Editörler : Cüneyt Barışoglu
03 Ekim 2009 19:12   


2009 icra müdürlüğü sınav soruları

Arkadaşlar 2009 İcra müdürlüğü sınavı bugün yapıldı. Sınava giren arkadaşlar sınavda çıkan ve aklına gelen soru ve cevaplarını buradan paylaşssınlar lütfen.

Ben aklıma gelenleri paylaşayım.

-Alan bilgisinin ilk sorusu Emre muharrer senet sorusu: Cevap: BONO

-Kambiyo senetlerine özgü haciz yolunda rehne başvurma zorunluluğu yoktur.sorusu

-Aşağıdakilerinden hangisi icra müdürünün ödeme emrinde araştırması gereken hususlardan değildir.Cvp. Zamanaşımına uğrayıp uğramadığı

-Aşağıdakilerinden hangisi icra mahkemesinin görevi değildir. Cvp:Emin değilim

-Ticareti terk eden tacir ticareti terk ettiğinin ilanından itibaren 1 yıl daha iflasa tabidir sorusu.

-Konkondoto komiserinin ücretini kim öder sorusu.Cvp: İcra mahkemesi

-Tebligat en bilinen en son adrese yapılır sorusu.

-Bir şahsa adresinden başka bir yerde tebligat yapılabilmesi için şahsın kabulü gerekir sorusu.

-Aynı mahkemenin birden fazla dairesi bulunan yerlerde dava dilekçelerinin kaydına mahsus olup bu dilekçelerin mahkemeler arasındaki dağıtımını gösteren ve nöbetçi mahkeme tarafından tutulan defter. Cvp: Tevzi defteri

-Bilgisayar kullanılan hukuk ve ticaret mahkemelerinde dava dilekçesinin tevzi bürosu bilgisayarına kayıt tarihi davanın açıldığı tarihtir sorusu.

-İcra ve iflas kanunun nizamnamesine göre müflisin taşınır ve taşınmaz mallarını ve takdir edilen kıymetlerini gösteren defter sorusu. Cvp: Mevcuad defteri

-

03 Ekim 2009 19:13

fortunas78
Aday Memur

Arkadaşlar aklına gelen soru ve cevapları buraya yazın. Herkes faydalansın. Ben yazabildiğim kadar yazdım. Herkese başarılar,

03 Ekim 2009 20:09

fortunas78
Aday Memur

Arkadaşlar kimsenin aklına soru gelmiyormu. Damlaya damlaya göl olur. Paylaşalım lütfen.

03 Ekim 2009 20:12

erzmurat
Aday Memur

moraller bozuk arkadaşım..:(

03 Ekim 2009 20:20

fortunas78
Aday Memur

Arkadaşım cansağlığı olsun. Daha bizimde geçeceğimiz meçhul. Maksat bilgiler paylaşılsın. Saygılarr.

03 Ekim 2009 20:30

avukatismail
Aday Memur

400. nün puanı kaçta kapanır arkadaşlar bence 75 i geçmez

03 Ekim 2009 20:32

fortunas78
Aday Memur

Valla arkadaşım ben ilk defa girdim sınava. Puanlar hakkında pek bi bilgim yok. Teşekkürler

03 Ekim 2009 20:39

avukatismail
Aday Memur

hangisi dava dilekçesinde bulunması zorunlu değildir- hukuki sebepler

hangisine icra mahkemesinde bakılmaz- borçtan kurtulma davası

benim aklıma gelenler

03 Ekim 2009 20:50

mutlak.butlan
Aday Memur

hakimin çekinme nedeni : evlatlık,

aciz belgesi alınan dosyalar:20 sene

iflasta belgelerin saklanması :5 yıl

retret,

03 Ekim 2009 20:52

avukatismail
Aday Memur

ifalasta belgelerin saklanması diye bir soru varmıydı valla hatırlamadım,

03 Ekim 2009 20:52

virulento
Aday Memur

Bonoda keşideciye karşı zamanaşımı süresi 3 yıl,

Mahkumlara tebligat bizzat kendilerine yapılır.

Yeniden düzenlenen poliçe sorusunun cevabı RETRET,

Ciro silsilesindeki bir üsttekine başvurma yolu, MÜRACAAT HAKKI,

Vekile özel yetki verilmesini gerektiren işlem, SULH

03 Ekim 2009 20:55

canavaruspapurus38
Memur

ben otobüsta gelirken baya soru çıkarttım. tam soru olarak hatırlayamıyorum fakat siz cevaplardan hatırlayabilirsiniz. buyrun sorular...

1- bilanço

2- mevcudat defteri

3-komiserin ücreti icra mahkamesi

4- ilanen tebliğ 7 gün sonra yapılmış sayılır

5- tebliği alan tebellüğe muteberse teb. geçerli

6- aynı konuutta oturan hizmetliye tebligat

7- medeni usulde ki redret sorusu

8- zamanaşımı sorusu

9- keşideciye karşı açılacak davada zamanaşımı

10- aciz vesikası e şıkkında 10 yıl ile alakalı bi cevap vardı

11- yine aciz vesakasında zamanaşımı süresi nekadardır 20 yıl

12-hangisi tebligat yapamaz diye bi soru vardı ben vakıf dedim ama bilmiyorum

13-hangisi damga vergisinden müstesnadır. diye soru vardı ama şıkları hatırlamıyorum

14-hangisi emre muharrer senettir. bono imiş

15-poliçede kabulün yasaklanması ili ilgili bi soru vardı

16-tevzi defteri

17-esas tefteri

18-icra mahkemesinde tutulması zorunlu olmayan defter

19-soruyu tam hatırlamıyorum ama, kasa defteri,muhabere defteri falan vardı...

20- müflisin defteri 10 yıl saklanır.

21- hangisi malvarlığını ilgilendiren kymetli evraktır

22-hangisi aciz vesikasının sicilden silinmesini sağlar

23-2 iş günü içinde para yatar.

24-davanın konusu ile davayı açanın bütünleştiği durum, dafa sıfatı falan vardı

25-hangisi vekilin vekaletnamesinde özel yetki gerektirir

26-3. duruşmada dava harcının ne kadarı yatar

27-hacizde mal satılmadan önce harcın ne kadarı alınır

28-adliyelere gelen evraklar kimin izniyle açılır gibi bi soru vardı

29-çeklerde ciro ile alakalı bi soru vardı

30-ikrar sorusu, vasıflı, bileşik, bağlantılı bileşik...

31- hangisi davetiyede yer almaz..

32-çeklerde kendinden önceki cirantalara başvurursa buna ne denir..

33-hangisi icra mahkemesinin görevi değildir

34- ticareti terkeden tacir 1 yıl

35- tebligat bilinen en son adrese yapılır

36- bilgisayar kulanılan tevzi birosu

03 Ekim 2009 20:55

avukatismail
Aday Memur

keşideciye karşı zamanaşımı süresi 1 yıl değilmiydi

03 Ekim 2009 21:01

madyem
Aday Memur

damga vergisine göre yabancı paraların türk parasına çevrilmesi nasıl olur?

karar ve ilam harcının 4/1 peşin alınır ,geriye kalan kısmı ne kadar süre içinde ödenir..

bilanço sorusu var.

03 Ekim 2009 21:01

mrtsrky
Kapalı

şimdi ankaradan geldim elimin tozuyla ilk aklıma gelenleri ve benim işaretlediğim seçenekleri söyleyeyim.

Çekin cirosu ile alakalı soruda muhatap bankaya yapılan ciro makbuz hükmündedir,

Senet vade 3 yıl,

Humk ta,husumet,

Humk,ta, vasıflı ikrar,( ben basit yapmıştım ama yanlışmış )

cevabının bilonço olduğunu ve geçen sene çıkan soru,

borçtan kurtulma davası,

görünüşüne nazaran 18 yaş,

tahsil harcının yarısı,

damga vergisi istisna olan bana göre ,kişiler lehine resmi kurumların .....

maliye bakanlığı tayin eder döviz kuru ( yanlış yaptım )

azami süre iflas süresi 1 yıl

ilginç bir soru bence emre muharrer senetten ne anlaşılır,bono işaretledim ama ,kime göre neye göre ? Kanunen emre yazılı senetler çek poliçe bono.

Vakıflar TK hükümleri uyarınca çıkaramaz

kabule arz olan soruda cirantanın arz yasağı nı işaretledim ,emin değilim.E şıkkıda olabilir.

Bono ile ilgili bir soru vardı,ben ona geçersizdir dedim,nama yazılı olabilmesi için menfi kaydının konması gerek,bence.

Neyse bi şeyler içeyim,aklıma geldikçe yazarım,bekleriz.

03 Ekim 2009 21:02

richard
Şube Müdürü

hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar.

03 Ekim 2009 21:10

madyem
Aday Memur

davadan feragat üçüncü celsede vuku bulursa ne kadar harç alınır.

vezne bulunan yerlerde mahkemeye gelen ve başka mahkemelere gönderilen evrakın kaydedildiği defter..

muhakeme sırasında gelen evrakın kalemde açılması için kimin izni gerekir gibi bir soru..

tahsilat makbuzu ile ilgili soru

03 Ekim 2009 21:11

mrtsrky
Kapalı

canavar kopyalıyorum müsadenle bana göre cevaplar,,

1- bilanço doğru,

2- mevcudat defteri doğru

3-komiserin ücreti icra mahkamesi doğru

4- ilanen tebliğ 7 gün sonra yapılmış sayılır doğru

5- tebliği alan tebellüğe muteberse teb. geçerli bu şekilde değildi sanırım,muhatap kabul ederse tebligat yapılır şeklinde idi ve cevap oydu .

6- aynı konuutta oturan hizmetliye tebligat doğru

7- medeni usulde ki redret sorusu ,kıym.evr.doğru

8- zamanaşımı sorusu icra müdürü bakamaz doğru,

9- keşideciye karşı açılacak davada zamanaşımı bunu hatırlamıyorum,

10- aciz vesikası e şıkkında 10 yıl ile alakalı bi cevap vardı bunu tam hatırlayamadım ama icra iflas yönetmelikte müflisin defterleri kaç yıl saklanır cevabı 10 yıldı

11- yine aciz vesakasında zamanaşımı süresi nekadardır dosyaların saklanma süresi 20 yıl doğru

12-hangisi tebligat yapamaz diye bi soru vardı ben vakıf dedim ama bilmiyorum doğru

13-hangisi damga vergisinden müstesnadır. diye soru vardı ama şıkları hatırlamıyorum bunu yazmıştım.

14-hangisi emre muharrer senettir. bono imiş ,bunu işaretledim ama emin değilim.

15-poliçede kabulün yasaklanması ili ilgili bi soru vardı ,hatırlamadım.

16-tevzi defteri doğru

17-esas tefteri doüğru

18-icra mahkemesinde tutulması zorunlu olmayan defter ,bence değişik işler ve istinabe defteri,

19-soruyu tam hatırlamıyorum ama, kasa defteri,muhabere defteri falan vardı...,vezne teşkilatı olan yerlerde hukuk ve ticaret mahkemelerinde cevap muhabere defteri,

20- müflisin defteri 10 yıl saklanır.doğru ,yukardaki demekki başka soru.

21- hangisi malvarlığını ilgilendirena ayni nitelikte kymetli evraktır ,varant.( taşıma senedi )

22-hangisi aciz vesikasının sicilden silinmesini sağlamaz? Alacaklı ölürse.

23-2 iş günü içinde para yatar. bunu hatırlamıyorum.

24-davanın konusu ile davayı açanın bütünleştiği durum, dafa sıfatı falan vardı Cevap HUSUMET

25-hangisi vekilin vekaletnamesinde özel yetki gerektirir,Sulh

26-3. duruşmada dava harcının ne kadarı yatar 2/3

27-hacizde mal satılmadan önce harcın ne kadarı alınır,yarısı,

28-adliyelere gelen evraklar kimin izniyle açılır gibi bi soru vardı,hakim diye tahmin ediyorum.

29-çeklerde ciro ile alakalı bi soru vardı,pas

30-ikrar sorusu, vasıflı, bileşik, bağlantılı bileşik... vasıflı

31- hangisi davetiyede yer almaz..tc kimlik numaralı

32-çeklerde kendinden önceki cirantalara başvurursa buna ne denir.. müracaaat hakkı demek istiyorum.

33-hangisi icra mahkemesinin görevi değildir,borçtan kurtulma,

34- ticareti terkeden tacir 1 yıl,bence doğru

35- tebligat bilinen en son adrese yapılır,doğrudur ,

36- bilgisayar kulanılan tevzi birosu,doğrudur,

37-Rehin açığı belgesi mi yoksa kesin borç ödeme aciz belgesi hangi hakkı vermez vardı,sanırım cevap ,iptal davası açma hakkı idi,yanlışlardayım:)

38-Yargılama sırasında masraf verilirse kim alır,duruşmadaki katip dedim,bakalım ne çıkacak.

Herkes fikrini yazarsa daha sağlıklı olur ve az soru kaldı

03 Ekim 2009 21:12

virulento
Aday Memur

avukatismail arkadaş zamanaşamının keşideciye karşı 1 yıl olduğunu söylemişsin, ama soruda bonodaki zamanaşımını soruyordu, bonoda her hangi bir ayrım yok ne olursa olsun 3 yl yani ben böyle biliyorum, soruda da bono soruluyordu dimi.

03 Ekim 2009 21:14

mrtsrky
Kapalı

muhatap ölürse tebligat iade olur.

03 Ekim 2009 21:16

avukatismail
Aday Memur

valla hatırlamıyorum 1 yıl yaptım

Toplam 902 mesaj
12345678910111213»
ANKET
Sizce ülkemizin en büyük sorun nedir?