Editörler : Cüneyt Barışoglu
26 Eylül 2009 09:28   


Yasaklı
çerkeslerde kadına saygı..

kürtlerde kadın, türklerde kadın, başlıklarını görünce çerkeslerin neyi eksik dedik..eksiği yok epey fazlası var aslında..

"Kadının özgürlüğünü sınırlayan doğu kültürleri ile Adıge kültürünü bir tutanlar maalesef hala mevcut. Elbette ki bu kanaat büyük bir yanılgı olduğu gibi bu tür düşünenleri haklı çıkartacak hiç bir örnekte gösterilemez.

Hanceriy bir başka yazısında Adıgelerin kadına bakışlarının Asya?daki diğer Müslüman halklar gibi olmadığına örnek olarak Met Çunatıko Yusuf İzzet Paşa?dan naklen şöyle söyler: "Doğu toplumlarında olduğu şekilde Adıgelerde kadın ağır işlerde çalıştırılmaz. Onlarda adet olduğu şekilde bizde erkekler bir kenara çekilip kadını sert yamaçlarda ziraat işlerinde tarım işlerinde bahçe işlerinde çalıştırmazlar?"

Adıgelerde erkeğin kadına el kaldırdığı, küfrettiği veya aşağılayıcı sözler söylediği duyulmuş görülmüş değildir.

Ve bu tür hareketler çok büyük bir ayıp olarak karşılanır toplum tarafından.

Dolayısıyla da Adıgelerin kadına bakışlarını Müslüman doğu toplumlarının bakış açısı ile değerlendirdiğini söylemek doğru değildir.

Adıgeler kadına en çok değer veren halklardan biri olagelmişlerdir her zaman. Gerek toplumu ilgilendiren genel işlerde, gerek kendi cemiyeti ve dar çevresi, gerekse aile çevresi içerisinde her zaman kadının çok önemli bir yeri ve değeri olagelmiştir.

Bütün bunların ötesinde sadece Adıge töresini incelememiz bile kadının yeri ve önemi konusunda yeterince bilgi sahibi olmamız için yeterlidir.

Hanceriy bir yazısında kadına gösterilen saygının Adıge töresinde en önemli geleneklerin başında yer aldığını belirterek şöyle söyler: Öldürülen birinin intikamını almak için kılıç elde yola çıkan bir grup, araya bir kadın ricacı girdiğinde yollarından döner ve silahlarını bırakırlar.

Bu ve bunun benzeri örnekler pek çoktur eski Adıge söylencelerinde.

Eskilerde tüm toplumu ilgilendiren önemli konularda kadınlara danışıldığı zamanlar ve bu tür olayları anlatan pek çok örnek vardır. Fakat zaman içerisinde Adıgelerde de kadın toplum işlerinden çekilmiştir, fakat yinede aile ve toplumdaki saygınlığı aynı şekilde günümüzde de devam etmektedir.

Adıge töresinde kadına saygı sadece namus kavramı ile açıklanamaz. Erkek için öngörülmeyen pek çok hak kadına verilmiş ve saygı bu ilişkilerin temeline olmazsa olmaz koşul olarak konulmuştur.

Bir kadının hatırını kırmak, onu incitmek ve ona karşı saygısızca davranmak en ayıp işlerden biri olarak görülür.

Adıgelerde kadına verilen değer yaşamın her alanında belirgin bir biçimde gözlemlenebilir.

1829 yılında Kafkasya?da bulunan bilim adamı Jan Şarl De Bess şöyle anlatır kitabında : "Bir atlı yolda bir kadın ile karşılaştığında, atından iner ve atını kadın'a verir binmesi için; eğer kadın bunu kabul etmezse adam atının gemini tutarak kadına gideceği yere kadar yaya olarak eşlik eder."

Bir atlı yolda bir erkekle karşılaştığında eğerinin üzerinde hafifçe doğrulup onu selamlaması yeterli idi, fakat eğer bir kadınla karşılaşmışsa atından inip onu selamlamak ve ona bir süre eşlik ettikten sonra yoluna devam etmek gerekirdi.

Bir gurup erkeğin oturduğu bir odaya kadın davet edildiğinde veya öyle bir ortama kadın geldiğinde kadın en iyi yere oturtulur ve erkekler ayağa kalkarak ona güzel sözler söylerler gönlünü alırlardı. Sofrada olanın iyisi kadına ikram edilirdi, odada bir kadın olduğu sürece sert bir ifade ile konuşulmaz. Kötü söz ve küfür benzeri kelimeler kullanılmaz, bu tür konuşmalar kadına duyurulmazdı.

Kadının gözü önünde hayvanlar kamçılanmaz, onlara vurulmaz, bir yolculuğa çıkılacaksa, kadınlar sürücünün at'ı(veya öküzü) kamçıladığını görmeyecek şekilde oturtulurlardı.

Çeşmelerde veya derelerde kadın suyunu doldurup işini bitirmedikçe atlılar oraya atlarını sulamak için girmezlerdi.

Dörtnala giden atlı eğer kadınların olduğu bir yerden geçiyorsa yavaşlardı, silahını göstererek tutmaz, kadının olduğu yerde silah çıkmazdı.

Eğer erkek bir kapı önünden geçerken bir kadının odun kırdığını veya benzer ağır bir iş yaptığını görürse yanına gider o işi kadının elinden alıp kendisi yapar ve sonra yoluna giderdi.

Yolculukta kadının rahat etmesi için azami özen gösterilir, eğer dağda, ormanda veya yolda yemek yenecekse kadına yemek yaptırılmaz bu iş erkekler tarafından yapılırdı.

Görüldüğü gibi Adıge toplumu töresinin gereği olarak kadını en üst mertebede tutmakta ve ona hak ettiği değeri vermektedir.

Bunun yanı sıra büyük sıkıntılar çekip baskılara uğrayan, pek çok hakkı gasp edilen kadınlar da olmuştur toplumumuzun içerisinde. Fakat bunun asıl sorumlusu Adıge toplumu ve töresi olmayıp sonradan pek çok geleneğimizin deforme olmasına yol açan din kaynaklı davranış biçimleri ve bunu kendi çıkarları için en iyi şekilde kullanan feodalitedir.

Bu tür istisnalar hiç bir zaman Adıge toplumunu ve töresini tümüyle sorumlu kılmaz ve kapsamaz fakat yinede günümüzde bile o dönemlerden kalmış ve Adıge kültürüne uygun olmayan pek çok hatalı davranış biçimi hala muhafaza edilmektedir maalesef."

26 Eylül 2009 22:06

kurt bakışlı
Kapalı

kadınların hepsine saygı duyduk, hele ki islam ve anadolu ruhunu da kabzetmiş kadın gibi kadınlara selam olsun..

26 Eylül 2009 22:33

dilŞAD2
Kapalı

Amcamın hanımı çerkez...Ben böyle bir kadının yeryüzünde var olduğuna şahit olduğum için şanslıyım....

Amcamın eve geleceği saatten iki saate önce başlar hazırlığa...

Yemek,temizlik falan en son geçer ayna karşısına süslenir....:))En güzel kıyafetlerini giyer...Sanki amcam ilk defa eve geliyor...sanki uzun zamandır görüşmediler...

Şaşalayıp kalıyorum...Meğerse anadan neneden ahretliklerinden öyle görmüşler..

Bir de yengem evde misafir varken ya da amcam varken evin köşesindeki koltuğa oturmaz...Oturtamayız birtürlü...Ben zorla oturtmayı başardım baş köşeye; kadıncağız kıpkırmızı kesildi....:))

Hayranım çerkez kadınlarına...

Becerikli ve çok ilgililer ama bu ilgiyi bazen abartıyorlar....İmdaaaat diye kaçmak istiyorum yahu....

Sonra aynı şeyleri bizimkiler de bizden istiyor...Olmayınca da cingar çıkıyor....:))

13 Mayıs 2012 22:18

semerkand17
Kapalı

aynı zamanda çerkes kadınlar eşlerine ve çevrelerine karşıda oldukça saygılı bir tutum sergilerler...saygı çok önemlidir

15 Mayıs 2012 11:17

bahadır subatay
Yasaklı

Yeryüzünde benim eşim kadar iyi yürekli, tatlı dilli, namuslu ve becerikli şu ana kadar görmedim.

15 Mayıs 2012 11:28

eşit mesafe
Kapalı

bahadır,

kaç kişi gördünüzde yer yüzünde sizin eşiniz kadar iyi yürekli, tatlı dilli, namuslu ve becerikli değil?

15 Mayıs 2012 15:27

bahadır subatay
Yasaklı

Çok gördüm. Hem de görmek istemeyeceğim kadar. Bana göre benim eşim böyle. Size göre de sizin eşiniz öyle olabilir, saygı duyarım.

15 Mayıs 2012 19:08

eşit mesafe
Kapalı

bekar yani eşimiz olmadığı için bir şey diyemiyeceğim :), sizin görüşünüz olabilir bir şey demedik,siz öyle deyince bende öyle soru sormak istedim bu kadar.

Başlığın konusunu değiştirmemiş olayım;gördüğüm kadarı ile çerkesler iyi insanlardır,aile ve benzeri konularda değerlerini korurlar ve önem verirler.

15 Mayıs 2012 22:14

dzud_jiyy
Yasaklı

çerkeslerde kadına saygı olduğu kadar kadının da erkeğe saygısı vardır, aşırı bulunabilir çoğu kimse tarafından. Benim de abartıldığını düşündüğüm çoğu adet "saygı" kelimesi üzerinde bina edilmiştir, kültür globalizm tehdidi ile yok olma noktasına doğru ilerlemektedir

16 Mayıs 2012 08:41

bahadır subatay
Yasaklı

Sizi kırdıysam özür dilerim. Tabi sorabilirsiniz.

16 Mayıs 2012 10:04

şehb@l
Başbakan Müsteşarı

Çerkeslerde kadına saygı ve kadının saygısı hayranlık uyandırıcı

26 Mayıs 2012 21:49

SERTDAVUL
Yasaklı

Çerkezlerde ve Orta Asya'da nice devletler kurmuş olan eski Türklerde kadına saygı ön plandaydı. Araplarda ise tam tersi vardır. Kadınlar ikinci sınıf yaratıktır ve 9-10 yaşlarında ihtiyarlara para karşılığında satılırlar. Kölelik ve cariyelik, kumalık 5000 seneden beri böyledir. İsteyen Arap ülkelrine gider ve bunları yakından görür.

Toplam 11 mesaj
 
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?