Editörler : Cüneyt Barışoglu
21 Ekim 2009 01:43   


Bu 4/a lı nedir biri bana söylesin

merhaba arkadaşlar bir kuruma 4/A sözleşmeli personel olarak atandım fakat hakları konusunda hiç bilgim yokyardımlarınızı bekliyorum

22 Ekim 2009 16:38

roserinay
Daire Başkanı

kimse bilmiyormu:(

29 Ekim 2009 16:21

ayhi
Kapalı

4/A sosyal güvenlikle ilgili olmalı yani eski SSK'lıların yeni ismi bu

*************************************************************

YENİ SOSYAL GÜVENLİK KANUNUNA GÖRE "İŞÇİ-ESNAF-MEMUR" EMEKLİSİNİN ÇALIŞMASI

http://www.alomaliye.com/2008/cumhur_sinan_yeni_sosyal.htm

Sonuç:

SSK kapsamında (Yeni Kanun 4/a kapsamında olanlar) 01.10.2008 tarihinden sonra sigortalı olacak işçiler yıllar sonra emekli olduklarında tekrar bir işte çalışırlarsa emekli aylıkları kesilecektir. Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışamayacaklardır. 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olan işçiler veya bu tarihten önce emekli olup halen sosyal güvenlik destekleme primine tabi çalışanlar için prim oranında artış dışında bir değişiklik olmamıştır. Sosyal güvenlik destekleme prim oranına kısa vadeli sigorta kolları prim oranı eklenmiştir. Yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlike derecesine göre % 1 ilâ % 6,5 prim oranları (bu primin tamamını işveren ödeyecektir) %30 oranına eklenecektir. %30 primin dört biri işçi tarafından (%7,5), dörtte üçü ise işveren tarafından (%22,5) ödenecektir. Örneğin; işin tehlike derecesi 4 ise ödenecek oran %34 olacaktır. Bu oranın dört biri işçi tarafından (%7,5), dörtte üçü ise işveren tarafından (% 22,5+4= 26,5) ödenecektir. Bu şekliyle işverenin prim yükü artacaktır.

Bağ-Kur kapsamında olanlar (Yeni Kanun 4/b kapsamında olanlar) eski veya yeni sigortalı olunmasına bakılmaksızın sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışacaklardır. Halen %10 olan prim oranı kademeli olarak %15?e çıkacaktır. Sosyal güvenlik destek prim oranı 2008 için %12,2011 yılı için ise %15?dir. Prim oranı %5 artırılmıştır.

Emekli Sandığı kapsamında olanlar (Yeni Kanun 4/c kapsamında olanlar) eski veya yeni sigortalı olunmasına bakılmaksızın sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışacaklardır. Sosyal güvenlik destek prim oranı 4/b (Bağ-Kur) kapsamında olanlar ile aynıdır. Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışan bu sigortalılardan kısa vadeli sigorta kolları primi (yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlike derecesine göre % 1 ilâ % 6,5 oranındaki prim) kesilmeyecektir.

Sosyal Güvenlik Destek Primi ödenmiş veya bildirilmiş süreler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayısına ilave edilmeyecek ve toptan ödeme yapılmayacaktır.

*************************************************************

29 Ekim 2014 19:19

hezgin
Aday Memur

. http://www.devlette.com/4a-4b-4c-nedir

Toplam 3 mesaj
 
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?