Editörler : *aziyade*
22 Şubat 2009 23:30   


21 şubat meb şeflik sınavı soruları

arkadaşlar öncelikle hepimize geçmiş olsun. 21 şubat 2009 ŞEFLİK SINAVI HATIRLADIĞIM SORULAR ve hatırladığım kadarıyla cevaplarım eksik hatırladığım sorular var beraber tamamlayalım.

1. Kapitülasyon-lozan

2. milli egemenlik-amasya

3. ??.-misyon

4. 657 de yer almaz-derecelendirme

5. ulusal güvenlikten sorumlu-bakanlar kurulu

6. merkezi yönetimin denetim yetkisi-idari vesayet

7. sen dili ben dili

8. ki eki

9. de eki

10. virgül-yane yane

11. mi eki

12. ilgi ile ilgili soru ? d şıkkı çok olan

13. resmi yazışmalarda kullanılan kağıt-210*148

14. e-posta adresi- 122122@meb.gov.tr

15. birden çok adrese mail-araya virgül konacak

16. erteleme ile ilgili olan soru

17. tky-önlemeye dönük yaklaşım

18. yönetimin kullandığı şeylerden değil-doğal kaynak

19. bilgi edinme ile ilgili yanlış olan- elektronik ortamda yapılamaz yazan şık olacak

20. seçilme yaşı-25

21. tebligat yapılacak kişi yaşı-18

22. tebligat adresi bulunamazsa-ilanen

23. bilgi edinme başvurusu istenen belgeler-15 gün

24. olağanüstü hal ? 6 ay

25. millet kavramı-fransız ihtilali

26. resmi yazışmalarda tarih- araya / konan

27. resmi yazışmalarda imza-dr.ayşe olan şık

28. etikle ilgili aykırı davranış zaman aşımı- 2 yıl

29. kamu zararı taksitlendirme-5 yıl

30. dilekçe cevap süre-30 gün

31. 4483 sayılı kanuna itiraz -10 gün

32. zamanla ilgili-dün bugün yarın akçedir

33. taşınır malların devri- mal ve hizmet

34. 657 genel haklardan değil-sadakat

35. aday iken başarısız olanlar-3 yıl geri dönemez

36. dilekçe yanlış kuruma geldiyse-ilgili yere gönderilip kişiye bilgi

37. yayımlar dairesinin görevi olmayan-eğitimle ilgili olan

38. halkla ilişkiler kutlama şenlik-festival

39. tevhidi tedrisat-1924

40. çatışma stressüreçlerinden olmayan ?alarm,direniş,tükenme dışındaki

41. a tipi kişilik-rekabetçi

42. zaman yönetimi kesintiler-telefon falan olan şık

43. sicil amiri ile kaç ay çalışacak-3 ay

44. ilk demokrasi-senedi ittifak

45. ana hizmet birimi- obesis

46. yardımcı hizmet-per.gen.müd.

47. memurluğa atanırken 2 yıllık mezun- 10/2

48. unvan değişikliğine tabi kadro-sağlık teknişsyeni

49. öğretmenlerin yıllık izni yok

50. sanayi devriminden sonraki haklar-sosyal ekonomik haklar

51. derece ilerlemesi disiplin veya teftişle yapılmaz olacak

52. kamu idareleinde halkla ilişkilerin amacı-sempati yaratmak

53. söz ola kese başı- boş laflar

54. hakla ilişkilerde sabır-halkla ilişkiler devamlı bir iştir

55. merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hazine birliği?.-genel bütçe

56. etik yön.tabi olmayan ? vali

57. bodin ve crawforda göre çatışm nedenleri-temel gereksinim farklı değer kıt kaynaklar dışındaki şık

58. bilgi edinme kapsam dışı ?mahkemeler

59. genel müd. Vhki üst disiplin amiri-daire başk

60. genel müd. Şef disiplin amiri-şube müdürü

61. eğitimle ilgili bir soru- okul öncesi zorunludr haricindeki şık

62. ?????.-empati

63. anayasa ile ilgili soru- 18 yaş seçme seçilme yaşı diye bir şık vardı o yanlış olan

64. çıkarılacak tüzükleri şekil yönünden denetleyen ? Danıştay

65. çok gizli

66. çok gizli

67. özürlülerle ilgili soru- devlet personel

68. bilgi edinme ile ilgili itiraz ? bilgi edinme kurulu

69. bakanların görev amaçları ile ilgili olan- hepsi olan şık

70. bilgi edinme başvurusunda dilekçenin özelliği

71. 657 hizmet sınıfları-denetim hizmetleri yok

72. zamanla ilgili bir soru-parçalara ayırmak?

73. kültürün tanımı ile ilgili bir soru vardı

74. taşınır yönetim hesabı cetvelini sayıştaya kim gönderir-harcama birimi

75. meclis üç ay tatil yapar diye bir soru vardı tam hatırlamıyorum

76. erteleme ile ilgili bir soru vardı-

77. kademe ilerlemesi-göreve sarhoş gelmek

78. öğretmene verilemeyecek 2.görev ? tesis müd.

79. görevde yükselme eğitimi duyurusu-ünvanla ilgili şık

80. eşinin doğum yapması üzerine erkek memura-3 gün izin

81. müşterek kararla atanmaz-yüksek din kurulu

82. liseler-3 yıl

83. konut dokunulmazlığı-negatif statü hakları

84. ödenek gönderme belgesi-harcama yetkilisi

85. taşınır malların elden çıkarılması-kayıtlı değer

86. bakanlar ve hükümetin düşürülmesi-salt çoğunluk

87. belediyelerin seçimnle gelen organlarını görevden alan-danıştay

88. mal bildirimi ile ilgili soru ? rüşvet,intikap,yolsuzluk,devlet sırlarını açığa verme

89. etikle ilgili kamu kurumları sorusu-dayatma

90. aşıkıyım beni çağıran bu sesin-gizli özne ben

91. etikle ilgili içinde hakkaniyet olan soru??..

92. öelçülemeyen hizmet değerlendirilemez-ölçme ve istatistik

93. bütçe ile ilgili-strataji geliştirme

94. 5018 kanuna göre üst yönetici değil-il özel idare müdürü

95. etikle ilgili-kural etiği

96. iletişimle ilgili bir soru-kanal ?kaynak-mesaj-alıcı ??

97.

22 Şubat 2009 23:43

ss55
Aday Memur

yanlışlarını biliyomusun

23 Şubat 2009 13:23

a r z u
Kapalı

sicil ile ilgili olan soru 6 ay

23 Şubat 2009 13:33

soğukpınar
Aday Memur

konut dokunulmazlığı ile ilgili sorunun cevabı pozitif statü hakları olacak.

23 Şubat 2009 13:35

a r z u
Kapalı

negatif statü olacak arkadaşım kitaptan baktım

23 Şubat 2009 14:34

soğukpınar
Aday Memur

haklısınız ben konut hakkı olan yere bakmışım. doğru cevap negatif

23 Şubat 2009 14:44

Konca Birsen
Aday Memur

negatif statü hakları(Koruyucu Haklarda denir.Kişi dokunulmazlığı,din ve vicdan

hürriyeti,konut dokunulmazlığı gibi özgürlükler bu gruba girer.)

Pozitif statü hakları(isteme hakları da denir.Sosyal güvenlik hakkı,eğitim hakkı,konut hakkı

gibi özgürlükler bu gruba girer.)Aktif statü hakları(Katılma hakları da denir.Seçme ve

seçilme,siyasi parti kurma,siyasi parti üyesi olma gibi özgürlükler bu gruba girer) diye üç

gruba ayrılır.

konut hakkı pozitik statü haklarına girer

23 Şubat 2009 18:03

kozanlı1980
Şube Müdürü

22.ci soruyu yanlış yazmışsın orada yanlışı soruyor.o da tebligat hafta sonu ve tatillerde yapılmaz olacak.çünkü tebliğat her zaman yapılır

24 Şubat 2009 08:41

mustafa_gules
Kapalı

Arkadaşlar Ortaöğretimdeki okullar en az kaç yıl diye soru vardı bizim kitapta 3 yıl idi ama bize öğretilen 4 yıl olacaktı.

Bu sorunun iptal edilme şansı nedir?

24 Şubat 2009 10:11

ardıc
Aday Memur

arkadaşlar cevabı sivas kongresi olan bir soru daha vardı

24 Şubat 2009 10:20

ardıc
Aday Memur

adaylık süresi 1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz cevaplı bir soru vardı

24 Şubat 2009 10:24

ardıc
Aday Memur

iletişiminde Dökmenin çatışma sıralaması kişiçiiletişim-kişilerarası-örgütiçi-kitle iletişimi var

24 Şubat 2009 14:31

Konca Birsen
Aday Memur

(Değişik: 17.5.1987-3361/1 md.; 23.7.1995-4121/5 md.) Onsekiz yaşını dolduran her Türk

vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir.

24 Şubat 2009 18:24

sümerler
Şef

mustafa güles kardeşim iptal edilme imkanı yok liseler 4 yıla çıkartıldı

25 Şubat 2009 08:13

mertin25
Aday Memur

orta öğretim en az üç yıl olmak üzere ,istiyenler ilgi istidat ve kabiliyetlerine göre tercih ederler . talim terbiye kararıyla enaz 3 yıl olan orta öğretim 4 yıl olarak uygulabmaktadır artık. kanunada muıhalif değil çünki enaz 3 yıl diyor

25 Şubat 2009 09:54

S_Memur
Aday Memur

sonunda yayınlandı

25 Şubat 2009 16:00

soğukpınar
Aday Memur

MERHABA ARKADAŞLAR DURUM NASIL. Ben sınırı ancak aşmışım.

25 Şubat 2009 16:23

aycav
Daire Başkanı

Soğukpınar kardeşim, benimde aynı senin gibi sınırı anca aşmışım...

Arkadaşlar cevaplarımı kontrol ettim

emin olduğum cevaplarla 72 doğrum çıkıyor

bide hangi cevabı verdiğimi hatırlayamadıklarım var...

HER SORU 1 PUANDI DEĞİL Mİ?

Toplam 17 mesaj
 
ANKET
Takım elbisede en çok hangi markayı beğeniyorsunuz?