Editörler : hopaliSafak Vaktii
15 Ağustos 2009 14:39   


Kapalı
***astronomi ve uzay bilimleri***

Bölümümüzde 4 yıllık lisans öğrenimi boyunca üzerinde yaşadığımız gezegenden, galaksi dışı uzayın en uzak noktalarına kadar gözlenebilen tüm evrenle ilgili verilerin toplandığı, aralarında ilişkiler kurulduğu ve yorumlandığı bilimsel disiplinlerle, bu disiplinleri kavrayabilmek için gereken temel bilgiler verilmektedir.

Yukarıda bahsedildiği biçimde evreni kavrayabilmek için gereken temel bilgiler, doğal olarak fizik ve matematik ağırlıklıdır.

Bu lisans öğrenimi sonunda pozitif bilimlerin metotlarıyla tanışılır; evren hakkında temel tanecikler düzeyinden, galaksi kümeleri düzeyine kadar genel bir görüş edinilir.

Lisans ders programımız zorunlu ve seçimlik derslerden oluşmaktadır. Öğrenciler ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda ilgili dersleri seçerek, astronomi öğrenimlerini fizik veya matematik ağırlıklı olarak tamamlayabilme imkanına sahiptirler.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü lisans öğrenimini başarılı bir biçimde tamamlayabilmek için konuya ilgi duyulmalı ve gerekli alt yapıyı edinebilme becerisi geliştirilmelidir.

Mezuniyet Sonrası

--------------------------------------------------------------------------------

Doğal olarak bir üniversite öğrencisinin en çok merak ettiği konu, mezuniyet sonrasında aldığı lisans eğitimiyle ilgili hangi iş alanlarında çalışabileceği ya da fizik, astronomi, biyoloji, matematik gibi temel bilimler için çok yanlış bir yaklaşımla, lisans eğitiminin kendisini hangi mesleğe hazırladığıdır.

Üniversite eğitiminin asıl amacı; mesleki eğitim vermekten ziyade, bir konuda uzmanlaşmak için gerekli temel eğitimi vermektir. Bununla birlikte kimi disiplinlerin günlük hayatta daha çok uygulanabilir olması sebebiyle bu disiplinlerde alınan lisans eğitimi ile ilgili iş bulma imkanı daha geniştir.

Temel bilim öğreniminin amacı bir meslek edindirmek değil, bilimsel çalışma yapabilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmektir.

Bölümümüz mezunlarının çok küçük bir kısmı lisans üstü eğitime devam edebilmektedir. Lisans üstü eğitime devam edenlerden akademik kariyer yapabilme imkanı bulabilenler ise çok sınırlı sayıdadır.

Öğrencilerimiz lisans öğrenimleri boyunca olaylara geniş bir perspektifle bakabilme, karşılaştırmalı düşünebilme ve yerinde karar verebilme becerisi kazanmaktadırlar. Bu becerilerinden dolayı, bölümümüz mezunlarının büyük çoğunluğu bankacılık, telekomünikasyon, bilişim gibi alanlarda tercih edilmektedirler. Lisans öğrenimleri boyunca aldıkları bilgisayar dersleri ile edindikleri donanım da bu konuda kendilerine yardımcı olmaktadır. Halihazırda çeşitli kurum ve kuruluşlarda matematik, fizik ve astronomi öğretmenliği yapmakta olan mezunlarımız da olmakla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan bir karar uyarınca, öğretmen yetiştiren kurumlar Eğitim Fakülteleri ile sınırlandırılmıştır. Ancak, gereken şartları sağlayan mezunlarımız, yine sınırlı sayıda olmak kaydıyla, Eğitim Fakültelerinde lisans üstü eğitim alarak öğretmen olabilmektedirler.

Hangi meslekte çalışıyor olursa olsun, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü mezunları edindikleri bilgileri çevrelerindeki kimselere aktararak, günlük yaşantının dışında hassas dengelerle dolu koskoca bir evrenin varlığından onları da haberdar etmek suretiyle kültürel gelişime katkıda bulunma misyonunu sürdürmektedirler

öğreminim süresince aldığımdersler

analitik geometri

fizik 1

atatürk ilk ve ink 1

türk dili 1

güzel sanatlar 1

ingilizce 1

astronomiye giriş 1

analiz 1

fizik 2

türk dili2

ingilizce 2

güneş sitemi

astronomiye giriş 2

analiz 2

atatürk ilk ve ink 2

güzel sanatlar 2

analiz 3

fizik 3

diferansiyel denklemler 1

cebir 1

diferansiyel geometri

astrofiziğe giriş

astrometri

fizik 4

diferansiyel denklemler 2

gökmekaniği

küresel astronomi

bilgisayar programlama 1

galaksiler

güneş fiziği

yıldızların iç yapısı

fizikte matematik metodlar

bilgisyar programlama 2

spektroskopi

uzun dalgaboyu astrofiziği

eloktromagnetik teori

kuvantum fiziği

yıldızların evrimi

kozmoloji

yıldızlararası madde

yıldız atmosferleri

yüksek enerji astrofiziği

termoinamik ve istatistik mekanik

son olarak diceksiniz ki bize ne:D

ben astronomi ve uzay bilimleri mezunu olarak eğitim süresince ne kadar zor birbölüm okuduğumu ve bitirdikten sonra hem iş imkanı hemde yükseklisans olnaklarının ne kadar ksıtlı olduğunu söylemek istedim sadece

not:kimseye tavsiye etmem

15 Ağustos 2009 15:31

tombilim
Kapalı

aslında ben çok meraklıyım astronomiye ama sosyal bölüm çıkışlı olduğum için uzak duruyorum mat olmazsa bu bölüme kesin girerdim...

16 Ağustos 2009 13:02

sametfidan85
Kapalı

güncel

Toplam 2 mesaj
 
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?