Editörler : asaygincihan27
31 Mart 2009 11:09   


soruşturma sonucu yer değiştirme

il milli eğitim md. emriyle il içinde 1 ay önce başka ilçeye meslek lisesinden halk eğitime tayin edildim.geçen yıl soruşturma geçirdim. kararnamemde "soruşturma (hizmetin gereği)" şeklinde yazıyor. bu konuyla ilgili ;

1- bu yıl, il içinde ve il dışına tayin isteyebilirmiyim? ( bu il'de 27 haziran 2006 tarihinde göreve başladım. bu yıl il içinde ve il dışı tayin isteyecektim. ancak bu zorunlu iliçinde yerdeğiştirme yapıldı. ( atama ve yerdeğiştirme yönetmeliğinde; "soruşturma sonucu yer değiştirenler, il içinde başka bir okul veya il dışı tayin isteyemezler" şeklinde açıklama yok. sadece önceki okuluna ve burdan önce görev yaptığı il'e 3 yıl istenemez deniliyor.

Atama ve yerdeğiştirme yönetmeliği maddesi şöyle diyor;

Hizmetin gereği olarak( soruşturma) yapılacak yer değiştirmeler

MADDE 31- (1)Bu Yönetmeliğin yer değiştirmeyle ilgili diğer şartları aranmaksızın;

a) Haklarında yapılan soruşturma sonucunda görev yerinin değiştirilmesi uygun görülenlerin,

b) Görevli olduğu il valiliğince o yerde çalışması uygun görülmeyenlerin,

c) Son iki yılda üst üste olumsuz sicil almış olanların

hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atamaları yapılabilir.

(2) Bu kapsamda il içinde görev yerleri değiştirilmesi gerekenler, o il içinde görevli

oldukları yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarına ya da başka yerleşim yerlerine,

o il içinde alanında ihtiyaç bulunmaması hâlinde ihtiyaç bulunan diğer illerdeki eğitim kurumlarına, zorunluçalışma yükümlülüğünü tamamlamamış olanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayabileceği başka bir hizmet bölgesine dâhil illerin eğitim kurumlarına atanır.

(3) Görev yerleri bu şekilde değiştirilenler, aradan üç yıl geçmedikçe il içinde daha önce görev yaptığı eğitim kurumuna veya bu kurumun bulunduğu yerleşim yerine, il dışında ise daha önce görev yaptığı il?e yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

(4) Bu durumdaki öğretmenler, aradan üç yıl geçtikten sonra eski görev yerlerine dönme isteğinde bulunabilir. Bu sürenin sonunda daha önce görevli oldukları yerleşim yerlerine dönmeleri uygun görülenlerin istekleri, bu Yönetmeliğin yer değiştirmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

01 Nisan 2009 16:15

sey454634
Memur

şöyle söylendi. il içi tayin istenemez ancak il dışı istenebilir diye. soruşturma nedeniyle görev yeri değiştiğinden il içi istenemiyor mu? aynı kurumda 2 yıl sürekli çalışılması gerekir diye yazıyor yönetmelikte..

01 Nisan 2009 20:32

türk milliyetçisi
Kapalı

soruşturma yani hizmetin gereği yer değiştiren öğretmenler, yeni görevlendirildikleri okulda 3 (üç) yılı doldurmadan il içinde eski okullarının olduğu bölgeye (büyükşehirlerde ise o şehrin tamamında) yer değiştirme isteğinde bulunamazlar!

yani hocam siz yeni kurumunuzda 3 yılı doldurmadan hiçbir yere gidemezsiniz. ama il dışı tayin isteyebilir misiniz onu bilmem.

02 Nisan 2009 09:39

110607
Şef

kesinlikle il dışı tayin istiyebiliyosunuz.örnekleri çok.

02 Nisan 2009 10:57

sey454634
Memur

aynı soruşturmadan dolayı geçen yıl mart ayında ücret kesim cezası aldım. tekrar bu yıl geçen ay aynı soruşturmadan dolayı görev yerim değiştirildi. bu nasıl olabilir?

03 Nisan 2009 23:42

sey454634
Memur

editör arkadaşlarım bana bu konuda yardımcı olursa sevinirim

04 Nisan 2009 00:38

türk milliyetçisi
Kapalı

hocam olur tabi niye olmasın.

bir suçtan dolayı ceza alır almaz görev yeriniz değiştirilmez, görev yerini değiştirmek okul müdürünün elinde olan bir şey değil. eğer haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız cezaya itiraz etme hakkınız sizdeydi, 10 gün içinde yapmanız gerekirdi.

bu arada suçu öğrensek iyi olurdu hocam.

06 Nisan 2009 11:16

sey454634
Memur

geçen yıl birkaç maddeden dolayı ( ders planı vb.) müfettiş soruşturma yaptı. ve ücret kesim cezası aldım ve bu cezayı ödedim. yaklaşık 10 ay sonra görev yerim değiştirildi başka bir ilçeye. ve dengi olan bir okula değil halk eğitime. burda da kurs yok ders yok dediler maaş karşılığı çalışıyorum. önceki okulumda meslek lisesi olduğu için ekders ücretlerimi alıyordum.

06 Nisan 2009 14:26

bambu
Aday Memur

Hocam yeni bir okula başlayınca iki tam yılı doldurmadan iliçinde tayin istenemiyor tabi özür durumu hariç.Soruşturma sonucu yer değişikliğinden dolayı eski görev yaptığın yere üç yıl boyunca geri dönemezsin. Ama üç yıl sonunda istersen tabi iliçi tayin yoluyla geri dönebilirsin.Yapılan bu yer değişikliği iliçinde olduğu için ildışı atanma durumunu etkilemez. Hizmetin gereği yer değişikliğin yapılmadan önce geçerli olan şartlar geçerlidir il dışı tayin için.

Anladığım kadarıyla yapılan soruşturma sonucu verilen ücret kesim cezasına itiraz etmemişsin.Bu cezaya sana tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesine dava açma hakkın vardı.Bu zamanı kaçırmışsın.Şimdi yapılan bu görev yeri değişikliğine de aynı şekilde sana tebliğ tarihinden başlamak üzere 60 gün içerisinde dava açabilirsin.Ve tüm maddi kayıplarını da tanzim edebilirsin idareden. Tavsiyem mahkemeye vermen ve tüm maddi kayıplarını da talep etmen.İstersen ildışı yine iste.Davayı kazanırsan ki ben kazanacağını düşünüyorum kararın uygulanmasını istemezsin olur biter..

06 Nisan 2009 20:26

bambu
Aday Memur

Ayrıca çok ilginç.Soruşturma yapılıyor disiplin cezası veriliyor.Aynı soruşturma raporunda görev yeri değişikliği teklif ediliyor ve bunun uygulanması bir yılı buluyor.Bence hemen bir sendikaya üye olup sendika avukatı aracılığıyla dava açın.Vakit kaybetmeden!

07 Nisan 2009 00:04

sey454634
Memur

-- müfettişin ücret kesim cezasıyla birlikte aynı raporda " örgün eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanmalı" ibaresi soruşturma sonucu atandığım halk eğitim merkezi için mi geçerlidir?

Örgün eğitim kurumlarına ( normal okullara) tayin istememe engel olurmu?

07 Nisan 2009 17:21

bambu
Aday Memur

Örgün eğitim; okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Örgün eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanmalı dediyse bu halk eğitime atanman anlamına gelmez.Yaygın eğitim, halk eğitim merkezlerini ve çıraklık eğitimini kapsar.Bu sebeple normal okullara tayin isteyebilirsin.Ancak sana tavsiyem muhakkak dava aç.Konuyu tam olarak anlayamadım ama bence davanı muhakkak açmalısın.Tayin istesen bile en azından bu şekilde bir görev yeri değişikliği görev kaydında kalmamış olur.

07 Nisan 2009 19:26

sey454634
Memur

yanlış yazdım. geçen yıl ki soruşturma raporunda " örgün eğitim kurumları dışındaki halk eğitim ve mesleki teknik eğitim merkezlerine atanmalı" şeklinde teklif etmiş müfettiş. ve geçtiğimiz ayda il milli eğitim başka ilçedeki halk eğitime atamış beni. 2 mart 2009 da tebliğ edildi bana ve orda göreve başladım. sürem az kaldı bugün yarın dava açıcam. benim anlayamadığım şu. müfettiş aynı soruşturmada raporunda hem ücret kesim cezası, hem görev yeri değişikliği hatta bu görev yeri değişikliğinin aynı denk okul değil de halk eğitime olmasını teklif etmiş. milli eğitimde kabul etmiş.

07 Nisan 2009 21:42

bambu
Aday Memur

İl Milli Eğitim daha doğrusu valilik soruşturma raporunu baz alır.Örgün eğitim kurumlarına ildışı tayin isteyip isteyemeyeceğin konusunda tam bir bilgim yok.Ama düşüncem isteyemeyeceğin şeklinde.

Bir soruşturmanın 4 yönü vardır:

1)Disiplin yönü

2)İdari yönü

3)Adli yönü

4)Maddi yönü

Senin soruşturma konunda disiplin yönü ve idari yönü var sadece.Müfettiş te maşallah ikisini de kullanmış.Hocam moralini bozma.Vakit kaybetmeden git kendine en yakın sendikaya üye ol.Hemen sendika avukatına dava dilekçesini hazırlat ve mahkemeye ver.

07 Nisan 2009 21:49

bambu
Aday Memur

Hocam sizin hakkınızda herhangi bir şikayet olmadı mı?Yani müfettişler rutin okul teftişine geldiler tüm okulu teftiş ederken sizin eksiklerinizi fark edip soruşturma açtılar ve bu eksiklerden dolayı da örgün eğitim kurumları dışında çalışmanızı uygun buldular.

Sizden teftiş sırasında ne sordular ne istediler.Ayrıca soruşturma konusu ne?Size soruşturma sırasında ne sordular?

07 Nisan 2009 22:09

bambu
Aday Memur

Ayrıca yapılan görev yeri değişikliğinin denk ve eşdeğer bir göreve yapılması gerekir.Bu maddeden bile tutturabilirsin.Hukuka aykırı olduğundan ve maddi açıdan düşünürsek telafisi güç sonuçlar doğuracağından yürütmeyi durdurma kararı bile alabilirsin.

Ayrıca diyelim ki senin mesleki anlamda eksiklerin var okul müdürü senin bu eksiklerini takip edip tamamlamanı istemeliydi.Okul müdürü de birinci dereceden sorumludur.Onun da soruşturma geçirmesi gerekirdi.

Soruşturma sonucu görev yeri değişikliği şu durumlarda verilebilir:Ya öğretmenin bulunduğu ortamda yıpranmaması için ya da bulunduğu görevde kalması zarar getirecek bir durum olanlar için verilir.Bunun dışındaki görev yeri değişiklikleri cezalandırmak amaçlıdır.Zaten disiplin cezası alarak sana bir ceza verilmiş ayrıca görev yeri değişikliği de ikinci bir cezalandırma olmuş.

08 Eylül 2009 15:50

onlıne85
Memur

Hizmetin gereği olarak( soruşturma) yapılacak yer değiştirmeler

MADDE 31- (1)Bu Yönetmeliğin yer değiştirmeyle ilgili diğer şartları aranmaksızın;

a) Haklarında yapılan soruşturma sonucunda görev yerinin değiştirilmesi uygun görülenlerin,

b) Görevli olduğu il valiliğince o yerde çalışması uygun görülmeyenlerin,

c) Son iki yılda üst üste olumsuz sicil almış olanların

hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atamaları yapılabilir.

(2) Bu kapsamda il içinde görev yerleri değiştirilmesi gerekenler, o il içinde görevli

oldukları yerleşim yerindeki diğer eğitim kurumlarına ya da başka yerleşim yerlerine,

o il içinde alanında ihtiyaç bulunmaması hâlinde ihtiyaç bulunan diğer illerdeki eğitim kurumlarına, zorunluçalışma yükümlülüğünü tamamlamamış olanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayabileceği başka bir hizmet bölgesine dâhil illerin eğitim kurumlarına atanır.

(3) Görev yerleri bu şekilde değiştirilenler, aradan üç yıl geçmedikçe il içinde daha önce görev yaptığı eğitim kurumuna veya bu kurumun bulunduğu yerleşim yerine, il dışında ise daha önce görev yaptığı il?e yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

(4) Bu durumdaki öğretmenler, aradan üç yıl geçtikten sonra eski görev yerlerine dönme isteğinde bulunabilir. Bu sürenin sonunda daha önce görevli oldukları yerleşim yerlerine dönmeleri uygun görülenlerin istekleri, bu Yönetmeliğin yer değiştirmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

Arkadaşlar,acaba bu şekilde yer değişikliği yapılanlar il içinde eş durumu ile tekrardan aynı kuruma 6 ay sonra tayin isteyebiliyor mu?...sonuçta özür durumunda süre gözetilmiyor diye biliyorum...

10 Mart 2010 21:51

renas02
Aday Memur

düşük tehlikesi nedeniyle müfettiş istedim. eşim adıyaman merkezde ben de kahta ilçesinin bir köyünde sözleşmeli sınıf öğretmeniyim . müfettiş raporuna göre adıyaman merkez köylerine gidiş geliş yapmam uydundur raporu verildi. adıyaman merkeze 40 km uzaktaki bir köye atandım. ama yine çok uzak geliyor. Sorum şu." 2010 ağustos ayında eş durumu tayini isteyebilir miyim"Lütfen bei aydınlatabilir misiniz?

atama tarihi 05 mart 2010

24 Kasım 2010 02:52

mektupum
Aday Memur

Özür dilerim bir şey sormak istiyorum yanıtlarsanız memnun olurum. Bir bayan benim hakkımda kurum dışından amirie veya il müdürlüğüne mail atarak şikayette bulunuyor amir geçen yıl soruşturma açtı kınama cezası verdi. Bu şahıs beni ayrıca mahkemeye verdi ancak hep takipsizlik kararı verildi. İlden müfettişler geldi. Kurum mdürüne fikrini sormuşlar gönderin gitsin demiş Müfettişler benim yazılı ifademi aldı . Sonradan kurum müdürü dilekçe yaz efendi efendi göndereyim kerndin gitmezsen zorla gönderielecksin dedi. Ben yazdım ilkinde işleme almadı aradan 1 ay geçti tekrar teklif etti bu sefer yamadım İl müdürlüğünden çağırdılar bana yer beğen Müfettiş rapoura göre senin tayinini yapacağız dediler Bu durmda ne yapmalıyım? Acilen yanıtlarsanız zira 1 hafta sürem var? Saygılarımla

19 Aralık 2010 15:01

rind-i şeyda83
Şef

ben de bir şey sormak istiyorum.Tecrübeli arkadaşlar lütfen cevap versinler.Bakanlık müfettişi bizim hakkımızda ceza ve yer değiştirme istediğinde bu kesinlikle uygulanıyor mu?Yoksa bu istek okul md. veya il milli eğitim md. tarafından yapılmayabilir mi?Kısacası son sözü kim söylüyor?

19 Aralık 2010 16:04

adalet2
Yasaklı

kafadan yerdeğiştirme ceza falan olmaz..bu kadar ürkek olmayın..o kadar korkuyorsunuzki müfettişleri i...h konumuna koyuyorsunuz.....

belgeli tutanaklı olan şeyler olur..hem arkada idari mahkeme olayıda var..o yüzden yapacaklarını hukuka uydurmaya çalışırlar...

galiba stajer öğretmenlersiniz..hak hukunu ve görevini bildikten sonra hava hoş..

Toplam 29 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?