Editörler : Mehmet Balci
27 Temmuz 2009 16:31   


5393 sayılı kanunu 49 maddesine göre çalışanlar kadro istiyoruz...

    Son Sayfaya Ulaşmak İçin Tıklayınız...    

28 Temmuz 2009 09:16

myesil3330
Memur

güncel.....

29 Temmuz 2009 11:46

myesil3330
Memur

bu forumda benden başka yokmu yahuuuu.. nerdesiniz arkadaşlar.

30 Temmuz 2009 09:19

infigo
Aday Memur

sözleşmeli sağlık çalışanlarına , öğretmenlere bir sürü hak geldi bizide kadroya alın belediyede çalışan sözleşmelerin günahı ne ya ??? ya kadro gelsin ya da bizede tayin hakkı verilsin

30 Temmuz 2009 18:14

myesil3330
Memur

arkadaşım kadro gelirse gerisi otomatikman zamanla gelir.

güncel

Bilindiği gibi, Anayasamızın 10. Maddesinde; ?Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.? 41. Maddesinde; ?Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.? 49. Maddesinde; ?Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar,? Ve 128. maddesinde ise ?Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.?Hükümlerine yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nimet ÇUBUKÇU, 657 sayılı DMK?nın 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli Öğretmenlerin kadroya geçirileceğini kamuoyuna açıklamıştır.

Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında aynı işi yapan personelin farklı statüye tabi tutularak farklı özlük haklarından yararlandırılması, çalışma barışını bozacak nitelikte uygulamalara yer verilmesi, çalışma hayatını geliştirmek yerine sözleşmeli personel istihdamı ile birçok haklara kısıtlama getirilmesi, ailenin huzur ve mutluluğunun sağlanması, aile bütünlüğünün korunması ilkesine aykırı düzenlemelere yer verilmesi, Sözleşmeli personel statüsünde çalışan personeli mağdur duruma düşürmektedir.

Bu itibarla; Bakanlığımız uhdesinde mali, özlük ve sosyal haklar bakımından farklı uygulamalara tabi tutulan 657 sayılı DMK?nın 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin mağduriyetinin giderilmesi için bir an önce kadroya geçirilmesi hususunu en derin saygılarımla arz ederim.

01 Ağustos 2009 00:42

myesil3330
Memur

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.sorgu_yonlendirme

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=59318

linklere bakarsanız sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınmaları tbmm tasarı kısmında ve komisyonda gözüküyor inceleyin belki millet canlanır .....

01 Ağustos 2009 01:18

myesil3330
Memur

arkadaşlat tbmm deki milletvekillerimizin mail adresleri bulunuyor. ilginize

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/e_posta.uye_e_posta

03 Ağustos 2009 14:21

revuzbardax
Daire Başkanı

Aaa. benim maddem :D

- ben de kadro istiyorum...

- ben de istediğimde 6 aya kadar rapor alabılmek ıstıyorum.

- ben de çalıştığım sene kadar kıdemım olsun tazmınatım olsun istiyorum.

- ben de ıkı gun sonra bır yere müdür olup yan gelip yatmak istiyorum.

- ben de altımda sözleşmeliler çalışsın. "bunlar ne solsa sözleşmeli imzalarlar " dıyıp saçma sapan evrakları imzalatmak istiyorum..

- ben de memleketime tayin olup, evımın karşısında bulunan devlet dairesinde çalışmak istiyorum.

Ben de istiyorum ben de :D

03 Ağustos 2009 15:23

myesil3330
Memur

onun için bizlerde bişey yapmalıyız bizleride kadro versinler onun için aşağıdaki örnek dilekçeyi başka forum sitesinden buldum sizlerle paylaşmak istiyorum. lütfen ilgilenin...

ÖRNEK DİLEKÇE

Bilindiği gibi, Anayasamızın 10. Maddesinde; ?Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.? 41. Maddesinde; ?Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.? 49. Maddesinde; ?Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar,? Ve 128. maddesinde ise ?Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.?Hükümlerine yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nimet ÇUBUKÇU, 657 sayılı DMK?nın 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli Öğretmenlerin kadroya geçirileceğini kamuoyuna açıklamıştır.

Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatında aynı işi yapan personelin farklı statüye tabi tutularak farklı özlük haklarından yararlandırılması, çalışma barışını bozacak nitelikte uygulamalara yer verilmesi, çalışma hayatını geliştirmek yerine sözleşmeli personel istihdamı ile birçok haklara kısıtlama getirilmesi, ailenin huzur ve mutluluğunun sağlanması, aile bütünlüğünün korunması ilkesine aykırı düzenlemelere yer verilmesi, Sözleşmeli personel statüsünde çalışan personeli mağdur duruma düşürmektedir.

Bu itibarla; Bakanlığımız uhdesinde mali, özlük ve sosyal haklar bakımından farklı uygulamalara tabi tutulan 657 sayılı DMK?nın 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personelin mağduriyetinin giderilmesi için bir an önce kadroya geçirilmesi hususunu en derin saygılarımla arz ederim.

BU ÖRNEK DİLEKÇEDE YANILIŞIM VARSA DÜZELTİN. ONA GÖRE DOĞRUSUNU AŞAĞIDAKİ MAİL ADRESLERİ BULUNAN 22. DÖNEM MİLLET VEKİLLERİNE GÖNDERELİMDE BİZLERDE DAHİL OLALIM KADRO OLAYINA. ŞİMDİDEN TSK EDERİM....

kursat.atilgan@tbmm.gov.tr

omer.celik@tbmm.gov.tr

gaye.erbatur@tbmm.gov.tr

dengirmir@tbmm.gov.tr

fatos.gurkan@tbmm.gov.tr

hulusi.guvel@tbmm.gov.tr

vahit.kirisci@tbmm.gov.tr

ali.kucukaydin@tbmm.gov.tr

tacidar.seyhan@tbmm.gov.tr

yilmaz.tankut@tbmm.gov.tr

necdet.unuvar@tbmm.gov.tr

muharrem.varli@tbmm.gov.tr

mustafa.vural@tbmm.gov.tr

ahmetaydin@tbmm.gov.tr

mehmeterdogan02@tbmm.gov.tr

sevket.gursoy@tbmm.gov.tr

husrevkutlu@tbmm.gov.tr

sait.acba@tbmm.gov.tr

abdulkadir.akcan@tbmm.gov.tr

zekeriya.aslan@tbmm.gov.tr

halil.aydogan@tbmm.gov.tr

veyseleroglu@tbmm.gov.tr

ahmet.koca@tbmm.gov.tr

halil.unlutepe@tbmm.gov.tr

mehmet.hanifi.alir@tbmm.gov.tr

kaydemir@tbmm.gov.tr

cemal.kaya@tbmm.gov.tr

ruhi.acikgoz@tbmm.gov.tr

osman.ertugrul@tbmm.gov.tr

zekeriya.akinci@tbmm.gov.tr

askinasan@tbmm.gov.tr

yilmaz.ates@tbmm.gov.tr

nesrin.baytok@tbmm.gov.tr

tekin.bingol@tbmm.gov.tr

dagi@tbmm.gov.tr

bulentgedikli@tbmm.gov.tr

emrehan.halici@tbmm.gov.tr

haluk.ipek@tbmm.gov.tr

salih.kapusuz@tbmm.gov.tr

faruk.koca@tbmm.gov.tr

hakki.suha.okay@tbmm.gov.tr

zekai.ozcan@tbmm.gov.tr

haluk.ozdalga@tbmm.gov.tr

cpacaci@tbmm.gov.tr

mpehlivan@tbmm.gov.tr

ytugrulturkes@tbmm.gov.tr

mustafa.said.yazicioglu@tbmm.gov.tr

badak@tbmm.gov.tr

cavusoglu@tbmm.gov.tr

husnucollu@tbmm.gov.tr

atila.emek@tbmm.gov.tr

mehmet.gunal@tbmm.gov.tr

irbec@tbmm.gov.tr

osman.kaptan@tbmm.gov.tr

tayfur.suner@tbmm.gov.tr

tunca.toskay@tbmm.gov.tr

saffet.kaya@tbmm.gov.tr

ensar.ogut@tbmm.gov.tr

fatihatay@tbmm.gov.tr

atilla.koc@tbmm.gov.tr

recep.taner@tbmm.gov.tr

aliuzunirmak@tbmm.gov.tr

ayseakbas@tbmm.gov.tr

ergun.aydogan@tbmm.gov.tr

hmet.duran.bulut@tbmm.gov.tr

hpazarci@tbmm.gov.tr

ali.osman.sali@tbmm.gov.tr

edip.ugur@tbmm.gov.tr

yilmaz.tunc@tbmm.gov.tr

muhammet.riza.yalcinkaya@tbmm.gov.tr

eminekmen@tbmm.gov.tr

ahmetinal@tbmm.gov.tr

fetani.battal@tbmm.gov.tr

fahrettin.poyraz@tbmm.gov.tr

yasar.tuzun@tbmm.gov.tr

kazim.ataoglu@tbmm.gov.tr

yusuf.coskun@tbmm.gov.tr

cevdet.yilmaz@tbmm.gov.tr

vahit.kiler@tbmm.gov.tr

ctasar@tbmm.gov.tr

y.coskunyurek@tbmm.gov.tr

fatih.metin@tbmm.gov.tr

mehmet.alp@tbmm.gov.tr

bayram.ozcelik@tbmm.gov.tr

r.kerim.ozkan@tbmm.gov.tr

canan.candemir.celik@tbmm.gov.tr

faruk.celik@tbmm.gov.tr

kemal.demirel@tbmm.gov.tr

hamit.homris@tbmm.gov.tr

sedat.kizilcikli@tbmm.gov.tr

alikoyuncu@tbmm.gov.tr

ali.kul@tbmm.gov.tr

mehmet.ocakden@tbmm.gov.tr

onur.oymen@tbmm.gov.tr

necati.ozensoy@tbmm.gov.tr

abdullah.ozer@tbmm.gov.tr

metutan@tbmm.gov.tr

m.kemalcengiz@tbmm.gov.tr

mehmet.danis@tbmm.gov.tr

mujdat.kusku@tbmm.gov.tr

ahmet.kucuk@tbmm.gov.tr

nurettinakman@akparti.org.tr

ahmet.bukan@tbmm.gov.tr

kiniklioglu@tbmm.gov.tr

ahmet.aydogmus@tbmm.gov.tr

cahit.bagci@tbmm.gov.tr

agah.kafkas@tbmm.gov.tr

murat.yildirim@tbmm.gov.tr

emin.haluk.ayhan@tbmm.gov.tr

mithat.ekici@tbmm.gov.tr

salih.erdogan@tbmm.gov.tr

ali.riza.ertemur@tbmm.gov.tr

selmakavaf@tbmm.gov.tr

ihsanarslan@tbmm.gov.tr

mehdieker@tbmm.gov.tr

abdurrahmankurt@tbmm.gov.tr

ali.ihsan.merdanoglu@tbmm.gov.tr

celal.erbay@tbmm.gov.tr

metin.kasikoglu@tbmm.gov.tr

nbudak@tbmm.gov.tr

rasim.cakir@tbmm.gov.tr

bilgin.pacariz@tbmm.gov.tr

cemaleddin.uslu@tbmm.gov.tr

necati.cetinkaya@tbmm.gov.tr

feyziisbasaran@tbmm.gov.tr

tahir.ozturk@tbmm.gov.tr

hamza.yanilmaz@tbmm.gov.tr

binali.yildirim@tbmm.gov.tr

muhyettin.aksak@tbmm.gov.tr

fazilet.ciglik@tbmm.gov.tr

muzaffer.gulyurt@tbmm.gov.tr

beytullahasil@tbmm.gov.tr

tayfun.icli@tbmm.gov.tr

mercan@tbmm.gov.tr

nedim.ozturk@tbmm.gov.tr

murat.sonmez@tbmm.gov.tr

unakitan@tbmm.gov.tr

mahmut.durdu@tbmm.gov.tr

mehmeterdogan@tbmm.gov.tr

halilmazicioglu@tbmm.gov.tr

ozlem.muftuoglu@tbmm.gov.tr

mehmet.sari@tbmm.gov.tr

nurettin.canikli@tbmm.gov.tr

murat.ozkan@tbmm.gov.tr

ali.temur@tbmm.gov.tr

kemalettinaydin@tbmm.gov.tr

yahya.dogan@tbmm.gov.tr

hamit.geylani@tbmm.gov.tr

abdulmuttalipozbek@tbmm.gov.tr

rustem.zeydan@tbmm.gov.tr

fuat.cay@tbmm.gov.tr

gokhan.durgun@tbmm.gov.tr

sadullah.ergin@tbmm.gov.tr

abdulhadi.kahya@tbmm.gov.tr

mustafa.ozturk@tbmm.gov.tr

aziz.yazar@tbmm.gov.tr

ali.guner@tbmm.gov.tr

sureyya.sadi.bilgic@tbmm.gov.tr

mevlut.coskuner@tbmm.gov.tr

mehmet.sait.dilek@tbmm.gov.tr

haydar.kemal.kurt@tbmm.gov.tr

aysejaleagirbas@tbmm.gov.tr

abdulkadir.aksu@tbmm.gov.tr

guldal.aksit@tbmm.gov.tr

mustafa.atas@tbmm.gov.tr

lokman.ayva@tbmm.gov.tr

egemen.bagis@tbmm.gov.tr

ayse.nur.bahcekapili@tbmm.gov.tr

alaattin.buyukkaya@tbmm.gov.tr

alev.dedegil@tbmm.gov.tr

mehmet.denizolgun@tbmm.gov.tr

mdomac@tbmm.gov.tr

idrisgulluce@tbmm.gov.tr

irfan.gunduz@tbmm.gov.tr

unal.kacir@tbmm.gov.tr

canan.kalsin@tbmm.gov.tr

birgen.keles@tbmm.gov.tr

ilhankesici@tbmm.gov.tr

kemal.kilicdaroglu@tbmm.gov.tr

feyzullahkiyiklik@tbmm.gov.tr

esfenderkorkmaz@tbmm.gov.tr

hasan.macit@tbmm.gov.tr

mithat.melen@tbmm.gov.tr

nursuna.memecan@tbmm.gov.tr

bayram.meral@tbmm.gov.tr

huseyin.mert@tbmm.gov.tr

mehmet.muezzinoglu@tbmm.gov.tr

sinasi.oktem@tbmm.gov.tr

mehmet.ali.ozpolat@tbmm.gov.tr

mustafa.ozyurek@tbmm.gov.tr

ozlem.turkone@tbmm.gov.tr

mehmet.sekmen@tbmm.gov.tr

fatma.nur.serter@tbmm.gov.tr

mehmet.sevigen@tbmm.gov.tr

cetinsoysal@tbmm.gov.tr

edibesozen@tbmm.gov.tr

umit.safak@tbmm.gov.tr

idris.naim.sahin@tbmm.gov.tr

bihlun.tamayligil@tbmm.gov.tr

ali.topuz@tbmm.gov.tr

ali.torlak@tbmm.gov.tr

suleyman.yagiz@tbmm.gov.tr

hasan.kemal.yardimci@tbmm.gov.tr

sacid.yildiz@tbmm.gov.tr

kemal.anadol@tbmm.gov.tr

canan.aritman@tbmm.gov.tr

selcuk.ayhan@tbmm.gov.tr

senol.bal@tbmm.gov.tr

bulent.baratali@tbmm.gov.tr

recaibirgun@tbmm.gov.tr

nukhet.hotar@tbmm.gov.tr

ismailkatmerci@tbmm.gov.tr

guldalmumcu@tbmm.gov.tr

oyan@tbmm.gov.tr

harun.ozturk@tbmm.gov.tr

mehmet.ali.susam@tbmm.gov.tr

mehmet.tekelioglu@tbmm.gov.tr

oktay.vural@tbmm.gov.tr

tugrul.yemisci@tbmm.gov.tr

fatih.arikan@tbmm.gov.tr

veysikaynak@tbmm.gov.tr

durdu.ozbolat@tbmm.gov.tr

paksoy@tbmm.gov.tr

mehmet.saglam@tbmm.gov.tr

cafer.tatlibal@tbmm.gov.tr

mehmet.ceylan@tbmm.gov.tr

mustafa.unal@tbmm.gov.tr

mevlutakgun@tbmm.gov.tr

hasan.calis@tbmm.gov.tr

g.dagdas@superonline.com

msivacioglu@tbmm.gov.tr

mustafa.elitas@tbmm.gov.tr

yasar.karayel@tbmm.gov.tr

msevki.kulkuloglu@tbmm.gov.tr

ahmet.oksuzkaya@tbmm.gov.tr

osman.durmus@tbmm.gov.tr

tansel.baris@tbmm.gov.tr

turgut.dibek@tbmm.gov.tr

agokhansaricam@tbmm.gov.tr

mikailar@tbmm.gov.tr

abdullahcaliskan@tbmm.gov.tr

metin.cobanoglu@tbmm.gov.tr

huseyin.devecioglu@tbmm.gov.tr

hasan.kara@tbmm.gov.tr

eyup.ayar@tbmm.gov.tr

muzaffer.bastopcu@tbmm.gov.tr

cumali.durmus@tbmm.gov.tr

hikmet.erenkaya@tbmm.gov.tr

nihat.ergun@tbmm.gov.tr

sibelgonul@tbmm.gov.tr

fikri.isik@tbmm.gov.tr

osman.pepe@tbmm.gov.tr

cevdet.selvi@tbmm.gov.tr

ahmetbuyukakkaslar@tbmm.gov.tr

muharrem.candan@tbmm.gov.tr

abdullah.cetinkaya@tbmm.gov.tr

orhan.erdem@tbmm.gov.tr

sami.guclu@tbmm.gov.tr

mustafa.kabakci@tbmm.gov.tr

mustafa.kalayci@tbmm.gov.tr

kerim.ozkul@tbmm.gov.tr

harun.tufekci@tbmm.gov.tr

ayse.turkmenoglu@tbmm.gov.tr

soner.aksoy@tbmm.gov.tr

ihbicer@tbmm.gov.tr

alimisik@tbmm.gov.tr

husnu.ordu@tbmm.gov.tr

huseyin.tugcu@tbmm.gov.tr

mevlut.aslanoglu@tbmm.gov.tr

oznur.calik@tbmm.gov.tr

mucahit.findikli@tbmm.gov.tr

fuat.olmeztoprak@tbmm.gov.tr

omer.faruk.oz@tbmm.gov.tr

mehmetsahin44@tbmm.gov.tr

erkan.akcay@tbmm.gov.tr

bulent.arinc@tbmm.gov.tr

recaiberber@tbmm.gov.tr

mustafa.enoz@tbmm.gov.tr

ahmet.orhan@tbmm.gov.tr

huseyin.tanriverdi@tbmm.gov.tr

gbekin@tbmm.gov.tr

suleyman.celebi@tbmm.gov.tr

mehmethalitdemir@tbmm.gov.tr

cuneyt.yuksel@tbmm.gov.tr

akif.akkus33@tbmm.gov.tr

behic.celik@tbmm.gov.tr

isagok@tbmm.gov.tr

ali.oksal@tbmm.gov.tr

vahap.secer@tbmm.gov.tr

ktuzmen@tbmm.gov.tr

kadir.ural@tbmm.gov.tr

ali.arslan@tbmm.gov.tr

gurolergin@tbmm.gov.tr

yuksel.ozden@tbmm.gov.tr

fevzi.topuz@tbmm.gov.tr

medeni.yilmaz@tbmm.gov.tr

ritvan.koybasi@tbmm.gov.tr

muharrem.selamoglu@tbmm.gov.tr

eyup.fatsa@tbmm.gov.tr

hilmi.guler@tbmm.gov.tr

mustafahamarat@tbmm.gov.tr

ridvan.yalcin@tbmm.gov.tr

ayhan.yilmaz@tbmm.gov.tr

mete.dogruer@tbmm.gov.tr

mesut.yilmaz@tbmm.gov.tr

erol.a.cebeci@tbmm.gov.tr

hasanali.celik@tbmm.gov.tr

ayhan.sefer.ustun@tbmm.gov.tr

recep.yildirim@tbmm.gov.tr

cemal.yilmaz.demir@tbmm.gov.tr

mustafa.demir@tbmm.gov.tr

suat.kilic@tbmm.gov.tr

ahmet.yeni@tbmm.gov.tr

afifd@tbmm.gov.tr

yilmaz.helvacioglu@tbmm.gov.tr

engin.altay@tbmm.gov.tr

m.acikalin@tbmm.gov.tr

osman.kilic@tbmm.gov.tr

malik.ecder.ozdemir@tbmm.gov.tr

selami.uzun@tbmm.gov.tr

hamza.yerlikaya@tbmm.gov.tr

yahya.akman@tbmm.gov.tr

cagla.aktemur.ozyavuz@tbmm.gov.tr

sabahattin.cevheri@tbmm.gov.tr

zulfikar.izol@tbmm.gov.tr

mufit.yetkin@tbmm.gov.tr

veli.seyda@tbmm.gov.tr

ziyaeddin.akbulut@tbmm.gov.tr

kemalettin.nalci@tbmm.gov.tr

necip.taylan@tbmm.gov.tr

etutuncu@tbmm.gov.tr

zeyid.aslan@tbmm.gov.tr

osmandemir@tbmm.gov.tr

orhan.diren@tbmm.gov.tr

dilek.yuksel@tbmm.gov.tr

asim.aykan@tbmm.gov.tr

mustafa.cumur@tbmm.gov.tr

cevdet.erdol@tbmm.gov.tr

kemalettin.goktas@tbmm.gov.tr

ahamzacebi@tbmm.gov.tr

faruk.nafiz.ozak@tbmm.gov.tr

safiyeseymenoglu@tbmm.gov.tr

kamer.genc@tbmm.gov.tr

o.coskunoglu@tbmm.gov.tr

mustafa.cetin@tbmm.gov.tr

nuri.uslu@tbmm.gov.tr

keremaltun@tbmm.gov.tr

celik.huseyin@tbmm.gov.tr

dincer.ikram@tbmm.gov.tr

gulsen.orhan@tbmm.gov.tr

kayhanturkmenoglu@tbmm.gov.tr

ilhan.evcin@tbmm.gov.tr

muharrem.ince@tbmm.gov.tr

abdulkadir.akgul@tbmm.gov.tr

bekir.bozdag@tbmm.gov.tr

osman.coskun@tbmm.gov.tr

yasar.ozturk@tbmm.gov.tr

fazli.erdogan@tbmm.gov.tr

ali.kocal@tbmm.gov.tr

ali.ihsan.kokturk@tbmm.gov.tr

koksal.toptan@tbmm.gov.tr

polat.turkmen@tbmm.gov.tr

04 Ağustos 2009 08:26

myesil3330
Memur

güncel...

05 Ağustos 2009 11:03

myesil3330
Memur

güncel

06 Ağustos 2009 16:23

myesil3330
Memur

GÜNCEL....

07 Ağustos 2009 11:53

PLANLAMA_1984
Kapalı

MYESİLE GÜNCELİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ SORABİLİRMİYİM.

07 Ağustos 2009 12:28

myesil3330
Memur

güncel kelimesi forumlarda yazı yazılmadığı zaman sürekli en son mesajın bir sonrakine düşer her mesaj atıldığında konu gerilemiş ve unutulmuş olur bundan dolayı güncel lafı kullanılır. bu arada sözleşmeli öğretmenlerin kadro ile ilgili kanun tasarısı tbmm koisyonda görüşülmektedir. sizde cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza ve millet vekillerimize ve gazetecilerimize mail göndererek biz 5393 sayılı kanunun 49 mad. gereği sözleşmeli personelleri kadroya alınmamız için dilekçe yazıp gönderin. dilekçe örneği forumda yer almaktadır.

07 Ağustos 2009 13:57

revuzbardax
Daire Başkanı

bize kadro vermeyen eller kırılsın :D

08 Ağustos 2009 23:08

myesil3330
Memur

güncel...

09 Ağustos 2009 16:06

kurt53
Aday Memur

arkadaşlar bence 2010 yılının nisan ayından sonra kadro gelecek şimdiden çalışmaya başladınız tebrik ederim bende mail attım

09 Ağustos 2009 18:39

PLANLAMA_1984
Kapalı

slm arkadaşlar ben belediyede çalışan 652 nin 4b kadrosunda çalışan inşaat teknikeri sözleşmeli personelim siyasi bir yer beni zabıta müdürlüğüne ermek istiyo başkan acaba böyle bir şey yapabilirmii ben tekniğim sözleşmemde sözleşmeli personel görev dışında bir yerde çalıştırılamaz diyor bana yardımcı olurmusunn acillll ne yapmma lazımmm

11 Ağustos 2009 00:37

myesil3330
Memur

belediyede herşey olur olmaz diye bişey yok yönetim seni zabıta yapmak istiyorsa seni gözden çıkarmış demektir ben bunu anlarım. ama kanunen meslek bilgisi dışında seni başka işlerde çalıştıramaz sen burdan hareketle hakkını ara. bu arada kadroya alınmak için dilekçeyi gönderdim sizlerde gönderin. saygılar...

11 Ağustos 2009 05:27

devrimciçevre
Kapalı

merhaba arkadaşlar bende belediyeye 5393 le başlıyorum,KPSS puanımda iyi çalışırken,kpss tercihi yapsam ve gelse,belediyeden ayrılabilirmiyim,hukuki bir engel varmı,bilgilendirirseniz çok sevinirim

11 Ağustos 2009 15:53

PLANLAMA_1984
Kapalı

mahkemeye vermekten korkma diyor müffetiş hiç bir şey yapamaz çünkü sözleşemem 2007 olmuştu bu 3. olcak devam eden bir sözlşemen var ve zabıtaya vererek zaten kötü niyet yapıyo sakın vermekten korkma yenilemek zorunda diyorr.yani ark. mahkemeden korkmayın ilk sözleşmemniz deilse tabii

Toplam 17943 mesaj
12345678910111213»
 
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?