Editörler : Cüneyt Barışoglu
18 Ocak 2010 11:09

okican
Aday Memur

BENİM ONCA SÖYLEDİĞİMDEN PSİKOLOGLARA KARŞI OLDUĞUM VE ONLARI AŞAĞILADIĞIM SONUCUNU ÇIKARANLAR SADECE İNSAFSIZLIK YAPMIYOR,ŞOVEN TAVIRLARINI SÜRDÜRÜYOR DEMEKTİR.PSİKOLOGLUK YAPMAMAM YETENEKSİZLİKLE İLGİLİ DEĞİL SADECE EKONOMİK OLARAK YETERLİ KAZANCI SAĞLAMAMASINDAN.TERAPİSTLİK İLE İLGİLİ SÖYLEMLERİ ALKIŞLIYORUM EN AZINDAN BUNU BİLE KABUL ETMEK BİR PSİKOLOG İÇİN BAŞARIDIR.GRANDİYÖZ TAVIRLARIN AZALMASI ANLAMINA GELİR...

18 Ocak 2010 11:53

psycho_
Aday Memur

okican,

foruma yazdığın mesajı bir de ek olarak mesajla göndermene gerek yoktu.. Tartışma ortamı yaratmaya çalıştığını düşünüyorum. Foruma bakmayı unutmuş olabileceklere de kişisel mesaj gönderip "ben cevabımı yazdım sen de yaz da tartışma devam etsin" der gibisin..

Sen psikoloji okumuş ya da okumamış olabilirsin.. Hatta psikoloji okumana rağmen beğenmeyerek başka bir bölüm daha okumuş olabilirsin. Bu neticede bir tercih meselesidir. Kaldı ki herkes her meslek için uygun değildir.

Gelelim konumuza.. Neye dayanarak bu kadar kesin ve katı konuştuğunu sorabilir miyim?? TPD Etik Yönetmeliğine göz attın mı bilmiyorum ama burada böyle bir şey yok. Sen hangi kanun ya da yönetmeliğe dayanarak konuşuyorsun acaba? Evet klinik psikoloji masterı yapmadan klinik açmak "etik" olarak uygun görülmüyor ancak bu benim öğrencilik sıralarında aklım kalmış bir bilgi.

Psikologlar sadece hastanelerde çalışmamaktadır.. başkalarını kısıtlı bakış açısına sahip olmakla suçluyorsun ancak kendi bakış açının ne kadar geniş ya da dar olduğunu sorgulamıyorsun sanırım. Bence psikolog = klinik psikolog düşüncesi asıl bize, mesleğimize zarar verecek olan düşüncedir ve kendi kendimizi sınırlamamız anlamına gelmektedir.

Bu arada hasta hakları biriminde çalışmanın bir onur olduğunu söylediğin 4. madde de bir şeyi çok güzel söylemişsin.. "Her şey para değildir." Evet, sana katılıyorum.. İstersen son mesajını da bu perspektiften tekrar kendin değerlendir.

son olarak bir kaç yönetmelikten daha bahsedeceğim

Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğine göre "Psikolog: Altı ay süre ile madde bağımlılığı eğitimi görerek bu konuda sertifika almış ve klinik tecrübesi

olan kişi ;

Merkezlerde, sertifika sahibi ve klinik tecrübesi olan en az bir psikolog bulunması zorunludur.

Madde bağımlılığı eğitimi sertifikası, eğitim merkezinde altı ay süreyle madde bağımlılığı eğitimi görmüş ve bu

merkezde yapılan teorik ve pratik sınavda başarılı olan psikologlara Bakanlıkça verilir.

Psikolog, meslekî yöntem ve teknikleri uygulayarak hastaların psikolojik sorunlarının çözümlenmesine

yardım eder; merkezlerde hastaların uğraşı tedavi programlarını yapar; hastalığın teşhis ve tedavisi bakımından,

hastaların tabiple iletişim ve işbirliği kurmasında yardımcı olur;hastanın günlük yaşayış ve davranışlarını izler,

bulguları müdavi tabibe bildirir."

( Eğitimin bakanlıkça verildiğini de gözden kaçırmayalım.. )

Yataklı Tedavi Kurumları Yönetmeliğine göre ise Klinik psikoloğ, mesleki yöntem ve teknikleri uygulayarak hastaların ruhsal sorunlarının çözümlenmesine yardım edecek yetenekte, psikoloji öğretimi yapan herhangi bir fakülte veya yüksek okul mezunu sağlık personelidir.

Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinde hastaların meşguliyet tedavileri ile hastanelerdeki hemşirelerin psikiatrik hastaların bakımları konusunda eğitimi çalışmalarında kendilerine verilen görevleri yaparlar.

Psikologlar, meslek usul ve teknikleri (mülakat, psikoanalitik vb. kullanarak hastaların ruhsal problemlerinin çözümlenmesinde gerekli testleri (Zeka, kişilik vb.) uygular, yorumunu yapar. Hastalığın teşhis ve tedavisinde, hastaların tabible işbirliği kurmasında yardımcı olur.

Hastanın günlük yaşayış ve davranışlarını izler, bulguları ilgili uzman tabibe verir. Hasta personel ilişkilerinin, tedavi ve bakım olanaklarının etkili şekilde gelişmesi için gerekli koordinasyonu sağlar.

Servisteki test malzemesinin iyi kullanılmasından ve bakımından sorumludur.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL, ÖZEL EĞİTİM KURSLARI YÖNETMELİĞİne göre Psikolog: Üniversitelerin psikoloji alanında lisans eğitimi almış veya ?Psikolog? unvanı alan atipik ve uyum güçlüğü olan bireylere tanılama ve terapi hizmetleri veren kişiyi ifade eder.

Psikologun görevleri

Madde 11 - Kurumda görevli psikolog aşağıdaki görevleri yapar:

a) Atipik özellikleri, uyum güçlükleri, sorunları veya özürleri bakımından incelenmesi ve tanınması gereken bireyler için tanılama çalışması yapar.

b) Bu çalışmalar için gerekli psikolojik ölçmeleri yapar, yöntem ve teknikleri kullanır ve bunların sonuçlarını değerlendirir.

c) Bireylere kendi alanı ile ilgili olan psikolojik yardımları verir, gerekli terapi çalışmalarını yürütür.

d) Gerektiğinde bireylere çevrede psikolojik yardım veren başka kurum ve kuruluşlara yönlendirir.

e) Çevrede ve okullarda alanıyla ilgili araştırmalar yapar veya yapılanlara katılır. Sonuçları, önerileriyle birlikte ilgililere iletir.

f) Alanı ve bölümünün hizmetleriyle ilgili bilimsel gelişmeleri izler, uygulamalarında bunlardan yararlanır.

g) Kurumda diğer meslek elemanlarıyla ekip çalışması yapar ve görevlerine ilişkin gerekli kayıtları usulüne uygun şekilde tutar.

h) Aile eğitimi, rehberliği ve danışmanlığı programlarında alanı ile ilgili konularda yer alır, uygulamaya katılır.

ı) Personelin hizmet içi eğitim programlarını alanı ile ilgili konular açısından hazırlama ve uygulamada görev alır.

i) Kurum müdürünün vereceği hizmetle ilgili diğer görevleri yapar.

Adalet Bakanlığı Gözlem ve Sınıflandırma merkezleri Yönetmeliğe göre ise

madde 30 - " b) Psiko-Sosyal Programlar : Hükümlüler, kişisel, ruhsal, duygusal ve sosyal sorunların çözümü için kurumlarda görevli psikolog ve sosyal çalışmacılara başvuruda bulunabilir.

1) Sosyal çalışmacı veya psikolog, kendisine müracaat eden hükümlünün yaşadığı sorunla bağlantılı olarak, bireysel veya grup terapisi yöntemlerini kullanarak bir plân çerçevesinde sorunun çözülmesi için çalışır.

2) Psiko-sosyal yardım servisi, psikiyatrik yardıma ihtiyaç duyan hükümlüleri, psikiyatri servisi bulunan hastanelere sevk edilmesi yönünde kurum doktoruna öneride bulunur.

3) Psikolog veya sosyal çalışmacı, kurum müdürünün bilgisi dahilinde hükümlülerin aileleri ve yakın sosyal çevresi ile iletişim kurarak, terapi sürecinin daha verimli ve kapsamlı olması yönünde çaba harcar."

Sanırım bu kadarı yeterli. Şimdi sıra sende.. Sen hangi kanun ya da yönetmeliğe dayanarak konuşuyorsun?

19 Ocak 2010 13:03

diyar2007.
Aday Memur

oki lavuğu;

1.''psikiyatri olmadan psikolog bir hiçtir hiçbir iş yapamaz''

gereğinden fazla abartılıca kullanılmış ve karşısındakini aşağılayan bir ifade kullanmışsın. bu gerçekçilik değil sadece öfke düşmanlık kıskançlık nefret duyguları taşıyan ahmakça bir tutum.yine söylüyorum akıllı ol!

2.''artık kendinizi dev aynasında görmekten vazgeçin''

sağlık bakanlığı için ayda ortalama 1700-2000 lira geliri olan bir psikolog kendini nasıl bir dev aynasında görebilir ki geçim kaygısına düşmüşken. asıl sen kendini nerde görüyorsun!gerçekçiyim diye ötüyorsun ama bir halt olamamışsın oki...

3.''kendisinde büyüklük sanrıları olan bir meslek grubu''

birkaç psikolojik terim öğrenmişsin aferin sana ama yetmez oki 4 değil 44 sene psikoloji okusan bir halt olmaz senden çünkü bu mesleği önce okuyup sonra doktor olamadım komplekslerine girip arkadan vuran bir hainsin sen!

4.''ya benim gibi yapın beğenmiyorsanız gidin başka bir bölüm okuyun ya da kapayın çenenizi gerçeğinizi kabul edin''

Gerçekleri anlatırken bir de elinde bir sopayla tek tek hepimizi dövseydin oki, biz gerçeği hakikatı senin kadar iyi göremiyoruz ya, acaba sen kendini hangi dev aynasında görüyorsun lavuk!

5.''abuk sabuk dediğin değerlendirmeler tamamen gerçektir aksini ispatlamayan müfteridir şarlatandır senin ve senin gibiler yüzünden psikolog olmaktan vazgeçtim çünkü ancak elde ettiğiniz kaleyi savunmaya çabalıyorsunuz kaleye birkaç duvar eklemek ve onu güçlendirmek o sığ beyninizden geçmiyor bile,statükocu diyar ve onun gibiler zaten psikoloji bilimine faydalı olamazlar''

oki, bir gerçekliktir tutturmuş gidiyorsun ben ve benim gibilere şarlatan müfteri diyorsun ulan lavuk psikoloji bilimine sen mi faydalı olacaksın bizim sığ beynimizi aydınlatmak senin gibi bir lavuğa mı kaldı!! psikolog olmaktan vazgeçmeseydin de hepimiz senin gerçeklerini takip etseydik bana telefon etseydin deseydin ki statükocu diyar bak ben mesleğimi bırakıyorum dayanamıyorum artık bu gidişe bir son vermek lazım diye. o sığ aklına gelmedi bunlar değil mi?

6.''psikoloğum diye sizin gibi şişinip ona buna hakaret etmiyorum.baktım bu mesleğin çalışma alanı kısıtlı gittim çalıştım bir bölüm daha okudum''

Hani bizim gibiler yüzünden psikolog olmaktan vazgeçmiştin.bu mu senin gerçekliğin!! bu meslekten çıkmış ya da bırakmış olmanın rahatlığıyla haince şarlatanlık ve müfterilik yapan sen olmayasın.

7.''şimdi kimmiş beyinsiz şapkanı önüne koy ve düşün''

birincisi ben önümle düşünmüyorum senin de nerenle düşündüğün ortada, beyinsizsin diyemem çünkü beyinsiz bir insana ben cevap bile vermem bir beynin var ama haince ve sinsice işleyen bir beyin bu.

8.''benim herhangi bir iddiam yok psikoloğum diye de bir iddiam yok''

o zaman senden ricam lütfen bu sayfaya yazma bak sayfanın başlığı ne ''psikologlar'' lavukluk etme.

9.''bymercure,diyar ve onun gibi şoven tipler sinirleniyor diye gerçekleri yadsıyamayız''

bymercure diyar ve onun gibileri şahsen tanıyormusun oki, tanıdığını zannetmiyorum çünkü ben seni şahsen tanımıyorum.

biz şoven tipiz sen güllük gülüstanlık gerçekçi bir tipsin. gerçi tipsizin tekisin kesin içime öyle doğuyor ama bütün bunlar senin bir lavuk olduğun gerçeğni değiştirmez.

19 Ocak 2010 14:04

okican
Aday Memur

DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY YOK BİR SÜRÜ HAKARET VE YİNE GALİP GELDİĞİNİ SANAN PSİKOLOGLAR...SİZ BIRAKTIĞIM YERDE OTLAMAYA DEVAM EDİN...

19 Ocak 2010 14:21

diyar2007.
Aday Memur

lavuk oki bizi niye bıraktın sensiz ne yaparız biz koyun sen çoban.senden daha gerçekçi bir çoban nasıl buluruz yine mi hainlik oki.ne zaman adam olacaksın lavuk!!

19 Ocak 2010 14:59

samothishe
Memur

arkadaşlar gunlerdir okuyorum neden seviyrnizi düşürüyorsunuz birkaç artniyetli insanın duşuncesi bizim kimliğimizi değiştirmez bizler psikologuz ve bu gerçek kim ne derse desin değişmeyecek lülfen seviyemizi koruyalım...

20 Ocak 2010 11:51

by_mercure
Kapalı

Okican burası psikologlara ait bir konudur ve tarafımdan açılmıştır.İnsanlara hakaret etmekten ve kışkırtmaktan vazgeç ve burayı terket.Psikolog arkadaşlar lütfen sizde artık okicana cevap vermeyin ve mesleki anlamda başka konulara ilişkin görüş, öneri,bilgi ve sorularınızı paylaşın.Şimdiden teşekkür ediyorum iyi çalışmalar

20 Ocak 2010 12:19

psk.guney
Yasaklı

Arkadaşlar tartışmalırınızı okudum, kısa ve net cümlelrlerle bilgi vermek istiyorum. Anayasamıza gore 'teşhis ve tedavi' hakki sadece tıp mezunlarına verilmiştir. her hangi bir bakanlığın yada herhangi bir kurumun yönetmeliği Anayasayı baglamaz. Gercek olan şudur ki çalışmalırımız yeni hazırlanacak olan anayasa uzerinde de yoğunlaştırmamızdır.Yeni hazırlan Anayasada bu maddeyle ilgili değişiklik yapabilirsek bir çok sıkıntımız ortadan kalkacaktır. hepinize iyi çalışmalar diliyorum.

20 Ocak 2010 14:06

okican
Aday Memur

HADİ HEMEN PSK.GÜNEY'E DE HAKARETE BAŞLAYIN.SİZİN BEĞENMEDİĞİNİZ ŞEYLER YAZMIŞ.PSİKOLOGLARI SORUNLARI İÇİN AÇILMIŞ MIŞ BU FORUM FALAN FİLAN .BİZ NEYİZ KELAYNAK SÜRÜSÜMÜ.ADAM LAVUK AŞA LAVUK YUKARI HAKARET EDİP DURUYOR KIŞKIRTAN BİZ OLUYORUZ.SORUN SA YAZDIĞIM HERŞEY GERÇEK VE SORUN.HEMDE PSİKOLOGLARIN ENBÜYÜK SORUNU 1- MESLEK YASASI OLMAMASI 2-GELİR ADALETSİZLİĞİ.ŞİMDİ BEN BUNLARI SÖYLEYİNCE KIŞKIRTMIŞ OLUYORUM.OYSA KENDİNİ DEV AYNASINDA GÖRENLER ,DURMADAN SÖVENLERDEĞİL.BY MERCURE TAM GÜN YASASI İÇİN PROTESTO YAZISI YAZMIŞSIN.OKUDUM.SENİN ONU YAZMAYA HAKKIN VARSA BENİMDE KAMUYA AÇIK BU FORUMA MESLEK MENSUBU OLARAK YAZMAYA HAKKIM VAR.FAŞİSTLİK YAPMAYIN.HERKES SİZİN İSTEDİKLERİNİZİ SÖYLEMEK SİZİN İSTEDİĞİNİZ TAVRI TAKINMAK ZORUNDA DEĞİL.EMPATİ ANA PRENSİPTİ HANİ.ANLAYIN O ZAMAN BENİ.SALDIRMADAN DÜŞÜNÜN NE DİYOR BU ADAM.YANLIŞMI SÖYLEDİKLERİ.TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ NE GİBİ ÇALIŞMALAR YAPIYOR MESLEK YASASI İÇİN.YA DA TAM GÜN YASASI İÇİN NE YAPMIŞ.TAMAM ZATEN YAZMAYACAĞIM BİR DAHA GÖZÜNÜZ AYDIN.AMA UNUTMAYIN SİZ DAHA TARTIŞMAYI KAVGADAN AYIRT EDEMİYORSUNUZ DANIŞANA NASIL YARDIMCI OLACAKSINIZ.

21 Ocak 2010 13:15

diyar2007.
Aday Memur

katıksız lavuk oki zeytin yağı gibi üste çıkma kendi yazdığın hakaret içerikli ama sana göre gerçekçilik dediğin uslup tarzına bak bir de psk.guney arkadaşın uslup tarzına bak..kendini bu arkadaşla bir tutma önce kendi kişilik gerçeğini gör. ikincisi, meslek mensubu olarak yazmaya hakkım var diyorsun hani sen bizim yüzümüzden bu mesleği bırakıp da başka bir bölüm okumuştun kendini bu meslek grubundan saymıyordun hani. o kadar çok kendinle çelişen yanların var ki!!hakaret etmek tarzım değil söylemiyeyim tutayım kendimi diyorum ama sen su katılmamış katıksız bir lavuksun oki bunu da hak ediyorsun

21 Ocak 2010 13:43

by_mercure
Kapalı

Okican artık sana söyleyecek söz bulmakta zorlanıyorum zira utanmazlık sende diz boyu, kardeşim memurlar net forum da başka konumu yok git oralarda eşelen

21 Ocak 2010 14:56

okican
Aday Memur

SİZİDE FORUMUNUZUNDA.U...N BEN OLMASAM KONUŞACAK KONU BULAMAYACAKTINIZ BE.ŞER DE BİRLEŞTİNİZ UTANMAZLAR.YUH OLSUN SİZİN GİBİ PSK'LERE....

22 Ocak 2010 09:04

samothishe
Memur

arkadaşlar artık su tatsız konu burda biter sanırım size yeni bir tartışma konusu sunuyorum fikirlerimizi bilgilerimizi paylaşalım derim şu tam gün yasayı bize ne getirir ne götürür döner sermayedeki payımız ne olur?

22 Ocak 2010 09:46

diyar2007.
Aday Memur

tam gün yasasının yardımcı sağlık personeli hiçbir meslek grubuna getirdiği olumlu bir katki yok diye biliyorum bizler ortalamadan döner sermaye alıyoruz tabi ki adil bir uygulama değil. doktor- yardımcı sağlık personeli arasında döner sermaye bakımından insafsızca bir uçurum var. katsayı ile ilgili danıştaya giden bir davamız var ne zaman neticelenir belli değil. öncelikle iktidara baskı yapabilecek cesur bir derneğimiz yok bu olmadıktan sonra da herşey bir anlamda lafta kalıyor.bakın diğer mesleki ve sendikal örgütlere mesleki anayasal haklarını nasıl savunuyorlar.tabi psikologlar derneği bunun farkında değil mi? farkında elbet ama çok ama çok yeteneksiz-beceriksiz-pasif tutumları var psikologların özlük hakları ile ilgili olarak.ne zaman düzelir ne zaman dernek olabilmenin cesaretini gösterirler meçhul.allah sabır versin bu konuya duyarlı tüm çalışan psikologlara.

22 Ocak 2010 10:31

by_mercure
Kapalı

Diyara katılıyorum, bizim için olumlu bir değişiklik yok.Olumsuz etki yaparmı bence yapmaz zaten durumumuz olumsuz :) türkiye şartlarında, güçlü bir psikolog siyasetçi çıkaramazsak maalesef böyle gelmiş böyle gider, hadi hayırlısı

22 Ocak 2010 12:12

samothishe
Memur

arkadaşlar tam gun yasasında okudugum yanlısmı anladım sızce dısarda calısan personel bu calısmayı bıraktıgında bu ek olarak yansıyacaktır dıyor yanı sımdı bız yardımcı personel olarak 150ıle derecelendırılern doner sermayenın ustune bunu ne bıleyım belgelendırdıgımız taktırde ek ucret talep edebılecekmıyız?bırde dıyorkı mesaı sonrası calısmalarda yansıtılacaktır dıyor atıyorum hastayla mesaı sonrası seans kararlastırıldıgında buda bıze ek ucret olarak yansırmı?

25 Ocak 2010 10:46

samothishe
Memur

gncll

25 Ocak 2010 16:07

psycho_
Aday Memur

Konuyla ilgisiz oldu ama aranızda il sosyal hizmetler müdürlüğünde görevli psikolog var mı? maaş ne kadar alıyor diye soracaktım..

26 Ocak 2010 14:11

psk.t
Kapalı

yasalarda çok açık var yaptığımız şeyin ne yasal olduğuna ne de yasal olmadığına dair bir kanıt bulamıyoruz. bence açıkta kalan bu şeylerden biz de yararlanabiliriz tam gün yasasında

26 Ocak 2010 15:04

psk.t
Kapalı

merhaba.

hastanede çalışan psikologlar için eğitim izni var mı?

eğitim masraflarının bir kısmını hastaneler karşılıyor mu yoksa hersey bize mi dahil bilgisi olan var mı arkadaslar

teşekkürler

Toplam 206 mesaj
 
ANKET
Spor giyimde en çok hangi markayı tercih ediyorsunuz?