen randevu hakkında da gelişme olur ise buradan paylaşacağız.

Sizlere buradan yazamayacağımız ama hepimizi heyecanlandıracak kadar önemli bilgilere de mazhar olduğumuzu bilmenizi isterim.

(güncelleme: 16.01.2009)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BU GÜN YANİ 19.09.2009 TARİHİNDE SAYIN VEKİLİMİZİN DANIŞMANI ENES BEY BİZLERİ ARAYARAK 20.01.2009 TARİHİNDE SAAT 14:30 DA VEKİLİMİZİN BİZİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİNİ BİLDİRMİŞTİR. 19.01.2009 yani yarın saat 14:30 da vekilimizin makamında olacağız. sizler de telefonla desteklerinizi verin.

(güncelleme: 19.01.2009)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M.S.B. Kms. Sözcüsü Nurettin AKMAN'LA GÖRÜŞME

DEĞERLİ ARKADAŞLARIM.

Yukarıda bahsettiğimiz tarihte Emekli Uzmanlar Derneğini ve sizleri temsilen Sayın Başkanımız İsmet AY ve şahsım TBMM'ndeydik. Görüşmemizin içeriğini, orada yaşananları ve izlenimlerimi dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım sizlere.

*******************************************

Sayın vekilimiz bizleri kabul etmeden önce bir süre danışmanı Enes Bey ile sohbet etme fırsatını bulduk. Bunları buraya yazarken de orada olduğu gibi tebessüm ediyorum. Tek farkı orada biraz daha gizleyişimdir. Zira biz oradayken de arkadaşlarımız arıyorlardı. Başakanımız İsmet Bey ile oraya girmeden bunun esprisini de yapmıştım. "Başkanım ya biz oradayken tanıdıklardan birisi arar da Dernek yöneticilerimiz oradaymış görüşebilir miyim müsaitlerse" diye sorar ise sekretere dedim. Aynen böyle olmasa da buna yakını oldu.

Danışman Enes Bey: "Yahu bu iş organize bir şey ise ayıptır. İnanın telefonlara bakmaktan gına geldi. Bu gün belki 30 dur arıyorlar arkadaşlarınız." dedi. Bombayı Başkanımız İsmet Bey patlattı "yok yahu o kadar az mı? ben sorarım onlara"

Neyse Vekilimiz ile olan gürüşmelerimizde kendilerinin söylediklerini bire bir aktarayım:

"Bizler sizlerin sıkıntılarınız olduğunu biliyoruz. Özellikle son iki aydır kanun çalışmaları çok hız kazandı. Ancak kim ne derse desin, sizlerin kanunları biliyorsunuz askeri ilgilendiriyor. Onlarla birlikte çalışıyorz bu konuda. Sizlerden de bir dosya isteyeceğim."

Kendilerine zaten hazırlamış olduğumuz ayrıntılı bir dosyayı verdik. Dosyaya ek olarak var olan ve sizlerin dahi aklına gelmeyecek olan bütün sıkıntılarımızı anlatan bir liste daha arz ettik. Kendileri danışmanını çağırarak, dosyalardan fotokopi yapmasını istedi. Ve dosyanın bir fotokopisini Genel Kurmay Başkanlığının Meclisteki temsilcisi Murat Bnb. Not düşerek hemen gözlerimizin önünde gönderdi.

Yukarıdaki uzun metinde bir yerlerde belirttiğimi tekrar hatırlatmak isterim. "Bizler sırtlarımızın sıvazlanması ile yetinmeyeceğiz" Öyle yaptık. Hemen kalkıp "oldu biz gidelim sağolun" demedik. 1 Saate yakın sadece sorunlarımızı konuştuk. Sorunları burada tekrar saymaya gerek yok herhalde. Kendileri "başbakanımız da bu sorunun bir an önce çözülmeisni istiyor. Bilgileri var ve bizlere havale etti bu işi" dedi ki görüşmenin en can alıcı noktası da budur. "Genel Kurmay" diyecek oldu yine ancak Başkan İsmet Bey "Biz Meclisin daha üzerinde bir kurum tanımıyoruz sayın vekilim" dedi üsturuplu şekilde ki ölçüsünde bıraktık o mevzuuyu.

Edindiğimiz izlenimler:

Şu ana kadar hiç olunmadığı kadar olumlu. Bu işin sonuna gelinmiştir. Ayrıca diğer bir forumda da belirttiğim üzere Genel Kurmayın da yayınladığı çalışmalardan haberdarız. Orada da olumlu olması ile birlikte yetersiz bir çalışma vardır. Sunduğumuz dosya da o çalışma ile birlikte değerlendirilecektir kanaatindeyiz.

*****************************************************************************************

ŞİMDİ BURAYA NASIL GELİNDİ BUNA BAKIP DOĞRU STRATEJİYİ BULALIM

Sayın Vekilimilimizin daha 17 Ekim 2008 de 3269 sayılı kanun değişik teklifinin direk gündeme alınması ile ilgili Genel Kurul Hitabını bilmeyenler için buradan kısaca hatırlatmak isterim. Vekilimiz ek gösterge için; "Uzman Erbaşlar ilk öğretim mezunudur. Bu yüzden ek gösterge almaları uygun değildir" demişti. 45 yaşın yükseltilmesi için ise: "kanunun ruhuna aykırı verim alınamaz" demişti.

Sayın vekilimiz son olarak bir hafta önce ise; sizlerin de takip ettiği üzere kendi kişisel internet sitesinden: " Değerli Uzman Erbaşlarımın sıkıntılarını çözmek için bir çalışma başlatılmıştır. Emekli Uzmanlar Derneği de bu konuda bir çalışma yapmaktadır. Görüş ve önerilerinizi bekliyorum"

PEKİYİ NASIL OLDU BU? Diyen arkadaşlarımızdan, yazının tamamınını okumalarını istiyorum. Doğru tespit ve doğru strateji ve en önemlisi planlama.

Ş İ M D İ N E YAPACAĞIZ?

İnternet ve telefonu kullanan ve buradan yönlenen arkadaşlarımız sadece 1000 kişi. Ve bu kadar etkili. Bir de 60.000 kişi olsak siz düşünün bakalım gerisini. Buradaki her arkadaşımın diğer arkadaşları da buraya yönlendirmesi ve özendirmesi lazım. Şimdi mail ve faxlara ağırlık verelim. Söz uçar YAZI kalır. Herkes aynı metni göndermesin ama. Bu yanlış. Herkes samimi ve içinden gelenleri yazsın. El yazısı ile de olur. Gereken iletişimler numaraları yukarıda var. Eee tabii bizlerde yan gelip myatmayacağız ve neler yaptıklarımızı buradan güncellemeye devam edeceğiz. Elbette akşamdan sabaha her şey değişmeyecek. Ama bıkmak kaybetmektir.

BIKMAYACAĞIZ...

27 Ocak 2009 23:08

erci83
Aday Memur

arkadaşlar bu metin resmi bir kaynaktan alınmıştır (emekli uzmanlar derneği)lütfen konu hakkında bilgisi olanlar olmayan arkadaşlara iletsin bu sorun hepimizi ilgilendiriyor artık gelecege birazda olsun umutla bakmak istiyosak lütfen tüm arkadaşlarımız birlik olalım.saygılarımla

27 Ocak 2009 23:38

uz.erb.80
Aday Memur

siyasiler inşallah samimi davranırlar.seçim geçene kadar oyalayıp,ondan sonrada,çok çalıştık ama olmadı diye klasik seçim politikası izleyip,kanun tekliflerinin yasalaşmamasının nedeni olarak başka yerleri göstermezler.gelde siyasinin iyi niyet ve samimiyetine inan güven.Sayın devlet büyüklerimin söylediği bazı şeyler gerçeklerle uyuşmamaktadır.örneğin ek gösterge vermemek için söyledikleri ilköğretim mezunu olduğumuz hatası.uzman erbaşların %80'i lise,yüksek okul ve fakülte mezunudur.çalışma yaşının 45'ten 50'ye çıkarılması içinde,kanunun ruhuna aykırı,verim alınamaz denmekte.peki bir insanı 45 yaşına kadar çalıştırıp ondan sonra kapı dışarı etmek,hangi dinin,vicdanın,kitabın ruhuna sıgar.45 yaşından sonra bir insan ne yapabilir,hayatını nasıl idame eder.yıllarca çalıştığı,alıştığı işten başka ne yapabilir?bu soruyu değerli büyüklerimiz vicdanlarına soruyormu acaba.her şeyde kanun şöyle diyor,böyle yazıyor diyeceklerine birde vicdani insani yönden baksalar olaylara.kamu vicdanı ne diyor acaba hiç düşündülermi?

27 Ocak 2009 23:51

uz.erb.80
Aday Memur

yıllarca uzman erbaş kanunlarını doğru dürüst düzeltmeyen sayın büyüklerimiz,sürekli kendi kanunlarını düzeltip özlük haklarını iyileştirmekle uğraşıyorlar.milletvekili maaşları az geliyor gibi,şimdide meclisteki katıldıkları oturum başına prim almaya çalışıyorlar.maaşlarına zam yapma taktiği.mecliste bulunmak zaten milletin vekilinin görevi.ektra prim ne demek pes yani.meclis çalışmalarında ingiltere ve fransayı örnek alacakmışlar.ama bize uymayan bazı maddeleri değiştireceklermiş.bize uymayan bu maddeler yüzde yüz halkın yararına olan şeylerdir.birazda halkı ve memuru görün artık.size vekillik veren halkı.milletin aslını.

28 Ocak 2009 09:51

havan06
Şube Müdürü

ınsallah hayırlısı olur arkadaslar.ama ben bu akp ye fazla guvenmıyorum artık.

28 Ocak 2009 13:14

turşu hasan
Aday Memur

hadi hayırlısı

28 Ocak 2009 19:50

40-uzman
Yasaklı

güzel gelişmeler olacak inşaallah ama şu 45 yaş haddi 50 ye çıkması çözüm değil çünkü aktif görevde performan gerektiren yerlerde çalışmak durumunda olan uzman erbaşlara binbaşı ve başçavuşlardan masa başı iş kalmayacağı için 40 ile 50 yaş arası uzman erbaşlardan tbe-sbe bölük standartı isterlerse yada al 37kg lıç çantayı hadi a-t'ye veya oparasyona derlerse ki diyecekler o zaman bu yaşta nasıl olacak bu işler yapamıyorsan yetersizsin diyerek gine sözleşmeleri fesh edilecek yada edilmekle tehdit edilecek 50 yaşında bir uzman erbaş tsk ya ne kadar bir katkı sağlarki - bu seferde çamar oğlanı yapar genç cahillerin elinde oyuncak olur bence tek çözüm 35yaş haddi ile olacak 35 den sonra tsk kendi bünyesinde yada kamu kurumlarında durumuna göre hizmetli,işci yada memur olarak kullanmalıdırlar-ki uzman erbaşında önünde bir hedefi olsun 35 den sonra en azından kadrolu bir işim olsun heyecanı ile 35 e kadar şevkle zevkle katılsın oparasyonlara neyse çok uzattım hayırlı olsun camiamıza

28 Ocak 2009 21:26

turşu hasan
Aday Memur

kabul olmayacak duaya amin denmez arkadaşlar bunlar hepsi oyalama takdiği göreceksiniz hepsi yalan bir şey olmaz bekleyin

28 Ocak 2009 22:31

karmavisi1971
Aday Memur

Bu konularımız uzun zamandır gündemde artık bir netlik kazanmak zorunda,

yavaş yavaş ağırlığımız hissedilmeye başlandı kanısındayım...

ayrıca {www.uzmanerbas.com} isminde sitede faaliyete geçmiş orayıda hareketlendirmek gerek...

29 Ocak 2009 04:50

kepen
Aday Memur

Ne yazıkki bu güne kadar vatan,millet aşkıyla hizmet etmiş bir çok meslektaşımız 3269 sayılı kanunun sıkıntılarından ötürü kendi istekleri veya resen ayırmaları yoluyla kaybettik.Düzenleme yapılması çok geçikmiş bir kanun;ben bu sıkıntıları yaşadım inşallah bundan sonraki arkadaşlarım yaşamaz!

29 Ocak 2009 09:52

karayel_2005
Şube Müdürü

AFRO UZMANLAR ı inşallah düşünürler.

29 Ocak 2009 13:06

turşu hasan
Aday Memur

gazeteleri okuyun yine yalan yine yalan yok arkadaş hiç bir şey vermiyorlar yine balon patladı üzgünüm

30 Ocak 2009 14:34

havacıteo
Aday Memur

Milletvekilinin İmzasının Bulunduğu Teklifler

YILMAZ ATEŞ

CHP - ANKARA

Kanun Teklifi Bilgileri

İmza Sahipleri Kanun Teklifinin Metni

Dönemi ve Yasama Yılı 23/2

Esas Numarası 2/173

Başkanlığa Geliş Tarihi 25/02/2008

Teklifin Başlığı 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Teklifin Özeti Teklif ile uzman erbaşların hizmet sürelerinin 56 yaşına kadar uzatılması, uzman erbaşlardan 20 yıl fiili hizmetini dolduranların Emekli Sandığınca emekli edilmeleri düzenlenmekte; uzman jandarma ve emeklilerine verilen ek göstergeden uzman erbaşların ve emeklilerinin de yararlanmaları öngörülmektedir.

Teklifin Son Durumu KOMİSYONDA

Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi

Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 11/03/2008 Komisyonda

Tali Komisyon Milli Savunma Komisyonu 11/03/2008 Komisyonda

06 Şubat 2009 13:37

karayel_2005
Şube Müdürü

Nureetin AKMAN insani talaplere bazı kılıflar uydururak gündeme alınmaması için doğa üstü yetenekler sergilemiştir.Çok büyük iş yaptı çok!

07 Şubat 2009 13:06

turşu hasan
Aday Memur

Nureetin AKMAN insani talaplere bazı kılıflar uydururak gündeme alınmaması için doğa üstü yetenekler sergilemiştir.Çok büyük iş yaptı çok!

07 Şubat 2009 21:39

kadir eren
Aday Memur

arkadaşlar 69 sayılı uzman erbaş kanunundaki değişiklik teklifi hala teklifmi ? yoksa ilerleme oldumu...? bu konuda bilgisi olan varmı ? varsa bilgi verirmi acaba..şimdiden teşekkürler..

09 Şubat 2009 13:47

uzman79
Kapalı

10bine yakın fax telefon ve e mail sayesinde Nurettin akmanda cark etmiştir arkadaslar web sitesinde yayımladı. Ayrıca Msb tarafından Tbmm ye yasa taklifi verildi su anda gundeme gelecegi gunu bekliyor bu ay olmazsa öbür ay kesin Tum uzmanlar ek göstergesine ve emeklilik hakkına kavusacak..

09 Şubat 2009 18:01

turşu hasan
Aday Memur

işte bir balon daha devam edin arkadaşlar balonlar bir bir patlıyor

09 Şubat 2009 19:14

kadir eren
Aday Memur

turşu hasan kardeş..bu konunun balon olduğunumu söylüyorsunuz..yalan habermiydi bunlar.?

16 Şubat 2009 02:01

uzman79
Kapalı

komisyonda görüşülecegi gunu bekliyor ve kabul edilecek !!!

16 Şubat 2009 18:36

turşu hasan
Aday Memur

evet arkadaşlar balon bunlar hani ne oldu yok br şey olmuyor işte

Toplam 23 mesaj
 
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?