Editörler :
18 Mart 2009 16:03   


Kapalı
kpds değişiyor!!!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, yabancı dil sınavlarını, TOEFL sınavı gibi bilgisayarla ve çok boyutlu yapacaklarını bildirdi.

Prof. Dr. Yarımağan, ÖSYM il sınav yöneticileriyle toplantı yapmak için geldiği Çanakkale'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez olarak 4-5 türde yabancı dil sınava yaptıklarını söyledi.

Yabancı dil sınavlarının halen sadece okuma ve anlama düzeyinde yapıldığınI bildiren Prof. Dr. Yarımağan, ''Yabancı dil sınavları üzerinde çalıştığımız yeni bir projemiz var. Yabancı dil sınavlarını, 2010 yılından sonra TOEFL sınavları gibi bilgisayarla ve çok boyutlu yapacağız'' dedi.

Prof. Dr. Yarımağan, yabancı dil sınavlarında bugüne kadar okuduğunu anlama soruları sorulduğunu, ancak dinlediğini anlama konusunda hiç soru soramadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

''Bu sınavlarda konuşma ve yazma soruları hiç soramıyoruz. Oysa yabancı dil bilgisinin 4 boyutu var. O boyutlarda da değerlendirme yapılacak. Yeni sistemde, aday bilgisayarın başına oturacak, orada ona bazı sorular kulaklıktan sesli olarak gelecek. Farklı soru türleri olabilecek. Adaylar, bazı soruların cevaplarını konuşarak verecek. Hatta bir paragraflık metin yazması istenecek, onu yazacaklar.''

Yeni sistem sayesinde, adayların uluslararası düzeyde dil bilgisinin ölçülebileceğine işaret eden Prof. Dr. Yarımağan, şöyle konuştu:

''Örneğin, Genelkurmay Başkanlığı, NATO görevi için yurt dışına gidecek görevlilerini, KPDS sınavına göre seçer. Son zamanlarda birtakım sorunlar yaşamaya başlamışlar. Burada çok yüksek puan aldığı için yurt dışına görevlendirilen adayların bazıları yabancı dil konuşamıyormuş. Konuşamayınca tabi görev de yapamıyor.''

Prof. Dr. Yarımağan, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını (ÜDS) ise sadece okuma ve anlama düzeyinde yapmayı sürdüreceklerini bildirdi.

AB'nin, bu tip sınavlarda belirlediği düzeyler bulunduğunu, Türkiye'de bu düzeylere uyulmadığını ifade eden Prof. Dr. Yarımağan, bu hazırlıkları düzeye uygun diploma, belge, sertifika vermek için gerçekleştirdiklerini söyledi.

-YENİ SİSTEM İÇİN YURT DIŞINDAN HİZMET

Prof. Dr. Ünal Yarımağan, sistem için yurt dışından hizmet satın alacaklarını, İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinde soruların gruplandırılmasının AB standartlarında olması için büyükçe bir ihale açacaklarını bildirdi.

Yeni sistem üzerinde 2 yıldan bu yana çalıştıklarını ifade eden Prof. Dr. Yarımağan, sınavları yapacakları binalar satın aldıklarını açıkladı.

Prof. Dr. Yarımağan, bilgisayar ortamında yapılacak sınavın yazılımıyla ilgili ihtiyaçlarını ise Türkiye'deki firmalardan karşılayacaklarını belirterek, ''Başvurular ve sonuçların hepsi internet üzerinden olacak. En önemlisi, örneğin ÜDS sınavını yılda 2 kez yapıyoruz. Bu proje hayata geçtiğinde belki her hafta yapacağız'' dedi.

-''SINAVLAR ÜLKESİ OLDUK''-

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, KPSS tipi sınavın dünyanın hiçbir ülkesinde yapılmadığını, Türkiye'de de 10 yıl sonra kalkabileceğini söyledi.

KPSS sınavının Türkiye'ye özgü bir sınav olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yarımağan, şöyle konuştu:

''Çünkü Türkiye'de yandaşlık var. Yetkiyi kurumlara bırakırsanız, seçme işlemleri objektif bir şekilde yapılamaz. Bunu engellemek için KPSS diye bir sınav yapıyoruz. Bu dünyada yaygın olan bir yöntem değil. İlerleyen yıllarda ÖSS olur yine, ama bu kapsamda olur mu onu bilemem. Çünkü tüm dünya ülkelerine bakarsanız, birçok yere sınavsız giriliyor. Türkiye'de de gelecekte öyle olacaktır. Ama her yere sınavsız girilmez. Örneğin tıp fakültelerine rağbet çoksa oraya sınavla girilir. Ama buna karşılık matematik bölümüne ilgi azsa buraya sınavsız girilebilir. ÖSYM olarak 36 sınav yapıyoruz. Bana göre gelecekte bu sınavların bir kısmı yavaş yavaş kalkabilir.''

Prof. Dr. Yarımağan, gelecekte yabancı dil sınavlarının değerlerinin daha da artacağını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

''Her şeyi sınav yapıyoruz, bir sınav ülkesi olduk. Ama kalkmayacak tek sınav var o da yabancı dil sınavıdır. AB ile ilgili ilişkilerimiz nedeniyle yabancı dil sınavlarına ihtiyaç giderek artacaktır. Özel sektöre de eleman alınırken dil bilgisi ön plana çıkacaktır. Onun için dil sınavlarını ağırlıklı olarak ele alıyoruz.''

18 Mart 2009 16:04

_aybarssal_55
Kapalı

görüşleriniz??

18 Mart 2009 16:48

antorelli
Kapalı

hmm yapın yapın boyunuz uzar eksik kalmayın..!!

18 Mart 2009 17:30

gonca!
Aday Memur

Kamu Personeli Delirtme Sınavı (KPDS)

Üçüncü soru hariç, istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

* Her soru için cevap süresi 3.5 yıldır. Bu süre sonucu hala cevaplamayla uğraşan olursa, kendisine dallamalık beratı ve 3 saat ek süre verilecektir. Bu süre sonunda da doğru cevap alınamazsa, aday herhangi bir bacağından kurşunlanacaktır.

* Sınav süresince çiklet çiğnemek, dinamit lokumu kemirmek, cep telefonlarına sümkürmek, ayakta geğirmek ve kanlı ishal olmak yasaktır. Bu yasaklara uymayanlar hakkında sorumluluk salon gözetmenine ait olup, icabında adaylara tekme tokat girişebilir.

* Sınavda, vereceğiniz her yanlış cevap 3 doğruyu götürecektir. Bunun yanında, sorular dışında yapacağınız her hata, 2 doğruyu canından bezdirecek, 3 yanlışı alkol bağımlısı yapacak ve evliyseniz, kedinizin kuyruğuna düğüm atacaktır.

* Her soru belli bir puana sahiptir fakat bunu pek bilen yoktur. 3, 9, 14 ve 15 numaralı sorular dışında tüm sorular, kendisinden önce gelen sorunun puanıyla, sonraki sorunun puanı arasındaki farkla falan hesaplanan çok küsüratlı bir puana sahiptir. 3, 9, 14 ve 15 numaralı sorular ise toplam olarak yaklaşık 35,7 puandır. 9 ve 14'ün puanlarının toplamı, 3 ve 15'in puanlarının toplamının karekökünün mutlak değerinin yarısından üç fazladır. 15. sorunun puanı ise diğer üçünün toplamından az bir şey küçüktür. Velhasıl-ı kelam, o yüzden kaç puan alacağım diye boşuna hesap yapıp kendinizi heba ve heder etmeyin bence...

* Salon gözetmenine sınav soruları hakkında soru sormak, gözetmenin sağlığı açısından yasaklanmıştır. Ayrıca, gözetmenin annesine küfretmek de yasaktır. Babasına küfretmek için ise bir adet nüfus cüzdanı örneği ve üzerinde sigara söndürülmüş bir pasaport fotokopiniz ile sınavdan en az bir hafta önce, bulunduğunuz il veya ilçenin Jandarma Komutanlığına baş vurmanız gerekmektedir.

* Sınav sorularının çok zor gelmesi durumunda adaylar, sınavın bitmesini müteakip, SSK?ya bağlı sağlık ocaklarında ücretsiz olarak pansuman yaptırabilir ve müsekkin edinebilirler.

* Hepsi budur. Sınav düzenleme komitesi topunuza başarılar diler ve de ?Allah akıl versin? der.

# SORULAR:

1) Burası Muş?tur, yolu Yokuş?tur, Muş?taki yokuşun eğimi kaçtır? (tan(a) =cos( )

a) Diktir

b) Kektir

c) 250 TL

d) Bilmiyom.

e) Doğru cevap b seçeneği olabilir.

2) Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farksızdır?

a) Kanaviçeli kukurbit

b) Ebelemeceli ebegümeci

c) İki şık daha var

d) Ali Şen

e) Berlin hoparlör enstitüsü genel müdürlüğü sekreter yardımcılığı makamı

3) Aşağıdakilerden hangisi nedir?

a) Hiçbiri

b) c

c) Ne?

d) Yaaaa...

e) Hesap bilmeyen kasap.

4) Cevap © seçeneği ise, soru nedir?

a) Adınız?

b) Yaş kaç?

c) Hiçbiri

d) Hepsi

e) Bazısı

5) Nerdeyim ben?!! Örneklerle açıklayınız.

6) 4 milletvekilini bir zürafaya eşit olarak kabul ederseniz, meclis murakıbı kaç Marlboro eder (Dışişleri bakanını 3.14 alınız)?

a) 1

b) 3.2

c) Az

d) Saat kaç?

e) Dörde çeyrek var.

7) Aşağıdakilerden hangisi, atı alanın Üsküdar?ı geçme sebeplerinden değildir?

q) 4207 sayılı kanun

x) Sucuk sanayiindeki darboğaz

w) Sucuk sanayiindeki boşboğaz

ü) Atın F0 ilk hızı

ıh) Atı alanın Nijeryalı olması

İsme ne ad verilir?

a) Ad

b) İsim

c) Cisim

d) Sicim

e) Simit

9) Kim kimdir?

a) Kim Bassinger

b) Kim o?

c) Kilim

d) Hiçbirisi

e) Herbirisi

10) Aşağıdakilerden hangisi, pragmatist bir manifestonun edimsel imgelenmelerine öykünen yaptırımları karakterize eden kuramların tümünü gerçekleyebilme yetisine haiz bir öngörümsel önerme varyantı olarak kabul edilse de, içsel çatışıklıkları pasivize etmenin bilişsel algılanması söz konusu olduğunda pitoresk bir tümevarım sağlayabilecek bir betimlemeyi, en marjinal kulvarlarda, ayrımlanabilir ve determinist bir tarzda angaje edebilme kapasitesine sahiptir?

a) Soruyu tekrarlayabilir misiniz acıbaa?

b) Yoğurt

c) Salatalık

d) b+c = cacık

e) Valla artık ben ne desem boş.

11) "Bir kenenin üzerinde bulunduğu yastığın kılıfına dikiş atan adamdan haber almış gibi görünen kertenkeleye yan bakmış gibi gördüğümüz bu kadının kayınbiraderi, askere gitti" cümlesinde aşağıdaki öğelerden (elementlerden) hangisi bulunmaz?

a) Öldüresiye isim tamlaması

b) Belirteçli harf tümleci

c) Beşinci element

d) Küpeşte rendesi

e) Edatlı geçirgen zifir büzürdetmesi

12) Kim kime, dum duma?

a) Duma duma dum, kırmızı kandil

b) Alexander Dumas

c) Biz bize, siz kime?

d) Cam cama

e) Hepsi

13) "Önüm arkam sağım solum sobe, saklanmayan ebe" cümlesinde, "sobe" kuzey ise, güney-batı hangi yöne denk gelir?

a) Denk gelmez teğet olur.

b) Denk gelmez Cenk gelir.

c) Ebenin yönü!

d) Sobe kuzey olamaz. Olsa olsa yıldız ve poyrazdan 3 ila 5...

e) Bütünleme ne zaman?

14) "Balık soru" nasıl bir soru tipidir?

a) Böyle bir soru balık sorudur.

b) a şıkkı doğrudur

c) a ve b şıkları doğrudur

d) a, b ve c şıkları doğrudur.

e) Bu da dahil tüm şıklar doğrudur.

15) Aşağıdaki şıklardan hangisi daha şıktır?

a) Bu şık!

b) Hayır bu!

c) Haaayııırr, buuuu..

d) Bence bu..

e) Kesin bu!

16) Hastanenin Acil polikliniğine gelen hasta, şu şikayetlerden muzdariptir:

1. Baş dönmesi (176 derece)

2. Bağırsak pörtlemesi

3. On kaplan sendromu

4. Zihin gıcırdaması

5. Izdırap

Bu şikayetlerin hangisi veya hangileri, 5. soruyu doğru cevaplamayı engeller?

a) 1-3

b) 3-4-3

c) Bende beşinci soru silik çıkmış.

d) Bende de...

e) Ay ne enteresaaaann.. Bende de..

17) Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır?

a) Sinameki

b) Şeytandirseği

c) Narenciyeciye diye diye narenciyeciye verdiler Naciyeyi.

d) Zıkkımın kökü

e) Hiçbiri (veya hepsi.. maksat gönüller bir olsun)

1 Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Hı?

a) Dereden

b) Beriden

c) Taşıma su

d) Evden

e) Hortum (aracılığıyla)

19) Sizce "en az" kaç tane olmalıdır?

a) Ne?

b) 33

c) Ben güzele güzel demem...

d) 5'te 5

e) Hiç

20) Aşağıdakilerden hangisi olumsuzluk belirtmezken olumluluk içermez (veya olumlu-olumsuz ikilemine yeni bir açılım getirebilir ileride)?

a) Seni döversem mutlu olurum!

b) Delirmek en iyisi bu devirde.

c) Ver bi kalite de yakalım...

d) Burnuma karanfil kaçtı.

e) Öyle karanfil mi olur (be!)..

21) Zebralarla ilgili aşağıda sıralanan ifadelerden hangisi zebralarla uzaktan-yakından ilgili değildir?

a) Beyaz üzerine siyah çizgilidirler.

b)Siyah üzerine beyaz çizgilidirler.

c) Hem siyah, hem de beyaz çizgili olanları vardır.

d) Çizgisiz olanları at gibi koşar.

e) Süslü pijamalı eşşeklerden ibarettirler..

--Sınav bitmiştir; kendinizi ters çevirin, öylece kalın

18 Mart 2009 17:51

fatih.akgul
Aday Memur

gonca arkadaş baya dert çekmiş heralde kpds.den :)şaka bi tarafa da, şuandaki sistem daha kolaycı ve sadece soruların sorulduğu alandaki bilgileri ölçebiliyor. konuşma ve yazma bilgisine dair hiçbir sonuç vermez. işin kolayına kaçan arkadaşlar bence hiç beklemesin, yeni yapılacak düzenlemeye kadar alabilecekleri max. puanı almaya çalışsınlar..

18 Mart 2009 18:03

bonibon
Kapalı

bence cok belirleyici olur. zira kpds den alınan not ingilizce seviyesini belirlemiyor. speaking ve writing cok onemli ingilizce de..

kpds den yuksek alıp da ingilizce essay yazamayan ve konusamayan cok insan tanıyorum

18 Mart 2009 18:12

_aybarssal_55
Kapalı

gonca sıkılmadan okudum..

harika :)

ama şöyle birşey var tofel gibi bir sınaw olacaksa eğer millet girmişken tofel a girer buna niye girsin ki?

18 Mart 2009 18:27

fatih.akgul
Aday Memur

kendi kurumlarımızda kullanılan ve ihtyaç duyulan ingilizceye uygun , ve bize has bi uygulama olur umarım... ve en önemlisi ucuz olsun:)

16 Mayıs 2009 21:28

dreaming22
Daire Başkanı

100 soruyu hazırlarken bile hata veren ösym öncelikle soru hazırlamasını öğrenmesi gerekir..

TSK personeli için Genel Dil Sınavı derdi ortadan kalkar

90 kpds notuyla 2 cümle edemeyen adam kalmaz..

Elin ecnebisine TOEFL muhabbetine yüzlerce dolar vermeyiz..

varsın olsun dinleme zor iş değil..adam akıllı 3 ay calısmanıza bakar essay yazma keza öyle..

olsun daha iyi olur.

30 Ağustos 2009 17:52

matematik03
Kapalı

Yalnız 2010'dan sonra diyor. Bu demek oluyor ki en erken 2011 değil mi arkadaşlar?

30 Ağustos 2009 20:46

mavi16
Müsteşar Yardımcısı

Sayın ÖSYM başkanı Türkiye sınavlar ülkesi oldu ve zamanla bu sınav sayısı azaltılacaktır diyor. Tam tersine sınavların sayısının zamanla artacağına inanıyorum. Adil ve objektif bir değerlendirme için sınavlar şart. Kamu otoritesi konumunu daha da sağlamlaştırtıkça herşey daha adaletli ve gerektiği gibi olacaktır.

KPDS sınavı söylendiği üzere TOEFL benzeri olursa işimiz gerçekten çok zor olacak.

30 Ağustos 2009 21:07

greenspan
Şef

Değişsin değişmesinede, KPDS sınav sonuç belgelerinde frequency kısmına bakarak değişiklik yapsınlar, nitekim her yıl kaç kişinin 90 ve üstü alabildiği ortada sistemi zorlaştırmak çare değil.Doğru olan tabiki TOEFL IBT benzeri olan sistem ancak ülkemizde verilen ingilizce eğitimi ve seviye ortada.

30 Ağustos 2009 22:08

aeconomistus
Şef

osym nin el attigi her yeni sinav sisteminde oldugu gibi kpds nin yeni hali de ilk senelerde hepimizi dokecektir arkadaslar. benim tavsiyem, dil puanina ihtiyaci olanlar bu kasimdaki kpds de ellerinden gelenin en iyisini yapsinlar zira aciklamadan anladigim kadariyla 2010da yeni sisteme gececekler.

31 Ağustos 2009 00:44

*arbitraj*
Memur

kisa vadede bazi zorluklar yasanabilir,fakat uzun vadede cok faydali olacagini dusunuyorum,ogretim sisteminin de bunla paralel olarak degismesi gerekir tabi..

toefle okadarda zor bi sinav degil bence,en azindan gercek ingilzice bilgisini olcuyo...

kpds de 80 ustu alipta iki kelime ingilizce konusamaynlar var,bu sekilde ingilizce seviyesi olculmez,

biz bi ingilizin ogrenmedigi kadar,bilmedigi kadar gramer bilyioruz...sistem tamamen sacma..

31 Ağustos 2009 02:22

mehmet0045
Aday Memur

gonca!müthiş:))

31 Ağustos 2009 15:27

patriyn
Aday Memur

mantıklı bir uygulama olur fakat bu kadar kişinin sınavını okuyabilmek için 1 yıl önceden falan yapmaları gerekir artık sınavı

31 Ağustos 2009 21:19

bora83
Memur

kursta tsk personeli görüyorum herşeyi yalayıp yutuyorlar.nası çalışıyorlar anlamıyorum. ama çalışırken ezber yapıyorlar demekki. ingilizceyi anlamak için değilde yurt dışına gideyim mantığı var adamlarda. ayrıca bu tsk da akıllı subay mı kalmamış. madem sen kpds yi beğenmiyosun, personelin ezik kaçıyo, o zaman toefl zorunluluğu getir be kardeşim. ne demeye ünal'a yükleniyosun. zaten kpds yi almak için bi tarafını yırtıyo millet. böyle olursa kaç kişi alabilecek kpds yi. tamam uygulama güzel olabilir ama sen önce temelden ver ingilizce eğitimini. bi pok vermiyosun sonra pokum nerde geri ver diyosun. pardon ama siz angutmusunuz?

31 Ağustos 2009 21:23

aeconomistus
Şef

aslinda ingilizce icin dusununce, tatil beldelerinde turistlerle hasir nesir (her anlamda bir hasriyat nesriyat efendim:P) olan arkadaslar bu yeni sistemle daha bir avantajli hale gelecekler. ozellikle speaking de girerse sisteme.

ama ingilizce disinda bir dilden kpds gecmek icin sanirim illa ki yurtdisi gerekecek. yurtdisina gidip gelmisleri cikarirsak, ulkede 2. yabanci dili olan adam kalmaz be!

benim merak ettigim, simdiki mevcut sistemle kpdsyi gecmis olanlardan, daha sonra yeni sistemle kpdsyi gecmeleri de istenecek mi? iste o zaman kotu olur.. aksi halde bu kasim kpds ye kasip varsa diger yabanci dilleri de tescillemek gerek.

01 Eylül 2009 01:20

bora83
Memur

eğer eski kpds alanların yeni sistemde kpds leri kabul edilirse çamura yatar bi dava da ben açarım.ya hep ya hiç.

Toplam 18 mesaj
 
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?