Editörler : asaygincihan27
13 Ağustos 2009 16:53   


e-okulda öğrenci dosyası istemek

Arkadaşlar İlköğretim okullarında dosya istenmiyor nakillerden sonra Genelge var 2007 tarihli , peki orta dereceli okullardada aynı durum söz konusumu acaba ?

13 Ağustos 2009 21:06

hsoydan08
Daire Başkanı

Cevap yokmu arkadaşlar

14 Ağustos 2009 00:16

argenli
Kapalı

artık orada da yok

14 Ağustos 2009 08:47

hsoydan08
Daire Başkanı

Bakanlık Yetkilileri bunu bir yazı ile hatırlatsa iyi olur, bazı okullarımızdan nakillerde hala dosya, tasdikname isteniyor.

14 Ağustos 2009 09:21

isikayhan
Kapalı

yönetmeliğe göre nakillerde tasdikname gerekli:

*************************************************************

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27305_0.html

Tasdikname

MADDE 56 ? (1) Okuldan ayrılan öğrencilere iki nüsha tasdikname düzenlenir. Biri veliye veya reşit ise öğrenciye imza karşılığı verilir ya da iadeli taahhütlü olarak gönderilir ve diğeri okulda tutulur.

(2) Tasdiknamede; e-okul sistemindeki kayıtlar esas alınarak öğrencilerin kimlik bilgileri, ayrılış nedeni, okuma hakkını kullanma durumu, gündüzlü, yatılı ve burslu olup olmadıkları, dersleri, yabancı dili, devamsızlık durumu ve diplomaya esas puan veya not bilgileri yer alır. Yarıyıl bitmeden ayrılanların tasdiknamelerinde derslerden aldıkları puan/notları da yer alır.

(3) Tasdikname, başvuru tarihini izleyen en geç 3 iş günü içinde düzenlenir. İlgili müdür yardımcısı ve okul veya kurum müdürünce imzalanarak mühürlenir. Tasdikname ile ayrılma durumu, sınıf geçme, kütük ve tasdikname defterlerine yazılır. Nakil dışında tasdiknameyle ayrılan öğrenciler, 10 gün içinde ayrıldıkları okullarına geri dönebilirler. Ancak okullarından ayrıldıktan sonra geçirdikleri süre devamsızlıktan sayılır.

(4) Nakil için tasdiknamesini alan öğrenci, ayrılış tarihinden itibaren 5 iş günü içinde gideceği okula kaydını yaptırmak zorundadır. 5 iş gününden fazla süreye ait belgelendirilmeyen veya belgeleri okul yönetimince kabul edilmeyen gecikmeler devamsızlığa sayılır. Başka bir okula kaydını yaptırmadan tekrar okuluna dönen ve yeniden kaydını yaptırmak isteyen öğrenci, özrünü belgelendirmediği veya belgeleri okul yönetimince kabul edilmediği takdirde okuldan ayrı kaldığı süre devamsızlıktan sayılır.

Toplam 4 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;