Editörler : Cüneyt Barışoglu
05 Temmuz 2009 11:28   


Sırasıyla Kur'an'da İsimleri Geçen Peygamberler

Sırasıyla Kur'an'da İsimleri Geçen Peygamberler:

Hazret-i Âdem aleyhisselâmdan Peygamberimize kadar bir rivâyete göre 124 bin, diğer bir rivâyete göre ise 224 bin peygamber gelmiştir. Bunlardan ancak 28 tanesinin isimleri Kur'ân-ı Kerim'de zikredilmiştir. Kur'ân-ı Kerim'de adları geçen ve bilinmeleri vâcip olan

Peygamberlerin mübârek isimleri şunlardır:

1. Âdem.... 8. İsmâîl.... 15. Hârûn...... 22. Zekeriyya...

2. İdris...... 9. İshâk.... 16. Dâvûd..... 23. Yahyâ.........

3. Nûh....... 10.Yâkûb... 17. Süleyman. 24. Îsâ............

4. Hûd....... 11.Yûsüf.... 18. Yûnus...... 25. Üzeyr*......

5. Sâlih..... 12.Eyyûp.... 19. İlyas...... 26. Lokman*....

6. İbrâhîm. 13.Şuayb... 20. Elyesa.... 27. Zülkarneyn*

7. Lût........ 14.Mûsâ..... 21. Zülkifl.... 28. Hazret-i MUHAMMED. (Aleyhimüsselam)

* Bu üç mübârek zâta evliya diyenler de vardır.

Kur`an`da ismi geçmediği halde peygamber olarak meşhûr olanlar da şunlardır: Şît, Yûşâ, Cercis, Danyal

26 Eylül 2009 23:33

egemen644
Şef

Sübhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yasifûn, ve selâmun alel-mürselîn, vel-hamdü lillâhi rabbil âlemîn.

26 Eylül 2009 23:40

Caferi Tayyar
Kapalı

şis peygamberi unutmuşsun. hz ademden as sonra o peygamber oldu

26 Eylül 2009 23:43

"""Masumiyet"""
Daire Başkanı

hepsini çok seviyorum

27 Eylül 2009 00:27

"""Masumiyet"""
Daire Başkanı

cafer kardeş Şit demek istediniz galiba

27 Eylül 2009 13:34

fatihkaan84
Şef

29 peygamber olması gerekiyor..Şit A.S unutmuşsun Hocam ...

27 Eylül 2009 13:53

duhan2
Kapalı

hz şitin kuranda ismi geçmiyor..hadislerdepeygamberliğinden haber veriliyor..

yani kuranda

1.adı geçen peygamberler var...

2.adı geçmediği halde hakkında ayet olanlar varki bunların peygamberliği şüpheli(hz hızır)

3..adı geçen ama peygamberliği şüpheli olanlar var:hz üzeyir lokman zülkarneyn..

4...peygamber olmasınan rağmen hakkında ne ayet gelen nede ismi geçmeyen varki hz şit bunlardan biridir..

27 Eylül 2009 14:13

Caferi Tayyar
Kapalı

şis dedim ama şis galiba şit as.

28 Eylül 2009 03:43

Fight_Club
Yasaklı

kuranda geçen Adem için yine kuranda peygamber olarak belirtiliyor mu?

17 Ağustos 2011 17:06

egemen644
Şef

Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.' (LA NÜFERRİKÜ BEYNE EHADİN MİN RÜSULİHİ)

Toplam 9 mesaj
 
ANKET
Sizce bedelli askerlik getirilmeli mi?