Editörler : hopaliSafak Vaktii
20 Ekim 2009 23:37   


İş güvenliği uzmanlığı...

İş güvenliği uzmanlığı sertifıka programı yakında açılacak... İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİM PROGRAMLARINA YAPILACAK BAŞVURULAR HAKKINDA!!! 26 Ağustos 2009 . 11:16 Bilindiği üzere?İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK? 15.08.2009 Tarih ve 27320 Sayı ile Resmi Gazete?de yayınlanmıştır. İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğitim Programlarıyla ilgili olarak Başvuru İşlemleri/Evrakları, Eğitim Programı, Sınav Programı vb. ayrıntıların görüşülüp karara bağlanacağı Komisyonlar Eylül 2009?da çalışmaya başlayacaktır. Komisyonlardan çıkan kararlar doğrultusunda Eğitim ve Araştırma Merkezimiz belgelendirme eğitimlerine başlayacaktır. Bu nedenle Komisyon çalışmaları sonuçlanana kadar Merkezimiz tarafından yeni başvuru kabul edilmeyecektir. Çalışmalar tamamlandığında eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru şekli/evrakları Merkezimizin internet sitesinden duyurulacaktır. Eğitimlerle ilgili yapılacak duyurunun yayınlanacağı tarihe kadar Merkezimize gönderilen evraklarla ilgili hiçbir işlem yapılmayacaktır.

20 Ekim 2009 23:41

mesutef
Genel Müdür

mail gelmiş paylaşıyım dedim artık bizde sertifika alabiliyoruz biliyosunuz...

20 Ekim 2009 23:43

tora28
Yasaklı

mesut hoca ne zaman nerden ve nasıl alabiliyoruz bunu

20 Ekim 2009 23:50

mesutef
Genel Müdür

duyuru yapılacakmış toracım çasgemden takip etmek gerekir....

21 Ekim 2009 00:08

tora28
Yasaklı

hocam duyuru yapıldığında bilgi verirseniz seviniriz

21 Ekim 2009 00:13

mesutef
Genel Müdür

tabiki toracım bana bilgi gelirse paylaşırım burada hemen...

21 Ekim 2009 00:17

tora28
Yasaklı

tmam saol.. tef mef e her bölüme 150 kadro:)

28 Ekim 2009 15:44

egeliiiii
Aday Memur

merhabalar.. ben yapı öğretmeniyim. bu iş güvenliği ile ilgili bilgilere nerden ulasabiiriz acaba...

28 Ekim 2009 17:45

mesutef
Genel Müdür

çasgem in sitesine gir aga ordan incele...

30 Ekim 2009 14:07

can068206
Memur

AKP İKTİDARI, İŞÇİYE ÖLÜM FERMANI HAZIRLIYOR!

Yayına Giriş Tarihi: 03.09.2009 Güncellenme Zamanı: 03.09.2009 15:27:28 Yayınlayan Birim: ADANA ŞUBE

15.08.2009 TARİH VE 27320 SAYILI RESMİ GAZETE?DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN "İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK" EN FAZLA İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞININ YAŞANDIĞI 50?NİN ALTINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞ YERLERİNİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DENETİMLERİNİN DIŞINDA TUTARAK BU ALANLARDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ÖLÜM FERMANINI HAZIRLAMAKTADIR

Söz Konusu Yönetmeliğe Göre Bir Mühendislik Sahası Olan İş Güvenliği Alanında Meslek Lisesi Ve Yüksekokul Düzeyinde Eğitim Görmüş Tekniker Ve Teknisyenler İş Güvenliği Uzmanı Olabilirken, İşyerlerinde Uzun Yıllar Çalışmış Olan Mühendislerin Bilgi Birikimi Yok Sayılmakta, Alanın Mühendislik Bilgisi Gerektirdiği Gerçeğine Aykırı Davranılarak Büyük Bir Hukuksuzluğa İmza Atılmaktadır.

AKP İKTİDARI YARGI KARARLARINI HİÇE SAYIYOR,

4857 sayılı İş Kanununun 82. maddesine dayanılarak 2004 yılında "İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" 20 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu yönetmelikle "iş güvenliği uzmanı" kavramı getirilmiş, iş güvenliği uzmanı; "Bakanlık tarafından sertifikalandırılmış, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman" olarak tanımlanmıştır.

Bunun ardından TMMOB, yönetmelikte belirtilen çeşitli konular nedeniyle, yürütmenin durdurulması ve iptal istemiyle Danıştay?a dava açmıştır. Danıştay 10. Daire?de görülen 2004/6075 Esas No ve 2006/2159 Karar No?lu dava, Danıştay?ın, Yönetmeliğin 4. maddesindeki "iş güvenliği uzmanı" tanımının ve 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. maddelerinin iptaline karar vermesiyle sonuçlanmıştır. Yönetmeliğin hayati maddelerinin iptal edilmesi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı daha önce de birkaç kez uygulamasını ötelediği yönetmeliğin uygulamasını ortadan kaldırmıştır.

Ancak AKP iktidarının yargı kararlarına karşı gösterdiği tavır, bu yönetmeliğin iptali karşısında da sürdürülmüş ve 2008 yılında çıkartılan "5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile Danıştay?ın iptal kararının dayandığı gerekçeler ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.

Bakanlık, 23 Haziran 2006 tarihinde Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi?nin kararıyla Bakanlık bünyesinde kurulan ve o tarihten bu yana TMMOB?nin de içinde bulunduğu 12 kurumun iş sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışmalarını ciddiye almadığını, demokratik katılım adı altında kurumları oyaladığını 15 Ağustos?ta yayımladığı yönetmelikle ortaya koymuştur.

50'NİN ALTINDA İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİ KAPSAM DIŞINDA TUTULUYOR,

Yönetmelik, sanayiden sayılan ve devamlı 50 işçi çalıştıran işyerlerini kapsamaktadır. Oysa SSK 2007 yılı kayıtlarına göre, 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işyeri sayısı 21.217 iken, 50?nin altında işçi çalıştıran işyeri sayısı 1.095.421?dir. 2007 yılında SSK istatistiklerinde yer alan 80.602 iş kazasından 49.549?u 50?nin altında işçi çalıştıran işyerlerinde meydana gelmiştir. 50?nin altında işçi çalıştıran işyerlerinin iş güvenliği mühendisliği ve işyeri hekimliği hizmetlerinden yararlanmaması; iş kazaları ile meslek hastalıklarının engellenmemesi ve işçilerin hayatlarını kaybetmeye devam etmesi anlamına gelmektedir. Bu iş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, sanayi bölgelerinde oluşturulacak "ortak sağlık ve güvenlik birimleri" aracılığıyla ulaştırılmalıdır.

Yönetmelikte işyeri sağlık güvenlik biriminin sanayiden sayılan işyerlerinde kurulması hükmü bulunmaktadır. Oysa otel, hastane, hipermarket, katı atık toplama, havaalanı yer hizmetleri gibi işyerlerinde ve faaliyetlerde sağlık ve güvenlik yönünden önemli riskler bulunmakta olup, bu tür işyerlerinde de işyeri sağlık güvenlik birimi olmak zorundadır.

Ortaya çıkan veriler ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine çok daha fazla önem verilmesi gerekliliğine işaret ederken, yeni yönetmelik ve yapılan düzenlemeler hizmetin özelleştirilmesinin ya da işverenden ücret alan uzmanlarca yapılmasının çalışanların güvenliğinin sağlanmasına hizmet etmeyeceğini, çözüm getirmekten çok sorun yaratacağını göstermektedir.

MÜHENDİSLERİN BİLGİ VE BİRİKİMİ YOK SAYILIYOR,

Bu yönetmelik, mühendis ve mimarlar yönünden kabul edilemez bir düzenlemedir. İş güvenliği alanı bir mühendislik alanı olmasına karşın, söz konusu yönetmeliğe göre, meslek lisesi ve yüksekokul düzeyinde eğitim görmüş tekniker ve teknisyenler iş güvenliği uzmanı olabilmektedir. Elbette ki tüm mühendislik alanlarında olduğu gibi, iş güvenliği alanında da yürütülecek çalışmaların mühendis ve diğer teknik elemanlardan oluşan bir teknik ekibin işbirliği ile yapılması gerekmektedir. Ancak mühendis ve teknik elemanların eğitimleri de, üretim sürecindeki konumları da birbirlerinden farklıdır. Aynı hizmetin hem mühendis hem de teknik eleman tarafından yerine getirilmesi iş güvenliğinin sağlanmasının bir mühendislik bilgisi gerektirdiği gerçeğine aykırıdır.

Bu bağlamda iş güvenliği uzmanı olabilecek meslek disiplinlerinin geniş tutulması nedeniyle yapılması gereken denetimlerin önünde engeller çıkarılmıştır. Mühendislerin üyesi olduğu meslek odalarından "Serbest Müşavirlik Mühendislik" belgesi alarak iş güvenliği hizmetini gerçekleştirmesi sağlanmalıdır. Bu durumda denetimlerinin de hali hazırda bu alanda yasalarca tanımlanmış yetkisi bulunan Odalarca yapılması sağlanabilir ve bugüne kadar eksik kalan gözetim ve denetim faaliyetlerine gereken önem verilebilir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANI PİYASALAŞTIRILIYOR,

Yeni yönetmelikte, eğitim verme yetkisi yalnızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Üniversiteler, Kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleri ile sınırlı kalmamakta, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun yetkilendirdiği kuruluşlara da iş güvenliği mühendisi yetiştirme yetkisi verilmektedir. Bu durum, iş sağlığı ve güvenliği alanının piyasalaştırılmak istendiğinin açık bir kanıtıdır.

Eski yönetmelikte ilgili Bakanlıkta görev yapmamış olanlara sertifika verilmesi mümkün olmasına rağmen bu kişilere şu an sadece C sınıfı sertifika verilebilecektir. Yeni yönetmelik ile iş müfettişleri ve Genel Müdürlük?te görev yapmış olan iş güvenlik uzmanlarına tanınan eğitime katılmaksızın sertifika alma hakkının sektörde iş güvenliği uzmanı olarak çalışmakta olan mühendislere tanınmadığı görülmektedir.

Yeni yönetmelik, ilgili Bakanlıkta sadece 3 yıl müfettişlik yapmış olmayı işyerlerinde "iş güvenliği uzmanı" olmak için yeterli görürken, işyerlerinde bundan önce uzun yıllar çalışmış olan mühendislerin bilgi birikimini yok saymakta, bu kişilerin 220 saatlik bir eğitimden sonra "az tehlikeli" işyerlerinden başlayarak hizmet vermeye başlamalarını ve en erken 7 yıl sonra bir iş müfettişinin bilgi seviyesine ulaşacaklarını öngörmektedir. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için, bu alanda görev yapacak mühendislerin bilgi birikimi ve tecrübelerine ilişkin bir ölçüt konulması gereklidir. Ancak Odamızca Resmi Gazete?de yayımlatılan yönetmelikler çerçevesinde eğitime tabi tutulmuş ve belgelendirilmiş üyelerimizin bilgi birikimlerinin ve almış oldukları yetki belgelerinin yok sayılması kabul edilemez bir durumdur.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANLARI İŞVERENE BAĞIMLI HALE GETİRİLİYOR,

Yönetmelik bir uzmanın birden fazla iş yerinde danışmanlık hizmeti vermesini öngörmektedir. Oysa yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları, iş yerlerinde tam zamanlı bir iş güvenliği uzmanı ihtiyacını zorunlu kılmaktadır. Bununla birlikte, iş güvenliği uzmanının ücretini işverenden alması, bağımsız davranması konusunda engel oluşturacaktır. Bu konuda, ücretinin işverenlerden kesilecek primlerle karşılanacağı bir mekanizmanın oluşturulması gerekmektedir.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda TMMOB ve Odamızın görüş ve uyarıları dikkate alınmalı, "iş güvensizliği"ni daha da arttıracak düzenlemelere bir an önce son verilmelidir.

İşçilerin ve çalışanların ancak iş sağlığı ve güvenliği sürecinin içine doğrudan katılımının sağlanması ile güvenli ve sağlıklı bir iş yeri ortamının yaratılmasının mümkün olduğu unutulmamalıdır.

"İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerinin iptali için gerekli hukuksal girişimin Odamızca yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.

TMMOB

MMO Adana Şube

Yönetim Kurulu

30 Ekim 2009 14:10

can068206
Memur

Mahkeme :Danıştay Daire

Dosya No :2009/

Davacı :TMMOB

Davalı : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Konu : 15 Ağustos 2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren "İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin" iptali ve yürütmesinin durdurulması ile Anayasa?ya aykırılık itirazlarımız dikkate alınarak ilgili Yasal düzenlemelerin iptali için Anayasa Mahkemesi?ne başvurulması istemidir.

Açıklamalar :Davalı İdare tarafından yayımlanan dava konusu 15 Ağustos 2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren "İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin" 2, 4. maddenin (b, c, d ve ğ bentlerinin), 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 26, 27, 35, 36,37, 38 40, 42, 44, 47, 54, 55, 56 maddelerinin hukuka aykırı olması nedeni ile iptali, bu hükümlerin iptaliyle yönetmeliğin uygulanması olanağı kalmayacağından bütününün iptali ile ilgili yasal düzenlemenin Anayasaya aykırı olması nedeni ile Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebi ile dava açılmıştır.

Daha önce Birliğimiz tarafından dava konusu edilen idare tarafından yayımlanmış konuya ilişkin Yönetmeliklerin iptali üzerine, davalı İdarenin yapması gereken iş yaşamının gereksinimlerini gözeterek hukuka ve yasaya uygun düzenleyici işlem yapmak iken, İş Yasası?nın 78, 81 ve 82 maddelerinin değiştirilmesi için hükümete teklifte bulunmuş ve bu teklif "İstihdam paketi "olarak bilinen 5763 sayılı Yasa?nın içine yerleştirilerek Mecliste kabul edilmiştir. Bu değişiklik ile 78. maddenin emrettiği tüzük düzenleme görevi ortadan kaldırılmış, aynı Yasa ile hem Bakanlığın hem de 7460 sayılı ÇASGEM Teşkilat Yasasında yapılan değişiklik ile mühendis ve hekimlere eğitim verme, bu eğitimi verecek kurumları yetkilendirme, sertifika verme gibi yetkilerle kendini donatmıştır. Böylece, 4857 sayılı İş Yasası?nın 22.05.2003 tarihinde kabul edilen genel gerekçe ve madde gerekçelerine aykırı bir düzenleme ortaya çıkmıştır. Bu değişiklik, yargı kararlarını işlevsiz bırakmak için yapılmıştır. Yani, Anayasa?nın 138. maddesi açıkça ihlal edilmiştir İlgili değişikliklere dayanılarak hazırlanan dava konusu Yönetmelik ise İşlem, usul, yetki, sebep, neden, konu ve amaç yönünden hukuka aykırıdır.

Sonuç :Dava devam etmektedir.

Toplam 10 mesaj
 
ANKET
Lojmanların, içinde oturanlara, ihalede oluşan en yüksek bedelle satılacak olmasını;