Editörler : Adversary
24 Ekim 2005 14:05   


Memurluktan şefliğe geçiş nasıl olur?

arkadaşlar memurluktan şefliğe yükselebilmek için gereken şartlar nelerdir bilen varsa aydınlatırsa çok sevinirim.

24 Ekim 2005 14:22

Ahsen
Kapalı

bağlı bulunduğunuz kuruma bağlı bu konuda o kadar başlık vardı ki oralarda cevabı var ama.Belliki bakmamışsınız.Ama söylediğim gibi kurumunuzu da söylerseniz daha net bir açıklama alabilirsiniz sanırım

24 Ekim 2005 16:34

apollon13x
Daire Başkanı

ahsen kardeş ilgine teşekkürler kurumum MEB

25 Ekim 2005 08:40

ali poyraz
Memur

KURUMUNUZA AİT GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMAN LAZIM. TABİİKİ ŞARTLARIN TUTARSA...

25 Ekim 2005 08:42

ali poyraz
Memur

KURUMUNUZA AİT GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMAN LAZIM. TABİİKİ ŞARTLARIN TUTARSA...

25 Ekim 2005 11:04

endoplazmikretikulum
Memur

fakülte mezunu isen 3 yıl,

2 yıllık yüksekokul mezunu isen 5 yıl meb'de çalışıyor olman;

ayrıca görevde yükselme sınavı açılması ve onu kazanman gerekmektedir

28 Ekim 2005 20:22

yasaresk
Şef

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/213.html

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

Yönetici Olarak Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar

Madde 7- Yöneticilik görevine atanacaklarda aranacak genel şartlar şunlardır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

b) Yüksek öğrenimli olmak,

c) Dört veya daha yukarı derecelerdeki kadrolara atanacaklar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi (B) bendinde belirtilen sürelerde hizmeti bulunmak,

d) Son yıla ait sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi olmak,

e) Dördüncü kademe yöneticilik görevlerine atanacaklarda aylıktan kesme veya maaş kesimi cezası dahil daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.

Yönetici Olarak Atanacaklarda Aranacak Özel Şartlar

Madde 8- Yöneticilik görevlerine atanacaklarda aranacak özel şartlar şunlardır:

a) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lisans düzeyinde öğrenim görmüş,

2) İki yılı Bakanlıkta olmak üzere devlet memurluğunda en az üç yıl görev yapmış, 3) Bakanlık teşkilatının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yaptyor, 4) Görevde yükselme sınavında başarılı, olmak.

Toplam 6 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?