Editörler : Cüneyt Barışoglu
04 Eylül 2009 20:33   


Yasaklı
Aıhm 'ne geldı sıra....nedır..masrafı..bılmek ıstedıklerınız...

Avrupa İnsan Hakları Sözleşme?nin 35. maddesi 1. paragrafı gereğince, Mahkeme?ye ancak iç hukuk yolları tüketildikten ve nihai karar tarihinden itibaren altı ay içinde başvurulabilir. Bu kabul edilirlik koşullarına uymayan bir başvuru Mahkeme tarafından incelenemez.

1) BÇS açıklamasında mahkeme kararının size tebliğinden itibaren 6 ay içersinde AİHM'e başvurulur diyor, ancak buna katılmak mümkün değil AİS. 35/1. maddesi açık,

2) BÇS'nin diğer bir açıklamasında Karar Düzeltme Talebinde bulunmayanlarda AİHM. başvurada bulabilir diyor. Bunada katılmak mümkün değil. Sözleşmenin maddesi okunduğunda iç hukuk yolları tükendikten sonra nihai karar tarihinden itibaren denmektedir. Karar düzeltme talebinde bulunmadınız ise iç hukuk yolları tükenmemiştir.

3) AİHM'e başvuruda her hangi bir ücret ödemezsiniz. Talep edilen 100.YTL. oldukça fazladır. Posta masrafı 30.YTL.yi geçmez. Eğer avukat aralıcığı ile başvuru yapılacaksa vekalet şarttır. Başvuru sözleşmesini dikkatle okuduğunuzda bu açıkça görülecektir.

4) Banka Yönetim Organları Tüzüğü hakkında henüz kesin bir karar yoktur. İbrahim Ünsal davası sonuçlanmış olup, ikinci tüzük dosyası karar düzeltme, 3 tüzükte yer alan personele ilişkin maddelerin iptal istemi Danıştay İD. Dav. Dai.lerinde sırasını beklemektedir.

Ayrıca, Ümrani'ye arkadaşmızın başvurusuna AİHM geçici dosya açarak numara vermiştir. Dosya numarası verilmesi davanın kabul edildiği anlamına gelmemektedir. Kabul ancak üyelerin ilk oturumda karar verilir. Bu sürede başvurunuzdan itiraber 4 veya 5 yıl sonradır. AİHM'e ilk başvuru bizler tarafından 2004 yılında yapılmıştır. Dosya numara almış ancak halen kabul edilip edilmediği oturum yapılmadığından belli değildir.

sitede diğer bir soruda ikili anlaşmalardan bahsedilmektedir. Türkiye ile AİHM arasında bir anlaşma yoktur. Her avrupa ülkesinde olduğu Türk Hükümeti AİHM'in kararlarını kabul etmiştir ve Anayasamızda yerini almıştır.

Her konunun kendi bünyesinde olmasını talep etmemize rağmen AİHM ile ilgili birden fazla konu açıldığından arkadaşlarımızın bir çok tereddütleri olmaktadır.

EVET..TURKIYEDE HUKUK SURECININ BITTIGI YERDE NE BASLAR..AIHM...INSALLAH BURAYA GITMEDEN DAVALA KAZANILIR.TUM TEMENNIM BU..BIRDE YA GIDILIRSE..O YUZDEN AIHM BILELIM..

ANKET
Arabalarda, cam filmi yasağı olmalı mı?