Editörler : muhtesem32
30 Ağustos 2009 01:41   


Ne beyân-ı hâle cür?et ne figâna tâkatim var, Ne recâ-yı vasla gayret ne firâka kudretim var !

Ne beyân-ı hâle cür?et ne figâna tâkatim var

(Ne halimi anlatmaya ne de bağırmaya takatim var)

Ne recâ-yı vasla gayret ne firâka kudretim var

(Ne kavuşma isteğine gayret, ne ayrılığa gücüm var)

mısralara ithafen içinizden ne geçiyorsa yazın arkadaşlar..

30 Ağustos 2009 01:42

turkuaz1453
Genel Müdür

şahsen bu aralar beni anlatıyor mısralar..

30 Ağustos 2009 01:42

boteci_sirine
Müsteşar Yardımcısı

boteci_sirine, çok seviyo bu beyiti..

30 Ağustos 2009 01:44

(....)*
Kapalı

Pür-âteşim açtırma benim ağzımı zinhâr

Zalim beni söyletme derûnumda neler var

30 Ağustos 2009 01:45

turkuaz1453
Genel Müdür

ben de çok severim içimdekileri haykırıyor..

30 Ağustos 2009 01:54

turkuaz1453
Genel Müdür

Ne beyân-ı hâle cür'et ne figâna tâkatim var

Ne recâ-yı vasla gayret ne firâka kudretim var

Yanayım mı hasretinden geçeyim mi ülfetinden

Hele derd ü firkâtinden sana bin şikâyetim var

Nice etmem âh ü efgân beni yâre geçti yârân

Nigeh etmez oldu cânân buna pek kasâvetim var

Düşüp ol cefâ-şiâre gönül oldu pâre pâre

Çekerim gamın ne çâre geçemem mahabbetim var

O fısıltıyı işittim düşüp ardı sıra gittim

Yanılıp bir işdir ettim şu kadar kabâhatim var

Geziyordun eşbeh eşbeh dedi kim ki gördü peh peh

Beri gel ki sana ey meh dahi çok hikâyetim var

Lebin olmuş ayn-ı şerbet gönül istek etti gâyet

Beni nâre yakdın elbet öperim harâretim var

O meh işte bana nisbet ediyor seninle ülfet

Bana Vâsıf açma sohbet sana pek adâvetim var

30 Ağustos 2009 01:59

-şebnem-
Memur

ruhen yorgunum ! aynı mısralardaki gibi

30 Ağustos 2009 02:00

!Felicita!
Daire Başkanı

bu söz .......................

duymak ıstemıyorum artuık

kaçış yoludur bıraz bazılarının kullandığı ..

30 Ağustos 2009 02:00

turkuaz1453
Genel Müdür

Allah'ım bize değiştiremeyeceğimiz şeylere katlanmak için sabır, değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirmek için cesaret, bu ikisini ayırt etmek için de akıl ver. Zira insanız...

30 Ağustos 2009 02:03

!Felicita!
Daire Başkanı

Şeb-i yeldayı müneccimle muvakıt ne bilür. Mübtelayı gama sor kim geceler kaç saat ... mübtelayı gama sor kim giceler kaç saat ...

gecelerin kaç saat oldugunu takvım yapan ve muneccım bılmez

gamlı olana sor gecelerın kaç saat oldugunu

çok severım bu sözu

30 Ağustos 2009 02:05

turkuaz1453
Genel Müdür

güzelmiş hakkaten.

30 Ağustos 2009 02:08

turkuaz1453
Genel Müdür

Tükeniyorum Rabbim

Tükeniyorum Rabbim! Yalnız kaldığımı düşünüp, varlığının her an, her noktada tezâhür ettiğini, beni devamlı koruyup gözettiğini, gönlümden geçenlere dahî cevap verdiğini unuttuğum zaman, ?Rabbim? demeyi unuttuğum an tükeniyorum!

Diriliyorum Rabbim! Sana yaslandığım, Sana güvendiğim, Sen?inle başlayıp, Sen?inle devam ettiğim, tüm işlerimi Sana havâle ettiğim an!

?Ne güzel Dost?sun? dediğim zaman diriliyorum.

Tükeniyorum Rabbim! Tüm sevdiklerimden; anne-babamdan, cânandan, ten kafesindeki cândan daha yakın olduğunu bilerek, ellerimi Sana açmayı, Sen?den netice, Sen?den çâre beklemeyi unuttuğum zaman!

?Bu dertler neden bana?? dediğim an tükeniyorum.

Diriliyorum Rabbim! Havayı soluyup Sen?inle dolduğum, gözümü açtığımda Sen?i bulduğum, en sağlıklı irtibatı Sen?inle kurduğum, tüm dünya bana küsse de Sen?in dostluğunu ümid ettiğim an! ?Kahrın da hoş , lütfun da hoş? dediğim zaman diriliyorum.

Tükeniyorum Rabbim! Hayat enkâzı altında kaldığımda, çekiç misâli zaman beynime vurduğunda... Hayal, ideal diye, küçük hedefler peşinde koştuğumda... Dünya meşgalesine dalıp, bir cenneti, bir azabı, bir de ölümü unuttuğumda...

?Beni affet? demeyi azalttığımda tükeniyorum.

Diriliyorum Rabbim! Yandığımda Sen?inle söndüğüm, Seni hatırlayıp rûhumu güldürdüğüm, O sırlı gücünden kuvvet aldığım, Sen?inle yürüdüğüm, dua ederek Sen?inle konuştuğumda... İçimdeki tüm ırmaklar sana kavuştuğunda... Ruhum kitabın ve secdenle buluştuğunda? ?Ya Rab, bırakma ellerimi? dediğimde diriliyorum. Yeniden cânlanıyor, cânıma cân katıyorum! Cânımda Sen?i buluyorum! Sen?inle huzur doluyorum!

Dirilişlerim, dostluğunun tercümesidir. Sen?i yâr bilişimin, yoluna serdâr oluşumun, sözlerinle hemhâl oluşumun işâretidir. Dirilişlerim, sana açılan tüm kapıların anahtarıdır... O kapılar önünde gösterebileceğim en güzel beraattır. Dirilişlerim, tüm yangınlardan firar edişim, sonu olmayan bir tebessümdür! Ruhumun ebedî dosta, yegâne vuslata ilerleyişidir. ?La ilâhe illallâh?, Sen?den başka yok ilâh diyerek, kendimi Sana emânet edişimdir.

Durdur tükenişimi. Kabul buyur dostluğuna. Dirilt beni Rabbim!..

30 Ağustos 2009 02:10

!Felicita!
Daire Başkanı

Arz-ı hal etmeye cana seni tenha bulamam

Seni tenha bulıcak kendimi asla bulamam

30 Ağustos 2009 02:12

!Felicita!
Daire Başkanı

Sakın sen kuy-ı cananı uzakdur sanma ey mecnun.Seher yola giren aşık,gece Leyla´da akşamlar.

Sen sakın ola ki sevgilinin mahallesini uzaktır diye zannetme ey mecnun.Daha seherde aşık olduğunda gece Leyla´da akşamlarsın.Baktığın gördüğün,dokunduğun Leyla olur.

30 Ağustos 2009 02:17

turkuaz1453
Genel Müdür

bilirdim bir mecnun değil bu duayı yapan

herdem eller havada isterim Yaradandan

Ya Rab bela-yı aşk ile kıl aşina beni

Bir dem bela-yı aşktan etme cüda beni...

(FUZULİ)

30 Ağustos 2009 02:20

!Felicita!
Daire Başkanı

BENI AŞK İLE AŞİNA KIL VE HİÇBİR ZAMAN ONDAN UZAK EYLEME DİVAN ŞİİRLERİNDEKİ ANLAM NERDE VAR KI BAŞKA..

bende Mecnundan füzun aşıklık istidadı var

aşık_ı sadık benim Mecnunun ancak adı var

(fuzuli)

30 Ağustos 2009 02:23

turkuaz1453
Genel Müdür

Sevdiğim kim kurtarır zincir-i zülfünden beni

Görmemek yeğdir görüp divane olmakdan seni

Ey fitnesi çok kavli yalan yandım elinden

Bin nâz ile bin gönül alan yandım elinden

Gamzen ne dem ki tîğ çekip hun-feşân olur

Uşşâk-ı dil-figâra ecel mihribân olur

Gittin amma ki kodun hasret ile cânı bile

İstemem sensiz olan sohbet-i yarânı bile

30 Ağustos 2009 02:24

!Felicita!
Daire Başkanı

Cihanda aşık-ı mechur sanma rahat olur

Neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur

Şeyhulislam Yahya

AŞKI MEHCUR AŞKTAN UZAK DEMEK

30 Ağustos 2009 02:26

turkuaz1453
Genel Müdür

Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etdi felek

Giryemi kıldı füzûn eşkimi hûn etdi felek

Şîrler pençe-i kahrımda olurken lerzân

Beni bir gözleri ahûya zebûn etdi felek

Selimî

30 Ağustos 2009 02:29

!Felicita!
Daire Başkanı

Beni bende demen, bende değilem

Bir ben vardır bende, benden içeri..

30 Ağustos 2009 02:35

turkuaz1453
Genel Müdür

Ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge

Ne açar kimse kapım bad-ı sabadan gayrı.

Toplam 64 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;