Editörler : asaygin
06 Ekim 2009 20:47   


Kapalı
Kahramanmaraş ilimizi tanıyalım!!

Türkiye'nin kalesi Maraş....

KAHRAMANMARAŞ ili;

Akdeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin birbirine komşu olduğu yörede yer alır. Doğu ve güneydoğusundaki küçük bazı bölümleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi' nin, kuzey kesimi Doğu Anadolu Bölgesi' nin, güneydeki büyük bölümü ise Akdeniz Bölgesi'nin sınırları içinde kalır. Kahramanmaraş ilinin yerleşim tarihi çok eskilere dayanır. Eskiden birçok kervan yolunun geçtiği il topraklarından, bugün de Anadolu'nun bazı kesimlerini birbirine bağlayan kara ve demiryolları geçer. i. Dünya Savaşı'ndan sonra ingilizler ve Fransızlar tarafından işgal edilen yörede halkın katılımıyla gerçekleşen silahlı mücadele, Kurtuluş Savaşı'nın yiğitliklerle dolu ve anılmaya değer dönemleri arasında yer alır.

Dövme dondurmasıyla ünlü olan Kahramanmaraş, ülkemizin gelişmekte olan illerindendir.

06 Ekim 2009 20:51

****_06neslihan_06**
Kapalı

Tarihi;

Kahramanmaraş ilinin çeşitli kesimlerinde yapılan kazı ve araştırmalarda günümüzden yaklaşık 45-15 bin yıl öncesini kapsayan Yontma Taş Devri'nde bu yörede insanların yaşadığını kanıtlayan buluntulara rastlanmıştır. İÖ 2000'lerde önemli kervan yollarının geçtiği bu topraklarda Asur ticaret kolonileri döneminde kent devletleri kurulmuştu. Daha sonra Hitit egemenliğine giren yörenin halkı Hurri, Luvi ve Aramiler'den oluşuyordu. Asurlular'la Urartular'ın Hatti ülkesi olarak adlandırdığı bölgenin sınırları içinde yer alan yörede Geç Hitit Devletleri'nden Gurgum kuruldu. Bir süre bağımsız olarak yaşayan Gurgum, daha sonra sırasıyla Asurlular'a ve Urartular'a bağlandı. İÖ 7. yüzyılda Anadolu'yu yıkıp yağmalayan Kimmerler Gurgum kent devletini de ortadan kaldırdı. İÖ 7. yüzyıl sonlarında Medler'in egemenliğine giren yöre, daha sonra Persler'in ve Makedonya Krallığı'nın eline geçti. Bir süre Kapa-dokya Krallığı'nın sınırları içinde kalan bu topraklar, İÖ 1. yüzyıl başlarında Pontos Krallığına bağlandı. Pontos, Dikran ve Roma arasında el değiştiren yöre, İS 18'de kesin olarak Roma egemenliğine girdi. Kahramanmaraş ve çevresi Roma döneminde Sasaniler' in, Bizans döneminde de Araplar'ın saldırısına uğradı, 1079'da Urfa Haçlı Kontluğu' nun, 12. yüzyılın başında da Selçuklular'ın eline geçti. Danişmendli, Haçlı, Anadolu Selçuklu, Moğol ve Memlûk yönetimlerinden sonra 1339'da Dulkadıroğulları'nın egemenliğine giren yöre, 1521'de kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı. 1839 Nizip Savaşı'ndan sonra bu topraklar bir süre Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın yönetiminde kaldı.

Mondros Mütarekesi'ni izleyen günlerde bölgede işgal hareketine başlayan İngilizler, 22 Şubat 1919'da Kahramanmaraş'a girdi. Daha sonra İngilizler'in boşalttığı yöreyi 30 Ekim 1919'da Fransızlar işgal etti. 29 Kasım' da kurulan Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti işgalcilere karşı silahlı mücadeleyle direnmeye karar verdi. Fransız işgali 11 Şubat 1920'de sona erdi.

Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti:
06 Ekim 2009 20:52

ceviz.
Yasaklı

neslihan sen maraşlı mıydın?

46 koysana adının önüne! kışın kar altında , yaşar pastanesinden alınan bi külah dondurmanın verdiği haz anlatılamaz, yaşanır...

06 Ekim 2009 20:52

Tarık-Öğretmen
Şube Müdürü

kahramanmaraş ilimiz dedin:)

dondurması geldi hemen aklıma:)

Afiyet olsun Tark Hocam
06 Ekim 2009 20:57

****_06neslihan_06**
Kapalı

cevizzzzzzzz seni görmek ne güzel sen nerelerdesin arkadaşım hoş geldin!!yok ben kahraman maraşlı degilim ceviz Ankaralıyım ama illerimizn tarihçesini işleyip hem ögreniyorum hemde arkadaşlar belki yaralarınırlar diye düşündüm sen nereliydin ceviz yarında o ilimizi alalım tarık hocam dondurma demeyiniz rica ederim bana yasak:(((

06 Ekim 2009 20:59

ceviz.
Yasaklı

maraşa gelmişken ordan antep e geç orayı tanıt,

ben antepliyim.

yemeklerden girer, turizmden çıkarsın:)

06 Ekim 2009 20:59

karakocali
Kapalı

Teşekkürler 06Neslihan Hocam,

Kahramanmaraşın Kahramanlık madalyasının bir örneği sizindir..:)) Eminim ki tarih sizi unutmayacak. Elleirnize sağlık yeniden...)

06 Ekim 2009 21:00

****_06neslihan_06**
Kapalı

Doğal Yapı;

Önemli bir bölümü 1.500 metreyi aşan oldukça yüksek bir alan üstünde yer alan il topraklarını Güneydoğu Toroslar'a bağlı dağlar en-gebelendirir. Akarsu vadileriyle yer yer derin biçimde yanlmış olan bu engebeli alanın en yüksek noktası, doğu kesimde 3.081 metreye ulaşan Nurhak Dağı'dır. İl topraklarındaki önemli yükseltilerden Berit Dağı da orta kesimde 3.027 metreye ulaşır. Dağların yüksek kesimlerinde yer alan çayırlarla kaplı sulak yaylalar hayvancılık açısından önem taşır.

Kahramanmaraş ilinin alçak kesimlerindeki düzlükler tarıma elverişli alüvyonlu topraklarla örtülüdür. Bunlardan ilin kuzeyinde yer alan Elbistan Ovası, Doğu Anadolu Bölgesi' nin güneyinde ve hemen hemen batı-doğu doğrultusunda uzanan Elbistan-Malatya-Elazığ(Uluova)-Palu-Muş çöküntü alanı dizisinin en batısında yer alır. İlin güney kesiminin doğal yapısını önemli ölçüde Kahramanmaraş-Hatay çöküntü oluğu belirler. Kuzeyde Kahramanmaraş kentinin kuzeydoğusundaki Ahır (Maraş) Dağı'nın güney yamaçlarına dayanan bu çukur alan, güneyde Hatay ilinin güneyindeki Ziyaret Dağı'na kadar uzanır. Bu çukur alanın il sınırları içindeki bölümünde yer alan başlıca düzlükler Kahramanmaraş ve Narlı ovalarıdır.

Kahramanmaraş ilinden kaynaklanan suların büyük bölümü Akdeniz'e, küçük bir bölümü de Basra Körfezi'ne doğru akar. Ceyhan Irmağı'nın, Elbistan kenti yakınındaki Pınarbaşı yöresinden çıktığı kabul edilir. Bu ırmağı besleyen başlıca kollar Hurma, Göksün, Söğütlü ve Aksu çaylarıdır. İlin doğu kesimindeki küçük bir bölümün sularını toplayan Göksu Çayı, il sınırları dışında Fırat Irmağı'na katılır. Kahramanmaraş ilinde doğal göl yoktur. Sulama amacıyla Aksu Çayı üzerinde kurulan Kartalkaya Barajı'nın ardında suların birikmesiyle bir yapay göl oluşmuştur.

Bir geçiş alanında yer alan Kahramanmaraş ilinin kuzey kesimi kara ikliminin, orta ve güney kesimi Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. İklime bağlı olarak bu kesimlerin doğal bitki örtüsünde de farklılıklar görülür. Kuzey kesimdeki dağlar çıplak ve Elbistan Ovası'nın doğal bitki örtüsü bozkır (step) görünümün-deyken, güneye doğru gidildikçe doğaya yeşillik egemen olur. Dağlık yörelerin alçak kesimlerinde meşelerden, yükseldikçe de kayın, kızıl çam, köknar, sedir, kara çam ve ardıçlardan oluşan ormanlara rastlanır. İlin güneyinde Akdeniz kıyısına yaklaşan alçak kesimlerde maki toplulukları görülür

06 Ekim 2009 21:02

*huzur14.*
Yasaklı

sn karakocali siz başlığı neslihan hanıma mı kaptırdınız:)

06 Ekim 2009 21:04

****_06neslihan_06**
Kapalı

sn karakocali Kahramanmaraşımızn ve hepimizin onur kaynagı olan bu madalyayı unutmak olurmu editörümüzden rica edecegim bu madalyayı özellikle buraya alması için!!

ceviz hemen yarın gaziantep'imiz alacagım söz arkadaşım bu iki nadide ilimizn kurtuluş savaşındaki mücadeleleri nasıl hafılzardan silinebilir ki???

06 Ekim 2009 21:07

ceviz.
Yasaklı

gerçi maraşla urfayı kurtaran da biz anteplilerdek ama, neyse biri kahraman biri de şanlı olsun bari dedik...

06 Ekim 2009 21:09

****_06neslihan_06**
Kapalı

sn karakocali siz başlığı neslihan hanıma mı kaptırdınız:)

*huzur14.*

************************************************************************

huzrcugum güzel arkadaşım bolu'yuda alacaktım ama sen hızlı davrandım şekercigim:)))

*********************************************************************

bu güzel ilimizin yüzölçümü ve ilçeleri;

YÜZÖLÇÜMÜ: 14.327 km2.

NÜFUSU: 840.472 (1985).

İL TRAFİK NO: 46.

İLÇELER: Kahramanmaraş (merkez), Afşin, Andırın, Çağlıyancerit, Elbistan, Göksün, Pazarcık, Türkoğlu,Nurhak,Ekinözü.

İLGİ ÇEKİCİ YERLER: Çamlık, Kapıçam, Pınarbaşı, Başkonuş ve Çınar Geçidi orman içi dinlenme yerleri; Maraş, Hurman ve Kız kaleleri; Karahöyük; Turunçlu ve Ufacıklı köylerindeki yapı kalıntıları; Kaşanlı köyündeki kaya kabartması; Kahramanmaraş, Afşin ve Elbistan ulucamileri; Taş Medrese; Haznedarlı, Hatuniye ve Himmet Baba camileri; Eshab-ı Kehf Külliyesi; İklime Hatun Mescidi; Taşhan, Tuzhan, Hışırhan ve Kuruhan; Ceyhan ve Körsulu köprüleri; Kahramanmaraş Müzesi.

06 Ekim 2009 21:11

*huzur14.*
Yasaklı

olmazzzz vermem boluyu:)

nikinden utan derler adama,birde koca koca yazmış 14 derler:)

....

bende dedim hiç maraşlı yok anlaşılan:)

06 Ekim 2009 21:13

karakocali
Kapalı

Sütçü İmam

Evet huzur14 ..:)

Bana sadece tebrik etmek kalıyor Neslihan Hanımı, çalışkanlığı ve Türkiye sevdası için.

Evet ben de Dilşad Editörden rica edeceğim Madalyamız ile Kalemizin resimlerini

Kalenin eski resmi için link vereyim bende bari.....:)

http://www.sehirler.net/resim-kahramanmaras-resimleri-38-kahramanmaras-kalesi-494.htm

06 Ekim 2009 21:19

****_06neslihan_06**
Kapalı

olmazzzz vermem boluyu:)

nikinden utan derler adama,birde koca koca yazmış 14 derler:)

....

bende dedim hiç maraşlı yok anlaşılan:)

*huzur14.*

*************************************************************

sevgili huzur ben hocamızı özelindne rahatsız ederek:((((((( başlık konusunda kendilerinden izn aldım yoksa böyle bir şeye kalkışmazdım(yani laf aramızda yüzsüzlük yaptım huzur) tabii ki bak sagolsun ceviz arkadaşımlada görüştük yarın konumuz Gaziantep olacak

06 Ekim 2009 21:22

*huzur14.*
Yasaklı

hımm tamam...

06 Ekim 2009 21:23

****_06neslihan_06**
Kapalı

Tarihi Eserler

--------------------------------------------------------------------------------

Kahramanmaraş tabiî güzellikleri ve târihî eserleri çok olan bir ilimizdir. Fakat târihî eserlerden çok az bir kısmı kullanılır vaziyettedir.

Ulu Câmi: Dulkadiroğullarından Alâüddevle bin Süleymân tarafından 1496?da yaptırılmıştır. Ekmekçi Mahallesindedir. Câminin ahşap işleri ve süslemeleri çok güzeldir.Mihrabı bitki ve geometrik motiflerle süslüdür. Minâre renkli taş süslemeli ve Memlûklü tarzındadır.

Hâtuniye Câmii: Yavuz Sultan Selim?in büyükannesi ve Alâüddevle?nin hanımı Şemsi Sultan tarafından yaptırılmıştır. Pencere demirleri dövme demirden yapılmış olup, büyük bir sanat eseridir. Son cemâat yerinin solunda bir türbe bulunmaktadır.

İklime Hâtun Mescidi: Alâüddevle?nin kızı İklime Hâtun adına 1549?da yaptırılmıştır. Yanında bir türbe vardır. Kare plânlı mescidin kubbesi yıkılmıştır.

Ulu Câmi: Elbistan ilçesindedir. On altıncı asırda Osmanlılar devrinde yapılmıştır. Minâresi kesizgen tabanlı ve silindirik gövdelidir.

Taş Mescid ve Medrese: Alâüddevle?nin kızı adına yapıldığı tahmin edilen yapının kitâbesi yoktur. Medrese dörtgen plânlı açık avlu çevresinde sıralanmış bölümlerden meydana gelmektedir. Yanında mescid ve türbe olup, türbede dört kabir vardır. Medrese Hâfız Ali Efendi İlmî Eserler Kütüphânesi ve mescid olarak kullanılmaktadır.

Eshâb-ı Kehf Külliyesi:Afşin ilçesine 7 km uzaklıkta câmi, ribat ve kervansaraydan meydana gelen bu külliye Eshâb-ı Kehf?in makamları olarak kabûl edilir.

Ceyhan Köprüsü: Eski Kahramanmaraş-Göksun yolunda Ceyhan Nehri üzerinde kurulmuştur. On dört veya on altıncı asırda yapıldığı tahmin edilmektedir. 150,60 m uzunluğunda altı gözlü bir köprüdür. Çeşitli devirlerde yapılan tâmirler yüzünden orijinal yapısı kaybolmuştur.

Maraş Kalesi: Şehrin ortasındadır. Hititler zamânında yapılan yığma tepe (Höyük) üzerine M.Ö. 8. asırda yapılmıştır. Yıkık kalenin duvarları onarılmıştır. Eskiden Maraş Müzesi bu kaleydi.Hitit, Roma ve Osmanlı devirlerine âit eserler sergilenmektedir.Selçuklular tarafından tâmir ettirilmiş olan kaleye Kânûnî Sultan SüleymânHan câmi yaptırmış ve kaleyi onartmıştır. Kânûnî devrinde kalede 10 adet ev bulunuyordu. İstanbul Arkeoloji Müzesinde bulunan Hitit ?Maraş Arslanı? heykeli bu kaleden alınmıştır. Kalede dört arslan bulunuyordu. Üçü kayıptır.Kale 128 x 60 = 7680 m2 sahayı kaplar ve duvar kalınlığı 160 santimetredir. Kalede bugün park vardır.Kale ile Çukurhamam arasında tünel yer alır.

Sütçü İmam Anıtı: Kurtuluş Savaşı sırasında Türk kadınlarına sarkıntılık yapan Fransız askerini öldüren ve böylece düşmana karşı direnişi başlatan Sütçü İmam hâtırasına şehit edildiği yere 1936?da dikilmiştir. Kitâbesinde; ?31 Teşrin 1920?de Sütçü İmam, Türk nâmusunu burada silâhıyla korudu, 1936? yazılıdır.

Meryem Çil Kalesi: Andırın?dadır. Efsânelere konu olmuştur.

Köroğlu Kalesi: Pazarcık?ta ve Aksu Vâdisi üzerinde, Abbâsîler tarafından Toroslardan gelecek Bizans saldırılarına karşı sekizinci asırda yapılmıştır.

Hurman Kalesi: Afşin yakınlarındadır. Romalılar devrinden kalmıştır.

Kız Kulesi:Elbistan ilçesinin Kale köyünde bir tepe üzerindedir. Kaleden günümüze sâdece burç kalıntıları ulaşmıştır. Ortaçağlara âittir. Hitit Mezarları: Ahırdağ eteklerindedir. Karahöyük: Elbistan?da olup Hititlere âit yerleşme merkezidir. Mamut İskeleti: Gâvur Gölü kurutulurken, taşlaşmış çok eskiden yaşayan ?mamut? iskeleti bulunmuştur. Kırk Mağaralar: Pazarcık?tadır. Yılanlı Mağara: Pazarcık-Ufacıklı köyü yakınındadır. Göksun Kalıntıları: İlçeye bağlı 5 km uzaklıktadır. Taban mozaikleri, kilise kalıntıları ve kral mezarları vardır. Çamurlu ve Değirmendere köylerinde ise çok miktarda Oyma Taş Mağaraları çeşitli devirlere âit kale kalıntıları ve antik çağa âit eserler bulunur.

Mesîre yerleri: Kahramanmaraş?ta tabiî güzellikler çoktur. Başlıcaları şunlardır:

Güvercinlik:Maraş-Kayseri karayolu üzerinde il merkezine 15 km uzaklıktaki güzel bir mesîre yeridir. Güvercinlik Barajının yakınında yerden kaynayan suları vardır.

Ali Kayası: Maraş-Kayseri karayolu üzerinde il merkezine 25 km mesâfede, görünüşü çok heybetli 150 m yükseklikte dimdik bir kara taş kütlesidir. Menzelet Barajının dolmasıyla yarısı sular altında kaldı.

Fırnız: Etrâfı ormanlarla kaplı bir vâdidir. Vâdiden akan suyun etrafı güzel bir dinlenme yeridir. Suda tatlı alabalık bulunur.

Tekir: Çam ve ardıç ormanları ve bol akarsuları ile güzel bir mesîre yeridir. Ardıç, ismi verilen pınarın suyu meşhurdur. Yakınında bulunan Delihübek Dağının balı ile Tekir Çayının alabalığı meşhurdur.

Çınar Geçidi:Andırın ilçesine 4 km uzaklıkta orman içi dinlenme yeridir. Soğuk suları meşhurdur.

Döngele Mağaraları: Maraş-Kayseri yolu üzerinde, il merkezine 35 km uzaklıktadır.Mağaralarda eski devirlere âit kalıntılar ile soğuk kaynak suları vardır.Kaynak suları mağara eteğinde Tekir Çayını meydana getirir.Türkiye?nin en nefis alabalıkları bu çayda bulunur. Çevrede turistik tesisler vardır.

Kumaşır Gölü: Maraş-Adana yolu üzerinde il merkezine 9 km uzaklıktadır. Suyu pırıl pırıl, balığı bol, etrafı yemyeşildir.

Kaplıca ve Ilıcaları: Kahramanmaraş?ta bulunan şifâlı sulardan yeterince faydalanılmamaktadır.

Ekinözü (Cela) İçmeleri: Elbistan?a 25 km uzaklıkta Ekinözü ilçesindedir. Tesisleri mevcut olan kaplıcanın suları metabolizma hastalıklarına, şişmanlık ve gut hastalığına, safra kesesi, karaciğer, mîde ve barsak hastalıklarına iyi gelmektedir. Böbrek taşlarını düşürmekte de faydalanılır.

Hopur İçmesi: Kahramanmaraş?ın Merkeze bağlı Şerefoğlu köyü yakınlarındadır. Suyu ve çamuru deri hastalıklarına, böbrek taşlarını düşürmeye ve iç hastalıklarına iyi gelmektedir.

Zeytin Kaplıcası: Süleymanlı bucağına bağlı Ilıcaköy kasabasında bulunan kaplıcanın suyu romatizma ve deri hastalıklarına faydalı olmaktadır.

DöngelKaplıcası: Döngel köyüne 2 km uzaklıkta yer alan kaplıcanın suyu romatizmal hastalıklara ve çeşitli deri hastalıklarına iyi gelmekteydi. 1990 senesinde Sır Barajında su toplanması ile kaplıca sular altında kaldı.

06 Ekim 2009 21:35

****_06neslihan_06**
Kapalı

KAHRAMANMARAŞ?IN YÖRESEL YEMEKLERİ, KAHRAMANMARAŞ'A GİDİNCE NELER YENİR?

Kahramanmaraş'ta kültürel değerlerin bir öğesi de yemek ve tatlılardır. Kış için tarhana, bulgur, döğme, nişasta hazırlanır ve biber, patlıcan, kabak, bamya ve fasulye gibi yiyecekler kurutularak saklanır.

Tarhana, eşkili çorba, döğmeli mercimekli çorba, yoğurtlu döğmeli çorba, Maraş paçası gibi çorbalar; simit köftesi, kısır köftesi, içli köfte, sömelek köfte, suluyağlı köfte, eşkili köfte, yoğurtlu köfte, yavan köfte, eşkili aya köftesi gibi köfte çeşitleri; keşk aşı (döğme aşı), Maraş pilavı, tavuklu pilav, peynirli ve çökelekli börek, bayram çöreği gibi pilav ve börekler yöreye özgü yemeklerdir.

Tatlı olarak ünlü Maraş dondurmasını unutmamak gerekir. Fıstık ezmesi, un sucuğu, pestil sucuğu, hapısa yörenin bilinen diğer tatlılarıdır.

__________________

06 Ekim 2009 22:00

****_06neslihan_06**
Kapalı

Kahramanmaraşlı ünlüler

--------------------------------------------------------------------------------

Bildiğim, bulduğum tüm ünlü maraşlılar,

KIRAÇ - ses sanatçısı

DİLBERAY - ses sanatçısı

SÜTÇÜ İMAM- Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda ilk kurşunu atan isim

MEHMET SAĞLAM (milletvekilliği, yok başkanlığı, bakanlık görevleri yaptı)

Gürkan UYGUN - Kurtlar Vadisi dizisinin vazgeçilmesi en sevilenlerinden MEMATİ

HİLMİ ŞAHBALLI - HALK OZANI

....]

DJ ALPER - RADYO PROGRAMCISI - SES SANATÇISI

GÜL AHMET YİĞİT - HALK OZANI AŞIK

MAHSUNİ ŞERİF - HALK OZANI AŞIK

OKKAŞE HAZRETLERİ - SAHABE

NECİP FAZIL KISAKÜREK - ÜSTAD ŞAİR -EDEBİYATÇI

ERDEM BEYAZIT - EDEBİYATÇI ŞAİR, ESKİ MİLLETVEKİLLERİNDEN

Rasim Özdenören - Hukukçu, gazeteci, yazar

Hayati Vasfi Taşyürek - şair, belediye başkanlığı...

Ahmet Taşgetiren - gazeteci, yazar, ilahiyat, edebiyatçı.

Aşık Mahzuni'nin Esas Hocası, Ozan Aşık Yener

Bahattin Karakoç - şair

Bejan Matur- şair, hukukcu

ŞAİR DERDİÇOK - ASIL ADI ÖMER LÜTFİ PİŞKİN (1937'de vefat eden şairin bulunan mezarından)

Karacaoğlan - eee bu kadar şair ve ozan çıkıyorsa bir memleketten vardır yani ustadı atası

Mehmet Akif İnan - Edebiyatçı (Aslen Urfa doğumlu fakat maraşta büyüdü yeşerdi...)

Mehmet Çevik - Tiyatro Sinema sanatçısı

Nuri Pakdil - Edebiyatçı, yazar

Osman Dağlı (Maksudi) - halk ozanı

Serdar Bilgili - işletme bilgini, eski BJK yöneticisi

Vehbi Vakkasoğlu - İlahiyatçı, öğretmen, edebiyatçı, yazar, araştırmacı

ABDURRAHİM KARAKOÇ - ŞAİR

ŞEREF EROĞLU - Güreşçi, dünya olimpiyat başarıları

Harun DOĞAN -GÜREŞÇİ, dünya şampiyonluğu

AHMET AK - GÜREŞÇİ, dünya, avrupa sayısız madalyalar...

Remzi ÇAYIR - SİYASETÇİ, YAZAR, EDEBİYATÇI

ÖKKEŞ ŞENDİLLER - SİYASETÇİ, ARAŞTIRMACI, MARAŞ'IN EN POPÜLER ÖKKEŞİ

II. MURAT'IN ANNESİ EMİNE HATUN:

DULKADİROĞLU MEHMED BEY'İN KIZIDIR.

YAVUZ SULTAN SELİM'İN ANNESİ: GÜLBAHAR HATUN, BAZI KAYNAKLARDA AYŞE HATUN, DULKADİROĞLU BEYİNİN KIZI

06 Ekim 2009 22:02

@hmedi
Yasaklı

Tüm iller sıraya girmiş buralarda.

Mersin'e ne zaman gelecek sıra Neslihan Hanım.

06 Ekim 2009 22:06

****_06neslihan_06**
Kapalı

Kahramanmaraşımızn kurtuşulu ve bayrak olayı;

6 Kasım 1919'da Osmaniye Askeri Valisi Guvarnör Andre Kahramanmaraş'a geldi. Fransız ve Ermeniler coşkun bir törenle Guvarnör Andre'yi karşıladılar. Ermeniler ellerinde Fransız bayrakları olduğu halde, "Yaşasın Ermenistan, Yaşasın Fransa" gibi sloganlar atarak Yüzbaşı Guvarnör Andre'nin şehre girişine eşlik ettiler. Ermeniler, Yüzbaşı Andre'nin gelmesinden iyice cesaret aldılar. Ermenilerin bu çılgın şimarıklıkları karşısında Kahramanmaraşlılar iyice coşmuş, şahlanmaya hazır hale gelmişlerdi.

Ermeni ve Fransız topluluğu Hükümet binasının önüne kadar geldiler. Yüzbaşı Andre kendisine ayrılan odaya girdi ve bayrak meselesi üzerinde talimat vererek, kaleye bundan böyle Türk Bayrağı'nın çekilmemesini istedi. Ermeniler Yüzbaşı Andre'yi ziyarette bulundular. Andre, o gün çeşitli ziyaret ve görüşmelerden sonra Hırlakyanlar'ın konağına gitti.

Ermeniler, Türklerin Guvarnör Andre'nin davetine gelmemelerine çok bozuldular. Bunu kendilerine göre; Türklerin bir hakareti saydılar. Türk Bayraklarının indirilerek, yerlerine Fransız bayrağının çekilmesinin düşüncesi her tarafa yayıldı. Fransızlarda bu anı düşünüyorlardı.

Fransız komutanının emri ile hükümet konağındaki Türk bayrağı indirildi, ama Kale'deki Türk Bayrağı dalgalanıyordu. 0 gece Ermeni Hırlakyan'ın evinde Guvarnör Andre şerefine bir ziyafet ve eğlence yemeği tertiplendi. Yemek ve eğlence esnasında Hırlakyan'ın ilgi çekici ve güzel iki torunu olan Virjini Helena ve Victor geceye renk katıyordu. Yüzbaşı Andre Virjini Helena ile tanışarak, onu dansa davet etti. Virjini Helena "Aziz Guvarnör şerefine dansetmek isterim, ancak, ne Fransız ne de Ermeni bayrağının bulunmadığı bir yerde dans etmeyi sevmem. Kahramanmaraş Kalesinde Türk bayrağı yerine Fransız bayrağı gördüğüm zaman olur" diye dans tek­lifini reddetti.

Virjini Helena'nın bu dişi yılan sözüne kulak veren Andre, askerlere emir vererek, kaledeki Türk Bayrağı'nın indirilmesini istedi. 0 sırada kalede 5 Türk ihtiyat askeri vardı. Kaledeki diğer tüm asker Fransız olduğundan, Türk askerleri ses çıkaramıyorlardı

27 Kasım 1919 Perşembe günü gece yarısı, Türk Bayrağı Kahramanmaraş Kalesinden indirilerek bir kenara bırakıldı. 28 Kasım 1919 Cuma günü Kahramanmaraşlılar kaledeki Türk bayrağının indirilmiş olduğunu gördüler.

Kalenin yakınında evi olan Kısakürekzadelerden Avukat Mehmet Ali Bey, olayı görür görmez, hasta yatağında hemen bir bildiri hazırlayarak çoğalttı. Sabah namazında bütün camilere ulaşan bildiri okundu ve Kahramanmaraş'a bir anda yayıldı.

Halk bu durumdan bir anda çok tedirgin oldu. Duyan herkesin tüyleri kabardı ve halk adeta şaşkına döndü. Adeta patlama noktasına gelen Kahramanmaraşlılar bir işaret bekliyorlardı.

Toplam 79 mesaj
 
ANKET
Her yaz, en az bir defa, tatile çıkabiliyor musunuz?