Editörler : Cüneyt Barışoglu
28 Temmuz 2009 17:50   


Mülakat Sınavında Çıkabilecek Tecvit soruları

tecvit sorularını burada paylaşalım

buarada tecvid derslerini tekrar edelim

Birinci Ders (Mahrecler)

Mahrec: Harfin çıktığı yere denir.

Harflerin çıkış yerleri:

1-Ağız boşluğu; Boğaz'ın bitiminden dudaklara kadar ağzın içinde kalan bölüme denir. Buradan uzatma harfleri olan ا ى و çıkar.

2-Boğaz; Boğazın göğse bitişik olan yerinden, dil dibine kadar olan yere denir. Üç mahreçtir:

1-Boğaz aşağısı :ه ء

2-Boğaz ortası : ح ع

3-Boğaz üstü :خ غ

3-Dil: Boğazın ağza yakın olan yerinden, ön dişlere kadar ağız içinde olan dile denir. On mahreçtir.

ث ذ ظ ص س ز ت د ط ر ن ل ض ى ش ج ك ق

4-Dudaklar: Ön dişlerden dışarı olan dudaklara denir. Buradanو م ب ف çıkar.

5-Geniz: Geniz boşluğuna denir. Ğunne çıkar. (Ğunne genizimizden çıkardığımız sese denir.)

28 Temmuz 2009 18:04

avareee
Genel Müdür

s.a

arkadaşlar burada çıkacak soruları istişare etmek cok güzel ama..

en güzeli detaylı bir kitaptan çalışmak..

DO.DR.SITKI GÜLLENİN TECVİD DERSLERİ adlı kitapları var 2 tane birisi kalın diğeri ince siz ince olanı bulup çalışabilirseniz çok faydalı bir kitap...

biz tashih-i hurufta o kitaptan okuduk cok faydalı oldu..

harflerin sıfat ve mareçlerini en kısa yoldan akılda tutmak isterseniz İMAM-CEZERİNİN MUKADDİMESİni ezberleyin çok rahat aklınızda kalır inş..

sınavda ALLAH yardımcınız olsun

28 Temmuz 2009 18:10

ahmet elçi
Müsteşar Yardımcısı

..........

HARFLERİN SIFATLARI

1-A) Zıttı Olan Sıfat-ı Lazimeler: harflerin zatından ayrılması mümkün olmayan sıfatlardır.

1- Cehr: Sesi aşıkar etmek.

1- Hems: sesi gizlemek.

2- Şiddet: Sesin akmaması güçlü okunması.

2- Rehavet: Sesin akması.

3- İsti'la: Dilin kökü ile birlikte damağa yükselmesi.

3- İnhifat:= İstifale: İstilanın zıddıdır. Dilin damağa yükselmemesi, aşağıda kalması.

4- İtbak: Dilin üst damağa yapışması veya yapışmaya yakın kalkması.

4- İnfitah: Dil ile damağın ayrılması.

5- Izlak: Kolaylık ve sürat.

5- Ismat: Harfi söylerken dile ağır geldiğinden 4, 5 ve 6 harfli kelimeler, izlak harfleri olan ف ر م ن ل ب olmaksızın kullanılmalar.

28 Temmuz 2009 18:14

kemal8585
Aday Memur

güzel bir başlık paylaşalım arkadaşlar da tecvit soruları tanım olarak mı sorulur yoksa uygulamada mı istenir. şahsen tanım yapmakta zorlanıyorum amma uygulaamda yapabiliyorum...fikri olan

28 Temmuz 2009 18:19

ahmet elçi
Müsteşar Yardımcısı

bugünlük bu kadar yarın devam ederiz inşallah

29 Temmuz 2009 11:56

ibrahimgibi
Genel Müdür

ben karabaş tevcidinin üstüne tanımam herşeye yeter. amma sayın editörüm verdiğin bilgilerde kesinlikle işe yarar bilgiler. tecvid kitaplarının çoğunda geçmez bunlar

29 Temmuz 2009 14:19

ibrahimgibi
Genel Müdür

uygulamayı herhes yapar elbette tanım soracaklar. uygulama zaten kuran okurken anlaşılır.

29 Temmuz 2009 14:21

evvelihlas
Aday Memur

bence tecvid konusunda eniyi kaynak Abdurraman Çetin in kur'an okuma esasları adlı kitabı.Hem çok iyi anlatıyor hem de en ince teferruatına kadar anlatmış.ben karabaş tecvidinin yeterli olacağını düşünmüyorum.

29 Temmuz 2009 15:25

ahmet elçi
Müsteşar Yardımcısı

B) Zıttı Olmayan Sıfat-ı Lazimeler

1-Safir: Dil ucu ile ön alt dişlerin arasından kuş sesi veya ıslık sesine benzer kuvvetli bir sesin çıkması.

2-Kalkale: Mahrecin kımıldaması.

3-Lin: Harfin kolay ve yumuşak çıkarılması.

4-İnhiraf: Bu harfler okunurken dilin öne veya arkaya doğru meyl etmesi.

5-Tekrir: Ra harfi okunurken dil ucunun titremesi.

6-Tefeşşi: Şın harfi okunurken sesin dil ile damak ortasında yayılması.

7-İstidale: Dad harfi okunurken dil kenarının üst azı dişlerden, lam mahrecine kadar uzanması.

2-Sıfatı Arızalar:

Harften ayrılması mümkün olan, ayrıldıkları zaman harfin zatını değiştirmeyen sıfatlar.

1-Tefhim: Harfi kalın okumak

2-Terkik: Harfi ince okumak.

3- İdğam:İki harfi bir harf yapıp şeddeli okumak.

4- İhfa: Şedde yapmadan, izhar ile idğam arası ğunneli okumak.

5- Izhar. İki harfin arasını birbirinden ayırmak.

6- Kalb=İklab: Bir harfin başka bir harfe dönmesi. Yani nunu sakin veya tenvindeki nun sesinin mime dönmesi.

7- Med: Harfin uzatılması

8- Vakıf: Nefesle beraber sesin kesilmesi.

9- Sekte: Nefes almadan sesi kesmektir.

10- Hareke: Harfin harekeli olması.

11- Sükun: Harfin harekesiz olması.

29 Temmuz 2009 15:30

ahmet elçi
Müsteşar Yardımcısı

..........

29 Temmuz 2009 15:31

ahmet elçi
Müsteşar Yardımcısı

1)HARF-İ MEDD: Kelime olarak ?uzatma harfi? demektir. Uzatma harfleri üç tanedir. Bunlar:

a) Vav b) Ya c) Elif

a) VAV HARFİ :Peki vav harfi ne zaman harfi medd (uzatma harfi ) olur?

- Vav harfi sakin olup kendinden önceki harfin harekesi de ötre olursa, o zaman vav, harf-i medd olur.

(SAKİN: Harekesi olmayan harf demektir = yani üstünü , esresi ve ötresi olmayacak.)Örnekleri görelim:

Kırmızı renkte yazılmış olan vav harflerine dikkat edelim. Göreceksiniz ki bu harflerden hiç birinin harekesi yok ve kendinden önceki harflerin hareksi de, hepsinde ? ÖTRE ? olarak gelmiştir. Peki, iyide bu ne anlama geliyor o zaman? Kardeşlerim bu şu demek; Burada ki ? vav ? harfi , kendinden önceki harfi uzatacak demektir.Öğle ise ne kadar uzatacak? Şimdi buna dikkat edelim: Ağzımızdan ?elif ? kelimesi çıkana kadar geçen süre ne kadarsa , bizde o kadar, o harfi uzatacağız. Başka bir değişle, elimizi tamamen açarak bir masanın üzerine koyalım.(avuç içi masaya yapışacak şekilde) sonrada şehadet parmağımızı bir kez havaya kaldırıp ? indirelim. İşte biz bu geçen kısa zamana tecvit ilminde ?Bir elif miktarı uzatmak ?diyoruz.

O halde şu soruyu hiç unutmayalım: Bir elif miktarı ne demek?

(Şehadet parmağımızı bir kez kaldırıp indirecek kadar geçen zamana bir elif miktarı diyoruz.)

Şimdi yukardaki örneklere bir kez daha bakalım.( sağdan ? sola doğru = Arkadaşlar burada daima sizin SAĞINIZ VE SOLUNUZ esas alınmıştır, ekranın değil.) Vav?dan önce hangi harfler gelmiş:

Biz harekesi ?ötre? olan bu harfleri okurken bir elif mikdarı uzatarak okuruz.Bunları türkçe olarak gösterirsek şöyle okumalıyız: Nû , Rû ,Mû , Tû , Cû , Kû . Sanıyorum anlaşılmıştır.

b) YA HARFİ: ?Ya? harfi ne zaman harfi medd olur? ?Ya? harfi sakın olup, kendinden önceki harfin

harekesi ?ESRE? Olursa o zaman ?Ya ? harfi , harfi medd olur. Yani diğer bir deyişle ?Ya ? harfi bir elif

mikdarı uzatılarak okunur. Şimdi örneklerini görelim:

Burada ki ?Ya ? harfinden hiç birinin harekesi yoktur. Hepsi sakindirler. ?Ya ? harfinin harfi med olması için kendi sakin, kendinden önceki harfin hareksi de ?ESRE ? Olması gerekir. Zaten hepsinin harekesi de esredir. Öğle ise biz bu ?Ya? harfinden önce gelen, bu harfleri, bir elif miktarı uzatarak okumalıyız. Okunuşlarını bir de türkçe karekterle yazalım : Fî , Lî , Sî , Tî , Ğî ve Mî gibi okunurlar.

c) ELİF HARFİ: Elif harfi ne zaman harfi medd olur? Elif sakin olup, kendinden önceki harfin harekesi

?ÜSTÜN? olursa o zaman ?Elif ? harfi, harfi medd olur. Yani ?Elif? harfi bir elif mikdari uzatılarak okunur.

Şimdi birlikte örnekleri görelim:

Burada ki ? Elif ?harfinden hiç birinin harekesi yoktur. Bütün elif harfleri sakindirler. Öğle ise ?Elif ? harfinin medd harfi olması için kendisinin harekesiz ama kendinden önceki harfin harekesi ise ?ÜSTÜN ? Olması gerekir. Biz bu durumda ?eliften? önceki harfi okurken bir elif miktarı uzatarak okuruz. Bunu bir de Türkçe karekterlerle yazalım:

Fâ ,Bâ , Sâ , Tâ , Ğâ ve Mâ gibi okumalıyız.

Kardeşlerim, biz bu tecvid proğramında ?karabaş ? tecvidini esas aldığımız için bu bölümde bir de Sebebi Medd-i görmemiz

gerekiyor.Bir sonraki dersimizde de onu görelim.

Harf-i Medd

1)HARF-İ MEDD: Kelime olarak ?uzatma harfi? demektir. Uzatma harfleri üç tanedir. Bunlar:

 a) Vav                    b) Ya                            c) Elif     

a) VAV HARFİ :Peki vav harfi ne zaman harfi medd (uzatma harfi ) olur?

- Vav harfi sakin olup  kendinden önceki harfin harekesi de ötre       olursa, o zaman vav, harf-i medd olur.

(SAKİN: Harekesi olmayan harf demektir = yani üstünü , esresi ve ötresi olmayacak.)Örnekleri görelim:

Kırmızı renkte yazılmış olan vav harflerine dikkat edelim. Göreceksiniz ki bu harflerden hiç birinin harekesi yok ve kendinden önceki harflerin hareksi de, hepsinde ? ÖTRE ? olarak gelmiştir. Peki, iyide bu ne anlama geliyor   o zaman? Kardeşlerim bu şu demek; Burada ki ? vav ? harfi , kendinden önceki harfi uzatacak demektir.Öğle ise ne kadar uzatacak? Şimdi  buna dikkat edelim: Ağzımızdan ?elif  ? kelimesi çıkana kadar geçen süre ne kadarsa , bizde o kadar, o harfi uzatacağız. Başka bir değişle, elimizi tamamen açarak bir masanın üzerine koyalım.(avuç içi masaya yapışacak şekilde) sonrada şehadet parmağımızı bir kez havaya kaldırıp ? indirelim. İşte biz bu geçen kısa zamana tecvit ilminde ?Bir elif miktarı  uzatmak ?diyoruz.

  O halde şu soruyu hiç unutmayalım: Bir elif miktarı ne demek?

 (Şehadet parmağımızı bir kez kaldırıp indirecek kadar geçen zamana bir elif miktarı diyoruz.)

 Şimdi  yukardaki örneklere bir kez daha bakalım.( sağdan ? sola doğru = Arkadaşlar burada daima sizin SAĞINIZ VE SOLUNUZ esas alınmıştır, ekranın değil.) Vav?dan önce hangi harfler gelmiş:

Biz harekesi ?ötre? olan bu harfleri okurken bir elif mikdarı  uzatarak okuruz.Bunları türkçe olarak gösterirsek şöyle okumalıyız:     Nû , Rû ,Mû , Tû , Cû , Kû .   Sanıyorum anlaşılmıştır.

 

 b) YA  HARFİ: ?Ya? harfi ne zaman harfi medd olur? ?Ya? harfi sakın olup, kendinden önceki harfin

harekesi ?ESRE?       Olursa o zaman ?Ya ? harfi , harfi medd olur. Yani diğer bir deyişle ?Ya ? harfi bir elif

mikdarı uzatılarak okunur. Şimdi örneklerini  görelim:  

Burada ki ?Ya ? harfinden hiç birinin harekesi  yoktur. Hepsi sakindirler. ?Ya ?  harfinin harfi med olması için kendi sakin, kendinden önceki harfin hareksi de ?ESRE ? Olması gerekir. Zaten hepsinin harekesi de esredir. Öğle ise biz bu ?Ya? harfinden önce gelen, bu harfleri, bir elif miktarı uzatarak okumalıyız. Okunuşlarını bir de türkçe karekterle yazalım : Fî , Lî , Sî , Tî , Ğî  ve Mî  gibi okunurlar.

 c) ELİF HARFİ: Elif harfi ne zaman harfi medd olur? Elif sakin olup, kendinden önceki harfin harekesi

?ÜSTÜN  olursa o zaman ?Elif ? harfi, harfi medd olur. Yani ?Elif? harfi bir elif mikdari uzatılarak okunur.

Şimdi birlikte örnekleri görelim:   

Burada ki ? Elif ?harfinden hiç birinin harekesi  yoktur. Bütün elif harfleri sakindirler. Öğle ise  ?Elif ? harfinin medd  harfi olması için kendisinin harekesiz  ama kendinden  önceki harfin harekesi ise ?ÜSTÜN ? Olması gerekir. Biz bu durumda ?eliften? önceki harfi okurken bir elif miktarı uzatarak okuruz. Bunu bir de Türkçe karekterlerle yazalım:

Fâ ,Bâ , Sâ , Tâ , Ğâ ve Mâ gibi okumalıyız.

Kardeşlerim, biz bu tecvid proğramında ?karabaş ? tecvidini  esas aldığımız için bu bölümde bir de  Sebebi Medd-i görmemiz

  gerekiyor.Bir sonraki dersimizde de onu görelim.

29 Temmuz 2009 15:44

ahmet elçi
Müsteşar Yardımcısı

2)SEBEB-İ MEDD: Uzatma sebebi demektir. Bu da iki kısma ayrılır:

a)HEMZE : Harekesi olan ?Elif ?e ? hemze denir. Örnek :

b)SÜKUN : Daha önce gördüğümüz gibi , harekesi olmayan ( yani ne esresi, ne ötresi ve nede üstünü olmayan ) harfe biz

Sükun diyoruz. gibi. Bakınız bu harflerin hiç birinin harekesi yoktur.

Dolayısı ile harekesi olmayan harfe sakin harf diyoruz. Burada şunu da ekleyelim: İleride göreceğiz ama yine de belirtelim:

?CEZZİMLİ ? olan harflere de ?SÜKUN ? diyoruz.

Mesela: gibi.

Sebeb-i Medd

 

 

 2)SEBEB-İ MEDD: Uzatma sebebi demektir. Bu da iki kısma ayrılır:

 

 

a)HEMZE : Harekesi olan ?Elif ?e ? hemze denir. Örnek :  

 

b)SÜKUN : Daha önce gördüğümüz gibi , harekesi olmayan ( yani ne esresi, ne ötresi ve nede üstünü olmayan ) harfe biz

 

Sükun diyoruz.   gibi. Bakınız bu harflerin hiç birinin harekesi  yoktur.

 

Dolayısı  ile harekesi olmayan harfe sakin harf diyoruz. Burada şunu da ekleyelim: İleride göreceğiz ama yine de belirtelim:

 

?CEZZİMLİ ? olan harflere de ?SÜKUN ?  diyoruz.

 

Mesela:          gibi.

 

29 Temmuz 2009 15:49

ahmet elçi
Müsteşar Yardımcısı

MEDLER = UZATMALAR

1) MEDD-İ TABİÎ : Diğer bir adı da aslî meddir. ( Bir elif miktarı uzatılır.)

2) MEDD-İ MUTTASIL : ( Dört elif miktarı uzatmak vaciptir.)

3) MEDD-İ MUNFASIL : ( Dört elif miktarı uzatmak caizdir.)

4) MEDD-İ LÂZIM : ( Dört elif miktarı uzatmak vaciptir.)

5) MEDD-İ ÂRIZ : (Dört elif miktarı uzatmak caizdir.)

6) MEDD- İ LÎN : (Meddi lîn?in meddi caizdir.Duruma göre bazen Meddi lazım gibi bazende Meddi arız gibi okunur.)

VACİB: Bütün imamların uzatılmasında karar birliğine vardıkları ( ittifak ettikleri) tecvittir.

CAİZ : Tüm imamların uzatılması noktasında karar birliğine varamadıkları tecvittir.

Arkadaşlar isimlerini yazmış olduğumuz bu tecvidleri tek tek ileriki dersler görelim, inşaallah;

29 Temmuz 2009 19:33

ahmet elçi
Müsteşar Yardımcısı

3) MEDD-İ TABİÎ : Harfi medden sonra sebeb-i medden hiç bir şey bulunmazsa, o zaman ?Medd-i tabii? olur.

Bir elif miktarı uzatmak Vaciptir:

( Daha önceki bilgilerimizden hatırlayalım; harfi medd yani uzatma harfleri üç tane idi. Bunlar :

sebebi meddi de hatırlayalım: hemze = harekli elif ve SÜKUN = harekesiz ve cezzimli harf idi )

Örnekler :

Arkadaşlar sanıyorum sizin de dikkatinizden kaçmamıştır. Aslında daha önce görmüş olduğumuz harfi medd ile Meddi Tabiî aynı şeylerdir. Fark sadece şuradadır. Harfi medden sonra sebebi medden bir şey gelmemiş olacak ki, o zaman meddi tabii olsun. Öğle ise gelin, karışık gibi gelse de, şu cümleyi bilelim: Her meddi tabii harfi medd olur ama her harfi med meddi tabi olmayabilir. Zira harfi medden sonra sebebi medden bir şey gelirse, o zaman meddi tabii olmaz.Burada ki medd harflerinden sonra (Kırmızı ile işaretlenmiş elif,ya ve vav harfleri) sebeb-i Medden hiç bir şey olmadığı için meddi tabii olmuşlardır. Fakat bir de şu örneklere bakalım:

Bakın burada,kırmızı ile yazıp altını çift çizgi ile işaretlediğimiz iki tane medd harfi var. Onlardan sonra da Mavi ile yazdığımız sebeb-i medden ?hemze ? gelmiş. Ama sanıyorum dikkatinizden kaçmamış olacak, bakın oradaki işaretli eliflerden sonra , sebebi medden harekeli hemze gelmiş. Öğle ise burası meddi tabi olmaz. Neden ? Çünkü Harfi Medden sonra sebebi medden hiçbir şeyin gelmemesi gerekir. Burada ise ?hemze? gelmiştir.

NOT: Medd-i Tabii ne kadar uzatılacak? Bir elif mikdarı uzatılacak. Yani şehâdet parmağımızı birkez kaldırıp indirecek kadar (bir zaman) uzatacağız. Hatırlarsanız, birde demiştik ki; ağzımızdan ?Elif ? kelimesi çıkana kadar geçen bir süredir bu.

29 Temmuz 2009 19:34

ahmet elçi
Müsteşar Yardımcısı

5) MEDD-İ MUTTASIL :

Tanımı: Harfi medden sonra sebebi medden ayın ağzı şeklinde ki hemze gelir ve her ikisi de aynı kelimede

bulunursa, o zaman MEDDİ MUTTASIL olur. Meddi muttasılın meddi VACİP?tir.Örneklerle görelim:

Arkadaşlar bakınız burada medd harflerininin altını işaretlemiş bulunuyorum. Dikkat edecek olursanız çift çizgi ile altlarını çizdiğim ve kırmızı ile yazdığımız medd harflerinden sonra, Mavi kalemle yazdığım, sebebi medden ayın ağzı şeklinde ki ?hemze? gelmiş ve her ikiside aynı kelimede bulunmuştur. Peki bu meddi muttasılı kaç elif miktarı çekeceğiz? Dört elif miktarı çekeceğiz. Dört elif miktarı ne demek? Dört elif mikdarı demek , elimizi bir masanın üzerine koyacağız ve şehâdet parmağımızı 4 defa, arka arkaya kaldırıp indireceğiz. İşte bu geçen süreye ? Dört elif mikdarı ? uzatma diyoruz.Bir başka deyişle 4 defa elif (Elif elif elif elif) okuyacak kadar geçen süreye 4 elif miktarı denir.

29 Temmuz 2009 19:34

ahmet elçi
Müsteşar Yardımcısı

6)Medd-i Munfasıl : ( Dört elif miktarı uzatmak caizdir.)

Tanımı: Harfi medden sonra sebebi medden ayın ağzı şeklinde ki hemze DEĞİLDE, DİK ELİF şeklindeki

?hemze? gelir ve harfi meddle ayri ayri kelimelerde bulunursa, o zaman MEDDİ MUNFASIL olur. Meddi munfasılın meddi CÂİZ?dir. Peki caiz ne demektir? Caiz demek , dört elif miktarı çekilse de olur çekilmese de olur. Ancak kıraat imamımız iki elif miktarından aşağı uzatmamıştir. Şimdi bunu örneklerle görelim:

Kırmızı ile yazarak altını çift çizgi ile çizdiğim medd harfinden sonra, mavi ile belirttiğim sebebi medden DİK ELİF gelmiş ve ikisi de ayrı ayrı kelimelerde bulunmuştur. Öğle ise burada MEDDİ MUNFASIL meydana gelmiştir ve 4 elif miktarı çekmekte caizdir. Yani isteyen 2-3-4 elif miktarı çekebilir. Fakat şunu hatırlatmak isteri ki; Bizler İmamı asım ve onun ikinci ravisi olan HAFS ?a göre okuyoruz ve oda bu tecvidi 4 elif miktarı çekmiştir.Ama dediğim gibi kıraat imamları arasında ?ittifak ? sağlanmamıştır.

29 Temmuz 2009 19:35

ahmet elçi
Müsteşar Yardımcısı

7)Medd-i Lâzım : ( Dört elif miktarı uzatmak vaciptir.)

Tanımı: Harfi medden sonra sebebi medden ?SÜKUN?u lazım ? gelirse , o zaman meddi lazım olur.Peki SÜKUN?U LAZIM ne demektir? Kur?an-i Kerim?i okurken ister duralım veya isterse geçelim, her iki durumda da var olan ?SÜKUN?a ? SÜKUN?u lazım denir. Bunu örnekle görelim ;

Arkadaşlar üç tane kelime yazdık.İçlerinde Hurufu mukattaa da olan bu harf ve kelimeleri okurken,sanki uzun yazılmış gibi okuyoruz. (Elif lam mim diye okunan ilk kelime uzun yazıldığında,nasıl yazıldığını, ok işaretlerinden sonra açıkça görüyorsunuz.

? Yasin? örneği de bunun gibi.) Bu durumda, harfi medden sonra gelen SÜKUN?e dikkat edelim. Kırmızı ile yazdıklarımız harfi meddir. Yani uzatma harfleridir. Ondan hemen sonra gelen ve mavi renkle yazdığımız ise ? SÜKUN?u lazımdır? Kısaca harfi medden sonra sebebi medden SÜKUN?u lazım gelmiştir. Yani şunu demek istiyoruz: BAKIN HARFİ MEDDEN sonra CEZZİMLİ bir harf gelmiştir.Bu cezzimi kaldırmamız mümkün değildir. Siz Kuran okurken ister durun isterseniz durmayın, bu cezzimi okumak zorundasınız. İşte böyle SÜKUN?e ?LAZIM SÜKUN ? diyoruz.

MEDDİ LAZIMI DÖRT BAŞLIK ALTINDA İNCELEYECEĞİZ

a) Meddi Lazım Kelime-i Musakkale: Arkadaşlar buradaki harfi medd ve sebebi medd (SÜKUN?u lazım) aynı kelimede meydana geldiği için ve de şeddeli olduğundan bu ismi almıştır. Zaten dört bölümde de harfi medden sonra sebebi medden cezzimli bir harf gelmekte. Kısaca harfi medd ve sebebi medd aynı kelimede meydana geldiği için bu ismi almıştır. Bunu örneklerle görelim:

Arkadaşlar, bu örneklere bakalım, burada kırmızı renkte yazıp parantez içine aldığımız bölüm Kur?an-i Kerim?de ki yazılı hali. Parantez içine almadığımız bölüm ise, size ? SÜKUN?u lazımı ? açık olarak gösterelim diye yazdık( mavi renkli ve cezzimli olan LAM ve KAF harfine dikkat edin) Çift çizgi ile çizdiğimiz harfi medleri sanıyorum hemen gördünüz. Dikkat edelim şimdi; Parantez içine aldığımız kelime de harfi medden sonra ne gelmiş ? ŞEDDELİ BİR harfin geldiğini açık olarak görülüyor. Peki bu ne anlama geliyor? Söyleyelim: Harfi medden sonra ŞEDDELİ bir harf geldiği için ve bu da aynı kelimede bulunduğu için diyoruz ki burada MEDDİ LAZIM KELİMEİ MUSAKKALE VAR ve dört elif miktarı uzatmakta vaciptir. Bir kez daha belirteyim. Altlarını tek çizgi ile çizdiğim(Mavi tek çizgi) yerler ise şeddeli harfin açık yazılışını göstermek içindir. Zaten arka arkaya gelen bu iki harf görülüyor. Birincisi cezzimli ikincisi harekeli olan bu iki harf,yazı kurallarına göre birleştirilmiş ve başına da şedde konmuştur.

b) Meddi Lazım Kelime-i Muhaffefe: Bu bölümde de harfi medd ve sebebi medd yine aynı kelimede cereyan ediyor. Ne var ki burada harfi medden sonra gelen SÜKUN, a şıkkında olduğu gibi şeddeli değil de cezzimlİ gelmiştir. Bir kez daha diyelim; Harfi medden sonra sebebi medden cezzimli bir harf gelmiş ve de aynı kelimede bulunmuş oluyor.Bu durumda burada ki tecvidin adı Meddi lazım kelimei MUHAFFEFE (cezzimli) olur. Bunu örneklerle görelim:

Arkadaşlar, burada ki harfi medd, baştaki elifin üstünde olan ve adına ? mukadder = takdir edilmiş ?

dediğimiz eliftir ve biz onu size, okunan elifin üstünde kırmızı ile gösterdik. Ondan sonra gelen mavi yazılı lam hafinin üstünde ki SÜKUN?da lazım SÜKUN?dur. Bu tecvidden Kurani Kerimde sadece iki yerde( Yunu suresi 59 ve 91. ayetlerinde) bulunmaktadır. Tekrar edelim: Harfi medden sonra sebebi medden lazım SÜKUN ( buradaki cezzimli) gelmiş ve ikisi de bir kelimede cereyan ettiği için Meddi lazım Kelimei Muhaffefe olmuştur.

c) Meddi Lazım Harfi Musakkele: Arkadaşlar yukarıdaki iki şıkkı aynen tekrar etmek durumundayız. Çünkü yukardaki kelimelerde geçen kural bu kez de harflerde meydana gelecek. Tanım yine aynı: Harfi Medden sonra sebebi medden SÜKUN?u lazım gelirse meddi lazım harfi musakkele olur. Yani harfi medden sonra ŞEDDELİ HARF gelir.

Örneklerle görelim:

Arkadaşlar Kur?ani Kerimde hurufu mukatta dediğimiz bu örnekleri görmemiz mümkün. Fakat biz bunu okurken uzun yazıldığı gibi okuruz. Bakın bu iki kelimeyi hem cezzimli haliyle ve hem de şeddeli haliyle yazdım ki olayı net görelim. Ama biz bunu okurken ŞEDDELİ İMİŞ gibi okuduğumuz için bu tecvide Meddi Lazım Harfi Musakkale deriz. Musakkele demek şeddeli demektir. Mavi ile yazılmış ve arka arkaya gelmiş iki ? mim ? harfi görüyorsunuz. Tecvid kaidesi kuralınca bu iki MİM harfi tek olarak yazılır ve başına da ŞEDDE konur. Bu olay harf üzerinde olduğu içinde Meddi lazım Harfi Musakkele adını alır. Kırmızı olarak yazdığım son bölümde ise MİM HARFİ ÜZERİNDE Kİ ŞEDDEYİ açık olarak görüyorsunuz.

d) Meddi Lazım Harfi Muhaffefe: Bu son şıkta da yine harfi medden sonra sebebi medden SÜKUN gelir ve de bu olay kelimede değil harfte cereyan ettiği için harfi muhaffefe adını alır. Örneklerle görelim:

Arkadaşlar bakın tek olarak Kurani Kerimde gördüğümüz bu harfler okunurken açık bir şekilde yazdıklarımız gibi okunur. Bu olayda harfi medden sonra gelen SÜKUN ( yani cezzim )sadece harfte gerçekleştiği için bu tecvide de Meddi lazım Harfi Muhaffefe diyoruz. Arkdaşlar böylece en zor tecvidlerden birini bitirmiş oluyoruz , elhamdulillah .

30 Temmuz 2009 09:29

hamza_79
Kapalı

açın bi karabaş tecvit çalışın derim.sonrada dinletin ezberlerizini.

30 Temmuz 2009 19:42

gümüş83
Aday Memur

sayın editör güzel tebrikler

31 Temmuz 2009 02:03

ahmet elçi
Müsteşar Yardımcısı

8) Medd-İ ArIz: (Meddi arızın dört elif miktarı çekilmesi caizdir.)

Tanımı:Harfi medden sonra sebebi medden SÜKUN?u arız gelirse meddi arız olur. Peki ;

SÜKUN?u Arız neye derler: Kuran-i Kerimi okurken , Durulduğu zaman olan ama geçildiği zaman olmayan SÜKUN?e SÜKUN?u arız diyoruz. Biz bunu örnekle görelim: Mesela Kur?an i Kerim okurken duraklar vardır. Biz genelde buralarda dururuz. Durduğumuz zaman kelimenin sonu cezzimli olmuş olur. Cezzimli olunca da SÜKUN meydana gelmiş olur.

Mesela;

Arkadaşlar burada birinci örneğe bakalım. Tek çizgi ile altını çizdiğimiz NUN harfine dikkat edelim.

Gördüğünüz gibi sonu ?ÜSTÜN? gelmiş. Bu normalde bütün Kuran-i Kerim?de böyledir.Şayet biz ayet

bittiği zaman , ara vermeden okursak bu ayetin sonunda ki üstünü okuruz ve durmadan devam ederiz. Şayet duracak olursak , ikinci örnekte çitf çizgi ile altını çizdiğimiz gibi, ayetin veya durduğumuz kelimenin sonunu (esre ? üstün ve ötre olması fark etmez) CEZZİMLİ OKURUZ.Demek ki şu bilgi unutulmamalı: Biz kelimenin sonunda durduğumuz takdirde, kelimenin sonu cezzimli olmuş olacak ancak; eğer durmaz devam edersek o zaman da CEZZİM ortadan kalkmış olacaktır. Buna göre SÜKUN?u arızın tanımına bir kez daha bakalım: Durduğumuz da var olan fakat durmadan okumaya devam edersek ortadan kalkan SÜKUN?e , ARIZ SÜKUN denir. Meddi Arızı üç başlık altında inceleyebiliriz:

a)Kelimenin SONU ÜSTÜN İle biterse, bunu üç çeşitten biri ile okuyabiliriz:

1) TUL ile okuyabiliriz: Dört elif miktarı uzatmaktır.(Yani dört elif miktarı çekerek okuyabiliriz)

2) Tevassut ile okuyabiliriz: (İki veya üç elif miktarı uzatarak okumaya denir.)

3) Kasr ile okuyabiliriz: (Buda bir elif miktarı okumaktır. )

Şimdi bir örnek yazalım. Biz bu örneği yukarda ki üç şekilden biri ile okuyabiliriz:

Bakınız bu kelimenin sonu üstün ile bitmiş. Fakat Biz Kur?an-i Kerim-i okurken burada duracak olursak, sonu CEZZİMLİ olur. Yani sonu SÜKUN olur. Bu kelimeyi ister tul, ister tevassut ve istersek kasr ile okuyabiliriz.

b)Kelimenin SONU ESRE İle biterse , bunu dört ayrı çeşitten biri ile okuyabiliriz:

1) Tul ile okuyabiliriz.

2) Tevassut ile okuyabiliriz.

3) Kasr ile okuyabiliriz.

4) Ravm ile okuyabiliriz. Peki RAVM ne demektir : Gizli bir ses ile harekeyi talep etmeye denir.Ravm yapılacak kelimenin sonunu okurken sesinizin üçte ikisi gidip,geri kalan üçte biri ile kelimenin sonundaki esre veya ötre olan harekeyi okumaya denir.Yalnız bu hareke tam bir hareke olmayıp, harekeye işaret eden küçük bir uygulamadır.

Şimdi bunu ( b şıkkını) örneklerle görelim :

Sonu ?Esre ? ile bittiği için, yukarda ki dört ayrı şıktan birine göre okuyabiliriz.

c) Kelimenin SONU ÖTRE İle biterse , bunu da yedi çeşit okuyabiliriz: Bunları görelim:

1) Tul ile okuyabiliriz.

2) Tevassut ile okuyabiliriz.

3) Kasr ile okuyabiliriz.

4) Tul ile işmamı birlikte okuyabiliriz.

5) Tevassut ile işmam birlikte okuyabiliriz.

6) Kasr ile işmam birlikte okuyabiliriz.

7) Ravm ile okunur birlikte okuyabiliriz. Kardeşlerim şimdi de bunu örneklerle görelim:

Kardeşlerim hemen İŞMAM?ın tanımını yapalım: SÜKUN?dan sonra dudakları ( uçlarını birbirine bitiştirmeyerek) yummaya denir. İşmam sadece ötrede olur.Kelimenin sonunda bulunan ötre harekesine dudaklar ile işaret etmektir. Kısaca sükundan sonra ötreye işaret edilerek dudakların ileriye doğru toplama işlemine işmam diyoruz.

KARDEŞLERİM bir kez daha net bir şekilde belirtelim: TUL : Dört elif miktarı uzatarak okumaktır. TEVASSUT: İki veya Üç elif mikdari çekerek uzatmaktır. KASR: Bir elif miktarı çekerek okuma şekline denir. Bir elif miktarını da daha önce geniş bir şekilde anlattık.

31 Temmuz 2009 02:04

ahmet elçi
Müsteşar Yardımcısı

9) Medd - İ Lîn : Lin harfinden sonra sebebi medden SÜKUN gelirse Meddi Lin olur. Ancak önce lin harflerini

görelim: Bunlar iki tane olup VAV ve YA Harfleridir. Peki Meddi Lin ne zaman olur? Bu iki harften biri

bir kelimede sakin ( Yani CEZZİMLİ) olarak bulunur ve kendilerinden önceki harfin harekesi de

ÜSTÜN olarak gelirse Meddi Lin olmuş olur. Örneklerle görelim:

Kıymetli arkadaşlar, bakınız burada lin harflerini kırmızı ile belirttik. Bunlar ve harfleridir. Dikkat

etti iseniz lin harflerinden önceki harflerin harekesi de ?ÜSTÜN? olarak gelmiş. Şayet biz bu kelimeleri durmayarak okursak sonlarında ki tenvin ve harekeleri de okuruz. O takdirde de Meddi lin olmaz. Fakat duracak olursak sonunda ki tenvin ve harekeler sakin (cezzimli) olmuş olur ve bu durumda da Meddi lin meydana gelmiş olur. Meddi linin Meddi caizdir. Yani alimler ne kadar uzatılacağı noktasında ihtilaf etmişlerdir. Bunun için vacip değil caiz olmuştur. Buna göre bizler Medd-i Lin'i iki başlık altında inceleyeceğiz;

a) Lin harfinden sonra gelen SÜKUN LAZIM SÜKUN gelirse iki şekilde okunur:

1) Tul olarak okunur.( Dört elif miktarı uzatılarak okumak.)

2) Tevassut olarak okunur.( İki veya üç elif miktarı çekilerek okunur.)

b) Lin harfinden sonra gelen SÜKUN, ARIZ SÜKUN ise bu durumda da Medd-i Arızı nasıl okuyorsak bunu da öğle okumuş oluruz.Kısaca belirtecek olursak ;

a) Sonu üstün ile biterse üç vecih(çeşit) caiz olur.Tul,tevassut ve kasr.

b)Sonu esre ile bitrerse dört vecih caiz olur.Tul, tevassut, kasr ve ravm.

c)Sonu öter ile biterse yedi vecih caiz olur.Tul,tevassut,kasr, tul ile işmam, tevassut ile işmam,kasr ile işmam bir de ravm ile okuyabiliriz.

Toplam 39 mesaj
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?