Editörler : asaygincihan27
07 Ağustos 2009 17:24   


Değerli Eğitimciler;sınıfınızda,okulunuzda ve/veya çevrenizde üstün zekalı/140 IQ?lu öğrenci var mı?

--- 2009-2010 Eğitim Öğretim Yılında Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okuluna Alınacak Üstün Zekalı/Yetenekli Öğrencilerin Tanılama İşlemleri ve Çalışma Takvimi..

07 Ağustos 2009 17:26

akarcalı
Müsteşar

--- GENEL AÇIKLAMALAR:

--- 30 Haziran, 2002?de Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan 311/640 sayılı protokol gereğince, Fatih-Beyazıt İlköğretim Okulu uygulama okulu olarak tahsis edilmiş ve bu okulda İ.Ü. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Üstün Zekâlılar Eğitimi Ana Bilim Dalı koordinatörlüğünde, üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler için Üstün Zekâlılar Eğitimi Projesi adı altında bir program uygulaması başlatılmıştır.

--- Bu protokol gereği; 6?14 yaş grubundaki üstün zekâlı çocukların zihinsel, duygusal, sosyal özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre eğitim-öğretim görmelerini sağlamak üzere üstün zekâlı öğrencileri normal yaşıtlarından tamamen soyutlamadan farklılaştırılmış ve karma eğitim projesinin uygulanmasına karar verilmiştir.

Böyle bir uygulama kapsamında benimsenen modelde, üstün zekâlı ve yetenekli olan öğrenciler normal yaşıtlarından tamamen soyutlanmadan eğitim ve öğrenimlerine devam etmektedirler. Yalnız, matematik, yabancı dil vb. gibi öğrenme hızının öne çıktığı derslerde, kendi hızlarına göre ilerlemeleri ve dersleri hazır bulunuşluk düzeylerine göre daha kapsamlı ve derinlemesine incelemeleri için bu tür öğrencilere, bu ders saatlerinde normal yaşıtlarından ayrı bir sınıfta destek eğitimi görme imkânı tanınmaktadır. Genellikle bu derslerde, seviyelerine göre ayrı sınıflarda destek eğitim görmektedirler.

--- Birinci yarıyılda, birinci sınıftaki üstün çocukların çoğu okul öncesinde okumayı öğrenmiş oldukları için, Türkçe derslerini de normal yaşıtlarından ayrı bir sınıfta yapmaktadırlar. İkinci yarıyılda normal öğrenciler de okuma yazmaya başlayınca, Türkçe dersini birlikte görmektedirler. Uygulanan program esnektir ve bu nedenle de gerektiğinde ayrı sınıflarda yapılan destek eğitiminde düzeyler arası geçişlere izin verilmektedir.

--- Bu kapsamda; 2009?2010 Eğitim-Öğretim yılında Fatih İlçesi Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu birinci sınıfına seçilecek üstün zekâlı/yetenekli öğrenci sayısının her bir şubede 12 kişi olmak üzere toplam 24 (her bir şubede 12 normal+12 üstün olmak üzere 2 şube) Üstün veya Özel Yetenekli öğrenci alınacaktır. Bu öğrenciler, ilköğretim okulu birinci sınıf kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerden seçilecektir.

07 Ağustos 2009 17:28

akarcalı
Müsteşar

--- ADAY GÖSTERME:

--- Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okuluna alınacak üstün yetenekli çocukları/öğrencileri belirlemek amacıyla 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle 72 ayını dolduran çocukların velileri veya okul öncesi eğitim kurumları yönetici, sınıf veya şube rehber öğretmenlerince en yakın Rehberlik ve Araştırma Merkezine (RAM) başvurabileceklerdir.

07 Ağustos 2009 17:30

akarcalı
Müsteşar

--- BAŞVURU TAKVİMİ:

--- İlgililer, 30 Temmuz ? 14 Ağustos 2009 tarihleri arasında ikametgâhına en yakın Rehberlik ve Araştırma Merkezine (RAM) başvuracaklardır. 14 Ağustos 2009 tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

--- Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okuluna alınacak üstün yetenekli çocukları/öğrencileri belirlemek için Rehberlik ve Araştırma Merkezleri tarafından Stanford Binet Testi uygulanacaktır.

--- Rehberlik ve araştırma merkezleri başvuruları belirtilen tarihler arasında değerlendirerek zekâ seviyesi 140 ve üzeri çıkan aday öğrencilerin dosyalarını en geç 18 Ağustos 2009 mesai bitimine kadar elden İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Hizmetleri Bölümüne teslim edeceklerdir.

1- İnceleme sonuçları skor olarak veliye kesinlikle bildirilmeyecektir.

2- Puan eşitliği durumunda, takvim yaşı küçük olan adayın kaydı yapılacaktır.

3- Aday öğrencilerin inceleme sonuçları en geç 18 Ağustos 2009 tarihine kadar RAM?lar tarafından Müdürlüğümüz Özel Eğitim Hizmetleri Bölümüne imza karşılığı elden teslim edecektir. Belirtilen tarihten sonra gelen raporlar kabul edilmeyecektir.

07 Ağustos 2009 17:32

akarcalı
Müsteşar

--- BAŞVURU DEĞERLENDİRMESİ:

--- Beyazıt Ford-Otosan İlköğretim Okulu?na alınacak 24 asil ve 24 yedek öğrencinin listelerini ve sıralamasını belirlemek üzere Rehberlik Araştırma Merkezleri?nce uygulanacak Zekâ testleri sonuçları incelenecek ve zekâ bölümüne (puana) göre sıralanacaktır.

07 Ağustos 2009 17:34

akarcalı
Müsteşar

--- BAŞVURU SONUÇLARININ AÇIKLANMASI:

--- Bu süreçlerden sonra öğrencilere uygulanan test sonuçlarına göre Öğrenci Seçme Komisyonu tarafından kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek ve bu öğrenciler Yürütme Kurulu tarafından da değerlendirildikten sonra onaylanmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne sunulacaktır. Bakanlığın onay kararı ile Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu birinci sınıfının her bir şubesine 12 üstün zekâlı öğrencinin yerleştirilmesi yapılacaktır.

--- Kayıt yapmaya hak kazanan öğrencilerin isim listesi, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün http://istanbul.meb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca, başvuru sırasında e-posta adresini bildiren velilere, kayıt hakkı kazanan öğrenci listesi gönderilecektir. Duyuru sonuçlarını takip etmek tamamıyla öğrenci velisinin sorumluluğundadır.

07 Ağustos 2009 17:36

akarcalı
Müsteşar

--- KESİN KAYIT BİLGİLERİ:

--- Fatih-Beyazıt Ford Otosan İlköğretim okulunun birinci sınıfa asil listeden kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin kayıtları 04/09/2009 tarihine kadar yapılacak olup, bu tarihe kadar kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

07 Ağustos 2009 17:38

akarcalı
Müsteşar

--- YEDEK LİSTE KAYITLARI:

--- Asıl listeden kayıt yaptırmayanların olması halinde, birinci yedekten başlamak kaydıyla kontenjan tamamlanıncaya kadar, genel puan sırasına göre okul müdürlüğünce veliye, internet, telefon veya mesaj sistemiyle tebliğ edilecek olup, tebliğ tarihinden itibaren ertesi gün mesai bitimine kadar kayıt yaptırmayan veli, kayıt hakkını kaybedecektir

07 Ağustos 2009 17:40

akarcalı
Müsteşar

--- İletişim Bilgileri

--- Fatih Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu

(0212) 522 52 02

http://www.beyazit.k12.tr

07 Ağustos 2009 17:43

akarcalı
Müsteşar

--- İletişim Bilgileri

--- İl Milli Eğitim Müdürlüğü

--- Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü

0212 511 97 97

0212 455 04 57

0212 455 04 64

0212 455 04 60

http://istanbul.meb.gov.tr

07 Ağustos 2009 18:25

akarcalı
Müsteşar

--- Üstün yetenekli çocuk nasıl fark edilir?

--- Üstün yetenekliler, genel ve özel yetenekleri açısından yaşıtlarına göre daha üst düzeyde kapasiteye sahip olduğu uzmanlar tarafından belirlenen bireyler olarak tanımlanıyor. Peki anne-babalar bunu nasıl fark edebilir? Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Yard. Doç. H. Elif Dağlıoğlu ailenin mutlaka çocuk gelişimi konusunda bir kitap rehberliğinde, çocuğun normal gelişimini takip etmesi gerektiğini söylüyor. Dağlıoğlu, erken belirtileriyse şu şekilde özetliyor:

01 - Bebeklikte olağanüstü hareketlilik

02 - Uzun dikkat süresi

03 - Normal bebeklere göre daha az uykuya ihtiyaç duyma

04 - Erken yürüme, erken konuşma, erken gülme, erken yaşta okuma yazmaya başlama

05 - Ses, ağrı ve acıya karşı aşırı reaksiyon

06 - Olağanüstü hafıza

07 - Hızlı öğrenme

08 - Kitaplara aşırı ilgi

09 - Canlı hayal gücü

10 - Sürekli soru sorma

11 - Arkadaşlarıyla oynarken lider olma

12 - Şeylerin nasıl çalıştığını anlama isteği

07 Ağustos 2009 20:20

after shave cologne
Yasaklı

üstün zekalı öğrencim vardı...darüşşafaka sınavina girdi ve kazandı bu yıl orada okuyacak

10 Ağustos 2009 16:51

akarcalı
Müsteşar

--- Değerli Eğitimciler;

--- Konu önemli olduğu için bir kez daha başa alıyorum...

--- Özür.

10 Ağustos 2009 20:27

ali karadayı
Müsteşar

Bir tane var ama ilköğretim çağında değil..

11 Ağustos 2009 05:27

akarcalı
Müsteşar

--- Siz var ya siz!

--- Leb demeden leblebiyi anlayan siz!

--- Her daim ama her daim var olunuz...

Toplam 14 mesaj
 
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?