Editörler : Cüneyt Barışoglu
24 Ağustos 2009 02:12   


Sağlık Bakanlığı Kurumlararası geçiş ile 20 İmam ve 10 Gassal alıyor

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 2 nci ve 17 nci maddeleri ile 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi çerçevesinde yapılacak olan 2009 yılı Eylül dönemi Kurumlararası Naklen Atama Kurası için; 30 Uzman (T.U.T.G.), 30 Tabip, 20 Ebe, 100 Hemşire, 70 Sağlık Memuru (10 Anestezi Teknisyeni, 10 Çevre Sağlık Teknisyeni, 10 İlk ve Acil Yardım Teknisyeni, 10 Laboratuvar Teknisyeni, 10 Röntgen Teknisyeni, 10 Tıbbi Sekreter, 10 Toplum Sağlığı Teknisyeni), 10 Fizyoterapist, 10 Eczacı, 10 Diyetisyen, 15 Diş Tabibi, 5 Psikolog, 5 Biyolog, 5 Sosyal Çalışmacı, 2 Programcı, 10 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 50 Şoför, 2 Mühendis, 2 Tekniker, 20 İmam-Hatip, 10 Gassal ve 10 Hizmetli kadrosunun ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1. Başvurular, 17/08/2009 - 01/09/2009 tarihleri arasında http://personel.saglik.gov.tr veya http://www.saglik.gov.tr internet adreslerinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2. Kuraya, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi olarak en az 2 yıl Araştırma Görevlisi olarak çalışanlar ile ?Yardımcı Doçent?, ?Doçent? veya ?Profesör? olarak çalışanlardan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadroları için atanmak istediği unvan ve branş ile ilgili diplomaya haiz olanlar ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun 4 üncü maddesinin A bendine tabi personel başvurabilir.

3. Aday memurlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin B ve C bentlerine göre ve diğer Kanunlara tabi sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II Sayılı cetvelinde belirtilen personel, Kurumlararası Naklen Atama için müracaatta bulunamayacaktır. Bu personel başvuru formu çıktısını gönderse de kuraya alınmayacaktır.

4. 2008 yılı Eylül ve 2009 yılı Şubat dönemi Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat etmiş olup da yapılan kura sonucu atanmaya hak kazanmış olanlar 2009 yılı Eylül ayı Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edemeyeceklerdir.

5. Kurumlararası Naklen Atama Kurasına tabi olan unvan ve branşlar, il ve hizmet birimi itibariyle Bakanlığımızın internet sayfasında ilan edilmiş olup, müracaatlar bu doğrultuda yapılacaktır. Programcı Kadrosuna ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna halen aynı kadrolarda görev yapanlar müracaat edebileceklerdir. Şoför kadrosuna; halen Şoför kadrosunda görev yapmakta olup en az lise mezunu ve en az 5 yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar müracaat edebileceklerdir. İmam-Hatip kadrosuna; halen İmam veya İmam-Hatip kadrosunda görev yapmakta olup en az İmam Hatip Lisesi mezunları müracaat edebileceklerdir. Gassal kadrosuna; halen Gassal, İmam veya İmam-Hatip kadrosunda görev yapmakta olanlar müracaat edebileceklerdir. Hizmetli kadrosuna; halen hizmetli kadrosunda görev yapmakta olanlar müracaat edebileceklerdir.

6. Teknik Hizmetler Sınıfı kadrolarına müracaat edenlerin, atanmak istedikleri unvan ve branşta halen çalışıyor olması veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması ve hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olması gerekmektedir.

7. Sağlık Hizmetleri Sınıfı kadrolarına müracaat edenlerin, atanmak istedikleri unvan ve branşta halen çalışıyor olması veya daha önce çalışmış olması, atanacağı unvan ve branşa uygun diplomaya sahip olması ve hizmet süresi bakımından ilan edilen kadroya atanabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

8. Tarım Bakanlığı Laborant Meslek Lisesi, Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim), Kimya Meslek Lisesi ve diğer Meslek Liselerinin Kimya Bölümü, Fen Edebiyat ve Fen Fakülteleri Kimya bölümü mezunları Sağlık Hizmetleri Sınıfı için açılan Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edemeyeceklerdir.

9. Müracaatta bulunmak isteyenler öncelikle Personel Bilgi Sisteminden şahsi bilgilerini beyan ederek sisteme kayıt olacaklar ve başvurularını bu bilgiler üzerinden yapacaklardır.

10. Müracaatta bulunmak isteyenler kura başvuru formundaki; ?Çalıştığı Kurum, Çalıştığı Kurumdaki Statüsü ve Çalıştığı Kurumdaki Unvan-Branşı? kısımlarını eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları gerekmektedir.

11. Müracaat edenler, PBS üzerinden başvuruları kesinleştikten sonra başvuru formunun çıktısını kendileri imzalayacak, halen görev yaptıkları kurum amirine tasdik ettirerek (onaylayanın adı, soyadı, unvanı belirtilecek) çıktının bir nüshasını ?Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sıhhıye /Ankara? adresine APS veya kargo ile göndereceklerdir. Adi posta veya elden gönderim usulü kullanılmayacaktır. Ayrıca belirtilen süre içinde başvurmayanlar, yanlış müracaatta bulunanlar, başvuru sahibi tarafından imzalanmayan, amirine tasdik ettirilmeyen başvuru formları geçersiz sayılacaktır. 04/09/2009 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesine başvuru formları ulaşmayanların müracaatları işleme alınmayacak ve PBS?deki başvuruları geçersiz sayılacaktır.

12. Fizyoterapist, Eczacı, Diyetisyen, Diş Tabibi, Psikolog, Biyolog ve Sosyal Çalışmacı unvanları için il bazında yerleştirme yapılacak olup yerleşenlerin atamaları Standart ve PDC dikkate alınarak Bakanlığımız tarafından birim bazında yapılacaktır.

13. Şoför unvanına müracaat edip kura sonrası yerleştirmesi yapılanların, son 3 (üç) ay içerisinde tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış ?Ambulans şoförlüğü yapmasında sakınca yoktur? ibaresini içeren ?Sağlık Kurulu Raporu?nu yerleştirme işleminden en geç 15 gün sonra, kura sonucu yerleştirildikleri İl Sağlık Müdürlüklerine muvafakat talebinde bulunulmak üzere vermeleri gerekmektedir.

14. Kurumlararası Naklen Atama Kurasına müracaat edenlerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu?nun ilgili hükümleri gereğince Bakanlığımızda münhal bulunan kadrolara atanabilecek durumda olmaları gerekmektedir.

15. Müracaatlar,Kura komisyonu tarafından 04/09/2009 ? 08/09/2009 tarihleri arasında incelenecek olup, yukarıda belirtilen şartları taşımadığı halde müracaatta bulunanların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kuraya başvuru sırasında müracaat formunun haricinde herhangi bir belge yada evrak ibraz edilmeyecek, kura sonucu yerleşenlerden ilanda belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

16. Yukarıdaki usule göre, Bakanlığımıza naklen atanacaklardan Şoför unvanına atanacaklar 2 (iki) yıl, Şoför dışındaki unvanlara atanacaklar ise, 1 (bir) yıl boyunca mazeret tayinleri hariç olmak üzere atanma talebinde bulunamayacaklardır. Ancak, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına atananların Bakanlık Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 19, 20, 21 ve 26 ncı maddeleri kapsamındaki nakil talepleri bu kısıtlamanın dışındadır.

17. Bakanlığımıza Şoför unvanında atanacaklar 2 yıl boyunca Ambulans Şoförlüğü dışında başka bir görevde istihdam edilmeyeceklerdir.

18. İlan edilen kadrolara naklen atanmak için usulüne uygun olarak müracaat edip, müracaatları uygun görülenlerin yerleştirme işlemleri tercihleri doğrultusunda ilan edilen yerlere bilgisayar ortamında 11/09/2009 tarihinde noter tarafından kura ile yapılacak, kura yeri ve saati http://personel.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir

2009 YILI EYLÜL DÖNEMİ KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA KURASI MÜNHAL KADROLAR

ANKARA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ İMAM-HATİP YOK 3

ANTALYA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ İMAM-HATİP YOK 1

ARTVİN SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ İMAM-HATİP YOK 1

BİNGÖL SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ İMAM-HATİP YOK 1

BOLU SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ İMAM-HATİP YOK 1

BURSA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ İMAM-HATİP YOK 1

ÇORUM SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ İMAM-HATİP YOK 2

ERZURUM SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ İMAM-HATİP YOK 2

İSTANBUL SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ İMAM-HATİP YOK 2

İZMİR SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ İMAM-HATİP YOK 1

KAYSERİ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ İMAM-HATİP YOK 1

KOCAELİ SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ İMAM-HATİP YOK 1

KÜTAHYA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ İMAM-HATİP YOK 1

TRABZON SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ İMAM-HATİP YOK 2

GASSAL İÇİN;

AFYONKARAHİSAR SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ GASSAL YOK 1

ANKARA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ GASSAL YOK 1

BİNGÖL SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ GASSAL YOK 1

BOLU SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ GASSAL YOK 1

ÇORUM SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ GASSAL YOK 1

ERZURUM SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ GASSAL YOK 1

İSTANBUL SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ GASSAL YOK 1

KÜTAHYA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ GASSAL YOK 1

ŞANLIURFA SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ GASSAL YOK 1

TRABZON SOSYALLEŞTİRME BÖLGESİ GASSAL YOK 1

24 Ağustos 2009 02:14

ahmet elçi
Müsteşar Yardımcısı

http://personel.saglik.gov.tr/kana09_2_donem_munhal.asp

24 Ağustos 2009 02:18

keremmisali
Genel Müdür

hocam daha önce sağlık bakanlığına başvuran var mı acaba? kriter nedir? ihtimal durumu nedir? bir de şuan hemen başvurabiliyor muyuz internetten?

24 Ağustos 2009 10:54

imam 58
Memur

sayın editörüm sosyalleştirme bölgesi ne demek biraz açıklarmısınız..

24 Ağustos 2009 12:38

harun45
Aday Memur

başvurusunu kesinleştirip bilgisayar çıktısını amirine imzalatmaya götürüp de amiri(müftü) bu başvuru çıktısını imzalamayan müftü var mı veya buna hakkı var mı acaba....?

selamlar...

24 Ağustos 2009 13:32

mahzun4bli
Şube Müdürü

sağlık bakanlığında çalışmanın bir getirisi var mı çalışaanlar memnun mu yakınım için soruyorum

24 Ağustos 2009 13:38

imamramazan
Genel Müdür

ya 20 ay oldu adam daha onaylamadı bizim asaleti.anlamıyorum bu adamları ben ya sanki onaylasa bişeyi eksilecek.gerçi unutmuşum haşa küçük dağları müftüler yaratmış.ramazan ramazan dua ettiriyorlarlar bana Allah larından bulsunlar.!!!

24 Ağustos 2009 14:00

hayatlimanı
Şef

ramazan kardeş 20 aya kalmadan asaletinin onaylanması lazım..neden böyle uzadı acaba..hangi ilde görevlisin..

24 Ağustos 2009 14:19

imamramazan
Genel Müdür

kangalda hocam.birde çekip gidecekmiş tayini çıkmış onaylamazsa bide asaleti yeni gelende diyecek yok deneyecem sizi.gerçi gerek kalmıyor 2 sene dolunca zaten kendi kendine oluyor.anlaşılmaz insanlar ya.asalet olaydı şuna başvururduk belkide çıkardı ne olur ne olmaz.ama dediğim gibi şu mübarek günde dua ediyorum rabbim onlarada aynı sıkıntıları her daim yaşatsın ve düze çıkarmasın inşallah.(haketti bu duayı ne yapayım)

24 Ağustos 2009 15:35

keremmisali
Genel Müdür

arkadaşlar bunlarda lojman olur mu?

24 Ağustos 2009 17:14

ahir_zaman
Şef

lojman yok,maaş da nedense diyanetten daha aşağıda duyduğum kadarıyla, yaz kursu parası da yok, hac sınavı, yurt dışı falan yok,tek fark diyanet değil sağlık personeli oluyosun...

24 Ağustos 2009 20:40

tokicih
Kapalı

herşeyden önce bıu imamlar nerede görev yapıyor? bu konuda bizi aydınlatacak sğlık bakanlığı imamı yok mu?

24 Ağustos 2009 21:52

keremmisali
Genel Müdür

vallahi açıkcası ben öyle körükörüne bir maceraya girmeye cesaret edemiyorum.. tatminkar bir şekilde sorulara cevap verilirse düşünürüm.. sonra camiimizi aramayalım..

24 Ağustos 2009 23:43

harun45
Aday Memur

maaş yüksek bikere döner sermayeyle birlikte,hafta sonu tatilin var,resmi tatil o tatil bu tatil...cemaatle müftüyle uğraşma derdin yok,ilçe merkezinde oturacaksın,imamlıkta belkide emekli olana kadar köylerde ,dağ başında görev yapacaksın ömür daglarda geçmez...bence gzel ama bir de amirin imzası gerekmeseydi...!

selamlar...

25 Ağustos 2009 01:50

cezeri
Şube Müdürü

arkadaşlar maaş hemen hemen aynı artı döner sermaye var(mezuniyet durumuna göre, hastanenin büyüklüğüne göre değişir.genelde yapacak bir iş olmaz(imam için geçerli, gassalın çok işi olur)yapacak iş olmayınca bir bilgisayarın başına verirler habire hasta kaydı felan yaparsın.en güzeli ise başvuru için müftüye gerek yok.gidersin bi notere verirsin 20 lira iş biter.aynı şekilde saglık grup başkanıda onaylıyabiliyor.ama en güzeli noter.ben daha önce başvurdum çıkmadı.yapan arkadaşlar var.yerine göre memnun olan var olmayanda var.sosyalleştirme bölgesi demek;depo tayin demek.yani mesela antalya sosyalleştirme bölgesine atandın.antalyaya gidersin ordanda nerde ihtiyaç varsa oraya gönderirler.merkez yada ilçe.hayırlısı düşünen arkadaşlar sosyalleştirme bölgelerine telefon açıp boş yerleri ögrenebilirler heralde..ben kpss ye girdim. sözleşmeli öğretmenlik düşünüyorum.hakkımızda hayırlısı.

25 Ağustos 2009 09:27

imam 58
Memur

kardeşler 1 il mi seçiyoruz yoksa daha mı fazla..kura çekimi bildiğimiz torbanın içine isimleri yazıp koyduktan sonra rasgele çekiliyor demi..biraz daha ayrıntı lütfen..

25 Ağustos 2009 12:29

ebutalha
Şef

Arkadaşlar acaba mesai anlayışıylamı çalışılıyor.yani sabah 09, akşam 17 imama kadrosu denildiğine göre imamlıkla ilgili bir görev yapılmıyormu.

25 Ağustos 2009 15:46

tokicih
Kapalı

bu konuda bizi aydınlatan hocalarıma (özellikle cezeri hocama) teşekkür ederim. konu birz muallak anlaşılan. ama bu diyanetin usul ve uygulamlarına katlanmaktan iyidir. ayrca herşey maddiyatdeğildir, çok şükür diyanette lojman imkanı var, ek ders ücreti var, haccı, umresi yurtdışı var ama insanın kurumunun yaptığı haksızlıklar usülsüzlükler hak yeme adammkayırmalar vs. moral bozuyo, mesleğinden soğutuyor. her neyse.. herkes biliyo bu kurumu (rantçılar hariç)

sözleşmeli öğretmenliğe ben de gidicem (hem de koşa koşa) ama sayı az olacak bizim branşa da çok az kontenja verilecek. en önemlisi ise 2. öncelikliyiz. rabbim hayırlsı neyse onu nasip etsin

26 Ağustos 2009 23:22

imam 58
Memur

BEN BUGÜN BAŞVURU YAPTIM GÖNDERDİM ANKARA YA KAGITI..SADECE İMAM HATİPLİK İÇİN BAŞVURDUM..

26 Ağustos 2009 23:35

yusufasaf
Aday Memur

arkadaşlar müezzin kadroları başvurabiliyor mu?

27 Ağustos 2009 00:23

musab057
Memur

imam58 iyice araştırdın mı , nasıl görev yapılıyor, ne kadar maaş alınıyor , maalesef fazla malumat yok bu konuda sonra pişman olmayasın

Toplam 58 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;