Editörler : *aziyade*
10 Ağustos 2009 10:05   


Döner Sermaye Saymanları (MEB)

Hak gasp eden yönetmelik! T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin bazı maddeleri, kurumda görev yapan sayman kadroları aleyhine yürürlükteki kanunlara aykırı maddeler içermektedir. 1-Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayman kadrosu Yönetim Hizmetleri Grubuna dâhil edilmemiştir. Oysa saymanların görev, sorumluluk ve kadrolarını ilgilendiren yürürlükteki kanunlar, saymanları yönetici olarak kabul etmektedir. Söz konusu kanunlara göre saymanlar 1 inci derece kadro alabilmektedir. 1 inci derece şef kadrosu yoktur ama 1 inci derece sayman kadrosu vardır. Madde bu haliyle kanunlara uygun değildir ve hukukun temel dayanaklarından ?orantılı sorumluluk? ilkesine de ters düşmektedir. 2- Yönetmeliğin 7 inci maddesine göre saymanlar önce şeflik kadrosuna yükselebilmektedir. 1 inci derece bir kadrodaki saymanın, şeflik kadrosuna yükselebilmesi (!) için, 3 üncü derecede bir kadroya geri dönmesi gerekiyor. Çünkü 1 inci ve 2 nci derece şef kadrosu yok. Bu bir yükselmeden ziyade mevcut haklarından feragat etmek demektir. Madde bu haliyle kanunlara uygun değildir. Sonuç olarak yönetmelik; içerdiği kanunlara uygun olmayan maddeleriyle saymanlar için vizyon kısıtlayıcı, iç karartıcı, çalışma şevkini kırıcı, mahkum edici, hak gasp edici bir durum sergilemektedir.

10 Eylül 2009 17:00

bulut44
Memur

selam arkadaş güzel bir konuya temas etmişsin teşekür. Saymanların ası sorunları okullarda okul müdürlerinden kaynaklanıyor okul müdürleri saymanı düz memurdan farkl görmügor ve eline geçen işleri saymana yaptırmaya çalışıyor bazı arkadaşlar yapmıyor ama büyük bir uğraşıdan sonra ancak rahata eriyorlar.

Toplam 1 mesaj