Editörler :
15 Ağustos 2009 15:41   


Kapalı
birleşik doktora nedir?

arkadaşlar birleşik doktora tam olarak ne anlama geliyor?

tezsiz yüksek lisanstan sonra yapılması gereken lisansüstü eğitim mi, yoksa sadece lisans eğitimi alanların başvurduğu bir doktora programı mı?

netten araştırmaya çalıştım, ancak doğru düzgün bilgi yok. birleşik doktora hakkında bilgi sahibi olan arkadaşlar, paylaşımda bulunurlarsa sevinirim.

şimdiden teşekkürler.

selam ve dua ile...

15 Ağustos 2009 16:11

münchen
Daire Başkanı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

BİRLEŞTİRİLMİŞ YÜKSEK LİSANS DOKTORA PROGRAMI

UYGULAMA İLKELERİ

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1. Bu ilkelerin amacı, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği?nde düzenlenen dört yıllık lisans diplomasına dayalı, yüksek lisans programını da kapsayan Birleştirilmiş Doktora Programının uygulanması esaslarını açıklamaktır.

Madde 2. Birleştirilmiş Doktora Programı; en az 42 kredilik ders, doktora hazırlık çalışması, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci yeterlik sınavına kadar, doktora hazırlık çalışmasını tamamlamalıdır. Doktora çalışmasına başlamadan önce yapacağı doktora hazırlık çalışması ile bilimsel bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenen öğrenci, doktora çalışmasında yeni bir çalışmayı yapabilecek bir deneyim kazanır. Öğrenci en geç yeterlik sınavına kadar bu çalışmayı ikinci bir seminer olarak sunar.

ÖĞRENCİ KABULÜ

Madde 3. Birleştirilmiş Doktora Programına, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği?nin 3/b maddesindeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

SÜRE

Madde 4. Birleştirilmiş Doktora Programını tamamlama süresi on yarıyıldır. Bu sürede programı tamamlayamayan öğrenciye en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. Kredili derslerini, doktora hazırlık çalışmasını ve seminerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasının on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

DANIŞMAN ATANMASI

Madde 5. Tez danışmanı en geç üçüncü yarıyıl sonuna kadar atanır.

YETERLİK SINAVI

Madde 6. Birleştirilmiş Doktora Programındaki öğrencilerin yeterlik sınavı, Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği?nin 29. maddesi hükümlerine göre yapılır. Bu öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadırlar.

PROGRAMLAR ARASI GEÇİŞ

Madde 7. Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına kayıtlı öğrenciler Birleştirilmiş Doktora Programına geçiş yapabilirler. Bunun için öğrencinin Birleştirilmiş Doktora Programına giriş koşullarını sağlamış olması ve yüksek lisans programı genel not ortalamasının en az 90 olması gereklidir. Yüksek Lisans Programından Birleştirilmiş Doktora Programına geçiş için öğrencinin en geç iki yarıyıl sonunda en az 18 kredilik dersleri başarıyla tamamlamış olmaları gereklidir. Yüksek lisans programından Birleştirilmiş Doktora Programına üçüncü yarıyıl sonuna kadar sadece bir kez geçiş yapılabilir.

Birleştirilmiş doktora programına kabul edilmiş olan, 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi dersini başarı ile tamamlamış ve en az bir seminer sunmuş olan bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. İlgili Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararıyla tez aşamasından devam edebilir. Birleştirilmiş doktora programından, tezsiz yüksek lisans programına dördüncü yarıyılın, tezli yüksek lisans programına ise üçüncü yarıyılın sonuna kadar sadece bir kez geçiş yapılabilir.

Madde 8. Anabilim Dalları yukarda belirtilen asgari koşullara uymak kaydıyla Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile ek koşullar arayabilirler.

inşaallah yardımcı olmuşumdur.

15 Ağustos 2009 16:14

figani
Genel Müdür

Doktora için bildiğiniz gibi o alanda Y.lisans yapmanız gerekmektedir.

Bu aşamada olmayan ama Ales not ve lisans not ort. iyi ve başarılı olanlar için bir kolaylık.

Birleşik doktora lisans mezunlarının veya farklı bir alanda Y.lisans yapmış olanların diledikleri takdirde başvurduğu bir program.

Ankara ilahiyat şartları bildiğim kadarıyla Ales 70, Lisans not ortalaması 80 ve KPDS/ÜDS 65.

Tezsiz Y.lisans ile alakası yoktur.

15 Ağustos 2009 16:29

münchen
Daire Başkanı

doktoraya müraacat ederken, hangi alandan yüksek lisansı bitirmiş iseniz o alandan doktora müracaatı kabul ediliyor. Konyada bir arkadaşımız Din sosyolojisinden yüksek lisansı bitirdi. Doktoraya dinler tarihi için müraacat etmişti.Hocalar bunun mümkün olmayacağını eğer dinler tarihi düşünüyorsa tekrar dinler tarihinden yüksek lisans yapmasını söylemişler.

15 Ağustos 2009 17:06

zamane_z
Kapalı

çok teşekkür ediyorum arkadaşlar!

gerçekten çok makbule geçti.

15 Ağustos 2009 18:46

aslan,
Memur

Yüksek lisans yapılan alandan, doktorada farklı bir alana geçilebilir. Sadece bilimsel hazırlık okunur. Ama tabi hocalar alan değişikliğine pek sıcak bakmazlar. Hocalar ikna edilebilirse y.lisanstan farklı bir alanda doktora yapılabilir.

16 Ağustos 2009 12:11

hiç!!!!!!
Şef

arkdaşlar kısaca birleşik doktora yüksek lisans ve doktoranın aynı anda yapıldığı programdır ortalaması yüksek ve daha hızlı ilerlemek isteyenler için açılmış her alanda yok, lisans eğitiminden sonra direk başvuruyorsunuz, tezsizle alakası yok, ben de başvuracaktım ancak hocalarım uygun olmayacağını, normal seyrinde ilk önce yüksek daha sonra doktora yapmanın daha iyi olacağını söylediler, ben de yüksek lisansa başvurdum haklı olduklarını da gördüm, yüksek lisansta bir sene ders döneminden sonra teze geçiyorsunuz, birleşik doktorada ise bir sene master derslerinden sonra tez yapmadan doktora derslerine geçiyorsunuz, bu herkes için uygun olmuyor yogun bir program, ayrıca her ne kadar süre olarak kısa gibi gözükse de , ayrı ayrı yüksek+doktora ie aynı süreye geliyor, bir sene kârınız olabiliyor,

16 Ağustos 2009 12:17

hiç!!!!!!
Şef

şunu da ekleyim diyelim ki yüksek lisans'a başvurdunuz, ve memnun kalmadınız, bir sene içinde eğer ortlamanız yüksekse ve hocalarınız onaylarsa birleşik doktaraya geçebilirsiniz, terside mümkün,

31 Mayıs 2018 16:15

mamurzade
Şef

şunu da ekleyim diyelim ki yüksek lisans'a başvurdunuz, ve memnun kalmadınız, bir sene içinde eğer ortlamanız yüksekse ve hocalarınız onaylarsa birleşik doktaraya geçebilirsiniz, terside mümkün,


hiç!!!!!!, 10 yıl önce - Alıntıya git

konuyu hortlatalım. bu hala geçerli mi?

Toplam 8 mesaj
 
ANKET
23 Haziran 2019 İstanbul BBB seçim sonuçlarını nasıl buldunuz?